Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BGT bij WaterschappenPraktijkvoorbeelden uit verkennende pilot bij       Wetterskip Fryslân         Jelger K...
Inhoud Voorstellen Visie op BGT Oplossingen  – GIS  – Fotogrammetrie  – 360 graden beeld materiaal  – GIS gericht l...
MUG Ingenieursbureau Gevestigd te Leek en Leeuwarden Circa 60 medewerkers Vier afdelingen:    Infra    Milieu  ...
Afdeling Geo-ICT & Geo-Info Geo-ICT (internet, mobiel) is bereikbaar Slimmer landmeten, BGT, BIM, vragen er om GIS verl...
Visie BGT BGT = GIS BGT = Fotogrammetrie De BGT verandert het huidige landmeten Bronhouders moet minstens regie en kwa...
Leverancier van Leica Mobile Matrix(leveren toegevoegde waarde, BGT, toepassingen)Leverancier van Erdas fotogrammetrie pro...
BGT vooral IMGEO          veel keuze mogelijkheden   BGT (afgeleid van beheerkaart) Integralebeheerkaart  BOR ...
BGT vraagt om GIS gerichte    benadering
GeoBGT              Attribuut              navigator              Plaatsbe-    ...
GeoBGT              Attribuut              navigator              Plaatsbe-    ...
GeoBGT              Attribuut              navigator              Plaatsbe-    ...
BGT en (Stereo)Fotogrammetrie BGT houdt nadrukkelijk rekening met stereo fotogrammetrie in zowel bouw en beheerfase Bij...
GeoBGT              Attribuut              navigator              Plaatsbe-    ...
BGT en 360° Blik vanaf maaiveld of water Snelle techniek, metrisch correcte bestanden, mutatiesignalering, meten in bee...
GeoBGT              Attribuut              navigator              Plaatsbe-    ...
Rapportage Pilot bijhouding en beheer van de    BGT, versie 1.0 februari 2012
Rapportage Pilot bijhouding en beheer van de    BGT, versie 1.0 februari 2012
Rapportage Pilot bijhouding en beheer van de    BGT, versie 1.0 februari 2012
Rapportage Pilot bijhouding en beheer van de    BGT, versie 1.0 februari 2012
Rapportage Pilot bijhouding en beheer van de    BGT, versie 1.0 februari 2012
GeoBGT             Attribuut             navigator              GeoTopo      ...
Waarom Pilot bij Wetterskip BGT en INSPIRE vragen om vlakgerichte (object) registratie BGT heeft impact op waterschap ...
1 euro per inwoner en 2 euro per hectare ??!!
Project in fasen Fase 1: Kennisopbouw en kennisoverdracht van de      BGT/IMGeo Fase 2: Praktijktest: noodzakelijk...
praktijktest In wisselende samenstelling 2-3 tekenaars ervaring opdoen met karteren dmv stereofotogrammetrie De ervarin...
Wat is stereo-kartering? Stereo-kartering is het intekenen van bijvoorbeeld gebouwcontouren op basis van stereo – foto’...
Stereo kijken
Stereo luchtfoto’s Minimaal een overlap van 60%
3D kartering met stereo-foto’s 3 weergave opties:  – met anaglyphen  – 3D monitor (active stereo)  – stereo-mirror (pa...
Veel gehoorde misverstanden… Stereo-kartering is vreselijk ingewikkeld Voor stereo-kartering is een jarenlange fotogram...
discussie Moeten we karteren puur en alleen volgens de BGT? Willen we niet altijd waterlijn en insteek Is dit altijd go...
Ondersteunend waterdeel In definitieve versie IMGeo 2.0:
Conclusies stereofotogrammetrie Relatief gemakkelijke en snelle manier van karteren  – Waterlopen  – (primaire) keringe...
BGT en landmeten Landmeten blijft nodig (maar BGT ook veel uit Beeldmateriaal) Ook ter validatie karteer werkzaamheden...
