Prebes Paper 2

3,745 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,745
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
139
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prebes Paper 2

 1. 1. DHL Supply Chain 1 Basisvorming preventieadviseur 2010 Veilig handelen in de acculaadruimte Artikel/ Paper Inhoud Abstract Inhoud 1. Voorstelling & situering van DHL Supply Chain campus Opglabbeek 2. Auteur 3. Motivatie onderwerp en doelstelling 4. Wettelijk kader ivm het onderzoek 5. Actuele situatie o Risico-inventaris o Analyse o Andere 6. Preventiemaatregelen o Materiële – Technische o Organisatorische o Andere 7. Actieplan en implementatie 8. Besluit 9. Geraadpleegde bronnen 10. Bijlagen Abstract In de ‘wet welzijn van de werknemers’ komen heel wat facetten aan bod, waarbij zowel de menselijke, sociale, economische, wettelijke alsook de juridische motieven duidelijk maken waarom veiligheid belangrijk is. Sinds de wet van 4 augustus 1996 ‘Wet Welzijn van de Werknemers bij uitvoering van hun Werk’ is er heel wat veranderd op het vlak van veiligheid, gezondheid en hygiëne. Ik ga het specifiek hebben over arbeidsveiligheid en bescherming binnen een specifiek terrein van DHL Supply Chain, nml. ‘Veilig handelen in de acculaadruimte’ van hal 7 campus Opglabbeek. Artikel/ Paper Geert Appeltans
 2. 2. DHL Supply Chain 2 HealthCare 2010 1. Voorstelling & situering van DHL Supply Chain campus Opglabbeek DHL Supply Chain is een wereldwijde logistieke dienstverlener voor opslag en uitlevering van goederen en diensten. Samen met de andere takken binnen onze organisatie; DHL Express en DHL Freight kunnen we de dienstverlening naar onze klanten verzekeren. De campus in Opglabbeek is een ‘Healthcare’ site, met opslag en uitlevering van medisch materiaal. 2. Auteur Ik ben werkzaam als ‘Continuous Improvement Manager’ bij DHL Supply Chain business line HealthCare in Opglabbeek (B). Ik ben mijn carrière gestart in 1985 en heb 25 jaar ervaring in een productieomgeving, in de logistiek en in ‘Supply Chain – Aankoop en Quality assurance’ in verschillende industrieën. Mijn ervaring en technische affiniteit helpen me beter de noden binnen een organisatie te begrijpen, en dit in alle lagen van het bedrijf. Aan mijn huidige taken is een belangrijke rol van preventie en bescherming van de werknemers toegevoegd; vandaar een noodzakelijke opleiding ‘basisvorming preventieadviseur’. Deze ‘paper’ is een studie over een praktisch onderwerp/ probleem binnen hal 7 en geeft toegevoegde waarde aan het behandelen en oplossen van problemen in de acculaadruimte. Contactgegevens: geert.appeltans@dhl.com DHL Campus Opglabbeek 3. Motivatie onderwerp en doelstelling De motivatie voor dit onderwerp is 2-ledig. In eerste instantie is het mijn taak ervoor te zorgen dat de ruimte goed is uitgerust en voorzien van alle veiligheidsvoorschriften, dat er effectieve controles op de arbeidsmiddelen gebeuren, dat er collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt en dat er voorzieningen worden getroffen voor diverse stoffen en preparaten. Ten tweede is er een omschakeling gepland van de huidige Linde machines naar Jungheinrich eind dit jaar, wat maakt dat de risicoanalyse moet worden herbekeken en waar nodig aangepast. De doelstelling is om ervoor te zorgen dat alle veiligheidsvoorschriften er zijn en duidelijk zijn, dat alle controles worden uitgeoefend, dat de juiste collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt (zal blijken uit de risicoanalyse/ restrisico’s) en wanneer onregelmatigheden worden vastgesteld om maatregelen te nemen om hieraan een einde te stellen (taken van de leden van de hiërarchische lijn – Codex artikel 13). Al deze punten hebben betrekking op ‘hoe veilig te werken’, en zijn gericht op het vroegtijdig opsporen van eventuele schade en het wegnemen van structurele ongevaloorzaken. Uiteraard zal in deze paper rekening gehouden worden met de nieuwe machines die zullen ingebruik genomen worden vanaf 2011; nml. Jungheinrich. De omschakeling is mee opgenomen in het JAP en de resultaten (zie actieplan en implementatie) zullen worden gebruikt als input voor het JAP 2011 als onderdeel van het Globaal Preventie Plan.
