Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ke hoach thang 2013

904 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ke hoach thang 2013

  1. 1. KẾ HOẠCH THÁNG 10/2012    I. Mục đích yêu cầu: - Tiếp tục củng cố thói quen đọc sách cho các em - Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ II. Những hoạt động chính: - Giới thiệu sách trong tháng - Duy trì nề nếp đọc sách - Tập huấn nghiệp vụ - Trao đổi nghiệp vụ cùng đồng nghiệp III. Thời gian thực hiện:  Tuần 1: từ 01/10 -> 05/10/2012 - Duy trì hoạt động thư viện - Giới thiệu sách theo chủ điểm - Xây dựng thói quen, nề nếp “đọc đúng và hiểu đúng”  Tuần 2: từ 08/10 -> 12/10/2012 - Theo dõi việc sử dụng thiết bị đầu năm học - Duy trì thói quen đọc sách - Chuẩn bị tài liệu tham khảo phục vụ các em tự ôn tập chuẩn bị thi giữa kì  Tuần 3: từ 15/10 -> 19/10/2012 - Giới thiệu sách mới (trên bảng con) - Nhắc nhở bạn đọc (học sinh) giữ gìn tác phong khi đến thư viện - Kể chuyện đạo đức cho tác em nghe tại thư viện - Tham gia tập huấn chuyên môn tại PGD huyện  Tuần 4: từ 22/10-> 26/10/2012 - Duy trì hoạt động thư viện - Củng cố nề nếp đọc sách - Chuẩn bị thiết bị dạy học phục vụ thao giảng khối 4 THƯ VIỆN
  2. 2. KẾ HOẠCH THÁNG 11/2012    I. Mục đích yêu cầu: - Tiếp tục củng cố thói quen đọc sách cho các em - Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ II. Những hoạt động chính: - Giới thiệu sách trong tháng - Duy trì nề nếp đọc sách - Xây dựng kế hoạch bổ sung tài liệu III. Thời gian thực hiện:  Tuần 1: từ 29/10 -> 02/11/2012 - Duy trì hoạt động thư viện - Giới thiệu sách “Người Thầy đầu tiên” - Xây dựng thói quen, nề nếp “đọc đúng và hiểu đúng” - Xử lý báo, tạp chí quá hạn.  Tuần 2: từ 05/11 -> 09/11/2012 - Xây dựng kế hoạch bổ sung - Theo dõi việc sử dụng thiết bị - Duy trì thói quen đọc sách - Chuẩn bị tài liệu tham khảo nói về thầy cô cho các em tìm đọc - Tổ chức chương trình phát thanh măng non (Thứ năm)  Tuần 3: từ 12/11 -> 16/11/2012 - Giới thiệu sách mới (Bubu có em) - Nhắc nhở bạn đọc (học sinh) giữ gìn tác phong khi đến thư viện - Kể chuyện đạo đức “Thầy tôi” cho các em nghe tại thư viện  Tuần 4: từ 19/11-> 23/11/2012 - Duy trì hoạt động thư viện - Củng cố nề nếp đọc sách.  Tuần 5: từ 26/11-> 30/11/2012 - Tiếp tục hoàn thiện kho sách - Thông kê bạn đọc. - Chuẩn bị thiết bị dạy học cho hội giảng khối 3 - Chuẩn bị tài liệu ôn tập các môn cho các em chẩn bị thi cuối kì 1 THƯ VIỆN
  3. 3. KẾ HOẠCH THÁNG 12/2012    I. Mục đích yêu cầu: - Tiếp tục củng cố thói quen đọc sách cho các em - Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ II. Những hoạt động chính: - Giới thiệu sách trong tháng - Duy trì nề nếp đọc sách - Tập huấn nghiệp vụ - Trao đổi nghiệp vụ cùng đồng nghiệp III. Thời gian thực hiện:  Tuần 1: từ 01/10 -> 05/10/2012 - Duy trì hoạt động thư viện - Giới thiệu sách theo chủ điểm - Xây dựng thói quen, nề nếp “đọc đúng và hiểu đúng”  Tuần 2: từ 08/10 -> 12/10/2012 - Theo dõi việc sử dụng thiết bị đầu năm học - Duy trì thói quen đọc sách - Chuẩn bị tài liệu tham khảo phục vụ các em tự ôn tập chuẩn bị thi giữa kì  Tuần 3: từ 15/10 -> 19/10/2012 - Giới thiệu sách mới (trên bảng con) - Nhắc nhở bạn đọc (học sinh) giữ gìn tác phong khi đến thư viện - Kể chuyện đạo đức cho tác em nghe tại thư viện - Tham gia tập huấn chuyên môn tại PGD huyện  Tuần 4: từ 22/10-> 26/10/2012 - Duy trì hoạt động thư viện - Củng cố nề nếp đọc sách - Chuẩn bị thiết bị dạy học phục vụ thao giảng khối 4 THƯ VIỆN