GIS-gericht landmeten? Landmeters kunnen alle data in het veld beheren. Tijdens het meten kan je zien wat je gemeten heb...
Workflow GIS-gericht landmeten
Het oude en het nieuwe meten          Klassieke meten  Voorbereiding      Veldwerk     VerwerkenInvoere...
Het oude en het nieuwe meten          Meten met Mobile Matrix  Voorbereiding         Veldwerk     ...
Inwinningstechnieken Tachymeter (3 sec.)  – Precisie: < 3 cm (X, Y, Z) RTK-GPS (basis station)  – Standaardafwijking ±...
Vergelijking inwinnings technieken Hoe verhoudt zich de fotogrammetrische inwinning tot andere conventionele inwinningst...
Vergelijkging met FotogrammetrieConclusies fotogrammetrie t.o.v: a. Terrestrisch (gps/tachymeter)  – De verschillen ligg...
Fase 3: vertalen resultaten uit       praktijktest Eerste versie Bedrijfsinformatiemodel WF  – beschrijft de struc...
ondersteunendWaterdeel,Type: Oever/slootkant
conclusies Fotogrammetrie:  – goed bruikbaar, gegevensbeheerders kunnen er goed   mee werken  – goed op te nemen in d...
conclusies Landmeten:  – De huidige landmeetmethode, apparatuur, software   gaat voor de BGT niet voldoen  – objectge...
conclusies Ambitie/detail niveau:  – De BGT als basis set is voor intern gebruik te   minimaal (b.v. geen duikers)  –...
conclusies Uitbesteden of zelf doen?  – Het converteren van de huidige lijngerichte data naar   objectgerichte data is...
conclusies Samenwerking:  – Het verdergaand afstemmen (ten opzicht van de   huidige werkwijze rond de GBKN) met Bronho...
Jelger KooistraJFKooistra@mug.nl06-533 838 58
BGT Impactanalyse bij Wetterskip Fryslân, MUG
BGT Impactanalyse bij Wetterskip Fryslân, MUG
BGT Impactanalyse bij Wetterskip Fryslân, MUG
BGT Impactanalyse bij Wetterskip Fryslân, MUG
BGT Impactanalyse bij Wetterskip Fryslân, MUG
BGT Impactanalyse bij Wetterskip Fryslân, MUG
BGT Impactanalyse bij Wetterskip Fryslân, MUG
BGT Impactanalyse bij Wetterskip Fryslân, MUG
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

BGT Impactanalyse bij Wetterskip Fryslân, MUG

1,045 views

Published on

Deze presentatie is gehouden tijdens de GIS Conferentie 2012 op 26 en 27 september in de Doelen, Rotterdam.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BGT Impactanalyse bij Wetterskip Fryslân, MUG

 1. 1. BGT bij WaterschappenPraktijkvoorbeelden uit verkennende pilot bij Wetterskip Fryslân Jelger Kooistra MUG Ingenieursbureau Infra Milieu Geo Archeo- Geo-ICT Informatie logie
 2. 2. Inhoud Voorstellen Visie op BGT Oplossingen – GIS – Fotogrammetrie – 360 graden beeld materiaal – GIS gericht landmeten Ervaringen pilote bij Wetterskip Fryslân
 3. 3. MUG Ingenieursbureau Gevestigd te Leek en Leeuwarden Circa 60 medewerkers Vier afdelingen: Infra Milieu Archeologie Geo-ICT & Geo-Info Onderdeel van de Dijkstra-groep
 4. 4. Afdeling Geo-ICT & Geo-Info Geo-ICT (internet, mobiel) is bereikbaar Slimmer landmeten, BGT, BIM, vragen er om GIS verlaat werkveld GIS expert Geo-ICT seniore kennis Advies, Technisch en Organisatorisch Overnemen beheer van techniek Verzorgen gegevensverwerking Combi projecten met Geo, Milieu, Infra en Archeologie Geodesie/inwinning
