Ebook IT - www.ketnoibanbe.org               www.ketnoibanbe.org          Ebook Made by: Ph m Ti n...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.orgnày b ng cách b m t h p phím Atl + Tab (ho c gi phím Alt trong khi b m phím Tab nhi u l n) ...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.org1.15. Hi u ch nh ch  trên trang web:- N u ch trên trang web nh qúa làm b n ph i căng m t ra...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.orgTi n t i 1 bư c: ALT+RIGHTLàm tươi trang: F5Làm tươi trang l n b nh  m: CTRL + F5Ngưng t i...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.org2.1.Nh p nhanh   a ch website vào address barB t c khi nào c n nh p nhanh a ch website vào...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.org  máy tính v ch   ch , hãy nh n Start - Turn Off Computer - Stand By.  cho máy tínhv ch ...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.orgKhi c n thông tin gì, hãy vào http://www.google.com, nh p t khóa c n thi t và a-lê h p, Sear...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.org  •   T khóa allinurl:các_t _khóa s tìm các trang web có a ch URL b t bu c ch a các  ...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.org m t câu khác, trên t Economist: “Giving land titles to the poor is no silver bullet”, thì ...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.org7.2.Vi t văn b n b ng ti ng Anh nhanh và chu nB n có th t n d ng m t s template c a Word (cá...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.org7.8.Ch  “i” t   ng nh y thành “I”Khi s d ng MS Word mà b l i ch “i” c t    ng nh y thà...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.org ư c s a i nhi u. Nhưng i u ó không có nghĩa là không c n vai trò c a h . S p x p bài thnào,...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.org- Có m t th c t mà h u như ngư i s d ng máy tính nào cũng g p ph i: sau m t th i gian ưavào ...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.orgKhi RAM máy tính b t n d ng h t công su t, máy tính s vi n n m t công c h tr r t c l clà b n...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.org- Dùng Windows Defragment ho c các công c d n ĩa     x lý tình hu ng này.8.2.8.Quá nhi ...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.orgTrư ng h p không tìm th y tùy ch n này, hãy th ki m tra thêm thông tin t i trang web c a nhà...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.orgnh t các trình i u khi n thi t b . Nh ng ph n m m này s giúp Windows làm vi c t t hơn v icác...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.orgRegistry thư ng dùng và truy c p nhanh chóng ch b ng m t thao tác nh n chu t.Công c Registry...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.orgth r t x n khác mà b n có th tìm th y mi n phí trên m ng là A2 free edition và McAfee AVERTS...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.org i u b n c n ph i bi t là ti n ích này t o nh ng “c t m c khôi ph c” theo t ng th i gian nh...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.org9.Mư i i u c n nh khi g i e-mail- Nhi u ngư i hi n nay coi m t e-mail v i m t dòng tiêu  t...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.org9.6.  ng vô c m trong giao ti p b ng emailThư i n t có th là m t trong nh ng i u nh t nh o ...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.org10.Nh ng ti n ích khác trên m ng10.1.Tìm t  vi t t t- www.acronymfinder.com là công c h tr...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.orgNgư i dùng có th l a ch n 1 trong 4 tính năng trên d a theo nhu c u c n ph c h i.    ph c...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.orgngách khác nhau. N u không am hi u tư ng t n, b n không th nào nh h t t t c các l nh, cáctùy...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.orgB n là ngư i m i t p tành khám phá th gi i máy tính? Th thì không nên b qua cu n e-booknày. ...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.orgbài t p Sinh h c bao g m luôn c l i gi i c a nh ng bài t p ó, giúp b n c có th t ki m traki ...
Tuyen tap thu_thuat_it
Tuyen tap thu_thuat_it
Tuyen tap thu_thuat_it
Tuyen tap thu_thuat_it
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tuyen tap thu_thuat_it

1,644 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,644
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tuyen tap thu_thuat_it

 1. 1. Ebook IT - www.ketnoibanbe.org www.ketnoibanbe.org Ebook Made by: Ph m Ti n Vư ng TUY N T P TH THU T - IT1. Ba mươi ba th thu t thao tác nhanh trên IE- Internet Explorer (IE) là m t trình duy t web không xa l gì i v i ngư i dùng máy tính. Tuynhiên, thao tác sao cho nhanh và g n trên chương trình này khi duy t web thì không ph i ai cũngbi t nhi u.1.1. a con tr vào ô Address:Sau khi b m úp chu t lên bi u tư ng c a IE, ho c t c a s trang web ang xem, mu n truynh p vào 1 a ch khác thì ph i click chu t vào ô Address gõ a ch m i c n truy nh p vào.Thay vì th c hi n thao tác chu t, b n s d ng t h p phím Atl + D, ho c phím F6, ho c phím F4 ưa con tr vào ô Address c a trình duy t r i gõ a ch trang web c n truy nh p. Trong 1 strư ng h p, thao tác trên bàn phím bao gi cũng nhanh hơn nhi u so v i thao tác b ng chu t.1.2.M 1 c a s trình duy t m i:T c a s trình duy t trang web ang truy nh p, b n mu n truy nh p song song vào 1 haynhi u a ch trang web khác n a, thay vì ph i thu nh c a s trang web r i b m chu t vào bi utư ng IE trên desktop, thì b n hãy b m t h p phím Ctrl + N m 1 c a s trình duy t m i,c a s m i xu t hi n gi ng y h t v i c a s ang xem, r i th c hi n l i th thu t 1 trên ưacon tr vào ô Address(b n có th b m thêm nút Esc trư c khi th c hi n l i th thu t 1 n u khôngmu n t i l i trang web ang xem).1.3. Th ng tr c Quick Lauch: B m chu t ph i lên thanh Taskbar (n m áy màn hình), trong menu popup hi n ra, ch nToolbarsQuick Lauch. Khi ó, thanh Quick Lauch v i nh ng bi u tư ng chương trình thư ngdùng s hi n ra trên thanh Taskbar. Do v y, khi c n thao tác n bi u tư ng IE thì ch vi c rêchu t xu ng cu i màn hình và b m vào bi u tư ng IE trên thanh Quick Lauch mà không ph i thunh t t c các c a s ang xem(N u trên thanh Quick Lauch chưa có bi u tư ng IE thì b n hãydùng chu t rê bi u tư ng IE trên desktop b vào thanh Quick Lauch).1.4. Thu nh t t c các c a s ch b ng 1 cú nh n:Hãy s d ng t h p phím Windows + D thu nh t t c các c a s ang xem. Khi c n hi n l icác c a s này, b m Windows + D l n n a.1.5. Di chuy n qua l i gi a các c a s :Cùng lúc, b n truy nh p vào nhi u a ch trang web b ng nhi u c a s riêng, và t c t i xu ng m i trang không gi ng nhau. Do v y, bi t trang nào ã t i xong thì không có cách nào kháclà b n b m chu t vào t ng bi u tư ng c a t ng c a s trên thanh Taskbar, hãy thay th thao tác Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 1 of 31
 2. 2. Ebook IT - www.ketnoibanbe.orgnày b ng cách b m t h p phím Atl + Tab (ho c gi phím Alt trong khi b m phím Tab nhi u l n) chuy n qua c a s c n xem.1.6. Cu n trang web:Có th dùng các phím mũi tên lên (Up), mũi tên xu n (Down), Page Up, Page Down cu nlên/xu ng 1 trang web ang xem thay vì dùng chu t kéo thanh cu n. Ho c n u chu t c a b n cónút Scroll thì hãy s d ng nút này.1.7. M r ng c a s trình duy t:N u b n th y không tho i mái khi ph i xem trang web dư i nhi u menu, thanh công c thì hãyb m phím F11 bung r ng (Full Screen) c a s ang xem. B m F11 l n n a tr l i tr ngd ng c a s ban u.1.8. M 1 c a s m i t 1 a ch trong c a s trình duy t ang xem:B n hãy gi phím Shift trong khi b m chu t vào dòng a ch trong trang web.1.9. Tr v , i n 1 trang web ã xem:N u b n ã truy nh p t t c các trang web v i 1 c a s trình duy t duy nh t thì có th s d ngphím Alt + phím mũi tên sang trái, hay Alt + phím mũi tên sang ph i(ho c ch b m phím BackSpace) tr v ho c i n 1 c a s trang web li n trư c, li n sau ã truy nh p. Trong trư ngh p mu n tr v 1 trang web ã truy nh p nhưng cách trang web ang xem nhi u trang thì hãyb m chu t vào nút mũi tên bên c nh nút Back trên thanh công c c a trình duy t.1.10. Lu l i a ch 1 trang web ang xem: Khi g p 1 a ch trang web hay, b n mu n lưu l i a ch này l n sau truy nh p l i. th chi n, b m chu t ph i lên vùng tr ng trên trang web này, ch n Add to Favorites, t tên cho ach này và b m OK. L n sau, c n truy nh p l i a ch này, b m vào nút Favorites và b m vào tên ã t (ho c ch n trong menu Favorites).1.11. M c a s tìm ki m: B m phím F3, và gõ t khóa c n tìm ki m vào ô tìm ki m trong c a s tìm ki m hi n ra, có thgõ t c n tìm ki m trong c p nháy kép(“”) tìm chính xác t này trên các trang web có t này.1.12. Tìm t trên 1 trang web:B m t h p phím Ctrl + F hi n c a s Find r i gõ t ho c câu c n tìm trong n i dung c atrang web ang xem.1.13. Truy nh p l i các a ch trang web ã truy nh p ngày hôm tr c:B m t h p phím Ctrl + H th c hi n i u này, trong ph n History hi n ra bên trái trang web,b n tìm và b m vào a ch trang web ã truy nh p ngày hôm trư c, ho c th m chí nh ng ach mà b n ã truy nh p cách ây kho ng 1 tháng.1.14. Lu n i dung 1 trang web:- Khi c n lưu l i toàn b n i dung trang web ang xem, b m t h p phím Alt + F, r i b m phímch A, gõ tên file và ch n thư m c lưu. Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 2 of 31
 3. 3. Ebook IT - www.ketnoibanbe.org1.15. Hi u ch nh ch trên trang web:- N u ch trên trang web nh qúa làm b n ph i căng m t ra c (gây m i m t), hãy vào menuEdit-Text size-ch n Larger (ho c Largest). Ho c chu t c a b n có nút Scroll thì hãy gi phímCtrl trong khi cu n nút Scroll. N u ch trên trang web hi n ra v i nh ng ký t l , b n th b mchu t ph i lên vùng tr ng c a trang web và th ch n l n lư t trong menu popup hi n ra các l nhEncoding-Western European; ho c Encoding-User Defined; ho c Encoding-Unicode(UTF-8)(trong 1 s trư ng h p, có th b n ph i tr i qua m c More thì m i ch n ư c các l nh này).1.16. Truy nh p nhanh vào các trang web .com: Trình duy t IE t bi t h tr cho các trang web .com. B n d dàng truy nh p vào các a chtrang web d ng này mà không c n ph i gõ y a ch trang web ó, b n ch c n gõ các chgi a ph n www và ph n com, r i b m t h p phím Ctrl + Enter là truy nh p ư c. Ví d : gõhotmail r i nh n Ctrl + Enter là vào ư c trang http://www.hotmail.com1.17.Nh ng phím t t thư ng dùng-F4: M danh sách trang web trong thanh a ch-F5: Làm tươi trang (refresh)-F6 ho c Alt + D: Vào thanh a ch-F11: Phóng to màn hình ( n F11 m t l n n a tr l i bình thư ng)-Alt + Home: Tr v trang web m c nh-Alt + mũi tên ph i: Sang trang k ti p (forward)-Alt + mũi tên trái ho c Backspace: Lùi v trang trư c (back)-Ctrl + Enter: T ng i n “www.” và “.com” khi gõ tên trang web có uôi “com” vào thanh ach-Ctrl + O ho c Ctrl + L: Chuy n sang a ch m i-Ctrl + D: ưa trang hi n hành vào favorites-Ctrl + W: óng c a s hi n hành-Ctrl + N: M c a s m i-Ctrl + F: Tìm ki m-Ctrl + E: M Search-Ctrl + I: M Favorites-Ctrl + H: M History-Ctrl + B: M h p tho i Organize Favorites-Ctrl + mũi tên trái: Khi thanh a ch ch a con tr ho c bôi en, con tr nh y v bên trái m t b c-Ctrl + mũi tên ph i: Khi thanh a ch ch a con tr ho c bôi en, con tr nh y v bên ph i m tb c-Shift + F10: Hi n menu (tương ương nh p chu t ph i)-Tab và Shift + Tab: Di chuy n t i/lui các m c trên trang màn hình-Esc: D ng downloadT t/M ch toàn màn hình: F11Lư t qua Address Bar, nút Refresh, H p tho i tìm ki m và các ph n trên m t trang web: TabTìm m t t hay c m t trên trang: CTRL + FM trang hi n hành trong m t c a s m i: CTRL + NIn trang: CTRL + PCh n t t c thành ph n trên trang: CTRL + APhóng to/Thu nh : CTRL + PLUS / CTRL + -Phóng to 100%: CTRL + 01.18.Thanh i u hư ngChuy n n trang ch : ALT+HOMELùi l i: ALT+LEFT Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 3 of 31
