خلاقیت نوآوری

1,361 views

Published on

تکنیک های خلاقیت و نوآوری کیهان اسدی سی سخت
دانشگاه تهران

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,361
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

خلاقیت نوآوری

 1. 1. ‫خلقیت‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬‫خلقیت‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬‫سمینار‬ ‫درس‬ ‫ارائه‬‫سمینار‬ ‫درس‬ ‫ارائه‬‫سخت‬ ‫سی‬ ‫اسدی‬ ‫کیهان‬ :‫کننده‬ ‫تهیه‬‫سخت‬ ‫سی‬ ‫اسدی‬ ‫کیهان‬ :‫کننده‬ ‫تهیه‬‫پاییز‬‫پاییز‬8989gkeyhan [at] gmail.comgkeyhan [at] gmail.com
 2. 2. ‫کارافرینی‬ ‫و‬ ‫خلقیت‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬‫کارافرینی‬ ‫و‬ ‫خلقیت‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬‫کارافرینی‬ ‫و‬ ‫خلقیت‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬‫کارافرینی‬ ‫و‬ ‫خلقیت‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬
 3. 3. ‫خلقیت‬ ‫تعریف‬‫خلقیت‬ ‫تعریف‬‫نوآوری‬ ‫و‬‫نوآوری‬ ‫و‬‫است‬ ‫ایده‬ ‫تولید‬ ‫فرایند‬ ‫خلقیت‬‫است‬ ‫ایده‬ ‫تولید‬ ‫فرایند‬ ‫خلقیت‬‫حین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫تخیل‬ ‫با‬ ‫بازی‬ ‫خلقیت‬‫حین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫تخیل‬ ‫با‬ ‫بازی‬ ‫خلقیت‬‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫،افراد‬ ‫عقاید‬ ‫با‬ ‫تعامل‬‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫،افراد‬ ‫عقاید‬ ‫با‬ ‫تعامل‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫دار‬ ‫معنا‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫نتایج‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫دار‬ ‫معنا‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫نتایج‬
 4. 4. ‫گیزلین‬‫گیزلین‬‫خارج‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫نگاه‬ ‫عمیقتر‬ ،‫خلقیت‬ :‫است‬ ‫معتقد‬‫خارج‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫نگاه‬ ‫عمیقتر‬ ،‫خلقیت‬ :‫است‬ ‫معتقد‬‫دانستن‬ ‫به‬ ‫میل‬ ‫خلقیت‬ .‫است‬ ‫بسته‬ ‫درهای‬ ‫پشت‬ ‫از‬ ‫شدن‬‫دانستن‬ ‫به‬ ‫میل‬ ‫خلقیت‬ .‫است‬ ‫بسته‬ ‫درهای‬ ‫پشت‬ ‫از‬ ‫شدن‬.‫است‬.‫است‬‫انگاره‬ ‫يك‬ ‫آوردن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫يا‬ ‫پرورش‬ ‫توانايي‬ ‫يعني‬ ‫خلقيت‬‫آوردن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫نظير‬ ‫مديريت‬ ‫بحث‬ ‫)در‬ ‫جديد‬ ‫انديشه‬ ‫يا‬‫يك‬(‫است‬ ‫جديد‬ ‫محصول‬‫يا‬ ‫فكر‬ ‫يك‬ ‫ايجاد‬ ‫براي‬ ‫ذهني‬ ‫هاي‬ ‫توانايي‬ ‫بكارگيري‬ ‫خلقيت‬‫است‬ ‫جديد‬ ‫مفهوم‬‫ان‬ ‫کردن‬ ‫ارزشمند‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫چیز‬ ‫ابداع‬ ‫مهارت‬ ‫یعنی‬ ‫خلقیت‬‫ان‬ ‫کردن‬ ‫ارزشمند‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫چیز‬ ‫ابداع‬ ‫مهارت‬ ‫یعنی‬ ‫خلقیت‬‫اموزش‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مهارت‬ ‫خلقیت‬‫اموزش‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مهارت‬ ‫خلقیت‬
 5. 5. ‫نگاهی‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫گیورگی:خلقیت‬ ‫البرت‬‫نگاهی‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫گیورگی:خلقیت‬ ‫البرت‬‫را‬ ‫انها‬ ‫نیز‬ ‫مردم‬ ‫سایر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پدیده‬ ‫به‬ ‫متفاوت‬‫را‬ ‫انها‬ ‫نیز‬ ‫مردم‬ ‫سایر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پدیده‬ ‫به‬ ‫متفاوت‬.‫نگرند‬ ‫می‬.‫نگرند‬ ‫می‬‫و‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫کشف‬ ‫ذهنی‬ ‫فرایند‬ ‫افرینندگی‬ ‫یا‬ ‫خلقیت‬‫و‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫کشف‬ ‫ذهنی‬ ‫فرایند‬ ‫افرینندگی‬ ‫یا‬ ‫خلقیت‬‫است‬ ‫موجود‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫امیزش‬ ‫یا‬ ‫مفاهیم‬‫است‬ ‫موجود‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫امیزش‬ ‫یا‬ ‫مفاهیم‬‫که‬‫که‬‫ناخوداگاه‬ ‫یا‬ ‫اگاه‬ ‫خود‬ ‫بینش‬ ‫فرایند‬ ‫توسط‬‫ناخوداگاه‬ ‫یا‬ ‫اگاه‬ ‫خود‬ ‫بینش‬ ‫فرایند‬ ‫توسط‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫تحریک‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫تحریک‬
 6. 6. ‫نظرها‬ ‫اين‬ ‫مجموع‬ ‫از‬ ،‫بنابراين‬‫نظرها‬ ‫اين‬ ‫مجموع‬ ‫از‬ ،‫بنابراين‬‫ها‬ ‫نظریه‬ ‫وسایر‬‫ها‬ ‫نظریه‬ ‫وسایر‬‫که‬ ‫گرفت‬ ‫نتيجه‬ ‫توان‬ ‫مي‬‫که‬ ‫گرفت‬ ‫نتيجه‬ ‫توان‬ ‫مي‬::      ‫و‬ ‫تازه‬ ‫چيزي‬ ‫کردن‬ ‫خلق‬ ‫معناي‬ ‫به‬ ‫خلقيت‬‫و‬ ‫تازه‬ ‫چيزي‬ ‫کردن‬ ‫خلق‬ ‫معناي‬ ‫به‬ ‫خلقيت‬،‫مفيد‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫اي‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬،‫مفيد‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫اي‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬‫صنعتي‬ ،‫علمي‬ ‫نياز‬ ‫يا‬ ‫سؤال‬ ،‫مسأله‬ ‫يک‬ ‫حل‬ ‫موجب‬‫صنعتي‬ ،‫علمي‬ ‫نياز‬ ‫يا‬ ‫سؤال‬ ،‫مسأله‬ ‫يک‬ ‫حل‬ ‫موجب‬‫شود‬ ‫اجتماعي‬ ‫يا‬ ‫و‬‫شود‬ ‫اجتماعي‬ ‫يا‬ ‫و‬..
 7. 7. Economic views of creativityEconomic views of creativity‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫خلقیت‬ ‫به‬ ‫اقتصاد‬ ‫علم‬ ‫رویکردهای‬‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫خلقیت‬ ‫به‬ ‫اقتصاد‬ ‫علم‬ ‫رویکردهای‬‫روی‬ ‫بر‬‫روی‬ ‫بر‬33:‫خلقیت‬ ‫جنبه‬:‫خلقیت‬ ‫جنبه‬‫اقتصادی‬ ‫رشد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫خلقیت‬ ‫تاثیر‬‫اقتصادی‬ ‫رشد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫خلقیت‬ ‫تاثیر‬‫خلقیت‬ ‫برای‬ ‫بازار‬ ‫کردن‬ ‫مدل‬ ‫روشهای‬‫خلقیت‬ ‫برای‬ ‫بازار‬ ‫کردن‬ ‫مدل‬ ‫روشهای‬(‫اقتصادی)نواوری‬ ‫خلقیت‬ ‫کردن‬ ‫ماگزیمم‬(‫اقتصادی)نواوری‬ ‫خلقیت‬ ‫کردن‬ ‫ماگزیمم‬
 8. 8. ‫مطرح‬ ‫را‬ ‫خل ق‬ ‫تخریب‬ ‫شومپیتر‬ ‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫در‬‫مطرح‬ ‫را‬ ‫خل ق‬ ‫تخریب‬ ‫شومپیتر‬ ‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫در‬‫بوسیله‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫کرد.تا‬‫بوسیله‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫کرد.تا‬.‫شوند‬ ‫می‬ ‫جایگزین‬ ‫و‬ ‫تخریب‬ ‫جدید‬ ‫روشهای‬.‫شوند‬ ‫می‬ ‫جایگزین‬ ‫و‬ ‫تخریب‬ ‫جدید‬ ‫روشهای‬
 9. 9. ‫نواوری‬ ‫و‬ ‫خلقیت‬ ‫تفاوت‬‫نواوری‬ ‫و‬ ‫خلقیت‬ ‫تفاوت‬‫وجود‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫چیزی‬ ‫اوردن‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫اشاره‬ ‫خلقیت‬‫وجود‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫چیزی‬ ‫اوردن‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫اشاره‬ ‫خلقیت‬‫استفاده‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫چیزی‬ ‫اوردن‬ ‫دارد‬ ‫دللت‬ ‫نواوری‬‫استفاده‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫چیزی‬ ‫اوردن‬ ‫دارد‬ ‫دللت‬ ‫نواوری‬Creativity=ideasCreativity=ideasInnovation=invention+exploitationInnovation=invention+exploitation
 10. 10. ‫ماحصل‬ ‫اما‬ ‫ایم‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اختراع:خلقیت‬‫ماحصل‬ ‫اما‬ ‫ایم‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اختراع:خلقیت‬‫است‬ ‫نشده‬ ‫تجاری‬ ‫یا‬ ‫نداشته‬ ‫برایمان‬ ‫سودی‬ ‫ان‬‫است‬ ‫نشده‬ ‫تجاری‬ ‫یا‬ ‫نداشته‬ ‫برایمان‬ ‫سودی‬ ‫ان‬
 11. 11. =‫نوآوری‬=‫نوآوری‬‫انتفاع‬ + ‫اختراع‬ + (‫مفهوم)ایده‬‫انتفاع‬ + ‫اختراع‬ + (‫مفهوم)ایده‬
 12. 12. ‫خلقیت‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫وغلط‬ ‫قدیمی‬ ‫تصورات‬‫خلقیت‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫وغلط‬ ‫قدیمی‬ ‫تصورات‬11.‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفا ق‬ ‫ندرت‬ ‫به‬ ‫خلقیت‬ –.‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفا ق‬ ‫ندرت‬ ‫به‬ ‫خلقیت‬ –22‫بالوجود‬ ‫هوشی‬ ‫ضریب‬ ‫با‬ ‫افرادی‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫خلقیت‬ –‫بالوجود‬ ‫هوشی‬ ‫ضریب‬ ‫با‬ ‫افرادی‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫خلقیت‬ –.‫دارد‬.‫دارد‬33.‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫بررسی‬ ‫قابل‬ ‫خلقیت‬ –.‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫بررسی‬ ‫قابل‬ ‫خلقیت‬ –44. ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مغز‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫در‬ ‫خلقیت‬ ‫منشا‬ –. ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مغز‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫در‬ ‫خلقیت‬ ‫منشا‬ –55. ‫است‬ ‫مرموز‬ ‫خلقیت‬ –. ‫است‬ ‫مرموز‬ ‫خلقیت‬ –66‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫یادگیری‬ ‫قابل‬ ‫خلقیت‬ –‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫یادگیری‬ ‫قابل‬ ‫خلقیت‬ –
 13. 13. ‫قرن‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫چالش‬‫قرن‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫چالش‬212111‫به‬ ‫اقتصادی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫-تمام‬‫به‬ ‫اقتصادی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫-تمام‬‫تغییر‬ ‫سرعت‬‫تغییر‬ ‫سرعت‬‫کند‬ ‫می‬‫کند‬ ‫می‬22--‫رقابت‬‫رقابت‬‫است‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫رو‬‫است‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫رو‬33‫افزون‬ ‫روز‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫اقتصادی‬ ‫-فعالیتهای‬‫افزون‬ ‫روز‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫اقتصادی‬ ‫-فعالیتهای‬‫وسعت‬‫وسعت‬‫جهانی‬‫جهانی‬‫یابد‬ ‫می‬‫یابد‬ ‫می‬44-‫جدید‬ ‫اوریهای‬ ‫فن‬-‫جدید‬ ‫اوریهای‬ ‫فن‬‫ظهور‬ ‫گیری‬ ‫نفس‬ ‫سرعت‬ ‫با‬‫ظهور‬ ‫گیری‬ ‫نفس‬ ‫سرعت‬ ‫با‬‫یابند‬ ‫می‬‫یابند‬ ‫می‬55--‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫ترکیب‬‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫ترکیب‬‫کند‬ ‫می‬ ‫تغییر‬‫کند‬ ‫می‬ ‫تغییر‬66-‫منابع‬ ‫کمبود‬-‫منابع‬ ‫کمبود‬‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫اب‬ ‫از‬‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫اب‬ ‫از‬‫ماهر‬ ‫کارگران‬‫ماهر‬ ‫کارگران‬‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬‫شود‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬‫شود‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬
 14. 14. 77‫یک‬ ‫به‬ ‫صنعتی‬ ‫اقتصاد‬ ‫یک‬ ‫-اقتصاد)امریکا(از‬‫یک‬ ‫به‬ ‫صنعتی‬ ‫اقتصاد‬ ‫یک‬ ‫-اقتصاد)امریکا(از‬‫اقتصاد‬‫اقتصاد‬‫اطلعات‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬‫اطلعات‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬‫شکل‬ ‫تغییر‬‫شکل‬ ‫تغییر‬‫دهد‬ ‫می‬‫دهد‬ ‫می‬88-‫اقتصادی‬ ‫شرایط‬-‫اقتصادی‬ ‫شرایط‬‫فوقالعاده‬ ‫جهان‬ ‫در‬‫فوقالعاده‬ ‫جهان‬ ‫در‬‫بی‬‫بی‬‫ثبات‬‫ثبات‬‫شود‬ ‫می‬‫شود‬ ‫می‬99‫و‬ ‫سهامداران‬ ‫مانند‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫-اجزای‬‫و‬ ‫سهامداران‬ ‫مانند‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫-اجزای‬‫روز‬ ‫هر‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫طرفداران‬‫روز‬ ‫هر‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫طرفداران‬‫بیشتری‬ ‫تقاضای‬‫بیشتری‬ ‫تقاضای‬‫اورند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫به‬‫اورند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫به‬1010‫سرعت‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫اقتصادی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫-محیط‬‫سرعت‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫اقتصادی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫-محیط‬‫مراتب‬ ‫به‬ ‫بلکه‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تغییر‬‫مراتب‬ ‫به‬ ‫بلکه‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تغییر‬‫تر‬ ‫پیچیده‬‫تر‬ ‫پیچیده‬.‫شود‬ ‫می‬.‫شود‬ ‫می‬
 15. 15. ‫همه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫رویارویی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫موسسه‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬‫همه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫رویارویی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫موسسه‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬:‫کند‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ماندگاری‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫چالش‬:‫کند‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ماندگاری‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫چالش‬‫در‬ ‫پاسخ‬‫در‬ ‫پاسخ‬‫نواوری‬‫نواوری‬‫است‬‫است‬‫است‬ ‫نواوری‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫پرتاب‬ ‫سکوی‬ ‫هم‬ ‫خلقیت‬ ‫و‬‫است‬ ‫نواوری‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫پرتاب‬ ‫سکوی‬ ‫هم‬ ‫خلقیت‬ ‫و‬‫خلقیت‬ ‫باید‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫نواوری‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫خلقیت‬ ‫باید‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫نواوری‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫باشیم‬ ‫داشته‬‫باشیم‬ ‫داشته‬
 16. 16. ‫»چهار‬‫»چهار‬PP‫نوآوري‬ ‫و‬ ‫«خلقيت‬‫نوآوري‬ ‫و‬ ‫«خلقيت‬11-‫محصول‬ -‫محصول‬productproduct22-‫امكانات‬ -‫امكانات‬possibilitiespossibilities33( ) -‫تکنیکها‬ ‫فرآيند‬( ) -‫تکنیکها‬ ‫فرآيند‬processesprocesses44-‫گروهي‬ ‫و‬ ‫فردي‬ ‫خلقيت‬ -‫گروهي‬ ‫و‬ ‫فردي‬ ‫خلقيت‬personal and group creativitypersonal and group creativity
 17. 17. ‫چهار‬ ‫رابطه‬ ‫چگونگي‬‫چهار‬ ‫رابطه‬ ‫چگونگي‬PP‫يكديگر‬ ‫با‬‫يكديگر‬ ‫با‬‫نوآوري‬‫نوآوري‬ == ‫سازماني‬ ‫فرهنگ‬‫سازماني‬ ‫فرهنگ‬ ++ ‫خليقيت‬‫خليقيت‬‫محصول‬‫محصول‬‫نوع‬ ‫چهار‬‫نوع‬ ‫چهار‬: ‫نوآوري‬: ‫نوآوري‬،‫محصول‬،‫محصول‬،‫آنيند‬ِ‫ي‬‫فر‬،‫آنيند‬ِ‫ي‬‫فر‬،‫بازارنيابي‬،‫بازارنيابي‬‫مدنيرنيت‬‫مدنيرنيت‬‫امكانات‬‫امكانات‬‫ها‬ ‫ها)تكنيك‬ ‫فرآنيند‬‫ها‬ ‫ها)تكنيك‬ ‫فرآنيند‬))‫و‬ ‫فردي‬ ‫خليقيت‬‫و‬ ‫فردي‬ ‫خليقيت‬‫گروهي‬‫گروهي‬
 18. 18. :‫دهد‬ ‫روی‬ ‫نواوری‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬:‫دهد‬ ‫روی‬ ‫نواوری‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬‫از‬ ‫سازمان‬ ‫باشد.فرهنگ‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫باید‬ ‫لزم‬ ‫امکانات‬‫از‬ ‫سازمان‬ ‫باشد.فرهنگ‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫باید‬ ‫لزم‬ ‫امکانات‬‫کند‬ ‫حمایت‬ ‫نواوری‬ ‫و‬ ‫خلقیت‬‫کند‬ ‫حمایت‬ ‫نواوری‬ ‫و‬ ‫خلقیت‬‫را‬ ‫مساله‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫خلقیت‬ ‫افزایش‬ ‫تکنیکهای‬ ‫باید‬ ‫افراد‬‫را‬ ‫مساله‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫خلقیت‬ ‫افزایش‬ ‫تکنیکهای‬ ‫باید‬ ‫افراد‬‫است‬ ‫تلش‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫صرف‬ ‫مستلزم‬ ‫انها‬ ‫یادگیری‬ ‫که‬ ‫بدانند‬‫است‬ ‫تلش‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫صرف‬ ‫مستلزم‬ ‫انها‬ ‫یادگیری‬ ‫که‬ ‫بدانند‬:‫گروهی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫خلقیت‬:‫گروهی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫خلقیت‬‫در‬‫در‬‫فردی‬ ‫سطح‬‫فردی‬ ‫سطح‬‫مستقیم‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫شهود‬ ‫میزان‬ ‫باید‬ ‫شخص‬‫مستقیم‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫شهود‬ ‫میزان‬ ‫باید‬ ‫شخص‬‫را‬ ‫خلقیت‬ ‫که‬ ‫بندهایی‬ ‫و‬ ‫قید‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫ببرد‬ ‫بال‬ ‫را‬ ‫خود‬‫را‬ ‫خلقیت‬ ‫که‬ ‫بندهایی‬ ‫و‬ ‫قید‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫ببرد‬ ‫بال‬ ‫را‬ ‫خود‬‫در‬ ‫و‬ ‫برهاند‬ ‫کرده‬ ‫محدود‬‫در‬ ‫و‬ ‫برهاند‬ ‫کرده‬ ‫محدود‬‫گروهی‬ ‫سطح‬‫گروهی‬ ‫سطح‬‫هم‬‫هم‬‫مدیریت‬‫مدیریت‬‫گروه‬ ‫پویایی‬ ‫عوامل‬‫گروه‬ ‫پویایی‬ ‫عوامل‬‫حائز‬ ‫خلقیت‬ ‫افزایش‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫حائز‬ ‫خلقیت‬ ‫افزایش‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫است‬ ‫اهمیت‬‫است‬ ‫اهمیت‬
 19. 19. ned hermannned hermann
 20. 20.  ‫خلقیت‬ ‫نوآوری‬ ‫کارآفرینی‬‫خلقیت‬ ‫نوآوری‬ ‫کارآفرینی‬‫پرداز‬ ‫ایده‬‫پرداز‬ ‫ایده‬::‫سازی‬ ‫ایده‬ ‫در‬ ‫بال‬ ‫توانایی‬‫سازی‬ ‫ایده‬ ‫در‬ ‫بال‬ ‫توانایی‬‫مخترع‬‫مخترع‬::‫های‬ ‫ایده‬ ‫به‬ ‫ایده‬ ‫تبدیل‬ ‫در‬ ‫بال‬ ‫توانایی‬‫های‬ ‫ایده‬ ‫به‬ ‫ایده‬ ‫تبدیل‬ ‫در‬ ‫بال‬ ‫توانایی‬‫عملی‬‫عملی‬‫نوآور‬‫نوآور‬::‫خود‬ ‫عملی‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫تبدیل‬ ‫در‬ ‫بال‬ ‫توانایی‬‫خود‬ ‫عملی‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫تبدیل‬ ‫در‬ ‫بال‬ ‫توانایی‬‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کالها‬ ‫به‬‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کالها‬ ‫به‬‫کارآفرین‬‫کارآفرین‬::‫ا‬ ‫تبدیل‬ ‫در‬ ‫بال‬ ‫توانایی‬‫ا‬ ‫تبدیل‬ ‫در‬ ‫بال‬ ‫توانایی‬‫ی‬‫ی‬‫و‬ ‫کالها‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫ده‬‫و‬ ‫کالها‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫ده‬‫ارز‬ ‫به‬ ‫دیگران‬ ‫یا‬ ‫خود‬ ‫جدید‬ ‫خدمات‬‫ارز‬ ‫به‬ ‫دیگران‬ ‫یا‬ ‫خود‬ ‫جدید‬ ‫خدمات‬‫ش‬‫ش‬
 21. 21. ‫یا‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫فروش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کارآفرین‬‫یا‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫فروش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کارآفرین‬،‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫کالها‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫تبدیل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫دیگران‬،‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫کالها‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫تبدیل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫دیگران‬‫فرصتهای‬ ‫تشخیص‬ ‫با‬ ‫کارآفرین‬ ،‫واقع‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫ارزش‬‫فرصتهای‬ ‫تشخیص‬ ‫با‬ ‫کارآفرین‬ ،‫واقع‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫ارزش‬‫طر ق‬ ‫از‬ ،‫شرایط‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫مربوطه‬ ‫ریسک‬ ‫پذیرش‬ ‫و‬ ‫بازار‬‫طر ق‬ ‫از‬ ،‫شرایط‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫مربوطه‬ ‫ریسک‬ ‫پذیرش‬ ‫و‬ ‫بازار‬:‫کند‬ ‫ایجاد‬ (‫ثروت)درآمد‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫مختلف‬:‫کند‬ ‫ایجاد‬ (‫ثروت)درآمد‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫مختلف‬.‫خود‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫فروش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬        ·.‫خود‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫فروش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬        ·.‫خود‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫اجرای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬        ·.‫خود‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫اجرای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬        ·‫و‬ ‫دیگران‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫خرید‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬        ·‫و‬ ‫دیگران‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫خرید‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬        ·.‫آنها‬ ‫اجرای‬.‫آنها‬ ‫اجرای‬‫اکتشافات‬ ‫و‬ ‫اختراعات‬ ‫خرید‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬        ·‫اکتشافات‬ ‫و‬ ‫اختراعات‬ ‫خرید‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬        ·.‫آنها‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫دیگران‬.‫آنها‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫دیگران‬‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫خرید‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬        ·‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫خرید‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬        ·.‫آنها‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫دیگران‬ ‫جدید‬.‫آنها‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫دیگران‬ ‫جدید‬