 5. 5. Visie BGT BGT = GIS BGT = Fotogrammetrie De BGT verandert het huidige landmeten Bronhouders moet minstens regie en kwaliteitscontrole rol hebben BGT = intern samenwerken, interbestuurlijk samenwerken Een op IMGEO 2.0 gebaseerde integrale beheerkaart is de basis voor de BGT Centrale Esri geodatabase, slim omgaan met topologie, standaarden, versioning, webservices ipv versnipperde tooling
 6. 6. Leverancier van Leica Mobile Matrix(leveren toegevoegde waarde, BGT, toepassingen)Leverancier van Erdas fotogrammetrie producten(leveren toegevoegde waarde, BAG, BGT, toepassingen)Leverancier van Horus View en Explore(360 graden beeld, inspectie) Business Partner Esri (domein kennis, BGT oplossingen)
 7. 7. BGT vooral IMGEO veel keuze mogelijkheden BGT (afgeleid van beheerkaart) Integralebeheerkaart BOR BGT +toepassing Plus- IMGEO = beheer- + 3D, extra benoemde attributen Eigen attributen :other (of extra aanvullen uit IMxx)
 8. 8. BGT vraagt om GIS gerichte benadering
 9. 9. GeoBGT Attribuut navigator Plaatsbe- palingspunt navigator Mobile Matrix IMGeo 2.0 met GeoTOPO Geodatabase extensie Inter-/Intranet GIS Mobiel GIS BOR / LV
 10. 10. GeoBGT Attribuut navigator Plaatsbe- palingspunt navigator Mobile Matrix IMGeo 2.0 met GeoTOPO Geodatabase extensie Inter-/Intranet GIS Mobiel GIS BOR / LV
 11. 11. GeoBGT Attribuut navigator Plaatsbe- palingspunt navigator Mobile Matrix IMGeo 2.0 met GeoTOPO extensie Geodatabase Inter-/Intranet GIS Mobiel GIS BOR / LV
 12. 12. BGT en (Stereo)Fotogrammetrie BGT houdt nadrukkelijk rekening met stereo fotogrammetrie in zowel bouw en beheerfase Bij meerdere jaren beelden van zelfde kwaliteit en vluchtplan, geautomatiseerde mutatiesignalering mogelijk 7 Pilots: Fotogrammetrie onontkoombaar (maar samen met andere tools) Software, kwaliteit materiaal, investering veel beter te doen dan verleden
 13. 13. GeoBGT Attribuut navigator Plaatsbe- palingspunt navigator Mobile Matrix IMGeo 2.0 met GeoTOPO Geodatabase extensie Inter-/Intranet GIS Mobiel GIS BOR / LV
 14. 14. BGT en 360° Blik vanaf maaiveld of water Snelle techniek, metrisch correcte bestanden, mutatiesignalering, meten in beelden Esri desktop extentie in ontwikkeling (GeoHorus)
 15. 15. GeoBGT Attribuut navigator Plaatsbe- palingspunt navigator Mobile Matrix IMGeo 2.0 met GeoTOPO Geodatabase extensie Inter-/Intranet GIS Mobiel GIS BOR / LV
 16. 16. Rapportage Pilot bijhouding en beheer van de BGT, versie 1.0 februari 2012
 17. 17. Rapportage Pilot bijhouding en beheer van de BGT, versie 1.0 februari 2012
 18. 18. Rapportage Pilot bijhouding en beheer van de BGT, versie 1.0 februari 2012
 19. 19. Rapportage Pilot bijhouding en beheer van de BGT, versie 1.0 februari 2012
 20. 20. Rapportage Pilot bijhouding en beheer van de BGT, versie 1.0 februari 2012
 21. 21. GeoBGT Attribuut navigator GeoTopo Plaatsbe- palingspunt navigator Mobile Matrix met GeoTopo IMGeo 2.0 extensie Geodatabase Inter-/Intranet GIS Mobiel GIS BOR / LV
 22. 22. Waarom Pilot bij Wetterskip BGT en INSPIRE vragen om vlakgerichte (object) registratie BGT heeft impact op waterschap Landelijke pilots teveel gericht op gemeentes en uitgevoerd achter gesloten deuren bij leveranciers Behoefte aan praktische pilot om ervaringen te vertalen naar een bestuursvoorstel
 23. 23. 1 euro per inwoner en 2 euro per hectare ??!!
