Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Weinig innovatie in A-merken: Hoe co-creatie de innovatiekracht versterkt

1,043 views

Published on

Co-creatie in komt in vele vormen, een van de meest krachtige, schaalbare en continue vorm is Social Media. Door de gebruikmaking van social media tools, haar technieken en data wordt het mogelijk gemaakt om op grote schaal inzicht in de klant te verkrijgen en te verzamelen. Waar men voor blogs nog enige technische kennis nodig, zetten de verlaagde technische belemmeringen tot publicatie/interactie, mensen aan tot sneller en makkelijker delen wat zij denken over producten en diensten, in real-time en ten alle tijde.

Published in: Business, Travel
  • Be the first to comment

Weinig innovatie in A-merken: Hoe co-creatie de innovatiekracht versterkt

  1. 1. Weinig innovatie in A-merken:Hoe co-creatie de innovatiekracht versterkt By Gianluigi Cuccureddu May 6th, 2011 Discuss and feedback this article on the 90:10 Group blogDiscuss and feedback this article on the Facebook 90:10 Group Netherlands page Head of 90:10 Group Netherlands CMO Agora Media Innovation Connect through LinkedIn http://www.linkedin.com/in/gianluigicuccureddu Tel: +31 (0)6 41362612
  2. 2. Weinig innovatie in A-merken: Hoe co-creatie de innovatiekracht versterktVolgens een studie van de SymphonyIRI Group is het jaar 2010 het op één na slechtsteintroductiejaar voor nieuwe producten sinds 2o01:“[...]in het licht van eerdere metingen is het opmerkelijk dat slechts vijf nieuwe producten eenweekomzet haalden die boven de ton lag. In de periode 2000-2007 waren dat er altijd minimaal 10 metuitzondering van 2004 en 2005, de periode van vlak na de prijzenoorlog. Wat Laureijsen echter nogmeer opvalt, is het zwakke cohort daarachter: zo heeft de nummer 20 in de Intro Top van de beste 20producten in 2010 met een weekomzet van net boven de 43.000 euro. Binnenkomen op een dergelijklaag omzetniveau is een unicum sinds de metingen begonnen.”In contrast met bovenstaande cijfers staat het succes van “Maak de Smaak” van Lay‟s. Erwerden in totaal 680.000 inzendingen gestuurd, en de awareness was 80% waar dezenormaal gesproken op zo‟n 60% ligt. De verkoopverwachtingen werden flink overtroffen,Lay‟s ging uit van 2 miljoen verkochte zakken, uiteindelijk werden dit er 6 miljoen.Bovenstaande is slechts één van de vele voorbeelden van co-creatie en haar kracht. Co-creatie in komt in vele vormen, een van de meest krachtige, schaalbare en continue vorm isSocial Media. Door de gebruikmaking van social media tools, haar technieken en data wordthet mogelijk gemaakt om op grote schaal inzicht in de klant te verkrijgen en te verzamelen.Waar men voor blogs nog enige technische kennis nodig, zetten de verlaagde technischebelemmeringen tot publicatie/interactie, mensen aan tot sneller en makkelijker delen wat zijdenken over producten en diensten, in real-time en ten alle tijde.Dit voorziet organisaties van schatten aan informatie die gebruikt kunnen worden omklantgerichte innovaties te bewerkstelligen. Dit kan op grofweg twee manieren:De eerste is de passieve manier, door de ontdekking van relevante conversaties gericht opde organisatie of welke focus dan ook, kunnen uitgedrukte behoeften en bezorgdheid vande doelgroep/klanten geidentificeerd worden. Klanten kunnen producten en oplossingen -voor jou en de organisatie- „wikifixen‟ mits de verstrekte gegevens effectief wordt verzamelden geanalyseerd. Hier komt een goede mix van technologie en menselijke analyse eninterpretatie aan te pas.De tweede manier is de actieve manier, de verkregen gegevens via social media monitoringkunnen gebruikt worden om beïnvloeders te identificeren in een specifieke niche. Dezekunnen door de organisatie betrokken worden in een co-creatie proces die leidt tot effectieve(sociale media) marketing omdat ze betrokken worden bij het marketing proces. Hierdoorwordt de output omarmt en worden ervaringen gedeelt met hun netwerken. Dit creërtB2C2C marketing, wat efficiency slagen met zich meeneemt en een grotere (lees: relevantere)buzz tijdens lancering bewerkstelligt.Beide manieren tot innovatie richten zich op de gebruikmaking van inzichten omproducten/diensten te ontwikkelen en te verbeteren die beter passen bij de behoeften vande consumenten, omdat zij deel uitmaken van het back- en front-end marketing proces.
  3. 3. Een tweede invalshoek hoe social media gebruikt kan worden is door de soort innovatie alsstartpunt te nemen. Merken kunnen social media inzichten gebruiken om “te checken” of deportfolios nog voldoen aan datgeen wat de consumenten aangaat, in essentie incrementeleinnovatie. De echte pioniers innovatie, datgeen wat een merk kan laten uitblinken tenopzichte van de rest, kan bereikt worden door co-creatie. Daar waar bepaalde trends zijngespot (via monitoring) het formeel creëren van een -gesloten of open- co-creatie proces.In het innovatie proces worden in elke fase weer verschillende type personen betrokken. Inde ideation-fase worden de “creative consumers” betrokken, in de test-fase worden deideëen ge-stresstest door kritische consumenten en validatie vindt plaats doorrepresentatieven uit de diverse hoeken te nemen en dit men hun eigen netwerk te checken.Door gebruikmaking van co-creatie worden de ontwikkel-tijden verkort en de outputvergroot door de continue betrekking van “externen”.Voor de opengestelde innovatie is het van belang dat de interne organisatie zo ingeregeld isdat “open business” bedrijfsvoering mogelijk gemaakt wordt. De organisatie moet agile zijn,door het openbreken van de silo‟s (zowel intern tussen departmenten) en met de markt,moet het adequaat de informatie terugvloeien naar de desbetreffende supply chains, waarnaverbetering/aanpassing plaatsvindt en deze terug in de markt wordt geplaatst. Deorganisatie bevindt zich in een opwaartse spiraal.

×