Anexă
la Hotărîrea Curţii de Conturi
nr.17 din 28 martie 2013

RAPORTUL
de audit al regularităţii gestionării patrimoniulu...
II.

PREZENTARE GENERALĂ

Activitatea instituțiilor teatral-concertistice este reglementată de Legea nr.1421-XV
din 31.10....
 efectuarea turneelor interne (cel puţin 15-20 pe an), cu prezentarea integrală a
repertoriului în localităţile din ţară,...
 neprezentarea către fondator a rapoartelor cu privire la activitatea economicofinanciară a instituţiilor teatral-concert...
11 Cu privire la regularitatea realizării de către instituțiile teatral-concertistice
a obiectivelor legale în coraport cu...
spectacole (din 100 spectacole aprobate de minister), în timp ce subven țiile de la
bugetul de stat au fost achitate integ...
Teatrul „Eugene Ionesco”, din 15 turnee regulamentare și 10 aprobate pentru anul 2012
de către Ministerul Culturii, nu a r...
auditate) nu și-au realizat obiectivele regulamentare ce țin de numărul de spectacole
prezentate, numărul de montări noi d...
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Î.S. Teatrul
Naţional de
Operă şi Balet
„Maria Bieșu”
Î.S. Filarmonica
Națională
„Serghei
L...
Concluzii. Potrivit datelor din rapoartele financiare, cheltuielile generale și
administrative ale instituțiilor teatral-c...
perioada precedentă de gestiune, fiind achizi ționate mărfuri și servicii contra numerar
în sumă de 475,7 mii lei.
Totodat...
3.1.2. Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco” n-a organizat proceduri de achizi ții relevante.
Astfel, Ministerul Culturii a contra...
Recomandări Ministerului Culturii:
8. Să întreprindă măsuri în vederea responsabilizării Consiliilor de administrație
ale ...
înregistrat 131,5 unităţi de personal vacante (22,2%), fiind în creștere, față de perioada
precedentă de gestiune, cu 5,1%...
netitulari, pe parcursul anului 2012, Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria
Bieșu” a cheltuit mijloace în sumă de...
9.
Să asigure consolidarea sistemului de control intern la capitolul
retribuirea muncii personalului de bază conform cadru...
de program nu specifică tipul de muncă prestată, drepturile, obligațiile și
răspunderea personală. În aceste circumstanțe,...
stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă de
40,6 mii lei.
Concluzii: Sistemul ne...
scenice „Bienala Teatrului „Eugene Ionesco”, ediția a X-a au fost remunerate cu suma
de 863,8 mii lei - mijloace neplanifi...
Recomandări Î.S. Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”:
17. Să asigure retribuirea muncii personalului de bază confor...
111
Să excludă pe viitor faptele de neonorare a obliga țiunilor fa ță de bugetul
asigurărilor sociale de stat, cu achitare...
Din lipsa elementelor și procedurilor aferente sistemului de control intern,
unele entități au aprobat norme majorate de c...
111
Să asigure raportarea veridică a cheltuielilor, în baza documentelor
justificative, respectînd cu stricteţe disciplina...
2 Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat
. „A.P.Cehov”
3 Î.S. Filarmonica Națională „Serghei
. Lunchevici”
4 Î.S. Teatrul Repub...
proprietăţii de stat transmisă în gestiune, astfel nerespectîndu-se clauzele contractuale și
art.6 alin.(2) lit.f) din Leg...
Registrul bunurilor imobile două clădiri: secția de producere și sta ția de transmitere
a energiei electrice.
Î.S. Teatrul...
Notă: Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie șu” și Î.S. Filarmonica
Naţională „Serghei Lunchevici” au inițiat...
locațiune şi obţinerea unor avantaje financiare, în vederea asigurării raportului optim
între preţul solicitat şi cel ofer...
pct.20 și pct.21 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.483 din
29.03.2008.
6.1. Î.S. Teatrul Naţional de O...
Raportul de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral concert...
Raportul de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral concert...
Raportul de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral concert...
Raportul de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral concert...
Raportul de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral concert...
Raportul de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral concert...
Raportul de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral concert...
Raportul de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral concert...
Raportul de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral concert...
Raportul de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral concert...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Raportul de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral concertistice din subordinea ministerului culturii

1,205 views

Published on

Raportul de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral concertistice din subordinea ministerului culturii

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,205
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Raportul de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral concertistice din subordinea ministerului culturii

 1. 1. Anexă la Hotărîrea Curţii de Conturi nr.17 din 28 martie 2013 RAPORTUL de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral-concertistice din subordinea Ministerului Culturii I. INTRODUCERE Baza auditului. Auditul regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral-concertistice din subordinea Ministerului Culturii a fost efectuat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012 (aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.80 din 22.12.2011), tranzitoriu în anul 2013. Scopul misiunii de audit a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că gestionarea mijloacelor financiare și administrarea patrimoniului de stat s-au efectuat legal și regulamentar, cu formularea opiniei de audit privind regularitatea. Responsabilitatea conducerii instituțiilor teatral-concertistice din subordinea Ministerului Culturii este de a întocmi şi de a prezenta în termenele stabilite şi în conformitate cu cadrul legal raportul financiar privind situaţiile financiare, de a asigura respectarea prevederilor legale în activitatea economico-financiară, elaborarea şi implementarea unui sistem de management financiar şi control eficient, avînd şi obligaţia de a asigura prevenirea şi descoperirea erorilor şi fraudelor, înregistrarea veridică în registrele contabile a tuturor operaţiunilor economice efectuate, precum şi utilizarea eficientă şi conformă a subvenţiilor din bugetul de stat. Responsabilitatea echipei de audit a constat în auditarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare conform cerinţelor stabilite, pentru obţinerea probelor de audit suficiente şi adecvate în vederea susţinerii concluziilor şi opiniilor de audit asupra regularităţii gestionării mijloacelor financiare şi a patrimoniului de stat. Totodată, auditorii nu sînt responsabili de prevenirea faptelor de fraudă şi eroare. Metodologia de audit. Auditul s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi1. Probele de audit s-au colectat la faţa locului, cu aplicarea procedurilor de fond, fiind folosite diferite tehnici şi metode, printre care: examinarea cadrului regulator, rapoartelor financiare, contractelor încheiate, precum şi a registrelor contabile şi documentelor justificative primare relevante; examinarea fizică a activelor, inclusiv intervievarea angajaţilor. În funcţie de abordarea auditului, au fost auditate următoarele entită ți: Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie șu”, Î.S. Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”, Î.S. Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”, Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco”, Î.S. Sala cu Orgă, Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov”, Î.S. Teatrul Republican de Păpuși „Licurici” și Î.S. Teatrul-Studio „C улицы Рoз”. 1 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii”. 1
