IntroduccióDefensa de la tesi doctoralObjectius Les interaccions dels nadons en lesMetodologia activitats aquàtiques. Cons...
IntroduccióObjectiusSuport         IntroduccióconceptualEstudi empíricResultats          Una pràctica arr...
IntroduccióObjectiusSuport         ObjectiusconceptualEstudi empíricResultats      Observar i descriure els ...
IntroduccióObjectiusSuport          Suport conceptualSuport conceptualconceptualEstudi empíricResultats     ...
IntroduccióObjectius      Les activitats aquàtiques perSuportSuport conceptualconceptual     a nadons (AAN)Estud...
IntroduccióObjectiusSuport          Medi aquàticSuport conceptualconceptualEstudi empíricResultats       ...
IntroduccióObjectiusSuport          InteraccióSuport conceptualconceptualEstudi empíricResultatsDiscussió iconcl...
IntroduccióObjectiusSuport          Mecanismes mediadorsSuport conceptualconceptualEstudi empíricResultats   ...
IntroduccióObjectiusSuport          Mecanismes d’aferramentSuport conceptualconceptualEstudi empíric      ...
IntroduccióObjectiusSuport          Condicions de la interaccióSuport conceptualconceptualEstudi empíricResultat...
IntroduccióObjectiusSuport      A partir de les preguntes:conceptualEstudi empíric          Es modifiquen le...
IntroduccióObjectiusSuport         Característiques empíriquesconceptualEstudi empíric              ...
IntroduccióObjectiusSuport         El registreconceptualEstudi empíricResultats    • 4 mesos de seguiment  ...
IntroduccióObjectiusSuport         Resultatsconceptual         Estudi 1: Es modifiquen les maneres d’inter...
IntroduccióObjectius         Estudi 2: Les condicions de les interaccions d’aquestes diades determinenSuport   ...
IntroduccióObjectiusSuport         AportacionsconceptualEstudi empíric          MetodològiquesResultatsDi...
IntroduccióObjectiusSuportconceptual          LimitacionsEstudi empíricResultats    • El caràcter d’algunes ...
IntroduccióObjectiusSuportconceptualEstudi empíricResultatsDiscussió iconclusions         Gràcies per la seva aten...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lectura de tesi

1,086 views

Published on

Aquesta presentació és el discurs visual que vaig utilitzar per a defensar la meva tesi.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lectura de tesi