 3. 3. DHL Supply Chain 3 HealthCare 2010 4. Wettelijk kader ivm het onderzoek In een acculaadruimte zijn heel wat extra’s nodig in vergelijking met de rest van het magazijn mbt het wettelijk kader. Hierna volgt een overzicht van referenties; gaande van de AREI, ARAB-Codex, KB’s tot normeringen. Additioneel is er ook de Vlaamse reglementering milieubescherming (Vlarem I& II). De acculaadruimte is speciaal ingericht voor het opladen van elektrische batterijen welke worden gebruikt voor arbeidsmiddelen, zoals reachtrucks en EPT (electrische pallettrucks). Om hieraan te voldoen zijn er ook minimaal de wettelijke verplichtingen inzake controles, al of niet intern of door erkende organismen. Deze zullen worden opgenomen in een veiligheidscontrolelijst. -AREI: Artikels 47,63 en 109 -ARAB: Artikel 218, 219 en 220 -Codex: Artikel 5: Bekwaamheid van personen Artikel 10 en 11: Controles op arbeidsmiddelen Artikel 13: Taken van de leden van de hiërarchische lijn -KB: 26 maart 2003: Welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen 7 mei 2000: Wijziging van de artikels 105 en 113 van het AREI -Normering: EN 50272-3: Veiligheidsvoorschriften voor batterijen en batterij installaties. Deel 3: Tractiebatterijen NPR-3299: Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen -Vlarem: Artikel 5.12.0.3, 5.12.0.4 en 5.12.0.5 In de Codex wordt er melding gemaakt van gevaarlijke stoffen (zie titel V en bijlagen). Uit de risicoanalyses moet blijken of er restrisico’s zijn tengevolge van gevaarlijke producten en of er zich gevaarlijke eigenschappen voordoen, zoals oa. ontplofbaar, giftig, schadelijk, irriterend,... Hieruit zal blijken of er onveilige omstandigheden zijn waarbij een operator in contact komt met een dergelijke stof en in welke mate hij/ zij gevaar loopt. Hierbij zal rekening gehouden worden met de algemene preventiebeginselen: 1. Uitschakelen van het risico 2. Risico uitsluiten bij de bron 3. Collectieve bescherming 4. Persoonlijke bescherming 5. Geven van opleiding / informatie Niet alleen van werkgeverszijde maar ook van werknemerszijde zijn er een aantal taken met betrekking tot het welzijnsbeleid; 1. Zorg dragen voor eigen veiligheid en gezondheid en die van collega’s 2. Naleven van de collectieve preventiemaatregelen 3. Correct gebruik van de PBM’s 4. Correct gebruik van arbeidsmiddelen 5. Correct omgaan met gevaarlijke producten 6. Volgen van de instructies 7. Veiligheidsvoorzieningen correct gebruiken 8. Informeren van de hiërarchische lijn in geval van gevaar
 4. 4. DHL Supply Chain 4 HealthCare 2010 5. Actuele situatie -Site plan hal 7 inclusief acculaadruimte: Zie annex 1. Beneden 2 foto’s; hoe het er vandaag uitziet. Geen pictogrammen, geen veiligheidscontrolelijst, geen aandachtspunten, enz.. Een douche en oogdouche is wel voorzien met de nodige pictogrammen alsook het nodige materiaal voor het opruimen van ongewenste of gemorste chemicaliën. Een aanrijdbeveiliging is ook aanwezig onder de batterijlaadstations. Foto 1 – batterijlokaal Foto 2 – batterijlaadstation met reachtruck -Arbeidsongevallen: Geen incidenten en geen accidenten (met werkverlet) gemeld in de voorbije 12 maanden. Bijna-ongevallen zijn niet in kaart gebracht mbt de acculaadruimte. -Risico inventaris domeinen: 1. Materiële en organisatorische oorzaken 2. Oorzaken gekoppeld aan het intern milieu 3. Menselijke oorzaken
 5. 5. DHL Supply Chain 5 HealthCare 2010 -Risico inventaris acculaadruimte: Risico van kortsluiting / elektrocutie Risico van brandwonden (oa. aanwezigheid van bijtend zuur) Risico van knelling (oa. vingers) Risico voor explosie (vonkvorming) Risico voor struikelt over/ vallen en stoot tegen (oa. elektrisch geladen kabels en omgevingsuitrusting) Risico voor materiële/ milieu schade Op deze manier wordt een volledig beeld van de gevaren in de acculaadruimte gekregen. Dit beeld zal dienen als input, als bewijsvoering om het preventiebeleid verder uit te bouwen alsmede het globaal preventieplan. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk gevaren op te sporen en dit via een gestructureerde en systematische manier aan te pakken. 1. Het vaststellen van gevaar 2. Inschatten van de risico factoren (=elk element dat geassocieerd is met de vergelijking van een gevaar) 3. Kans op schade; evalueren en definiëren (bepalen van de restrisico’s) Er zijn verschillende analyse methoden; oa. What if – HAZOP (storingsanalyse) – FMEA – Ishikawa – EN1050 (risico-evaluatie ontwerp – Europees model) – EN954-1 (rangschikken van risico’s bijvb Kinney – Amerikaans model) – Taakanalyse – enz.. We gaan in dit hoofdstuk een oplijsting maken van het risico en de te nemen preventiemaatregelen en het vastleggen van de restrisico’s tijdens het werken in de acculaadruimte. Deze restrisico’s worden in hoofdstuk 6 – preventiemaatregelen verder meegenomen in de aandachtspunten. -Risico analyse volgens Kinney - principe:
 6. 6. DHL Supply Chain 6 HealthCare 2010 -Taak risico analyse acculaadruimte: Risico van kortsluiting / elektrocutie o Maatregelen: Operators moeten beschikken over de juiste vorming, uitsluitend verantwoordelijk, bevoegd en opgeleid personeel mag in de acculaadruimte komen Risico cijfer 6 Uitschakelen contact voor opstarten van laadproces Risico cijfer 18 Kabels dienen vrij van schade te zijn en dienen op regelmatige basis gecontroleerd te worden Risico cijfer 18 Kabels mogen niet op de grond liggen, mogen niet onder ‘trek’belasting staan (geen lusvorming) en mogen niet gekneld geraken Risico cijfer 6 Toepassen van een aardlekschakelaar Risico cijfer - Na controle van de aardlekschakelaar en na meting van het totale aardlek is dit ok. Zelf geen reparaties uitvoeren aan beschadigde kabels, laat deze onmiddellijk herstellen Risico cijfer 9 Gebruik maken van de correcte PBM’s Risico cijfer 42 Breng de juiste pictogrammen aan Risico cijfer 252 Risico van brand en brandwonden (oa. aanwezigheid van bijtend zuur) o Maatregelen: Brandbare delen verwijderen of afschermen Risico cijfer 42 Zorg voor een brandblusser in de acculaadruimte of in de buurt ervan Risico cijfer 7 Voer zelf geen reparaties uit aan de batterij Risico cijfer 9 Gebruik maken van de correcte PBM’s Risico cijfer 42 Breng de juiste pictogrammen aan Risico cijfer 252 Risico van knelling (oa. vingers) o Maatregelen: Zorg dragen voor orde en netheid Risico cijfer 18 Voorkom gedwongen en/of foutieve werkhoudingen Risico cijfer 9 Houd je handen niet tussen het ‘batterijbeschermdak’ en de machine Risico cijfer 18 Gebruik maken van de correcte PBM’s Risico cijfer 42 Breng de juiste pictogrammen aan Risico cijfer 252 Risico voor explosie (vonkvorming) o Maatregelen: Installatie mag niet onder spanning staan tijdens het aankoppelen van de batterij (‘spanningsloos’ uitvoeren) Risico cijfer 18 Verwijder brandbare delen of scherm ze af Risico cijfer 42 Zorg voor een brandblusser in de nabijheid van de acculaadruimte Risico cijfer 7 Gebruik maken van afzuiging/ afvoer en voorzie voldoende ventilatie Risico cijfer 1 Aanbrengen van pictogrammen Risico cijfer 252 Risico voor struikelt over/ vallen en stoot tegen (oa. elektrisch geladen kabels en omgevingsuitrusting) o Maatregelen: Zorg dragen voor orde en netheid Risico cijfer 18 Markeer de plaats voor het laadstation, hang toevoerkabels op indien niet gebruikt en parkeer het voertuig juist Risico cijfer 9 Zorg voor voldoende omgevingslicht Risico cijfer 3 Voldoende ruimte voorzien tussen de laadstations Risico cijfer 9 Gebruik maken van de correcte PBM’s Risico cijfer 42