 4. 4. Ebook IT - www.ketnoibanbe.orgTi n t i 1 bư c: ALT+RIGHTLàm tươi trang: F5Làm tươi trang l n b nh m: CTRL + F5Ngưng t i trang: ESC1.19.B lưu trang yêu thích (Favorites)M danh sách Favorites: CTRL + IT ch c Favorites: CTRL + BNh p trang hi n t i vào danh sách Favorites: CTRL + DM danh sách Feeds: CTRL + JM danh sách History: CTRL + H1.20.Các phím t t cho ch c năng duy t theo th óng th : CTRL + WM nhanh xem m t th : CTRL + QThêm m t th m i: CTRL + TXem danh sách các th ang m : CTRL + SHIFT+ QChuy n sang th k ti p: CTRL + TABChuy n sang th trư c ó: CTRL + SHIFT + TAB1.21.Phím t t v i Address Bar (Thanh a ch )Ch n address bar: ALT + DThêm “http://www.” phía trư c và “.com” phía sau o n ký t v a nh p vào address bar: CTRL +ENTERCh thêm “http://www.” phía trư c o n ký t v a nh p vào address bar, ph n uôi c a tên mi nthì b n ph i ch nh rõ.M website ư c gõ trong address bar m t th m i: ALT + ENTERXem danh sách các a ch web ã ư c gõ trong Address bar: F41.22.Phím t t thanh tìm ki m (Search bar)Ch n thanh tìm ki m: CTRL + EXem danh sách các nhà cung c p công c tìm ki m: CTRL + DOWNM trang k t qu trong m t th m i: ALT + ENTER1.23.Các tác v chung thư ng g pT t t t c các ph n b sung (add-ons): Phím windows + R, gõ iexplorer.exe –extoffM ch c năng AutoComplete a ch web t ng ư c i n vào khi b n b t u gõ m t l nn a: Tools – Internet Options – Advanced – Use inline AutoCompleteThay i cách ho t ng c a th tab trong Internet Explorer: Tools – Internet Options – trongph n th General, dư i Tabs, ch n SettingsHi n th thanh Menu ph n trên cùng: ALT (hi n th t m th i), Tools – Menu Bar (m thư ngtr c).Xóa cookies, m t kh u, d li u, history, và temporary internet files: Tools – Delete BrowsingHistoryTìm và cài t add-on: Tools – Manage Add-ons – Find more Add-onsIn m t ph n c a trang:Ch n ph n c a trang mà b n mu n in, nh n CTRL + P, ch n Selection trong h p tho i In n,nh n Print b t u in.2.Phím t t h u d ng trong PC Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 4 of 31
 5. 5. Ebook IT - www.ketnoibanbe.org2.1.Nh p nhanh a ch website vào address barB t c khi nào c n nh p nhanh a ch website vào address bar, b n ch c n nh n Alt và D cùnglúc. Nh ng ch trong address bar s ư c ch n và bôi en ch b n nh p a ch m i.Th thu t này r t ti n nh ng lúc b n ph i bôi en c m t dòng a ch dài lo ng ngo ng nh p a ch m i. Cách làm này h u hi u trong Internet Explorer, Mozilla Firefox và có th dùng trongm t s trình duy t khác.2.2.Phím t t xem Properties c a fileClick chu t ph i, dò trong menu xem ph n Properties n m âu, sau ó click vào - n u b n v nthư ng dùng cách này xem Properties c a file thì b n nên nh n phím t t sau. Ch c n giphím Alt và double click vào icon b t kỳ, ph n Properties s m ra ngay trong vòng 2 giây.2.3.Phím t t óng t t c các c a s- N u ang m r t nhi u c a s c a nhi u chương trình khác nhau mà mu n minimize thì làmth nào? Cách thông thư ng là nh n con tr vào nút “-“ góc trên bên ph i c a s , nhưng ngtác này ph i th c hi n nhi u l n v i t ng c a s .Cách nhanh g n hơn minimize toàn b là v a nh n phím Windows và phím “M”. Alê h p, t tc chui xu ng taskbar.Phím Windows + D cũng cho k t qu tương t vì ây là shortcut ch y th ng v Desktop.3. Tám m o giúp t i ưu pin cho laptop- V i ngư i tiêu dùng, Laptop (máy tính xách tay) ã tr nên khá ph bi n và v i l ch c t i nc a i n l c như hi n nay thì vi c duy trì ngu n i n dài nh t có th cho laptop là v n ư cquan tâm. Dư i ây là nh ng th thu t giúp t i ưu ngu n năng lư ng cho Laptop.3.1.Qu n lý ngu n i n hi u quS d ng ph n m m qu n lý ngu n i n trong laptop có th ti t ki m nhi u năng lư ng và kéo dàith i gian s d ng pin hơn. N u máy có tích h p ch c năng t o Profiles qu n lý ngu n riêng thìhãy l a ch n profiles phù h p nh t v i b n mà v n t hi u qu t i ưu nh t.Hãy nh n Start - Control Panel - Performance and Maintenance-Power Options. Trong PowerSchemes, l a Max Battery và nh n OK.L a ch n này s t t màn hình sau 1 phút và ưa máy tính xách tay c a b n v ch ch(standby) sau 2 phút không s d ng. N u th y không thích h p, hãy chuy n qua l a ch nPortable/Laptop, l a ch n này s ưa v ch ch sau 5 phút.3.2.Ngh ngơi nhanh chóngH u h t các PC u có ch c năng ng ông (Hibernate) và ch ch (Suspend ho c Standby).Ch ch standby c a Windows XP s t m th i d ng toàn b ĩa c ng và màn hình, nhưngm i th trong b nh h th ng v n còn ó.Trong khi ó, ch ng ông thì ghi m i th t trong b nh vào ĩa c ng và t t máy hoàntoàn. Windows s ph c h i l i t ch ch nhanh hơn r t nhi u khi s d ng ch ng ông.Tuy nhiên, n u máy tính c a b n h t pin khi ch ch (standby) thì toàn b d li u s bi nm t. Vì v y, b n c n ph i thi t l p t ng sao lưu nh ng công vi c ang th c hi n trong cácwork, ph n m m qu n lý cá nhân PIM (Personal Information Manager), và các ph n m m khác. Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 5 of 31
 6. 6. Ebook IT - www.ketnoibanbe.org máy tính v ch ch , hãy nh n Start - Turn Off Computer - Stand By. cho máy tínhv ch ng ông, hãy ch n Start - Turn Off Computer và ch n Hibernate (n u không th y tuỳch n này, hãy gi thêm phím Shift).N u v n không th thi t l p ư c ch ng ông, hãy ch n Start - Control Panel -Performance and Maintenance - Power Options - Hibernate và ch n Enable hibernation.3.3.Gi m sáng màn hìnhN u màn hình t i hơn s ti t ki m năng lư ng thì t t màn hình khi không s d ng t i luôn làphương pháp ti t ki m nh t.3.4.T t các thi t b không c n thi tHãy lo i b các PC card và các k t n i USB ho c FireWire th c s chưa c n thi t. Máy tính xáchtay thư ng tích h p s n card m ng không dây, nh ng thi t b này tiêu t n năng lư ng dò tìmcác i m truy c p (access point), do ó ti t ki m năng lư ng khi không c n dùng n hãy t tthi t b này.3.5.Lau s ch i m ti p xúc i m ti p xúc gi a pin và máy có th làm gi m hi u su t s d ng c a pin. Hãy lau s ch i mti p xúc b ng kim lo i gi a pin và máy hàng tháng b ng v i m m có t m c n. i u này s gi mthi u th t thoát năng lư ng do ti p xúc kém.3.6.Hãy thư ng xuyên s c pinHãy mang theo b s c/chuy n i AC khi ph i i ra ngoài, và hãy s d ng b s c này b t c lúcnào có th . N u b s c i kèm theo máy không t t và có v n ng n và phi n ph c, hãy s d ngb s c pin h p th i trang c a Belkin và Targus.Nh ng b s c này nh và m ng. Không nh ng th , m t s model c a Targus còn có th s c pincho i n tho i di ng n a.3.7.T i ưu hi u năng h th ngT i ưu hi u năng h th ng s gi m áng k s tiêu hao năng lư ng. gi cho máy tính xáchtay s d ng tài nguyên CPU và b nh t t nh t cho các ng d ng khác, hãy t t b t c các ph nc ng và ph n m m nào không c n thi t.Ki m tra các bi u tư ng trong khay h th ng (system tray). B n có th s d ng ti n ích có s ntrong Windows là msconfig l a ch n các chương trình mu n t ng n p trong khi kh i ng. ki m tra lư ng tài nguyên, trong H H Windows 2000 và Windows XP hãy m Ctrl-Alt-Del vàm Task Manager, ch n Performance xem lư ng tài nguyên ã s d ng. Trong Windows 98và Windows Me hãy m ti n ích System Monitor b ng cách Start, Programs, Accessories,System Tools, System Monitor.3.8.L p thêm b nh RAMThêm b nh RAM cho laptop cũng làm gi m áng k s c n thi t ho t ng c a b nh o. Bnh o s d ng c ng lưu t m các thông tin trong b nh . Vì v y, l p thêm b nh RAM slàm gi m áng k ho t ng c a ĩa c ng nên s ti t ki m ư c năng lư ng hơn.4.S d ng Google hi u qu- Google.com là m t trong nh ng công c tìm ki m thông d ng nh t hi n nay và ư c nhi ungư i yêu thích. Có th nói v i Google ngư i dùng s có c m t kho tàng thông tin hi n ra trongnháy m t ch v i vài t khóa và 1 cái nh p chu t. Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 6 of 31
 7. 7. Ebook IT - www.ketnoibanbe.orgKhi c n thông tin gì, hãy vào http://www.google.com, nh p t khóa c n thi t và a-lê h p, Search!Nhưng cũng ph i h c m t chút thì m i bi t cách tìm cho hi u qu .4.1.Tìm ki m gi n ơnAi cũng bi t nguyên t c là có ư c k t qu chính xác ho c g n chính xác, ph i ch n t khóaphù h p và có liên quan v i n i dung c n tìm. Ví d mu n tìm thông tin v Picasso, thì nh pPicasso (không có ngo c kép) ch ch ng ai l i i nh p painter.Mu n tìm tên chính xác c a Th tư ng Thái Lan thì ương nhiên là nh p “Thailand PrimeMinister”. Nhưng n u mu n tìm tên ông Th tư ng c mà nh p t khóa tương t thì c ngàycũng không ra vì “ b n” ngư i ta l i g i là “Chancellor”.C n nh p t ng n g n và không c n các liên t and. Ví d tìm các thông tin liên quan ncomputer và forum thì ch c n nh p computer forum thay vì computer and forum.Cũng c n lưu ý là Google tìm ki m không phân bi t ch hoa và thư ng và có th nh p chUnicode tho i con gà mái.Ngoài ra, có th tìm thông tin theo các danh m c Google phân nh s n t ihttp://directory.google.com4.2.Tìm ki m nâng caoGoogle s lo i b các t thông d ng trong các t khóa, ví d như where, how, a, the...tăng t c tìm ki m. Do ó n u mu n k t qu có các t này, hãy thêm kho ng tr ng và d uc ng + trư c t khóa ó, ví d : computer +how. N u mu n tìm chính xác 1 chu i nào ó, hãythêm ngo c kép, Ví d : where are you.Tương t , khi mu n tìm ki m 1 trang web theo t khóa yêu c u nhưng l i không mu n xu t hi nt khóa nào ó, có th dùng d u tr -. Ví d mu n tìm các di n àn máy tính nhưng không cónói v hacking, hãy dùng t khóa computer forum -hack.Google cho phép dùng t khóa OR (ch hoa) gi a các t khóa c n tìm tìm các thông tinxu t hi n ít nh t 1 t khóa. Ví d tìm n i dung computer OR forum thì k t qu s cho ra cáctrang có ít nh t 1 t khoá computer ho c forum ho c có c hai.Có th tham kh o thêm các cách tìm sau ây: • Tìm gi i h n theo tên mi n (domain name): N u mu n tìm thông tin trong 1 website c th nào ó, hãy dùng t khóa site:URL. Ví d tìm thông tin v chương trình CuteFTP trong www.download.com, hãy nh p cuteftp:www.download.com • Tìm ki m các trang thông tin có liên k t n trang ta c n, dùng t khóa link:URL. Ví d tìm các trang liên k t n www.microsoft.com, hãy nh p: link:www.microsoft.com • Tìm thông tin trong các t p d li u theo ki u t p c th , dùng t khóa filetype:ph n_m _r ng. Ví d mu n tìm các thông tin computer trong các file có ki u PDF thì nh p: computer filetype:pdf • T khóa related:URL” cho phép tìm các trang web có thông tin tương t 1 trang web nào ó. Ví d tìm trang tương t trang www.google.com, nh p t khóa related:www.google.com • T khóa info:URL s tìm các thông tin v 1 trang web nào ó. Ví d nh p info:www.google.com s xu t hi n các thông tin v trang www.google.com • T khóa allintitle:t _khóa s tìm các trang web có tiêu ư c ch ra sau d u 2 ch m. Ví d mu n tìm các trang web có tiêu computer, hãy dùng allintitle:computer • T khóa intitle:t _khóa_1 t _khóa_2... s tìm các trang web có tiêu b t bu c có ch a t _khóa_1 và n i dung ho c tiêu có ch a t _khóa_2. Ví d intitle:google search s tìm các trang web có tiêu ch a t google và n i dung có t search (Lưu ý: Tìm ti ng Anh ki u này m i chính xác, ti ng Vi t m t t có n m y ch l n) Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 7 of 31
