Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6 mau-danh-thiep-sang-tao-va-tiet-kiem

223 views

Published on

6 mẫu danh thiếp sáng tạo và tiết kiệm

Published in: Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

6 mau-danh-thiep-sang-tao-va-tiet-kiem

  1. 1. Những mẫu danh thiếp sáng tạo luôn khiến chúng ta không khỏi trầm trồ khen ngợi, nhưng lại tặc lưỡi vì chi phí làm ra nó quá cao. Sau đây là 6 mẫu danh thiếp sáng tạo bạn có thể tham khảo để làm mới bộ mặt của doanh nghiệp mình. 6 mẫu danh thiếp sáng tạo và tiết kiệm
  2. 2. Danh thiếp Lớp Yoga
  3. 3. Danh thiếp trong suốt
  4. 4. Danh thiếp ngộ nghĩnh của tiệm làm tóc
  5. 5. Danh thiếp CLB Thể hình
  6. 6. Danh thiếp Luật sư chuyên về ly hôn
  7. 7. Danh thiếp Dịch vụ Vận chuyển
  8. 8. Trần Kim Phụng 0918 157 690 phung@kimthang.vn CẢM ƠN

×