 22. 22. ‫کار‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫با‬ ‫مخترع‬ ‫یک‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬‫کار‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫با‬ ‫مخترع‬ ‫یک‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬‫تبدیل‬ ‫واقعی‬ ‫نمونه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫کوشد‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬‫تبدیل‬ ‫واقعی‬ ‫نمونه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫کوشد‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬.‫کند‬.‫کند‬‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫سیستمها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫روشها‬ ‫با‬ ‫نوآور‬‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫سیستمها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫روشها‬ ‫با‬ ‫نوآور‬‫تجاری‬ ‫خدمتی‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نمونه‬ ‫کوشد‬ ‫می‬ ‫و‬‫تجاری‬ ‫خدمتی‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نمونه‬ ‫کوشد‬ ‫می‬ ‫و‬.‫کند‬ ‫تبدیل‬.‫کند‬ ‫تبدیل‬‫می‬ ‫کار‬ ‫ارزشها‬ ‫و‬ ‫ریسکها‬ ،‫فرصتها‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫کارآفرین‬‫می‬ ‫کار‬ ‫ارزشها‬ ‫و‬ ‫ریسکها‬ ،‫فرصتها‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫کارآفرین‬‫یا‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫بالقوه‬ ‫بازار‬ ‫کوشد‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫کند‬‫یا‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫بالقوه‬ ‫بازار‬ ‫کوشد‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫کند‬.‫کند‬ ‫خلق‬ ‫یا‬ ‫کشف‬ ،‫شناسایی‬ ‫محصولت‬.‫کند‬ ‫خلق‬ ‫یا‬ ‫کشف‬ ،‫شناسایی‬ ‫محصولت‬
 23. 23. ‫مساله‬ ‫حل‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫روش‬‫مساله‬ ‫حل‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫روش‬‫علمی‬ ‫روش‬‫علمی‬ ‫روش‬
 24. 24. (‫وال(س‬ ‫)گراهام‬ ‫خل ق‬ ‫تفکر‬ ‫روش‬(‫وال(س‬ ‫)گراهام‬ ‫خل ق‬ ‫تفکر‬ ‫روش‬(‫)ریاضی‬ ‫پولیا‬ ‫روش‬(‫)ریاضی‬ ‫پولیا‬ ‫روش‬‫مهندسی‬ ‫تحلیلی‬ ‫تفکر‬‫مهندسی‬ ‫تحلیلی‬ ‫تفکر‬‫مساله‬ ‫خلاقانه‬ ‫حل‬ ‫روش‬‫مساله‬ ‫خلاقانه‬ ‫حل‬ ‫روش‬::Creative problem solvingCreative problem solving
 25. 25. ‫تفکر‬ ‫هنر‬ ‫کتاب‬ - ‫وال(س‬ ‫گراهام‬‫تفکر‬ ‫هنر‬ ‫کتاب‬ - ‫وال(س‬ ‫گراهام‬11‫آمادگی‬ ‫-دوره‬‫آمادگی‬ ‫-دوره‬22‫خواب‬ ‫-دوره‬‫خواب‬ ‫-دوره‬33‫بصیرت‬ ‫-دوره‬‫بصیرت‬ ‫-دوره‬44‫گذاری‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ازمایش‬ ‫-دوره‬‫گذاری‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ازمایش‬ ‫-دوره‬
 26. 26. ‫ریاضی‬ ‫–روش‬ ‫پولیا‬ ‫جورج‬ ‫روش‬‫ریاضی‬ ‫–روش‬ ‫پولیا‬ ‫جورج‬ ‫روش‬‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫ریاضی‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫برای‬‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫ریاضی‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫برای‬‫کنیم‬ ‫می‬ ‫سوال‬ ‫ابتدا‬‫کنیم‬ ‫می‬ ‫سوال‬ ‫ابتدا‬‫چیست‬ ‫مساله‬‫چیست‬ ‫مساله‬‫؟‬‫؟‬‫به‬ ‫سپس‬‫به‬ ‫سپس‬‫حل‬ ‫راه‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬‫حل‬ ‫راه‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬‫پردازیم‬ ‫می‬‫پردازیم‬ ‫می‬‫را‬ ‫ممکن‬ ‫های‬ ‫راه‬‫را‬ ‫ممکن‬ ‫های‬ ‫راه‬‫امتحان‬‫امتحان‬‫کنیم‬ ‫می‬‫کنیم‬ ‫می‬‫به‬‫به‬‫کنترل‬‫کنترل‬‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫نتایج‬‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫نتایج‬1) ‫مسأله‬ ‫فهم‬ ‫و‬ ‫درك‬2) ‫حل‬ ‫براي‬ ‫طراحي‬‫مسأله‬3) ‫انتخاب‬ ‫بردهاي‬‫راه‬ ‫و‬ ‫نقشه‬ ‫اجراي‬‫شده‬4) ‫كنترل‬ ‫و‬ ‫بازنگري‬
 27. 27. ‫مهندسی‬ ‫تحلیلی‬ ‫تفکر‬‫مهندسی‬ ‫تحلیلی‬ ‫تفکر‬11‫کلیدی‬ ‫عناصر‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫-توصیف‬‫کلیدی‬ ‫عناصر‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫-توصیف‬22‫مساله‬ ‫سازی‬ ‫-مدل‬‫مساله‬ ‫سازی‬ ‫-مدل‬33‫مدل‬ ‫روی‬ ‫ازمایش‬ ‫و‬ ‫-تحلیل‬‫مدل‬ ‫روی‬ ‫ازمایش‬ ‫و‬ ‫-تحلیل‬44‫نهایی‬ ‫نتایج‬ ‫-ارزیابی‬‫نهایی‬ ‫نتایج‬ ‫-ارزیابی‬
 28. 28. ‫مساله‬ ‫خل ق‬ ‫حل‬ ‫فرایند‬‫مساله‬ ‫خل ق‬ ‫حل‬ ‫فرایند‬
 29. 29. 1-1-‫محیطی‬ ‫تحلیل‬‫محیطی‬ ‫تحلیل‬2-2-‫مساله‬ ‫تشخیص‬‫مساله‬ ‫تشخیص‬3-3-‫مساله‬ ‫شناخت‬‫مساله‬ ‫شناخت‬4-4-‫سازی‬ ‫فرضیه‬‫سازی‬ ‫فرضیه‬5-5-‫مختلف‬ ‫راهکارهای‬ ‫ارائه‬‫مختلف‬ ‫راهکارهای‬ ‫ارائه‬6-6-‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬7-7-‫اجرا‬‫اجرا‬8-8-‫کنترل‬‫کنترل‬
 30. 30. ‫محيطي‬ ‫تحليل‬ ‫تشخيص‬‫مسأله‬ ‫شناخت‬‫مسأله‬‫سازي‬ ‫فرضيه‬‫كارهاي‬ ‫راه‬ ‫ارايه‬‫مختلف‬‫ارزيابي‬‫اجرا‬‫كنترل‬
 31. 31. ‫خلاقیت‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬‫خلاقیت‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬‫محیطی‬ ‫تحلیل‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬‫محیطی‬ ‫تحلیل‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬, :‫بهترین‬ ‫الگوبرداری‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫مقایسه‬, :‫بهترین‬ ‫الگوبرداری‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫مقایسه‬- ,‫موهوم‬ ‫راقبای‬ ‫علیه‬ ‫ها‬ ‫مسابقه‬ ‫ها‬ ‫رویه‬- ,‫موهوم‬ ‫راقبای‬ ‫علیه‬ ‫ها‬ ‫مسابقه‬ ‫ها‬ ‫رویه‬)‫کردن‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫خیالی‬ ‫راقیب‬ ‫ابر‬ ‫یک‬ ‫خلق‬)‫کردن‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫خیالی‬ ‫راقیب‬ ‫ابر‬ ‫یک‬ ‫خلق‬‫شده‬ ‫خلق‬ ‫ال‬ ‫ایده‬ ‫وضع‬ ‫با‬ ‫خود‬‫شده‬ ‫خلق‬ ‫ال‬ ‫ایده‬ ‫وضع‬ ‫با‬ ‫خود‬)):‫راقابتی‬ ‫شدیدا‬ ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫مواقعیت‬ ‫کاربرد‬:‫راقابتی‬ ‫شدیدا‬ ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫مواقعیت‬ ‫کاربرد‬‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬‫هزینه‬‫هزینه‬
 32. 32. ‫مشاوران‬ ‫و‬ ‫پیشگویان‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬‫مشاوران‬ ‫و‬ ‫پیشگویان‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬‫کشف‬ ‫را‬ ‫مسائل‬ ‫خودتان‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫حتما‬‫کشف‬ ‫را‬ ‫مسائل‬ ‫خودتان‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫حتما‬.‫بگیریدآینده‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫اشخاص‬ ‫کنید‬.‫بگیریدآینده‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫اشخاص‬ ‫کنید‬‫وجود‬ ‫مشاوران‬ ‫ودیگر‬ ‫پیشگویان‬ ‫و‬ ‫نگران‬‫وجود‬ ‫مشاوران‬ ‫ودیگر‬ ‫پیشگویان‬ ‫و‬ ‫نگران‬.‫باشند‬ ‫شما‬ ‫راهنمای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارند‬.‫باشند‬ ‫شما‬ ‫راهنمای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارند‬‫برای‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫تازه‬ ‫افق‬ ‫و‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫اغلب‬‫برای‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫تازه‬ ‫افق‬ ‫و‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫اغلب‬.‫کنند‬ ‫می‬ ‫باز‬ ‫شما‬.‫کنند‬ ‫می‬ ‫باز‬ ‫شما‬
 33. 33. ‫فرصت‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬‫فرصت‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فرصتها‬ ‫برای‬ ‫فعالنه‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فرصتها‬ ‫برای‬ ‫فعالنه‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬‫دانش‬ ‫جدید‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫مواقعیتهای‬ ‫کشف‬‫دانش‬ ‫جدید‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫مواقعیتهای‬ ‫کشف‬.‫شود‬ ‫منجر‬ ‫امروزی‬.‫شود‬ ‫منجر‬ ‫امروزی‬‫محدود‬ ‫سنتی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫نیستید‬ ‫مجبور‬‫محدود‬ ‫سنتی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫نیستید‬ ‫مجبور‬‫رابطه‬ ‫در‬ ‫باشیدروندها‬ ‫جدید‬ ‫چیزهای‬ ‫دنبال‬ ‫کنید.به‬‫رابطه‬ ‫در‬ ‫باشیدروندها‬ ‫جدید‬ ‫چیزهای‬ ‫دنبال‬ ‫کنید.به‬.‫دارد‬ ‫مضامینی‬ ‫و‬ ‫معانی‬ ‫چه‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫با‬.‫دارد‬ ‫مضامینی‬ ‫و‬ ‫معانی‬ ‫چه‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫با‬
