Successfully reported this slideshow.

Usos digitals de l'alumnat en la formació de mestre d'infantil

449 views

Published on

Comunicació al TIES 2012 que analitza els usos digitals de l'alumnat del grau d'Infantil.

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Usos digitals de l'alumnat en la formació de mestre d'infantil

 1. 1. #TIES2012 Usos digitals de l’alumnat universitari: formaTICzant el futur mestre Digital uses in university student: ICTraining the future of the teacherGil Pla (PhD) me at: gil.pla@uvic.cat & @gildevic
 2. 2. Experiència universitària / Experience in a University Mestre d’Educació infantil / Early childhood teacher Empoderament professional / Empowerment Escletxa digital / Digital divide Competència digital / ICT comeptence Formació continuada / long life learning …
 3. 3. #1 Computació en el núvol Cloud computing#2 Comuniacció virtual Virtual comunication#3 Emmagatzematge en el núvol Cloud storage#4 Presència en xarxes socials Social network#5 Documentació electrònica No paper#6 Recarca a internet Net search#7 Descàrrega de document Document downloads#8 Lloc web d’assignatura subject web…
 4. 4. Enquesta de percepció d’usos TIC a l’assignaturaSurvey on the perception of ICT uses in the courseN = 56Dades quantitatives (1 – 4) Quantitative data (1 – 4)Dades qualitatives Qualitative dataInteressos personals en les TICICT personal InterestImportància professionalProfessional relevanceUsos personalsPersonal usageCompetència TICICT competencyImportància en l’ducacióICT Relevance on educationPossibilitats docentsICT teaching potential…
 5. 5. Coneixement i ús daquests recursos abans de lassignatura Resources knowledge /use before the course403530 Dropbox25 GoogleDocs20 Slideshare Twitter15 Web2010 YouTube 5 0 1 2 3 4 Resultats
 6. 6. Ús de recursos TIC en el treball en grup Use of ICT resources in the group work 45 40 35 Dropbox 30 GoogleDocs 25Opinions PenDrive 20 Correu-e 15 Skype 10 Xat 5 0 1 2 3 4 Resultats
 7. 7. Visió de les TIC ICT vision2520 Importància TIC15 Resistències prèvies1050 1 2 3 4 Més del 50% de les persones enquestades mostraven resistències prèvies Over 50% showed initial ICT resistance Resultats
 8. 8. • Els usos digitals de l’alumnat no incorporen la computació ni emmagatzematge en el núvol No commonly cloud nor storage computing by students• Desconeixement de les possibilitats, per manca d’ús, que ofereixen els recursos 2.0 Ignorance, due lack of use, about web 2.0 possibilities Però But• L’ús ha desenvolupat una nova mirada educativa a les TIC Training allow to discover a new look to ICT in education• L’ús ha afavorit la sensació d’aprenentatge i la millora de la competènciia percebuda The use of technologies, promotes the ICT learning & increase the digital competence perceived Anàlisis
 9. 9. Els nivells de residència digital de l’alumnat de mestre/as’ajusten a la noció de nadiu digital? Is this digital using levelenough to consider these students as digital natives?La competència digital d’aquest alumnat és suficient per lacapacitació professional del docent? Is there enough digitalcompetence to be a teacher?Quina és la visió de l’alumnat universitari de les TIC com asuport d’aprenentatge? I pel treball en grup? What’s the visionof the technologies as a support for learning? & for grouphomework?Utilitzen plataformes tecnològiques per millorar el seu pas perla universitat? Do the students use technology platforms toimprove their learning opportunities at university?… Qüestions a debatre
 10. 10. Gracias per l’atencióThanks you for your attention La trobaràs a: http://www.slideshare.net/gildevic

×