Videreutvikling av NDLA gjennombrukerkontakt og bruk av sosiale medieronsdag 8. mai 13This work by Guttorm Hveem is licens...
Målonsdag 8. mai 13Vite noko om korleis NDLA jobberVite noko om korleis du kan bidraVite noko korleis me kan skapa betre l...
om.ndla.no/sosiale-medierom.ndla.no/nyhetsbrev@ndla_no | @ghveemonsdag 8. mai 13Kven?NDLA brukarkontakt og sosiale medieki...
forvitringonsdag 8. mai 13Har du pussa opp?Kvifor driv me og pussar opp i Noreg?Treng me å pussa opp?Kanskje?Tekst treng o...
samanonsdag 8. mai 13Kva får me til saman?Me få ris og ros, tilbakemeldingar og framovermeldingar.Me bruker pilotskular og...
onsdag 8. mai 13Me har ei kvalitetssikring av fagstoff basert på IKTsenteret sine retningslinjer.OgUtvikling: Me kjøper in...
onsdag 8. mai 13Mange bruker eførelesingarDei virker på pcar, og nokre nettbrett.Men me har innhald som ikkje virker på al...
onsdag 8. mai 13Me legg stadig fleire videoar på youtube, der treff me elevar og andre.Videoane kan spelast av på veldig ma...
onsdag 8. mai 13Me får inn ein del interessante og vanskelege spørsmål.Her på DHEr det noko her som fortelje kvifor det ik...
onsdag 8. mai 13Det er alltid nokon som veit. Heldivis skreiv Henriette Severinsen inn! Og har teke medreferanse!Enkelte t...
onsdag 8. mai 13Romteknologiein liten skrivefeil.Men her er det og professorar som melder seg på lista.
onsdag 8. mai 13Og me har mange lesarar utanom vidaregåande.
onsdag 8. mai 13Enkelte spørsmål er vanskelegare å finna svar på enn andre.
onsdag 8. mai 13Det er ikkje alltid fagfolk veit heller.Kanskje det er uskrivne reglar.Men her har ein sjukepleierstudent ...
onsdag 8. mai 13Enkelte fagsider er kanskje utdaterte, men det finst eldsjeler og folk som er glade i å formidla.Me har ikk...
onsdag 8. mai 13Han ville gjerne skriva, han la ut førsteutkastet sitt på eigen blogg
onsdag 8. mai 13han brukte sitt faglege nettverk for å forbetra tekstenme fekk den, han har fortsatt opphavsrett og blir k...
Kompetansemålonsdag 8. mai 13Det finst mange eldsjeler som ønsker kontakt med eit større publikum og å ha dialog medandre m...
TMPonsdag 8. mai 13Forstår ein ikkje etter å ha lest teksten kan ein klikka på kompetansemål på høgre side.for å få opp me...
Fagsideonsdag 8. mai 13deling.ndla.noviktig motor, men litt vanskeleg å bruka.Den viktigaste funksjonen er kanskje at ein ...
Fagsideonsdag 8. mai 13Linda Therse Frønes lagar fantastiske videoar og deler dei.
Fagsideonsdag 8. mai 13Tom Jarle har lagt ut ressursar til fag me ikkje har enda
http://j.mp/nkul-ndlaonsdag 8. mai 13Me ønsker å bli endå betre.Me gjer forandringar for å bli betre.Men er det eigentleg ...
ndla.noom.ndla.no/sosiale-medierom.ndla.no/nyhetsbrevonsdag 8. mai 13
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nkul13 ghveem: Videreutvikling av NDLA gjennom brukerkontakt og bruk av sosiale medier

210 views

Published on

Videreutvikling av NDLA gjennom brukerkontakt og bruk av sosiale medier

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nkul13 ghveem: Videreutvikling av NDLA gjennom brukerkontakt og bruk av sosiale medier

