Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Citrix XenDesktop 4.0 Proof of Concept

1,143 views

Published on

ICT Partners biedt u een kant-en-klare Proof of Concept (PoC) aan om op een snelle, modulaire en laagdrempelige manier de toegevoegde waarde van desktopvirtualisatie voor uw organisatie te ervaren. De proeftuin levert een complete inrichting op die wordt gebruikt in de definitieve implementatie binnen uw organisatie. De ‘testfase’, zoals deze in andere projecten is opgezet, is grotendeels voltooid. Dit betekent een aanzienlijke verkorting van de implementatietijd.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Citrix XenDesktop 4.0 Proof of Concept

 1. 1. Citrix XenDesktop 4.0 Proof of Concept Gartner “By the end of 2010, all new PC deployments will be virtualized.” Brian Gammage and George Shiffler III, August 8, 2007 V1.0
 2. 2. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Site Check VMware vSphere Desktop Delivery Applicaties User Workspace Eindgebruiker Rapportage (optioneel) Controller & (optioneel) Management test Virtual Desktops (optioneel) Zien is geloven: Citrix XenDesktop 4.0 ICT Partners biedt u een kant-en-klare Proof of Concept (PoC) aan om op een snelle, modulaire en laagdrempelige manier de toegevoegde waarde van desktopvirtualisatie voor uw organisatie te ervaren. De proeftuin levert een complete inrichting op die wordt gebruikt in de definitieve implementatie binnen uw organisatie. De ‘testfase’, zoals deze in andere projecten is opgezet, is grotendeels voltooid. Dit betekent een aanzienlijke verkorting van de implementatietijd. ICT Partners laat u de virtuele Desktop zien! Omdat de centralisatie van desktops voor veel bedrijven een compleet nieuwe manier van denken betekent, adviseert ICT Partners de opzet van een PoC. ICT Partners kan deze ‘proeftuin’ compleet verzorgen. De proeftuin stelt u in staat te beoordelen of Citrix XenDesktop in combinatie met RES software, in technische en functionele zin aansluit bij de wensen en verwachtingen van uw organisatie. Middels de PoC kijkt u op zowel technisch als op organisatorisch niveau naar de mogelijkheden van een virtuele desktopomgeving. Aangezien er verschillende mogelijkheden zijn voor het bouwen van een virtuele desktop- omgeving, zoekt u samen met één van onze consultants naar de meest optimale configuratie. Na de proeftuin is duidelijk welke desktops en gebruikers goede kandidaten zijn voor een virtuele desktopomgeving en (eventueel) welke hardware in het traject ingezet kan worden. De PoC bestaat uit een aantal fases. Afhankelijk van de bestaande situatie en de gewenste onderdelen van de PoC zijn enkele fases optioneel. • Fase 1 Sitecheck • Fase 5 User workspace management (optioneel) • Fase 2 Implementatie VMware vSphere (optioneel) • Fase 6 Eindgebruikerstest • Fase 3 Implementatie en configuratie Citrix Desktop Delivery Controller en virtual desktops • Fase 7 Rapportage • Fase 4 Applicaties (optioneel) ICT Partners Vosselmanstraat 2 7311 CL Apeldoorn T 055 – 528 22 22 F 055 – 528 22 29 W www.ict-p.nl
 3. 3. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Site Check VMware vSphere Desktop Delivery Applicaties User Workspace Eindgebruiker Rapportage (optioneel) Controller & (optioneel) Management test Virtual Desktops (optioneel) Doelstelling De huidige functionaliteit van de desktops is de uitgangssituatie. Deze dient als basis voor de gewenste functionaliteit van Citrix XenDesktop. Een goede inventarisatie van de huidige hard- en software en de manier waarop deze wordt gebruikt is essentieel voor een goede start van de Citrix XenDesktop PoC. Tevens wordt bekeken voor welke toepassingen of wensen de VMware serveromgeving wordt ingezet. Uiteraard houdt ICT Partners rekening met uw budget en bedrijfsrisicoprofiel. Beschrijving werkzaamheden • Inventarisatie huidige en gewenste functionaliteit door consultant • Controle basisinfrastructuur voor de Citrix XenDesktop PoC Resultaat Na de sitecheck ontvangt u een helder en concreet stappenplan voor de uitvoering van de Citrix XenDesktop PoC. Door middel van een overzichtelijke checklist ziet u of de bestaande situatie toereikend is voor de Citrix XenDesktop PoC. Als er aanpassingen nodig zijn voor een succesvolle Citrix XenDesktop PoC, worden die ook benoemd. ICT Partners Vosselmanstraat 2 7311 CL Apeldoorn T 055 – 528 22 22 F 055 – 528 22 29 W www.ict-p.nl
