Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pecha Kucha -Summary Presentation

2,356 views

Published on

consolidated pecha kucha presentation of the linkedin group "ondernemers in vlaanderen geven elkaar leads"

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pecha Kucha -Summary Presentation

 1. 1. Pecha Kucha Style Meeting LinkedIn Group: ”Ondernemers in vlaanderen geven elkaar leads” Gent, 2 juni 2010 Organized by Mic Adam & Bene Bailleul
 2. 2. The gladiators... <ul><li>Steve Decroubele (DBI) </li></ul><ul><li>Alex Vanzegbroeck (Consultecom) </li></ul><ul><li>Bene Bailleul ( IKIA.cc) </li></ul><ul><li>Erik Lauwers (Ubeon) </li></ul><ul><li>Peter Blockland (BYAZ bvba) </li></ul><ul><li>Kristien Van Segbroeck ( GO ESI) </li></ul><ul><li>Paul Van Den Brande ( The 4PL Coach!) </li></ul><ul><li>Kate Van Loo (LogiXML) </li></ul><ul><li>Franky De Cooman (Art Decoo) </li></ul><ul><li>Annick Lentacker (ANYK The company of health) </li></ul><ul><li>Mic Adam (Vanguard Leadership) </li></ul>
 3. 6. Document Management zonder investeringen Steve Decroubele Email: steve.decroubele@bdint.be
 4. 7. Hmm... Waar beginnen ?
 5. 8. Document Management <ul><li>Waar Plaatsen ? </li></ul><ul><li>Hoe delen ? </li></ul><ul><li>Hoe terugvinden ? </li></ul>
 6. 9. DMS zonder investeringen? Is het: ? Of is het:
 7. 10. Sharepoint WSS / Foundation <ul><li>Wat is het ? </li></ul><ul><li>DMS </li></ul><ul><li>Portaal </li></ul><ul><li>Zwitsers zakmes </li></ul><ul><li>FREE </li></ul>
 8. 11. Hoe werkt het ? <ul><li>Document Sites per afdeling </li></ul><ul><li>Document Sites per onderwerp </li></ul><ul><li>Document bibliotheken per onderdeel </li></ul><ul><li>Veiligheid per gebruiker </li></ul>
 9. 12. Waar staat het ?
 10. 13. Overal beschikbaar
 11. 14. Voordelen 1 <ul><li>Geen hardware investeringen </li></ul>
 12. 15. Voordelen 2 <ul><li>Outsource hardware problemen </li></ul>
 13. 16. Voordelen 3 <ul><li>Verbeterde security </li></ul>
 14. 17. Voordelen 4 <ul><li>Flexibiliteit </li></ul>
 15. 18. Voordelen 5 <ul><li>SLA – Always “ON” </li></ul>
 16. 19. Wat doe je ermee (1) ? <ul><li>Intelligente document opslag </li></ul><ul><li>Delen in team </li></ul>
 17. 20. Wat doe je ermee (2) ? <ul><li>Extern delen met business partners </li></ul>
 18. 21. Wat doe je ermee (3) ? <ul><li>Ad Valvas (HRM) </li></ul>
 19. 22. Wat doe je ermee (4) ? <ul><li>Aanpak zoeken per organisatie – team - groep </li></ul>
 20. 24. <ul><li>DMS + collaboratie </li></ul><ul><li>Geen investeringen </li></ul><ul><li>Overzichtelijke, lage en projecteerbare kost </li></ul>
 21. 25. <ul><li>Thank you </li></ul>
 22. 26. WIE ? 1951 1975 1988 2000 2010 4 bypasses kanker
 23. 27. &quot;Informatiebeveiliging&quot; bestaat uit 8 bouwstenen Business Continuity Planning als focus voor deze presentatie Probeer niet alles alléén te doen: denk aan goede partners
 24. 28. Mijn Objectief voor vanavond… <ul><li>S: op dinsdagavond 2 juni, in Gent </li></ul><ul><li>M: minstens 1 persoon overtuigen </li></ul><ul><li>A: dat een BCP geen luxe is maar ‘n MUST </li></ul><ul><li>R: omdat klanten + leveranciers + banken + verzekeringen UW risico niet langer accepteren in de komende 36 maand </li></ul><ul><li>T: … in minder dan 400 seconden </li></ul>