 2. 2. II. PREZENTARE GENERALĂ Activitatea instituțiilor teatral-concertistice este reglementată de Legea nr.1421-XV din 31.10.2002 „Cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice” 2, Legea nr.146XIII din 16.06.1994 „Cu privire la întreprinderea de stat”3, Legea nr.845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi” 4, Regulamentul teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1242 din 15.10.20035, precum şi de statutele înregistrate la Camera Înregistrării de Stat. Teatrele şi organizaţiile concertistice sînt instituţii publice de cultură şi artă, care satisfac cerinţele culturale ale societăţii şi întrunesc activitatea de creaţie, de producţie, economică, tehnică, ştiinţifică şi de instruire, în vederea creării şi prezentării pe viu în faţa publicului a spectacolelor teatrale, desfăşurării unor alte activităţi culturale de masă. Instituţiile teatral-concertistice, în funcţie de sarcini, de nivelul creativităţii şi importanţei activităţii artistice, se clasifică în naţionale, republicane, municipale, departamentale şi regionale. Conform statutului aprobat de fondator, teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice pot avea diverse forme de activitate: dramatice, muzicaldramatice, de comedie, muzicale, de operă, de concert, coregrafice, de circ etc. În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.696 din 19.11.2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” 6, în subordinea Ministerului Culturii se află 16 instituţii teatral-concertistice, inclusiv 5 instituţii teatral-concertistice naţionale şi 11 – republicane. Auditul a constatat neconformarea denumirii reale a 2 instituţii teatralconcertistice: Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet și Î.S. Teatrul-Studio „C улицы Рoз” cu cea din Lista instituţiilor şi organizaţiilor subordonate Ministerului Culturii, conform Anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.696 din 19.11.2009. Competenţele principale ale instituţiilor teatral-concertistice sînt:  elaborarea şi coordonarea cu fondatorul a strategiilor culturale şi educaţionale curente şi de perspectivă, vizînd toate categoriile sociale şi de vîrstă ale spectatorilor;  educarea şi menţinerea unei trupe întemeiate pe criteriile profesionalismului, moralei şi eticii;  elaborarea unui program repertorial, bazat pe dramaturgie (literatură) şi muzică de valoare, clasică şi contemporană, naţională şi universală;  prezentarea a cel puţin 20 de spectacole pe lună publicului spectator într-o stagiune, care durează pe parcursul a 9 luni ale anului în curs;  montarea a 3-6 spectacole noi pe parcursul unei stagiuni; 2 Legea nr.1421-XV din 31.10.2002 „Cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice” (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.1421-XV din 31.10.2002). 3 Legea nr.146-XIII din 16.06.1994 „Cu privire la întreprinderea de stat” (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.146-XIII din 16.06.1994). 4 Legea nr.845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi” (cu modificările şi completările ulterioare). 5 Regulamentul teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1242 din 15.10.2003 „Despre unele măsuri de implementare a Legii cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice” (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1242 din 15.10.2003). 6 Hotărîrea Guvernului nr.696 din 19.11.2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia ” (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.696 din 19.11.2009). 2
 3. 3.  efectuarea turneelor interne (cel puţin 15-20 pe an), cu prezentarea integrală a repertoriului în localităţile din ţară, în baza unui program coordonat cu Ministerul Culturii;  participarea, cu acordul fondatorului, la festivaluri, concursuri, treceri în revistă, simpozioane, laboratoare de creaţie etc., în ţară şi peste hotare;  darea în arendă a sălilor de spectacole, holurilor, terenurilor aferente, clădirilor auxiliare, decorurilor, costumelor etc., ţinînd cont de prevederile legislaţiei, și alte activități. Potrivit art.16 din Legea nr.1421-XV din 31.10.2002, sursele de finanţare ale instituţiilor teatral-concertistice sînt: subvenţiile de la bugetul de stat; subvenţiile pentru îndeplinirea comenzilor de stat; veniturile din activitatea de bază; veniturile din prestarea de servicii contra plată; alte venituri neinterzise de lege și ajutorul acordat de persoane juridice şi fizice. III. CONSTATĂRI, CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 11 Cu privire la cadrul normativ și cel instituţional Cadrul normativ și cel instituțional existente conţin unele deficienţe, care, în opinia auditului, influenţează asupra activită ții relevante a instituţiilor teatralconcertistice.  Conform prevederilor art.3 din Legea nr.1421-XV din 31.10.2002 şi pct.1 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1242 din 15.10.2003, teatrele şi organizaţiile concertistice sînt instituţii publice de cultură şi artă. În același timp, acestea au fost constituite cu forma organizatorico-juridică de întreprindere de stat şi înregistrate la Camera Înregistrării de Stat începînd cu anul 1992, eviden ța contabilă fiind ținută în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.174 din 25.12.1997 7. Entitățile prezintă Ministerului Culturii rapoarte financiare privind utilizarea subven țiilor alocate de la buget pe articole de cheltuieli, iar altor autorități, rapoarte financiare ca activitate de antreprenoriat.  Auditul denotă că Ministerul Culturii nu a întreprins măsurile necesare, conform prevederilor Legii cu privire la întreprinderea de stat, în vederea constituirii la toate întreprinderile de stat a Consiliilor de administra ție, iar cele constituite nu au activat conform competențelor și responsabilităților stabilite. Neexercitarea de către Consiliile de administraţie a atribuțiilor prevăzute de art.7 din Legea nr.146-XIII din 16.06.1994, a condiţionat:  neaprobarea programelor de perspectivă ale dezvoltării şi a planurilor anuale ale instituţiilor teatral-concertistice, care să asigure prioritizarea cheltuielilor în scopul dezvoltării entităţilor;  neaprobarea devizelor anuale de venituri şi cheltuieli și a dărilor de seamă contabile;  lipsa măsurilor privind asigurarea integrității şi folosirii eficiente a bunurilor întreprinderilor; 7 Standardele Naționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.174 din 25.12.1997. 3
