Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CN 6 PS Slideshow

535 views

Published on

 • Be the first to comment

CN 6 PS Slideshow

 1. 1. CHÚA NHẬT 6 MÙA PHỤC SINHNĂM CSIXTH SUNDAY OF EASTER"Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gìThầy đã nói với các con".
 2. 2. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan(Ga 14, 23-29).Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:Jesus answered him,
 3. 3. "Ai yêu mến Thầy, sẽgiữ lời Thầy, và ChaThầy sẽ yêu mếnngƣời ấy, và ChúngTa sẽ đến và ở trongngƣời ấy."If a man loves me, he will keep my word,and my Father will love him, and we willcome to him and make our home with him.
 4. 4. Kẻ không yêu mến Thầy, thì khônggiữ lời Thầy. Lời các con nghe,không phải là của Thầy, nhƣng làcủa Cha, Đấng đã sai Thầy.He who does not love me does not keep mywords; and the word which you hear is not minebut the Fathers who sent me.
 5. 5. Thầy đã nói với cáccon những điều nàykhi còn ở với các con."These things I have spoken to you, whileI am still with you.
 6. 6. Nhƣng Đấng Phù Trợ làThánh Thần, mà Cha sẽ saiđến nhân danh Thầy, chínhNgƣời sẽ dạy các con mọiđiều, và sẽ nhắc nhở chocác con tất cả những gìThầy đã nói với các con.But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father willsend in my name, he will teach you all things, and bringto your remembrance all that I have said to you.
 7. 7. Thầy để lại bình an chocác con, Thầy ban bìnhan của Thầy cho cáccon. Thầy ban cho cáccon không nhƣ thế gianban tặng.Peace I leave with you; my peace I give toyou; not as the world gives do I give to you.
 8. 8. Lòng các con đừng xaoxuyến và đừng sợ hãi.Các con đã nghe Thầynói với các con rằng:Thầy đi, rồi Thầy trở lạivới các con.Let not your hearts be troubled, neither letthem be afraid. You heard me say to you, `I goaway, and I will come to you.
 9. 9. Nếu các con yêu mếnThầy, thì các con hãy vuimừng vì Thầy về vớiCha, bởi lẽ Cha trọnghơn Thầy.If you loved me, you would have rejoiced,because I go to the Father; for the Father isgreater than I.
 10. 10. And now I have told you before it takesplace, so that when it does takeplace, you may believe.Giờ đây Thầy nói với cáccon trƣớc khi việc xảyra, để khi việc xảy ra, thìcác con tin
 11. 11. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo ThánhGioan.Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các mônđệ rằng: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lờiThầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy,và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lờiThầy. Lời các con nghe, không phải là củaThầy, nhưng là của Cha, Đấng đã saiThầy. Thầy đã nói với các con những điềunày khi còn ở với các con.
 12. 12. Nhưng Đấng Phù Trợ là Thánh Thần,mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy,chính Người sẽ dạy các con mọiđiều, và sẽ nhắc nhở cho các con tấtcả những gì Thầy đã nói với các con.Thầy để lại bình an cho các con,Thầy ban bình an của Thầy cho cáccon. Thầy ban cho các con khôngnhư thế gian ban tặng. Lòng các conđừng xao xuyến và đừng sợ hãi.
 13. 13. Các con đã nghe Thầy nói với các conrằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với cáccon. Nếu các con yêu mến Thầy, thìcác con hãy vui mừng vì Thầy về vớiCha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờđây Thầy nói với các con trước khiviệc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì cáccon tin".Đó là lời Chúa.
 14. 14. Thiên Chúa là tình yêu. Nói về tình yêu khôngbao giờ cùng. Tình yêu thì luôn mới và bao lanhƣ biển cả, cao siêu nhƣ mây trời, sƣởi ấmnhƣ mặt trời và vằng vặt nhƣ mặt trăng. BàiPhúc âm hôm nay tiếp tục đến tình yêu. ChúaGiêsu phán cùng các môn đệ: Ai yêu mến Thầy,sẽ giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến ngườiấy. Chúa Giêsu chuẩn bị từ giã các Tông đồ đểvề cùng Chúa Cha. Chúa đã truyền lại giới rănyêu thƣơng. Đây là lời trăn trối thân thƣơngnhất, yêu Chúa và yêu tha nhân.
 15. 15.  Tình yêu của Chúa đƣợc thể hiện qua tìnhbác ái đối với tha nhân. Yêu thƣơng mọingƣời, yêu gia đình, yêu tha nhân và yêu cảkẻ thù. Mỗi câu truyện tình yêu trong đờisống đều phản ánh tình yêu của Chúa Kitô.Chúa Kitô đã đi hết nội dung của yêuthƣơng. Vì yêu, Chúa hạ xuống thấp tậncùng để nâng loài ngƣời lên và cho chúng talàm con Chúa. Vì yêu, Chúa đã hiến thân làmcủa lễ đền tội và lập Bí Tích Thánh Thể đểdƣỡng nuôi và ở lại với chúng ta. Vìyêu, Ngài đã chết nhục hình và đổ tới giọtmáu cuối cùng để cứu độ chúng ta. Khôngcòn tình yêu nào cao qúi hơn nữa.
 16. 16.  Truyện kể có một bà mẹ 57 tuổi bị hƣ thận vàxơ gan. Bà ở trong tình trạng nguy hiểm tínhmạng. Mặc dù chịu đau đớn, bà từ chối đề nghịcủa bác sĩ ghép gan và thận do hai ngƣời conhiến tặng. Các con thƣơng mẹ, không muốn mẹchết khi còn trẻ. Sau nhiều ngày điều trị và quasự thuyết phục của hai con. Hai ngƣời con sẵnsàng hiến tặng mẹ, một ngƣời hiến nửa lá gan,một ngƣời hiến một trái thận. Ngƣời mẹ chấpnhận và cuộc giải phẫu diễn ra tốt đẹp. Nămtháng sau, cả ba ngƣời hồi phục nhanh chóng.Đây là trƣờng hợp cho và nhận đầu tiên từ haingƣời con Rosario và Jose tại Tiểu BangCalifornia. Mẹ đã cho các con ra đời. Các conbiếu lại mẹ cơ quan để sống còn. Tình mẹ, tìnhcon hiến tặng và hy sinh cho nhau.
 17. 17.  Chúa Giêsu yêu thƣơng các môn đệ, Ngài đãcho tất cả và còn hứa ban Thần Chân Lý đếnđể phù trợ và dẫn dắt các ngài đi trong sựthật. Sau cùng Chúa đã ban sự bình an đíchthực trong tâm hồn các môn đệ. Xin sự bìnhan của Chúa ở lại trong tâm hồn chúng conđể chúng con cùng chia xẻ niềm vui và sựbình an của Chúa tới mọi ngƣời.
 18. 18. XIN TRI ÂNCÁC HÌNH ẢNH ĐƢỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN CHÂNTHÀNH CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, CÁC NHIẾP ẢNH GIA, CÁC NHẠC SĨ VÀCÁC TRANG WEB.LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNGĐỜI ĐỜI.XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚACám ơnLm. Joseph Trần Việt HùngBronx, New YorkJtran1957@yahoo.com

×