 25. 29. <ul><li>21ste eeuw: &quot;Informatie&quot; vervoegt het trio </li></ul><ul><ul><ul><li>Kapitaal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arbeid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grondstoffen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informatie </li></ul></ul></ul>Information? Anytime, Anywhere, Anyhow &quot;Kennismaatschappij&quot; Evolutie - in relatief belang - van productiefactoren &quot;Informatie&quot; wordt een essentiële input voor elk proces <ul><li>20e eeuw: &quot;Ken uw klassiekers&quot; – 3 essentiële productiefactoren </li></ul><ul><ul><ul><li>Kapitaal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arbeid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grondstoffen </li></ul></ul></ul>
 26. 30. <ul><li>Een wel doordacht + goed beschreven risico-management ... </li></ul><ul><ul><ul><li>Verminder uw overblijvende risico's (“mitigate risks”) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plan om efficiënt op te treden (“when disaster strikes”) </li></ul></ul></ul><ul><li>... voor uitzonderlijke bedrijfssituaties </li></ul><ul><ul><ul><li>Bvb. calamiteiten, rampen, disasters </li></ul></ul></ul>Een goed BCP helpt uw bedrijf om de risico's daadwerkelijk te beheren in uitzonderlijke situaties Start met het definieren van S.M.A.R.T. objectieven
 27. 31. Plan van aanpak <ul><li>Wie zijn de belanghebbenden ? </li></ul><ul><li>Welke verantwoordelijkheidsgebieden ? </li></ul><ul><li>Welke processen zijn van vitaal belang ? </li></ul><ul><li>Van welke systemen zijn vitale processen afhankelijk ? </li></ul><ul><li>Welke betrouwbaarheidseisen worden gesteld ? </li></ul><ul><li>Welke bedreigingen en risico’s zijn aanwezig ? </li></ul><ul><li>Welke maatregelen op bedrijfsniveau ? </li></ul><ul><li>Welke maatregelen op individueel niveau ? </li></ul>
 28. 32. Resultaat van dit BCP : Het doordacht treffen van maatregelen om bij “alle ernstige storingen ” de continuïteit van kritische bedrijfsprocessen , die gebruik maken van informatiesystemen, binnen de maximaal toegestane uitvaltijd te waarborgen. Van onbewust risico lopen… naar bewust risico nemen
 29. 33. Waarom zou u pessimistisch denken ? … <ul><li>Het marktaandeel dat verloren gaat </li></ul><ul><li>per 8 uur “out of business” wordt binnen de 3 jaar NIET teruggewonnen </li></ul><ul><li>Per 6 uur downtime zal het bedrijf nog schadelijk gevolgen dragen gedurende een jaar lang ! </li></ul>Méér VÓÓRdenken, niet alléén NAdenken !
 30. 34. Punt van … Minimale Miserie Time to recover GELD € Hoe sterk is de competitie ? Hoe loyaal zijn uw klanten ? Hoe gemakkelijk kunnen ze overlopen ? Heb je zelf een alternatief verkoopskanaal ? K O S T VERLIES Accepteerbare downtime Spendeer méér Verlies minder Break even Spendeer minder Verlies méér
 31. 35. « Betaalbare » Recovery Kosten in Functie van vereiste recovery delay « Continuity Services » Time 4h 8h 24h Days « Disast.Rec.Services » Kost in M€ Recovery Solution Business VERLIES Gemiddelde kritikaliteit NIET kritische Activiteit Kritische Activiteiten - Dealing Room - E-commerce - Critical Process (SAP, weborders…)
 32. 36. Maximaal toegestaan VERLIES aan DATA Maximale toegestane UITVALTIJD 95 % van de bedrijven zegt: « GEEN » data verlies: 0 RPO < 1dag Wil u bij die 5 % horen ? 60 % van de bedrijven: RTO < 1 dag Waar staat u vandaag ? En volgend jaar? RPO RTO
 33. 37. Last Backup Business activity Normal Level Time RPO Recovered Minimum Level Maximaal toegestaan VERLIES aan DATA HW SW DATA backup TEST DATA Recovered since T=0 RTO RMO Maximale toegestane TIJD voor een “outage” T = 0 T - 1 T + 1 Back from T-1 point Back at T+1 point, But in RMO mode Plan for Disaster = Recover faster !! RPO, RTO, RMO… concreet
 34. 38. Start altijd met een JUISTE inventaris
 35. 39. HOE wil je de eigen uitgaven sturen ....