 1. 1. Videreutvikling av NDLA gjennombrukerkontakt og bruk av sosiale medieronsdag 8. mai 13This work by Guttorm Hveem is licensed under aCreative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Norway License.Permissions beyond the scope of this license may be available at guttorm.hveem.no/blogg/om.Er det ikkje supert når elevar finn feil i fagtekst og gir beskjed om det?
 2. 2. Målonsdag 8. mai 13Vite noko om korleis NDLA jobberVite noko om korleis du kan bidraVite noko korleis me kan skapa betre læring saman
 3. 3. om.ndla.no/sosiale-medierom.ndla.no/nyhetsbrev@ndla_no | @ghveemonsdag 8. mai 13Kven?NDLA brukarkontakt og sosiale mediekirkenes vgs mest spesiallærar, chatta og hjalp elevar i andre sine timar og.sandnes skole i Sør-Varanger kommune kontaktlærar på mellomtrinnet.høgskulen stord/haugesund: ikt-pedagogisk brukarstøtteAllmennlærar med master IKT i læring.Blogga om IKT i læring sidan 2004: http:/guttorm.hveem.no/bloggMen, over til noko meir interessant.
 4. 4. forvitringonsdag 8. mai 13Har du pussa opp?Kvifor driv me og pussar opp i Noreg?Treng me å pussa opp?Kanskje?Tekst treng og oppussing.Tekst går ut på dato kvar dagEin del av tekstane er svært haldbare,men innanfor ein del område skjer det mykje.Shakespeare er fortsatt aktuelt.Ein tre år gammal fagtekst om bioteknologi treng ikkje å vere aktuell i det heile.Me finn stadig ting som treng eit nytt strøk maling og litt oppussing.NDLA blir brukt på fleire måtar, på andre dingsar og i andre kontekstar.Og når me har om lag 140 000 nettsider ca 50 + 50 + engelsk (40 000) er det utruleg kjektat me kan samarbeida.
 5. 5. samanonsdag 8. mai 13Kva får me til saman?Me få ris og ros, tilbakemeldingar og framovermeldingar.Me bruker pilotskular og me lytter til brukarane våre.Me har brukarundersøkingar og intervju for å kunne produsera og tilby fantastiskelæremiddel.Målet er auka bruk av innhald frå ndla og statistikken viser ei auke på 60-70% samanliknamed fjoråret.mellom 30 og 36 k brukarar innom i vekedaganeveldig få på laurdag og stadig fleire på søndag.
 6. 6. onsdag 8. mai 13Me har ei kvalitetssikring av fagstoff basert på IKTsenteret sine retningslinjer.OgUtvikling: Me kjøper inn ellerFagredaksjonar produserer+ språkkonsulentar+ oversetjing til bokmål/nynorsk+ samanstilling og sjekk av at alt virker og har kome med.+ pilotskular som bruker og gir tilbakemeldingarFaga blir overlevert til På nett-redaksjonen+ fagansvarlege som bistår med oppdatering og svar i dei faga som vert rekna som ferdigutvikla.Trykkleifar blir oppdaga likevel, men det tek ikkje så lang tid å retta opp i det.Gjennom auka bruk oppdagar me stadig meir.
 7. 7. onsdag 8. mai 13Mange bruker eførelesingarDei virker på pcar, og nokre nettbrett.Men me har innhald som ikkje virker på alle einingarca 10 % nettbrett og telefonar, auka med 3-400 % dette skuleåret.jobber for at innhaldet skal virka på alle dingsar.Mykje er på veg over til HTML5.Mykje må omstrukturerast for å passa betre på andre typar skjermar
 8. 8. onsdag 8. mai 13Me legg stadig fleire videoar på youtube, der treff me elevar og andre.Videoane kan spelast av på veldig mange dingsar og brukast i andre samanhengar, fronter,itslearning osb.Passerte 100 000 avspelingar tidleg i år og no ca 166 000.Rekorden var vel 3500 minutt vist før jul.Elevar i fleire land ser.Elevane bruker desse videoane mykje, men me trur nok at lærarane brukar dei og.Den typiske youtube-sjåaren vert forresten oppgitt til å vere dame i alder 35-54 år.Er det nokon her som er gode på quiz?