 4. 4.  neprezentarea către fondator a rapoartelor cu privire la activitatea economicofinanciară a instituţiilor teatral-concertistice, precum şi neinițierea auditurilor activităţii economico-financiare, cu prezentarea rezultatelor acestora Ministerului Culturii etc. În aceste circumstanțe, se denotă că managementul Ministerului Culturii a redus posibilităţile de monitorizare şi control asupra gestionării conforme a patrimoniului de stat, activităţii întreprinderilor în folosul fondatorului, relaţiilor financiare ale acestora, modului de raportare financiară și executării regulamentare a obligaţiunilor managerilor.  Ministerul Culturii n-a aprobat Regulamentul atestării lucrătorilor de creaţie din teatre, circuri şi organizaţii concertistice naţionale şi de stat, iar Consiliile artistice n-au activat conform competențelor și responsabilită ților, prin ce n-au fost respectate prevederile art.23 alin.(8), art.26 din Legea nr.1421-XV din 31.10.2002 și ale pct.25 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1242 din 15.10.2003. În lipsa Regulamentului nominalizat, pe parcursul perioadei auditate, precum și în anii precedenți, nu s-a efectuat atestarea regulamentară a gradului de calificare a personalului de creaţie al instituţiilor teatral-concertistice, astfel nerespectîndu-se prevederile legale8. Mecanismul de stabilire a gradelor de calificare în cadrul unor instituții teatral-concertistice și, respectiv, a categoriilor de salarizare contravine actelor normative, ceea ce creează riscul stabilirii incorecte a acestora, cu efectuarea unor cheltuieli neconforme.  Pînă în prezent n-au fost elaborate și aprobate: reglementări privind modul de efectuare a achizițiilor de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesită țile institu țiilor teatral-concertistice; metodologii sau modalități unice de stabilire a plă ții pentru chiria sălilor de spectacole pe termen scurt (o oră) și reglementări privind stabilirea pre țurilor la bilete, precum și a modului de eviden ță a lor. La momentul actual, instituţiile teatralconcertistice stabilesc în mod diferit taxa pentru chiria sălilor de spectacole, precum și prețul biletelor. Concluzii: Incertitudinea cadrului regulator în ce privește statutul juridic al instituțiilor teatral-concertistice în raport cu specificul activității acestor instituții denotă necesitatea unei conformități. Deficiențele constatate privind neconstituirea Consiliilor de administrație și celor artistice, neaprobarea Regulamentului atestării lucrătorilor de creaţie din teatre, circuri şi organizaţii concertistice naţionale şi de stat, precum și a metodologiei de stabilire a plă ților atestă faptul că ca drul instituțional și cel normativ existente necesită a fi actualizate şi perfecţionate, întru funcţionarea eficientă a domeniului respectiv. Recomandări Ministerului Culturii: 1. Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea constituirii Consiliilor de administrație și Consiliilor artistice ale instituţiilor teatral-concertistice, asigurînd o activitate conformă a acestora, cu responsabilizarea lor. 2. Să elaboreze și să aprobe Regulamentul atestării lucrătorilor de creaţie din teatre, circuri şi organizaţii concertistice naţionale şi de stat. 8 Art.26 din Legea nr.1421-XV din 31.10.2002; art.24 alin.(4) din Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 și pct.32 lit.(e) din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1242 din 15.10.2003. 4
 5. 5. 11 Cu privire la regularitatea realizării de către instituțiile teatral-concertistice a obiectivelor legale în coraport cu subvențiile alocate de la bugetul de stat Planificarea, aprobarea și executarea subvențiilor de la buget (transferuri în scopuri de producere) nu se efectuează în funcție de programul activității institu ției și de obiectivele stabilite prin actele normative. Conform pct.11 lit.j) și pct.13 lit.c), lit.d) și lit.j) din Regulamentul aprobat prin Hotărîriea Guvernului nr.1242 din 15.10.2003, fiecare instituție teatral-concertistică, avînd drept scop promovarea valorilor spirituale şi etico-estetice, urma să prezinte cel puțin 20 de spectacole pe lună într-o stagiune (care durează pe parcursul a 9 luni ale anului în curs), să monteze 3-6 spectacole noi pe parcursul unei stagiuni și să efectueze cel puţin 15-20 de turnee interne pe an, cu prezentarea integrală a repertoriului în localităţile din ţară, în baza unui program coordonat cu Ministerul Culturii. În acest context, auditul a constatat că instituțiile teatral-concertistice auditate au activat în baza indicatorilor anuali privind numărul de spectacole realizate, numărul de turnee interne efectuate, de montări noi de spectacole, aproba ți de Ministerul Culturii, aceștia fiind inferiori plafonului stabilit de Regulamentul aprobat prin Hotărîriea Guvernului nr.1242 din 15.10.2003. De asemenea, auditul denotă că, în evolu ție, numărul de spectacole prezentate de către instituțiile teatral-concertistice în anul 2012, în țară și peste hotare, fa ță de anii precedenți, este în scădere cu 114 unități și, respectiv, cu 41 unită ți, iar numărul de turnee în țară - cu 87 de unități. Situația dată se prezintă grafic în Diagrama nr.1. Diagrama nr.1 Sursa: Formularele nr.15 pe anii 2010-2012 ale instituțiilor teatral-concertistice Astfel, în anul 2012, numai 3 instituții teatral-concertistice auditate și-au realizat obiectivul privind desfășurarea numărului de spectacole stabilit de Regulamentul aprobat prin Hotărîriea Guvernului nr.1242 din 15.10.2003. Î.S. Teatrul Republican de Păpuși „Licurici” a prezentat 391 de spectacole (217,2%), față de 180 de spectacole stabilite de Regulament, Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov” - 205 spectacole, sau 113,8%, iar Î.S. Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” -186 de spectacole, sau 103,3% față de plafonul stabilit. În același timp, unele instituții teatral-concertistice n-au îndeplinit nici indicatorii anuali, aprobați de către Ministerul Culturii, privind numărul de spectacole realizate. Astfel, Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieșu” nu a realizat 32 de 5
 6. 6. spectacole (din 100 spectacole aprobate de minister), în timp ce subven țiile de la bugetul de stat au fost achitate integral (17,4 mil.lei); Î.S. Teatrul-Studio „C улицы Рoз” nu a realizat 61 de spectacole, din 165 de spectacole aprobate de minister (subven ții de la buget - 1,0 mil.lei); Î.S. Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” nu a realizat 2 spectacole (subvenții de la buget - 8,2 mil.lei) etc. Evoluția executării obiectivelor, suma veniturilor încasate și volumul subvențiilor acordate de la bugetul de stat se reflectă în Tabelul nr.1. Numărul de spectacole prezentate N r. d/ o 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Denumirea instituţiei Conf orm Regu lame ntulu i 3 1440 180 Indicat ori aproba ți de MC Exec utat Numărul de montări noi de spectacole Confor Indic Exec m atori utat Regula apro mentul bați ui de MC 6 7 8 24/48 25 21 3-6 4 4 Numărul de turnee efectuate în ţară Conf Indic Exe orm atori cut Regu apro at lame bați ntulu de i MC 8 9 10 135 189 215 15 150 179 Venituri de la realizare a biletelor (mii lei) Subvenți i de la bugetul de stat (mii lei) 2 4 5 11 12 Total: 1252 1229 7642,2 47924,8 Î.S. Teatrul 350 391 597,0 3810,0 Republican de Păpuși „Licurici” Î.S. Teatrul 180 198 205 3-6 4 5 15 15 7 1987,5 3700,0 dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov” Î.S. Teatrul 180 170 186 3-6 3 3 Cel 3 3 526,8 6800,0 Naţional puțin „Mihai 20 Eminescu” Î.S. Teatrul 180 100 68 3-6 3 3 Cel 3 1 2158,1 17439,0 Naţional de puțin Operă şi 20 Balet „Maria Bieșu” Î.S. Teatrul 180 30 90 3-6 2 2 15 10 0 1053,7 3000,0 „Eugene Ionesco” Î.S. 180 120 118 3-6 3 3 Cel 4 15 507,4 8175,8 Filarmonica puțin Națională 20 „Serghei Lunchevici” Î.S. Teatrul180 165 104 3-6 6 4 15 4 9 471,0 1000,0 Studio „C улицы Рoз” Î.S. Sala cu 180 119 134 3-6 0 0 15 0 0 340,7 4000,0 Orgă Sursă: Regulamentul aprobat prin Hotărîriea Guvernului nr.1242 din 15.10.2003 și Formularele nr.15 pe anul 2012 ale entităţilor auditate Deși pct.11 lit.j) și pct.13 lit.j) din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1242 din 15.10.2003 stipulează că teatrele şi organizaţiile concertistice, inclusiv naţionale, urmau să efectueze cel puţin 15-20 de turnee interne pe an, cu prezentarea artei naţionale în ţară, creînd condiţii pentru accesul maselor largi la operele de artă, în realitate acești indicatori nu au fost executa ți de către 4 entită ți. Astfel, Î.S. 6
 7. 7. Teatrul „Eugene Ionesco”, din 15 turnee regulamentare și 10 aprobate pentru anul 2012 de către Ministerul Culturii, nu a realizat nici un turneu în țară; Î.S. Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” - 17 turnee în țară; Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieșu” - 19 turnee în țară; Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov”- 8 turnee în țară etc., entitățile nominalizate invocînd drept motiv lipsa mijloacelor financiare pentru deplasări și a unităților de transport. Indicatorul respectiv a fost executat numai de către Î.S.Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”, care a realizat 179 de turnee interne, depășind de 11,9 ori plafonul regulamentar, și Î.S. Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, care a realizat 15 turnee în țară. Pentru realizarea obiectivelor respective conform prevederilor art.17 din Legea nr.1421-XV din 31.10.2002, instituţiile cu statut naţional urmau să beneficieze de subvenții de la bugetul de stat în proporţie de 80% faţă de cheltuielile totale, restul instituţiilor - în proporţie de 60% din cheltuielile întreprinderii, precum şi în conformitate cu calculele normativelor de cheltuieli, prevăzute în Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.643 din 09.06.20049. Subvenționarea activității instituțiilor teatral-concertistice din subordinea Ministerului Culturii a constituit 79,3 mil.lei, din care 47,9 mil.lei - celor 8 instituții auditate, alocate preponderent pentru retribuirea muncii, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asisten ță medicală . În același timp, veniturile încasate de la realizarea biletelor la spectacole de către 8 instituții auditate au constituit 7,6 mil.lei, sau 16,1% din subvențiile alocate de la bugetul se stat. La Î.S. Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”, ponderea veniturilor încasate de la realizarea biletelor la spectacole, comparativ cu subven țiile alocate, constituie 6,2%, la Î.S. Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” - 7,7%, Î.S. Sala cu Orgă - 8,5%, Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie șu” - 12,4%, Î.S. Teatrul Republican de Păpuși „Licurici” -17,7%, Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco”-35,1%, Î.S. Teatrul-Studio „C улицы Рoз”-47,1% și Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov” - 53,7%. Probele de audit denotă că, în medie, încasările de la un spectacol variază de la 1,5 mii lei pînă la 31,7 mii lei și sînt influențate de numărul spectacolelor prezentate ( Î.S. Teatrul Republican de Păpuși „Licurici” - 1,5 mii lei, Î.S. Sala cu Orgă - 2,5 mii lei, Î.S. Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” - 2,8 mii lei, Î.S. Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” - 4,3 mii lei, Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov” - 9,7 mii lei, Î.S. Teatrul-Studio „C улицы Рoз”- 12,7 mii lei, Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco”- 15,2 mii lei și Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie șu” - 31,7 mii lei). Cele constatate denotă că planificarea și aprobarea subvențiilor de la buget nu se efectuează în funcție de programul activității institu ției și de obiectivele stabilite prin actele normative, iar veniturile obținute de la realizarea biletelor nu sînt în corela ție cu subvențiile alocate, după cum prevede cadrul legal. Concluzii: Planificarea, aprobarea și utilizarea subven țiilor de la bugetul de stat în scopuri de producere nu se efectuează în funcție de programul activită ții institu țiilor și de obiectivele stabilite prin actele normative. De și ministerul a achitat integral subvențiile de la bugetul de stat aprobate, 5 instituții teatral-concertistice (din 8 9 Hotărîrea Guvernului nr.643 din 09.06.2004 „Despre aprobarea Regulamentului privind normativele de estimare a cheltuielilor necesare activităţii teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice beneficiare de subvenţii de la buget (cu modificările ulterioare; în continuare – Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.643 din 09.06.2004). 7
 8. 8. auditate) nu și-au realizat obiectivele regulamentare ce țin de numărul de spectacole prezentate, numărul de montări noi de spectacole, precum și de numărul de turnee efectuate în tară și peste hotare. Recomandări instituțiilor teatral-concertistice și Ministerului Culturii: 3.Să planifice și să utilizeze mijloacele acordate ca subvenții de la bugetul de stat în funcție de programul activității instituției și de obiectivele stabilite prin actele normative. 11 Cu privire la regularitatea veniturilor/cheltuielilor În anul 2012, faţă de anul 2011, veniturile/cheltuielile institu țiilor teatral- concertistice au înregistrat o creştere cu 9,8 mil.lei, iar faţă de anul 2010 - cu 10,7 mil.lei. Pe fundalul descreșterii, față de anul 2010, a veniturilor proprii cu 1,7 mil.lei și, respectiv, 8,1 mil. lei, în anul 2012 subvențiile de la bugetul de stat s-au majorat cu 3,4 mil.lei faţă de anul 2011 şi, respectiv, cu 12,4 mil.lei faţă de anul 2010. Astfel, pentru efectuarea cheltuielilor aferente activităţii în anul financiar 2012, celor 16 institu ții teatralconcertistice din subordinea Ministerului Culturii le-au fost precizate venituri/cheltuieli în sumă totală de 116,5 mil.lei, inclusiv venituri proprii - 37,2 mil.lei (31,9%), situa ția privind evoluția acestora în perioada 2010-2012 fiind prezentată în Diagrama nr.2. Diagrama nr.2 Sursă: Raportul generalizat pe Ministerul Culturii privind veniturile/cheltuielile precizate Veniturile/cheltuielile de casă gestionate de către cele 8 institu ții teatral- concertistice auditate constituie 71,1 mil.lei, din care 47,9 mil.lei (67,3%) - subven ții de la bugetul de stat, entitățile auditate generînd pierderi în perioada de gestiune în sumă de 3,7 mil.lei. Situația dată este reflectată în Tabelul nr.2. Tabelul nr.2. Nr. d/o 1 Total: Denumirea instituţiei 2 Mijloace proprii, inclusiv alte transferuri de la MC 3 23180,4 Subvenții de la bugetul de stat 4 47924,8 Total Total venituri/ venituri/ cheltuieli cheltuieli de casă efective 5 71105,2 6 74823,2 Pierderi / profit înregistra t (+ -) 7=6-5 -3718,0 Ponderea subvențiilor de la buget în veniturile/ cheltuielile de casă (%) 8=4:5 67,4 8
