Giani

759 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
759
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Giani

 1. 1. Investeşte în oameni ! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013ritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cun Domeniul major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului: “Formarea continuă a profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii” Beneficiar: Universitatea „Valahia” din Târgovişte Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62651 Modul: Instruire diferenţiată Nume si prenume:MERIŞANU GIANINA ELENA Specializarea : GEOGRAFIE Disciplina: 4 Multiculturalism şi educaţie Tema 1: Proiect educaţional multicultural
 2. 2. SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE ACTIVITATE FORMALĂ ŞI NONFORMALĂ PROPUNĂTOR: PROF. MERIŞANU GIANINA ELENA EDUCAŢIE INTER SI MULTICULTURALĂ DOMENIUL FOLCLOR PERIADA DE DESFĂŞURARE : UN AN SCOLAR ARGUMENT „Frumuseţea reprezintă promisiunea fericirii” - Henri RousseauPLEDOARIE PENTRU ARTĂ, CULTURĂ, SPIRITUALITATE, TRADIŢIE....... FRUMOS
 3. 3. SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE Păstrarea nealterată şi cultivarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare româneşti şi ale altor popoareulate, echilibrate, care urmează o evoluţie normală, sunt acelea în care omul îşi cunoaşte foarte bine rolul. Dar, trebuie spus,aceste sisteme Lucrul cel mai important în societatea modernă este identificarea ta sau acceptarea unei componente culturale unde tu
 4. 4. SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE Există diferenţe mari între ce se întâmplă acum şi ce era în urmă cu o sută de ani? Culturile tradiţionale reflectau o mentalitate religioasă, raporturile omului cu transcendentul, rolul lui. Ce trebuie să facă şi ce nu. Îi reglementau viaţa: ce mănâncă, ce bea, cum se îmbracă, ce face când se căsătoreşte.Nimeni nu ar fi avut curajul, să facă ceva care nu se încadra în acest cod. Comportarea religioasă este elementul principal al culturii tradiţionale. Or, de vreo sută şi ceva de ani are loc un proces de desacralizare, de ritualizare şi de secularizare a structurilor tradiţionale. În cadrul acestui proces se păstrează formele, uneori şi funcţia, dar nu mai este conştientizată această funcţie rituală. Se pierde funcţia rituală.Trăim într-o perioadă de secularizare a mentalităţilor, de festivizare a obiceiurilor şi tradiţiilor. Membru cu drepturi depline a Uniunii Europene, începând cu data de 1 ianuarie 2007, România,ţară cu vechi tradiţii şi obiceiuri, constituie o mare şi eterogenă casă a naţiunilor, fiecare naţiune având bogăţia sa de obiceiuri şi tradiţii. În ceea ce priveşte politica europeană, consider că există două direcţii majore:de unificare la nivelul legislaţiei, al politicilor economice, monetare; de conservare a diversităţii culturale, lingvistice , de patrimoniu sau de mediu, la nivelregional sau local. Educatorul este chemat să valorifice întregul patrimoniu pe care îl are la dispoziţie pentru a educa tineretul în noul spirit european; UNITATE PRIN DIVERSITATE. Elementele de cultură şi civilizaţie care apropie naţiunile, valorile perene fiecărei naţiuni, dar şi cele general valabile, trebuie avute în prim plan în contextul ideii de cetăţean european, dar şi de consolidare a identităţii naţionale. Elementele de istorie şi geografie locală, de tradiţii strămoşeşti, trebuie cunoscute pentru conturarea şi afirmarea unei identităţi locale sau regionale, cu care, apoi,să ne regăsim locul potrivit în rândul celorlalte comunităţi europene. Educaţia interculturală, înţelegerea internaţională se construiesc prin intermediul ştiinţelor exacte, ştiinţelor umane şi sociale şi, în general, al tuturor obiectelor de învăţământ, dar un rol aparte îl ocupă educaţia tuturor copiilor pentru recunoaşterea diferenţelor existente în interiorul aceleiaşi societăţi, aceleiaşi naţiuni, în special, din punct de vedere cultural. Aceasta permite elevilor să se raporteze în orice moment la alţii. Având ca scop “conştientizarea valorilor culturale moştenite de la înaintaşi, precum şi a valorilor culturale cu care vor intra în contact, cele ale Uniunii Europene “, se va urmări realizarea unor obiective ca: cunoaşterea şi promovarea valorilor culturale moştenite de la strămoşi: cultivarea toleranţei , a respectului reciproc între cetăţeni; acceptarea pluralismului valoric. .