 36. 40. Een MODEL voor Business Continuity Plan Business Impact Analysis Risk Analysis Group Plans and Procedures Business Continuity Planning Initiation Risk Reduction Implement Standby Facilities Create Planning Organization Testing PROCESS Change Management Education Testing Review Policy Scope Resources Organization Ongoing Process Project Source: Gartner What+How Much Is at risk Recovery Strategy
 37. 41. Operational data Immediate response Backlogged transactions * Last recoverable data SYSTEMS BRICKS & MORTAR RPO RTO * Potentially lost, eg. web orders From msec…week RTO requires mandatory Line of Business endorsement Fall-back Systems Restore Utility Restore applications Restore data Sync Interim site Return home Resume business Fall-back Facility Relocate business function Restore non-DP support Backlog Network <ul><li>Reroute / restore network </li></ul><ul><li>Data </li></ul><ul><li>Voice </li></ul>LOST DATA
 38. 42. DAT bepaalt immers “de beste” oplossing most appropriate solution KIJK UIT voor… De richting van de ASSEN Bepaal uw 'Accepteerbaar Risiko' : Zelfde verhaal, focus op DATA-OPSLAG
 39. 43. Quick Scan
 40. 44. Wààr starten, morgenvroeg ? <ul><li>Zorg voor “Senior Management buy-in” (s.m.a.r.t objectieven) </li></ul><ul><li>Start met bewustzijn in uw bedrijf “raise awareness” </li></ul><ul><li>Zorg voor impact inschatting (BIA, in €) van een business onderbreking op uw niveau in uw departement, per process </li></ul><ul><li>Contacteer BCP-DR-partners in een vroeg stadium om een consistente overall design te verzekeren </li></ul><ul><li>Zorg voor een externe consultant om te assisteren bij interne processen </li></ul>
 41. 45. De wind van richting doen veranderen kunnen we NIET.... … zeilen bijstellen WEL !
 42. 46. Steve Decroubele
 43. 47. Bene Bailleul [bajul] Pecha Kucha [petsja-kutsja] (prietpraat of 20 * 20 sec) 02/06/10 - Gent
 44. 48. <ul><li>IKIA.cc haal meer uit jouw Mens(en)Organisatie </li></ul><ul><li>DDT zuurstof voor jouw Organisatie </li></ul><ul><li>B3W zuurstof voor jouw Mensen </li></ul>
 45. 49. IKIA.cc | M&O TCC <ul><li>IKIA = Ik Kom In Actie </li></ul><ul><li>.cc = Competentie Coaching of Coaching Consulting </li></ul><ul><li>M&O = Mens(en)Organisatie </li></ul><ul><li>TCC = Training- Coaching- Consulting </li></ul>
 46. 50. Overtuiging & aanpak <ul><li>Ik, jij, hij, zij, wij, jullie en zij: het leven draait rond de ‘onbegrensdheid’ van mensen </li></ul><ul><li>Interactief, praktisch en ervaringsgericht: hoe pakken we dit samen zo praktisch mogelijk aan vanuit onze werkelijkheid? </li></ul><ul><li>Op maat 2 : klant en deelnemers/medewerkers </li></ul>
 47. 51. Ontwikkeling van ... <ul><li>Organisaties: BPM (*) , EFQM (*) , BSc, Mission Statement (*) , TQM, .... </li></ul><ul><li>Groepen: procesmanagement, creativiteit, projectmanagement, verbeterteams, ... </li></ul><ul><li>Personen: assertiviteit, leidinggeven, faciliteren van groepen, vergaderen (vergaan of ver gaan), ... </li></ul>
 48. 52. Meer info … <ul><li>Haal meer uit jouw Mens(en)Organisatie www.IKIA.cc </li></ul><ul><li>Krachtige Mensen Organisatie (KMO) www.KMOcoach.com </li></ul><ul><li>Beter Presterende Mensen (BPM) www.BeterPresterendeMensen.com </li></ul><ul><li>Mens(en)OrganisatieOntwikkeling (O 2 ) www.MensEnOrganisatieOntwikkeling.com </li></ul>
