Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ההיסטוריה הגיאולוגית ש ל א " י  שעון הזמן
<ul><li>פנגיאה – Pamgea </li></ul><ul><li>פנתלאסה - Panthalasse </li></ul>250-200 מליון שנה
 
180 מליון שנה <ul><li>חדירת ים הטטיס </li></ul><ul><li>לאורסיה – Laurasia </li></ul><ul><li>גונדוונה – Gondwana </li></ul>
 
 
ישראל בין ים ליבשה <ul><li>ים הטטיס – בצפון </li></ul><ul><ul><li>הציף ונסוג חליפות </li></ul></ul><ul><li>המאסיב הערבו – ...
 
 
תקופות גיאולוגיות
 
 
סוגי הסלעים בארץ <ul><li>בצפון הארץ – סלעים ממקור ימי </li></ul><ul><ul><li>גיר ודולומיט משוכבים </li></ul></ul><ul><ul><l...
החלוקה הסטרטיגרפית בא &quot; י <ul><li>שיחזור הכוחות בין : </li></ul><ul><ul><li>הצפות ים הטטיס ותנועת המאסיב הערבו - נוב...
טור הסלעים בישראל <ul><li>התשתית הפרה קמברית </li></ul><ul><li>הפאלאוזואיקון </li></ul><ul><li>המזוזואיקון </li></ul><ul><...
מיון המאובנים תואם את המיון הזואולוגי ( שיטת לינה ), אולם בעוד שהמיון הקלאסי מבוסס על המבנה הגנטי ועל הצורה של האברים הא...
העידן הפרה קמבריון <ul><li>4,500 – 570 מליון שנים לפני זמננו </li></ul><ul><li>המסלע : </li></ul><ul><ul><li>סלעים מותמרי...
עידן הפליאוזואיקון - עידן בעלי החיים הקדומים קאמבריון Cambrian  570 אורדוביק Ordovician 500 סילור Silurian 435 דבון ...
סוגי הסלעים בפליאוזואיקון <ul><li>החלק התחתון - סלעי משקע ימיים שהותירה הצפה ימית של ים הטטיס </li></ul><ul><li>החלק העל...
עידן המזוזואיקון - העידן התיכון בהתפתחות בעלי החיים 65 קרטיקון  Cretaceous 140 יורה  Jurassic 195 טריאס  Triassic 23...
המזוזואיקון – העידן הנחקר ביותר <ul><li>העידן החל עם נסיגה גדולה של ים הטטיס , התרחבות היבשות והעלמות קבוצות גדולות של יצ...
המסלע בעידן המזוזואיקון  <ul><li>הצפות שולי ים הטטיס העמיקו לחדור ליבשה והשקיעו סלעי משקע ימיים בישראל ובסיני </li></ul><...
סוף עידן המזוזואיקון <ul><li>בסוף העידן ( תק ' המאסטריכט ) חל שינוי קיצוני בתנאים ששררו על כדוה &quot; א . השינוי גרם ...
עידן הקינוזואיקון - עידן התפתחות בעלי החיים החדשים רביעון  Quaternary - תקופת הפליוקן 5.5 תקופת הפלייסטוקן 2.8 תקו...
התפתחות בעלי החיים היבשתיים <ul><li>חלק מקבוצות בעל החיים המשיכו להתקיים מן המזוזואיקון . </li></ul><ul><li>נעלמו קבוצות ג...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Geology History of Israel

