Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentare limfom

936 views

Published on

prezentare caz clinic

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Prezentare limfom

 1. 1. PREZENTARE CAZPREZENTARE CAZ CLINICCLINIC
 2. 2. Pacientul H.C. de 58 ani, din judetul VasluiPacientul H.C. de 58 ani, din judetul Vaslui 2004 în Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iasi2004 în Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iasi • astenie fizică marcantă,astenie fizică marcantă, • dureri la nivelul etajului abdominal superiordureri la nivelul etajului abdominal superior • scădere în greutate.scădere în greutate.
 3. 3. AHCAHC Mama decedata 72 ani- AVCMama decedata 72 ani- AVC Tata decedat 68 ani- BPOCTata decedat 68 ani- BPOC APPAPP 24 ani -apendicectomie24 ani -apendicectomie COMPORTAMENT FATA DE MEDIUCOMPORTAMENT FATA DE MEDIU nefumator,nefumator, consum ocazional de alcoolconsum ocazional de alcool
 4. 4. EXAMEN CLINICEXAMEN CLINIC • pacient normoponderalpacient normoponderal •absenta adenopatiilorabsenta adenopatiilor •cu hepatomegalie la 10 cm sub rebordul costal,cu hepatomegalie la 10 cm sub rebordul costal, predominant lobul hepatic stâng, de consistenţă elastică, cupredominant lobul hepatic stâng, de consistenţă elastică, cu margini ascuţite, nedureroasă,margini ascuţite, nedureroasă, • splenomegalie gradul Isplenomegalie gradul I •fără alte semne de afectare hepatică cronică.fără alte semne de afectare hepatică cronică.
 5. 5. hiperproteinemie (96g/l) hipergammaglobulinemie (50,7g/l) 20042004 HbHb 13,4 g/dl13,4 g/dl HtHt 39.4 %39.4 % TrombociteTrombocite 195.000/mmc195.000/mmc LeucociteLeucocite 7540/mmc7540/mmc TGPTGP 71 U/L71 U/L TGOTGO 65 U/L65 U/L BTBT 0.34 mg/dl0.34 mg/dl BDBD 0.06 mg/dl0.06 mg/dl GGTGGT 34.5 U/l34.5 U/l UreeUree 34 mg/dl34 mg/dl creatininacreatinina 0.67 mg/dl0.67 mg/dl LDHLDH 180180 VSHVSH 78 mm/1h78 mm/1h AgHBs pozitiv,AgHBs pozitiv, Ag HBe negativ,Ag HBe negativ, Ac anti HBe pozitivi,Ac anti HBe pozitivi, Ac anti HVD negativi,Ac anti HVD negativi, alfa fetoproteina in limite normale.alfa fetoproteina in limite normale. BIOLOGICBIOLOGIC
 6. 6. Noiembrie 2004Noiembrie 2004 ECOGRAFIE ABDOMINALAECOGRAFIE ABDOMINALA Ecografic a fost confirmată hepatomegalia (LHS 160mm, LHD 140mm), cu evidenţierea unei formaţiuni expansive usor hipoecogene, cu caracter solid la nivelul lobului hepatic stâng. COMPUTER TOMOGRAFCOMPUTER TOMOGRAF Examinarea computer tomografică a confirmat formaţiunea expansivă ce ocupa aproape în totalitate lobul hepatic stâng, cu extensie în lobul hepatic drept, cu dimensiuni de 100/155/165 mm, comprimând stomacul şi duodenul, dar fără semne de invazie, splenomegalie omogenă (nu au fost precizate dimensiunile), fără adenopatii intraabdominale.
