Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga Modelo ng Paikot na Daloy ng Ekonomiya

43,219 views

Published on

Ipinapaliwanag ang ugnayan ng kompanya at sambahayan gayun na rin ang pamahalaan upang manatiling balanse ang ekonomiya

  • Be the first to comment

Mga Modelo ng Paikot na Daloy ng Ekonomiya

  1. 1. UNANG MODELO Simpleng Ekonomiya Kokonsumo ng mga produktoBAHAY-KALAKAL SAMBAHAYAN Lilikha ng mga Produkto

×