Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica

288 views

Published on

Presentació feta a la Facultat de Biologia en el marc de la Jornada «La semipresencialitat: experiències a la UB i aplicacions a la Facultat de Biologia», pel Dr. Carles Benedí

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica

 1. 1. La semipresencialitat: experiències a la UB i aplicacions a la Facultat de Biologia Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica Carles Benedí cbenedi@ub.edu 10 de febrer de 2015
 2. 2. Joan Simon (coord.) Carles Benedí Cèsar Blanché Maria Bosch Ana M. Rovira Grup d’Innovació Docent Aplicada a les Ciències Farmacèutiques (GIBAF) gibaf.org
 3. 3. La docència semipresencial com a resposta als nous reptes universitaris (2010-2017) FASE 1 (2010-2013): estudi sobre la docència semipresencial a la Xarxa Vives d’Universitats FASE 2 (2014-2015): estudi sobre la situació actual i les iniciatives dutes a terme a la UB i proposta de disseny de bones pràctiques docents. FASE 3 (2016-2017): estudi sobre la situació actual i les iniciatives dutes a terme a les universitats catalanes i disseny definitiu de bones pràctiques docents REDICE 2010 REDICE 2014 ?
 4. 4. «Experiència ? Prova pilot?» Ensenyament: grau de Farmàcia Assignatura: Botànica Farmacèutica (troncal 6 ECTS: 7 grups-classe) Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica OBJECTIUS • És possible fer docència semipresencial a Botànica? • Quina utilitat pot tenir? • Quina problemàtica organitzativa cal preveure? • Es equivalent la càrrega docent semipresencialitat / presencialitat • És ben vista per les autoritats acadèmiques i els col·legues? • Es poden reaprofitar recursos ja dissenyats per a docència presencial? • Quins materials específics nous cal dissenyar? • Com plantejar l’avaluació continuada en el marc de la semipresencialitat?
 5. 5. «Experiència ? Prova pilot?» Ensenyament: grau de Farmàcia Assignatura: Botànica Farmacèutica (troncal 6 ECTS) Pla docent (6 ECTS, 150 h) Activitats presencials (60 h) Treball tutelat (45 h) Aprenentatge autònom (45 h) Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica 42 teoria (70 %) 18 pràctiques (30 %)
 6. 6. Els límits de la semipresencialitat Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica
 7. 7. Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica Adequació de la semipresencialitat
 8. 8. Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica Pràctiques amb mòdul semipresencial Organografia i morfologia botàniques
 9. 9. Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica
 10. 10. Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica Pràctiques amb mòdul semipresencial Organografia i morfologia amb plantes medicinals gibaf.org
 11. 11. OCTUBRE 2014 Interessa la semipresencialitat en Ciències Biològiques ?
 12. 12. Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica  Ensenyament semipresencials oficials de grau o postgrau  Ensenyaments presencials amb • Assignatures semipresencials • Assignatures amb mòduls semipresencials • Grups-classe semipresencials La tipologia de la semipresencialitat
 13. 13. «Un crèdit ECTS es considerarà semipresencial quan requereixi una presencialitat de l’alumnat inferior al 30 % » [CG-UB, 2008] Assignatura de 6 ECTS 50 h presencials 50 h treball dirigit 50 h treball autònom 150 h dedicació de l’estudiant < 30 % < 15 h < 45 h Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica
 14. 14. Docència semipresencial: mín. 30 % i màx. 50 % del total d’hores presencials Assignatura de 6 ECTS PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL 50 h presencials 16-25 h [BF: 18 h pràctiques!!!] 50 h treball dirigit 84-75 h 50 h treball autònom 50 h 150 h dedicació de l’estudiant Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica AQU: assignatura semipresencial entre 25-70 % = 13-35 h
 15. 15. Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica Botànica Farmacèutica Prova pilot: GRUP T-3 65 matricualts ca.15 % repetidors 10 repetidors Pràctiques aprovades Suspensos amb ca. 4 /10 (teoria) Grup T- BF (2013-2014) Perfil de l’estudiant que demanda semipresencialitat: alumnes sèniors, de formació continuada, amb limitacions de disponibilitat, amb voluntat de rendibilitzar esforços