 7. 7. ENDOSCOPIE DIGESTIVAENDOSCOPIE DIGESTIVA SUPERIOARASUPERIOARA -absenta varicelor esofagiene-absenta varicelor esofagiene -gastrita antrala HP negativa-gastrita antrala HP negativa
 8. 8. HEPATITA CRONICA VIRALAHEPATITA CRONICA VIRALA BB FORMATIUNE TUMORALAFORMATIUNE TUMORALA HEPATICAHEPATICA OBS. HEPATOCARCINOMOBS. HEPATOCARCINOM Interventie chirurgicala- Laparoscopie cu biopsieInterventie chirurgicala- Laparoscopie cu biopsie Examenele anatomo-patologic siExamenele anatomo-patologic si imunohistochimicimunohistochimic Limfom malign non-Hodgkin hepatic tipLimfom malign non-Hodgkin hepatic tip MALT (CD 5+, CD 20+, CD 10 -)MALT (CD 5+, CD 20+, CD 10 -)
 9. 9. Februarie 2005Februarie 2005 În februarie 2005 pacientul seÎn februarie 2005 pacientul se internează in Clinica de Hematologieinternează in Clinica de Hematologie pentru stadializare si iniţiereapentru stadializare si iniţierea tratamentului.tratamentului. Clinic nu se decelează adenopatiiClinic nu se decelează adenopatii superficialesuperficiale Radiografia toracică relevă formaţiuni nodulareRadiografia toracică relevă formaţiuni nodulare 10-15 mm la nivelul lobului mijlociu drept,10-15 mm la nivelul lobului mijlociu drept, absente în momentul diagnosticului.absente în momentul diagnosticului. Stadiul IV B Ann ArborStadiul IV B Ann Arbor
 10. 10. PUNCTIE MEDULARAPUNCTIE MEDULARA Infiltrat limfoplasmocitar 20% medular care asociat cu prezenţa •hiperproteinemiei (112g/l) • cu hipergammaglobulinemie fără aspect de peak monoclonal pe graficul electroforezei sindrom disimun secundar • contextul afectării hepatice cronice • sindromului limfoproliferativ. 9 cure CHOP ( Cicofosfamida, Doxorubicină, Vincristină si9 cure CHOP ( Cicofosfamida, Doxorubicină, Vincristină si SolumedrolSolumedrol )) 20042004 20052005 HbHb 13,4 g/dl13,4 g/dl 11,2 g/dl11,2 g/dl HtHt 39.4 %39.4 % 35.6%35.6% TrombociteTrombocite 195.000/mmc195.000/mmc 166.000/mmc166.000/mmc LeucociteLeucocite 7540/mmc7540/mmc 6890/mmc6890/mmc TGPTGP 71 U/L71 U/L 75 U/l75 U/l TGOTGO 65 U/L65 U/L 70 U/l70 U/l BTBT 0.34 mg/dl0.34 mg/dl 0.36 mg/dl0.36 mg/dl BDBD 0.06 mg/dl0.06 mg/dl 0.12 mg/dl0.12 mg/dl GGTGGT 34.5 U/l34.5 U/l 40 U/L40 U/L UreeUree 34 mg/dl34 mg/dl 43 mg/dl43 mg/dl creatininacreatinina 0.67 mg/dl0.67 mg/dl 0.72 mg/dl0.72 mg/dl LDHLDH 180180 220220 VSHVSH 78 mm/1h78 mm/1h 75 mm/1h75 mm/1h BIOLOGICBIOLOGIC
 11. 11. December 2005December 2005 evoluţie ulterioară favorabilăevoluţie ulterioară favorabilă • clinic ( ameliorarea netă a stăriiclinic ( ameliorarea netă a stării generale, diminuarea hepatomegaliei degenerale, diminuarea hepatomegaliei de la 10 cm la 2 cm sub rebordul costal)la 10 cm la 2 cm sub rebordul costal) • biologic ( dispariţia sindromului debiologic ( dispariţia sindromului de citoliză hepatică, amelioarareacitoliză hepatică, amelioararea sindromului inflamator, scădereasindromului inflamator, scăderea hipergammaglobulinemiei).hipergammaglobulinemiei). 