  4. 4. KẾ HOẠCH THÁNG 01/2013    I. Mục đích yêu cầu: - Tiếp tục củng cố thói quen đọc sách cho các em - Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ II. Những hoạt động chính: - Giới thiệu sách trong tháng - Duy trì nề nếp đọc sách - Đẩy mạnh hoạt động Thư viện - Hỗ trợ làm đồ dùng dạy học III. Thời gian thực hiện:  Tuần 1: từ 31/12 -> 04/01/2013 - Duy trì hoạt động thư viện - Giới thiệu sách “Đạo đức làm người trong truyện ngụ ngôn” - Xây dựng thói quen, nề nếp “đọc đúng và hiểu đúng” - Thu hồi sách đã mượn ở HKI và cho mượn sách ở HKII.  Tuần 2: từ 07/01 -> 11/01/2013 - Xây dựng kế hoạch bổ sung - Theo dõi việc sử dụng thiết bị - Duy trì thói quen đọc sách - Tổ chức chương trình phát thanh măng non (Thứ năm)  Tuần 3: từ 14/01 -> 18/01/2013 - Giới thiệu sách mới (Tích chu) - Nhắc nhở bạn đọc (học sinh) giữ gìn tác phong khi đến thư viện - Kể chuyện đạo đức “Con Cáo giảo hoạt” cho các em nghe tại thư viện  Tuần 4: từ 21/01-> 25/01/2013 - Duy trì hoạt động thư viện - Củng cố nề nếp đọc sách.  Tuần 5: từ 28/01-> 01/02/2013 - Tiếp tục hoàn thiện kho sách - Thông kê bạn đọc. - Chuẩn bị thiết bị dạy học cho hội giảng khối 2 THƯ VIỆN
  5. 5. KẾ HOẠCH THÁNG 02/2013    I. Mục đích yêu cầu: - Tiếp tục củng cố thói quen đọc sách cho các em - Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ II. Những hoạt động chính: - Giới thiệu sách trong tháng - Duy trì nề nếp đọc sách - Đẩy mạnh hoạt động Thư viện - Hỗ trợ làm đồ dùng dạy học III. Thời gian thực hiện:  Tuần 1: từ 04/02 -> 08/02/2013 - Duy trì hoạt động thư viện - Giới thiệu sách “Cái gì trên đời chỉ có một” - Tổng vệ sinh kho sách  Tuần 2: từ 11/02 -> 15/02/2013 - Xây dựng kế hoạch bổ sung - Theo dõi việc sử dụng thiết bị - Duy trì thói quen đọc sách - Tổ chức chương trình phát thanh măng non (Thứ năm)  Tuần 3: từ 18/01 -> 22/02/2013 - Giới thiệu sách mới (Chiếc bánh đáng quý) - Nhắc nhở bạn đọc (học sinh) giữ gìn tác phong khi đến thư viện - Kể chuyện đạo đức “Cậu bé hạt đậu” cho các em nghe tại thư viện  Tuần 4: từ 25/02 -> 01/03/2013 - Duy trì hoạt động thư viện - Củng cố nề nếp đọc sách. - Tiếp tục hoàn thiện kho sách - Thông kê bạn đọc. THƯ VIỆN
  6. 6. KẾ HOẠCH THÁNG 03/2013    I. Mục đích yêu cầu: - Tiếp tục củng cố thói quen đọc sách cho các em - Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ II. Những hoạt động chính: - Giới thiệu sách trong tháng - Duy trì nề nếp đọc sách - Đẩy mạnh hoạt động Thư viện - Hỗ trợ làm đồ dùng dạy học III. Thời gian thực hiện:  Tuần 1: từ 04/03 -> 08/03/2013 - Duy trì hoạt động thư viện - Giới thiệu sách “Hỏi đáp kiến thức Lịch sử lớp 4 -5” - Tổng vệ sinh kho sách  Tuần 2: từ 11/03 -> 15/03/2013 - Giới thiệu bộ sách ôn tập chuẩn bị thi GKII - Theo dõi việc sử dụng thiết bị - Duy trì thói quen đọc sách - Tổ chức chương trình phát thanh măng non (Thứ năm) - Kể chuyện đạo đức “Bé học làm người tốt” cho các em nghe tại TV  Tuần 3: từ 18/03 -> 22/03/2013 - Giới thiệu sách mới (Món quà tặng mẹ) - Nhắc nhở bạn đọc (học sinh) giữ gìn tác phong khi đến thư viện  Tuần 4: từ 25/03 -> 29/03/2013 - Duy trì hoạt động thư viện - Củng cố nề nếp đọc sách. - Thông kê bạn đọc.
  7. 7. THƯ VIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 04/2013    I. Mục đích yêu cầu: - Tiếp tục củng cố thói quen đọc sách cho các em - Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ II. Những hoạt động chính: - Giới thiệu sách trong tháng - Duy trì nề nếp đọc sách - Hỗ trợ tập dợt văn nghệ - Dự thi tự làm DDDH III. Thời gian thực hiện:  Tuần 1: từ 01/04 -> 05/04/2013 - Duy trì hoạt động thư viện - Giới thiệu sách “Lịch sử Việt Nam giai thoại và kháng chiến” - Tổng vệ sinh kho sách - Giao lưu học sinh cấp Tiểu học  Tuần 2: từ 08/04 -> 12/04/2013 - Theo dõi việc sử dụng thiết bị - Duy trì thói quen đọc sách - Tổ chức chương trình phát thanh măng non (Thứ năm) - Kể chuyện đạo đức “bác đánh cá và gã hung thần” cho các em nghe tại TV  Tuần 3: từ 15/04 -> 19/04/2013 - Giới thiệu sách mới (Thế giới rừng xanh) - Nhắc nhở bạn đọc (học sinh) giữ gìn tác phong khi đến thư viện  Tuần 4: từ 22/04 -> 26/04/2013 - Duy trì hoạt động thư viện - Củng cố nề nếp đọc sách. - Thông kê bạn đọc. - Hôị diễn văn nghệ
  8. 8. THƯ VIỆN

×