 49. 53. DDT | de dansende tapijten <ul><li>Een interactieve, praktische management workshop </li></ul><ul><li>Geen voorkennis, toegankelijk voor iedereen </li></ul><ul><li>Zuurstof voor jouw Organisatie </li></ul><ul><li>Ontwikkel jouw Organisatie met behulp van EFQM </li></ul>
 50. 54. Een mogelijk programma <ul><li>Een bakkerij-verhaal </li></ul><ul><li>Het ‘theoretische’ EFQM-model </li></ul><ul><li>Het ‘praktische’ EFQM-model </li></ul><ul><li>De koppeling naar de dagelijkse realiteit </li></ul>
 51. 55. De dansende tapijten <ul><li>De bakkerij </li></ul><ul><li>Jouw organisatie </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 52. 56. De koppeling naar de dagelijkse realiteit <ul><li>de deelnemers zoeken vanuit hun realiteit naar praktische voorbeelden voor de verschillende onderdelen </li></ul><ul><li>samenvatten van de ‘best practices’ </li></ul>
 53. 57. Zichtbaar maken ... <ul><li>Relatie tussen LT & KT </li></ul><ul><li>Verbindingen tussen =/= bouwstenen </li></ul><ul><li>Eerst organiseren en dan resultaten </li></ul><ul><li>Rol van iedereen </li></ul>
 54. 58. B3W | binnen beginnen, buiten winnen <ul><li>Een interactieve workshop </li></ul><ul><li>Geen voorkennis, toegankelijk voor iedereen </li></ul><ul><li>Zuurstof voor jouw Mensen </li></ul><ul><li>Minder verspillingen meer winst </li></ul>
 55. 59. Een mogelijk programma <ul><li>Een legosimulatie - start </li></ul><ul><li>Koffie zetten </li></ul><ul><li>De 7 + 1 verspillingen </li></ul><ul><li>Een legosimulatie – verbetering 1, 2, ... </li></ul><ul><li>De koppeling naar de dagelijkse realiteit </li></ul>
 56. 60. De legosimulatie <ul><li>Productie van vliegtuigen </li></ul><ul><li>Jouw organisatie </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 57. 61. De koppeling naar de dagelijkse realiteit <ul><li>de deelnemers identificieren vanuit hun realiteit de verspillingen </li></ul><ul><li>de deelnemers zoeken naar verbeteringen om de verspillingen te verminderen </li></ul>
 58. 62. Zichtbaar maken ... <ul><li>Verbeteren is altijd mogelijk </li></ul><ul><li>Mogelijkheden van mensen </li></ul><ul><li>Eerst binnen beginnen en daarna buiten winnen </li></ul><ul><li>Rol van iedereen </li></ul>
 59. 63. <ul><li>IKIA.cc haal meer uit jouw Mens(en)Organisatie </li></ul><ul><li>DDT zuurstof voor jouw Organisatie </li></ul><ul><li>B3W zuurstof voor jouw Mensen </li></ul>
 60. 64. van weinig ... naar veel ... <ul><li>flexibiliteit </li></ul><ul><li>efficiëntie </li></ul><ul><li>effectiviteit </li></ul><ul><li>draagvlak </li></ul><ul><li>communicatie </li></ul><ul><li>betrokkenheid </li></ul><ul><li>inspraak </li></ul><ul><li>integratie </li></ul><ul><li>leiderschap </li></ul><ul><li>resultaten </li></ul><ul><li>transparantie </li></ul><ul><li>zelfstandigheid </li></ul>
 61. 65. Meer info … <ul><li>[email_address] 0486/510.999 </li></ul><ul><ul><li>Haal meer uit jouw Mens(en)Organisatie [ www.IKIA.cc ] </li></ul></ul><ul><ul><li>Beter Presterende Mensen (BPM) [ www.BeterPresterendeMensen.com ] </li></ul></ul><ul><ul><li>Mens(en)OrganisatieOntwikkeling (O2) [ www.MensEnOrganisatieOntwikkeling.com ] </li></ul></ul><ul><ul><li>Krachtige Mensen Organisatie (KMO) [ www.KMOcoach.com ] </li></ul></ul><ul><ul><li>Een Interactieve Management Workshop [ www.QualityCoach.com ] </li></ul></ul><ul><ul><li>Weblog [www.MensEnOrganisatieCoach.com] </li></ul></ul>