20042004 feb 2005feb 2005 Dec 2005Dec 2005 HbHb 13,4 g/dl13,4 g/dl 11,2 g/dl11,2 g/dl 13.6 mg.dl13.6 mg.dl HtHt 39.4 %39.4 % 35.6%35.6% 40.1 %40.1 % TrombociteTrombocite 195.000/mmc195.000/mmc 166.000/mmc166.000/mmc 175.000/mmc175.000/mmc LeucociteLeucocite 7540/mmc7540/mmc 6890/mmc6890/mmc 7680/mmc7680/mmc TGPTGP 71 U/L71 U/L 75 U/l75 U/l 35 U/l35 U/l TGOTGO 65 U/L65 U/L 70 U/l70 U/l 38 U/l38 U/l BTBT 0.34 mg/dl0.34 mg/dl 0.36 mg/dl0.36 mg/dl 0.42 mg/dl0.42 mg/dl BDBD 0.06 mg/dl0.06 mg/dl 0.12 mg/dl0.12 mg/dl GGTGGT 34.5 U/l34.5 U/l 40 U/L40 U/L UreeUree 34 mg/dl34 mg/dl 43 mg/dl43 mg/dl 38 mg/dl38 mg/dl creatininacreatinina 0.67 mg/dl0.67 mg/dl 0.72 mg/dl0.72 mg/dl 0.56 mg/dl0.56 mg/dl LDHLDH 180180 220220 170170 VSHVSH 78 mm/1h78 mm/1h 75 mm/1h75 mm/1h 45 mm/1h45 mm/1h
 12. 12. MARTIE 2009MARTIE 2009 Examenul CT toraco-abdominalExamenul CT toraco-abdominal •toracic multiple opacităţi imprecis delimiate, diseminatetoracic multiple opacităţi imprecis delimiate, diseminate bilateral, posibil aspect de inflitrare limfomatoasă,bilateral, posibil aspect de inflitrare limfomatoasă, • nivel abdominal hepatomegalie, cu plajă hipodensă cunivel abdominal hepatomegalie, cu plajă hipodensă cu dimensiuni crescute faţă de examinarea anterioarădimensiuni crescute faţă de examinarea anterioară 118/90/87.118/90/87. S-a efectuat toracocenteză cu biopsie,S-a efectuat toracocenteză cu biopsie, rezultatul anatomo-patologic fiind derezultatul anatomo-patologic fiind de limfom MALT pulmonar CD 20+, CD 5+,limfom MALT pulmonar CD 20+, CD 5+, CD 10-.CD 10-. Chimioterapie R-CHOPChimioterapie R-CHOP
 13. 13. 20042004 feb 2005feb 2005 Dec 2005Dec 2005 20102010 HbHb 13,4 g/dl13,4 g/dl 11,2 g/dl11,2 g/dl 13.6 mg.dl13.6 mg.dl 10.2 g/dl10.2 g/dl HtHt 39.4 %39.4 % 35.6%35.6% 40.1 %40.1 % 33.6%33.6% TrombociteTrombocite 195.000/mmc195.000/mmc 166.000/mmc166.000/mmc 175.000/mmc175.000/mmc 140.000/mmc140.000/mmc LeucociteLeucocite 7540/mmc7540/mmc 6890/mmc6890/mmc 7680/mmc7680/mmc 5640/mmc5640/mmc TGPTGP 71 U/L71 U/L 75 U/l75 U/l 35 U/l35 U/l 84 U/l84 U/l TGOTGO 65 U/L65 U/L 70 U/l70 U/l 38 U/l38 U/l 61 U/l61 U/l BTBT 0.34 mg/dl0.34 mg/dl 0.36 mg/dl0.36 mg/dl 0.42 mg/dl0.42 mg/dl 0.89 mg/dl0.89 mg/dl BDBD 0.06 mg/dl0.06 mg/dl 0.12 mg/dl0.12 mg/dl 0.32 mg/dl0.32 mg/dl GGTGGT 34.5 U/l34.5 U/l 40 U/L40 U/L 44 U/l44 U/l UreeUree 34 mg/dl34 mg/dl 43 mg/dl43 mg/dl 38 mg/dl38 mg/dl 48 mg/dl48 mg/dl creatininacreatinina 0.67 mg/dl0.67 mg/dl 0.72 mg/dl0.72 mg/dl 0.56 mg/dl0.56 mg/dl 0.89 mg/dl0.89 mg/dl VSHVSH 78 mm/1h78 mm/1h 75 mm/1h75 mm/1h 45 mm/1h45 mm/1h 92 mm/1h92 mm/1h BIOLOGICBIOLOGIC Dupa a III-a cura de chimioterapie AND VHB nedetectabilAND VHB nedetectabil
 14. 14. Alegeti intre variantele Transplant hepatic Chimioterapie si terapie antivirala Chimioterapie Rezectia formatiunii hepatice Care este conduita terapeutica? 15 $1 MILLION 14 $500.000 13 $250.000 12 $100.000 11 $50.000 10 $25.000 9 $16.0009 $16.000 8 $8.000 7 $4.000 6 $2.000 5 $1.000 4 $500 3 $300 2 $200 1 $100
