Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

План самоосвiти вчителя

План самоосвiти вчителя

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

План самоосвiти вчителя

  1. 1. План самоосвіти вчителя ____________________________________________________ 20…. - 20… н.р. № розділу Форми самоосвіти 1. Активізація самоосвітньої роботи з досліджуваної методичної проблеми _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 2. 3. 4. Опрацювання науково-навчальної та методичної літератури з предмета _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Методична підготовка до засідань педагогічної ради, циклових МО, семінарів, творчих груп _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Вивчення досвіду роботи вчителів-предметників міста, Кіровоградщини, України, опрацювання фахових методичних видань _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Термін Протягом року Протягом року Протягом року Протягом року Відмітка про виконання
  2. 2. _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 5. Взаємовідвідування уроків педагогів навчального закладу з метою ознайомлення з досвідом їхньої роботи _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 6. Методична робота в межах міста й області (відкриті уроки, участь у семінарах, презентація досвіду) _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 7. Систематичне ознайомлення з педагогічною та психологічною літературою, інструктивними матеріалами та нормативними документами _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Вересень – жовтень, січень – лютий Протягом року

×