 8. 8. Ebook IT - www.ketnoibanbe.org • T khóa allinurl:các_t _khóa s tìm các trang web có a ch URL b t bu c ch a các t khóa ch nh. Ví d b n tìm allinurl:TTXVN s cho ra các trang web có a ch ch a t TTXVN • T khóa inurl:t _khóa_1 t _khóa_2... s tìm các trang web có a ch URL b t bu c ch a t _khóa_1 và n i dung trang web ch a t _khóa_2. Ví d tìm inurl:CNN news s cho ra các trang web có a ch ch a t CNN và ch n ph n news./.4.3. Hi u qu c a d u * khi tìm ki m v i Google- N u không nh ra c c m t ho c câu hoàn ch nh mà ch mang máng m t vài ch , b n hãychèn d u * vào v trí mơ h ó. Ví d : Khi gõ T t g * sơn vào ô tìm ki m, ch n Pages fromVietnam Search, b n s ư c T t g hơn t t nư c sơn.N u c m th y kho ng cách gi a các t dài, hãy cho thêm vài d u *, ví d : H i cô tát nư c *** iNgư i dùng có th t n d ng d u * tìm ra thông tin theo m t form nào ó. Ví d khi ghi thôngtin qu ng bá, các công ty thư ng vi t a ch : ...; Tel:...; E-mail:... B n s t d u này thay vào vtrí c a d u ... thu th p d li u.D u này r t h u d ng khi b n mu n tra c u và so sánh gi a các khái ni m d nh m l n ho cg n gi ng nhau. Ví d : N u gõ George * Bush vào ô tìm ki m, ngư i dùng s có ư c thông tinv cha con t ng th ng Bush; k t qu s cho th y George W. Bush là ương kim t ng th ng Mvà George H.W. Bush là c u t ng th ng M .5. Tìm t chưa có trong t i n5.1.Tìm b ng GoogleXin nêu m t “chiêu th c” tìm các t hay c m t chưa có trong t i n. Trư c ây, không tìm th ychúng trong t i n xem như thua. Ngày nay, b n ch c n vào trang web quen thu c c a Googler i gõ: define: [t c n tìm] (nh có d u hai ch m sau define).Ví d , c m t “soccer mom” m i ra i vào u th p niên 1990, nay ã có m t trong m t s t i n l n, n b n m i (a typical American suburban woman with school-age children - gi ng nhưcác bà m loay hoay chuy n h c c a con Vi t Nam) nhưng c m t “Volvo-driving soccer mom”thì ph i dùng công c define c a Google tìm nh nghĩa: “Volvo-Driving Soccer Mom” is asong by the alternative rock/punk band Everclear, from their album Slow Motion Daydream(2003). The song spoofs girls who experiment with drugs and sex in high school and college butlater grow up to be conservative “soccer moms” (spoof là nh i).Ưu i m c a cách tìm này là nó s c s o h t m i glossary c a nhi u trang web chuyên ngành chonên nó cung c p nhanh nh nghĩa c a các t m t cách chính xác. Tu n trư c t Fortune có bàiv d u khí, trong ó có câu: “Some say BP might have avoided the shutdown if it had used smartpigs more often”. c xong, chúng ta cũng oán ư c smart pig ch c ch n không ph i là conheo thông minh mà ph i là m t lo i thi t b gì ây. S d ng “chiêu th c” nói trên, chúng ta s cóngay nh nghĩa: “Smart pig - An internal inspection tool used in the pipeline industry to detectanomalies or irregularities on the inner walls of a pipeline”. c m t tài li u k thu t, th y c m t“vacuum breaker”, n u không dùng công c Google này, khó lòng bi t ư c nghĩa c a nó là vanch ng ch y ngư c.Ngoài ra, gõ “define: t c n tìm” cũng giúp chúng ta ti t ki m nhi u th i gian khi g p nh ng c mt g m các t thông thư ng nhưng k t h p l i có nghĩa m i. N u ph i tra c u t i n, dù t i n trên máy tính cũng m t công nhi u hơn. Ví d , cũng vào tu n trư c t Time có bài v m tdoanh nhân s m phát chóng tàn, ã vi t: “The decision to abandon a high-profile case against adotcom poster boy marks the end of a sorry era”. Trong câu này có c m t poster boy (hayposter child), nay mang nghĩa “m t mô hình m u m c, m t t m gương, m t i n hình”. âymu n nói doanh nhân này t ng là nhân v t chói sáng c a th i kỳ bùng n các công ty dotcom,t ng b truy t nay ư c mi n truy c u trách nhi m. Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 8 of 31
 9. 9. Ebook IT - www.ketnoibanbe.org m t câu khác, trên t Economist: “Giving land titles to the poor is no silver bullet”, thì silverbullet là m t c m t c bi t (gi i pháp ơn gi n, hi u qu cho m t v n khó). Th tra m t scu n t i n Anh-Anh l n thì th y có nghĩa này nhưng các b n c th dùng cách define c aGoogle nói trên s b t ng khi th y nó còn có nhi u nghĩa khác mà t i n không ghi. Tuy nhiên, ôi lúc ph i c n th n, Google define nhi u lúc không lư ng trư c cách chơi ch c a m t s bàibáo, ví d t Newsweek khi vi t bài nhân m t năm v bão Katrina, ã vi t: “It’s cheaper to goDutch”. ây là m t l i chơi ch vì thành ng go Dutch thư ng dùng theo nghĩa ai ăn n y tr ti nnhưng trong câu này ch có nghĩa b t chư c Hà Lan [ xây p ch ng ng p l t] l i r hơn.5.2.Tìm qua t i n bách khoa “nhân dân” Wikipedia (en.wikipedia.org)M t cách n a là vào cu n t i n bách khoa “nhân dân” Wikipedia (en.wikipedia.org), dù cònnhi u l i chê bai v tính chính xác nhưng v n ang là ngu n tham kh o l n nh t hi n nay.Ch ng h n khi báo Time tư ng thu t chuy n cơm không lành, canh không ng t gi a ch hãngphim Paramount Pictures và di n viên Tom Cruise ã b t u b ng câu: “Sometimes, dating theprom king is more trouble than it’s worth”. Vào trang này, gõ vào t prom, chúng ta s bi t ây làbu i ti c liên hoan d vũ cu i c p c a h c sinh trung h c, cu i bu i có b u ch n Prom Queen vàProm King (c p h c sinh nam n ư c nhi u ngư i ch n nh t). Như v y ý tác gi mu n nói, chơiv i m t ngư i hào hoa, phong nhã, ngư i n i ti ng, ngư i ư c ưa chu ng chưa ch c ã ángbõ công ( ây xin m ngo c nói thêm, d vũ lo i này trư ng Úc và Anh g i là ball, Canada vàNew Zealand g i là formal).5.3.Tìm qua trang web Double-Tongued Dictionary (www.doubletongued.org)M t cách khác n a là vào trang web Double-Tongued Dictionary (www.doubletongued.org) là nơichuyên sưu t m nh ng t m i, t l . Ví d , b n c m t tài li u v xây d ng, th y có c m t“mother-in-law unit”, ki m ư c nh nghĩa cu n t i n nào khác. ây là lo i phòng ph ,nhà ph , c nh nhà chính. Còn vì sao dân M xem lo i phòng này là dành cho các bà m v l i làchuy n khác, không dính líu n v n ngôn ng . M t t mà trang web này m i ưa vào cu itháng 8 là “bloody pocket syndrome” - the tendency of workers not to report injuries receivedwhile at work.6.Phím t t v i OE ( Outlook Express )-Alt + S ho c Ctrl + Enter: G i thư-Alt + Enter: Xem thu c tính c a thư-Alt + phím cách (space bar) + X: Màn hình c c i (maximize)-Alt + phím cách (space bar) + N: Màn hình c c ti u (minimize)-Ctrl + M: G i và nh n thư-Ctrl + N: So n thư m i-Ctrl + : Chuy n sang thư k ti p (M m t thư trong thư m c b t kỳ r i nh n t h p phím ccác thư k ti p)7.Th thu t v i Microsoft Word7.1.Xem nhanh n i dung văn b n WordTrong Microsoft Word, khi c n xem n i dung c a file văn b n thì ngư i s d ng thư ng m filenày ra xem. Tuy nhiên, nhi u khi không c n thi t ph i m toàn văn b n ra như v y kh i m tth i gian ch i.N u mu n “xem nhanh” n i dung các văn b n thì có th áp d ng th thu t sau ây:- T c a s chương trình Microsoft Word, vào menu File Open ho c b m t h p phím Ctrl+O m h p tho i Open.- Trong h p tho i Open, vào nút View (bên trái nút “Tools”), sau ó b m ch n m c Preview.T bây gi , khi di chuy n con tr n tên file văn b n nào thì ngay l p t c n i dung c a file ó sxu t hi n trên khung bên ph i c a h p tho i Open. Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 9 of 31
 10. 10. Ebook IT - www.ketnoibanbe.org7.2.Vi t văn b n b ng ti ng Anh nhanh và chu nB n có th t n d ng m t s template c a Word (các phiên b n m i) vi t sơ y u lý l ch b ngti ng Anh nhanh và chu n.- M Microsoft Word, vào FileNew. T i c a s v a hi n ra, nh p chu t vào General Templates...,r i ch n th Other Documents.- Tùy theo cơ quan ơn v mà b n chu n b n p h sơ, nh p úp chu t vào 1 trong 3 d ng CV:Contemporary Resume (CV hi n i), Elegant Resume (CV thanh nhã), Professional Resume(CV chuyên nghi p).-Ghi è thông tin b n thân vào CV m u v a hi n ra. Cách trình bày và cách dùng t trong cácCV m u r t áng b n tham kh o. B n có th gi nguyên ho c thay i các m c.Ghi chú:1.N u mu n trình bày CV chi ti t hơn và úng ý mình hơn, t i Other Documents, b n ch nResume Wizard. Làm theo các hư ng d n l n lư t xu t hi n, b n s có m t CV như ý!2. V i cách làm tương t (vào FileNewGeneral Templates), b n có th t o ra nh ng b c thư,b n fax, báo cáo... ti ng Anh chu n m t cách nhanh chóng.7.3.Phím t t gõ s mũ dư iMu n gõ s mũ dư i (subsript) ví d Fe2O3 thì nh p Fe r i nh n t h p hai phím t t là phím Ctrlvà phím = (d u b ng), khi ó con tr s gi m m t n a, ch vi c nh n ti p s 2 r i nh n l i haiphím này con tr tr v bình thư ng.Ti p t c thao tác v i O và 3.L nh này có hi u l c i v i c MS Word l n FrontPage.7.4.Phím t t gõ s mũ trên 3Mu n gõ s mũ dư i (upsript) ví d mm thì nh p “mm” r i nh n t h p ba phím t t là phím Ctrlphím Shift và phím = (d u b ng), khi ó con tr s gi m m t n a và ch y lên phía trên, ch vi cnh n ti p s 3 r i nh n l i ba phím này con tr tr v bình thư ng.L nh này có hi u l c i v i c MS Word l n FrontPage.7.5.Lo i b hyperlink trong tài li u Word- B m Ctrl+A ch n toàn b tài li u, sau ó b m Ctrl+Shift+F9.- N u ch mu n lo i b m t liên k t nào ó thì ưa con tr chu t vào liên k t ó, b m Ctrl+K r ib m vào phím Remove Link trong h p tho i (Tương ương b m phím ph i chu t và ch nRemove Hyperlink).Tuy nhiên, cách làm nhanh nh t trong trư ng h p này là ưa con tr chu t vào cu i siêu liên k t ó và b m phím Backspace.7.6.Chèn ký t c bi tN u các tài li u c a b n c n lo i ký t in c bi t ít ph bi n, hãy ch n Start.Programs (Allprograms trong XP). Accessories.System Tools.Character Map, ho c ch c n n phímWindows-R, gõ charmap, và n Enter.Thi t l p font, nh n úp ký t c n, nh n nút Copy, và dán ký t ó vào trong tài li u yêu c u.Trong Windows 2000 và XP, có th kéo và th t h p Characters to Copy c a b n ký t nWord, Pad và m t vài ng d ng khác.7.7.Ch c t ng nh y cáchCó lúc ánh văn b n ti ng Vi t trong MSWord mà m i ký t trong m t ch c t ng nh y ram t space là do ch c năng Smart Cut and Paste.Ch c n vào Tools, sau ó vào Options r i Edit và b ch c năng này i. Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 10 of 31
