Bài Thảo Luận TT HCM

6,988 views

Published on

Tư tưởng HCM về Văn Hóa

Published in: Education
2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • tks ^_ ^
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
6,988
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
226
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bài Thảo Luận TT HCM

 1. 1. ĐH Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông __________________________________________________ Bài báo cáo thảo luận môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh Thực hiện : Nhóm 05
 2. 2. Nội dung của chủ đề Thảo Luận _____________________________________________________________________ Quan điểm HCM về vị trí, vai trò, chức năng,I tính chất của nền văn hóa mới. Ngày nay, để văn hóa phát huy vai trò là nền tảng, tinh thần xã hội, động lực của sự phát triểnII đòi hỏi chúng ta phải làm gì. Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên.III
 3. 3. I, Khái niệm về văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh. ________________________________________________________________________ Hồ Chí Minh được tổ chức UNESCO ghi nhận là Anh hùng giảiphóng dân tộc của Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất. Ngay từ lúc ra đitìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã nghĩ tới một xã hội mới tự do,hạnh phúc, không có áp bức, bóc lột, bất công. Trên cơ sở truyền thống tốt đẹp của nền văn hóa hàng nghìn nămcủa dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh đã tiếp thu, chắt lọc tinh hoa vănhóa phương Đông, phương Tây, từng bước xây dựng lý luận văn hóa.Tháng 8-1943, khi còn trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch, lần đầu tiênHồ Chí Minh nêu ra một định nghĩa về văn hóa:
 4. 4. I, Khái niệm về văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh. ________________________________________________________________________ "Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài ngườimới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật,khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạthàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Vănhóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiệncủa nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầuđời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn".
 5. 5. I, Khái niệm về văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh. ________________________________________________________________________ Cùng với định nghĩa về Văn hóa, Hồ Chí Minh còn đưa ra Năm điểmlớn định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa dân tộc : 1. Xây dựng tâm lý : Tinh thần độc lập tự cường. 2. Xây dựng luân lý : Biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng. 3. Xây dựng xã hội : Mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội. 4. Xây dựng chính trị dân quyền . 5. Xây dựng kinh tế. Như vậy, có thể nói ngay từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã quan tâm đến văn hóa, đã thấy rõ vai trò, vị trí của văn hóa trong đời sống xã hội. ************************************
 6. 6. II, Quan điểm về vị trí và vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội. ________________________________________________________________________ Một là, văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội, thuộc kiến trúcthượng tầng. Hồ Chí Minh đặt văn hóa ngang hàng với chính trị, kinh tế, xãhội, tạo thành bốn vấn đề chủ yếu của đời sống xã hội và các vấn đề nàycó quan hệ rất mật thiết với nhau. Do vậy trong công cuộc xây dựng đấtnước, cả bốn vấn đề này phải được coi trọng như nhau.
 7. 7. II, Quan điểm về vị trí và vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội. ________________________________________________________________________ Trong quan hệ với chính trị, xã hội : Hồ Chí Minh cho rằng,chính trị, xã hội có được giải phóng thì văn hóa mới được giải phóng.Chính trị giải phóng sẽ mở đường cho văn hóa phát triển. Trong quan hệ với kinh tế, Hồ Chí Minh chỉ rõ kinh tế là thuộcvề cơ sở hạ tầng là nền tảng của việc xây dựng nền văn hóa. Người viết :Văn hóa là một kiến trúc thượng tầng, nhưng cơ sở hạ tầng của xã hộicó kiến thiết rồi, văn hóa mới kiến thiết được và có đủ điều kiện để pháttriển được.
 8. 8. II, Quan điểm về vị trí và vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội. ________________________________________________________________________ Hai là, văn hóa không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế vàchính trị, phải phục vụ nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy sự phát triểncủa kinh tế. Người nói : “Trình độ văn hóa của nhân dân nâng cao sẽ giúpcho chúng ta đẩy mạnh công cuộc khôi phục kinh tế, phát triển dânchủ. Nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân cũng là một việc cần thiếtđể xây dựng nước ta thành một nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dânchủ và giàu mạnh.” *************************************************
 9. 9. III, Quan điểm về tính chất của nền văn hóa. ________________________________________________________________________ Mặc dù có nhiều cách diễn đạt khác nhau song nền văn hóa mới màchúng ta xây dựng theo tư tưởng Hồ Chí Minh luôn bao hàm ba tínhchất : Tính dân tộc, tính khoa học và tính đại chúng. Tính dân tộc của nền văn hóa không chỉ thể hiện ở chỗ biết giữ gìn,kế thừa, phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mà còn phảiphát triển những truyền thống tốt đẹp ấy cho phù hợp với điều kiện lịchsử mới của đất nước.
