Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

בטחון ביעד

1,054 views

Published on

מצגת מאת איזי - תפישת בטחון אופטימלית

Published in: Technology, Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

בטחון ביעד

 1. 1. בטחון ביעד
 2. 2. סטטיסטיקה בגרוש ( ממש לא מדעי ) <ul><li>כמעט כל הפריצות בשעות הלילה </li></ul><ul><li>כמעט תמיד הדיירים בבית בזמן הפריצה </li></ul><ul><li>ברוב המקרים הדיירים לא מתעוררים במהלך הפריצה </li></ul><ul><li>ברוב המקרים יש פריצה או נסיון פריצה ליותר מבית אחד ב &quot; לילה של פריצות &quot; </li></ul><ul><li>אין הוכחה שנסיונות פריצה סוכלו על ידי שומר או על ידי המשטרה ( וגם אם כן , זה ללא כל פרופורציה למימדי התופעה ) </li></ul><ul><li>רוב תושבי יעד יודעים על הפריצות במקרה הטוב למחרת היום , בד &quot; כ כמה ימים אחרי האירוע . </li></ul>
 3. 3. תפקיד השומר <ul><li>להפגין נוכחות </li></ul><ul><li>להיות ער כשכולם ישנים </li></ul><ul><li>להמנע מתבנית התנהגות קבועה </li></ul><ul><li>? </li></ul>
 4. 4. כיצד אנו מנצלים את הקהילתיות לשפר את בטחון היישוב <ul><li>מתכנסים לאסיפות לדון במצב </li></ul><ul><li>שומרים או משלמים לשמירה </li></ul><ul><li>משפרים את הגדר ? ( למה זה עוזר חוץ ממניעת חדירה של פרות ?) </li></ul><ul><li>? </li></ul>
 5. 5. הצלחות בעבר <ul><li>האם הדיונים וההחלטות בנושא זה בעבר הועילו ? </li></ul>
 6. 6. תובנות אישיות מבוססות על העבר <ul><li>&quot; סתם &quot; שומר גם לכל ה -24 שעות , לא יפתור את הבעיה </li></ul><ul><li>הבעיה המרכזית שלנו הינה פריצות לבתים מאויישים בשעות הלילה </li></ul><ul><li>עד כה היו הנזקים חומריים – יתכנו ( בדרגת סבירות נמוכה ) התנגשיות אלימות בין פורצים לאנשים שהתעוררו וקמו לראות מה קורה </li></ul>
 7. 7. תובנות (2) <ul><li>רוב חברי יעד מאמינים ככל הנראה ש &quot; להם זה לא יקרה &quot; – לפחות לא הלילה </li></ul><ul><ul><li>הערכה זו מתבססת על העובדה שרוב התושבים לא מתקינים מערכות אזעקה או מיגון אחר </li></ul></ul><ul><li>אנחנו לא מנצלים את יכולתנו הקהילתית ( מעבר להחלטה על שכירת שומר – או שמירה ) </li></ul>
 8. 8. ניצול ה &quot; ביחד &quot; <ul><li>קבלת החלטות שיעצימו את כוחנו על ידי שמוש נכון במשאבים . </li></ul><ul><li>השקעות קטנות עם תשואות גדולות . </li></ul><ul><li>הפקת לקחים ושיפור מתמיד במסגרת היישוב . </li></ul><ul><li>העברת מידע בין ישובים והפקת לקחים מאירועים חוץ יישובים </li></ul>
 9. 9. רמת המשפחה <ul><li>בחינת אמצעי מיגון למשפחה והמלצה לאחר בדיקה על ידי ו . בטחון שתעזר במומחים </li></ul><ul><li>רכישות מרוכזות של האמצעים המומלצים ( לכמה אנשים ביעד היה קומפוסטר אלמלא היתה קניה ואספקה מרוכזת של קומפוסטרים ?) </li></ul><ul><li>הדרכה ועזרה בהתקנה </li></ul>
 10. 10. רמת היישוב (1) <ul><li>מספר טלפון פנימי וקליט ( למשל 100) שיגיע תמיד לשומר ( אם יש ) או לרב &quot; ש או לתורן כיתת כוננות </li></ul><ul><li>הקמת כיתת כוננות מבוססת מתנדבים </li></ul><ul><li>הוצאת כיתת כוננות כאשר יש נסיון פריצה תוך נסיון לתפוס את הפורצים ולמנוע פריצות נוספות </li></ul><ul><li>בקרת אפשרות פתיחה של השער באירוע פריצה </li></ul><ul><li>מכשירי קשר לשומר ולכל כתת כוננות (10 מכשירים מעולים עולים בסביבות $400 ) </li></ul>
 11. 11. רמת היישוב (2) <ul><li>רישום כל המשפחות המעוניינות לקבל שיחת התראה לילית כאשר יש פריצות באיזור שלהם או בכלל , וחיוג התראה כאשר יש פריצה באיזורם </li></ul><ul><li>כאשר המערכת הקהילתית פועלת יש משמעות לשומר , הוא יכול להיות הראשון שיודע , ותפקידו יהיה להעיר ולהפעיל את המערכת כולה . </li></ul>
 12. 12. ובונוס נוסף ( שלא נצטרך ...) <ul><li>המערכת תהיה מוכנה ומתורגלת לרעות חולות אחרות ( מלחמה , פיגועים ושאר צרות ) </li></ul>
 13. 13. כמה זה יעלה לנו ? <ul><li>לא הרבה ... </li></ul><ul><ul><li>מכשירי קשר לכל כיתת כוננות ולשומר כ - 1,500 ש &quot; ח </li></ul></ul><ul><ul><li>תכנות מרכזיה ושינוי בשער כ - 1,000 ש &quot; ח </li></ul></ul><ul><li>שיפור המיגון הביתי </li></ul><ul><ul><li>מ - 150 ש &quot; ח למשפחה ( לדעתי גם לא צריך יותר ) </li></ul></ul><ul><li>לרצות שזה יקרה ... </li></ul><ul><ul><li>ללא עלות </li></ul></ul>
 14. 14. עתידנות ? <ul><li>יש טכנולוגיות זולות ויעילות שיכולות לסכל את רוב הפריצות ( וכבונוס גם לעזור בתחומים נוספים ) </li></ul><ul><li>הטכנולוגיה יעילה רק עם הקהילה מאורגנת - כאשר הקהילה לא מאורגנת הטכנולוגיה היא כמו גדר טובה - לוקח דקה לחתוך אותה </li></ul><ul><li>אם נצליח להתארגן , יהיה טעם להתקדם לשלב הבא </li></ul>

×