Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Movember 2013 v České republice

480 views

Published on

Znají Češi Movember? Nechají si narůst knír pro dobrou věc? Jaký se jim nejvíce líbí?

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Movember 2013 v České republice

  1. 1. 2013 CZ MOVEMBER A C O O N Ě M Ř Í K A JÍ Č E Š I ? ZNÁTE MOVEMBER? ANO NE 41% 59% M o v e m b e r z n á 6 6 % v y s o k o š k ol áků BYLI BYSTE OCHOTNI NECHAT SI NARŮST KNÍR, POKUD TO POMŮŽE DOBRÉ VĚCI? ANO NE 65% 35% AN O 7 1 % - m l a d í mu ž i 1 8 -29 l et KTERÝ Z TĚCHTO KNÍRŮ SE VÁM NEJVÍCE LÍBÍ? I I Ž E NY MU ŽI 15% 6% THE WISP 24% THE TRUCKER 17% THE ROCKSTAR ABRAKADABRA THE AFTER EIGHT 6% 8% THE CONNOISSEUR 3% 1% 6% 12% 6% 7% 19% 19% THE BOX CAR 13% 9% THE UNDECOVER BROTHER 14% THE REGENT ROCKSTAR VLÁDNE V ROCE 2013 VŠEM 20% NA M ORAVĚ ALE THE BOX CAR :) VÝZKUM PROBĚHL NA REPREZENTATIVNÍM VZORKU 506 LIDÍ VE VĚKU 18 – 60 LET POMOCÍ AISAEXPRESS.CZ NA DRUHOU OTÁZKU ODPOVÍDALI POCHOPITELNĚ POUZE MUŽI @TNS_AISA | TNS-AISA.CZ 16%

×