 34. 34. ‫مسئله‬ ‫تشخیص‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬‫مسئله‬ ‫تشخیص‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫متوجه‬ ‫اند‬ ‫مانده‬ ‫ناکام‬ ‫هدفی‬‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫متوجه‬ ‫اند‬ ‫مانده‬ ‫ناکام‬ ‫هدفی‬.‫عملکرد‬ ‫غالبا‬ ‫افراد‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ای‬ ‫مسئله‬.‫عملکرد‬ ‫غالبا‬ ‫افراد‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ای‬ ‫مسئله‬‫یا‬ ‫گذشته‬ ‫تجارب‬ ‫اقبلی‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کنونی‬‫یا‬ ‫گذشته‬ ‫تجارب‬ ‫اقبلی‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کنونی‬‫از‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫مقایسه‬ ‫اقبل‬ ‫سال‬ ‫عملکرد‬‫از‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫مقایسه‬ ‫اقبل‬ ‫سال‬ ‫عملکرد‬‫شوند‬ ‫آگاه‬ ‫ای‬ ‫مسئله‬ ‫وجود‬‫شوند‬ ‫آگاه‬ ‫ای‬ ‫مسئله‬ ‫وجود‬
 35. 35. ‫آرمانی‬ ‫وضعیت‬‫آرمانی‬ ‫وضعیت‬‫موجود‬ ‫وضعيت‬ ‫و‬ ‫خلق‬ ‫را‬ ‫آرمانى‬ ‫وضعيت‬ ‫يك‬‫موجود‬ ‫وضعيت‬ ‫و‬ ‫خلق‬ ‫را‬ ‫آرمانى‬ ‫وضعيت‬ ‫يك‬.‫هايى‬ ‫اختلف‬ ‫چه‬ ‫كنيد‬ ‫مقايسه‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫را‬.‫هايى‬ ‫اختلف‬ ‫چه‬ ‫كنيد‬ ‫مقايسه‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫را‬‫وجود‬ ‫ها‬ ‫اختلف‬ ‫اين‬ ‫چرا‬ ‫دارد؟‬ ‫وجود‬‫وجود‬ ‫ها‬ ‫اختلف‬ ‫اين‬ ‫چرا‬ ‫دارد؟‬ ‫وجود‬‫فرصت‬ ‫يا‬ ‫مسائل‬ ‫چه‬ ‫اختلفها‬ ‫دارد؟این‬‫فرصت‬ ‫يا‬ ‫مسائل‬ ‫چه‬ ‫اختلفها‬ ‫دارد؟این‬‫آورد؟‬ ‫مى‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫را‬ ‫هايى‬‫آورد؟‬ ‫مى‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫را‬ ‫هايى‬:‫نادیده‬ ‫مسائل‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫کسب‬ ‫کاربرد‬:‫نادیده‬ ‫مسائل‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫کسب‬ ‫کاربرد‬‫اند‬ ‫نشده‬ ‫گرفته‬‫اند‬ ‫نشده‬ ‫گرفته‬
 36. 36. ‫دیگران‬ ‫ندای‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬‫دیگران‬ ‫ندای‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬‫نزد‬ ‫را‬ ‫يى‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫يا‬ ‫مسائل‬ ‫افراد‬ ‫گاهى‬‫نزد‬ ‫را‬ ‫يى‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫يا‬ ‫مسائل‬ ‫افراد‬ ‫گاهى‬‫مورد‬ ‫است‬ ‫شايسته‬ ‫كه‬ ‫كنند‬ ‫مى‬ ‫بيان‬ ‫شما‬‫مورد‬ ‫است‬ ‫شايسته‬ ‫كه‬ ‫كنند‬ ‫مى‬ ‫بيان‬ ‫شما‬‫اين‬ ‫اگر‬ ‫حتي‬ ،‫گيرند‬ ‫اقرار‬ ‫داقيق‬ ‫توجه‬‫اين‬ ‫اگر‬ ‫حتي‬ ،‫گيرند‬ ‫اقرار‬ ‫داقيق‬ ‫توجه‬‫و‬ ‫ذهن‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫مسائل‬‫و‬ ‫ذهن‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫مسائل‬.‫باشند‬ ‫باورنكردنى‬.‫باشند‬ ‫باورنكردنى‬
 37. 37. ‫شکایات‬ ‫بندی‬ ‫فهرست‬ ‫و‬ ‫گرداوری‬‫شکایات‬ ‫بندی‬ ‫فهرست‬ ‫و‬ ‫گرداوری‬‫مسائل‬ ‫آشكارسازى‬ ‫براى‬ ‫موثر‬ ‫روش‬ ‫يك‬‫مسائل‬ ‫آشكارسازى‬ ‫براى‬ ‫موثر‬ ‫روش‬ ‫يك‬‫ديگر‬ ‫يا‬ ‫مشتريان‬ ،‫كاركنان‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬‫ديگر‬ ‫يا‬ ‫مشتريان‬ ،‫كاركنان‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬‫توفان‬ ‫جريان‬ ‫طى‬ ‫كه‬ ‫بخواهيم‬ ‫عناصر‬‫توفان‬ ‫جريان‬ ‫طى‬ ‫كه‬ ‫بخواهيم‬ ‫عناصر‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شكايات‬ ‫از‬ ‫فهرستى‬ ‫فكرى‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شكايات‬ ‫از‬ ‫فهرستى‬ ‫فكرى‬.‫كنند‬ ‫تهيه‬ ‫گروهى‬ ‫يا‬ ‫انفرادي‬.‫كنند‬ ‫تهيه‬ ‫گروهى‬ ‫يا‬ ‫انفرادي‬
 38. 38. ‫مسائل‬ ‫شناسایی‬ ‫تکنیکهای‬‫مسائل‬ ‫شناسایی‬ ‫تکنیکهای‬‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫اینکه‬ ‫یعنی‬ ‫مساله‬ ‫شناسایی‬‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫اینکه‬ ‫یعنی‬ ‫مساله‬ ‫شناسایی‬‫نه‬ ‫و‬ ‫وااقعی‬ ‫مساله‬ ‫حل‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫ااقدامات‬‫نه‬ ‫و‬ ‫وااقعی‬ ‫مساله‬ ‫حل‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫ااقدامات‬‫خواهد‬ ‫سو ق‬ ‫مساله‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫به‬ ‫پرداختن‬ ‫صرفا‬‫خواهد‬ ‫سو ق‬ ‫مساله‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫به‬ ‫پرداختن‬ ‫صرفا‬‫داشت‬‫داشت‬
 39. 39. 1-1-‫دیگران‬ ‫با‬ ‫گذاشتن‬ ‫میان‬ ‫در‬‫دیگران‬ ‫با‬ ‫گذاشتن‬ ‫میان‬ ‫در‬‫ديگر‬ ‫كسى‬ ‫با‬ ‫مسئله‬ ‫يك‬ ‫گذاشتن‬ ‫ميان‬ ‫در‬‫ديگر‬ ‫كسى‬ ‫با‬ ‫مسئله‬ ‫يك‬ ‫گذاشتن‬ ‫ميان‬ ‫در‬‫بهتر‬ ‫فكر‬ ‫دو‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫نظريه‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫بهتر‬ ‫فكر‬ ‫دو‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫نظريه‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫استفاده‬.‫است‬ ‫فكر‬ ‫يك‬ ‫از‬.‫است‬ ‫فكر‬ ‫يك‬ ‫از‬
 40. 40. 2-2-‫ماهی‬ ‫استخوان‬ ‫نمودار‬‫ماهی‬ ‫استخوان‬ ‫نمودار‬‫از‬ ‫ایشیکاوا‬ ‫پروفسور‬ ‫توسط‬ ‫ایشیکاوا‬ ‫نمودار‬ ‫یا‬‫از‬ ‫ایشیکاوا‬ ‫پروفسور‬ ‫توسط‬ ‫ایشیکاوا‬ ‫نمودار‬ ‫یا‬.‫شد‬ ‫طراحی‬ ‫توکیو‬ ‫دانشگاه‬.‫شد‬ ‫طراحی‬ ‫توکیو‬ ‫دانشگاه‬‫می‬ ‫نوشته‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫در‬ ‫دایره‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫مساله‬‫می‬ ‫نوشته‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫در‬ ‫دایره‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫مساله‬‫شود‬‫شود‬‫کار‬ ‫به‬ ‫مساله‬ ‫علل‬ ‫نوشتن‬ ‫برای‬ ‫ماهی‬ ‫های‬ ‫تیغه‬‫کار‬ ‫به‬ ‫مساله‬ ‫علل‬ ‫نوشتن‬ ‫برای‬ ‫ماهی‬ ‫های‬ ‫تیغه‬‫رود‬ ‫می‬‫رود‬ ‫می‬‫نزدیکی‬ ‫در‬ ‫هستند‬ ‫پیچیدگی‬ ‫حدااقل‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫عللی‬‫نزدیکی‬ ‫در‬ ‫هستند‬ ‫پیچیدگی‬ ‫حدااقل‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫عللی‬‫ماهی‬ ‫دم‬ ‫نزدیکی‬ ‫در‬ ‫پیچیده‬ ‫علل‬ ‫و‬ ‫ماهی‬ ‫سر‬‫ماهی‬ ‫دم‬ ‫نزدیکی‬ ‫در‬ ‫پیچیده‬ ‫علل‬ ‫و‬ ‫ماهی‬ ‫سر‬‫شوند‬ ‫می‬ ‫نوشته‬‫شوند‬ ‫می‬ ‫نوشته‬‫می‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مساله‬ ‫علل‬ ‫ها‬ ‫تیغه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬
 41. 41.  Fishbone DiagramFishbone DiagramFishbone Diagram
 42. 42. ‫؟چرا؟‬ ‫چرا‬ ‫نمودار‬‫؟چرا؟‬ ‫چرا‬ ‫نمودار‬‫مساله‬ ‫یک‬ ‫علل‬ ‫یا‬ ‫علت‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫تکنیک‬ ‫این‬ ‫از‬‫مساله‬ ‫یک‬ ‫علل‬ ‫یا‬ ‫علت‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫تکنیک‬ ‫این‬ ‫از‬‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬‫تمرکز‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫مساله‬ ‫کنندگان‬ ‫حل‬ ‫به‬‫تمرکز‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫مساله‬ ‫کنندگان‬ ‫حل‬ ‫به‬‫بیشتری‬ ‫احتمالی‬ ‫علل‬ ‫محدود‬ ‫و‬ ‫واحد‬ ‫علت‬ ‫یک‬ ‫روی‬‫بیشتری‬ ‫احتمالی‬ ‫علل‬ ‫محدود‬ ‫و‬ ‫واحد‬ ‫علت‬ ‫یک‬ ‫روی‬‫کنند‬ ‫کشف‬ ‫را‬‫کنند‬ ‫کشف‬ ‫را‬‫پیچیده‬ ‫مساله‬ ‫یک‬ ‫علل‬ ‫بهتر‬ ‫:درک‬ ‫کاربرد‬‫پیچیده‬ ‫مساله‬ ‫یک‬ ‫علل‬ ‫بهتر‬ ‫:درک‬ ‫کاربرد‬
 43. 43. ‫فرصت‬ ‫یا‬ ‫مساله‬ ‫دوباره‬ ‫تعریف‬‫فرصت‬ ‫یا‬ ‫مساله‬ ‫دوباره‬ ‫تعریف‬‫روش‬ ‫به‬ ‫توانيد‬ ‫مى‬ ‫كه‬ ‫آنجايى‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫مسئله‬‫روش‬ ‫به‬ ‫توانيد‬ ‫مى‬ ‫كه‬ ‫آنجايى‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫مسئله‬.‫كار‬ ‫اين‬ ‫با‬ ‫شايد‬ ‫كنيد‬ ‫تعريف‬ ‫متعدد‬ ‫هاى‬.‫كار‬ ‫اين‬ ‫با‬ ‫شايد‬ ‫كنيد‬ ‫تعريف‬ ‫متعدد‬ ‫هاى‬‫ببينيد‬ ‫ديگر‬ ‫اى‬ ‫زاويه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مسئله‬‫ببينيد‬ ‫ديگر‬ ‫اى‬ ‫زاويه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مسئله‬ ..
 44. 44. ‫مختلف‬ ‫راهکارهای‬ ‫خلق‬ ‫برای‬ ‫فردی‬ ‫های‬ ‫تکنيک‬‫مختلف‬ ‫راهکارهای‬ ‫خلق‬ ‫برای‬ ‫فردی‬ ‫های‬ ‫تکنيک‬
 45. 45. ‫مقرر‬ ‫موعد‬ ‫تعیین‬‫مقرر‬ ‫موعد‬ ‫تعیین‬‫تحت‬ ‫اگر‬ ‫خل ق‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫كه‬ ‫آنجايي‬ ‫از‬‫تحت‬ ‫اگر‬ ‫خل ق‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫كه‬ ‫آنجايي‬ ‫از‬‫ضرب‬ ‫تعيين‬ ‫كنند‬ ‫كارمي‬ ‫بهتر‬ ‫باشند‬ ‫فشار‬‫ضرب‬ ‫تعيين‬ ‫كنند‬ ‫كارمي‬ ‫بهتر‬ ‫باشند‬ ‫فشار‬‫و‬ ‫مختلف‬ ‫كارهاي‬ ‫راه‬ ‫خلق‬ ‫براي‬ ‫الجل‬‫و‬ ‫مختلف‬ ‫كارهاي‬ ‫راه‬ ‫خلق‬ ‫براي‬ ‫الجل‬.‫است‬ ‫مؤثر‬ ‫نهايت‬ ‫بي‬ ،‫خل ق‬ ‫كار‬ ‫برانگيختن‬.‫است‬ ‫مؤثر‬ ‫نهايت‬ ‫بي‬ ،‫خل ق‬ ‫كار‬ ‫برانگيختن‬‫و‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫افزايش‬ ‫را‬ ‫فشار‬ ،‫مهلت‬ ‫تعيين‬‫و‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫افزايش‬ ‫را‬ ‫فشار‬ ،‫مهلت‬ ‫تعيين‬‫مي‬ ‫تحريك‬ ‫بيشتر‬ ‫را‬ ‫راست‬ ‫نيمكره‬ ‫مغز‬ ‫فعاليت‬‫مي‬ ‫تحريك‬ ‫بيشتر‬ ‫را‬ ‫راست‬ ‫نيمكره‬ ‫مغز‬ ‫فعاليت‬.‫كنند‬.‫كنند‬
 46. 46. ‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫ایده‬ ‫منابع‬‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫ایده‬ ‫منابع‬‫ها‬ ‫مجله‬ ،‫كنم‬ ‫پيدا‬ ‫دست‬ ‫ها‬ ‫ايده‬ ‫به‬ ‫اينكه‬ ‫براي‬‫ها‬ ‫مجله‬ ،‫كنم‬ ‫پيدا‬ ‫دست‬ ‫ها‬ ‫ايده‬ ‫به‬ ‫اينكه‬ ‫براي‬‫مجله‬ ‫ويژه‬ ‫به‬‫مجله‬ ‫ويژه‬ ‫به‬SuccessSuccess‫ها‬ ‫ايده‬ ‫از‬ ‫انبوهي‬ ‫كه‬ ‫را‬‫ها‬ ‫ايده‬ ‫از‬ ‫انبوهي‬ ‫كه‬ ‫را‬،‫دهند‬ ‫مي‬ ‫نشان‬ ‫كوچك‬ ‫هاي‬ ‫مربع‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫را‬،‫دهند‬ ‫مي‬ ‫نشان‬ ‫كوچك‬ ‫هاي‬ ‫مربع‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫را‬.‫محدود‬ ‫آشنا‬ ‫منابع‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫زنم‬ ‫مي‬ ‫ورق‬.‫محدود‬ ‫آشنا‬ ‫منابع‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫زنم‬ ‫مي‬ ‫ورق‬.‫كنيد‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫را‬ ‫جديدي‬ ‫هاي‬ ‫مكان‬ ‫نسازيد‬.‫كنيد‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫را‬ ‫جديدي‬ ‫هاي‬ ‫مكان‬ ‫نسازيد‬‫بدهند‬ ‫ايده‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬ ‫كه‬‫بدهند‬ ‫ايده‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬ ‫كه‬..