 62. 66. Jij kan mij verder helpen ... <ul><li>... ik zoek ... </li></ul><ul><li>Mens(en)Organisaties ... die externe hulp zoeken in hun ontwikkeling ... tot Beter Presterende Medewerkers (BPM) </li></ul><ul><li>Verenigingen, congressen, ... die op zoek zijn naar interactieve praktische workshops ... van één uur, 2 uren, halve dag, ganse dag ... </li></ul>
 63. 67. ub eon |Business experts gr oter dan de som der delen www.ubeon.com
 64. 68. Agenda voor de komende 6 minuten . Wat is ubeon|business experts? Wat biedt ubeon aan? Hoe werkt ubeon? www.ubeon.com
 65. 69. Permanente Samenwerking voor diensteninnovatie www.ubeon.com Workshops Advies Toolkits Coaching Programma management Projecten Publicaties ubeon academy Verandertrajecten
 66. 70. Samenwerking tussen Thema Experts Internationale Projecten Motivatie Change Innovatie Sales MVO Finance Leiderschap Samenwerking Marketing www.ubeon.com
 67. 71. ubeon aanbod Organisatie . organisatie- en veranderingswerk Project- en programmastructuren Structuren voor open innovatie en samenwerking Financiële en administratieve processen LEAN Six Sigma procesoptimalisatie Change en Communicatie … www.ubeon.com
 68. 72. Online Business Games www.ubeon.com eGlobe Corporation
 69. 73. ubeon aanbod Capabilities . kennis, vaardigheden en empowerment : Inspired Interviews workshops procesbegeleidingen business games project/program management interim management ubeon academy equicircles … www.ubeon.com
 70. 74. 3P+ Navigator CSR Toolkit www.ubeon.com
 71. 75. ubeon aanbod Ontwikkeling persoonlijke en organisatieontwikkeling: coaching: motivatie, effectiviteit, leiderschap, samenwerking, de lerende organisatie www.ubeon.com
 72. 76. Creative Problem Solving THINK TANK 1… 2… 3…
 73. 77. ubeon aanbod Strategie strategisch advies: marketing HR internationalisering MVO business planning missie, doelen … www.ubeon.com
 74. 78. www.ubeon.com EquiCircles
 75. 79. ubeon hefboom voor experts . bi ds: grotere opdrachten in « consortium » in novatie: spontane combinatie van expertise kl ankbord: open feedback le rend netwerk: constante kennis- en informatiedeling st abiliteit voor groep en individueel www.ubeon.com
 76. 80. UBEON BUSINESS PLATFORM Samenwerkende Business Experts. . www.ubeon.com
 77. 81. CERTIFIED NLP TRAINING SYSTEMIC NLP PRACTITIONER www.ubeon.com/NLP Voor wie systeemdenken en NLP wil toepassen in business ! SYSTEMIC NLP PRACTITIONER Opleiding start op 15 oktober 2010
 78. 82. CERTIFIED NLP TRAINING SYSTEMIC NLP MASTER-PRACTITIONER www.ubeon.com/NLP Voor wie duurzame verandering wil inleiden d.m.v. waarden , overtuigingen , identiteit en spiritualiteit . SYSTEMIC NLP MASTER-PRAC Opleiding start in april 2011
 79. 83. Voor permanente groei Word ubeon business expert www.ubeon.com
 80. 84. Voor ad-hoc samenwerking Top expertise nodig om jouw offerte en dienstverlening aan te vullen? www.ubeon.com www.ubeon.com
 81. 85. uCoach Summer Bootcamp www.ubeon.com/uCoach Leer snel essentiële coachingvaardigheden a.h.v. ervaringsgerichte opleiding! uCoach Summer Bootcamp Van 18 tot 20 augustus 2010
 82. 86. Voor business development Marktverkenning en -ontwikkeling voor jouw dienst? Jouw business-idee leefbaar maken? www.ubeon.com www.ubeon.com
 83. 87. Peter Blokland 06/06/10 +/- 30 Jaar Student - Piloot - Stafofficier K.Mil.School Licentiaat Militaire & Luchtvaart Wetenschappen Luchtmacht - Officier Piloot Instructeur Stafofficier - Training Command Smaldeelbevelhebber (5 th Sqn) Stafofficier – Luchtmacht Staf Preventie en Luchtvaartongevallenonderzoeker Stafofficier – NATO – SHAPE - NUCOPS