 24. 24. Project in fasen Fase 1: Kennisopbouw en kennisoverdracht van de BGT/IMGeo Fase 2: Praktijktest: noodzakelijke inspanning voor inwinning BGT Fase 3: Vertalen van de resultaten uit de praktijktest Fase 4: Analyse, conclusies en aanbevelingen
 25. 25. praktijktest In wisselende samenstelling 2-3 tekenaars ervaring opdoen met karteren dmv stereofotogrammetrie De ervaringen worden bijgehouden in een logboek Vooral kartering waterlopen in landelijk gebied (opnieuw) veel discussie: over object afbakening
 26. 26. Wat is stereo-kartering? Stereo-kartering is het intekenen van bijvoorbeeld gebouwcontouren op basis van stereo – foto’s Stereo-foto’s zijn foto’s van eenzelfde gebied onder een licht andere hoek genomen, waardoor hoogte kan worden berekend Om met stereo-foto’s in 3D te kunnen inwinnen, is minimaal 60% voorwaartse overlap nodig
 27. 27. Stereo kijken
 28. 28. Stereo luchtfoto’s Minimaal een overlap van 60%
 29. 29. 3D kartering met stereo-foto’s 3 weergave opties: – met anaglyphen – 3D monitor (active stereo) – stereo-mirror (passief stereo)
 30. 30. Veel gehoorde misverstanden… Stereo-kartering is vreselijk ingewikkeld Voor stereo-kartering is een jarenlange fotogrammetrische opleiding nodig Voor stereo-kartering is een zeer specialistische inwinomgeving nodig Ik kan deze omgeving slechts eenmaal per jaar gebruiken, voor de bijwerking
 31. 31. discussie Moeten we karteren puur en alleen volgens de BGT? Willen we niet altijd waterlijn en insteek Is dit altijd goed te bepalen? – AHN2 kan hierbij goed hulpmiddel zijn
 32. 32. Ondersteunend waterdeel In definitieve versie IMGeo 2.0:
 33. 33. Conclusies stereofotogrammetrie Relatief gemakkelijke en snelle manier van karteren – Waterlopen – (primaire) keringen – (meeste) kunstwerken Zeer bruikbaar in landelijk gebied Validatie nauwkeurig dmv landmeting – Conclusie: goed
 34. 34. BGT en landmeten Landmeten blijft nodig (maar BGT ook veel uit Beeldmateriaal) Ook ter validatie karteer werkzaamheden Traditioneel punten, lijnen meten en binnen opwerken, door objectgerichtheid BGT minder gewenst Liefst je GIS mee inclusief alle controles Ook de administratieve kenmerken bijhouden Dus GIS-gericht landmeten
 35. 35. GIS-gericht landmeten? Landmeters kunnen alle data in het veld beheren. Tijdens het meten kan je zien wat je gemeten hebt (en wat je gemist hebt!) Directe objectvorming Voor een landmeter is het GIS gedeelte een “stille” partner. Geen uitgebreide GIS kennis vereist Geen conversie van data nodig
 36. 36. Workflow GIS-gericht landmeten
 37. 37. Het oude en het nieuwe meten Klassieke meten Voorbereiding Veldwerk VerwerkenInvoeren Inmeten Maken vlakken Kaarten punten/lijnen Fouten oplossen Toevoegen Attributen
 38. 38. Het oude en het nieuwe meten Meten met Mobile Matrix Voorbereiding Veldwerk VerwerkenInvoeren Inmeten Fouten Kaarten punten/lijnen/vlakken oplossen Fouten oplossen Toevoegen Attributen
