Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uzņēmumu konkurētspēja - to ietekmējošie faktori un to klasifikācija: jaunas pieejas

4,870 views

Published on

New enterprise and country competitiveness classification and measurement systems explained. Presentet at World Latvian Scientists Congress 25th October 2011 (www.plzk.lv).

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uzņēmumu konkurētspēja - to ietekmējošie faktori un to klasifikācija: jaunas pieejas

 1. 1. Uzņēmumu konkurētspēja - to ietekmējošie faktori un to klasifikācija: jaunas pieejas Gints Turlajs Accounting & Consulting Institute www.aci.lv
 2. 2. Konkurētspējas kompleksitāte <ul><li>Konkurētspēja, gan atsevisķu produktu un pakalpojumu, gan uzņēmu un valstu, parasti ir visai vāji definēta un pēc savas būtības arī grūti definējama. </li></ul><ul><li>Autors piedāvā jaunu pieeju šo jēdzienu sapratnei un klasifikācijai. </li></ul>
 3. 3. Produktu un uzņēmumu konkurētspēja <ul><li>Atsevišķu produktu konkurētspēja var tikt uzskatīta par pircējiem nepieciešama produkta, konkurētspējīgas cenas un mārketinga apvienojumu. </li></ul><ul><li>Uzņēmumu konkurētspēja ir atsevišķo produktu konkurētspējas apvienojums ar zemām izmaksām. Kā nākamais pētījumu virziens varētu tikt izvirzīts jautājums par to, cik liela ietekme ir katram no šiem faktoriem. </li></ul>
 4. 4. Valstu konkurētspēja <ul><li>Savukārt valsts konkurētspēja ir atsevišķo šajā valstī strādājošo uzņēmumu konkurētspējas apvienojums. </li></ul><ul><li>Šīs sakarīb as ir ie spējams arī vienkārši attēlo t grafiski, piemēram, ar blokshēmas palīdzību, būtiski uzlabojot šo koncepciju sapratni un uztveri. </li></ul>
 5. 5. Konkurētspējas hierarhija Atsevišķu uzņēmumu konkurētspēja Valstu konkurētspēja Atsevišķu produktu konkurētspēja Zemas izmaksas Pircējiem nepieciešams kvalitatīvs produkts Mārketings Cena
 6. 6. Valstu konkurētspējas mērīšanas nepilnības <ul><li>Valstu konkurētspējas rādītāji arī satur daudzas būtiskas nepilnības. </li></ul><ul><li>Piemēram, pasaulē visizplatītākais valstu konkurētpsējas indikators World Economic Forum sastādītais Global Competitiveness Index balstās uz ekspertu viedokli. </li></ul><ul><li>Indeksa rezultāti norāda, ka tajā kā konkurētspējīgākās valstis neproporcionāli daudz ir norādītas pasaules bagātākās valstis. </li></ul>
 7. 7. 2010. gada GCI <ul><li>2010.gada indeksā visas pirmā s 10 pasaules konurētspējīgākās valstis ir 25 pasaules bagātāko va l stu skaitā, rēķinot pēc pirktspējas uz vienu iedzīvotāju saskaņā ar Starptautiskā Valūtas Fonda datiem . </li></ul><ul><li>Šāda pārāk cieša sakarība starp valsts labklājības līmeni un konkurētspējas rādītāju norāda uz konkurētspējas rādītāja nepilnību. </li></ul><ul><li>Intereanti, ka tāda ārkārtīgi konkurētpsējīga valsts kā Ķīna nav iekļuvusi WEF GCI starp konkurētspējīgākajām valstīm . </li></ul>
 8. 8. Kā uzlabot valstu konkurētspējas rādītāju? <ul><li>Mērot valstu konkurētspēju, būtu lietderīgi vairāk uzmanības pievērst arī izmaksām un valstu attīstības dinamikai, kas norāda uz iespējamo nākotnes ienākumu līmeni. </li></ul><ul><li>Autora izstrādātā klasifikācijas shēma būtiski atvieglo jēdziena izpratni un mērīšanu. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Paldies par uzmanību! </li></ul><ul><li>Epasts: [email_address] </li></ul><ul><li>Telefons: +371 29409509 </li></ul>

×