Een 90:10 Group reactie op:<br />Senior executives gevenaandathunbedrijvenbelangrijke trade-offs goedbeheren.Zezientochbel...
Introductie<br />Alser word gevraagdnaartoekomstplannenvoor de komendedrie tot vijfjaar, geeft het rapport aandat de busin...
Risico<br />Dehoeveelheid supply chain risico die executives voorzien, is weinigveranderd.’<br />‘Meer dantweederdegeeftaa...
Dit is eenglobaalfenomeen<br />‘Respondenten in ontwikkeldeAziatischelandentonenmeerzorgendan die in welkeandereregio: 82 ...
Trade-offs<br />Eenderde van de respondentengeeftaandatfunctioneleafdelingenhun impact op elkaarnietbegrijpen.Dat is het g...
Key Needs..<br />Uitdagingenaanpakken die bedrijvengeïdentificeerdhebben — de dienstverleningverbeteren en reageren op nie...
Issues..<br />Veeltoekomstige supply chain uitdagingenzettenbedrijven toe tot beterbeheer van informatie over individuelek...
Solutions & Opportunities<br />Senior-executives hun betrokkenheid, daarbij inbegrepen de hands-on aandacht van de CEO, is...
Social Media is het Antwoord..<br />Social Media staat interne teams toe om gemakkelijk samen te kunnen werken, met de ver...
Onderdelen van 90:10 Innovatie Platform<br />Monitoring – 90:10 voorziet continue dagelijkse monitoring en rapportage van ...
Supply Chains<br />CEO Visibility<br />Cocreation<br />CEO Direct<br />Converged Cross Dept Team (Headed by COO)<br />Soc...
GianluigiCuccuredduManaging Partner 90:10 Groupgianluigi@ninety10group.com+31 (0)6 41 36 26 12<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Reducering van Supply Chain risico dmv Social Media

2,214 views

Published on

Senior executives geven aan dat hun bedrijven belangrijke trade-offs goed beheren. Ze zien toch belemmeringen voor betere prestaties: stijgende risico’s, gebrek aan samen-
werking, en weinig betrokkenheid van de CEO.

Wij zijn er van overtuigd dat social media, haar technologieën en klantgegevens, één van de oplossingen is om deze (supply chain) risico's te reduceren.

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reducering van Supply Chain risico dmv Social Media