 11. 11. Ebook IT - www.ketnoibanbe.org7.8.Ch “i” t ng nh y thành “I”Khi s d ng MS Word mà b l i ch “i” c t ng nh y thành “I” thì làm th nào?D t. Vào Tools, r i Auto Correct Options và b Replace Text As You Type i là ư c. Nhưnglàm thì hơi c c oan, s không dùng ư c ch c năng Auto Correct c a Word n a.Cách hi u qu hơn là vào danh m c các t thay th xóa b (Delete) vi c thay th ch i v ich I.7.9.Cách chuy n mã văn b n v i UnikeyN u b n ã t ng g p trư ng h p m t file văn b n Word có font ch toàn b là .VnTime, b n l imu n copy m t o n trong văn b n này sang m t văn b n khác có font ch là VNI-Times ho cfont Unicode thì b n s g p r c r i do s không ng nh t gi a các mã văn b n.V n này r t hay g p trong th c t , ngư i s d ng thư ng ph i m t r t nhi u th i gian và g pr t nhi u khó khăn ch nh s a. Bài vi t này nêu rõ t ng bư c cách th c th c hi n vi c chuy nmã văn b n vì cũng có nhi u b n bi t tính năng c a ph n m m Unikey nhưng chưa th c hi nthành công. th c hi n vi c chuy n i này, b n có th dùng ph n m m Unikey 3.55 tr lên vàth c hi n như sau:Cách 1: Chuy n font ch c a c file văn b nCh y Unikey, b m t h p ba phím Ctrl + Shift + F6. B n m file c n chuy n i, ch n FileSave As..., ch n ph n m r ng là Rich Text Format lưu l i v i nh d ng *.rtf. Sau ó, b nvào ph n c a s Unikey, ch n B ng mã ngu n là TCVN3 (ABC) tương ng v i file văn b n ban u có mã là .VnTime. B ng mã ích b n ch n là VNI Windows chuy n thành văn b n có mãlà VNI-Times, ch n Unicode chuy n thành văn b n có mã là Times New Roman. Sau ó, b nch n file ngu n và nơi t file ích. Chú ý quan tr ng là b n ph i thêm .rtf file ích ph i cóph n m r ng *.rtf. Cu i cùng b n b m Chuy n mã, quá trình th c hi n vi c chuy n i di n rar t nhanh, ch kho ng vài giây là xong. Sau ó, b n th c hi n lưu l i file c n chuy n d ngthông d ng *.doc m c nh c a Word.Cách 2: Chuy n font ch c a m t o n văn b n thông qua b nh m Clipboard c aWindowsTh c ch t c a cách này cũng hoàn toàn tương t như cách 1 nhưng thư ng áp d ng chuy nmã m t o n văn b n nh m ti t ki m th i gian vì không ph i thông qua nh d ng file RTF. B nm file văn b n lên, ch n m t o n c n chuy n r i n Ctrl + C copy vào Clipboard và ch ntương ng v i b ng mã ngu n trên Unikey. Trên Unikey, ch n ph n b ng mã ích tương ngv i font mong mu n, sau ó ánh d u ki m vào m c Chuy n mã clipboard trên Unikey, r i nChuy n mã. Sau ó, b n n Ctrl + V vào ph n văn b n c a b n, cu i cùng b n s có ư c o nmã văn b n thích h p như mong mu n.Chương trình Unikey có th dùng chuy n mã gi a r t nhi u nh d ng mã văn b n khác nhau.Hi n phiên b n m i nh t là Unikey 4.0, b n có th t i trang web unikey.org ho c tìm mua cácc a hàng ph n m m tin h c.7.10.M t s quy t c khi dàn trang- Có m t s t nh t báo hi n nay ư c trình bày theo ki u... vô t i v , ch ng theo m t nguyênt c gì. Ngay c nh ng c gi ít quan tâm nh t n chuy n hình th c cũng ph i nghĩ r ng dư ngnhư các bài ư c t ng lên m t báo ch không h có bàn tay h a sĩ.T t nhiên là v i báo ngày thì ã có master layout - thi t k trang cơ b n, h a sĩ th m chí không Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 11 of 31
 12. 12. Ebook IT - www.ketnoibanbe.org ư c s a i nhi u. Nhưng i u ó không có nghĩa là không c n vai trò c a h . S p x p bài thnào, t hình nh ra sao, c ch cho tiêu th nào là úng, t t c u có logic c a nó. Và trênh t, ó là nh m ph c v t t nh t cho c gi .Herman Obermayer, ngư i t ng theo d chương trình Knight International Press ã t ng h pm t s quy t c căn b n như sau:LƯU Ý CHUNG:- Trong layout theo chi u ng (vertical), nên s p x p các y u t theo th t sau: nh, chú thích,tiêu , n i dung.- T t c các bài nên theo hình ch nh t. Các trang báo s bao g m nh ng hình ch nh t ghépl i mà thành.- Không t hình v cu i c t ch .- M i trang nên có m t hình minh h a n i b t.CH :- cao m i c t ch t 5cm n 25cm.- C t ch không r ng quá 20 pica và không h p hơn 10 pica.- S d ng các ki u nghiêng, m ho c hi u ng c bi t trong ph n n i dung m c t i thi u.- Ch nh hơn 8 point r t khó c.TIÊU :- Bài nào cũng ph i có tiêu .- Tiêu nên ng n g n.- C ch c a tiêu nên nh d n v i nh ng bài ph n dư i c a trang. Bài nh hơn thì c chc a tiêu cũng nên nh hơn.- Không bao gi xen m t hình v minh h a gi a tiêu và b t u c a m t bài vi t.- Không ng t dòng các tiêu . N u bu c ph i làm như v y vài l n trong m t trang thì nên thay i kích c và s dòng c a các tiêu .- Vi t tiêu : Tránh l i vi t c ng nh c, dùng bi t ng , thi u ng t . NH:- Ch p nh ngư i th t ang ho t ng.- Nh ng nh có hư ng nhìn nên quay v phía ph n ch i cùng.- Khi không ch c ch n thì nên dùng m t nh to thay vì hai nh nh .- Khi s d ng hai nh tr lên thì nên l y m t nh làm chính - t c là to hơn nh ng nh khác.- Kích c c a các nh (và c các bài vi t) trên cũng m t trang nên khác nhau.- Tránh gây hi u nh m b ng cách m i nh ch có m t chú thích và ph n chú thích ph i sát v i nh mà nó mô t .- Khi ch y chú thích bên c nh c a nh thì nên có chi u r ng ít nh t là 6 pica.- Khi ch y chú thích bên dư i c a nh thì t th ng v i hai c nh c a b c nh. Không ph nchú thích r ng hơn nh.- Tránh tình tr ng m t ch l loi khi ph n chú thích dài quá 1 dòng.- Không t nh ngay trên m t hình qu ng cáo.- Ph n n i dung ch y bên dư i m t b c nh nên có sâu ít nh t 2,5cm.NH Y TRANG:- M t bài vi t nên có cao ít nh t 10cm trên trang báo trư c khi nh y sang trang khác.- Ph n ti p theo trang khác ít nh t nên dài ít nh t 15cm (bõ công c gi l t trang).- M i bài vi t ch nh y trang m t l n mà thôi.- N u có th , ph n ti p theo c a bài vi t trang khác nên cùng v trí.8.H i u hành8.1.T i sao máy tính l i ch y ch m? Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 12 of 31
 13. 13. Ebook IT - www.ketnoibanbe.org- Có m t th c t mà h u như ngư i s d ng máy tính nào cũng g p ph i: sau m t th i gian ưavào s d ng, máy tính s tr nên ì ch hơn lúc u r t nhi u. Nhi u lý do d n n tình tr ngtrên và ây là m t s nh ng nguyên nhân thư ng g p.8.1.1.Máy tính cài chương trình di t virus quá “n ng”D nh n th y, chương trình di t virus càng hi u qu thì l i càng can thi p sâu vào h th ng máytính. i u ó d n n vi c t c x lý c a máy b gi m i áng k sau khi ư c b o v b inh ng chương trình như Norton Anti Virus hay Mcafee…Bi n pháp x lý lúc này t t nhiên không ph i là g b chúng vì như v y ch ng khác nào m c acho các lo i sâu hay virus thâm nh p vào máy tính. Hư ng gi i quy t ơn gi n là n u như c uhình c a máy tính b n không thu c vào d ng hàng “kh ng” như Pentium IV hay Duo Core… thìnên chuy n sang chương trình b o v nh hơn, phù h p v i c u hình máy tính cá nhân. BitDefender hay Kasper Sky là l i khuyên ưa ra ây.8.1.2.Quá nhi u chương trình ư c kích ho t khi kh i ng máyNhà s n xu t ph n m m nào cũng u mu n chương trình mình ư c s d ng nhi u nh t. i u ó d n n vi c h u h t các chương trình sau khi ư c cài t u t cho mình quy n ư cxu t hi n ngay sau khi Windows kh i ng. Chính vi c ó làm cho tài nguyên máy b chi m d ngvô cùng lãng phí, trong khi ch nhân c a máy chưa ch c ã có nhu c u dùng n nh ng chươngtrình này. Vì th , khi install (cài t) m t software (ph n m m), b n nên ý n nh ng câu h inhư: “B n có mu n chương trình này ư c ch y khi Windows kh i ng không?”.Càng ít chương trình ư c ch y khi kh i ng, máy tính c a b n s càng ch y nhanh. N u ph nm m ã cài không cho phép ch nh s a vi c này, ch y Run, gõ msconfig, ch n Start up và tích bchương trình không c n xu t hi n khi kh i ng máy.8.1.3.G b các ph n m m không theo úng quy trìnhN u b n cài t m t chương trình b ng vi c Install, t t nhiên khi không còn c n dùng n ph nm m ó, b n ph i s d ng ch c năng Uninstall g b . Th nhưng r t nhi u nhà s n xu t l ich ý n vi c làm sao cho chương trình c a mình ch y ư c trên máy tính, mà “quên m t”ch c năng ngư c l i khi n nhi u ngư i lúng túng khi mu n xóa. Ngay c khi b n xóa h t toàn bcác file chương trình ó trong Program Files, v n còn r t nhi u thông s h th ng “m c” l i trongregistry c a máy, làm cho máy tính ch y ch m i. Hư ng gi i quy t ây là: vào ControlPanel/Add or Remove Program g b chương trình c n uninstall.8.1.4.Máy sinh ra quá nhi u “rác” cùng quá trình s d ngCùng v i th i gian, máy tính c a b n s tr nên ì ch do ph i ch a khá nhi u nh ng file nhưtemporary files, cookies hay saved passwords…T t nhiên nh ng file này u ư c Microsoft tính n là có tác d ng, tuy nhiên khi mà dung lư ng c a chúng tr nên quá l n thì cũng nên d n d pm t chút. B n vào Tools trong Internet Explorer, ch n Internet Options/Browsing history, nDelete.8.1.5. c ng b phân m nhKhi liên t c copy, xóa các file trên c ng, c ng s có hi n tư ng b phân m nh, làm gi m t c c các chương trình c a máy tính. Thông thư ng sau kho ng vài tháng ưa vào s d ng,b n nên s d ng ch c năng ch ng phân m nh mà Microsoft cung c p tăng t c c .Click chu t ph i vào c n thao tác, ch n Properties Tools Defragmentation. M c dù vi c xlý này s tương i m t th i gian tùy thu c vào dung lư ng c ng và s các chương trình trên . Sau khi quá trình Defragmentation ư c hoàn t t, b n s c m nh n rõ s thay i v t cCPU.8.1.6.B nh m không h p lý Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 13 of 31
 14. 14. Ebook IT - www.ketnoibanbe.orgKhi RAM máy tính b t n d ng h t công su t, máy tính s vi n n m t công c h tr r t c l clà b nh o (Virtual Memory). Tuy nhiên n u cài t không h p lý, b n s thư ng xuyên g pph i thông báo: “Virtual Memory Too Low”. S a b nh o b ng cách click chu t ph i vào MyComputer/Properties ch n Advanced Performance Settings, ch n ti p Advanced/VirtualMemory/Change.T i ây b n ch n Initial Size và Maximum size cho h p lý v i lư ng RAM máy tính và dunglư ng c ng. Thông thư ng n u RAM là 512 MB và dung lư ng c ng còn tr ng là kho ng vàiGB thì nên Initial Size = Maximum size = 1000.8.2.Làm gì khi máy tính ch m ch p?8.2.1. Virus và Spyware:- Ngoài m t s tác h i tiêu c c, khi ho t ng virus thư ng chi m m t lư ng tài nguyên nh t nhtrong máy tính và làm máy ch m ch p. Hãy “sơ c u” b ng cách ch m d t các process kh nghib ng Task Manager, d ng th c thi m t s d ch v (service) b ng Management Console, g bcác chương trình t ng kh i ng System Configuration Utility… và c p nh t ngay các chươngtrình ch ng virus, ch ng spy rà soát virus trên máy.M t s lo i virus ph i c n m t s công c c bi t phát hi n, n u b n nghi máy mình bnhi m, hãy dò tìm trên website c a các hãng b o m t như Symantec, McAfee, BitDefender…8.2. 2. Quá “nhi t” vi x lý:- ôi khi vì m t lý do nào ó, qu t CPU c a b n không ch y, gây ra quá nhi t CPU. V y thì b nnên m thùng máy và ki m tra l i h th ng t n nhi t. Chương trình theo dõi nhi t cũng có thgiúp b n ph n nào, tuy nhiên ó là nh ng công c phi n ph c.8.2.3.RAM không t t:- N u b n th y qu t v n ch y u, CPU v n mát thì hãy ki m tra RAM. RAM b l i nh , máy tínhs không bi t r ng ó là l i, nhưng quá trình ho t ng v lâu dài v n x y ra trì tr . B i th , thdùng các công c ki m tra RAM, có s n trong CD Hiren ki m tra. B n cũng có th ki m tra thcông b ng cách thay th b ng m t thanh RAM khác ( ư c ch c ch n là t t xem có c i thi n tìnhhình hơn không).8.2.4. ĩa c ng b l i:- ôi khi vì m t s c nh v i n, ĩa c ng máy tính c a b n s b m t vài l i nh trên b m tho c trong h th ng m ch i n. Th là thay vì ch m t vài ph n ngàn giây c d li u, nó ph it n hàng giây, th m chí hàng phút ng h c m t lư ng d li u tương t .Trư c h t, phòng tránh tình tr ng trên, b n hãy dùng máy tính có n áp, hay nh t là UPS.N u b n nghi ng ĩa c ng b l i, hãy sao lưu d li u d phòng ngay l p t c và em b o hành.N u không còn b o hành, hãy mua ĩa c ng m i, không nên ti t ki m vài ch c USD khi hư ĩa c ng thì m t toàn b d li u.8.2.5.BIOS không tơng thích:- ây là l i ít g p, th nhưng cũng c n ph i xem xét. M t khi ph n m m BIOS không tương thíchcó th d n t i máy tính ho t ng ì ch hơn mong i. Gi i pháp là c p nh t BIOS m i nh t chobo m ch ch , hay hơn, b n hãy lùng trên m ng ho c tham v n các chuyên gia v cách tinh ch nhcác giá tr c a BIOS.8.2.6.Dư th a các d ch v :- Rà soát l i các d ch v ang ho t ng xem có d ch v nào dư th a không. Vi c này òi h ib n có m t s kinh nghi m và ki n th c nh t nh.8.2.7. ĩa c ng b phân m nh: Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 14 of 31