 9. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieșu” Î.S. Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” Î.S. Teatrul Național „Mihai Eminescu” Î.S. Sala cu Orgă Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat„A.P.Cehov ” Î.S. Teatrul Republican de Păpuși „Licurici” Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco” Î.S. TeatrulStudio „C улицы Рoз” 7352,4 17439,0 24791,4 25935,4 -1144,0 70,3 2910,7 8175,8 11086,5 11631,9 -545,4 73,7 2522,4 6800,0 9322,4 9649,9 -327,6 72,9 1624,1 4000,0 5624,1 5829,8 -205,7 71,1 2810,4 3700,0 6510,4 6543,5 -33,1 56,8 2203,4 3810,0 6013,4 6222,8 -209,4 63,4 2702,3 3000,0 5702,3 6815,0 -1112,7 52,6 1054,7 1000,0 2054,7 2194,9 -140,2 48,6 Sursă: Formularele nr.15 și nr.16 privind veniturile și cheltuielile pe anul 2012 ale entităţilor auditate Auditul a constatat că, la 31.12.2012, pierderile neacoperite din anii preceden ți înregistrate de către 7 instituții teatral-concertistice auditate constituie 28,6 mil.lei, inclusiv Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie șu” - pierderi în sumă de 13,7 mil.lei; Î.S. Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”- de 7,5 mil.lei; Î.S. Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”- de 4,0 mil.lei; Î.S. Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”- de 1,0 mil.lei; Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco”- de 1,1 mil.lei; Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov” - de 0,9 mil.lei, și Î.S. Sala cu Orgă - de 0,4 mil.lei, rentabilitatea vînzărilor fiind sub 0. Potrivit datelor din rapoartele financiare, în anul 2012 cheltuielile generale și administrative ale entităților auditate au constituit 58,3 mil.lei, fiind în creștere cu 6,0 mil.lei, sau cu 10,3%, față de anul precedent. Cele mai semnificative majorări de cheltuieli generale și administrative au înregistrat 4 entită ți: Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov” - cu 1,9 mil.lei; Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieșu” - cu 1,4 mil.lei; Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco”- cu 1,2 mil.lei, și Î.S. Sala cu Orgă - cu 0,7 mil.lei, restul 4 instituții înregistrînd cre șteri nesemnificative de cheltuieli. Auditul concluzionează că în structură predomină cre șterea cheltuielilor pentru personalul administrativ și de conducere, cheltuielilor pentru deplasări și de reprezentare, iar analiza efectuată demonstrează că întreprinderile auditate dispun de rezerve întru reducerea acestor cheltuieli. 9
 10. 10. Concluzii. Potrivit datelor din rapoartele financiare, cheltuielile generale și administrative ale instituțiilor teatral-concertistice auditate în anul 2012 au fost în creștere cu 6,0 mil.lei, sau cu 10,3% față de anul precedent, iar pierderile neacoperite la 31.12.2012 au însumat 28,6 mil.lei. Recomandări instituțiilor teatral-concertistice auditate și Ministerului Culturii: 4.Să întreprindă măsuri de austeritate pentru optimizarea cheltuielilor generale și administrative ale institu țiilor teatral-concertistice administrate, întru asigurarea profitului net și a unei activită ți economico-financiare viabile. 3.1. Cu privire la regularitatea achiziţiilor de mărfuri, lucrări și servicii Analiza probelor documentare ce ţin de achiziţionarea de către instituțiile teatralconcertistice a mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor necesare pentru desfăşurarea activităţii denotă că acest domeniu este afectat de neregularităţi, datorită neasigurării transparenţei, obiectivității şi economicității procedurilor de achiziţii. Deși gestiunea instituțiilor teatral-concertistice constituie obiectul controlului din partea autorităţii publice centrale, acestea n-au fost calificate ca autorități contractante, conform art.12 alin.(2) și alin.(5) din Legea nr.96-XVI din 13.04.200710, care ar fi avut obligaţia de a efectua achiziţii în condițiile legii nominalizate, iar Consiliile de administrație ale entităților auditate n-au luat nici o decizie în acest sens. Unele instituții teatral-concertistice nu respectă nici prevederile art. 11 din Legea nr.146-XIII din 16.06.1994, care stipulează că întreprinderile procură resurse pe piaţa de mărfuri nemijlocit de la producători, în unităţile comerţului angro, la burse, iarmaroace, licitaţii, de la organizaţiile de aprovizionare tehnico-materială. Entitățile auditate nu au elaborat și n-au aprobat reglementări privind modul de efectuare a achizi țiilor de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile sale, nu au instituit grupuri de lucru pentru achiziţii, nu dispun de planuri anuale de achiziţii, nu publică anunţuri privind achizi țiile etc. 3.1.1. Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieșu”, în perioada de gestiune, a cheltuit 7,2 mil.lei pentru achizi ții de mărfuri, lucrări și servicii, înregistrînd datorii privind facturile comerciale în sumă de 1,2 mil.lei (pentru energia termică 999,4 mii lei, și penalități - în sumă de 196,4 mii lei, pentru neachitarea în termen a plăților). Contrar prevederilor art.210 alin.(1) din Codul civil, în lipsa unor contracte de achiziții, în anul 2012, entitatea a transferat la 4 operatori economici suma de 496,9 mii lei, pentru achiziţia unor mărfuri şi servicii, inclusiv 262,6 mii lei - pentru banere și instalații metalice, 500 de agende; 234,0 mii lei - pentru țesături și materiale de construcție. Întreprinderile de stat sînt obligate să consemneze mijloacele băneşti în instituţiile financiare, iar decontările dintre întreprinderi pe angajamente se efectuează, de regulă, prin virament. Entitatea, încălcînd prevederile punctelor 1, 2, 7, 8 și 12 din Normele pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia na țională a Republicii Moldova 11, a achiziționat mărfuri și servicii contra numerar în sumă de 279,0 mii lei, fără ca mijloacele bănești încasate din chirie și comercializarea biletelor să fie depuse la contul bancar în termen de trei zile de la încasarea lor. Încălcări similare au fost admise și în 10 Legea privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007 (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr. 96XVI din 13.04.2007). 11 Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.1992 „ Privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova” (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova). 10