 7. 7. DHL Supply Chain 7 HealthCare 2010 Breng de juiste pictogrammen aan Risico cijfer 252 Risico voor materiële/ milieu schade o Maatregelen: De afstand tussen lader en batterij moet voldoende groot zijn (>50cm) Risico cijfer 1 Tref de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg voor het afvoeren van reststoffen (oa. opruimen van gemorste chemicaliën) Risico cijfer 18 De installatie dient jaarlijks gekeurd te worden Risico cijfer 3 De zone voor het laadstation dient afgebakend te worden; hang toevoerkabels op indien niet gebruikt en parkeer het voertuig juist Risico cijfer 9 Zorg voor een aanrijdbeveiliging Risico cijfer 3 Gebruik maken van de correcte PBM’s Risico cijfer 42 Breng de juiste pictogrammen aan Risico cijfer 252 6. Preventiemaatregelen Beschrijving van veilige werkmethode: VEILIGE WERKMETHODE Afkoppelen van de batterij. 1. De batterijlader afzetten. 2. De batterijstekker loskoppelen van de laadstekker. 3. De laadstekker terug in de houder plaatsen. 4. De batterijstekker aansluiten op de batterij. 5. Controleer of er geen kabels gekneld zijn. 6. Beschermdak voorzichtig neerlaten. (Let op dat u uw handen niet knelt!) Aankoppelen van de batterij aan het laadstation 1. Parkeer de truck recht voor het overeenkomstig genummerd laadstation. 2. Vorken volledig laten zakken, de hefmast iets naar voren neigen. 3. Parkeerrem in werking stellen en noodstop indrukken. 4. Beschermdak ontgrendelen en in eerste of tweede stand zwenken. 5. Controleer of de lader uit staat en dat de kabel niet is beschadigd. 6. Batterijaansluiting losmaken van de batterijstekker. 7. Laadstekker in de batterijaansluiting steken. 8. Batterijlader inschakelen. Verplicht te dragen PBMs: VERPLICHT TE DRAGEN PBM’S
 8. 8. DHL Supply Chain 8 HealthCare 2010 Aandachtpunten – duidelijk stellen van de restrisico’s: AANDACHTSPUNTEN Laat het onderhoud van batterijen en heftruck over aan gekwalificeerd personeel, ook het bijvullen van water. Altijd defecten melden aan de verantwoordelijke. Kap van batterijcompartiment goed vergrendelen zodat deze niet dicht kan vallen. Controleer of het accuoppervlak droog en proper is. Kabels van de oplader steeds zorgvuldig opbergen. De heftruck mag nooit worden gestart tijdens het laden van de batterijen. Let op dat u niet struikelt over de vorken. Controleer eerst of de isolatie van de kabels niet beschadigd is en de aansluitingen geen sporen van verbranding vertonen Nooit metalen voorwerpen op de batterij laten vallen, dit kan kortsluiting veroorzaken! Het is verboden tijdens het laden van de batterij, het contact te verbreken tussen lader en batterij zonder de lader uit te schakelen. De heftruck mag nooit worden gestart tijdens het laden van de batterijen. Bij het ontkoppelen niet aan de kabels trekken, enkel aan de stekkers. Metalen voorwerpen uit de buurt van de batterij houden om kortsluiting te vermijden (ringen, sleutels, haken…) 7. Actieplan en implementatie o Implementatie van een veiligheidscontrole lijst Actie afgerond oktober 2010: zie bijlagen – annex 3 – zie foto.
 9. 9. DHL Supply Chain 9 HealthCare 2010 o Aanbrengen van de nodige pictogrammen Actie afgerond oktober 2010: zie bijlagen – annex 4 – zie foto. o Implementatie van visuele steekkaarten (instructiefiche - quickstart) met duidelijk foto’s Actie af te ronden nov 2010. o Introductie van een werkinstructie; ‘Opruimen van ongewenste of gemorste chemicaliën’. Deze instructie trainen en kenbaar maken in de acculaadruimte op de kast samen met de voorzieningen, zoals oa. granulaatkorrels, vodden, enz.. o Jaarlijkse review van de ‘Job Safety Analyse’, wordt opgenomen in het JAP 2011. o Herbekijken van de risicoanalyses bij het ingebruik nemen van de Jungheinrich machines Actie af te ronden dec 2010 – ingebruikname is gepland voor januari 2011. o Opvolging via de hiërarchische lijn mbt toepassen van gemaakte afspraken, oa. het invullen en opvolgen van de VCL. o Systeem/ meetmethode opzetten om de bijna-ongevallen in kaart te brengen Actie af te ronden 2011 – Wordt opgenomen in het GPP en in het JAP van 2011. Ondanks het feit dat er geen accidenten zijn geweest de voorbije periode, is het aanpakken van het batterijlokaal en er een veilig werkomgeving van te maken, zeer positief onthaald bij de operators en is de input die geleverd is zeer waardevol. Gezien de betrokkenheid van de operators bij het opstellen van de veiligheidscontrolelijst is de uitvoering daarvan gemakkelijker te realiseren en weet iedereen waarom dit zo belangrijk is.
