Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Epilepsi ve ağır psikomotor gerilikte tıbbi beslenme tedavisi olgu sunumu

2,777 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Epilepsi ve ağır psikomotor gerilikte tıbbi beslenme tedavisi olgu sunumu

 1. 1. Olgu sunumu: DİRENÇLİ EPİLEPSİ AĞIR PSİKOMOTOR GERİLİK Stj. Dyt. Gökcen İPLİKÇİ 10240398
 2. 2. Çocukların %3-5 ’inde görülen nöbetler, pediatrik nörolojiye en sık başvuru sebebidir. • Toplamda epilepsi insidansı %0,5-1’dir. • Epilepsinin %60’ı çocuklukta başlar.
 3. 3. EPİLEPSİ • Çocukluk çağının en sık görülen nörolojik bozukluklardan birisidir. • Merkezi sinir sisteminde ortaya çıkan anormal elektriksel deşarj sonucu meydana gelen geçici serebral fonksiyon bozukluğudur. • Epilepsiden söz edebilmek için 24 saat içinde 2 veya daha fazla epileptik nöbet geçirilmesi gerekir.
 4. 4. Dirençli Epilepsi En az bir yıllık takipte, en az 2 uygun antiepileptik ilacın uygun dozlarda kullanılmasına rağmen ortalama ayda 1 ve ayda 1’den fazla epileptik nöbet geçirmek veya iki nöbet aralığı 3 aydan fazla olmamak şartı ile epileptik nöbet geçirilmesidir.
 5. 5. • Epilepsi tedavi edilememesi durumunda kalıcı epilepsi türlerine dönüşmesi ve gelişmekte olan beyin üzerine zararlı etkiler yaparak zeka gerilikleri ve psikomotor geriliklere sebep olabilir.
 6. 6. Psikomotor Gelişim • Fiziksel yapıda ve sinir kas işlevlerindeki değişim süreçleridir. • Motor becerilerde azalma ya da yeni bir becerinin gelişmesi, fiziksel yeteneklerin gelişmesini kapsar. • Özünde hareket olan becerilerin kazanılmasını içeren ve doğum öncesi süreçte başlayıp ömür boyu devam eden bir süreçtir.
 7. 7. Hastanın Bilgileri • Hastanın adı: G. G. K. • Hastanın yaşı: 2 yıl 7 ay • Hastanın cinsiyeti: kadın • Doğum yeri: Rize • Vücut ağırlığı: 9 kg • (15-25 p  nörolojik hastalığa sahip çocuklar için kullanılana göre. “50 p. = 11 kg”) • (<3p.  genel populasyona göre) • Tanı: DİRENÇLİ EPİLEPSİ
 8. 8. ANNE • 26 yaşında BABA • 32 yaşında KARDEŞ • 1,5 AY ÖNCE EX (1,5 yaşındayken) • AYNI ŞİKAYETLER Akraba evliliği Ailede genetik geçişli hastalık Diyabet Hipertansiyon Maling hastalıklar Tüberküloz Kalp hastalıkları YOK
 9. 9. Hastanın özgeçmişi • Prenatal DM, HT, sigara, alkol  YOK • Normal doğum • Doğum ağırlığı: 1900 gram • ANNE SÜTÜ hiç almamış • Mama (aptamil) ile beslenmiş • 6 aylıkken ek gıdalara başlanmış.
 10. 10. Hastanın Hikayesi • Doğumdan itibaren günde 4-5 defa nöbet geçiriyor. • 1 yıl önce Hacettepe Üniversitesi’nde distal özafagus darlığı saptandı. • Ankara Üniversitesi’nde dilate yapılacakken nöbet geçirmesi üzerine GATA’ya sevk edilmiştir.
 11. 11. • Doğumdan itibaren mamasını aspire ettiği için birkaç defa pnömoni geçirmiş. • Son 1 senedir NG ile besleniyor. • Son 1 senedir pnömoni geçirmemiş.
 12. 12. Gelişim Durumu • Baş kontrolü (-) • Destekli oturma (-) • Konuşma (-)
 13. 13. Biyokimyasal Veriler 10.4.14 14.4.14 Referans aralığı Hb (g/dl) 11,5 10,5 12-18 Hct (%) 35 31,7* 33-55 Na (mmol/l) 136 136 133-144 K (mmol/l) 4 4,15 3,5-5,1 Ca (mmol/l) 10 9,88 9-11 Albumin (g/dl) 4,58 - 4-5,5 Total bilirubin 0,33 0,28 0-1,35 LDL 266** 363** 60-150 TG - 83 32-99 Total kolesterol - 156 109-189