 47. 47. ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫یادداشت‬ ‫دفترچه‬‫ها‬ ‫ایده‬ ‫یادداشت‬ ‫دفترچه‬.‫است‬ ‫فكر‬ ‫و‬ ‫ايده‬ ‫داراي‬ ‫همواره‬ ‫انسان‬.‫است‬ ‫فكر‬ ‫و‬ ‫ايده‬ ‫داراي‬ ‫همواره‬ ‫انسان‬‫به‬ ‫گرفتن‬ ‫دوش‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫افكار‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ايده‬‫به‬ ‫گرفتن‬ ‫دوش‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫افكار‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ايده‬...‫به‬ ‫رانندگي‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ،‫خواب‬ ‫هنگام‬...‫به‬ ‫رانندگي‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ،‫خواب‬ ‫هنگام‬.‫دفترچه‬ ‫يك‬ ‫هميشه‬ ‫آيند‬ ‫مي‬ ‫شما‬ ‫سراغ‬.‫دفترچه‬ ‫يك‬ ‫هميشه‬ ‫آيند‬ ‫مي‬ ‫شما‬ ‫سراغ‬‫داشته‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫كارت‬ ‫با‬ ‫كوچك‬ ‫يادداشت‬‫داشته‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫كارت‬ ‫با‬ ‫كوچك‬ ‫يادداشت‬.‫به‬ ‫اي‬ ‫انديشه‬ ‫يا‬ ‫فكر‬ ‫كه‬ ‫هنگامي‬ ‫باشيد‬.‫به‬ ‫اي‬ ‫انديشه‬ ‫يا‬ ‫فكر‬ ‫كه‬ ‫هنگامي‬ ‫باشيد‬‫يادداشت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اگر‬ ‫رسد‬ ‫مي‬ ‫شما‬ ‫ذهن‬‫يادداشت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اگر‬ ‫رسد‬ ‫مي‬ ‫شما‬ ‫ذهن‬‫است‬ ‫ممكن‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫مي‬ ‫خاطرتان‬ ‫از‬ ‫نكنيد‬‫است‬ ‫ممكن‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫مي‬ ‫خاطرتان‬ ‫از‬ ‫نكنيد‬.‫آنها‬ ‫پس‬ ‫كنيد‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫هميشه‬ ‫براي‬.‫آنها‬ ‫پس‬ ‫كنيد‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫هميشه‬ ‫براي‬! !‫حال‬ ‫همين‬ ‫كنيد‬ ‫يادداشت‬ ‫را‬! !‫حال‬ ‫همين‬ ‫كنيد‬ ‫يادداشت‬ ‫را‬
 48. 48. ‫موسیقی‬‫موسیقی‬‫روش‬ ‫مليم‬ ‫و‬ ‫آرام‬ ‫موسيقي‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫گوش‬‫روش‬ ‫مليم‬ ‫و‬ ‫آرام‬ ‫موسيقي‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫گوش‬‫آگاهتان‬ ‫نيمه‬ ‫ضمير‬ ‫كردن‬ ‫رها‬ ‫براي‬ ‫خوبي‬‫آگاهتان‬ ‫نيمه‬ ‫ضمير‬ ‫كردن‬ ‫رها‬ ‫براي‬ ‫خوبي‬.‫مي‬ ‫شنيده‬ ‫مغز‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫در‬ ‫موسيقي‬ ‫است‬.‫مي‬ ‫شنيده‬ ‫مغز‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫در‬ ‫موسيقي‬ ‫است‬‫شهودي‬ ‫و‬ ‫ادراكي‬ ‫بيشتر‬ ‫كه‬ ‫سمتي‬ ‫يعني‬ ‫شود‬‫شهودي‬ ‫و‬ ‫ادراكي‬ ‫بيشتر‬ ‫كه‬ ‫سمتي‬ ‫يعني‬ ‫شود‬.‫همچنين‬ ‫موسيقي‬ ‫عقلي‬ ‫و‬ ‫استدللي‬ ‫تا‬ ‫است‬.‫همچنين‬ ‫موسيقي‬ ‫عقلي‬ ‫و‬ ‫استدللي‬ ‫تا‬ ‫است‬‫به‬ ‫مغز‬ ‫تحليلي‬ ‫سمت‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫باعث‬ ‫ل‬ً ‫معمو‬‫به‬ ‫مغز‬ ‫تحليلي‬ ‫سمت‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫باعث‬ ‫ل‬ً ‫معمو‬‫مغز‬ ‫ادراكي‬ ‫سمت‬ ،‫ترتيب‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫برود‬ ‫خواب‬‫مغز‬ ‫ادراكي‬ ‫سمت‬ ،‫ترتيب‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫برود‬ ‫خواب‬.‫شود‬ ‫تر‬ ‫فعال‬.‫شود‬ ‫تر‬ ‫فعال‬
 49. 49. ‫ناپلئون‬ ‫تکنیک‬‫ناپلئون‬ ‫تکنیک‬‫مشهوري‬ ‫شخص‬ ‫شما‬ ‫كه‬ ‫كنيد‬ ‫وانمود‬‫مشهوري‬ ‫شخص‬ ‫شما‬ ‫كه‬ ‫كنيد‬ ‫وانمود‬‫آن‬ ‫ديد‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مسئله‬ ‫كنيد‬ ‫سعي‬ ‫و‬ ‫هستيد‬‫آن‬ ‫ديد‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مسئله‬ ‫كنيد‬ ‫سعي‬ ‫و‬ ‫هستيد‬.‫شما‬ ‫مفروض‬ ‫شخصيت‬ ‫كنيد‬ ‫حل‬ ‫شخص‬.‫شما‬ ‫مفروض‬ ‫شخصيت‬ ‫كنيد‬ ‫حل‬ ‫شخص‬‫را‬ ‫جديدي‬ ‫اندازهاي‬ ‫چشم‬ ‫است‬ ‫ممكن‬‫را‬ ‫جديدي‬ ‫اندازهاي‬ ‫چشم‬ ‫است‬ ‫ممكن‬.‫براي‬ ‫بدهد‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫مسئله‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نسبت‬.‫براي‬ ‫بدهد‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫مسئله‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫با‬ ‫نيوتن‬ ‫اسحاق‬ ‫اگر‬ ‫بگوييد‬ ‫خود‬ ‫با‬ ،‫مثال‬‫با‬ ‫نيوتن‬ ‫اسحاق‬ ‫اگر‬ ‫بگوييد‬ ‫خود‬ ‫با‬ ،‫مثال‬.‫كرد‬ ‫مي‬ ‫چه‬ ،‫شد‬ ‫مي‬ ‫روبرو‬ ‫مسئله‬ ‫اين‬.‫كرد‬ ‫مي‬ ‫چه‬ ،‫شد‬ ‫مي‬ ‫روبرو‬ ‫مسئله‬ ‫اين‬:‫جدید‬ ‫کامل‬ ‫شناختهای‬ ‫اوردن‬ ‫بدست‬ ‫کاربرد‬:‫جدید‬ ‫کامل‬ ‫شناختهای‬ ‫اوردن‬ ‫بدست‬ ‫کاربرد‬‫بوده‬ ‫ناموفق‬ ‫دیگر‬ ‫تکنیکهای‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬‫بوده‬ ‫ناموفق‬ ‫دیگر‬ ‫تکنیکهای‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬.‫اند‬.‫اند‬
 50. 50. ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫علفزار‬ ‫در‬ ‫غلتیدن‬‫ها‬ ‫ایده‬ ‫علفزار‬ ‫در‬ ‫غلتیدن‬‫توانيد‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫آنجايي‬ ‫تا‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫مستلزم‬ ‫تكنيك‬ ‫اين‬‫توانيد‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫آنجايي‬ ‫تا‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫مستلزم‬ ‫تكنيك‬ ‫اين‬‫به‬ ‫كه‬ ‫شكلي‬ ‫رابه‬ ‫مطالبي‬ ‫اقدام‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫مسئله‬ ‫درباره‬‫به‬ ‫كه‬ ‫شكلي‬ ‫رابه‬ ‫مطالبي‬ ‫اقدام‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫مسئله‬ ‫درباره‬‫كتاب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مقاله‬ ‫خلصه‬ ‫مثل‬ ،‫باشد‬ ‫خواندن‬ ‫قابل‬ ‫راحتي‬‫كتاب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مقاله‬ ‫خلصه‬ ‫مثل‬ ،‫باشد‬ ‫خواندن‬ ‫قابل‬ ‫راحتي‬‫به‬ ‫ديگران‬ ‫كه‬ ‫هايي‬ ‫ايده‬ ،‫ديگران‬ ‫تجارب‬ ، ‫مربوط‬ ‫هاي‬‫به‬ ‫ديگران‬ ‫كه‬ ‫هايي‬ ‫ايده‬ ،‫ديگران‬ ‫تجارب‬ ، ‫مربوط‬ ‫هاي‬.‫كنيد‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬ ‫رقبا‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫داده‬ ‫شما‬.‫كنيد‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬ ‫رقبا‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫داده‬ ‫شما‬11-‫اطلعات‬ ‫خود‬ ‫مساله‬ ‫درباره‬ ‫مطالب‬ ‫کردن‬ ‫یادداشت‬ ‫با‬-‫اطلعات‬ ‫خود‬ ‫مساله‬ ‫درباره‬ ‫مطالب‬ ‫کردن‬ ‫یادداشت‬ ‫با‬‫کنید‬ ‫جمع‬‫کنید‬ ‫جمع‬22-‫خود‬ ‫یادداشتهای‬ ‫کلیه‬ ‫یکجا‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نشست‬ ‫یک‬ ‫طی‬-‫خود‬ ‫یادداشتهای‬ ‫کلیه‬ ‫یکجا‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نشست‬ ‫یک‬ ‫طی‬‫کنید‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬‫کنید‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬33-‫ببینید‬ ‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫طبیعی‬ ‫پرورش‬ ‫نهفتگی‬ ‫دوره‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬-‫ببینید‬ ‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫طبیعی‬ ‫پرورش‬ ‫نهفتگی‬ ‫دوره‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬.‫یابد‬ ‫می‬ ‫پرورش‬ ‫هایی‬ ‫ایده‬ ‫چه‬.‫یابد‬ ‫می‬ ‫پرورش‬ ‫هایی‬ ‫ایده‬ ‫چه‬‫،یا‬ ‫ها‬ ‫،مقاله‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫تکنیک‬ ‫این‬‫،یا‬ ‫ها‬ ‫،مقاله‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫تکنیک‬ ‫این‬.‫است‬ ‫مفید‬ ‫مدل‬ ‫خلق‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫های‬ ‫فصل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گزارش‬.‫است‬ ‫مفید‬ ‫مدل‬ ‫خلق‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫های‬ ‫فصل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گزارش‬:‫خلق‬ ‫برای‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫انبوه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫کاربرد‬:‫خلق‬ ‫برای‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫انبوه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫کاربرد‬
 51. 51. ‫ذهنی‬ ‫کشی‬ ‫نقشه‬‫ذهنی‬ ‫کشی‬ ‫نقشه‬‫است‬ ‫فکری‬ ‫توفان‬ ‫فردی‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬‫است‬ ‫فکری‬ ‫توفان‬ ‫فردی‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬‫مانند‬ ‫هستیم‬ ‫دنبالش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫ان‬ ‫کمیت‬‫مانند‬ ‫هستیم‬ ‫دنبالش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫ان‬ ‫کمیت‬‫کنیم‬ ‫خلق‬ ‫ایده‬ ‫ممکن‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫باید‬ ‫فکری‬ ‫توفان‬‫کنیم‬ ‫خلق‬ ‫ایده‬ ‫ممکن‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫باید‬ ‫فکری‬ ‫توفان‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫خلق‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫تکنیکی‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫خلق‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫تکنیکی‬‫شخص‬ ‫شهود‬ ‫و‬ ‫ادراک‬ ‫قابلیت‬‫شخص‬ ‫شهود‬ ‫و‬ ‫ادراک‬ ‫قابلیت‬‫فرعی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫موضوعات‬ ‫کلیه‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬‫فرعی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫موضوعات‬ ‫کلیه‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مساله‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مساله‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬‫و‬ ‫نفی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫حلها‬ ‫راه‬‫و‬ ‫نفی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫حلها‬ ‫راه‬‫گیریم‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫شاخه‬ ‫زیر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫انها‬ ‫اثبات‬‫گیریم‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫شاخه‬ ‫زیر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫انها‬ ‫اثبات‬
 52. 52. ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ذهنی‬ ‫نقشه‬ ‫مفهوم‬ ‫از‬ ‫متعدد‬ ‫مدیران‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ذهنی‬ ‫نقشه‬ ‫مفهوم‬ ‫از‬ ‫متعدد‬ ‫مدیران‬‫کنند‬‫کنند‬:‫مثل‬:‫مثل‬‫شرکت‬ ‫فنی‬ ‫بخش‬ ‫مسئول‬ ‫مهندس‬ ‫استانلی‬ ‫میکل‬‫شرکت‬ ‫فنی‬ ‫بخش‬ ‫مسئول‬ ‫مهندس‬ ‫استانلی‬ ‫میکل‬‫بوئینگ‬‫بوئینگ‬‫اینفرنشیال‬ ‫شرکت‬ ‫بنیانگذار‬ ‫کلمن‬‫اینفرنشیال‬ ‫شرکت‬ ‫بنیانگذار‬ ‫کلمن‬)‫فوکس‬)‫فوکس‬inferential focusinferential focus((
 53. 53. ‫بنویسید‬ ‫کاغذ‬ ‫وسط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مساله‬‫بنویسید‬ ‫کاغذ‬ ‫وسط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مساله‬‫یک‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫ابعاد‬ ‫از‬ ‫هریک‬‫یک‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫ابعاد‬ ‫از‬ ‫هریک‬‫بیرون‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫ذهنتان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ابعادی‬ ‫از‬‫بیرون‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫ذهنتان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ابعادی‬ ‫از‬‫بکشید‬ ‫کاغذ‬‫بکشید‬ ‫کاغذ‬‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫شاخه‬ ‫خطوط‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫لزم‬ ‫تعداد‬ ‫هر‬ ‫به‬‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫شاخه‬ ‫خطوط‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫لزم‬ ‫تعداد‬ ‫هر‬ ‫به‬‫چه‬ ‫ببینید‬ ‫کنید‬ ‫مرور‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫کشیده‬ ‫ذهنی‬ ‫نقشه‬‫چه‬ ‫ببینید‬ ‫کنید‬ ‫مرور‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫کشیده‬ ‫ذهنی‬ ‫نقشه‬‫را‬ ‫حلهایی‬ ‫راه‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫درونی‬ ‫روابط‬‫را‬ ‫حلهایی‬ ‫راه‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫درونی‬ ‫روابط‬‫سازد‬ ‫می‬ ‫مطرح‬‫سازد‬ ‫می‬ ‫مطرح‬
 54. 54.  MindMeisterMindMeister Mind ManagerMind Manager XMindXMind FreeMindFreeMind MindMapperMindMapper
 55. 55. ‫خلقیت‬ ‫گروهی‬ ‫تکنیکهای‬‫خلقیت‬ ‫گروهی‬ ‫تکنیکهای‬
 56. 56. ‫متداولترين‬ ‫ل‬ً ‫واحتما‬ ‫مؤثرترين‬ ‫فكري‬ ‫توفان‬‫متداولترين‬ ‫ل‬ً ‫واحتما‬ ‫مؤثرترين‬ ‫فكري‬ ‫توفان‬.‫از‬ ‫بيش‬ ‫تكنيك‬ ‫اين‬ ‫است‬ ‫گروهي‬ ‫فرآيند‬.‫از‬ ‫بيش‬ ‫تكنيك‬ ‫اين‬ ‫است‬ ‫گروهي‬ ‫فرآيند‬6060‫كيفيت‬ ‫و‬ ‫كميت‬ ‫افزايش‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫پيش‬ ‫سال‬‫كيفيت‬ ‫و‬ ‫كميت‬ ‫افزايش‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫پيش‬ ‫سال‬.‫اين‬ ‫به‬ ‫شد‬ ‫طراحي‬ ‫تبليغاتي‬ ‫هاي‬ ‫ايده‬.‫اين‬ ‫به‬ ‫شد‬ ‫طراحي‬ ‫تبليغاتي‬ ‫هاي‬ ‫ايده‬‫فكري‬ ‫توفان‬ ‫يا‬ ‫يورش‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫نام‬ ‫دليل‬‫فكري‬ ‫توفان‬ ‫يا‬ ‫يورش‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫نام‬ ‫دليل‬‫كنندگان‬ ‫شركت‬ ‫فكر‬ ‫و‬ ‫مغز‬ ‫كه‬ ‫اند‬ ‫گذارده‬‫كنندگان‬ ‫شركت‬ ‫فكر‬ ‫و‬ ‫مغز‬ ‫كه‬ ‫اند‬ ‫گذارده‬‫كرد‬ ‫مي‬ ‫ايجاد‬ ‫مسئله‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫توفاني‬‫كرد‬ ‫مي‬ ‫ايجاد‬ ‫مسئله‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫توفاني‬ ..:‫گروه‬ ‫يك‬ ‫با‬ ‫فكري‬ ‫توفان‬ ‫فرآيند‬ ‫گروه‬:‫گروه‬ ‫يك‬ ‫با‬ ‫فكري‬ ‫توفان‬ ‫فرآيند‬ ‫گروه‬66‫تا‬‫تا‬1212‫سرو‬ ‫منشي‬ ‫يك‬ ‫و‬ ‫سرپرست‬ ‫يك‬ ،‫نفره‬‫سرو‬ ‫منشي‬ ‫يك‬ ‫و‬ ‫سرپرست‬ ‫يك‬ ،‫نفره‬‫دارد‬ ‫كار‬‫دارد‬ ‫كار‬..