 15. 15. Copyright ©2009 Ferrata Storti Foundation Ziakas, P. D. et al. Haematologica 2009;94:998-1005
 16. 16. Copyright ©2009 Ferrata Storti Foundation Ziakas, P. D. et al. Haematologica 2009;94:998-1005 Trials of prophylactic lamivudine in lymphoma patients for the prevention of hepatitis B reactivation
 17. 17. Alegeti intre variantele Transplant hepatic Chimioterapie si terapie antivirala Chimioterapie Rezectia formatiunii hepatice Care este conduita terapeutica? 15 $1 MILLION 14 $500.000 13 $250.000 12 $100.000 11 $50.000 10 $25.000 9 $16.0009 $16.000 8 $8.000 7 $4.000 6 $2.000 5 $1.000 4 $500 3 $300 2 $200 1 $100
 18. 18. Archives 2001; 125:695 Pathologe. 2006 Jul;27(4):263-72.  Cea mai frecventă localizare a limfoamelor maligneCea mai frecventă localizare a limfoamelor maligne non-Hodgkin tip MALT ( mucosa-associatednon-Hodgkin tip MALT ( mucosa-associated lymphoid tissue) este tubul digestiv si în speciallymphoid tissue) este tubul digestiv si în special stomacul, însă acest tip de limfom a fost descris si lastomacul, însă acest tip de limfom a fost descris si la nivelul sânului, plamânului si al pieliinivelul sânului, plamânului si al pielii
 19. 19. Arch Pathol Lab Med—Vol 123, August 1999 Liver Transplantation, Vol 11, No 7 ( July), 2005: pp 796-799
 20. 20. Arch Pathol Lab Med—Vol 123, August 1999
 21. 21. Criterii de diagnostic ale LMNH hepatic primar •Absenţa adenopatiilor •Frotiu din sângele periferic normal •Făra determinări pulmonare în momentul diagnosticului Numărul cazurilor de LMNH hepatice primare a crescut în ultimiiNumărul cazurilor de LMNH hepatice primare a crescut în ultimii ani, ajungând la 77 ( 56 de cazuri raportate doar în ultimii 10 ani),ani, ajungând la 77 ( 56 de cazuri raportate doar în ultimii 10 ani), din care aproximativ 9 cazuri de LMNH hepatic tip MALT suntdin care aproximativ 9 cazuri de LMNH hepatic tip MALT sunt documentatedocumentate..
 22. 22. 1.1. LMNH primare hepatice de tip MALT sunt afecţiuni rare,LMNH primare hepatice de tip MALT sunt afecţiuni rare, asociate cu infecţia virală B sau Casociate cu infecţia virală B sau C 2.2. Diagnosticul este confirmat de examenul anatomo-Diagnosticul este confirmat de examenul anatomo- patologic şi de testele imunohistochimice;patologic şi de testele imunohistochimice; 3.3. Au un grad de agresivitate scăzut şi un prognosticAu un grad de agresivitate scăzut şi un prognostic favorabil sub chimioterapie;favorabil sub chimioterapie; 4.4. Tratamentul antiviral se recomanda chiar daca nu existaTratamentul antiviral se recomanda chiar daca nu exista replicare antivirala, avand un efect favorabil asuprareplicare antivirala, avand un efect favorabil asupra prognosticului boliiprognosticului bolii CONCLUZIICONCLUZII

×