Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Google+ for SMB Vietnam 2014 (Dũng Gờ)

1,021 views

Published on

Slide chia sẻ về Google+

Published in: Social Media

Google+ for SMB Vietnam 2014 (Dũng Gờ)

 1. 1. + www.gbgvietnam.org + plus.google.com/+GBGVietnamOrg + facebook.com/groups/gbgvietnam CONNECT INFORM INSPIRE for Dũng Gờ GBG Ho Chi Minh Manager Email: mrgiaiphapso@gmail.com
 2. 2. + www.gbgvietnam.org + plus.google.com/+GBGVietnamOrg + facebook.com/groups/gbgvietnam CONNECT INFORM INSPIRE NỘI DUNG 1. GBG là gì? 2. Google+ Việt Nam có gì mới? 3. Kinh nghiệm sử dụng Google+ 4. Tại sao SMB nên sử dụng Google+ 5. Hỏi & Đáp
 3. 3. + www.gbgvietnam.org + plus.google.com/+GBGVietnamOrg + facebook.com/groups/gbgvietnam CONNECT INFORM INSPIRE 1. GBG là gì? GBG: Google Business Groups Cộng đồng toàn cầu của Google về Business Hơn 100 cộng đồng trên toàn thế giới Việt Nam có 3 chapter: Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng https://www.google.com/landing/gbg/
 4. 4. + www.gbgvietnam.org + plus.google.com/+GBGVietnamOrg + facebook.com/groups/gbgvietnam CONNECT INFORM INSPIRE 2. Google+ Vietnam có gì mới? Global: ~500 triệu người dùng Việt nam: ~5 triệu người dùng Việt Nam đứng hạng 03 thế giới về tốc độ tăng trưởng trong năm 2013
 5. 5. + www.gbgvietnam.org + plus.google.com/+GBGVietnamOrg + facebook.com/groups/gbgvietnam CONNECT INFORM INSPIRE 2.1 Google+ Vietnam có gì mới? Vietnam 1. Từ năm 2014 trở đi: đã có bộ phận chuyên trách quản lý và định hướng phát triển. 2. Hệ sinh thái Google+ tại VN sẽ phong phú hơn: News, Celebrities, Brands, … 3. Chính sách hỗ trợ dành cho SMB: • Hỗ trợ tư vấn cơ bản • Xét duyệt đưa vào Suggested Users List: Điều kiện là phải có page, đăng tin bài thường xuyên (trên 3 lần/tuần), trên 1000 followers.
 6. 6. + www.gbgvietnam.org + plus.google.com/+GBGVietnamOrg + facebook.com/groups/gbgvietnam CONNECT INFORM INSPIRE 3. Kinh nghiệm sử dụng Google+ Hệ sinh thái Google+
 7. 7. + www.gbgvietnam.org + plus.google.com/+GBGVietnamOrg + facebook.com/groups/gbgvietnam CONNECT INFORM INSPIRE 3.1 Kinh nghiệm sử dụng Google+ Liên kết đồng bộ các dịch vụ: YouTube, Blogspot, Google Search, Gmail, Gmaps, Google Drive…
 8. 8. + www.gbgvietnam.org + plus.google.com/+GBGVietnamOrg + facebook.com/groups/gbgvietnam CONNECT INFORM INSPIRE - Sử dụng hình GIF (động) - Chia sẻ nội dung mang cảm xúc, giá trị tốt tới người dùng - Đặt hashtag cho bài đăng - Tăng cường tương tác với người dùng: Comment, Hangout - Quản lý thành viên bằng Circle 3.2 Kinh nghiệm sử dụng Google+ - Đăng nội dung nặng tính QC - Chỉ đăng link bài viết mà không kèm hình và text - Không đặt hashtag - Share link quá nhiều và liên tục vào các Community không liên quan - Dùng tool tự động đăng bài, trao đổi +1 NÊN KHÔNG NÊN
 9. 9. + www.gbgvietnam.org + plus.google.com/+GBGVietnamOrg + facebook.com/groups/gbgvietnam CONNECT INFORM INSPIRE 3.3 Kinh nghiệm sử dụng Google+
 10. 10. + www.gbgvietnam.org + plus.google.com/+GBGVietnamOrg + facebook.com/groups/gbgvietnam CONNECT INFORM INSPIRE 3.4 Kinh nghiệm sử dụng Google+
 11. 11. + www.gbgvietnam.org + plus.google.com/+GBGVietnamOrg + facebook.com/groups/gbgvietnam CONNECT INFORM INSPIRE 3.5 Kinh nghiệm sử dụng Google+ Chuẩn hóa & đa dạng nội dung + Thiết lập liên kết + Duy trì nội dung & tương tác
 12. 12. + www.gbgvietnam.org + plus.google.com/+GBGVietnamOrg + facebook.com/groups/gbgvietnam CONNECT INFORM INSPIRE 3.6 Kinh nghiệm sử dụng Google+ Google Places & Google+ Local Business Page
 13. 13. + www.gbgvietnam.org + plus.google.com/+GBGVietnamOrg + facebook.com/groups/gbgvietnam CONNECT INFORM INSPIRE 3.7 Kinh nghiệm sử dụng Google+ Google+ comment cho YouTube & Blogspot
 14. 14. + www.gbgvietnam.org + plus.google.com/+GBGVietnamOrg + facebook.com/groups/gbgvietnam CONNECT INFORM INSPIRE 3.8 Kinh nghiệm sử dụng Google+ Google+ Post Ads
 15. 15. + www.gbgvietnam.org + plus.google.com/+GBGVietnamOrg + facebook.com/groups/gbgvietnam CONNECT INFORM INSPIRE 4. Tại sao SMB nên sử dụng Google+ ? Giải pháp Hiệu quả, Tiết kiệm Phát triển thương hiệu, cộng đồng trên Social Media Cộng đồng tư vấn, hỗ trợ miễn phí
 16. 16. + www.gbgvietnam.org + plus.google.com/+GBGVietnamOrg + facebook.com/groups/gbgvietnam CONNECT INFORM INSPIRE Bạn có muốn dẫn đầu xu hướng? 4.1 Tại sao SMB nên sử dụng Google+ ?
 17. 17. + www.gbgvietnam.org + plus.google.com/+GBGVietnamOrg + facebook.com/groups/gbgvietnam CONNECT INFORM INSPIRE Google+ sẽ giúp SMB trở nên “nặng ký” hơn! 4.2 Tại sao SMB nên sử dụng Google+ ?
 18. 18. + www.gbgvietnam.org + plus.google.com/+GBGVietnamOrg + facebook.com/groups/gbgvietnam CONNECT INFORM INSPIRE Google+ Help: http://goo.gl/xSn5VJ Google+ Vietnam Community: http://goo.gl/eXA695 5. Hỏi Đáp

×