 57. 57. 1-1- ‫صورت‬ ‫پيشنهادي‬ ‫هيچ‬ ‫درباره‬ ‫قضاوتي‬ ‫هيچگونه‬‫صورت‬ ‫پيشنهادي‬ ‫هيچ‬ ‫درباره‬ ‫قضاوتي‬ ‫هيچگونه‬‫گيرد‬ ‫نمي‬‫گيرد‬ ‫نمي‬..2-2- ‫مورد‬ ‫غيرعملي‬ ‫و‬ ‫پوچ‬ ‫هاي‬ ‫ايده‬ ‫حتي‬ ‫ها‬ ‫ايده‬ ‫كليه‬‫مورد‬ ‫غيرعملي‬ ‫و‬ ‫پوچ‬ ‫هاي‬ ‫ايده‬ ‫حتي‬ ‫ها‬ ‫ايده‬ ‫كليه‬‫گيرند‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫استقبال‬‫گيرند‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫استقبال‬..3-3- ‫كيفيت‬ ‫به‬ ‫زيرا‬ ،‫است‬ ‫اصلي‬ ‫هدف‬ ‫ها‬ ‫ايده‬ ‫كميت‬‫كيفيت‬ ‫به‬ ‫زيرا‬ ،‫است‬ ‫اصلي‬ ‫هدف‬ ‫ها‬ ‫ايده‬ ‫كميت‬‫انجامد‬ ‫مي‬‫انجامد‬ ‫مي‬..4-4- ‫كرد‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫اصلح‬ ،‫تركيب‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ايده‬‫كرد‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫اصلح‬ ،‫تركيب‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ايده‬ ..:‫متعدد‬ ‫کارهای‬ ‫راه‬ ‫خلق‬ ‫برد‬ ‫کار‬:‫متعدد‬ ‫کارهای‬ ‫راه‬ ‫خلق‬ ‫برد‬ ‫کار‬
 58. 58. 5-3-65-3-6‫فکری‬ ‫نگارش‬‫فکری‬ ‫نگارش‬‫شده‬ ‫برگرفته‬ ‫واقعيت‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫روش‬ ‫اين‬ ‫نام‬‫شده‬ ‫برگرفته‬ ‫واقعيت‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫روش‬ ‫اين‬ ‫نام‬‫ظرف‬ ‫را‬ ‫جديد‬ ‫ايده‬ ‫سه‬ ‫نفر‬ ‫شش‬ ‫كه‬ ‫است‬‫ظرف‬ ‫را‬ ‫جديد‬ ‫ايده‬ ‫سه‬ ‫نفر‬ ‫شش‬ ‫كه‬ ‫است‬‫كنند‬ ‫مي‬ ‫خلق‬ ‫ستون‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫دقيقه‬ ‫پنج‬ ‫مدت‬‫كنند‬ ‫مي‬ ‫خلق‬ ‫ستون‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫دقيقه‬ ‫پنج‬ ‫مدت‬‫بعدي‬ ‫شخص‬ ‫به‬ ‫كاغذ‬ ‫دقيقه‬ ‫پنج‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫بعدي‬ ‫شخص‬ ‫به‬ ‫كاغذ‬ ‫دقيقه‬ ‫پنج‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫را‬ ‫خود‬ ‫تغييرات‬ ‫شخص‬ ‫اين‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫داده‬‫را‬ ‫خود‬ ‫تغييرات‬ ‫شخص‬ ‫اين‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫داده‬‫فرآيند‬ ‫واين‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫ايجاد‬ ‫ها‬ ‫ايده‬ ‫اين‬ ‫در‬‫فرآيند‬ ‫واين‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫ايجاد‬ ‫ها‬ ‫ايده‬ ‫اين‬ ‫در‬‫نظري‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫تكرار‬ ‫بار‬ ‫شش‬‫نظري‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫تكرار‬ ‫بار‬ ‫شش‬‫ظرف‬‫ظرف‬3030‫تواند‬ ‫مي‬ ‫گروه‬ ‫دقيقه‬‫تواند‬ ‫مي‬ ‫گروه‬ ‫دقيقه‬108108‫ايده‬‫ايده‬‫كند‬ ‫خلق‬‫كند‬ ‫خلق‬‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫این‬ ‫سپس‬‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫این‬ ‫سپس‬
 59. 59. ‫دلفی‬ ‫تکنیک‬‫دلفی‬ ‫تکنیک‬‫براساس‬ ‫اي‬ ‫پرسشنامه‬ ‫فرآيند‬ ‫اين‬ ‫در‬‫براساس‬ ‫اي‬ ‫پرسشنامه‬ ‫فرآيند‬ ‫اين‬ ‫در‬‫براي‬ ‫موقعيت‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫هايي‬ ‫برداشت‬‫براي‬ ‫موقعيت‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫هايي‬ ‫برداشت‬.‫پاسخ‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫ارسال‬ ‫مربوط‬ ‫كارشناسان‬.‫پاسخ‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫ارسال‬ ‫مربوط‬ ‫كارشناسان‬‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫خلصه‬ ‫و‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬ ‫آنها‬ ‫يكايك‬‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫خلصه‬ ‫و‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬ ‫آنها‬ ‫يكايك‬‫به‬ ‫رهنمودهايي‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫ها‬ ‫پاسخ‬ ‫خلصه‬‫به‬ ‫رهنمودهايي‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫ها‬ ‫پاسخ‬ ‫خلصه‬‫اين‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫داده‬ ‫ارجاع‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫هريك‬‫اين‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫داده‬ ‫ارجاع‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫هريك‬‫اتفاق‬ ‫يك‬ ‫شودتا‬ ‫مي‬ ‫تكرار‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ‫فرآيند‬‫اتفاق‬ ‫يك‬ ‫شودتا‬ ‫مي‬ ‫تكرار‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ‫فرآيند‬.‫شود‬ ‫حاصل‬ ‫كلي‬ ‫نظر‬.‫شود‬ ‫حاصل‬ ‫كلي‬ ‫نظر‬:‫نظر‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫مسائل‬ ‫کاربرد‬:‫نظر‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫مسائل‬ ‫کاربرد‬‫شوند‬ ‫فصل‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫کارشناسان‬‫شوند‬ ‫فصل‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫کارشناسان‬
 60. 60. ‫فیلیپس‬‫فیلیپس‬6666‫بحث‬ ‫یا‬‫بحث‬ ‫یا‬6666‫میشیگان‬ ‫دانشگاه‬ ‫فیلیپس‬ ‫دان‬ ‫خالق‬‫میشیگان‬ ‫دانشگاه‬ ‫فیلیپس‬ ‫دان‬ ‫خالق‬‫فيلپس‬ ‫روش‬‫فيلپس‬ ‫روش‬6666‫گروه‬ ‫شش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بزرگتر‬ ‫گروه‬ ‫يك‬‫گروه‬ ‫شش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بزرگتر‬ ‫گروه‬ ‫يك‬‫تقسيم‬ ‫منشي‬ ‫يك‬ ‫و‬ ‫سرپرست‬ ‫يك‬ ‫اضافه‬ ‫به‬ ‫كوچك‬‫تقسيم‬ ‫منشي‬ ‫يك‬ ‫و‬ ‫سرپرست‬ ‫يك‬ ‫اضافه‬ ‫به‬ ‫كوچك‬.‫هاي‬ ‫گروه‬ ‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫فكري‬ ‫توفان‬ ‫تا‬ ‫كند‬ ‫مي‬.‫هاي‬ ‫گروه‬ ‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫فكري‬ ‫توفان‬ ‫تا‬ ‫كند‬ ‫مي‬.‫زيرا‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫تقسيم‬ ‫كوچك‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬ ‫به‬ ‫بزرگ‬.‫زيرا‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫تقسيم‬ ‫كوچك‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬ ‫به‬ ‫بزرگ‬‫نظر‬ ‫اظهار‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ‫افراد‬ ،‫كوچك‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬ ‫در‬‫نظر‬ ‫اظهار‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ‫افراد‬ ،‫كوچك‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬ ‫در‬‫ممكن‬ ‫بزرگتر،افراد‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫ولي‬ ‫كنند‬ ‫مي‬‫ممكن‬ ‫بزرگتر،افراد‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫ولي‬ ‫كنند‬ ‫مي‬‫فشار‬ ‫دچار‬ ‫و‬ ‫كنند‬ ‫سرخوردگي‬ ‫احساس‬ ‫است‬‫فشار‬ ‫دچار‬ ‫و‬ ‫كنند‬ ‫سرخوردگي‬ ‫احساس‬ ‫است‬.‫شوند‬ ‫روحي‬.‫شوند‬ ‫روحي‬‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کز‬ ‫تمر‬ ‫خاص‬ ‫ای‬ ‫مساله‬ ‫روی‬ ‫گروه‬ ‫هر‬‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کز‬ ‫تمر‬ ‫خاص‬ ‫ای‬ ‫مساله‬ ‫روی‬ ‫گروه‬ ‫هر‬‫خوبی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫،کامل‬ ‫مختصر‬ ‫باید‬ ‫مساله‬ ‫این‬‫خوبی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫،کامل‬ ‫مختصر‬ ‫باید‬ ‫مساله‬ ‫این‬.‫کنند‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫بیان‬.‫کنند‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫بیان‬‫مدت‬ ‫ظرف‬‫مدت‬ ‫ظرف‬66‫برسند‬ ‫جواب‬ ‫به‬ ‫دقیقه‬‫برسند‬ ‫جواب‬ ‫به‬ ‫دقیقه‬
 61. 61. ‫تفكر‬ ‫كله‬ ‫شش‬‫تفكر‬ ‫كله‬ ‫شش‬:،‫طرفي‬ ‫بي‬ ،‫اطلعات‬ ‫ارائه‬ ‫فقط‬ ‫كامپيوتر‬ ‫يك‬ ‫مانند‬ ‫سفيد‬ ‫كله‬:،‫طرفي‬ ‫بي‬ ،‫اطلعات‬ ‫ارائه‬ ‫فقط‬ ‫كامپيوتر‬ ‫يك‬ ‫مانند‬ ‫سفيد‬ ‫كله‬»‫آمارهاي‬ ‫واقعي‬ ‫و‬ ‫ملموس‬ ‫اطلعات‬ ‫و‬ ‫ارقام‬ ،‫منفعل‬ ،‫انظباط‬»‫آمارهاي‬ ‫واقعي‬ ‫و‬ ‫ملموس‬ ‫اطلعات‬ ‫و‬ ‫ارقام‬ ،‫منفعل‬ ،‫انظباط‬«‫قول‬ ‫نقل‬ ،‫ضايعات‬ ،‫فروش‬ ،‫خريد‬«‫قول‬ ‫نقل‬ ،‫ضايعات‬ ،‫فروش‬ ،‫خريد‬:‫ديدگاه‬ ،‫خشم‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫هيجان‬ ‫شور‬ ‫و‬ ‫احساسات‬ ‫بيان‬ ‫قرمز‬ ‫كله‬:‫ديدگاه‬ ،‫خشم‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫هيجان‬ ‫شور‬ ‫و‬ ‫احساسات‬ ‫بيان‬ ‫قرمز‬ ‫كله‬»‫نمي‬ ‫و‬ ‫آيد‬ ‫نمي‬ ‫خوشم‬ ‫آدم‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫عاطفي‬ ‫و‬ ‫احساسي‬»‫نمي‬ ‫و‬ ‫آيد‬ ‫نمي‬ ‫خوشم‬ ‫آدم‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫عاطفي‬ ‫و‬ ‫احساسي‬« ‫بگويم‬ ‫توانم‬ ‫مي‬ ‫را‬ ‫همين‬ ‫فقط‬ ،‫كنم‬ ‫كار‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫خواهم‬« ‫بگويم‬ ‫توانم‬ ‫مي‬ ‫را‬ ‫همين‬ ‫فقط‬ ،‫كنم‬ ‫كار‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫خواهم‬:،‫كار‬ ‫بودن‬ ‫ممكن‬ ‫نا‬ ‫علل‬ ‫و‬ ‫منفي‬ ‫هاي‬ ‫جنبه‬ ‫شامل‬ ‫سياه‬ ‫كله‬:،‫كار‬ ‫بودن‬ ‫ممكن‬ ‫نا‬ ‫علل‬ ‫و‬ ‫منفي‬ ‫هاي‬ ‫جنبه‬ ‫شامل‬ ‫سياه‬ ‫كله‬.‫را‬ ‫مشكلت‬ ‫وجود‬ ‫باشد‬ ‫درست‬ ‫نبايد‬ ‫لزوما‬ ‫اما‬ ‫منطقي‬ ‫و‬ ‫صادقانه‬.‫را‬ ‫مشكلت‬ ‫وجود‬ ‫باشد‬ ‫درست‬ ‫نبايد‬ ‫لزوما‬ ‫اما‬ ‫منطقي‬ ‫و‬ ‫صادقانه‬‫حل‬ ‫راه‬ ‫نه‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫متذكر‬‫حل‬ ‫راه‬ ‫نه‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫متذكر‬« »‫؟‬ ‫چه‬ ‫وقت‬ ‫آن‬ ‫شوند‬ ‫هوايي‬ ‫صنعت‬ ‫وارد‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫ژاپني‬ ‫اگر‬« »‫؟‬ ‫چه‬ ‫وقت‬ ‫آن‬ ‫شوند‬ ‫هوايي‬ ‫صنعت‬ ‫وارد‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫ژاپني‬ ‫اگر‬» :‫فكر‬ ‫حركت‬ ‫و‬ ‫انگيزش‬ ، ‫نو‬ ‫نظرات‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫خلقيت‬ ‫سبز‬ ‫كله‬» :‫فكر‬ ‫حركت‬ ‫و‬ ‫انگيزش‬ ، ‫نو‬ ‫نظرات‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫خلقيت‬ ‫سبز‬ ‫كله‬‫معلو‬ ‫و‬ ‫نابينايان‬ ، ‫كن‬‫معلو‬ ‫و‬ ‫نابينايان‬ ، ‫كن‬‫ل‬‫ل‬‫شخصي‬ ‫كامپيوتر‬ ‫از‬ ‫چگونه‬ ‫جسمي‬ ‫ان‬‫شخصي‬ ‫كامپيوتر‬ ‫از‬ ‫چگونه‬ ‫جسمي‬ ‫ان‬«‫؟‬ ‫كنند‬ ‫استفاده‬«‫؟‬ ‫كنند‬ ‫استفاده‬:، ‫مثبت‬ ‫تفكر‬ ‫و‬ ‫وارانه‬ ‫اميد‬ ‫هاي‬ ‫جنيه‬ ، ‫بيني‬ ‫خوش‬ ‫زرد‬ ‫كله‬:، ‫مثبت‬ ‫تفكر‬ ‫و‬ ‫وارانه‬ ‫اميد‬ ‫هاي‬ ‫جنيه‬ ، ‫بيني‬ ‫خوش‬ ‫زرد‬ ‫كله‬»‫در‬ ‫شدن‬ ‫رد‬ ‫دستاوردها‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رويداد‬ ‫مثبت‬ ‫هاي‬ ‫جنبه‬»‫در‬ ‫شدن‬ ‫رد‬ ‫دستاوردها‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رويداد‬ ‫مثبت‬ ‫هاي‬ ‫جنبه‬‫او‬ ،‫بيفتد‬ ‫او‬ ‫براي‬ ‫توانست‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫بود‬ ‫اتفاقي‬ ‫بهترين‬ ‫امتحان‬ ‫آنها‬‫او‬ ،‫بيفتد‬ ‫او‬ ‫براي‬ ‫توانست‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫بود‬ ‫اتفاقي‬ ‫بهترين‬ ‫امتحان‬ ‫آنها‬
