Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Техническа обезпеченост на студентите за учене чрез мобилни технологии

320 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Техническа обезпеченост на студентите за учене чрез мобилни технологии

 1. 1. Техническа обезпеченостна студентите за ученечрез мобилни технологииГеорги Ядков15 юни 2013 г.
 2. 2. ТЕНДЕНЦИИ
 3. 3. 2013 в цифриПотребители на мобилни услуги1,7 млрд използват мобилен интернет4,5 млрд потребители
 4. 4. Тенденции- смартфони2015 – 80 % с достъп до интернет чрез мобилния телефон
 5. 5. Тенденции в образованието
 6. 6. Какво е м-учене?„Употребата на мобилни технологииза фасилитиране на ученето.“(Hwang & Tsai 2011, p.1).
 7. 7. Мобилни устройстваКритерии:1. Възможност за комуникация и информационнафункционалност2. Малък и лесно преносим3. Без физическа връзка с електропреносната система ителекомуникационната услуга
 8. 8. ПОСТАНОВКАНА ИЗСЛЕДВАНЕТО
 9. 9. ЦелОсновната цел на изследването е да установинивото на техническа обезпеченост с мобилниустройства и нагласата към използването им вучебния процес на студентите в магистърскитепрограми на УМ–НБУ.
 10. 10. Целева групаЦелевата група на изследването са всичкибивши и настоящи студенти на МП МОС и МПУРЧР, записани след 2005.
 11. 11. РЕЗУЛТАТИ
 12. 12. Притежавани мобилниустройства0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%Е-книгиТаблетиСмартфониПритежавани мобилни устройства
 13. 13. Нагласа за употреба0% 20% 40% 60% 80% 100%Е-книгиТаблетиСмартфониПоложителна Отрицателна
 14. 14. Брой устройства0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%0 1 2 3
 15. 15. Смартфон - ОС0%10%20%30%40%50%60%BlackBerry Synbian Windows iOS Android
 16. 16. Таблет - ОС0%10%20%30%40%50%60%Не знам iOS Android
 17. 17. Е-книги - марки0%10%20%30%40%50%60%70%80%Acer Sony Kindle
 18. 18. ИЗВОДИ
 19. 19. Изводи• Голямо разпространение на мобилни устройства всредцелевата група• Възможности за допълване на учебния процес, но не изаместването му• Android и iOS са водещи платформи при таблетите исмартфоните• Kindle е водеща платформа при електронните книги
 20. 20. БЛАГОДАРЯ ВИ!

×