 1. 1. IntroduccióDefensa de la tesi doctoralObjectius Les interaccions dels nadons en lesMetodologia activitats aquàtiques. ConseqüènciesSuport conceptual educativesResultatsAportacionsReptes futurs Per Gil Pla i Campàs Dirigida per: Dra. Montserrat Benlloch i Burrull Dr. Francesc Martínez i Olmo Universitat de Vic 15 de setembre de 2011 Gil Pla i Campàs
 2. 2. IntroduccióObjectiusSuport IntroduccióconceptualEstudi empíricResultats Una pràctica arreladaDiscussió iconclusions Una pràctica amb imaginaris Una pràctica que ha anat canviant metodològicament Una pràctica per conèixer millor Gil Pla i Campàs
 3. 3. IntroduccióObjectiusSuport ObjectiusconceptualEstudi empíricResultats Observar i descriure els mecanismes mediadors i d’aferrament que la interaccióDiscussió iconclusions posa en joc en les activitats aquàtiques per a nadons Analitzar el paper d’aquests mecanismes sobre el desenvolupament de les destreses aquàtiques de l’infant Gil Pla i Campàs
 4. 4. IntroduccióObjectiusSuport Suport conceptualSuport conceptualconceptualEstudi empíricResultats Context d’interaccióDiscussió iconclusions Medi aquàtic Activitats aquàtiques per a nadons Empire State Building, © Echiner1, CC BY-SA 2.0 Gil Pla i Campàs
 5. 5. IntroduccióObjectius Les activitats aquàtiques perSuportSuport conceptualconceptual a nadons (AAN)Estudi empíric Cal conèixer Les AAResultats millor existeixen aquesta amb laDiscussió i praxis civilitzacióconclusions Diverses Les AA tenen cultures, un origen metodologies cultural dispars Diverses Les AAN són cultures, un resultat diverses cultural concepcions Gil Pla i Campàs
 6. 6. IntroduccióObjectiusSuport Medi aquàticSuport conceptualconceptualEstudi empíricResultats • Medi de propietats físiques diferenciades Medi físic • Determina un comportament corporal propiDiscussió i • I unes reaccions sensorials diferenciadesconclusions • Medi vinculat a la vida Medi • Present en la memòria arcaica cosmogònic • Lligat a la dimensió emocional de la relació • I de condició maternal • Medi de record filogenètic, però no propi Medi • Forma part de la cultura històricobiol. • I que cal ser après Gil Pla i Campàs
 7. 7. IntroduccióObjectiusSuport InteraccióSuport conceptualconceptualEstudi empíricResultatsDiscussió iconclusions És la relació dinàmica, participativa, holística i mútuament determinant entre l’infant i l’adult. Gil Pla i Campàs
 8. 8. IntroduccióObjectiusSuport Mecanismes mediadorsSuport conceptualconceptualEstudi empíricResultats Vygotskii EINES SIGNESDiscussió iconclusions Valsiner RESTRICCIONS PROMOCIONS Rogoff PARTICIPACIÓ GUIADA Cole ESQUEMES CULTURALS Gil Pla i Campàs
 9. 9. IntroduccióObjectiusSuport Mecanismes d’aferramentSuport conceptualconceptualEstudi empíric Bowlby &Resultats Ainsworth VINCULACIÓ AFECTIVADiscussió iconclusions Patrons de comportament Diàleg tònic Wallon SIMBIOSI AFECTIVA Gil Pla i Campàs
 10. 10. IntroduccióObjectiusSuport Condicions de la interaccióSuport conceptualconceptualEstudi empíricResultats CLIMA EMOCIONALDiscussió iconclusions SUPORTS DE L’ACTIVITAT PARTICIPACIÓ DE L’INFANT Gil Pla i Campàs
 11. 11. IntroduccióObjectiusSuport A partir de les preguntes:conceptualEstudi empíric Es modifiquen les maneresResultats d’interactuar dels individus queDiscussió i conformen la diada en el transcursconclusions del curset? Estudi 1 Les condicions de les interaccions d’aquestes diades determinen l’aprenentatge de les destreses aquàtiques dels nadons? Estudi 2 Gil Pla i Campàs
 12. 12. IntroduccióObjectiusSuport Característiques empíriquesconceptualEstudi empíric PerspectivaResultats socialDiscussió iconclusions Estudi de Enfocament casos qualitatiu ESCENARI METODOLÒGIC Context Dades natural quantitatives Gil Pla i Campàs
 13. 13. IntroduccióObjectiusSuport El registreconceptualEstudi empíricResultats • 4 mesos de seguiment • Enregistrament quinzenalDiscussió i • 2 diades per sessió enregistradaconclusions • 4 diades seleccionades • 981 interaccions recollides •1962 comportaments individuals recollits • 6 categories per cada comportament Gil Pla i Campàs
 14. 14. IntroduccióObjectiusSuport Resultatsconceptual Estudi 1: Es modifiquen les maneres d’interactuar dels individus queEstudi empíric conformen la diada en el transcurs del curset?ResultatsDiscussió i 1. El Clima Emocional es tornaconclusions lleugerament més plaent, tant en la diada com en els subjectes. 2. Els Suports de l’Activitat no es mostren de manera estable i depenen del tipus de suport. 3. La Participació de l’infant és cada vegada més autònoma. Gil Pla i Campàs
 15. 15. IntroduccióObjectius Estudi 2: Les condicions de les interaccions d’aquestes diades determinenSuport l’aprenentatge de les destreses aquàtiques dels nadons?conceptualEstudi empíric 1. El Clima Emocional es relaciona positivamentResultats amb l’aprenentatge de l’infant quan:Discussió i i. L’adult gaudeix de l’activitatconclusions 2. Els Suports de l’Activitat es relacionen positivament amb l’aprenentatge quan: i. L’infant i l’adult se separen corporalment en l’activitat ii. L’infant duu l’activitat de fora cap a dintre l’aigua iii. L’infant deixa el material de suport 3. Les formes de Participació de l’infant que es relacionen postivament amb l’aprenentatge quan l’adult dirigeix l’activitat Gil Pla i Campàs
 16. 16. IntroduccióObjectiusSuport AportacionsconceptualEstudi empíric MetodològiquesResultatsDiscussió i • L’esforç en l’elaboració del sistema de categoriesconclusions • Les voluntats de la recerca • L’anàlisi holística del comportament de la diada Resultats • L’evolució del comportament de la diada • La percepció del medi aquàtic com a entorn educatiu • El paper de l’adult sobre l’aprenentatge de l’infant Gil Pla i Campàs
 17. 17. IntroduccióObjectiusSuportconceptual LimitacionsEstudi empíricResultats • El caràcter d’algunes categories d’anàlisi • La fortalesa dels resultats en una recercaDiscussió i exploratòriaconclusions Reptes de futur • Iniciar un procés d’investigació amb una població estadísticament significativa • Desenvolupar i analitzar els resultats de projectes educatius centrats en la interacció Gil Pla i Campàs
 18. 18. IntroduccióObjectiusSuportconceptualEstudi empíricResultatsDiscussió iconclusions Gràcies per la seva atenció. Gil Pla i Campàs

×