 5. 5. SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE ŞCOALA îşi propune -Conştientizarea valorilor culturale moştenite de la inaintaşi, precum şi a valorilor culturale cu care vor intra în contact, valorile U.E. CUNOAŞTEREA şi promovarea valorilor culturale moştenite de la înaintaşi, a folclorului autentic; Acceptarea pluralismului valoric; SCOP: Rolul cunoaşterii ”rădăcinilor istorice” ale creaţiei populare, al educaţiei prin folclor într- o lume multiculturală, al redefinirii modelului de cultură tradiţională din perspective fenomenului globalizării OBIECTIV general:  consolidarea identităţii naţionale printr-o atentă alegere a tradiţiilor şi obiceiurilor populare locale.
 6. 6. SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE OBIECTIVE: O conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale şi universale; a stimularea creativităţii şi talentului; s cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor culturale ale comunităţii locale. ELEVI E Familiarizarea elevilor cu elemente importante ale folclorului tradiţional local F Cunoaşterea specificului unei localitǎţi din altǎ zonǎ geograficǎ. C Identificarea asemǎnǎrilor şi deosebirilor de naturǎ folcloricǎ (etno-culturalǎ) şi moral religioasǎ dintre comunitǎţile din care fac parte şcolile. c Cultivarea respectului, toleranţei şi cooperǎrii, indiferent de confesiunea religioasă sau etnie. PǍRINŢI o Conştientizarea pǎrinţilor cu privire la rolul de parteneri reali ai şcolii în scopul educǎrii şi formǎrii personalitǎţii copiilor. o Educarea unor atitudini pozitive faţǎ de noile metode de educaţie ale şcolii. o Responsabilizarea familiilor rrome faţă de şcoală, comunitate.
 7. 7. SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE GRUP ŢINTĂ: G elevi; e învăţătorii şi prof diriginţi; î familiile elevilor; f preotul; p comunitatea locală; c specialiştii instituţiilor partenere; s agenţi economici. RESURSE Umane - elevi, cadre didactice, - specialişti din instituţiile implicate - agenţi economici Materiale – aparat foto, cameră foto digitală, - calculator, videoproiector, - microbuz şcolar, etc Finaciare – fonduri proprii sprijin din partea instituţiilor partenere-pregătire de specialitate gratuită, transport, publicitate la costuri mici, recuzită de scenă,sponsorizări
 8. 8. SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE ETAPE PROIECT Etapa pregătitoare: E Stabilirea temei de comun acord cu toţi partenerii; S Identificarea grupurilor ţintă; I Stabilirea responsabilităţilor; S Stabilirea activităţilor din cadrul proiectului; S Elaborarea scrisorilor pentru părinţi, a scrisorilor de intenţie şi a acordurilor de parteneriat; a Lansarea proiectului şi implicarea tuturor partenerilor. Etapa de implementare a proiectului: Lansarea proiectului şi implicarea tuturor partenerilor; L Mediatizarea prin diverse căi M Atragerea de sponsori, colectarea de fonduri necesare derulării proiectului; p Campanii de informare, de relaţii publice; C Desfăşurarea activităţilor conform graficului; D Onorarea invitaţiilor primite de a participa la diferite activităţi de gen; O Amenajarea expoziţiei; A Realizarea de produse ale activităţilor proiectului; R Scrisori de mulţumire persoanelor care au susţinut proiectul ; S Evaluarea.