 10. 10. DHL Supply Chain 10 HealthCare 2010 8. Besluit Dit was een interessante oefening om punten aan te pakken waar er noodzaak was aan verbetering; één daarvan was ‘veilig handelen in de acculaadruimte’. Niettegenstaande zijn er nog open actiepunten die te realiseren zijn, maar de focus en aandacht binnen de organisatie gaan er momenteel naar uit om dit eerste tot een goed einde te brengen. Ik realiseer me ook dat de focus was gelegd op een aantal facetten binnen de wet welzijn en dat er meer specifieke gebieden zijn die hier in mindere mate van toepassing waren. 9. Geraadpleegde bronnen DHL veiligheidshandboek Website FOD WASO www.werk.belgie.be - www.meta.fgov.be Prebes – Wikiprebia www.prebes.be Prevent www.prevent.be Website Pict-O-Norm www.pictonorm.be Basiscursus preventie en bescherming op het werk – Prebes Codex – ARAB – AREI www.ocb.be 10. Bijlagen Annex 1: Grondplan hal 7 Annex 2: Detail acculaadruimte Annex 3: Veiligheidscontrolelijst Annex 4: Pictogrammen batterijlokaal Annex 1: Grondplan hal 7
 11. 11. DHL Supply Chain 11 HealthCare 2010 Annex 2: Detail acculaadruimte Annex 3: Veiligheidscontrolelijst Uitvoerder(s): Datum inspectie: Volgnummer controlerapport: Rapport overgemaakt aan: Datum volgende inspectie: Volgnr. Onderdelen Te doorlopen stappen Opmerkingen (Nihil of zie actielijst nr…- laatste blad.) 1 Acculaadruimte 1.1 Is de toegang tot de accuruimte vrij van obstructies en gemakkelijk bereikbaar voor de interne transportmiddelen? 1.2 Controleer de goede staat en verankering van de veiligheidspaaltjes. 1.3 Zijn aan de toegang en in het batterijlokaal de noodzakelijke aanduidingen goed zichtbaar en onuitwisbaar aangebracht? 1.4 Bevinden er zich geen voorwerpen in de acculaadruimte die niet noodzakelijk zijn voor het laden, de bediening, de controle en het onderhoud van de accumulatorbatterijen? 1.5 Controleer of er geen brandbaar materiaal opgeslagen ligt 1.6 Controleer dat er geen andere werkzaamheden plaatsvinden in de ruimte dan deze die behoren tot het laadproces (b.v.; reparaties mogen niet in deze ruimte plaatsvinden) 2 Opstelling
 12. 12. DHL Supply Chain 12 HealthCare 2010 2.1 Controleer of de opstelling van de batterijen en laadstations toelaten om in alle veiligheid hun toezicht, gebruik en onderhoud te waarborgen. 2.2 Controleer of de ruimte voorbehouden voor het laden van de accumulatorenbatterijen duidelijk is afgebakend. 2.3 Controleer of de materiële inrichtingen, geplaatst om elke beschadiging te voorkomen van zowel de accumulatorbatterijen als van hun laadinrichting vrij zijn van beschadiging en adequaat verankerd. 2.4 Controleer of de laders en batterijen ruimtelijk ten opzichte van elkaar zodanig geplaatst zijn, dat het eventueel vrijkomende gas niet in de lader komt. Batterijen mogen niet onder het laadapparaat worden geplaatst: dampen mogen niet opstijgen door de laadapparatuur. 2.5 Is voorzien in een ondubbelzinnige toewijzing batterij en lader? Indien een verkeerde batterij aangesloten wordt op de lader, of de laadkarakteristiek is niet correct, dan kan een gevaarlijke situatie ontstaan. Het gevaar bestaat dat de batterij teveel gas ontwikkelt tijdens de lading, daardoor droog komt te staan en mogelijk zelfs kan exploderen! 3 Accumulatorenbatterijen Enkel voor deze die zich op het moment van de controle in het batterijlokaal bevinden. 