 4. 4. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Site Check VMware vSphere Desktop Delivery Applicaties User Workspace Eindgebruiker Rapportage (optioneel) Controller & (optioneel) Management test Virtual Desktops (optioneel) Doelstelling In deze fase wordt de basisinfrastructuur van VMware geïnstalleerd. De Citrix XenDesktop oplossing maakt gebruik van VMware vSphere. Indien de vSphere infrastructuur reeds aanwezig is kan deze fase overgeslagen worden. Eventuele aanpassingen worden in overleg gemaakt (indien noodzakelijk vanuit de sitecheckinformatie). Indien er nog geen vSphere infrastructuur is, wordt deze in de vorm van een server met bijbehorende virtual machines geïnstalleerd. Beschrijving werkzaamheden • Aanpassingen bestaande vSphere infrastructuur of • Installatie VMware ESX Host • Installatie VMware vCenter management console Resultaat Na deze fase is de infrastructuur aangepast of geïnstalleerd voor de Citrix XenDesktop PoC. Een VMware ESX server is in het netwerk opgenomen en het management console van VMware, vCenter, is geconfigureerd en operationeel. De infrastructuur is aangepast en voldoet aan de eisen voor de volgende fase; het installeren van Citrix Desktop Delivery Controller en de virtuele desktops. ICT Partners Vosselmanstraat 2 7311 CL Apeldoorn T 055 – 528 22 22 F 055 – 528 22 29 W www.ict-p.nl
 5. 5. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Site Check VMware vSphere Desktop Delivery Applicaties User Workspace Eindgebruiker Rapportage (optioneel) Controller & (optioneel) Management test Virtual Desktops (optioneel) Doelstelling Implementatie van de Citrix Desktop Delivery Controller (DDC) en een tweetal desktops die gaan dienen als representatieve basis voor de Citrix XenDesktop PoC. Tijdens de site check van fase 1 is er besproken welke typen desktops voor de organisatie ingezet dienen te worden. Citrix XenDesktop wordt opgenomen in het domain en wordt ingericht samen met de systeembeheerder van de klant. Devices voor de PoC testusers worden ingericht en geactiveerd. Beschrijving werkzaamheden • Citrix DDC virtual machine installeren en activeren • Windows XP virtual machine installeren en activeren • Windows 7 virtual machine installeren en activeren • Basisconfiguratie agents, protocollen, printers, et cetera • Configuratie Citrix Xendesktop (gebruikerstoegang, desktops, printers, active directory) • Een aantal clients (pc of ‘thin client’) inrichten voor de PoC • Samen met systeembeheer de mogelijkheden van Citrix XenDesktop bekijken • Documentatie Resultaat Na deze fase is de basisinfrastructuur van Citrix XenDesktop geïmplementeerd. Citrix XenDesktop is geïnstalleerd op de (bestaande) vSphere infrastructuur. De virtuele desktops zijn geïnstalleerd en geconfigureerd voor gebruik vanuit Citrix XenDesktop . Systeembeheer is op de hoogte van de mogelijkheden van Citrix XenDesktop en heeft de configuratie mogelijkheden van Citrix XenDesktop besproken met de Consultant. De basisconfiguratie is getest en gedocumenteerd. De configuratie is klaar en getest om verder ingericht te worden. ICT Partners Vosselmanstraat 2 7311 CL Apeldoorn T 055 – 528 22 22 F 055 – 528 22 29 W www.ict-p.nl
 6. 6. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Site Check VMware vSphere Desktop Delivery Applicaties User Workspace Eindgebruiker Rapportage (optioneel) Controller & (optioneel) Management test Virtual Desktops (optioneel) Doelstelling In deze fase worden een vijftal bedrijfkritische applicaties geïnstalleerd, die in fase 1 met de klant zijn vastgesteld. Beschrijving werkzaamheden • Installeren van vijf applicaties (meerdere applicaties in overleg) • Testen applicaties • Documentatie Resultaat Na deze fase zijn de belangrijkste applicaties van de relatie geïnstalleerd en beschikbaar gesteld aan de testgebruikers. De applicaties zijn technisch getest. Documentatie is bijgewerkt. ICT Partners Vosselmanstraat 2 7311 CL Apeldoorn T 055 – 528 22 22 F 055 – 528 22 29 W www.ict-p.nl