 14. 14. Medikal tedavi • Convulex 2*1,5cc (20 mg/kg)antikonvülsif • Duphalac  3*4cc  laksatif • Topamax  2*4cc (4mg/kg) antiepileptik • Meronem (60 mg/kg)antibakteriyel(pnömoni)
 15. 15. Tıbbi Beslenme Tedavisi • Protein: 27 gr/gün (3 gr/kg) • Enerji: 1125 kkal/gün (125 kkal/kg) • Sıvı: 1350 cc/gün (150 cc/kg) • Beslenme şekli: Nazogastrik tüp • Seçilen ürün: fortini multi fibre
 16. 16. • 1 şişe; – 200 ml – 306 kkal (1,5 kkal/ml) – 6,6 gr protein – 3 gram lif – Özellikle malnütrisyon ve büyüme geriliği tedavisinde, 1 yaşından Büyük çocuklarda kullanılır.
 17. 17. • 27/6,6 = 4 şişe protein ihtiyacını karşılar. • 4*200=800 ml toplam enteral ürün • 6*135 cc • Her beslenme sonrasında 30 cc temizleme suyu • Hergün dışarıdan 500 ml su verilmelidir.
 18. 18. KETOCAL • Enerji(kkal)  144 • Protein(gr) 3 • CHO (gr) 0,6 • Yağ (gr) 14 – Yukarıdaki değerler her100 mlt’si içindir.
 19. 19. ADÖLESAN VE YETİŞKİN EPİLEPSİLİ BİREYLERDE KETOJENİK DİYET Maromi Nei, Ly Ngo , Joseph I. Sirven, Michael R. Sperling Department of Neurology, Jefferson Medical College, Philadelphia, PA, United States 14 February 2014
 20. 20. • Amaç: Şimdiye kadar daha çok çocuklar üzerinde etkinliğine çalışılmış, epilepside alternatif bir tedavi yöntemi olan ketojenik diyetin yetişkinlerde etkinliğini belirlemek. • Metod ve materyal: – 29 hasta (ortalama yaş:32, 11 ve 51 yaşları arasında; 16 kadın, 13 erkek) – Uygulanan ketojenik diyet  4/1
 21. 21. • Sonuç: – 11 hastada ortaya çıkan kilo kayıpları, elektrolitlerde meydana gelen dengesizlikler sebebiyle diyete devam edilemedi. – 9 hastada diyet etkisi eksikliğinden süreç tamamlanmadı. – 3 hastaya ek olarak karnitin tedavisi uygulandı ve diyete devam edildi. (gelişen dislipidemi tedavisi için)
 22. 22. • Tartışma: – hastaların yarısında kısa dönemde nöbetlerinin sayısında önemli ölçüde azalma olduğu saptandı. Burdan uzun dönemde de nöbet kontrolünde etkili sonuçlar elde edilebileceği öngörülebilir. – Diyet sonucunda HDL stabil kalırken total kolesterolün arttığı saptandı. – Diyete devamlılığın gelemeyişin temel sebebi uygulamadaki zorluklardır.
 23. 23. DİRENÇLİ EPİLEPSİLİ BİREYLERDE KETOJENİK DİYET 2014 american academy of neurology
 24. 24. • Amaç: dirençli epilepsiye sahip olan yetişkin bireylerde ketojenik diyetin etkinliğini araştırmak. • Metod: bir retrospektif çalışmadır, ketojenik diyet tedavisi almış hastaların bilgileri 4 ayrı tıp merkezinden toplanmıştır. – Uygulanan diyet oranı 4/1’dir. – Çalışma 10 yetişkin birey üzerinde yapılmıştır. – Ortalama yaşları:33 – 4 erkek, 6 kadın
 25. 25. • Sonuç: – 3 hasta da ketojenik diyetin minör komplikasyonları gelişmiştir. – 1 hasta ex (nöbet sırasında kardiyak arrest) • Tartışma: 10 yetişkin hasta üzerinde yapılan ve hastaların büyük bir çoğunluğu (%90) üzerinde tamamlanan (ne kadar küçük bir kohort grubu olsa da) bu çalışma ketojenik diyetine başlandıktan günler sonra etkisini göstermiştir.

×