 15. 15. Ebook IT - www.ketnoibanbe.org- Dùng Windows Defragment ho c các công c d n ĩa x lý tình hu ng này.8.2.8.Quá nhi u trình ng d ng:- M t s ngư i có thói quen th s d ng r t nhi u chương trình. Th nhưng, h l i không bi tcách x lý lo i b hoàn toàn các chương trình ã Uninstall. Hãy dùng các công c quétRegistry làm máy tính s ch s và kh e m nh hơn. Và t t nh t là không nên cài quá nhi uchương trình ng d ng trên m t máy tính.8.3.H i s c cho Windows- Máy tính c a b n tr nên ch m ch p, Windows ch y ì ch. ó chính là nh ng d u hi u c a slão hóa. ã n lúc b n c n ra tay khôi ph c l i s nhanh nh n v n có c a Windows.Trong trư ng h p Windows g p tr c tr c nhưng chưa n m c “ngã qu ” thì b n không c n thi tph i cài t l i Windows mà ch ph i th c hi n tinh ch nh vài th . Trên th c t , nh ng l i phátsinh trong quá trình kh i ng Windows u có th ư c kh c ph c d dàng.8.3.1.Tinh gi m các ng d ng t kh i ng- R t nhi u chương trình ư c n p t ng khi Windows kh i ng và ho t ng “ n” trong su tquá trình h i u hành làm vi c. T t c chương trình này u chi m b nh và nh ng tài nguyênkhác c a máy, th m chí có th gây xung t v i m t s chương trình khác. li t kê danh sách các chương trình kh i ng cùng v i Windows, b n vào Start.Run, gõ vàomsconfig và nh n OK m c a s System Configuration Utility. Do trong Windows 2000 khôngcó tính năng này nên b n c n dùng n ti n ích b sung Startup Control Panel mi n phí c ahãng Mike Lin (www.pcworld.com.vn, Download, ID: 46260). Trong giao di n SystemConfiguration Utility, ch n nhãn Startup b ch n chương trình mà b n không mu n n p trong quátrình kh i ng.H H Windows 2000 không c n n p m t chương trình nào trong quá trình kh i ng, cònWindows XP ch c n duy nh t m t. N u không s d ng Microsoft Messenger, hãy b “msmsgs”.Tuy nhiên vi c làm này có th phát sinh vài tr c tr c v i Outlook, Internet Explorer ho c các ph nm m khác c a Microsoft.Ngư c l i, Windows 98 (hay Win Me) l i yêu c u n p m t s chương trình trong quá trình kh i ng h th ng. Vì v y, ng b nh ng chương trình như LoadPowerProfile, SystemTray,ScanRegistry, PCHealth và TaskMonitor k c khi các tên này xu t hi n hai l n vì có th chươngtrình ư c dùng cho m t quá trình khác trong lúc kh i ng Windows. N u b n c n n tínhnăng Scheduled Tasks c a Windows thì ng b Scheduler Agent. B n có th ch nStart.Program.Accessories.System Tools.Scheduler Task xem nh ng chương trình nào angs d ng tính năng này. V i Win Me, b n nên nh gi l i StateMgr.Hãy gi l i t t c chương trình liên quan n ng d ng tư ng l a (firewall) và ch ng virus m b o chúng luôn ho t ng b o v h th ng. M t khác, m t s ng d ng t ng t bi utư ng trên khay h th ng d dàng kh i ng thay vì ph i kích ho t t Start, vi c này gây lãngphí tài nguyên h th ng, do ó hãy lo i b chúng. ôi khi b n ph i cân nh c: n u m t ti n ích giúp c i thi n Windows, nó áng ư c n p. Nhưngn u h th ng ho t ng không n nh, hãy th vô hi u ti n ích ó – ít nh t là t m th i – tìmhi u xem có ph i là nguyên nhân hay không.M t s chương trình có kh năng xu t hi n l i trong danh sách t kh i ng dù b n ã b nó.Nguyên nhân là do nh ng chương trình này có kh năng t ch nh s a l i các thi t l p v m c nh (nh ng phiên b n cũ c a chương trình nghe nh c Real Networks là m t ví d i n hình).kh c ph c tình tr ng này, b n hãy kh i ng ng d ng ó, ki m tra các menu và b tùy ch n“Load at startup”. Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 15 of 31
 16. 16. Ebook IT - www.ketnoibanbe.orgTrư ng h p không tìm th y tùy ch n này, hãy th ki m tra thêm thông tin t i trang web c a nhàs n xu t ho c liên h b ph n h tr k thu t. N u v n ti p t c không có gi i pháp t t tínhnăng này cũng như không có nhi u lý do b n s d ng chương trình ó n a, hãy g b chúngkh i h th ng.8.3.2.Lo i b nh ng ng d ng không c n thi t- Nh ng ng d ng không dùng n có th làm xáo tr n và gi m hi u su t c a Windows. Hãy gcài t (uninstall) các chương trình ó ra kh i h th ng càng s m càng t t, dù vi c này khôngph i ơn gi n. a s các chương trình u có s n th t c g cài t nhưng không th g b hoàn toàn m i th ã cài vào h th ng. Các nhà phát tri n ph n m m u mu n ph n m m c a h ư c s d ng,vì v y nh ng th t c g b cài t thư ng ư c t o m t cách mi n cư ng.Dù v y s d ng th t c g cài t có s n c a chương trình v n là s l a ch n t t nh t. N ukhông tìm th y th t c ó, hãy ch n Start.Control Panel.Add or Remove Programs (trongWindows XP) ho c Start.Settings.Control Panel.Add/Remove Programs (các phiên b n Windowskhác). Tìm chương trình mu n g b trong danh sách Currently installed programs ho cInstall/Uninstall (trong Windows 98). Nh n Add/Remove ho c Change/Remove (hình 2) và th chi n theo hư ng d n.Tuy nhiên, b n v n chưa hoàn toàn g b chương trình kh i h th ng. Hãy m c a s SystemConfiguration Utility xem li u t p tin t kh i ng c a ng d ng ó ã th t s ư c xóachưa? N u t p tin ó v n còn, b n vô hi u hóa chúng. K n, m c a s Windows Explorer, tìmvà xóa thư m c ch a ng d ng ó trong “C:Program Files” (n u ng d ng ư c cài t vào thưm c này). Và n u bi u tư ng c a ng d ng trên v n còn trong trình ơn Start, nh n ph i chu tlên bi u tư ng ó và ch n Delete. ch nh l i chương trình dùng m các t p tin liên quan thay th cho chương trình v a bg b , m Windows Explorer, ch n Tools.Folder Options (trong Windows 98 là View.FolderOptions), sau ó nh n vào nhãn File Types. Trong m c Registered file types, ki m tra ph n mr ng t p tin c a chương trình ã g b . N u tìm th y, nh n Change và ch n chương trình thayth m d ng t p tin ó. Ví d : n u ã g b m t ph n m m biên t p nh, b n có th ch nhl i ti n ích Paint c a Windows m nh ng t p tin có ph n m r ng .bmp ho c ch n Deleteyêu c u Windows nh c nh ngư i dùng ch n chương trình m các t p tin nh d ng này vàonh ng l n sau.Ngoài ra, b n cũng c n xóa s ch nh ng thông tin c a chương trình này ư c lưu trong WindowsRegistry (xem m c “D n d p Registry”).8.3.3.Phòng ch ng Spyware- B n nên thư ng xuyên ki m tra các ph n m m gián i p (spyware) nhi m vào h th ng, nh t làkhi Windows ho t ng m t cách khác thư ng.Th c t , không có m t ph n m m nào th t s hi u qu vì th b n nên k t h p s d ng nhi uchương trình v i nhau. Trong s nh ng ph n m m mi n phí thì Ad-Aware (www.pcworld.com.vn,Download, ID: 42748) và Spybot Search Destroy (www.pcworld.com.vn, Download, ID: 42746) ư c ánh giá có kh năng phát hi n và quét ph n m m gián i p t t nh t. B n nên t i v cácb n c p nh t m i nh t trư c khi ti n hành ki m tra toàn b h th ng.B n cũng có th tham kh o website SpywareGuide (www.spywareguide.com), nơi cung c pnhi u thông tin h u ích v i cơ s d li u hơn 800 ph n m m gián i p ho c c thêm cáchư ng d n phát hi n và phòng ch ng ph n m m gián i p t i find.pcworld.com/46320.8.3.4.C p nh t trình i u khi n- M t bi n pháp h u d ng Windows luôn ho t ng suôn s là thư ng xuyên ki m tra và c p Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 16 of 31
 17. 17. Ebook IT - www.ketnoibanbe.orgnh t các trình i u khi n thi t b . Nh ng ph n m m này s giúp Windows làm vi c t t hơn v icác thi t b ph n c ng trên h th ng.N u máy tính c a b n v n ang làm vi c t t thì không có lý do gì c p nh t các trình i ukhi n. Tuy nhiên n u máy g p tr c tr c, vi c này có th giúp b n kh c ph c v n . Trư c h t,hãy m c a s Device Manager b ng cách nh n ph i chu t lên bi u tư ng My Computer vàch n Properties. Ti p n trong Windows XP, b n ch n nhãn Hardware và nh n nút DeviceManager (v i Windows 98, ch n Device Manager).Tìm các li t kê ư c ánh d u h i màu vàng ho c d u ch m than màu . D u h i thông báocho b n bi t Windows ang s d ng trình i u khi n cơ b n cho thi t b ó thay vì s d ng trình i u khi n chuyên bi t. D u ch m than thông báo thi t b ó không còn ho t ng trongWindows. Thông thư ng, trình i u khi n c a card h a, card âm thanh và máy in c n ư cc p nh t thư ng xuyên trong khi trình i u khi n c a nh ng thi t b hi n th dư i các m cComputer, Disk drives, Floppy disk drives và Keyboards hi m khi c n ph i c p nh t. c p nh t trình i u khi n, hãy nh n úp vào thi t b tương ng. Ch n Driver.Update Drivertrong h p tho i Properties. Tính năng Hardware Update Wizard s t ng tìm ki m và c p nh tn u tìm th y trình i u khi n thích h p trên ĩa c ng hay website Windows Update c aMicrosoft. N u không tìm th y trình i u khi n c n thi t, hãy th tìm m t phiên b n m i t iwebsite c a nhà s n xu t ho c dùng các website tìm ki m v i t khóa là tên y c as nph m và thêm t khóa “driver”. Khi tìm th y b n c p nh t, b n ph i ch c ch n r ng nó tươngthích v i phiên b n Windows ang s d ng. T i trình i u khi n ó v máy và kích ho t nó.Cũng có th vi c c p nh t m t trình i u khi n m i làm m i th tr nên t i t hơn. Tuy nhiên v iWindows XP, b ng cách ch n Roll Back Driver t nhãn Driver c a h p tho i Properties s giúpb n khôi ph c l i trình i u khi n cũ. Trong trư ng h p ang s d ng Windows 98, Me và 2000,do không có tùy ch n trên nên b n ph i thay th b ng trình i u khi n cơ b n cho n khi nhàs n xu t cung c p b n s a l i m i.8.3.4.D n d p Registry- C m i l n cài t ph n m m, thay i thi t b ph n c ng ho c t i xu ng th gì ó t Internet,b n u tác ng n cơ s d li u h th ng i u khi n m i ho t ng c a Windows. ó chínhlà Registry. Vi c d n d p Registry s giúp c i thi n hi u qu ho t ng c a h th ng. Trư c khib t u, b n c n m b o có th ph c h i Registry tr l i tr ng thái cũ nh m phòng trư ngh p x y ra sai sót. Windows 98, Me, XP (ngo i tr Windows 2000) u có tính năng t ng saolưu Registry tuy nhiên l i không có tính năng m r ng như t sao lưu trư c khi ngư i dùng th chi n vi c cài t ho c thay i c u hình máy. V i d li u cá nhân, b n có th sao lưu vào m tphân vùng ĩa c ng khác phòng s c nhưng i u này không th th c hi n v i Registry.N u c ng c a b n b h ng, vi c ph c h i Registry cũng tr nên vô d ng v i m t phiên b nWindows hoàn toàn m i.Trong Windows XP và Me, b n có th s d ng ti n ích System Restore sao lưu Registry b ngcách ch n Start.All Programs.Accessories.System Tools.System Restore.Create a restore pointvà th c hi n theo các hư ng d n trên màn hình. sao lưu Registry trong Windows 98, b n hãynh n Start.Run, gõ vào scanreg và nh n OK. N u không có thông báo l i nào xu t hi n thì nh nYes và OK ti p t c.Windows 2000 không ư c tích h p tính năng sao lưu Registry, vì th b n ph i s d ng ph nm m c a m t hãng th ba như Emergency Recovery Utility NT, m t ti n ích mi n phí c a hãngLars Hederer (www.pcworld.com.vn, Download, ID: 42636).Thay vì s d ng ti n ích ch nh s a Registry có s n c a Windows, s d dàng và an toàn hơn khitinh ch nh Registry v i ti n ích Reg Organizer giá 30USD c a hãng ChemTable Software(www.chemtable.com). Các khóa Registry ư c hi n th tr c quan, rõ ràng v i nh ng thông tinnhư lo i t p tin, chương trình liên quan... Th m chí b n có th t o m t danh sách nh ng khóa Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 17 of 31