 9. 9. SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE TEMATICA PROIECTULUI PLEDOARIE PENTRU ARTĂ, CULTURĂ, SPIRITUALITATE, TRADIŢIE....... FRUMOS I. DESPRE IDENTITATEA NOASTRĂ: I.1. MONOGRAFIA LOCALITĂŢII I.2. GOSPODĂRIA I.3. LADA DE ZESTRE PARADA COSTUMELOR POPULARE EXPOZIŢIE DE COSTUME POPULARE I.4. VIZITE TRADIŢIONALE, MUZEE; II. SPIRITUALITATEA SATULUI II.1. TRADIŢII şi OBICEIURI LOCALE II.2. CONSERVAREA şi TRANSMITEREA TEZAURULUI LOCAL SPECTACOLE – CONCURSURI III. DOCUMENTARE REDACTAREA unei BROŞURI care să prezinte costumul popular, obiceiuri păstrate sau în conservare/uitate, specifice etniei, zonei-zonelor din care fac parte şcolile partenere în proiect;
 10. 10. SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE ACTIVITĂŢI INFORMATIVE: Descrierea activităţii- Perioada 1. Iniţierea proiectului 2. Întocmirea proiectului -familiarizarea cadrelor didactice cu proiectul şi cerinţele lui; -idei novatoare-practice; -stabilirea grupului ţintă; -planificarea activităţilor. 3. Cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor fiecărei zone -lecturare, cunoaşterea directă, manifestări prin activităţi tradiţionale. Permanent 4. Realizarea unor materiale informative referitoare la istoria-geografia locului, portulpopular, ocupaţii specifice zonei, trasee de interes turistic -realizarea materialelor; -trimiterea acestor materiale către şcolile partenere; Permanent 5. Activităţi de diseminare a proiectului - prezentarea portofoliului proiectului - distribuirea broşurii către şcolile şi instituţiile partenere.
 11. 11. SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE EVALUAREA PROIECTULUI a) C.D. cu filme, poze de la activităţi; b) Portofoliul fiecărei activităţi; c) Desene, eseuri ale elevilor realizate în urma celor două vizite; d) Obiecte confecţionate de elevi pentru schimb între şcoli (afişe publicitare, felicitări, mici obiecte de artizanat ş.a.). REZULTATE AŞTEPTATE a) Marcarea începutului unei colaborări între elevii cu care vom colabora pe parcursul derulării proiectului; b) Motivarea atingerii standardelor de performanţă în pregătirea cadrelor didactice; c) Oferirea posibilităţii (atât elevilor, cât şi cadrelor didactice, părinţilor, comunităţii locale) de a cunoaşte aspecte ale culturii şi tradiţiilor românilor şi din alte zone, dar nu numai şi, prin atragerea de colaboratori din ţări europene NOTĂ: Şcolile partenere vor face schimb de materiale şi impresii după fiecare activitate desfăşurată în cadrul proiectului.
 12. 12. SĂ NE CUNOAŞTEM TRADIŢIILE Bibliografie : Dulamă Maria Eliza, Elemente din didactica geografiei, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2001, 176 p. DULAMĂ, Maria Eliza, 2009, Cum îi învăţăm pe alţii să înveţe. Teorii şi practici didactice, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 458 pagini DULAMĂ, Maria Eliza, 2008, Metodologie didactică. Ediţia a 2-a, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 408 pagini DULAMĂ, Maria Eliza, 2008, Practica pedagogică. Ediţia a 2-a, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 230 pagini DULAMĂ Maria Eliza, Serafima Roşcovanu, 2007, Didactica geografiei, Editura BONS OFFICES, Chişinău, 512 pagini DULAMĂ Maria Eliza, 2008, Metodologii didactice activizante. Teorie şi practică, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 396 p.

×