3.1 Controleer of de veiligheidsvoorschriften duidelijk leesbaar zijn aangebracht op de batterijen. Op de batterijen dienen naast de veiligheidsvoorschriften, de volgende opschriften aanwezig te zijn (EN 50272-3): naam van de fabrikant, type-, serienummer-, en nominale spanning van de batterij, batterijcapaciteit met de ontladingstijd, CE-label. 3.2 Controleer of de bovenkant van de batterij schoon en droog is (onreinheden, sporen van overgelopen elektrolyt, oxidatie van de klemmen). 3.3 Controleer of het deksel van het batterijcompartiment open staat (bij batterijen die in het batterijcompartiment van de machine blijven) 3.4 Controleer of de beschermkappen van de verbindingen zijn aangebracht en vrij zijn van beschadiging. 3.5 Visuele controle of de elektrische stekkers in goede staat zijn 3.6 Controleer of de doppen op de cellen gesloten zijn. 3.7 Controleer of de batterijen niet op houten of andere brandbare materialen geplaatst zijn 4 Batterijladers 4.1 Controleer of de veiligheidsvoorschriften duidelijk leesbaar zijn aangebracht op de batterijladers. 4.2 Visuele controle van de batterijlaadstekker op beschadiging 4.3 Controleer of de ventilatiegleuven niet afgedekt en dus vrij zijn 4.4 Controleer of de laders niet geplaatst zijn op leggers van hout of andere brandbare materialen 4.5 Controleer of er geen voorwerpen of vloeistofrecipiënten op de kap van de lader staan 4.6 Controleer de ladersteunen op beschadiging en adequate verankering 4.7 Controleer of de batterijladers en batterijlaadkabels vrij toegankelijk zijn 4.8 Controleer alle meldingen op het display van het laadstation 5 Nood- en oogdouche 5.1 Controleer of de nood- en oogdouche goed en snel bereikbaar zijn 5.2 Controleer de nooddouche en bijhorende accessoires zoals: perlators, stofkapjes, opvangschaal oogdouche en douchekop op goed functioneren
 13. 13. DHL Supply Chain 13 HealthCare 2010 5.3 Controleer de perlators op vervuiling 5.4 Controleer of het water snel genoeg, binnen enkele seconden, begint te stromen 5.5 Inspecteer de gehele nooddouche op schade, slijtage, corrosie en ontbrekende onderdelen 5.6 Controleer of de nooddouche op een gepaste wijze en duidelijk zichtbaar gesignaliseerd is 6 Milieu 6.1 Controleer de toestand van de vloer (proper, vrij van rondslingerend afval) 6.2 Controleer of er een voldoende voorraad neutralisatie (absorptie) middelen aanwezig is 6.3 Controleer er een afvalcontainer (zuur- en corrosiebestendig) aanwezig is voor het verwijderen van met elektrolyt verontreinigde absorptiemiddelen. 7 PBM’s Controleer of de persoonlijke beschermingsmiddelen (zuurbestendige hand-, gelaat- en lichaamsbescherming) aanwezig zijn, in goede staat verkeren, vrij en gemakkelijk bereikbaar zijn en ordentelijk geplaatst. 8 Brandbestrijdingsmiddelen 8.1 Controleer of de blusmiddelen aanwezig zijn 8.2 Controleer of ze duidelijk en doelmatig zijn gesignaliseerd 8.3 Controleer of ze adequaat staan opgesteld (snel en gemakkelijk bereikbaar) en in goede staat van onderhoud verkeren 9 Evacuatie 9.1 Controleer of de toegangswegen tot de veilige zone vrij van hindernissen is 9.2 Controleer of de plaats van nooduitgangen doelmatig zijn gesignaliseerd 10 Informatie Controleer of de toepasselijke veiligheidsinformatiebladen van de producten met gevaarlijke eigenschappen doelmatig en goed leesbaar zijn aangebracht 11 Verlichting Controleer of de verlichting adequaat is (defecte lampen,) Actielijst Volgnr. Vereiste acties / corrigerende maatregelen Verantwoordelijke Streefdatum Regularisatiedatum
 14. 14. DHL Supply Chain 14 HealthCare 2010 Annex 4: Pictogrammen batterijlokaal

×