 18. 18. Ebook IT - www.ketnoibanbe.orgRegistry thư ng dùng và truy c p nhanh chóng ch b ng m t thao tác nh n chu t.Công c Registry Cleanup c a Reg Organizer s tìm ki m trong Registry và hi n th t t c thi tl p l i. Qua ó, b n có th tùy thích s a l i ho c xóa h n. N u v a g b m t ph n m m, b nc n s d ng tính năng Search and Replace xóa s ch t t c nh ng li t kê có ch a tên ph nm m.N u t tin và kinh nghi m, b n có th s d ng công c ch nh s a Registry có s n trongWindows là Registry Editor.8.4.Nh ng th thu t “tăng t c” Windows XP- Sau m t th i gian s d ng, b n nh n th y máy tính c a b n, v i h i u hành tr nên ỳ ch và ôi lúc khi n b n phát iên vì s r rà. Có nh t thi t ph i cài l i c máy, công vi c h a h n sng n c a b n c ngày? Dư i ây là m t vài thao tác ơn gi n c i thi n tình tr ng máy b n.8.4.1.Ti t ki m tài nguyên- N u xài Windows XP trong m t th i gian dài, b n s nh n th y ư c s hi n di n c a filehiberfil.sys, chi m g n h t b nh c a máy và có dung lư ng r t l n (trên dư i 300MB). ó làt p tin c a ch c năng “ng ông” Hibernate c a Windows XP.Khi s d ng ch c năng này (Start/Turn Off Computer/Hibernate), t t c thông tin v h i uhành, v các chương trình ang s d ng, v cách s p t h th ng s ư c lưu l i trong t p tinhiberfil.sys trư c khi t t máy. Khi b n m máy ra, các thông tin ang ng ông trên s ư c ư c tr v tr ng thái cũ. Nói tóm l i là v i ch c năng này, b n có th t t và m máy r t nhanh ng th i gi l i ư ïc t t c nh ng gì mình ang làm vi c. Nhưng ch c năng này tiêu t n r tnhi u tài nguyên c a máy (b nh và dung lư ng).N u b n không bao gi s d ng ch c năng Hibernate, t c là s t n t i c a t p tin hiberfil.systrên máy là th a, b n nên xóa nó i b ng cách: ch n Start/Run, sau ó gõ powercfg.cpl. M t c as s hi n lên, b n ch n phi u Hibernate. khung Hibernate, b n ánh d u b ch n ph nEnable Hibernation. S thay i oc th c hi n r t nhanh và t p tin hiberfil.sys s t ng b xoáb .8.4.2.Kh i ng nhanh Windows- B n ch n Start/Run, sau ó gõ vào khung Open dòng Regedit, click OK. Sau ó, b n l n lư tm khoá sau: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftDfrgBootOptimizeFunction. B nnhìn qua c a s bên ph i, double click vào bi u tư ng Enable. Trong khung Value Data, b nthay i giá tr Y thành giá tr N. Click OK và kh i ng l i máy. Windows XP s kh i ng nhanhhơn t 5-8 giây tùy theo c u hình máy c a b n.8.4.3.M t s phương pháp tăng t c máy tính- Kh i ng ch m, m chương trình ch m, làm vi c ch m, lên m ng ch m… B n iên c ngư ivì s ì ch này làm b n t n nhi u th i gian và c ti n n a. B n mu n c i thi n tình hình? Hãytham kh o vài phương pháp “ph thông” sau:a)Di t Virus- C n t c vô ưu, b n ng nên xem nh vi c ki m soát s xâm nh p c a các “v khách khôngm i” nhé vì ch c r ng b n bi t rõ “công d ng” c a chúng. B n ã có m t chương trình ch ngvirus? Quá hay, nhưng ó ch gi i quy t ư c n a v n thôi. i u quan tr ng là các “vaccin”c a b n ph i ư c c p nh t thư ng xuyên vì các con b áng ghét này luôn ư c làm m i h ngngày. B n có th s d ng các ph n m m quét virus quen thu c Vi t Nam như BKAV hay D32.Dĩ nhiên, b n hoàn toàn có th “th ” s n trong máy Norton Antivirus, tuy hơi “choán ch ”nhưng r t v ng ch c. Ngoài ra, website c a Symantec s cung c p cho b n m t máy quét vàdi t virus tr c tuy n r t ơn gi n mà hi u qu : ch c n k t n i vào ó và b m nút Scan. Hai tr Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 18 of 31
 19. 19. Ebook IT - www.ketnoibanbe.orgth r t x n khác mà b n có th tìm th y mi n phí trên m ng là A2 free edition và McAfee AVERTStinger . C hai ti n ích này u n m trong top 40 các trình quét virus t t nh t th gi i và chúngluôn ư c c p nh t thư ng xuyên.b)L t m t Spywares- Nh ng chương trình gián i p này s t do t nh p vào máy tính c a b n m t cách h p phápkhi b n cài t m t ph n m m mi n phí hay download m t file nào ó b ng h th ng Peer toPeer (Kazaa ch ng h n). Nh ng tên gián i p này s làm ch m máy b n vì chúng s liên t c g inh ng thông tin cá nhân ã ăn c p c a b n v các công ty g i thư rác khi máy tính k t n i vàoInternet. Hãy l t m t chúng b ng các ti n ích như LavaSoft Ad-Aware, Spybot Search Destroyhay SpywareBlaster...c)D n nhà- Khi b n cài t m t chương trình m i vào máy, h th ng s t ng “c p nhà” cho chươngtrình ó trên c ng. Khi b n g b nó, chương trình ó s l i m t kho ng tr ng trong c ngc a b n. Nhi u l n cài và g các ph n m m vào máy s làm các kho ng tr ng tăng lên. i u nàys làm kh cho u c c a c ng vì nó ph i c c nh ng kho ng tr ng không c n thi t trongquá trình tìm ki m d li u. Vi c s p x p l i d li u s giúp cho u c không ph i th c hi nnh ng vi c th a vì h th ng s s p x p l i các d li u trên c ng sao cho các kho ng tr ngkhông còn n a. kích ho t ch c năng này trong Windows, b n ch nStart/Programs/Accessories/System Tools/Disk Defragmenter. B n ch c n ch n dĩa c ng vàclick nút Defragment b t u vi c d n d p. B n còn có th s d ng ph n m m OO Defrag vi c s p x p hi u qu hơn.d)Ki m tra các t p tin h th ng- Trong quá trình s d ng, các file h th ng căn b n c a h i u hành Windows XP có th b t nh i do nhi u nguyên nhân. B n hãy ki m tra và h i ph c chúng l i. u tiên, ch n Start/Run. Sau ó trong khung Open, b n gõ SFC/scannow. H th ng s yêu c u b n ưa vào CD cài tWindows XP. Hãy cho nó vào CD-Rom c a b n và ng i ch k t qu .e)Kh i ng nhanh hơn- Vi c kh i ng máy ch m có nhi u nguyên nhân mà ch y u là do nh ng chương trình trongmáy như Yahoo!Messenger, Vietkey, Norton Antivirus hay BKAV ư c cài vào khung Startup c aWindows (b n có th tìm th y khung này phía dư i bên ph i desktop). H n ch ư c s lư ng ng d ng cài trên thanh Startup s c i thi n t i a t c kh i ng Windows c a máy. u tiên, b n hãy kh i ng ti n ích System Configuration Utilities c a Windows b ng cách vàoStart/Run và gõ msconfig vào ô Open. Sau ó, b n ch n th Startup và b n s th y m t danhsách dài nh ng chương trình s ư c kích ho t khi Windows kh i ng.Click b ch n nh ng chương trình không c n thi t.f)Thay i th i gian sao lu d phòng c a System Restore (r t c n thi t cho nh ng ngư ihay táy máy)- Windows XP t ng ki m soát, qu n lý m i thay i trong máy b n. Như v y, khi g p m t sc nào liên quan n h th ng (cài t chương trình h ng, làm hư registry, thay i driver), v iSystem Restore, b n có th d dàng khôi ph c l i nh ng gì ã m t b ng cách tr v vài ngàytrư c ó, lúc mà s c chưa x y ra. Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 19 of 31
 20. 20. Ebook IT - www.ketnoibanbe.org i u b n c n ph i bi t là ti n ích này t o nh ng “c t m c khôi ph c” theo t ng th i gian nh t nh. Thông thư ng, c m i 24 ti ng, System Restore th c hi n m t c t m c khôi ph c. N u b nlà ngư i thư ng xuyên install và uninstall nhi u ph n m m, b n nên tăng t n s c a SystemRestore các c t m c khôi ph c ư c chính xác và c p nh t hơn, như v y, vi c “tr v quákh ” c a b n s d dàng hơn. Ngư c l i, b n nên gi m t n s n u không mu n System Restorechi m quá nhi u ch trong b nh c a máy. th c hi n i u này, b n vào Registry (Start/Run/Regedit). Sau ó, b n tìm khóaHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE MicrosoftWindows NT CurrentVersion SystemeRestore.Sau ó, tìm bên c a s bên ph i giá tr DWORD mang tên RPGlobalInterval và nh p úp vào nó.Trong c a s m i, ch n Base/Decimal s d ng các s trong h th p phân và trong khungValue Data, b n s thay i s 86400 (giây - 24 ti ng) theo ý mình. ng nên ch n s quá nh . Ítnh t, b n nên ch n t n s là 6 gi (21600 giây) System Restore t o ra 4 c t m c khôi ph cm i ngày.8.5.Gi u Taskbar- ã bao gi b n có ý nghĩ mu n gi u thanh Taskbar chưa nh ? V i lo i màn hình 17 inch tr lênthì ng tác này có v không c n thi t, nhưng v i màn hinh 14 inch ho c máy xách tay thì nhi ukhi m t chút di n tích cũng áng giá y.Hãy click chu t trái vào “Start” r i ch n “Settings”, sau ó vào “Taskbar and Start Menu”. Ch c ntick vào “Auto hide the taskbar” và OK là xong. Quá ơn gi n!8.6.Taskbar ch y i âu?- Thanh Taskbar b ng nhiên l i d c màn hình. Làm th nào lôi nó tr v bên dư i? Clickvào m t ch tr ng gi a thanh Taskbar. Gi nguyên như v y và kéo tay theo hình vòng cungxu ng dư i màn hình. Ngon lành cành ào!8.7.Gi u toàn b các bi u tư ng trên desktop8.8.Hư ng d n s a l i không m ư c ĩa (autorun)- Th i gian qua, chúng tôi nh n ư c khá nhi u câu h i c a khách hàng v hi n tư ng: máy tínhsau khi b nhi m các virus lây qua USB thì không th m ư c các ĩa b ng cách nháy képchu t.Nguyên nhân c a hi n tư ng này như sau: các virus phát tán qua USB thư ng t o ra các fileAutorun.inf trong các ĩa ph c v cho m c ích lây lan c a chúng. M i khi ngư i dùng nháykép vào ĩa, tính năng AutoRun c a Windows s ư c kích ho t, file th c thi ư c ch ra trongAutorun.inf s ư c g i ch y lên. B ng cách này, virus có th xâm nh p vào máy tính c a ngư is d ng. Tuy nhiên n u có l i x y ra, ngư i dùng s không th truy nh p vào ĩa này b ngcách nháy kép chu t. x lý nh ng trư ng h p này, cũng như phòng ch ng các lo i virus phát tán qua USB nóichung (trong trư ng h p máy tính chưa ư c c p nh t phiên b n di t virus m i nh t), b n có thvô hi u hóa tính năng AutoRun c a Windows b ng cách th c hi n theo các bư c sau: a)T i file AutorunFix.exe c a Bkav v máy c a b n. b)Ch y file AutorunFix.exe m i t i v và ch n Fix Autorun. c)Kh i ng l i máy tính. Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 20 of 31
 21. 21. Ebook IT - www.ketnoibanbe.org9.Mư i i u c n nh khi g i e-mail- Nhi u ngư i hi n nay coi m t e-mail v i m t dòng tiêu thư không rõ ràng là m t i u b t l chs nh t. Thêm vào ó, do n i s v nh ng virus máy tính, hi n nay, nhi u ngư i ã g i th ng t tc nh ng email có v n t i “thùng rác” (deleted items).Th c ch t cách x s c a b n có th không chê vào âu ư c nhưng m i ngư i v n có thtrách b n do hi u l m. Dư i ây là nh ng l i khuyên nh m giúp b n tránh ư c nh ng l i mànhi u ngư i hay m c ph i:9.1. ó có ph i là câu tr l i cu i cùng?Nh ng ngư i b n chu áo thư ng xuyên g i thư. Tuy nhiên, nh ng ngư i b n r n s ch g i e-mail cho b n khi nào h mu n m t i u gì ó. Nh ng b c thư này thư ng ch i b nm tcâu tr l i rõ ràng cho m t v n nào ó. Khi b n vi t thư tr l i, hãy m b o r ng b n ã trl iv n ó v i h t kh năng c a mình. ng bu c ngư i g i thư ph i h i l i v n , trao i il i hàng lo t e-mail dài dòng. T t nh t là không nên tr l i nh ng lá thư ó quá ch m.9.2. Tránh vi t t tNh ng ngư i s d ng máy tính cá nhân thư ng dùng nh ng ký hi u vi t t t riêng tránh ph i ánh máy nhi u, ví d như “IMHO” (in my humble pinion – theo ý ki n c a tôi) và “TTYL” (talk toyou later – tôi s trao i c th v i b n sau). Tuy nhiên, nhi u ngư i nh n ra r ng nh ng chvi t t t ó khó hi u như nh ng công th c hóa h c h u cơ. B n không th c cho r ng m i ngư i u quen thu c v i nh ng ký hi u vi t t t mà b n ang áp d ng. WIDLTO (when in double,leave them out – khi còn nghi ng i, hãy t b nó).9.3. Tránh hi u l m v n i dung thưNhi u công ty rà soát t t c các e-mail n c a t t c nhân viên tìm ki m t ng ho c nh ngfile nh g i kèm có n i dung x u (theo các t khóa b x p lo i có v n ). Nh ng b c nh nàykhông nh ng không thích h p mà còn chi m m t b nh trên máy ch c a công ty. Nh ng tinnh n, nh ng b c nh hay nh ng trò chơi v i nh ng hình nh màu s c s c s có th vi ph mcác chính sách v thư i n t và em n cho ngư i nh n nh ng r c r i. B n thân nh ng tinnh n mang tính ch t gi i trí có th gây b c mình cho chính ngư i nh n. Vì v y, hãy nghĩ th t ktrư c khi g i nh ng b c thư ó t i cho t t c nh ng ngư i có tên trong danh sách c a b n. B ncó th nghĩ ra m t ch nào ó không h có h i nhưng nh ng ngư i khác l i không nghĩ th .9.4. ng tr l i ch m trCó ph i tr l i t t c các thư mà b n nh n ư c không? Có ph i tr l i chúng m t cách nhanhchóng hay không? Trên nguyên t c, t t c các thư i n t , ngoài nh ng e-mail dư i d ng bomthư ho c nh ng b c thư có n i dung không lành m nh, u c n ư c tr l i. Lý thuy t ây là:Không ai có nhi u th i gian r i. Tuy nhiên, nh ng b c thư t nh ng ngư i như: S p, kháchhàng, nh ng ngư i mà b n quan tâm, và nh ng ngư i mà b n chưa bao gi nói chuy n uluôn ư c ưu tiên hơn. Khi g i m t b c thư i n t , hãy ngh m t cách d t khoát v i ngư inh n n u như b n c n h tr l i trong m t kho ng th i gian nh t nh.9.5. Th n tr ng v i các file ính kèmC n ph i chú ý c bi t t i nh ng file ính kèm khi g i thư. ng bao gi g i thư có file ínhkèm cho nh ng ngư i mà b n không quen bi t vì nhi u kh năng thư s b xóa, không ư c cvì ngư i nh n s ó là nh ng file có ch a virus. Thêm vào ó, nh ng file g i kèm v i dunglư ng l n c n r t nhi u th i gian t i v t máy ch . Ngư i b n ang sân bay h n s không“hâm” ph i ch t i 10 phút m i t i v ư c nh ng b c nh c a bu i sinh nh t mà b n g i t i.Ngoài ra, hãy c nén nh ng file có dung lư ng l n, c bi t là nh ng file nh. Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 21 of 31