 16. 16. 16 Avaluació continuada Avaluació de classes de teoria: 60% Avaluació de classes pràctiques (lab. i camp): 20 % Avaluació d’activitats complementàries: 20 %* Avaluació única (Campus Virtual-Espai Facultat de Farmàcia) Avaluació de classes de teoria: 60 % Avaluació de classes pràctiques (lab. i camp): 20 % Avaluació d’activitats complementàries: 20 %* Cal aprovar (nota ≥ 5) les 3 avaluacions per separat (*) = Activitats pròpies del grup T3 Programa Bf T3 Botànica farmacèutica T3 2013-2014 Es conserva la nota de les pràctiques aprovades en cursos anteriors
 17. 17. Experiència semipresencial Pla docent (6 ECTS, 150 h) Activitats presencials (60 h) Treball tutelat (45 h) Aprenentatge autònom (45 h) Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica 42 teoria (70 %) 18 pràctiques (30 %) 42 h (3 sessions de 1 h per setmana) 22 h (1 sessió de 1 h 30 min per setmana) Això és semipresencialitat ???
 18. 18. GRUP PRESENCIAL 60 h = 40 % h presencials Activitats presencials (60 h) Teoria (42 h) Pràctiques (18 h) Treball dirigit (45 h) Aprenentatge autònom (45 h) GRUP SEMIPRESENCIAL 40 h = 67 % h presencials ( > 50 %)] (hores presencials NO entre 16 i 25 Activitats presencials (40 h) Teoria (22 h) Pràctiques (18 h) Treball dirigit (65 h) Aprenentatge autònom (45 h) BOTÀNICA FARMACÈUTICA (6 ECTS, 150 h) Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica a GRUP SEMIPRESENCIAL 22 h = 37 % h presencials (30-50 %) (hores presencials entre 16 i 25) Activitats presencials (22h) Teoria (22 h) Pràctiques (18 h) Treball dirigit (83 h) Aprenentatge autònom (45 h) b
 19. 19. Font: gibaf.org Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica
 20. 20. REQUISITS: • Signatura document de compromís • Assistència obligatòria (mínim 90 %) • Programació 13 sessions presencials de 1 h 30 m ACTIVITATS: • Seguiment d’activitats no acreditatives • Lliurament i avaluació de les guies d’estudi • Realització de qüestionaris autoavaluatius • Autoavaulació i coavaluació a sessions presencials RECURSOS: • Fòrum de dubtes • Qüestionaris autoavaluatius • Guies d’estudi • Presentacions utilitzades a classe AVALUACIÓ TEORIA 60 % PRACTIQUES 20 % ACTIVITAT 20 % Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica
 21. 21. Qüestionaris autoavaluatius Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica
 22. 22. Guies d’estudi Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica
 23. 23. Nota mitjana examen de teoria: 6,7 [5,2 – 7,2]
 24. 24. «Experiència ? Prova pilot?» Ensenyament: grau de Farmàcia Assignatura: Botànica Farmacèutica (troncal 6 ECTS: 7 grups-classe) Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica OBJECTIUS • És possible fer docència semipresencial a Botànica? • Quina utilitat pot tenir? • Quina problemàtica organitzativa cal preveure? • Es equivalent la càrrega docent semipresencialitat / presencialitat • És ben vista per les autoritats acadèmiques i els col·legues? • Es poden reaprofitar recursos ja dissenyats per a docència presencial? • Quins materials específics nous cal dissenyar? • Com plantejar l’avaluació continuada en el marc de la semipresencialitat?
 25. 25. Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica CONCLUSIONS 1. És possible fer docència semipresencial en Botànica del grau de Farmàcia 2. Perfil d’estudiant: repetidors amb pràctiques aprovades 3. Compromís de l’estudiant / infraestructures 4. La càrrega docent en semipresencialitat ha de ser la mateixa que en presencialitat 5. És ben vista per les autoritats acadèmiques i els col·legues però de diferent manera 6. Es poden reaprofitar recursos ja dissenyats per a docència presencial 7. Com a materials específics s’han dissenyat guies d’estudi 8. S’ha adaptat l’avaluació continuada però amb el mateix pla docent OBJECTIUS 1. És possible fer docència semipresencial a Botànica? 2. Quina utilitat pot tenir? 3. Quina problemàtica organitzativa cal preveure? 4. Es equivalent la càrrega docent semipresencialitat / presencialitat 5. És ben vista per les autoritats acadèmiques i els col·legues? 6. Es poden reaprofitar recursos ja dissenyats per a docència presencial? 7. Quins materials específics nous cal dissenyar? 8. Com plantejar l’avaluació continuada en el marc de la semipresencialitat?
 26. 26. La semipresencialitat: experiències a la UB i aplicacions a la Facultat de Biologia Cal introduir semipresencialitat en els ensenyaments de Biologia? Identificar el perfil de l’alumnat candidat Diferenciar iniciatives institucionals d’experiències aïllades Coneixement «d’experiències» pels consell d’estudis Determinar com es fa el control acadèmic i el seguiment
 27. 27. La semipresencialitat: com la paella Gràcies de l’atenció

×