Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2013 yaz modasi

239 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

2013 yaz modasi

  1. 1. 2013 YAZ MODASI
  2. 2. MODA Moda Toplum hayatına, değişiklikihtiyacı veya süslenme arzusuylagiren, geçici yenilik. Moda, genelbir tabirdir. Günlük hayatın, çeşitlikısımlarında geçici bir süre hakimolan zevk anlayışına denir.İnsanların umumiyetle kullandığıhemen her şeyde zaman zamanmoda akımları olmuştur. Fakatmoda bütün dünyada en çok ve enyaygın olarak giyim-kuşamkonusunda görülür. Özelliklekadınlara ait her türlü giyecekeşyası ve süslenme şekillerininmevsimlere ve yıllara göre modasıdeğiştirilmektedir.
  3. 3.  Modanın tarihçesi miladdan binlerce sene öncesine uzanmaktadır. Çinlilerin,ayaklarını küçültmeleri için sıkıntılara girmesi, Babilli ve Asurlu erkekleringenellikle kaba, saçaklı ve yün elbise giymeleri asırlarına göre birer modahareketleridir.Kırım civarında yapılan arkeolojik kazılar sırasında M.Ö 3. ve 5. yüzyıllaraait renkli, çizgili ve değişik desende kumaşların bulunması o zamanda damodanın olduğunu ortaya koymaktadır.On dört ve on beşinci yüzyıllara kadar, biçilerek dikilmiş elbiselere çok azrastlanmaktaydı. Bu tarihlerden sonra elbiselerde, işleme tarzında şahsiişaretler kendini göstermeye başladı. On beşinci yüzyıldan sonra terzilikalanında yeni bir gelişme ortaya çıktı. Bununla beraber, kişilerin kendizevklerini ortaya döken moda örnekleri de görülür. On dokuz ve yirminciyüzyılda ise bu işlerle uğraşmak özel ihtisas sahaları haline gelip, “modaevleri” adı altında çeşitli elbise-dikim yerleri ortaya çıktı.
  4. 4.  2013 yaz modası vazgeçilmezleriarasında yer alan elbiselereyakından bakmaya ne dersiniz?Bu yazın öne çıkan elbisemodelleri bizi geçmişe götürüyor.Nostaljik esintili elbise modelleriannelerimizin gardroplarındançıkmış gibi görünüyor. 50′ler ve60′ların zerafeti , 70′ lerin özgürruhu ve 80′ lerin cıvıl cıvıl grafikbaskıları 2013 yaz sezonundabirleşiyor. 2013 yazpodyumlarında en çok öne çıkanelbiseler [...]
  5. 5.  2013 yaz modasındanbahsedip bu senenin öneçıkan mayo ve bikinimodellerinden bahsetmemekolmaz. 2013 yazında sahillerdenostalji rüzgarları esecek gibigörünüyor. Çünkü hem50′lerden kalma retro modellerhem de 80′lerde öne çıkanfosforlu renkler mayo vebikinilerde karşımıza çıkıyor.Bu sene bizim mayokini olarakbildiğimiz moYokiniler çokmoda.

×