 9. 9. onsdag 8. mai 13Me får inn ein del interessante og vanskelege spørsmål.Her på DHEr det noko her som fortelje kvifor det ikkje var vanleg med brudebukettar i Telemark for littover 100 år sidan?Heldigvis
 10. 10. onsdag 8. mai 13Det er alltid nokon som veit. Heldivis skreiv Henriette Severinsen inn! Og har teke medreferanse!Enkelte ting kan det vere vanskelegare å finna ut noko om, sjølv om me har kontakt medfagfolk og fagmiljø.
 11. 11. onsdag 8. mai 13Romteknologiein liten skrivefeil.Men her er det og professorar som melder seg på lista.
 12. 12. onsdag 8. mai 13Og me har mange lesarar utanom vidaregåande.
 13. 13. onsdag 8. mai 13Enkelte spørsmål er vanskelegare å finna svar på enn andre.
 14. 14. onsdag 8. mai 13Det er ikkje alltid fagfolk veit heller.Kanskje det er uskrivne reglar.Men her har ein sjukepleierstudent gitt eit svar.
 15. 15. onsdag 8. mai 13Enkelte fagsider er kanskje utdaterte, men det finst eldsjeler og folk som er glade i å formidla.Me har ikkje hatt faste folk på elektro siste året, men no har me heldigvis fått inn eit fagmlljøfrå Rogaland.Denne fagsida fekk me nokre kommentarar på og var heilt enige i at trengte oppussing.I dette tilfellet kontakta eg ein lærar på IKT-servicefag. Kjenner bare via sosial medier.
 16. 16. onsdag 8. mai 13Han ville gjerne skriva, han la ut førsteutkastet sitt på eigen blogg
 17. 17. onsdag 8. mai 13han brukte sitt faglege nettverk for å forbetra tekstenme fekk den, han har fortsatt opphavsrett og blir kreditert.Me kvalitetssikrer språk, oversetter til nynorsk og publiserer.Og takkar Tor Arne Pedersen / @hitthebutton
 18. 18. Kompetansemålonsdag 8. mai 13Det finst mange eldsjeler som ønsker kontakt med eit større publikum og å ha dialog medandre med same kompetanse.Det er ein god del lærarar som brenn for faga sine og bruker facebooksidene våre for å utvidapersonalrommet sitt.Faglege spørsmål, tips til artiklar, videoar, ønsker om nytt fagstoff innanfor tema osb.Det kjem regelmessig inn spørsmål om kva tid nye fag kjemog ikkje minst om ikkje folk kan få lov til å bidra.Per i dag har me ikkje ei løysing der folk kan laga heile fag.Men me ser på ulike modellar og verktøy for å la folk samarbeida om å laga ein start på eitfag.Me har byggjesteinane på plass, alt blir kobla til kompetansemål slik at andre kan finna detigjen.Og kanskje få anbefalte element automatisk
 19. 19. TMPonsdag 8. mai 13Forstår ein ikkje etter å ha lest teksten kan ein klikka på kompetansemål på høgre side.for å få opp meir innhald som er merka med samme kompetansemål.Og her kan de faktisk bidra!Tilpassa opplæring?Har dei ikkje forstått, eller vil ha meir kunnskap.Finn og ting frå deling/nygiv.
 20. 20. Fagsideonsdag 8. mai 13deling.ndla.noviktig motor, men litt vanskeleg å bruka.Den viktigaste funksjonen er kanskje at ein kan finna igjen på ndla.noHer har me noko spanande på gang med Telemark fylke.
 21. 21. Fagsideonsdag 8. mai 13Linda Therse Frønes lagar fantastiske videoar og deler dei.
 22. 22. Fagsideonsdag 8. mai 13Tom Jarle har lagt ut ressursar til fag me ikkje har enda
 23. 23. http://j.mp/nkul-ndlaonsdag 8. mai 13Me ønsker å bli endå betre.Me gjer forandringar for å bli betre.Men er det eigentleg naturleg å lika forandringar?Men viss det blir store protestar og engasjement- betyr ikkje det at folk bryr seg?Kven veit korleis NDLA ser ut om eitt år eller to,Kven veit korleis det blir brukt då?Verda endrar seg, me er svært takksame for at de gir konstruktive tilbakemeldingardeler tips, idear, prøver og lærer saman med oss.
 24. 24. ndla.noom.ndla.no/sosiale-medierom.ndla.no/nyhetsbrevonsdag 8. mai 13

×