1,732 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to like this

Geology History of Israel

 1. 1. ההיסטוריה הגיאולוגית ש ל א &quot; י שעון הזמן
 2. 2. <ul><li>פנגיאה – Pamgea </li></ul><ul><li>פנתלאסה - Panthalasse </li></ul>250-200 מליון שנה
 3. 4. 180 מליון שנה <ul><li>חדירת ים הטטיס </li></ul><ul><li>לאורסיה – Laurasia </li></ul><ul><li>גונדוונה – Gondwana </li></ul>
 4. 7. ישראל בין ים ליבשה <ul><li>ים הטטיס – בצפון </li></ul><ul><ul><li>הציף ונסוג חליפות </li></ul></ul><ul><li>המאסיב הערבו – נובי – בדרום </li></ul>
 5. 10. תקופות גיאולוגיות
 6. 13. סוגי הסלעים בארץ <ul><li>בצפון הארץ – סלעים ממקור ימי </li></ul><ul><ul><li>גיר ודולומיט משוכבים </li></ul></ul><ul><ul><li>חוואר וחרסיות </li></ul></ul><ul><li>בדרום הארץ סלעים ממקור יבשתי </li></ul><ul><ul><li>גרניטים </li></ul></ul><ul><ul><li>אבן חול </li></ul></ul>
 7. 14. החלוקה הסטרטיגרפית בא &quot; י <ul><li>שיחזור הכוחות בין : </li></ul><ul><ul><li>הצפות ים הטטיס ותנועת המאסיב הערבו - נובי </li></ul></ul><ul><ul><li>טורי הסלעים הבונים את אזורי הארץ ביחידות זמן </li></ul></ul>
 8. 15. טור הסלעים בישראל <ul><li>התשתית הפרה קמברית </li></ul><ul><li>הפאלאוזואיקון </li></ul><ul><li>המזוזואיקון </li></ul><ul><ul><li>יורא </li></ul></ul><ul><ul><li>קרטיקון </li></ul></ul><ul><li>קנוזואיקון </li></ul><ul><ul><li>טרצייר – שלישון </li></ul></ul><ul><ul><li>קוורטר - רביעון </li></ul></ul>
 9. 16. מיון המאובנים תואם את המיון הזואולוגי ( שיטת לינה ), אולם בעוד שהמיון הקלאסי מבוסס על המבנה הגנטי ועל הצורה של האברים האורגנים הרכים , המיון הפאלאונטולוגי מבוסס על השלד ועל סימני עקבות . שיטת המאובנים לקביעת הזמן הגיאולוגי
 10. 17. העידן הפרה קמבריון <ul><li>4,500 – 570 מליון שנים לפני זמננו </li></ul><ul><li>המסלע : </li></ul><ul><ul><li>סלעים מותמרים -960- 616 מליוני שנים </li></ul></ul><ul><ul><li>סלעים פלוטוניים – 600-580 מליוני שנים </li></ul></ul><ul><li>מופיעים באיזור אילת ב -5 גושים מאסיביים </li></ul><ul><ul><li>אילת </li></ul></ul><ul><ul><li>רודד </li></ul></ul><ul><ul><li>עמרם </li></ul></ul><ul><ul><li>תמנע </li></ul></ul><ul><ul><li>נשף </li></ul></ul>
 11. 18. עידן הפליאוזואיקון - עידן בעלי החיים הקדומים קאמבריון Cambrian 570 אורדוביק Ordovician 500 סילור Silurian 435 דבון Devonian 395 קרבון Carboniferous 280 פרם Permian 230 תור אומדן הזמן במליוני שנים
 12. 19. סוגי הסלעים בפליאוזואיקון <ul><li>החלק התחתון - סלעי משקע ימיים שהותירה הצפה ימית של ים הטטיס </li></ul><ul><li>החלק העליון – סלעי משקע יבשתיים שנוצרו כתוצאה מארוזיה נרחבת שהחלה לאחר נסיגת הים . </li></ul><ul><li>ביבשות שמצפון לים הטטיס שרר אקלים טרופי </li></ul><ul><ul><li>שגשגו בהן יערות עד שהפכו לפחם </li></ul></ul><ul><li>ביבשות שמדרום לים הטטיס שרר אקלים קר , כולל תקופות קרח </li></ul>
 13. 20. עידן המזוזואיקון - העידן התיכון בהתפתחות בעלי החיים 65 קרטיקון Cretaceous 140 יורה Jurassic 195 טריאס Triassic 230 התור אומדן הזמן במליוני שנים
 14. 21. המזוזואיקון – העידן הנחקר ביותר <ul><li>העידן החל עם נסיגה גדולה של ים הטטיס , התרחבות היבשות והעלמות קבוצות גדולות של יצורים ימיים ( אלמוגים , ספוגים ברכיופודים ועוד ). </li></ul><ul><li>שקעו סלעי אבן חול , סילט וקונגלומרטים </li></ul><ul><li>סלעי העידן מכסים חלק גדול מא &quot; י </li></ul><ul><li>סלעיו מהווים מאגר חשוב למים , נפט וגז . </li></ul><ul><li>דור חדש של צמחים ובעלי חיים : </li></ul><ul><ul><li>בים רדוד – אלמוגים ורודיסטים </li></ul></ul><ul><ul><li>בים עמוק - פלנקטון </li></ul></ul><ul><ul><li>ביבשה - זוחלים וחשופי זרע , </li></ul></ul><ul><ul><li>החלו להופיע – יונקים ומכוסי זרע </li></ul></ul>
 15. 22. המסלע בעידן המזוזואיקון <ul><li>הצפות שולי ים הטטיס העמיקו לחדור ליבשה והשקיעו סלעי משקע ימיים בישראל ובסיני </li></ul><ul><li>סלעים ימיים קרבונטיים </li></ul><ul><ul><li>גיר שהפך בחלקו לדולומיט , קרטון </li></ul></ul><ul><ul><li>סלעים אוופורטיים – גבס ודולומיט </li></ul></ul><ul><ul><li>סלעים יבשתיים – אבן חול וחרסיות </li></ul></ul><ul><li>התפרצויות וולקניות השקיעו סלעי מאגמה – וולקניים ופלוטוניים . </li></ul>
 16. 23. סוף עידן המזוזואיקון <ul><li>בסוף העידן ( תק ' המאסטריכט ) חל שינוי קיצוני בתנאים ששררו על כדוה &quot; א . השינוי גרם להעלמות קבוצות פאונה רבות והכחדות הזוחלים הגדולים (65 מיוני שנים ) </li></ul><ul><li>הפסקה ברציפות של התפתחות עולם החי , קבוצות חדשות הופיעו בצורה פתאומית ללא שלבי מעבר אבולוציוניים . </li></ul>
 17. 24. עידן הקינוזואיקון - עידן התפתחות בעלי החיים החדשים רביעון Quaternary - תקופת הפליוקן 5.5 תקופת הפלייסטוקן 2.8 תקופת ההולוקן 12 אלף שנה ניאוגן Neogene - 22.5 פאליאוגן Paleogene - 65 התור אומדן הזמן במליוני שנים
 18. 25. התפתחות בעלי החיים היבשתיים <ul><li>חלק מקבוצות בעל החיים המשיכו להתקיים מן המזוזואיקון . </li></ul><ul><li>נעלמו קבוצות גדולות של בעלי חיים ימיים ויבשתיים </li></ul><ul><li>הופיעו בעלי חיים יבשתיים המשתייכים ליונקים . </li></ul>

×