 11. 11. perioada precedentă de gestiune, fiind achizi ționate mărfuri și servicii contra numerar în sumă de 475,7 mii lei. Totodată, Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie șu” a procurat de la 18 persoane fizice, în numerar și, parțial, prin transfer, în baza unor acte de achizi ții, bunuri și servicii în sumă de 502,7 mii lei ( țesături din bumbac, păpu și marionete, instrumente muzicale, grim etc.), fiind re ținute în prealabil, ca parte a impozitului, 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice. La 29.12.2011, Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie șu” a încheiat cu un agent economic un contract privind prestarea serviciilor de pregătire și servire a mesei pentru invitați în sala VIP, a banchetelor corporative organizate de teatru, serviciilor de cazare etc. Auditul a constatat că pînă la 31.12.2012 agentul economic- „Prestatorul” a prezentat facturi fiscale privind serviciile de alimenta ție și de deservire în sumă totală de 322,5 mii lei, pentru care s-au achitat 363,4 mii lei, înregistrînd crean țe aferente facturilor comerciale în sumă de 41,0 mii lei. Serviciile de alimenta ție au fost atribuite la cheltuieli în lipsa unor ordine ale conducătorului, scopului și programului recep ției, devizului de cheltuieli. Cu toate că Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie șu” a transmis, la 22.09.2008, Î.S. Teatrul Republican „Luceafărul”, mun. Chișinău imobilul din str. Mihai Eminescu 50, pînă la momentul efectuării auditului aceasta achita plata pentru serviciile de transportare a deșeurilor menajere aferente imobilului respectiv, efectuînd cheltuieli nejustificate în sumă de 16,4 mii lei. Concluzii: În legătură cu faptul că Consiliul de administrație al teatrului n-a luat nici o decizie privind calificarea entității ca autoritate contractantă, care ar fi avut obligaţia de a efectua achiziţii conform Legii nr.96-XVI din 13.04.2007, managementul achiziţiilor este afectat de nereguli, care au impact negativ asupra unor procurări de bunuri în condiţii de economicitate; entitatea nu a respectat disciplina contractuală, înregistrînd datorii privind facturile comerciale în sumă de 1,2 mil.lei, inclusiv penalită ți de 196,4 mii lei; în lipsa unor contracte de achizi ții, entitatea a transferat la 4 operatori economici suma de 496,9 mii lei, pentru achiziţia unor mărfuri şi servicii; 279,0 mii lei (anul 2011 - 475,7 mii lei) s-au utilizat pentru achizi ționarea mărfurilor și serviciilor contra numerar, fără ca mijloacele bănești încasate din chirie și prestarea de servicii să fie depuse la contul bancar; s-au achiziționat servicii de alimenta ție și de deservire în sumă de 322,5 mii lei, care au fost trecute la cheltuieli în lipsa unor ordine ale conducătorului, scopului și programului recepției, devizului de cheltuieli, înregistrîndu-se crean țe aferente facturilor comerciale de 41,0 mii lei; au fost admise cheltuieli nejustificate în sumă de 16,4 mii lei, pentru achitarea serviciilor de transportare a de șeurilor menajere neaferente imobilelor deținute. Notă: În cadrul auditului a fost revizuit cuantumul plății, din contractul încheiat cu „Prestatorul”, pentru serviciile de transportare a deșeurilor menajere aferente imobilelor deținute. Recomandări Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieșu”: 5. Să asigure achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor pentru necesitățile entității în condiţii de economicitate, ţinînd cont de prevederile regulamentare în vigoare, precum și să respecte disciplina contractuală. 11
 12. 12. 3.1.2. Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco” n-a organizat proceduri de achizi ții relevante. Astfel, Ministerul Culturii a contractat servicii pentru desfă șurarea Festivalului Internaţional al artelor scenice „Bienala Teatrului „Eugene Ionesco”, ediția a X-a, cu devizul de cheltuieli estimat de 300,0 mii lei. Institu ția, neavînd surse de acoperire financiară, a elaborat un nou deviz de cheltuieli în sumă de 5,1 mil.lei. Totodată, teatrul n-a respectat prevederile specificației contractului nr.78/12 din 15.05.2012, acceptînd alte bunuri și servicii decît cele contractate de minister, iar în rezultatul desfă șurării Festivalului în cauză a cheltuit 2,1 mil. lei, formînd la 31.12.2012 datorii creditoare în sumă de 1,8 mil.lei, inclusiv de 1,5 mil.lei - pentru achizi ționarea utilajului scenic, bunurilor și serviciilor (de 0,5 mil.lei - create în rezultatul desfă șurării Festivalului nominalizat). În aceste circumstan țe, entitatea auditată se află în proces de judecată cu un agent economic, pentru neonorarea obligațiunilor de plată la prestarea serviciilor de cazare în sumă de 356,3 mii lei. Concluzii: Managementul necorespunzător al achizi țiilor de mărfuri, lucrări și servicii a determinat efectuarea achizi țiilor în condi ții de netransparen ță și în lipsa unei concurențe efective, inclusiv în lipsa surselor de acoperire financiară, ceea ce a dus la formarea datoriilor privind facturile comerciale în sumă de 1,5 mil. lei. Recomandări Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco”: 6. Să asigure organizarea şi desfăşurarea procesului de achiziţii în strictă conformitate cu prevederile cadrului legal, precum şi să efectueze monitorizarea executării contractelor de achiziţie. 3.1.3. Î.S. Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”, în baza a 7 contracte de achiziții publice dintr-o singură sursă, a achizi ționat bunuri și servicii în valoare de 857,7 mii lei, pentru organizarea unor manifestări culturale de amploare la nivel de stat, inclusiv Festivalul Internaţional de Muzică „Mărţişor" şi Festivalul-concurs Internaţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu”, beneficiarul fiind Ministerul Culturii. În cadrul executării contractelor men ționate, la achitarea cu agen ții economici și persoanele fizice prestatori de bunuri și servicii, Ministerul Culturii nu a respectat clauzele contractului nr.21/12 din 05.03.2012 și n-a transferat integral la contul întreprinderii suma prevăzută în contract, dar numai 728,0 mii lei, restul sumei de 129,7 mii lei, pentru bunurile și serviciile recep ționate, fiind achitată din mijloace proprii. Totodată, entitatea nu a reflectat în eviden ța contabilă crean ța respectivă a Ministerului Culturii, astfel încălcînd prevederile art.19 alin.(1) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007. Concluzii: N-au fost respectate clauzele contractuale privind transferul sumei de 129,7 mii lei, iar achizițiile de bunuri și servicii pentru ac țiunile culturale urmau a fi efectuate prin organizarea nemijlocită a procedurilor de achizi ții. Recomandări Î.S. Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”: 7. Să asigure organizarea şi desfăşurarea relevantă a procesului de achiziţii conform prevederilor cadrului legal, precum şi să efectueze monitorizarea executării contractelor de achiziţie. 12
