APAT NA MAKRONG KASANAYAN SA WIKA

76,629 views

Published on

APAT NA MAKRONG KASANAYAN BY.CHRISTIAN CALDERON

Published in: Education

APAT NA MAKRONG KASANAYAN SA WIKA

 1. 1. BY. CHRISTIAN CALDERON
 2. 2. PAKIKINIG PAGSASALITA PAGBASA PAGSULAT
 3. 3. 1.Ang pakikinig ay isang mabilis at mabisang paraan ng pagkuha ng impormasyon . 2.Ang pakikinig sa kapwa ay daan upang ang bawat isa ay magkaunawaan . 3.Sa pakikinig kinakailangan ang ibayong konsentrasyon sa pag-unawa.
 4. 4. Maraming tradisyunal na pananaw kaugnay sa kalikasan ng pagbasa ang nagbago gawa ng pananaliksik.
 5. 5. Modernisasyon v s
 6. 6. Ang KaaLaman ay Angking Talino ng Tao L-ove I-n B-ooks R-epresent A-nother R-ecipe I-n E-ducation’s S-peciality Salamat po sa Pakikinig!
 7. 7. Hu r u ? Who are you ? Hu is dis ? Who is this ?
 8. 8.  Ang pagbasa ay hindi lamang ugnayan ng tunog at letra, hindi ito dapat ihiwalay sa pagbibigay kahulugan at komprehensyon. Isang proseso ito na nagiging ganap kung ang mambabasa nagkaroon ng interaksyon sa nabasa. Nakakamit ang pagkuha ng kahulugan ng binasa kung nagamit ang interaktibong sistema ng semantika, sintaks at grapoponemika sa pag unawa ng binasa.
 9. 9.  Pahapyaw na Pagbasa – may layunin na makakuha ng panlahat na impormasyon.  Masusing Pagbasa – may layuning makapagbigay ng detalye o makapagbigay halimbawa.
 10. 10.  Ito ay ang pagkilos ng ilang bahagi o aspekto ng libro bago ito piliin, bilhin o basahin.  Ito ang yugto ng pagtingin sa babasahin (informed scanning) bago pa man basahin ang libro.  Kinikilatis ang ilang bahagi o aspekto ng libro na hindi nagagawa sa karaniwang scanning.
 11. 11. 1. Ikaw ba ay makapag-uugnay ng tamang tunog ng salita sa mga nakasulat na simbolo? (phoneme, grapheme, correspondence) 2. Ikaw ba ay nakakakilala ng relasyon o kaugnayan ng salita, pangungusap at tala sa loob ng isang leksyon o seleksyon ? 3. Ikaw ba ay marunong magbuod ng pangkalahatang mensahe ng isang seleksyon? 4. Ikaw ba ay may isang layunin na malinaw sa iyong isipan bago magsimula sa pagbasa sa isang seleksyon ?
 12. 12. 5. Ikaw ba ay may nauna nang kaalaman upang maiugnay ang dating kaalaman buhat sa nakaraan at sa bagong kaisipan na nakuha mo sa binasa mo ? 6. Kaya mo bang mag-react ng may pagtimbang timbang na ayon sa binasa mo ? 7. Ikaw ba ay gumagamit ng lunsaran upang matulungan ka sa epektibong pag- unawa na inilalarawan sa binasa mo ?
 13. 13.  *Ang Pormulang SM3B  -Isang paraan ng pagbasa na madalas gamitin ng mahuhusay magbasa.
 14. 14.  *Ang sa pormula ay nangangahulugang ng  na binubuo ng 3 gawain gaya ng :  1.) Balik gunita sa ating nalalamn kaugnay ng paksang babasahin.  2.)Pagkilala sa mensaheng ibig ipahatid ng awtor; at  3.)Pagpapasya sa layunin natin sa pagbasa.
 15. 15. *Ang sa pormula ay *Ang ay *Ang ay *Ang ay
 16. 16. .

×