 84. 88. 06/06/10 Peter Blokland Performance Improvement Performance Improvement
 85. 89. Wat is excellence? Een passie voor …
 86. 90. Een passie voor … Excellence “ De uitmuntendheid van vandaag is de middelmatigheid van morgen. Het komt er op aan om continu te verbeteren!” Peter Blokland
 87. 91. De oplossing … KARAF model
 88. 92. Een passie voor …
 89. 93. Vorming Coaching Training Advies Een passie voor …
 90. 94. 7 Voorwaarden Performance Improvement Een passie voor …
 91. 95. 7 Voorwaarden A TTITUDE R EALITEIT
 92. 98. Een passie voor … Performance Improvement Resultaatsverbetering RESULTAAT = POTENTIEEL - BEPERKINGEN
 93. 99. Een passie voor …
 94. 100. Een passie voor …
 95. 101. Een passie voor …
 96. 102. Een passie voor …
 97. 103. Een passie voor …
 98. 104. Een passie voor …
 99. 105. Een passie voor …
 100. 106. R esults by R espectfully addressing R isks and C onsistent U se of B usiness E xcellence Total R³ Management = R cube Een passie voor …
 101. 107. Een passie voor …
 102. 108. Business Intelligence, ook voor de KMO Veldstraat 4 – 8800 ROESELARE – 051/695 795 – www.logixml.be
 103. 109. Wat? <ul><li>Business intelligence (BI) staat voor het verzamelen van informatie binnen de eigen handelsactiviteit. Het kan omschreven worden als het proces van gegevens omzetten in informatie , die vervolgens leidt tot kennis. Business intelligence heeft als doel een competitief voordeel te creëren en wordt als een waardevolle kerncompetentie beschouwd. </li></ul>
 104. 110. Pardon? <ul><li>Gegevens omzetten in informatie en dus kennis. </li></ul><ul><li>Kennis: sneller beslissingen nemen </li></ul>
 105. 112. Wanneer? <ul><li>Uitdagingen? Frustraties! </li></ul><ul><li>Voorspelbaarheid </li></ul><ul><li>Verantwoording </li></ul><ul><li>Overzicht </li></ul>
 106. 115. Hoe? <ul><li>De juiste vragen stellen </li></ul><ul><li>Omgevingsfactoren </li></ul>
 107. 116. Voordelen? <ul><li>Tijdswinst </li></ul><ul><li>Correcte informatie </li></ul><ul><li>Flexibiliteit </li></ul><ul><li>Kost efficiëntie </li></ul>
 108. 117. LogiXML functioneel
 109. 118. Oplossing? LogiXML <ul><li>Logi INFO: </li></ul><ul><li>Managed reporting </li></ul><ul><ul><li>De developer creëert </li></ul></ul><ul><ul><li>De eindgebruiker customiseert, filtert, groepeert, sorteert, … </li></ul></ul>
 110. 119. Logi Ad Hoc <ul><li>Eindgebruiker rapportering </li></ul><ul><ul><li>De eindgebruiker zet zelf data om in informatie </li></ul></ul>
 111. 120. Nieuwe regels voor BI <ul><li>All-web standard, open en moderne technologieën: .NET, AJAX, Java, ODBC/OLEDB, XML en XMLA. </li></ul><ul><li>GEEN client-software nodig, GEEN proprietary data repository nodig, GEEN per-user licentie nodig. </li></ul><ul><li>Connecteert rechtstreeks met traditionele databronnen (“Operationele BI”) zoals RDBMSs, OLAP cubes, files én web-content en web services </li></ul><ul><li>Mobile BI – display op PDA en IPhone </li></ul>
 112. 121. <ul><li>“ Bi-directionele BI ” LogiXML kan wegschrijven naar databases, niet alleen rapporteren. Zo kunnen developers volledige workflows en applicaties bouwen. </li></ul><ul><li>Geavanceerde security laat toe afzonderlijke instellingen te maken voor verschillende gebruikers - inclusief shared en dedicated licence/server hosted oplossingen. </li></ul><ul><li>Eenvoudige licentie per-Server …that’s it  ! </li></ul>
 113. 122. Resultaat?