 13. 13. Recomandări Ministerului Culturii: 8. Să întreprindă măsuri în vederea responsabilizării Consiliilor de administrație ale instituțiilor teatral-concertistice la utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv prin soluționarea situației privind calificarea entităților ca autorită ți contractante, ținînd cont de multiplele neregularități la efectuarea procedurilor de achiziţii. 3.2. Cu privire la executarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii Salarizarea personalului instituțiilor teatral-concertistice s-a efectuat în baza Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” 12; Legii salarizării nr.847-XV din 14.02.2002 13, Hotărîrii Guvernului nr.381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” 14, precum şi conform actelor interne. Estimarea și aprobarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii s-au efectuat reieșind din statele de personal aprobate și din cuantumul drepturilor salariale (salariul de func ție, sporurile, ajutorul material). Neasigurarea unui control intern adecvat la planificarea și executarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii a determinat admiterea unor deficiențe și neregularități. 3.2.1. Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie șu”, în anul 2012, inițial i-au fost aprobate cheltuieli pentru retribuirea muncii în sumă de 12,8 mil. lei, ulterior fiind precizate în sumă de 14,4 mil. lei, sau 82,8% din subven țiile alocate de la bugetul de stat, acestea executîndu-se în aceea și sumă.  Contrar prevederilor pct.25 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1242 din 15.10.2003, Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie șu” a activat pînă în anul 2010 în lipsa Consiliului artistic, a cărui componență urma a fi aprobată de fondator, iar Consiliul artistic aprobat prin Ordinul directorului general al teatrului din 14.01.2010 n-a activat conform competen țelor și responsabilită ților regulamentare.  În lipsa Regulamentului atestării lucrătorilor de creaţie din teatre, circuri şi organizaţii concertistice naţionale şi de stat, care urma a fi aprobat conform art.26 din Legea nr.1421-XV din 31.10.2002 de către Ministerul Culturii, pe parcursul stagiunii teatrale 2011-2012, nu s-a efectuat atestarea regulamentară a gradului de calificare a personalului de creaţie al instituţiei, astfel nerespectîndu-se pct.32 lit.e) din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1242 din 15.10.2003. Mecanismul de stabilire a gradelor de calificare și, respectiv, a categoriilor de salarizare în cadrul teatrului a fost fixat prin ordinul conducătorului institu ției și prevedea stabilirea gradelor de calificare și a categoriilor de salarizare în baza cererilor sau a demersurilor șefilor de subdiviziuni, unor comisii formate din 3 persoane, numite „consilii artistice”, din cadrul teatrului, instituirea și activitatea cărora nu este reglementată.  Auditul a constatat că, din 592,5 unități de personal aprobate prin schema de încadrare, la 01.10.2012, Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie șu” a 12 Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.355-XVI din 23.12.2005). 13 Legea salarizării nr.847-XV din 14.02.2002 (cu modificările ulterioare). 14 Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”(cu modificările ulterioare; în continuare - Condiţiile unice de salarizare aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006). 13
 14. 14. înregistrat 131,5 unităţi de personal vacante (22,2%), fiind în creștere, față de perioada precedentă de gestiune, cu 5,1%. Acest fapt a generat formarea unor economii ale fondului de salarii subvenţionat din bugetul de stat, care au fost utilizate pentru salarizarea angajaților cumularzi, prin contract de muncă, și achitarea sporului pentru intensitatea muncii. Suplinirea funcţiilor vacante s-a efectuat prin cumularea a 72,5 funcții de către 128 de angajați titulari ai teatrului, a 19 func ții - de către angaja ți netitulari, precum și 9 angajați prin contract individual de muncă. În acest scop, teatrul a cheltuit 1251,6 mii lei, inclusiv 972,9 mii lei - pentru angaja ții titulari, și 278,7 mii lei - pentru angajații netitulari.  Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie șu” i s-au alocat mijloace din contul subvențiilor de la bugetul de stat pentru acordarea ajutorului material, în sumă de 1,2 mil.lei, auditul constatînd că în realitate aceste mijloace nu au fost valorificate la destinațiile preconizate. Astfel, personalului existent conform statelor de func ții la 01.10.2012 nu i s-a acordat ajutorul material în sumă de 642,0 mii lei, în mărimea unui salariu lunar alocat din subvențiile primite de la bugetul de stat . Totodată, din suma mijloacelor alocate (1,2 mil.lei), unui număr redus de personal angajat i s-a acordat ajutor material în sumă de 103,6 mii lei, pentru probleme de sănătate, în caz de accidente, la decesul rudelor apropiate și în cazuri excep ționale, conform Contractului colectiv de muncă la nivel de Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie șu” pentru anii 2010-201515, precum și altor reglementări interne.  De asemenea, din mijloacele primite de la bugetul de stat în sumă de 1,2 mil.lei, pe parcursul anului 2012, angajaților teatrului li s-a achitat spor pentru intensitatea muncii, eficiență înaltă și volum majorat de lucru în sumă de 998,7 mii lei, în lipsa unui Regulament privind modul de acordare a sporurilor, premiilor şi altor plăţi unice, care ar stabili temeiul şi sursele de acoperire a acestora. Astfel, cuantumul sporurilor s-a stabilit de către o comisie instituită prin Ordinul directorului general al Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieșu” din 05.01.2012. Totodată, modalitatea de calculare a sporului pentru intensitatea muncii, eficien ță înaltă și volum majorat nu este clar definită, prin stabilirea unor criterii și coeficien ți în func ție de munca îndeplinită, care să corespundă cerințelor legale aferente retribuirii muncii. Calcularea sporului pentru intensitatea muncii și eficiență înaltă se efectuează în baza a trei coeficien ți (K1, K2, K3), atribuindu-le, în unele cazuri, acelea și valori procentuale (10%, 20%, 25%, 30% și 50%) de la salariul de funcție sau în sume concrete, fapt ce nu asigură o diferen țiere corectă și transparență la acordarea sporului indicat, în func ție de careva criterii ale muncii îndeplinite. De asemenea, prin coeficientul (K1) de acordare a sporului pentru intensitate, se atribuie și sporul pentru merite deosebite în mărime de 30%. În acest context, e necesar de menționat că, în baza a 6 ordine, la 17 angaja ți titulari (51 de cazuri) a fost anulat sporul pentru intensitatea muncii, dar real s-a anulat neregulamentar sporul pentru merite deosebite în mărime de 30%, sau în sumă totală de 25,7 mii lei.  Modalitatea de estimare și aprobare a cheltuielilor necesare pentru retribuirea muncii nu este în concordanță cu prevederile Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.643 din 09.06.2004, respectiv estimarea și aprobarea cheltuielilor nu e în corelație cu retribuirea efectuată de facto. Astfel, pentru retribuirea muncii lucrătorilor 15 Contractul colectiv de muncă la nivel de Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieșu” pentru anii 20102015, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Chi șinău, cu nr.143/10 din 27.07.2010 (în continuare – Contractul colectiv de muncă la nivel de Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieșu” pentru anii 2010-2015). 14