 62. 62.  White hat – Facts & InformationWhite hat – Facts & InformationEnergy efficiency legislation is expected to impact our ability to runEnergy efficiency legislation is expected to impact our ability to runour business in the next five yearsour business in the next five years Red hat – Feelings & EmotionsRed hat – Feelings & EmotionsThat role in the company doesnt appeal to meThat role in the company doesnt appeal to me Black hat – Being CautiousBlack hat – Being CautiousWe will be facing strong competition in that marketWe will be facing strong competition in that marketWe might not be able to make it cheaply enough for our customers to buyWe might not be able to make it cheaply enough for our customers to buyititThere is a risk that new legislation will make this marketThere is a risk that new legislation will make this marketunattractiveunattractive
 63. 63.  Yellow hat – Being Positive and OptimisticYellow hat – Being Positive and OptimisticThat would be useful in market XThat would be useful in market X Green hat – New IdeasGreen hat – New IdeasWhat if we provided it for free?What if we provided it for free? Blue hat – The Big PictureBlue hat – The Big PictureOK time to move on to some yellow hat thinkingOK time to move on to some yellow hat thinkingI think we need to revisit our objectivesI think we need to revisit our objectives
 64. 64. ‫منطقی‬ ‫تفکر‬‫سفید‬ ‫کل ه‬‫خلیقیت‬‫خوشبینی‬‫افراطی‬‫زرد‬ ‫کل ه‬ ‫مثبت‬ ‫تفکر‬‫سیا ه‬ ‫کل ه‬ ‫منفی‬ ‫تفکر‬‫بدبینی‬‫افراطی‬‫کارایی‬‫آبی‬ ‫کل ه‬‫تفکرسبز‬‫سرخ‬ ‫کل ه‬ ‫امید‬ ‫خیال‬ ‫رویا‬‫سرخ‬ ‫کل ه‬‫یاس‬ ‫وهم‬ ‫کابوس‬
 65. 65. ‫مزایای‬‫مزایای‬66:‫تفکر‬ ‫کل ه‬:‫تفکر‬ ‫کل ه‬11‫شود‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫ها‬ ‫جنبه‬ ‫همه‬ ‫روی‬ ‫-بر‬‫شود‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫ها‬ ‫جنبه‬ ‫همه‬ ‫روی‬ ‫-بر‬22‫شیو ه‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫تکنیک‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫-اگاهی‬‫شیو ه‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫تکنیک‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫-اگاهی‬‫دهد‬ ‫تغییر‬ ‫انرا‬ ‫شد ه‬ ‫اگا ه‬ ‫خود‬ ‫تفکر‬‫دهد‬ ‫تغییر‬ ‫انرا‬ ‫شد ه‬ ‫اگا ه‬ ‫خود‬ ‫تفکر‬33‫انان‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫اگا ه‬ ‫دیگران‬ ‫فکری‬ ‫سبک‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫-می‬‫انان‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫اگا ه‬ ‫دیگران‬ ‫فکری‬ ‫سبک‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫-می‬.‫کنند‬ ‫عوض‬ ‫انرا‬ ‫خواست‬.‫کنند‬ ‫عوض‬ ‫انرا‬ ‫خواست‬
 66. 66. (‫یاسوا‬ ‫ماتسومورا‬ ‫آبی)روش‬ ‫نیلوفر‬ ‫شکوفه‬ ‫تکنیک‬(‫یاسوا‬ ‫ماتسومورا‬ ‫آبی)روش‬ ‫نیلوفر‬ ‫شکوفه‬ ‫تکنیک‬11‫شکوفه‬ ‫مرکز‬ ‫و...در‬ ‫مساله،موضوع‬ ،‫،اید ه‬ ‫اصلی‬ ‫موضوع‬ ‫-یک‬‫شکوفه‬ ‫مرکز‬ ‫و...در‬ ‫مساله،موضوع‬ ،‫،اید ه‬ ‫اصلی‬ ‫موضوع‬ ‫-یک‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫نوشته‬ ‫ابی‬ ‫نیلوفر‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫نوشته‬ ‫ابی‬ ‫نیلوفر‬22‫کاربردها‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫اید ه‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خواسته‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫-سپس‬‫کاربردها‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫اید ه‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خواسته‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫-سپس‬.‫کنند‬ ‫فکر‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫را ه‬ ‫یا‬.‫کنند‬ ‫فکر‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫را ه‬ ‫یا‬
 67. 67. 11‫نمودار‬ ‫مرکز‬ ‫مربع‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫یا‬ ‫مسئله‬ -‫نمودار‬ ‫مرکز‬ ‫مربع‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫یا‬ ‫مسئله‬ -MYMY‫اصلی‬‫اصلی‬.‫بنویسید‬.‫بنویسید‬22‫های‬ ‫حل‬ ‫را ه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اید ه‬ ‫به‬ ‫بخواهید‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ -‫های‬ ‫حل‬ ‫را ه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اید ه‬ ‫به‬ ‫بخواهید‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ -‫دایر ه‬ ‫داخل‬ ‫را‬ ‫شد ه‬ ‫خلق‬ ‫های‬ ‫اید ه‬ ‫سپس‬ ،‫کنند‬ ‫فکر‬ ‫مرتبط‬‫دایر ه‬ ‫داخل‬ ‫را‬ ‫شد ه‬ ‫خلق‬ ‫های‬ ‫اید ه‬ ‫سپس‬ ،‫کنند‬ ‫فکر‬ ‫مرتبط‬‫نمودار‬ ‫مسئله‬ ‫اطراف‬ ‫های‬‫نمودار‬ ‫مسئله‬ ‫اطراف‬ ‫های‬MYMY‫مرکز‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اصلی‬‫مرکز‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اصلی‬‫نمودارهای‬‫نمودارهای‬MYMY.‫کنید‬ ‫ثبت‬ ‫جانبی‬.‫کنید‬ ‫ثبت‬ ‫جانبی‬33‫مورد‬ ‫در‬ ‫بخواهید‬ ‫اعضاء‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫مجددا‬ -‫مورد‬ ‫در‬ ‫بخواهید‬ ‫اعضاء‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫مجددا‬ -‫نمودارهای‬‫نمودارهای‬MYMY‫و‬ ‫کرد ه‬ ‫فکر‬ ‫قبل‬ ‫مرحله‬ ‫مانند‬ ‫نیز‬ ‫جانبی‬‫و‬ ‫کرد ه‬ ‫فکر‬ ‫قبل‬ ‫مرحله‬ ‫مانند‬ ‫نیز‬ ‫جانبی‬.‫کنند‬ ‫ثبت‬ ‫اطراف‬ ‫های‬ ‫دایر ه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شد ه‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫اید ه‬.‫کنند‬ ‫ثبت‬ ‫اطراف‬ ‫های‬ ‫دایر ه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شد ه‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫اید ه‬‫های‬ ‫حل‬ ‫را ه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫فرایند‬ ‫این‬‫های‬ ‫حل‬ ‫را ه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫فرایند‬ ‫این‬.‫برسید‬ ‫کافی‬.‫برسید‬ ‫کافی‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫تضمین‬ ‫باعث‬ ‫بیشتر‬ ‫تکرار‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫تضمین‬ ‫باعث‬ ‫بیشتر‬ ‫تکرار‬
 68. 68. ‫سازمانی‬ ‫بستر‬ ‫»ایجاد‬ ‫موضوع‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬ –‫مثال‬ ‫برای‬‫سازمانی‬ ‫بستر‬ ‫»ایجاد‬ ‫موضوع‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬ –‫مثال‬ ‫برای‬‫داخل‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ،‫بنابراین‬ .‫است‬ «‫خلقیت‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬‫داخل‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ،‫بنابراین‬ .‫است‬ «‫خلقیت‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬‫فرض‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ثبت‬ ‫اصلی‬ ‫نمودار‬ ‫وسط‬ ‫مربع‬‫فرض‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ثبت‬ ‫اصلی‬ ‫نمودار‬ ‫وسط‬ ‫مربع‬ :‫از‬ ‫باشند‬ ‫عبارت‬ ‫نیز‬ ‫شد ه‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫اید ه‬ ‫کنید‬ :‫از‬ ‫باشند‬ ‫عبارت‬ ‫نیز‬ ‫شد ه‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫اید ه‬ ‫کنید‬)‫خل)ق‬ ‫های‬ ‫کمیته‬ ‫ایجاد‬)‫خل)ق‬ ‫های‬ ‫کمیته‬ ‫ایجاد‬AA‫تکنیکهای‬ ‫از‬ ‫استفاد ه‬ ،(‫تکنیکهای‬ ‫از‬ ‫استفاد ه‬ ،()‫خلقیت‬)‫خلقیت‬BB)‫خل)ق‬ ‫تفکر‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاری‬ ،()‫خل)ق‬ ‫تفکر‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاری‬ ،(CC‫از‬ ‫پرهیز‬ ،(‫از‬ ‫پرهیز‬ ،()‫کار‬ ‫به‬ ‫تظاهر‬)‫کار‬ ‫به‬ ‫تظاهر‬DD)‫گرایی‬ ‫مثبت‬ ‫روحیه‬ ‫ایجاد‬ ،()‫گرایی‬ ‫مثبت‬ ‫روحیه‬ ‫ایجاد‬ ،(EE‫ایجاد‬ ،(‫ایجاد‬ ،()‫کنند ه‬ ‫تحریک‬ ‫محیط‬)‫کنند ه‬ ‫تحریک‬ ‫محیط‬FF)‫اید ه‬ ‫رقابت‬ ،()‫اید ه‬ ‫رقابت‬ ،(GG)‫مفرح‬ ‫کار‬ ،()‫مفرح‬ ‫کار‬ ،(HH‫در‬ ،(‫در‬ ،(‫موضوع‬ ‫اطراف‬ ‫های‬ ‫دایر ه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫مقوله‬ ‫صورت‬ ‫این‬‫موضوع‬ ‫اطراف‬ ‫های‬ ‫دایر ه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫مقوله‬ ‫صورت‬ ‫این‬‫وسط‬ ‫مربع‬ ‫و‬ ‫اصلی‬‫وسط‬ ‫مربع‬ ‫و‬ ‫اصلی‬MYMY‫از‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ثبت‬ ‫جانبی‬ ‫های‬‫از‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ثبت‬ ‫جانبی‬ ‫های‬AA‫تا‬‫تا‬HH .‫است‬ .‫است‬
