Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El seme e l'alber

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El seme e l'alber

 1. 1. El seme e l'alber L'è pinin, el seme A volt minuscol o invisibil ai ecc Leger e silenzios i al sent miga gnianca i nost orecc
 2. 2. Quant l'è l’ora el croda dal frùtt marú E portò dal vent in su e in giù El po’ finii a tocaa tera, O sora em sass o su la géra
 3. 3. El sa fa anca portàa in gir Da i avìc o altri incolpevoi bésccit Fin a trovaa un fiuu Chél sia bel o brut El ga miga importanza Basta che el sia chèl giust
 4. 4. El seme el contegn già l'alber intréch Se no come el pódresa ves chél che el diventerà? El ga bisegn l'ambient giust Un pòo de acqua, tera bona e el germoglierà
 5. 5. L`è cresù, dì dopo dì, an dopo an Semprò pusée fort, in alt El pò miga naa lontan
 6. 6. I radis i al tegn ligò a la tera La so tera, lì el scta ben I ram e i fèi i ach da l'aria altera E d'estat el par pusée pien
 7. 7. La calura e l'afa esctiva I la facc sudaa E un quai can che alzò la gamba par piscaa El la facc anca rabbiaa
 8. 8. La visct anca amanti che sa giurava amor eterno Cercaa ombra E frescura sot a la so fronda
 9. 9. E i pup che giugava a scondes Che I ag girava in gir; che baraonda!
 10. 10. La ga facc da cà a un infinità de orscei E l’autun el ga regalò i color pusée bei
 11. 11. L'è cresù ben, el ga avuut anca un póo de furtuna La resisctit al vent, la superò i bufér I temperaduur rigid de l'invern E la soportó el pes de la nev
 12. 12. Dopo tanto temp Adess l'è el so moment! L'è marú, l'è fioriit, la facc el frùtt anca lù Marù el frùtt, la facc el seme Anca el contadin la dicc, bene!
 13. 13. E la storia la ricumincia Stagion dopo stagion, an dopo an Fin a la fin, quant el perderà tucc i so ram L'è el circol dela vita, miga doma par l'alber Ma anca par l‘esser uman Gil

×