Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Optimaal inzetten van touchtables in ruimtelijke planvorming, Geodan

697 views

Published on

Deze presentatie is gehouden tijdens de GIS Conferentie 2012 op 26 en 27 september in de Doelen, Rotterdam.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Optimaal inzetten van touchtables in ruimtelijke planvorming, Geodan

 1. 1. Arjen KoekoekOptimaal inzettentouchtables in planvorming
 2. 2. Waarom touch tables?> Met een succesvolle touch table-oplossing slaat GIS bruggen in uw organisatie!> Kaart is een natuurlijk platform voor discussie> Merendeel van de beleidsdiscussies heeft een ruimtelijke component> Meer betrokkenheid, effectievere communicatie en minder papier> Meerwaarde komt niet door aanschaf hardware!
 3. 3. Context> Hardware innovaties> Snelle opmars (publieke) internetdata> Touchalfabetisering> Decentralisering van bevoegdheden> (Toename) complexiteit planvorming
 4. 4. Geocyclus Desktop GIS Touch Table GIS
 5. 5. Desktop GIS vs touchtable GIS Beperkte Integraal MultidisciplinairGroep Communicatie GIS-kennis Meerwaarde Touch Table oplossingIndividu Analyse Veel GIS-kennis Specialistisch Monodisciplinair
 6. 6. Toepassingen Vergunning Dashboard Inventarisatie Consultatie verlening Plan Brainstorm Overleg Showcase voorbereiding (Burger) Handhaving Planontwerp Presentatie participatie Onderzoek Locatiekeuze Verkenning Onderhandeling Feedback Oefening Evaluatie Monitoring
 7. 7. Ingrediënten> Hardwarekeuze > Gebruikers?> Minder functies > Werkprocessen? Techniek Inhoud> Aansluiten geo- > Meerwaarde? infrastructuur Proces > Simpel > Uitnodigen > Output opslaan Geen GIS Geen GIS
 8. 8. Waar ligt de potentie? Beleidsafdeling C Beleidsafdeling B Beleidsafdeling A GIS afdeling GIS intensief VTH-afdeling GIS extensief Bestuurders Communicatie Geen GIS
 9. 9. Product PhoenixPhoenix filmpje
 10. 10. Phoenix in geo-infrastructuur
 11. 11. Voorbeeldtoepassingen Positie planprocesLokaalRegionaalNationaal
 12. 12. Case: Ruimtelijk ontwerpers DLG Positie planproces • Ruimtelijk ontwerpLokaal • Brainstorm met stakeholders • Input voor bv.Regionaal gemeentelijk planNationaal
 13. 13. Case: Energievisie Provincie Positie planproces • LocatiekeuzeLokaal glastuinbouw • Samenbrengen actoren enRegionaal disciplines • Vastleggen afwegingenNationaal
 14. 14. Case: Vergunningverleners Waterschappen Positie planproces • VergunningaanvraagLokaal toetsen • Met aanvrager • Basis voorRegionaal vergunningverleningNationaal
 15. 15. Case: Tracé snelweg A3 Positie planproces • Ruimtelijk ontwerpLokaal • Showcase • Beleidsalternatieven ontwikkelenRegionaalNationaal
 16. 16. Natura 2000 Doggersbank Positie planproces • RuimtelijkLokaal onderhandelen • Ontsluiten wetenschappelijkeRegionaal gegevens • Beleidsalternatieven ontwikkelenNationaalInternationaal
 17. 17. Nieuwe ontwikkelingen> Dank voor uw aandacht!

×