 22. 22. Ebook IT - www.ketnoibanbe.org9.6. ng vô c m trong giao ti p b ng emailThư i n t có th là m t trong nh ng i u nh t nh o nh t, m t ki u truy n thông chán nh tgi a ngư i v i ngư i trong th gi i hi n i. Hãy nghĩ k trư c khi b n vi t thư n u có th liênl c ư c b ng các phương ti n khác. N u b n th c s t c gi n vì m t i u gì ó, hãy t o chomình m t kho ng th i gian d u b t nó (kho ng th i gian lý tư ng nh t là t 24 gi tr lên)trư c khi b t tay vào vi t m t b c thư i n t . N u vi t ngay, v n có th tr nên n ng n hơnso v i th c t vì b n không truy n t i ư c b ng các tín hi u giao ti p khác. c bi t, hãy th ntr ng v i nh ng l i ch trích thông qua e-mail.9.7. ng t tr thành ngư i g i bom thưC nh báo: H u h t chúng ta u gi danh sách a ch e-mail c a các thành viên trong gia ình,nh ng ngư i b n thân và nhi u a ch khác tương t . Khi b n tr l i thư c a nh ng ngư i thân,hãy b o m r ng b n ch phúc áp l i nh ng ngư i g i thư cho b n ch không ph i t t cnh ng ngư i thân có tên trong danh sách. Ngoài ra, n u b n chuy n nh ng b c thư này cho m tai khác, ch nên chép và dán nh ng thông tin vào trong m t b c thư m i. Không nên chuy ntoàn b b c thư ó v i hàng lo t nh ng a ch trong ó. B n không mu n b coi là c u thch ? ng cho r ng nh ng ngư i m i quen u mu n có tên trong t t c các b c thư c a b n.N u b n làm i u gì tương t như v y, hãy h i ý ki n h trư c.9.8. Ng n g n là hayM t s ngư i nghĩ nh ng b c thư i n t thì nên dài và t m , song t t nh t là nên ng n g n và rõràng. Hãy biên t p l i thư sau khi b n ã vi t xong nó. ng quên nh ng thông tin quan tr ng.N u b n g i m t b c thư i n t bày t m t quan i m riêng, hãy nêu ngay quan i m ó ravà th hi n ngay trong dòng ch u. B n có th thêm vào thư nh ng tin hài hư c không liênquan n n i dung và vi t nó cu i thư.N u b n g i m t câu tr l i tr c tuy n, hãy g i m t b c thư có tiêu bao hàm toàn b n i dungc a thư (n u có th ). B ng cách ó, ngư i nh n s không ph i m b c thư c a b n. Ví d : “Hômnay b n có m t gói hàng m u, không cái gì b v . Cám ơn (không có n i dung i kèm)”.9.9. Tránh vi t hoaNh ng t vi t hoa trong nh ng b c thư làm cho ngư i nh n có c m giác ngư i vi t là m t ngư ikiêu căng ho c ang gi n d . Vì v y, ng s d ng nh ng t vi t hoa, tr khi b n mu n ngư ita nh m b n v i LEONA HELMSLEY. Hãy t nh r ng ngư i nh n không quan tâm n vi cphím “Caps Lock” c a b n có b k t hay không. Nh ng t vi t hoa cũng gây s m t m i i v ingư i nh n, th m chí khi ó là m t tin vui. Vì v y không nên vi t hoa, tr khi báo tin KHÚCTHANH TH Y Ã SINH TƯ hay THANH AN TRÚNG X S9.10. Chú ý t tiêu thưM y ngày trư c, b n có th nh n ư c m t b c thư không có n i dung gì ngoài m t dòng tiêu“B a t i”. Hôm nay, ch c ch n b n nh n ư c m t b c thư có n i dung y hơn, ch ng h n“B a t i v i Thu Hơng vào ngày 5/11 quán Cà Chua N u”. Hãy nh r ng: “Ngư i nh nthư bao gi h cũng ưu tiên c nh ng dòng tiêu thư trư c, sau ó m i n n i dung thư,quy t nh có b qua b c thư ó hay không. Tiêu thư c n ph i rõ ràng, lành m nh, không dàidòng. “Làm ơn cho bi t ý ki n c a b n v cu c th o lu n ngày hôm nay”. N u ngư i nh n khôngnh n ra a ch thư c a b n, hãy c g ng vi t rõ ràng hơn. Và không nên ghi t “kh n” trong thưc a b n m t cách thư ng xuyên, n u như th c s b c thư ó không c n g p. N u không b n sch c t c ngư i nh n. Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 22 of 31
 23. 23. Ebook IT - www.ketnoibanbe.org10.Nh ng ti n ích khác trên m ng10.1.Tìm t vi t t t- www.acronymfinder.com là công c h tr tra c u các t vi t t t trong t t c các lĩnh v c côngngh thông tin, thương m i, y khoa,...M t website r t h u ích cho các nhà báo tìm hi u các t vi t t t khi c n. Ví d : CEO, RSS...10.2.Chuy n i ơn v o lư ng tr c tuy n- B n ph i làm vi c v i các i tác nư c ngoài và công vi c òi h i ph i thư ng xuyên tính toán,chuy n i các ơn v o lư ng. R i b n g p r c r i khi th y nh ng ơn v tính tr ng lư ng lho c như dram, koku, lispund…B n s p i Trinidad Tobago hay Israel nhưng không bi t ng ti n y có tr giá b ng baonhiêu so v i ti n Vi t Nam? B t ch t b n tr nhà h i b n nh ng câu h i d ng ánh như“m t ngày có bao nhiêu mili giây?” hay “15 gam b ng bao nhiêu ounce Anh và bao nhiêu ouncetheo ơn v tính cho kim lo i quí?”.H th ng o lư ng tr c tuy n www.convertworld.com v i 24 th ti ng s giúp b n có áp ánngay trong tích t c v i k t qu chính xác n 10 s th p phân.T i trang web này b n còn có th tính toán t giá h i oái c a 59 nư c s p x p theo châu l c,chuy n i t t c các ơn v o lư ng như nhi t , t c , tr ng lư ng, th i gian, áp su t, thtích…10.3.Ph c h i d li u h u hi u v i Recover My Files- “L d i” xoá i m t file d li u quan tr ng nào ó là chuy n v n ôi khi x y ra ngay c v inh ng ngư i s d ng máy tính có kinh nghi m. V n s tr nên nghiêm tr ng hơn khi b nthư ng xuyên d n d p máy tính và xóa s ch m i file rác lưu trong “Recycle Bin”.Nhưng v i công c “Recover My Files” thì b n s c m nh n ư c r ng vi c xóa “tri t căn” m tfile nào ó so v i vi c không xóa nó i, th t s không có khác bi t nhi u l m. “Recover My Files”là công c ph c h i file ã xóa c c kỳ h u hi u, nó s làm b n th t s kinh ng c v i kh năngph c h i nh ng file b xóa t bao lâu trư c ó.Hai ch c năng chính c a “Recover My Files” là tìm - ph c h i nh ng file ã b xóa và ph c h i l ih u như nguyên v n các file ư c lưu trên m t phân vùng ĩa c ng nào ó ã b format.“Recover My Files” ho t ng t t trên h u h t các môi trư ng lưu tr hi n nay như ĩa c ng, ĩam m, ĩa Zip, SD card, CD Card…th m chí “Recover My Files” v n có th ph c h i d li u trênnh ng ĩa c ng ang g n như “ch t” h n.Sau khi cài t thành công, “Recover My Files” s cung c p cho ngư i dùng 4 tính năng ph c h ig m:- Fast File Search: tìm ra toàn b nh ng file, thư m c và file t m hi n v n còn kh năng ph c h i ư c, b t ch p nó ã b xóa kh i Recyble Bin ho c b “t n di t” b ng các công c chuyên d n rácmáy tính.- Complete File Search: có kh năng tìm ki m và ph c h i m nh hơn “Fast File Search” nhưngt n nhi u th i gian hơn.- Fast Format Recover: có kh năng tìm ki m và ph c h i l i g n như nguyên v n nh ng file ã ư c lưu trên m t phân vùng ĩa c ng v a ư c format.- Complete Format Recover: Có kh năng ph c h i m nh hơn Fast Format Recover nhưng v ith i gian lâu hơn. Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 23 of 31
 24. 24. Ebook IT - www.ketnoibanbe.orgNgư i dùng có th l a ch n 1 trong 4 tính năng trên d a theo nhu c u c n ph c h i. ph c h im t file nào ó ta ch n “Fast File Search” ho c “Complete File Search”, nh t “Next”, sau ó l ach n nh ng phân vùng ĩa c ng có file c n ph c h i ho c các thư m c lưu tr c bi t nhưRecycled, Temp, Mydocument… ti p t c nh n Next “Recover My Files” tìm ki m file l xóa. quá trình tìm ki m ư c nhanh hơn, b n nên vào m c “Manualy Set Options” l a ch nki u c a file l xóa c n ph c h i b ng cách nh n vào th “File Types”, ho c các tính năng tìmki m nâng cao khác.Khi tìm ư c file c n ph c h i, “Recover My Files” s ưa ra các m c ph c h i như “Good”,“Very Good” ho c “Overwriten”. i u kỳ l là ngay c tình tr ng thông báo “Overwriten”,“Recover My Files” v n ph c h i file ư c, nhưng nó s cho file ư c ph c h i vào thư m cRecycle và ngư i dùng ch vi c “móc” file ra là xong.Vi c ph c h i l i m t phân vùng ĩa c ng nào ó v a ư c format cũng ti n hành tương t nhưph c h i file. Ngư i dùng ch vi c ánh d u vào phân vùng c n ph c h i, nh p Next, ch n ki ufile c n ph c h i… là “Recover My Files” s ti n hành toàn b ph n vi c còn l i. “Recover MyFiles” khó ph c h i l i d li u nh ng ph n ĩa c ng ã b ghi è d li u m i, nhưng nh ngph n chưa b ghi è v n s ư c ph c h i t t.Có l vì công c này quá h u d ng nên công ty GetData hi n ang bán ra “Recover My Files” v igiá 70 USD. Hi n “Recover My Files” ã có m t t i các c a hàng ph n m m tin h c t i TP HChí Minh.10.4.Danh sách nh ng ph n m m mi n phí hi u d ng- Trong th gi i ph n m m Windows, mi n phí thư ng ng nghĩa v i spyware, qu ngcáo i kèm và ch c năng b gi i h n, t c là h u như ch ng h có chuy n cho không.Nhưng sau ây, chúng tôi giúp b n ti p c n v i hang ch c ph n m m mi n phí úngnghĩa và 24 trang web áng tin c y b n tìm thêm. Tumi Cursor PowerPack XP 1.0 ây là m t b sưu t p khá s , v i hơn 400 m u tr chu t, t t c u là hình ng 3D c c p. Sau khi t i v , b n ch y file setup, chương trình s t ng chép các t p tin hình nh vàothư m c Cursor c a Windows. s d ng, b n vào m c Mouse trong Control Panel, ch n thPointer, chương trình ã t o s n 27 nhóm trong khung Scheme. B n hãy l a ch n nhóm ưng ýnh t và nh n OK. Có nh ng nhóm r t p và l m t như: tinh th Crystal, m nh kim lo i... hayng nghĩnh như nhóm “nh c c ”, v i con tr chu t là... chi c àn guitar. Chương trình mi n phí,có dung lư ng 4,35MB. Dàn Karaoke mi n phí dành cho ngư i Vi tSo v i nh ng chương trình cùng lo i thì Karaoke Hifi vư t tr i hơn h n v i nhi u tính năng n ib t: hoàn toàn mi n phí, giao di n ti ng Vi t thân thi n và d s d ng, cài t s n hàng trăm bàihát Vi t Nam cũng như nư c ngoài, có th c p nh t mi n phí v i nhi u bài hát m i, có kh năngchơi các file nh c *.CDG (m t d ng file karaoke ư c s d ng ph bi n trên th gi i), hi n thPlaylist giúp b n ch n bài m t cách d dàng... VBULLENTIN 3.6X: S tay hư ng d n t o ForumTrong s báo trư c ây, e-CHÍP ã gi i thi u s tay làm Forum 1.0 c a tác gi Hoài An và c ngs . Nay xin gi i thi u v i các b n m t s tay khác c a tác gi Hoàng Vi t Tu n hư ng d n làmForum r t chi ti t theo phương th c “C m tay ch vi c” cho n khi b n có th t o riêng cho mìnhm t di n àn v i th t nhi u ch c năng hay. Ebook này có dung lư ng kho ng 5MB. Trong ebooknày, b n s ư c hư ng d n t vi c làm th nào t o m t hosting ch y di n àn, uploaddi n àn n vi c t o localhost ngay trên PC c a b n có th th c hi n vi c ki m tra th di n àn. Windows In A BoxB n ã quá m t m i v i vi c tìm ki m các chương trình, các l nh thi t l p c a Windows XP trongControl Panel? Windows XP có hàng trăm tùy ch n thi t l p như v y và ư c b trí nhi u ngõ Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 24 of 31