 10. 10. III, Quan điểm về tính chất của nền văn hóa. ________________________________________________________________________ Tính khoa học của nền văn hóa mới thể hiện ở tính hiện đại, tiêntiến, thuận với trào lưu tiến hóa của thời đại. Tính dân tộc của văn hóađòi hỏi phải đấu tranh trống lại những gì trái với khoa học, phản tiếnbộ. Cần đấu tranh chống lại mê tín dị đoan, phải biết gạn đục, khơitrong… Kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoavăn hóa nhân loại. Tính đại chúng của nền văn hóa được thể hiện ở chỗ nền văn hóaấy phải phục vụ nhân dân và do nhân dân xây dựng nên. Hồ Chí Minhnói, “văn hóa phục vụ ai? Cố nhiên, chúng ta phải nói là phục vụ côngnông binh, tức là phục vụ đại đa số nhân dân”.
 11. 11. IV, Quan điểm về chức năng của văn hóa. ________________________________________________________________________ Chức năng của văn hóa rất phong phú và đa dạng, Hồ Chí Minhcho rằng văn hóa có ba chức năng chủ yếu sau đây : Một là, bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và những tình cảm tươi đẹp. Tư tưởng và tình cảm là hai vấn chủ yếu của đời sống tinh thầncon người. Tư tưởng có thể đúng đắn hoặc sai lầm, tình cảm có thể thấphèn hoặc cao đẹp. Chức năng cao quý nhất của văn hóa là phải bồidưỡng, nêu cao tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp cho nhân dân,loại bỏ được những sai lầm thấp hèn có thể có trong tư tưởng của mỗingười.
 12. 12. IV, Quan điểm về chức năng của văn hóa. ________________________________________________________________________ Hai là, mở rộng hiêu biết nâng cao dân trí. Nói đến văn hóa là phải nói đến dân trí. Đó là trình độ hiểubiết, và vốn hiểu biết của người dân. Vấn đề nâng cao dân trí thực sự chỉcó thể thực hiện được sau khi chính trị đã được giải phóng, toàn bộchính quyền đã về tay nhân dân. Nâng cao dân trí là để nhân dân ta có thể tham gia sáng tạo vàhưởng thụ văn hóa góp phần cùng Đảng “… biến một nước dốt nát, cựckhổ thành một nước văn hóa cao và đời sống tui vui hạnh phúc”.
 13. 13. IV, Quan điểm về chức năng của văn hóa. ________________________________________________________________________ Ba là, bồi dưỡng những phẩm chất, phong cách và lối sống tốtđẹp, lành mạnh, hướng con người đến, chân, thiện,mỹ để hoàn thiệnbản thân. Những phẩm chất và phong cách tốt đẹp làm nên giá trị của conngười. Văn hóa giúp con người hình thành những phẩm chất, phongcách và lối sống tốt đẹp, lành mạnh thông qua phân biệt cái đẹp, lànhmạnh với cái xấu xa, hư hỏng,cái tiến bộ với cái lạc hậu, bảo thủ.
 14. 14. V, Vận dụng trong việc xây dựng nền văn hóa VN hiện nay: Trong lĩnh vực văn hóa:HCM đã sớm nhận thấy vai trò và sức mạnhvăn hóa đã sớm đưa văn hóa vào chiến lược phát triển của Đất nước. Nhiệm vụ hàng đầu trong quá trình xây dựng và phát triển nền vănhóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là xây dựng con ngườiViệt Nam trong giai đoạn cách mạng mới với những nội dung : Có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dântộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèonàn, lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranhvì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
 15. 15. V, Vận dụng trong việc xây dựng nền văn hóa VN hiện nay: Có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung. Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần, kiệm, trung thực,nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng; có ýthức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sángtạo, năng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình, tập thể và xã hội. Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn,trình độ thẩm mỹ và thể lực. Phải đấu tranh chống sự xâm nhập của những yếu tố phản văn hóa.Chống khuynh hướng hòa tan giá trị, áp đặt giá trị văn hóa ngoại lai,từng bước hủy hoại nhân cách con người, đầu độc nhân dân, trước hếtlà lớp trẻ.
 16. 16. VI, Xây dựng lối sống văn hóa chosinh viên: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởngtrong sinh viên. Thông qua việc tổ chức các đợt sinh hoạtchính trị đầu khóa, với các nội dung: quán triệt các Nghịquyết của Trung ương Đảng, chính sách pháp luật của Nhànước, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường,giới thiệu về tổ chức và các hoạt động của Đoàn, hội.
 17. 17. VI, Xây dựng lối sống văn hóa chosinh viên: Giáo dục lối sống văn hóa cho sinh viên thông quaviệc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú lànhmạnh. Trước hết, phải bài trừ các tệ nạn xã hội, làm trongsạch học đường. Tổ chức các buổi hội thảo, tuyên truyền vềphòng chống các tệ nạn xã hội. Tổ chức cho sinh viên đăngký, cam kết không mua bán, tàng trữ sử dụng chất ma túyvà sa vào các tệ nạn xã hội.
 18. 18. VI, Xây dựng lối sống văn hóa chosinh viên: Giáo dục lối sống văn hóa cho sinh viên thông quaviệc đẩy mạnh chương trình học tập nghiêm túc đòi hỏinhiều mặt ở sinh viên như: trí tuệ, phương pháp tư duysáng tạo, ý chí, nghị lực vượt khó, trung thực khiêm tốn, ýthức trách nhiệm cá nhân, hoài bão, ước mơ, bản lĩnh cánhân., nghiên cứu khoa học và phát triển tài năng trẻ.Quá trình học tập, nghiên cứu khoa học .
 19. 19. VI, Xây dựng lối sống văn hóa chosinh viên: Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên thông quacác hoạt động xã hội từ thiện. Hoạt động từ thiện xã hộicủa sinh viên cần tập trung vào việc giúp đỡ gia đìnhthương binh liệt sĩ, những người tàn tật khó khăn, ủng hộđồng bào lũ lụt và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hộigóp phần phát triển kinh tế văn hóa vùng sâu, vùng xa,qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, lòng nhân ái,thương yêu đùm bọc lẫn nhau, ý thức chung sống trongcộng đồng của người sinh viên.
 20. 20. The - End Thành Viên Trong Nhóm 051. Đinh Văn Đan 8. Nguyễn Công Đức2. Phạm Văn Phương 9. Giáp Văn Nam3. Phan Văn Cường 10.Nguyễn Khắc Chiến4. Lương Văn Thái 11. Vương Quốc Đăng5. Nguyễn Anh Tuấn 12.Nguyễn Văn Quyền6. Hoàng Tùng 13.Trần Trung Tuyến7. Lê Mạnh Huy 14.Nguyễn Hồng Quang 15.Nông Ngọc Trường Giang

×