 114. 127. LogiXML europa WWW.LOGIXML.COM
 115. 128. Franky De Cooman
 116. 133. Coachen = < [(-O+N)/B] 3
 117. 142. De wereld is aan het veranderen, als je aandachtzaam bent en goed luistert kan je het horen
 118. 149. <ul><li>20% of all people </li></ul>
 119. 150. <ul><li>20% of all people </li></ul><ul><li>Are Highly Sensitive </li></ul>
 120. 151. <ul><li>That is </li></ul>
 121. 152. <ul><li>That is </li></ul><ul><li>1 in every 5 </li></ul>
 122. 154. <ul><li>Too many to be </li></ul>
 123. 155. <ul><li>Too many to be </li></ul><ul><li>A DISORDER </li></ul>
 124. 157. <ul><li>Not enough to be </li></ul>
 125. 158. <ul><li>Not enough to be </li></ul><ul><li>WELL UNDERSTOOD </li></ul>
 126. 160. <ul><li>They are more aware </li></ul>
 127. 161. <ul><li>They are more aware </li></ul><ul><li>Than others </li></ul>
 128. 162. <ul><li>They are also easily </li></ul>
 129. 163. <ul><li>They are also easily </li></ul><ul><li>OVERWHELMED </li></ul>
 130. 165. <ul><li>Coaching for </li></ul>
 131. 166. <ul><li>Coaching for </li></ul><ul><li>HSP Youngsters </li></ul>
 132. 168. <ul><li>HELPS YOU TO </li></ul>
 133. 169. <ul><li>HELPS YOU TO </li></ul><ul><li>Take better care of yourself </li></ul>
 134. 170. <ul><li>And REFRAME </li></ul>
 135. 171. <ul><li>And REFRAME </li></ul><ul><li>Being HSP </li></ul>
 136. 173. <ul><li>As something </li></ul>
 137. 174. <ul><li>As something </li></ul><ul><li>To be PROUD OF </li></ul>
 138. 176. <ul><li>www.mannazproject.webs.com </li></ul>
 139. 177. Social Media and Networking Governance Who is hanging out your dirty laundry? Vanguard Leadership March,2010 (c)
 140. 178. What is social media? Vanguard Leadership March,2010 (c)
 141. 179. Overview of players in the social media/networking market More and detailed information available upon request Vanguard Leadership March,2010 (c)
 142. 180. Social Media and Networking is of all ages! Vanguard Leadership March,2010 (c)
 143. 181. &quot;Cisco just offered me a job! Now I have to weigh the utility of a fatty paycheck against the daily commute to San Jose and hating the work.” Vanguard Leadership March,2010 (c)
 144. 182. Scared? <ul><li>Productivity loss </li></ul><ul><li>Reputation damage </li></ul><ul><li>Loss of control over brand and image </li></ul><ul><li>Afraid to make mistakes </li></ul><ul><li>Security risk </li></ul><ul><li>Cost – no money </li></ul><ul><li>Fear of unknown - Ignorance </li></ul><ul><li>Lack of experience and expertise </li></ul><ul><li>Lack of leadership </li></ul><ul><li>No resources to contribute </li></ul><ul><li>Terrified of feedback and truth </li></ul><ul><li>Unwilling to be transparent </li></ul><ul><li>Uninformed - Confused </li></ul><ul><li>Not used in B2B environment </li></ul><ul><li>Customers do not use it (?) </li></ul><ul><li>Information overload </li></ul><ul><li>Does not fit into company structure </li></ul><ul><li>Traditional media more important </li></ul><ul><li>No results or ROI </li></ul><ul><li>No monitoring ROI tools </li></ul>Vanguard Leadership March,2010 (c)
 145. 183. Embrace! <ul><li>Here to stay – not going away! </li></ul><ul><li>Growing continuously </li></ul><ul><li>Can not be blocked </li></ul><ul><li>Innovation and idea incubation </li></ul><ul><li>Client interaction </li></ul><ul><li>Social networking – a must! </li></ul><ul><ul><li>Real customer interaction happens </li></ul></ul><ul><ul><li>Data Mining </li></ul></ul><ul><ul><li>Community Building </li></ul></ul><ul><ul><li>Trend detection </li></ul></ul><ul><ul><li>Reputation monitoring </li></ul></ul><ul><li>Other departments might have needs: </li></ul><ul><ul><li>HR for recruiting </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketing for research </li></ul></ul><ul><ul><li>R&D for research </li></ul></ul><ul><ul><li>PR to track brand and trends </li></ul></ul><ul><ul><li>Finance for company tracking </li></ul></ul>Vanguard Leadership March,2010 (c)
 146. 184. Social Media in your company... Social networks are being blocked Social networks are open Guidelines are needed!
