Successfully reported this slideshow.

Location Intelligence en waterschade preventie, Achmea

601 views

Published on

Deze presentatie is gehouden tijdens de GIS Conferentie 2012 op 26 en 27 september in de Doelen, Rotterdam.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Location Intelligence en waterschade preventie, Achmea

 1. 1. Leren uit SchadesBusiness Intelligence in water en schades Rob Bakker – Achmea Geert van Oorschot – Royal Haskoning DHV
 2. 2. Centrum Eindhoven 1926
 3. 3. Centrum Eindhoven 2011
 4. 4. Leren uit schades Calamiteit: 1 of meerdere doden 1 Incident met (ernstig) letsel/schade 10 Vraag gemeente Eindhoven EHBO gevallen Kleine materiële schade 30 600 IJsberg van waterschades Klachten, onveilige situaties duizenden Onvoldoende inzicht in gebieden waar wateroverlast optreedt Meer inzicht via locatie schadeclaims Samenwerking opgestart
 5. 5. Samenwerken Samenbrengen Samen oplossenGesprekspartner in Riskmanagement vanuit eigen kennis en expertiseNieuwe blik op actueel vraagstukSturen in investering gemeente (Beperkte middelen beter & gerichter inzetten)Betere continuïteit van de economie en bedrijvigheidMinder schadeclaims en procesverstoringBeter imago voor de gemeente (hogere leefbaarheid en veiligheidsindex)Positief gevoel bij de burger
 6. 6. Samenwerken Samenbrengen Samen oplossen • Informatie wateroverlast op • Informatie claims op straatniveau straatniveau • Systeemkennis • Kennis op • Effectieve schadegebied maatregelen • Hydrologische kennis • Waarborging integrale aanpak • Effectieve maatregelenKennisdeling en Co-creatie voor ontzorgen van burger en bedrijfsleven in gemeente Eindhoven.
 7. 7. Samenwerken Samenbrengen Samen oplossen Met integratie van beter inzicht in de juiste preventievekennis & informatie, kosten & effectiviteit maatregelen
 8. 8. Opmars pilot projectKlachten, schadegevallen en incidenten per gebied inventariseren en Registreren.Relateren aan wijkopbouw, verzekerden en afstroommodel.Inventariseren en registreren van lokale geografische situatie.In samenwerking met stakeholders oplossingsrichting vaststellen.Preventie projecten initiëren.
 9. 9. Ruimtelijke patronen in schades Hot-spot analyseLocation analytics
 10. 10. Waar naar toe? Oplossingsrichtingen Samen met stakeholders oplossingsrichtingen vaststellen Preventie projecten Vaststellen en uitvoeren van preventieprojecten
 11. 11. Bevindingen Meer inzicht in grootte & aard van knelpunten Meer inzicht in effectiviteit van maatregelen (lokatie) Kennis en informatie deling heeft tot nieuwe inzichten geleid
 12. 12. Vervolgstappen Kwaliteitsverbetering van de databronnen. Verdieping in relatie tussen schadeclaims en werkelijke knelpunten in watersysteem op straat en wijkniveau. Verscherping registratie klachten en claims.

×