 1. 1. Een 90:10 Group reactie op:<br />Senior executives gevenaandathunbedrijvenbelangrijke trade-offs goedbeheren.Zezientochbelemmeringenvoorbetereprestaties: stijgenderisico’s, gebrekaansamen-<br />werking, en weinigbetrokkenheidvan de CEO.<br />
 2. 2. Introductie<br />Alser word gevraagdnaartoekomstplannenvoor de komendedrie tot vijfjaar, geeft het rapport aandat de businessfocusverschoven is van een ‘down-turn’ tactiek, waarbijde operationelekostenwordenverminderd, naareen ‘new-normal’ tactiekwaarbij het supply chain risico word gereduceerd.<br />Over het algemeen is het waargenomen supply chain risicotoegenomen. Het meestopvallend is de klantenservice.<br />Het gebrekaaninterdepartementalesamenwerking en klantgegevenszijn de zwakstepunten.<br />Wijzijner van overtuigddat social media, haartechnologieën en klantgegevens, één van de oplossingen is omditrisicotereduceren.Dit is onsuitgangspunt.<br />
 3. 3. Risico<br />Dehoeveelheid supply chain risico die executives voorzien, is weinigveranderd.’<br />‘Meer dantweederdegeeftaandat het risico in de afgelopendriejaar in toegenomen. Eenzelfdedeelziet het risicoverderstijgen.’ <br />
 4. 4. Dit is eenglobaalfenomeen<br />‘Respondenten in ontwikkeldeAziatischelandentonenmeerzorgendan die in welkeandereregio: 82 procentgeeftaandathun supply chain risico in de komendevijfjaarzalstijgen.’<br />
 5. 5. Trade-offs<br />Eenderde van de respondentengeeftaandatfunctioneleafdelingenhun impact op elkaarnietbegrijpen.Dat is het grootsteobstakel tot samenwerkingbij het beheren van trade-offs.<br />Tussen de 31 en 40 procent van de respondentengeeftaandathunoperationele teams (bijna) nooitvergaderen met sales en marketing, om supply chain spanningen de bespreken.<br />Respondenten in verschillendefunctiesgevenaandat sales/marketing de meestemoeitehebbenomsamentewerken met anderefuncties. 23 procentgeefteenprobleemaantussen sales/marketing en productie. 21 procentgeefteenprobleemaantussen sales/marketing en planning.<br />
 6. 6. Key Needs..<br />Uitdagingenaanpakken die bedrijvengeïdentificeerdhebben — de dienstverleningverbeteren en reageren op nieuweverwachtingen en patronen in de vraag van klanten — vereisenmeer en betereinformatie, ongeacht het geografischetoepassingsgebied of de lengte van supply chains. <br />In eengefragmenteerdemarkthelpteenbeteroverzicht in klantinformatie en kostenbedrijvenvoortebereiden op de toekomstigeonzekerheden van de supply chain.<br />
 7. 7. Issues..<br />Veeltoekomstige supply chain uitdagingenzettenbedrijven toe tot beterbeheer van informatie over individuelekosten en klanten. Ongeveereenkwart van de respondentenverwachtdathunbedrijf in de komendevijfjaar in IT systemenzalinvesteren, en maar 10 procentgeeftaandathunbedrijf social media gebruiktomklantbehoeften vast testellen.<br />‘Bijvoorbeeld, klantenservicewordthogereprioriteit, en executives gevenaandathunbedrijven service en kosteneffectiefbalanceren. Tochbenaderenbedrijven service-level targets op een one-size-fits-all manier.‘<br />De resultaten tonen een soortgelijke scheiding tussen data en besluitvorming: bedrijven lijken veel minder gedetailleerde informatie te verzamelen dan onze ervaring suggereert verstandig te zijn bij het maken van slimme supply chain beslissingen.<br />
 8. 8. Solutions & Opportunities<br />Senior-executives hun betrokkenheid, daarbij inbegrepen de hands-on aandacht van de CEO, is de spil in het beheer van de cross-functionele trade-offs die ten grondslag liggen aan vele supply chain beslissingen. Toch is de rol van CEO's bij veel bedrijven die we ondervroegen, beperkt of onbestaand.<br />Bedrijven die de functionele verdeeldheid kunnen overbruggen welke de samenwerking dwarsboomt, zullen in staat zijn concurrerende supply chains te creëren die de eisen van de business strategie kunnen vervullen.<br />Het verbeteren van de dienstverlening en inspelen op de nieuwe verwachtingen en patronen van de klantvraag - eist ​​meer en betere informatie.<br />
 9. 9. Social Media is het Antwoord..<br />Social Media staat interne teams toe om gemakkelijk samen te kunnen werken, met de verbeterde zichtbaarheid kunnen ze de silo’s omver werpen. <br />Interne teams worden in staat gesteld om met externe stakeholders samen te werken tijdens passende fases van het supply chain ontwerp-proces.<br />Social Media kunnen zorgen voor een verbeterd niveau van de klantenservice bij een goed beheer ervan.<br />Social Media kunnen real-time datastromen van klantinzichten leveren, op een schaal die nooit eerder is bereikt.<br />Social Media betekent dat dit alles tegen aanzienlijk lagere kosten bereikt kan worden in vergelijking met traditionele methoden.<br />Wanneer deze verschillende toepassingen van Social Media worden samengevoegd, kunnen deze zorgen voor een sterk verbeterde effectiviteit van alle supply chains door middel van een gesynchroniseerd 90:10 Innovatie Platform.<br />
 10. 10. Onderdelen van 90:10 Innovatie Platform<br />Monitoring – 90:10 voorziet continue dagelijkse monitoring en rapportage van gerelateerde (open) online conversaties.<br />Analyst –Een 90:10 analist die dicht bij uw business en sector staat – koppelt de (open) gesprekken terug in uw departementen en supply chain planning.<br />Social API – Onze technologie staat u toe om (gesloten) sociale gegevens aan te boren zoals binnen Facebook en het te linken met de bestaande CRM-databases.<br />Community Manager –Wij voorzien of werven een community manager die (gesloten) conversaties van strategische waarde terugkoppelt in uw planningsproces.<br />Social Data Repository – Alle gegevens worden op een enkele, doorzoekbare bewaarplaats ingevoerd, deze data kan opgeroepen worden tijdens het gehele supply chain proces. Ofwel om te markeren of om innovatie vorm te geven. <br />Converged Cross Dept Team – Wij helpen u met het opzetten en beheren van een geconvergeerd team dat samenwerkt en silo's voorbij gaat.<br />Co-creation – Wij faciliteren co-creatie workshops met uw externe stakeholders en community manager om de output te verfijnen.<br />CEO Direct – Onze technologie die CEO's de mogelijkheid geeft tot het bekijken van gegevens en het daarbij gepaarde supply chain proces. Dit kan nu op een directe, real-time en onbemiddelde manier.<br />
 11. 11. Supply Chains<br />CEO Visibility<br />Cocreation<br />CEO Direct<br />Converged Cross Dept Team (Headed by COO)<br />Social Data Repository<br />90:10 Group Ltd Copyright, 2010<br />Social API / CRM<br />Community Manager<br />90:10 Monitoring<br />90:10 Analyst<br />Closed<br />Open<br />Social Media Data Cloud<br />
 12. 12. GianluigiCuccuredduManaging Partner 90:10 Groupgianluigi@ninety10group.com+31 (0)6 41 36 26 12<br />

×