 7. 7. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Site Check VMware vSphere Desktop Delivery Applicaties User Workspace Eindgebruiker Rapportage (optioneel) Controller & (optioneel) Management test Virtual Desktops (optioneel) Doelstelling User workspace management zorgt ervoor dat een standaard desktop gepersonaliseerd, veilig en stabiel wordt aangeboden. In combinatie met Citrix XenDesktop, dat de standaard desktop overal beschikbaar maakt, biedt RES PowerFuse de content van de werkomgeving persoonlijk en veilig aan, op basis van de context van de eindgebruiker. Veel bedrijven zullen user workspace management als een toegevoegde waarde zien op het concept van Citrix. Aangezien Citrix een dergelijke oplossing zelf niet biedt, wordt hiervoor RES PowerFuse gebruikt. Beschrijving werkzaamheden In de PoC wordt aan de ESX omgeving een virtuele machine voor RES Software toegevoegd. Nadat deze machine is gestart, kan RES PowerFuse worden geïnstalleerd. Door middel van de MSI worden het management console en de workspace manager geïnstalleerd. Resultaat Na deze fase is een virtuele, dynamische, veilige en persoonlijke workspace beschikbaar voor de eindgebruiker. Systeembeheerders zijn op de hoogte van de mogelijkheden die RES Powerfuse hen biedt. De PoC is technisch klaar en getest door de systeembeheerders. ICT Partners Vosselmanstraat 2 7311 CL Apeldoorn T 055 – 528 22 22 F 055 – 528 22 29 W www.ict-p.nl
 8. 8. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Site Check VMware vSphere Desktop Delivery Applicaties User Workspace Eindgebruiker Rapportage (optioneel) Controller & (optioneel) Management test Virtual Desktops (optioneel) Doelstelling Tijdens deze fase wordt in overleg een aantal eindgebruikers op de nieuwe server aangesloten om in een ‘live’ netwerk te gaan testen. Met de eindgebruikers wordt regelmatig geëvalueerd. Eventueel inhoudelijke finetuning of aanpassingen kunnen in overleg worden doorgevoerd. Tevens kan er extra aandacht worden besteed aan het toelichten van het concept en de gekozen inrichting. Beschrijving werkzaamheden • Instructie PoC eindgebruikers • Begeleiding systeembeheer met finetuning • Documentatie Resultaat De gewenste functionaliteit van Citrix XenDesktop, eventueel in combinatie met applicaties en user workspace management, is getest door de eindgebruikers. Eventuele onvolkomenheden zijn aangepast. Systeembeheer is op de hoogte van de mogelijkheden van Citrix XenDesktop en heeft zich een beeld kunnen vormen over de nieuwe manier van desktopmanagement. ICT Partners Vosselmanstraat 2 7311 CL Apeldoorn T 055 – 528 22 22 F 055 – 528 22 29 W www.ict-p.nl
 9. 9. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Site Check VMware vSphere Desktop Delivery Applicaties User Workspace Eindgebruiker Rapportage (optioneel) Controller & (optioneel) Management test Virtual Desktops (optioneel) Doelstelling Via een rapportage krijgt u een helder beeld, zodat u de juiste keuze kunt maken. Beschrijving werkzaamheden • Rapportage en documentatie PoC • Bestek • Advies en keuzes • Presentatie in overleg Resultaat In het rapport staat de complete PoC beschreven. Hierin is ook terug te vinden of de gewenste situatie haalbaar is en wat er voor nodig is om de functionaliteit beschikbaar te stellen aan de gebruikers. Eventuele knelpunten worden toegelicht. De haalbaarheid van het traject en de eventuele implementatie wordt beschreven. ICT Partners Vosselmanstraat 2 7311 CL Apeldoorn T 055 – 528 22 22 F 055 – 528 22 29 W www.ict-p.nl
 10. 10. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Site Check VMware vSphere Desktop Delivery Applicaties User Workspace Eindgebruiker Rapportage (optioneel) Controller & (optioneel) Management test Virtual Desktops (optioneel) ICT Partners uw virtualisatie partner. De producten en diensten van ICT Partners helpen organisaties om desktopmanagement te moderniseren, en thin clients en virtuele desktops effectief in te zetten. Sinds 2001 stellen we onze klanten in staat om gepersonaliseerde en veilige workspaces voor eindgebruikers te creëren en te onderhouden. De bedrijfsvoordelen die onze klanten hebben ondervonden zijn onder andere een lagere TCO, betere beveiliging en verhoogde productiviteit. ICT Partners is ook uw ICT Partner! Contact Wilt u meer weten over het Proof of Concept of één van onze andere producten of diensten neem dan contact op met één van de Account Managers van ICT Partners. ICT Partners Vosselmanstraat 2 7311 CL Apeldoorn T: 055 - 528 22 22 F: 055 -528 22 29 E: sales@ict-p.nl W: www.ict-p.nl ICT Partners Vosselmanstraat 2 7311 CL Apeldoorn T 055 – 528 22 22 F 055 – 528 22 29 W www.ict-p.nl

×