Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
AMESTECURI DE CULORI
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Proiect culori binare

Download to read offline

proiect de lecie

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Proiect culori binare

 1. 1. Propunător: Ceban Silvia Liceul Teoretic „ Gheorghe Asachi” Grad didactic: doi
 2. 2. Clasa: I –a F Disciplina: Educaţie plastică Tema plastică: Culori primare, culori binare Subiectul lecţiei: „”Pomul de Crăciun ” Tipul lecţiei: de formare a capacităţilor de dobîndire a cunoştinţelor . Competenţa specifică: Valorificarea elementelor de limbaj plastic în exprimarea artistico-plastică. Subcompetenţe: 1.1. Să mînuiască la nivel elementar, instrumentele de lucru. 1.2. Să efectuieze operaţii plastice simple cu instrumente, materiale şi suporturi variate. 2.1.Să identifice culorile în natură, obiecte, opere de artă, etc. Obiective operaţionale: O1-să numească culorile spectrului; O2-să recunoască şi să denumească culorile primare/binare O3-să obţină culori binare din amestecul culorilor primare; O5-să folosească materiale şi instrumente de lucru adecvate temei şi subiectului lecţiei; O6-să creeze, dirijat de învăţător, un spaţiu plastic conform subiectului lecţiei.
 3. 3. Strategia didactică: a) Metode şi procedee didactice: conversaţia, dialogul dirijat, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, învăţarea prin descoperire elemente de problematizare; b) Mijloace de instruire: planşă „Steaua culorilor”, cartonaşe colorate, diferite planşe reprezentând culorile primare şi binare (prezentarea lor, obţinere etc.), text literar „Povestea culorilor”; c)Tipuri de activitate cu elevii : activitate frontală,, activitate independentă; d)Material bibliografic: 1.Teodora Hubenco, Arta plastică în clasele primare,ghid metodologic, Ed.Prut Internaţional,2000. 2.O.Tricolici , M. Braghiş, Proiecte didactice la educaţia artistico-plastică, Tehnici de lucru, clasa I, Ed.Interprut, Chişinău, 2008. 3.A. Ghicu, T. Lenţa, Educaţia plastică în clasa I-a, Ed. Cartdidact SRL, Chişinău, 2007 e)Resurse de timp : 45 minute
 4. 4. Etapele Lecţiei Obiective Operaţion ale Activităţi de învăţare învăţător-elev Metode şi procedee Forme de organizar e Mijloace de instruire Resurse Metode de evaluare 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Momen -tul Organi- zatoric 2.Reactu alizarea Structu- rilor anterioar e Salutul Pregătirea materialelor necesare, ordinea şi disciplina necesară desfăşurării orei. -Despre ce am vorbit la lecţiile precedente de arta plastică ? - Despre linii, puncte, modalităţi de obţinere a lor . conversaţia umane observarea sistematică aprecieri verbale 3.Preze ntarea optimă a noului Conţinu t Captarea atenţiei „Povestea culorilor” ( Anexa 1). Voi purta un dialog cu elevii: - Care erau prinţesele care au plecat pe Pămînt? - Ce a făcut mama lor pentru a le aduce în Împărăţia Cerului? - Ce zîne au apărut din contopirea lacrimilor zînelor? Dialogul ghidat Frontal Fişa cu textul Materiale umane Aprecieri verbale Lucrul în perechi În perechi
 5. 5. Descoperirea subiectului lecţiei Calculaţi 3 +3 – 2 = 5 + 4 – 8 = 8 - 3 +5 = 10 – 5 – 2 = 9 – 2 +2 = 6 + 2 – 3 = 10 – 3 -1 = 10 – 2 – 1 = 6 -2 -2 = 3 + 3 + 3 = 8 – 3 – 1 = 8 -2 + 4 = 1 + 7 – 4 = Ordonaţi descrescător /// crescator numerele obţinute apoi întoarceţi fişele şi veţi obţine cuvintele prin care se denumesc în ed.plastică grupurile de culori .. P r i m a r e B i n a r e 10 9 8 6 5 4 2 1 3 5 7 9 10 Anunţarea obiectivelor Azi la lecţie - vom descoperi -vom coopera - vom exersa - vom crea -vom recunoaste Problematic -zarea Fişe pentru lucrul în perechi Evaluarea secvenţială
 6. 6. 4.Dirija rea învăţării O6-să creeze, dirijat de învăţător, un spaţiu plastic conform subiectului lecţiei. O3-să obţină CULORI PRIMARE -Unde aţi întîlnit culorile primare luate împreună?  Culorile drapelului ţării noastre.  Culorile jucăriilor de pe brăduţul nostru. -Vă propun să exersăm obţinerea culorilor binare. Galben = Roşu Galben = Albastru Demonstra Tia Explicaţia problematiz area brainstormi ng-ul exerciţiul observaţia învăţarea Frontal Frontal Individual Ecran Fişe pentru exersare Acuarela Pensule Foi de album
 7. 7. culori binare din amestecul culorilor primare; O1-să numească culorile spectrului Roşu = Albastru Steaua culorilor ROGVAIV (Anexa 2 ) prin descoperire analiza sinteza Planşa « Steaua culorilor » 5.Cnso- lidarea materiei şi formarea capacită- ţilor O5-să folosească materiale şi instrument e de lucru adecvate temei şi subiectului lecţiei; O6-să creeze, dirijat de învăţător, un spaţiu plastic conform Să verificăm cunoştinţele obţinute prin desen Nu uitaţi să folosiţi atît culori primare cît şi binare. Încercaţi pe parcursul desenării să alcătuiţi o poezie în baza desenului vostru Desen “Pomul de Crăciun” Imagini-cheie  Brad  Globuleţe  Cadouri  Jucării Lucrul în grup Foi A3 Album Acuarlă pensule Umane materiale
 8. 8. subiectului lecţiei. 6.Evalu a-rea , Expunerea şi comentarea lucrărilor Turul galeriei Lucrul în grup umane Expoziţia Aprecieri cu calificative Aprecieri verbale 7.Bilanţ ul lecţiei. Concluz ii -De ceculoare v-a fost dispoziţia azi la lecţie Argumentaţi prin plasarea steluţei-şablon pe fişa acelei culori. Argumentul Indivi- dual frontal Sabloane cu globuleţe colorate Materiale umane Autoevalu area 8.Tema pentru acasă De realizat individual un desen « Pomul de Crăciun » De alcătuit o poezie pe baza desenului.
 • GHINEA

  Nov. 5, 2017
 • anamariaungur7

  Feb. 10, 2015

proiect de lecie

Views

Total views

3,840

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

31

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×