Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1-2-3 copy

526 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1-2-3 copy

  1. 1. 1-2-3 Copy AS Retningslinjer bruk sosiale medier
  2. 2. <ul><li>Være tilstede. </li></ul><ul><li>Vi ønsker å gjøre flere oppmerksom på 1-2-3 Copy og hva vi driver med. </li></ul><ul><li>Lære kunden å kjenne bedre. Hva er siste trend ? </li></ul><ul><li>Forbedre vår kundeservice ved å være lettere tilgjengelig. </li></ul><ul><li>Vise engasjement og informere om nyheter. </li></ul>Hvorfor er vi på sosiale medier ?
  3. 3. Grunnregler <ul><li>Snakk ikke nedlatende om konkurrenter. </li></ul><ul><li>Vær aktiv på sosiale medier, men husk du presenterer 1-2-3 Copy. </li></ul><ul><li>Vær åpen om hvem du er. </li></ul><ul><li>Ikke delta i diskusjoner hvor du er usikker på fakta. </li></ul><ul><li>Kontakt kommunikasjonsansvarlig hvis du er i tvil. </li></ul><ul><li>Ikke vær negativ. </li></ul>
  4. 4. Saker vi ikke kommenterer. <ul><li>Intern informasjon er intern og skal ikke kommenteres på sosiale medier. </li></ul><ul><li>Produktnyheter skal ikke kommenteres før etter lanseringsdato, kontakt kommunikasjons avdelingen hvis du er usikker. </li></ul><ul><li>Ikke delta i diskusjoner hvor konkurrenter blir omtalt negativt. </li></ul><ul><li>Ikke delta i diskusjoner hvor personligheter blir omtalt negativt. </li></ul><ul><li>Vi kommentere ikke rykter eller spekulasjoner, kun kjent informasjon og fakta. </li></ul><ul><ul><ul><li>Er man usikker, kontakt kommunikasjons avdelingen. </li></ul></ul></ul>
  5. 5. Noen tips! <ul><li>Vær aktiv i sosiale medier, har du startet en diskusjon så delta. Husk vær åpen på hvem du er. </li></ul><ul><li>Tenk igjennom konsekvensene for 1-2-3 copy før du publiserer noe. </li></ul>

×