 147. 185. Process to implement a Social media plan and policy Awareness Building Inventory Social Media Policy Training Monitoring Goals, Objectives, strategy Teams Ambassadors Project: define – roll-out
 148. 186. Awareness Building <ul><li>What </li></ul><ul><li>Who </li></ul><ul><li>Benefits </li></ul><ul><li>Dangers </li></ul>Presentation/Workshop
 149. 187. Where do you think you are?
 150. 188. Inventory
 151. 189. Social Media Policy or Guidelines
 152. 190. Social Networking Governance Policy or Guidelines? More and detailed information available upon request <ul><li>Areas to be covered </li></ul><ul><li>Who is involved? </li></ul><ul><li>Code of conduct </li></ul><ul><li>Identity </li></ul><ul><li>Information protection </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul><ul><li>Monitoring </li></ul><ul><li>Hardware & software considerations </li></ul><ul><li>Disciplinary actions </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul>
 153. 191. Training <ul><li>Social Media </li></ul><ul><li>LinkedIn </li></ul><ul><li>Facebook </li></ul><ul><li>Twitter </li></ul><ul><li>Blogging </li></ul><ul><li>Customized </li></ul>
 154. 192. Social Media Monitoring <ul><li>Brand monitoring </li></ul><ul><ul><li>Alterian </li></ul></ul><ul><ul><li>Radian6 </li></ul></ul><ul><ul><li>Howsociable </li></ul></ul><ul><ul><li>Etc. </li></ul></ul><ul><li>People monitoring </li></ul><ul><ul><li>123People </li></ul></ul><ul><ul><li>WieoWie </li></ul></ul><ul><ul><li>Pipl </li></ul></ul><ul><ul><li>Etc. </li></ul></ul>
 155. 193. What are my solutions? <ul><ul><li>Social Networking Inventory Service </li></ul></ul><ul><ul><li>Social Networking Policy Creation </li></ul></ul><ul><ul><li>Social Networking Awareness Building </li></ul></ul><ul><ul><li>Social Networking Training and Education </li></ul></ul><ul><ul><li>Social Networking Monitoring </li></ul></ul><ul><ul><li>Social Media Starter Kit </li></ul></ul>Vanguard Leadership March,2010 (c)
 156. 194. Target Clients <ul><li>Belgian entities </li></ul><ul><li>Small and Medium sized companies </li></ul><ul><li>CEO </li></ul><ul><li>HR </li></ul><ul><li>Marketing </li></ul>
 157. 195. Social Media Starter Kit for small companies & individuals <ul><li>Bringing Social Media to your company: </li></ul><ul><li>Presentation for all employees </li></ul><ul><li>Inventory of who is where active in social media </li></ul><ul><li>Creation and optilmizing of social media profiles </li></ul><ul><li>Definition of strategy </li></ul><ul><li>Social Media Monitoring - Try and Buy: </li></ul><ul><li>Inventory of who is where active in social media </li></ul><ul><li>Presentation for all employees </li></ul><ul><li>2 months Social Media Monitoring </li></ul><ul><li>Monthly review meeting </li></ul><ul><li>Weekly reporting </li></ul>
 158. 196. Leads Welcome... Finders Fee available... Contact me Mic Adam – Vanguard Leadership at info@vanguard-leadership.be Phone: +32 478 50 41 35

×