 69. 69. ‫مورد‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خواسته‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫حال‬‫مورد‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خواسته‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫حال‬)‫خل)ق‬ ‫های‬ ‫کمیته‬ ‫ایجاد‬)‫خل)ق‬ ‫های‬ ‫کمیته‬ ‫ایجاد‬AA‫های‬ ‫اید ه‬ ،‫بیندیشند‬ (‫های‬ ‫اید ه‬ ،‫بیندیشند‬ (‫مربع‬ ‫اطراف‬ ‫های‬ ‫دایر ه‬ ‫در‬ ‫شد ه‬ ‫مطرح‬‫مربع‬ ‫اطراف‬ ‫های‬ ‫دایر ه‬ ‫در‬ ‫شد ه‬ ‫مطرح‬AA‫مي‬ ‫قرار‬‫مي‬ ‫قرار‬‫ايد ه‬ ‫تا‬ ‫روند‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫گيرند‬‫ايد ه‬ ‫تا‬ ‫روند‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫گيرند‬HH.‫يابد‬ ‫مي‬ ‫ادامه‬.‫يابد‬ ‫مي‬ ‫ادامه‬‫و‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫آمد ه‬ ‫بدست‬ ‫های‬ ‫اید ه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬‫و‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫آمد ه‬ ‫بدست‬ ‫های‬ ‫اید ه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬.‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬.‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬‫كاربردهاي‬ ‫اهم‬ ‫از‬‫كاربردهاي‬ ‫اهم‬ ‫از‬MYMY،‫كاربردها‬ ‫خلق‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫مي‬،‫كاربردها‬ ‫خلق‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫مي‬‫سناریوهای‬ ،‫جدید‬ ‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬ ،‫آوری‬ ‫فن‬‫سناریوهای‬ ،‫جدید‬ ‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬ ،‫آوری‬ ‫فن‬‫برد‬ ‫نام‬ ...‫و‬ ‫راهبردی‬‫برد‬ ‫نام‬ ...‫و‬ ‫راهبردی‬
 70. 70. ‫و‬ ‫کارها،اجرا‬ ‫را ه‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫خل)ق‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬‫و‬ ‫کارها،اجرا‬ ‫را ه‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫خل)ق‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬‫کنترل‬‫کنترل‬
 71. 71. TRIZTRIZ‫چيست؟‬‫چيست؟‬TRIZTRIZ‫است‬ ‫روسی‬ ‫جمله‬ ‫يک‬ ‫مخفف‬ : "‫است‬ ‫روسی‬ ‫جمله‬ ‫يک‬ ‫مخفف‬ : "TeoriyaTeoriyaResheniya Izobretatelskih ZadachResheniya Izobretatelskih Zadach""‫که‬ "‫که‬ "TREEZTREEZ" ‫بشرح‬ ‫آن‬ ‫انگليسی‬ ‫معادل‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تلفظ‬" ‫بشرح‬ ‫آن‬ ‫انگليسی‬ ‫معادل‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تلفظ‬‫است‬ ‫:زير‬ "‫است‬ ‫:زير‬ "Theory of Inventive Problem SolvingTheory of Inventive Problem Solving" ‫يا‬" ‫يا‬TIPSTIPS"‫مسئله‬ ‫ابتکاری‬ ‫حل‬ ‫ی‬ ‫نظريه‬ " ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫در‬"‫مسئله‬ ‫ابتکاری‬ ‫حل‬ ‫ی‬ ‫نظريه‬ " ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫در‬‫نام‬ ‫به‬ ‫آنرا‬ ‫بسياری‬ ‫سازمانهای‬ .‫است‬ ‫شد ه‬ ‫ترجمه‬‫نام‬ ‫به‬ ‫آنرا‬ ‫بسياری‬ ‫سازمانهای‬ .‫است‬ ‫شد ه‬ ‫ترجمه‬‫"الگوريتم‬ ‫يا‬ ‫و‬ " ‫يافته‬ ‫نظام‬ ‫خلقيت‬ ‫يا‬ ‫"نوآوری‬‫"الگوريتم‬ ‫يا‬ ‫و‬ " ‫يافته‬ ‫نظام‬ ‫خلقيت‬ ‫يا‬ ‫"نوآوری‬.‫شناسند‬ ‫می‬ "‫اختراع‬.‫شناسند‬ ‫می‬ "‫اختراع‬
 72. 72. ‫دریایی‬ ‫نیروی‬ ‫افسر‬ ‫التشولر‬ ‫روش:گنریش‬ ‫این‬ ‫مبدع‬‫دریایی‬ ‫نیروی‬ ‫افسر‬ ‫التشولر‬ ‫روش:گنریش‬ ‫این‬ ‫مبدع‬‫خزر‬ ‫دریای‬ ‫در‬ ‫استالین‬‫خزر‬ ‫دریای‬ ‫در‬ ‫استالین‬‫ا‬‫ا‬‫بررسی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫لتشولر‬‫بررسی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫لتشولر‬۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰‫اختراع‬ ‫سند‬‫اختراع‬ ‫سند‬۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰‫را‬ ‫مورد‬‫را‬ ‫مورد‬‫را‬ ‫موارد‬ ‫اين‬ ‫آلتشولر‬ .‫کرد‬ ‫انتخاب‬ ‫ابتکاری‬ ‫موارد‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫را‬ ‫موارد‬ ‫اين‬ ‫آلتشولر‬ .‫کرد‬ ‫انتخاب‬ ‫ابتکاری‬ ‫موارد‬ ‫عنوان‬ ‫به‬.‫کرد‬ ‫تقسيم‬ ‫سطح‬ ‫پنج‬ ‫به‬.‫کرد‬ ‫تقسيم‬ ‫سطح‬ ‫پنج‬ ‫به‬۱۱: ‫بديهی‬ ‫و‬ ‫معمولی‬ ‫حلهای‬ ‫را ه‬ -: ‫بديهی‬ ‫و‬ ‫معمولی‬ ‫حلهای‬ ‫را ه‬ -۳۲۳۲٪٪۲۲: ‫موضوع‬ ‫يک‬ ‫در‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫نوآوری‬ -: ‫موضوع‬ ‫يک‬ ‫در‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫نوآوری‬ -۴۵۴۵٪٪۳۳: ‫تکنولوژی‬ ‫يک‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫نوآوری‬ -: ‫تکنولوژی‬ ‫يک‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫نوآوری‬ -۱۸۱۸٪٪۴۴: ‫تکنولوژی‬ ‫محدود ه‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫نوآوری‬ -: ‫تکنولوژی‬ ‫محدود ه‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫نوآوری‬ -۴۴٪٪۵۵: ‫اکتشاف‬ -: ‫اکتشاف‬ -۱۱٪٪
 73. 73. triztriz:‫مصرفی‬ ‫یکبار‬:‫مصرفی‬ ‫یکبار‬‫جایگزین‬ ‫قیمت‬ ‫ارزان‬ ‫مشابهی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫قیمت‬ ‫گران‬ ‫جسم‬‫جایگزین‬ ‫قیمت‬ ‫ارزان‬ ‫مشابهی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫قیمت‬ ‫گران‬ ‫جسم‬‫عمر‬ ‫و‬ ‫دوام‬ ‫مثل‬ ‫ها‬ ‫مشخصه‬ ‫برخی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنید‬‫عمر‬ ‫و‬ ‫دوام‬ ‫مثل‬ ‫ها‬ ‫مشخصه‬ ‫برخی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنید‬‫کنید‬ ‫صرفنظر‬ ‫طولنی‬‫کنید‬ ‫صرفنظر‬ ‫طولنی‬:‫مثال‬:‫مثال‬‫مصرف‬ ‫یکبار‬ ‫های‬ ‫-دستکش‬‫مصرف‬ ‫یکبار‬ ‫های‬ ‫-دستکش‬(‫بشقاب‬ ‫قاشق‬ ‫مصرف)لیوان‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫ظروف‬ ‫-انواع‬(‫بشقاب‬ ‫قاشق‬ ‫مصرف)لیوان‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫ظروف‬ ‫-انواع‬--
 74. 74. :‫ویژگی‬ ‫تغییر‬:‫ویژگی‬ ‫تغییر‬‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫فیزیکی‬ ‫حالت‬‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫فیزیکی‬ ‫حالت‬:‫مثال‬:‫مثال‬‫جای‬ ‫به‬ ‫قرص‬ ‫و‬ ‫ان‬ ‫قرص‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫انسولین‬ ‫-اسپری‬‫جای‬ ‫به‬ ‫قرص‬ ‫و‬ ‫ان‬ ‫قرص‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫انسولین‬ ‫-اسپری‬‫دردناک‬ ‫تزریقهای‬‫دردناک‬ ‫تزریقهای‬‫صابون‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫دستشویی‬ ‫-مایع‬‫صابون‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫دستشویی‬ ‫-مایع‬
 75. 75. :‫تقسیم‬:‫تقسیم‬.‫کنید‬ ‫تقسیم‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ ‫و‬ ‫جدا‬ ‫اجزای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جسم‬.‫کنید‬ ‫تقسیم‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ ‫و‬ ‫جدا‬ ‫اجزای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جسم‬:‫مثال‬:‫مثال‬‫پرد ه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫کرکر ه‬ ‫پرد ه‬ ‫از‬ ‫استفاد ه‬‫پرد ه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫کرکر ه‬ ‫پرد ه‬ ‫از‬ ‫استفاد ه‬‫دلخوا ه‬ ‫های‬ ‫پر ه‬ ‫تعداد‬ ‫با‬ ‫شوفاژ‬ ‫رادیاتور‬‫دلخوا ه‬ ‫های‬ ‫پر ه‬ ‫تعداد‬ ‫با‬ ‫شوفاژ‬ ‫رادیاتور‬
 76. 76. ‫جامعيت‬‫جامعيت‬‫می‬ ‫جسم‬ ‫يک‬ , ‫جسم‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫رفع‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫می‬ ‫جسم‬ ‫يک‬ , ‫جسم‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫رفع‬ ‫منظور‬ ‫به‬. ‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫ای‬ ‫گانه‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫عملکرد‬ ‫تواند‬. ‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫ای‬ ‫گانه‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫عملکرد‬ ‫تواند‬‫ا‬‫ا‬‫و‬ ‫باز‬ ‫برای‬ ‫ميتوان‬ ‫آن‬ ‫انداز ه‬ ‫تغير‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫فرانسه‬ ‫چار‬‫و‬ ‫باز‬ ‫برای‬ ‫ميتوان‬ ‫آن‬ ‫انداز ه‬ ‫تغير‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫فرانسه‬ ‫چار‬‫کرد‬ ‫استفاد ه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫پيچ‬ ‫کردن‬ ‫بسته‬‫کرد‬ ‫استفاد ه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫پيچ‬ ‫کردن‬ ‫بسته‬
 77. 77. SSCAMPERCAMPERSUBSTITUTIONSUBSTITUTION‫جايگزين‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫را‬ ‫چيزي‬ ‫چه‬‫جايگزين‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫را‬ ‫چيزي‬ ‫چه‬......‫كر‬‫كر‬‫؟‬ ‫د‬‫؟‬ ‫د‬‫ها‬ ‫مثال‬‫ها‬ ‫مثال‬::‫زغال‬ ‫جاي‬ ‫به‬ ‫نفت‬‫زغال‬ ‫جاي‬ ‫به‬ ‫نفت‬‫سنگ‬‫سنگ‬‫نفت‬ ‫جاي‬ ‫به‬ ‫خورشيدي‬ ‫انرژي‬‫نفت‬ ‫جاي‬ ‫به‬ ‫خورشيدي‬ ‫انرژي‬‫طبيعي‬ ‫شكر‬ ‫جاي‬ ‫به‬ ‫مصنوعي‬ ‫شكر‬‫طبيعي‬ ‫شكر‬ ‫جاي‬ ‫به‬ ‫مصنوعي‬ ‫شكر‬‫قطعه‬ ‫جاي‬ ‫به‬ ‫داخل‬ ‫توليد‬ ‫قطعه‬‫قطعه‬ ‫جاي‬ ‫به‬ ‫داخل‬ ‫توليد‬ ‫قطعه‬‫خودروها‬ ‫در‬ ‫خارجي‬‫؀

×