 25. 25. Ebook IT - www.ketnoibanbe.orgngách khác nhau. N u không am hi u tư ng t n, b n không th nào nh h t t t c các l nh, cáctùy ch n trong Windows XP. Th t là may m n vì ã có Windows In A Box, chương trình này t ngh p t t c các l nh chương trình, ti n ích c a Windows XP v m t m i và b n có th i u khi nm i th t h p công c h u d ng này. Sweet BombSweetBomb, m t ph n m m Vi t cho th n dân Internet, t ng h p các tính năng ph c v cho vi clư t web như: xem truy n hình, nghe ài phát thanh tr c tuy n, h tr chat Yahoo! Messenger. Link GrabberThông thư ng t i file t i Megaupload, b n nh p a ch vào thanh Address và ch trong m tkho ng th i gian nh t nh, sau ó ph i nh p vào mã xác nh n t i file v . N u mu n ti t ki mm t bư c nh p mã xác nh n, b n có th s d ng ph n m m Link Grabber. sTabLauncher 2.1.0.3Hi u ng, màu s c hi n th khá b t m t, cho phép b n t bi u tư ng c a nh ng ng d ng quenthu c trên thanh truy c p nhanh khi c n có th s d ng ngay l p t c là nh ng ưu i m màsTabLauncher mang l i cho ngư i dùng. sTabLauncher 2.1.0.3 có dung lư ng 1,44MB, tươngthích Windows XP/ Vista, yêu c u máy tính cài s n .NET FrameWork 2.0. E-book ti ng Vi t: K thu t s a xe máyH n chúng ta u ang s h u hay s d ng m t chi c xe máy. Bình thư ng thì ch m i vi c“cư i” lên xe và r máy ch y. N u xe có tr c tr c, h ng hóc gì thì ưa nó ra th s a xe. Tuynhiên, t tìm hi u các hư h ng cơ b n chính b n thân mình bi t s a ch a, b o trì xe thì r t t tvì ôi lúc xe tr ch ng mà l i không có th , không ch ng chính nh v n hi u bi t có ư c màchúng ta có th t ch n oán và s a ư c thì sao. E-book không quá ph c t p, ch y u t ptrung vào các thành ph n cơ b n c a xe mà chúng ta d bi t nh t. Có c bài vi t v mua và s axe Trung Qu c v n ư c khá nhi u ngư i mua do giá r . MultiDictionary 8.0MultiDictionary là t i n a ngôn ng c a tác gi Ngô Huy Biên. Nó có nhi u tính năng áng giánhư: t ng tìm nguyên th c a m t t ã b chia, tìm ki m m t t mà b n không nh rõ cáchvi t, tra t trong c a s các ng d ng khác, phát âm, cho phép s a i n i dung t i n... Và c bi t ph n m m này hoàn toàn mi n phí. Hot Corner 2.2.2.0Vi c t o shortcut trên màn hình desktop tuy khá thu n ti n, nhưng n u b n có nhi u ng d ngc n m thì sao? Lúc ó, màn hình p c a b n ã b các shortcut che m t. Hot Corner là m tti n ích giúp b n m nhanh t t c nh ng ng d ng b n c n ch b ng cách “l c chu t”. Ch c nvài phút tinh ch nh, b n có th rê chu t vào 4 góc màn hình là nh ng chương trình b n c n s ư c m ra ngay. B n có 8 cách m nhanh 8 ng d ng: 4 góc màn hình và 4 ki u rê chu tlên, xu ng, trái, ph i; v i 4 ki u rê chu t thì b n ph i nh n t h p phím Windows+X r i rê chu tthì chương trình m i th c hi n ư c. Boom OfflineD o g n ây b n thư ng nghe nói nhi u v trò chơi Boom Online, m t trò chơi bóng nư c vuinh n dành cho các game th “xì tin”. Tuy nhiên, vì là game online nên b n ch có th chơi tr ctuy n v i các gamer khác mà không th chơi khi offline, ó là m t i u thi t thòi cho nh ng aikhông n i m ng ư c. Gi ây, ngư i chơi có th “an i” ư c ph n nào khi Boom gi i thi um t phiên b n Boom mini d ng Flash có th chơi khi không có m ng. B n nh hơn, và khôngcó nhi u v t ph m cũng như nh ng nhân v t “nhí nh nh” như phiên b n online, tuy nhiên cũng b n t p chơi trư c khi vào tr n chính th c. B n cũng có nhi m v là t bom làm s cnư c tên h i t c hung ác. B n s d ng các phím mũi tên di chuy n, và phím cách (space bar) t bom nư c. Khi vư t qua m i màn chơi, m c c a nó s khó d n lên. Trong m i màn,b n có 3 m ng chơi, n u s c nư c hơn 3 l n thì ph i chơi l i màn chơi ó (th t may là khôngph i chơi l i t u!). Vista Boot Logo GeneratorBoot Screen (BS) là màn hình m màn quá trình kh i ng vào Windows Vista. Trong WindowsVista ã tích h p s n 2 BS, nhưng c hai u không p m t cho l m. B n mu n t o ra m t BSkhông “ ng hàng” thay th cho BS c a Windows Vista? Hãy nh n tr th Vista Boot LogoGenerator (VG). E-book: S d ng ph n m m Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 25 of 31
 26. 26. Ebook IT - www.ketnoibanbe.orgB n là ngư i m i t p tành khám phá th gi i máy tính? Th thì không nên b qua cu n e-booknày. Có r t nhi u khái ni m và hư ng d n cơ b n dành cho ngư i không chuyên l n chuyênnghi p như tinh ch nh BIOS, phân vùng ĩa, sao lưu d li u, s d ng ph n m m, cài t h i u hành, s d ng Internet, ghi ĩa, nghe nh c – xem phim, b o m t... Các bài vi t ư c s px p theo ch , ch n ch có danh sách bài vi t chi ti t. Trong bài vi t u có hình nhminh h a chi ti t. E-book: K thu t ph n c ng máy tínhTìm hi u và n m rõ cơ c u ho t ng c a các thi t b máy tính s giúp b n phòng, i u tr cácch ng b nh thư ng g p ph i trong quá trình s d ng máy tính. E-book “K thu t ph n c ng máytính” c a tác gi Tr n Quang H i trình bày chi ti t quá trình l p ráp m t chi c máy tính hoànch nh, cách cài ph n m m và driver cho máy tính chúng luôn ch y t t. Ngoài ra, e-book còngi i thi u các ph n m m thông d ng và cách cài t h i u hành Windows. N u b n chưa bi tgì v máy tính, e-book này s giúp b n b t u làm quen d n v i chúng. Qu n lý danh sách website b ng ph n m m Vi tTrong th i i các trang web m c lên như n m như hi n nay, vi c ph i ghi nh a ch các trangweb m t cách chính xác thì qu th t không ơn gi n. Vi c lưu vào danh sách Favorites c aInternet Explorer hay Bookmarks c a Firefox cũng khá hay, tuy nhiên cũng chưa gi i quy t ư cv n n u b n mu n tìm ki m trang web theo m t ch nào ó gi a m t “r ng” a ch . Chínhvì l ó tác gi Lâm Thanh Ngh ã vi t ph n m m này t ng b n c e-CHÍP. Sonic Music Link Taker + WellGetChương trình do b n Ngô Khôn Trí vi t ra dùng l y link download nh c t trang web sonic,chương trình có dung lư ng 258KB, sau khi t i v b n ch y tr c ti p không c n cài t, m t bi utư ng m l a s xu t hi n trên thanh tác v . Sau khi l y ư c link b n dùng chương trình WellGet download nh c v máy. Grammar 1.2Hoàn toàn mi n phí, dung lư ng cũng ch 6,22MB nhưng Grammar l i là m t công c h c Anhng c c kỳ h u ích cho m i ngư i trên môi trư ng DOS ho c DOS trong Windows. Grammar làcông trình tâm huy t ư c tác gi xây d ng trong 15 năm, vì th nó chính là s úc k t kinhnghi m c c kỳ quý giá cho nh ng ai mu n h c Anh ng . Yod’m 3DChương trình ti n ích v i dung lư ng ch 784KB, hoàn toàn mi n phí, giao di n ư c thi t k ơn gi n, d s d ng, nhưng l i có kh năng trình di n nh ng hi u ng 3D v n dĩ ch dành choanh chàng “Vista” hào phóng. Yodm 3D là s k t h p c a Flip 3D (trình di n các hi u ng 3Dtrên desktop c a Windows Vista) và desktop dư i d ng 3 chi u. Nó tăng cư ng thêm cho b n 4màn hình desktop o trên m t h th ng c a Windows. UberIcon 1.0.3Ch c b n cũng bi t, khi nh n úp chu t vào m t icon nào ó thì chương trình tương ng s ch y(ch ng h n nh n úp chu t vào thùng rác thì s m Recycle Bin). Tuy nhiên, có l b n s chưabi t và r t ng c nhiên v i u này: m t s máy khi nh n úp chu t vào icon thì trư c khi ch ychương trình, icon ó s phóng l n, r i thu nh , ho c bóng c a nó “tan bi n” vào trong khôngtrung... ó là nh có UberIcon. ây là ph n m m mi n phí, em l i cho Windows c a b n m tkhông khí sinh ng t ng cú nh n chu t v i khá nhi u hi u ng h p d n. YIMTexterYIMTexter là ph n m m cho phép b n v hình ơn gi n và chuy n nh ng hình ó vào c a schat c a Yahoo! Messenger hay Skype b ng chính các bi u tư ng bi u l c m xúc quen thu cmà Yahoo! hay Skype cung c p s n. Chương trình tích h p s n m t khung v b n có th trtài sáng tác ra b t c hình nào mình thích và b n cũng có th lưu l i tác ph m c a mình chias v i m i ngư i. Tr c nghi m sinh h c 2.02Tr c nghi m sinh h c – m t ph n m m Vi t c a tác gi Lê Minh M n v a ra m t b n c phiênb n m i (phiên b n 2.02) v i giao di n c c kỳ “mát m t”. Các tính năng tương t như nh ngphiên b n trư c, Tuy nhiên nó ã ư c s p x p l i m t cách h p lý hơn. Kho hơn 800 câu h itr c nghi m môn Sinh h c l p 11, 12; các bài lý thuy t trong sách giáo khoa Sinh; máy tính khoah c Casio gi l p; ph n tính toán chi u dài, kh i lư ng gen d a trên d ki n cho trư c; i ơnv sinh h c; tra c u m t s b nh t bi n gen... là nh ng gì mà ph n m m này mang l i. Ph n Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 26 of 31
 27. 27. Ebook IT - www.ketnoibanbe.orgbài t p Sinh h c bao g m luôn c l i gi i c a nh ng bài t p ó, giúp b n c có th t ki m traki n th c c a mình. Ph n Thư giãn b sung m t s game m i cùng nh ng bài nh c gi i trí. Qu n lý các kho n thu u năm h c u năm h c, vi c th ng kê h c sinh nào ã n p, thi u bao nhiêu, s ti n n p ư c chia vàocác kho n nào cho h p lý... ã làm m t không ít th i gian c a giáo viên. Vì v y tác gi LêPhương Văn ã g i t ng quý th y, cô giáo ph n m m này giúp vi c qu n lý d dàng hơn.Chương trình vi t b ng Excel, dung lư ng 1,56MB. BaoTho Filter 3Trư c ây e-CHÍP ã gi i thi u v i b n c BaoTho Filter phiên b n 2, m t ph n m m qu n lýs d ng máy tính r t hi u qu . M i ây BaoTho Filter ã có phiên b n 3 v i c i m n i b t làh tr Windows Vista. Chương trình giúp qu n lý th i gian s d ng máy tính c a con em, tránhnghi n máy tính nh hư ng n s c kh e và h c t p; qu n lý th i gian s d ng ph n m m khiph huynh v ng nhà (ví d : h n ch gi chơi Game Online, c m chơi game, c m chat...); qu n lýth i gian s d ng Internet theo yêu c u (qu n lý chính xác n t ng phút). Qemu Manager 4Qemu Manager 4 là ph n m m cho phép b n t o máy o dùng th nghi m nh ng ph n m mm i l mà không lo vi c Windows b ch t b t t do... ng c ph n m m, ngoài tính năngmi n phí, nh g n b n có th tìm th y nhi u h i u hành cho b n n p vào mà không c n cài l it u trên máy o như hai ph n m m t o máy o là Vmware và Virtual PC. Y!M Auto ServicesYM Auto Services (YMAS) là chương trình giúp b n làm 1 nick Yahoo! c bi t v i các tính năng: c tin RSS t các site; Tra t i n (giúp ngư i dùng tra t t i vietdic.com v i các lo i t i nmà Website này h tr ); L y link t i nh c, phim (GrabLink) t 1 s trang như: nhacso.net,youtube.com, video.google.com, metacafe.com. Chương trình có dung lư ng r t nh g n(188KB) và hoàn toàn mi n phí A43 File Management UtilityA43 File Management Utility (AMU) là m t ph n m m qu n lý thư m c và t p tin (gi ng nhưWindows Explorer) hoàn toàn mi n phí, có dung lư ng r t khiêm t n ch 840KB ( ã nén) nhưngl i r t m nh m v i nhi u tính năng ti n d ng, ch ng h n như t c duy t t p tin và thư m cc a AMU là r t nhanh, có các ch hi n th (Icon, Detail, List, Thumbnail) và c bi t là tínhnăng nén và gi i nén ( nh d ng RAR và ZIP) r t nhanh ch b ng cách kéo th hay dùng menuZip/Unzip (RAR/UnRAR). Hơn th n a AMU còn có c m t công c Edit text v i các tính năngr t h u ích có th thay th cho Notepad c i n c a Windows. Vista BlackN u b n thích xài Firefox và cũng thích giao di n bóng b y c a Windows Vista nhưng không có i u ki n xài h i u hành m i này, thì có th thay áo m i cho Firefox b ng m t theme v i phongcách Vista hoàn toàn m i. Khi s d ng theme Vista Black 1.0, màu s c ch o c a các thanhtiêu , các tab là màu en bóng, cùng s ph i h p c a màu xanh bóng làm cho giao di nFirefox c a b n n i b t và sang tr ng hơn bao gi h t. Yêu c u s d ng theme Vista Black1.0 là Firefox phiên b n 2 tr lên. UserBar generator 2.2Khi tham gia vào các di n àn trên m ng, m i ngư i thư ng chèn ch ký cá nhân c a mình vàocu i bài vi t ti n liên l c khi c n trao i. B n có mu n t o cho mình m t ch ký cá nhânmang phong cách chuyên nghi p mà không ph i m t nhi u th i gian không? Hãy dùng UserBargenerator 2.2 c a AmitySource xem sao! Animation Dance 1.3Vi c h c khiêu vũ khi m i xem qua b n s nghĩ nó r t là d , nhưng th t s nó không d chútnào, n u không có s luy n t p thư ng xuyên thông qua ngư i hư ng d n hay không cóchương trình tr giúp nào, b n s r t d b “nh y lò cò”. Qua chương trình Dance (e-CHÍP s325) có l ã giúp b n gi i quy t ph n nào “m i ưu tư” t b y lâu nay, nhưng có th b n s th yhơi khó khăn khi t h c qua chương trình này, c th như hình minh h a ch th hi n có m i bànchân. Nhưng nay v i Animation Dance, b n s th y không ch có chân, tay mà c hình ngư imô ph ng y và cũng v i vô s nh ng i u nh y thông d ng như Dance, nó s em n chob n nh ng bài h c toàn di n hơn, giúp b n h c m t cách nhanh chóng, thú v và h p d n hơn. E-book tích phân cho h c sinh l p 12 Nh ng Ebook hay ang ch ón các b n www.ketnoibanbe.org Page 27 of 31

×