 39. 39. Inwinningstechnieken Tachymeter (3 sec.) – Precisie: < 3 cm (X, Y, Z) RTK-GPS (basis station) – Standaardafwijking ±3 cm (X,Y), ± 5 (Z-waarde) - 06GPS: ±5 cm (X,Y), ± 10 (Z-waarde) Stereofotogrammetrie (10 cm resolutie) – Nauwkeurigheid: ±25 cm (X,Y,Z)
 40. 40. Vergelijking inwinnings technieken Hoe verhoudt zich de fotogrammetrische inwinning tot andere conventionele inwinningstechnieken en de kniklijntool?: – Terrestrisch (gps/tachymeter) – Actuele Hoogtekaart Nederland (AHN-2) – Kniklijntool (mbv AHN-2) – Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)
 41. 41. Vergelijkging met FotogrammetrieConclusies fotogrammetrie t.o.v: a. Terrestrisch (gps/tachymeter) – De verschillen liggen in de orde van 50 cm afwijking. b. Actuele Hoogtekaart Nederland (AHN-2) – De verschillen liggen in de orde van 25 cm afwijking. c. Kniklijntool (mbv AHN-2) – De verschillen liggen in de orde van 75 cm afwijking. d. Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) – De verschillen liggen in de orde van 25 cm afwijking.
 42. 42. Fase 3: vertalen resultaten uit praktijktest Eerste versie Bedrijfsinformatiemodel WF – beschrijft de structuur en inhoud van het topografische basisbestand van het Wetterskip – zorgt ervoor dat het bestand uniform is qua inhoud en kwaliteit Wetterskip specifiek objectenboek: – biedt ondersteuning bij het inwinnen van topografische objecten door middel van fotovoorbeelden – geeft het aan welke attributen verplicht dienen te worden opgenomen
 43. 43. ondersteunendWaterdeel,Type: Oever/slootkant
 44. 44. conclusies Fotogrammetrie: – goed bruikbaar, gegevensbeheerders kunnen er goed mee werken – goed op te nemen in de technische infrastructuur en aan te sluiten op de Geo-informatie architectuur van het Wetterskip – een toegevoegde waarde voor mutatiesignalering (vergunningsvrij bouwen, illegale dempingen, illegale bouw) en beoordeling keurontheffingen,
 45. 45. conclusies Landmeten: – De huidige landmeetmethode, apparatuur, software gaat voor de BGT niet voldoen – objectgericht en met veldcomputer ondersteund landmeten is onontkoombaar • Zie ook Rapportage Pilot bijhouding en beheer van de BGT, versie 1, februari 2012
 46. 46. conclusies Ambitie/detail niveau: – De BGT als basis set is voor intern gebruik te minimaal (b.v. geen duikers) – verdiepen tot op IMGEO niveau is noodzakelijk • IMGEO geeft veel vrijheidsgraden, het goed vastleggen van deze keuzes, nauwkeurigheden, coderingen in een objectenboek en een inwinprotocol (bij inhuur, revisie, uitbesteden) is noodzakelijk) • Aanzet tot objectenboek is gemaakt
 47. 47. conclusies Uitbesteden of zelf doen? – Het converteren van de huidige lijngerichte data naar objectgerichte data is noodzakelijk en arbeidsintensief – het uitvoeren van die éénmalige conversie zou gezien de beschikbare GIS capaciteit uitbesteed moeten worden – Het beheer kan in eigen huis plaatsvinden
 48. 48. conclusies Samenwerking: – Het verdergaand afstemmen (ten opzicht van de huidige werkwijze rond de GBKN) met Bronhouders in Friesland is noodzakelijk en biedt ook kansen (landmeet werk na revisie combineren)
 49. 49. Jelger KooistraJFKooistra@mug.nl06-533 838 58

×