 15. 15. netitulari, pe parcursul anului 2012, Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieșu” a cheltuit mijloace în sumă de 359,1 mii lei, care nu au fost aprobate și planificate în fondul de retribuire a muncii.  La contractarea serviciilor pentru realizarea biletelor, entitatea a aplicat condi ții de salarizare neuniforme și necorelate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.381 din 13.04.2006. Astfel, pentru comercializarea biletelor teatrului, la 2 persoane netitulare realizatori de bilete, angajate prin contract individual de muncă, li s-a achitat salariul în mărime de 121,1 mii lei, sau 20% fără TVA de la valoarea încasată ( în anul 2011-227,0 mii lei), iar salariul casierului angajat al teatrului constituie 1245 lei. În acela și timp, pentru serviciile de realizare a biletelor de concert în sumă de 188,0 mii lei, prin re țeaua de casierii ce aparțin Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie șu” , un agent economic a achitat teatrului pentru serviciile prestate 2,1 mii lei, sau 1,1% de la valoarea încasată.  Cu nerespectarea prevederilor pct.12 din Hotărîrea Guvernului nr.622 din 31.05.2006 „Privind reglementarea cuantumului plăţilor şi modalitatea de achitare a onorariilor în cadrul acţiunilor culturale”, la 5 persoane nerezidente au fost achitate onorarii în sumă de 29,2 mii lei, depășindu-se plafonul maxim prevăzut pentru un spectacol de 5,0 mii lei.  Contrar prevederilor pct.83 lit.a) din Regulamentul privind completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1449 din 24.12.200716, nu s-au respectat cerințele de eviden ță a carnetelor de muncă, inclusiv lipsește Registrul de evidenţă a formularelor de carnete de muncă, iar eviden ța circulației carnetelor de muncă s-a efectuat în 2 registre, unul dintre care nu este numerotat și semnat regulamentar. Concluzii: Managementul teatrului nu a asigurat totalitatea procedurilor aferente controlului intern la capitolul retribuirea muncii personalului, fapt ce a condiționat admiterea mai multor nereguli. Astfel, în lipsa Regulamentului atestării lucrătorilor de creaţie din teatre, circuri şi organizaţii concertistice naţionale şi de stat, pe parcursul stagiunii teatrale 2011-2012, nu s-a efectuat atestarea regulamentară a gradului de calificare a personalului de creaţie al instituţiei; la situa ția din 01.10.2012, personalul efectiv încadrat n-a beneficiat de ajutor material în sumă de 642,0 mii lei, în mărimea unui salariu lunar, mijloacele fiind alocate din subvențiile primite de la bugetul de stat ; în lipsa unui regulament privind acordarea sporurilor, angaja ților teatrului li s-a acordat spor pentru intensitatea muncii în sumă de 998,7 mii lei; pentru cumularea a 72,5 funcții de către 128 de angajați titulari ai teatrului, a 19 func ții - de către angaja ți netitulari, precum și 9 angajați prin contract individual de muncă, teatrul a efectuat cheltuieli în sumă de 1251,6 mii lei, din care 359,1 mii lei nu au fost aprobate și planificate în fondul de retribuire a muncii conform schemei de încadrare, aprobată de fondator; la 17 angajați titulari (51 de cazuri) li s-a anulat neregulamentar sporul pentru merite deosebite în mărime de 30%, sau în sumă totală de 25,7 mii lei; la 5 persoane nerezidente le-au fost achitate neregulamentar onorarii în sumă de 29,2 mii lei. Recomandări Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieșu”: 16 Regulamentul privind completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1449 din 24.12.2007. 15
 16. 16. 9. Să asigure consolidarea sistemului de control intern la capitolul retribuirea muncii personalului de bază conform cadrului legal; 10. Să stabilească și să aprobe statele de personal în func ție de necesită țile reale ale teatrului, în vederea desfășurării eficiente a activită ții de bază. Recomandări Ministerului Culturii: 11. Să asigure aprobarea componenței Consiliului artistic al Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieșu” și a Regulamentului privind atestarea lucrătorilor de creaţie din teatre, circuri şi organizaţii concertistice naţionale şi de stat. 3.2.2. Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov”, în anul 2012, a cheltuit pentru remunerarea muncii 3,7 mil. lei, sau 56% din totalul cheltuielilor efectuate. La 31.12.2012, la entitate activau 138 de persoane, sau 88% din statele de personal aprobate, restul funcțiilor sînt cumulate pe intern de către personalul angajat. Verificarea regularității salarizării personalului, efectuată pe un e șantion din 25 de persoane, denotă achitarea onorariilor în sumă de 35,0 mii lei angajaților entității, pentru montarea spectacolelor noi, ceea ce contravine pct.15 din Hotărîrea Guvernului nr.622 din 31.05.200617. De asemenea, au fost calculate neregulamentar contribu ții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asisten ță medicală în sumă de 9,3 mii lei, aferente calculului neregulamentar. Concluzii: Ineficiența unor elemente ale sistemului de control intern a afectat regularitatea cheltuielilor suportate pentru retribuirea muncii în sumă de 53,6 mii lei. 3.2.3. Î.S. Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”. Cheltuielile pentru retribuirea muncii, la 31.12.2012, au constituit suma de 4,5 mil.lei. Totodată, entitatea a înregistrat 93 de unități de funcții vacante, sau 39,2%, din cele 237 de unităţi din statele de personal aprobate de către Ministerul Culturii, funcțiile vacante fiind cumulate de către personalul angajat. Acest fapt denotă o planificare neadecvată a statelor de personal și indică asupra necesității de revizuire a acestora, în vederea conformării la situa ția reală, ținîndu-se cont de specificul activității și de obiectivele aprobate.  Deși conducătorul entității are stabilit de către Ministerul Culturii un adaos la salariul de funcție de 50%, printr-un ordin intern (necoordonat cu Ministerul Culturii), i-a fost stabilit un adaos la salariul de bază în mărime de 100%, fa ță de cel regulamentar18 de 50%. Concomitent, în baza altui ordin intern, a fost stabilit și un supliment pentru lucrări deosebit de importante în sumă de 3,5 mii lei, fa ță de cel regulamentar de 2,4 mii lei, astfel conducerea beneficiind de 28,9 mii lei.  În lipsa unui regulament intern privind modul de achitare a anumitor lucrări, în anul 2012, unor administratori din cadrul teatrului, care sînt remunera ți cu salariu de funcție, li s-au achitat 39,0 mii lei pentru realizarea biletelor, sau 20% din sumele depuse în casierie.  Contractele individuale de muncă încheiate, prin prisma prevederilor art.267 alin.(1) din Codul muncii, cu angajații entității care cumulează funcții în afara orelor 17 Hotărîrea Guvernului nr.622 din 31.05.2006 „Privind reglementarea cuantumului plăților și modalitatea de achitare a onorariilor în cadrul acțiunilor culturale ” (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.622 din 31.05.2006). Abrogată la 15.02.2013, prin Hotărîrea Guvernului nr.118 din 11.02.2013. 18 Pct.7 din Hotărîrea Guvernului nr.743 din 11.06.2002 „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară” (cu modificările şi completările ulterioare); pct.12 din Regulamentul intern cu privire la modul de salarizare a personalului cu funcții de conducere, personalului activității de bază și personalului auxiliar. 16
 17. 17. de program nu specifică tipul de muncă prestată, drepturile, obligațiile și răspunderea personală. În aceste circumstanțe, se efectuează cumularea de către angajați a funcțiilor identice cu cele de bază, precum: actor-actor, costumierăcostumieră, recuzitor-recuzitor, fiind plătite, în lipsa tabelei de pontaj, 375,3 mii lei, precum și 117,4 mii lei - contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală.  În lipsa unor reglementări exhaustive și precise ce ar descrie indicatorii pentru care se motivează/achită plăți suplimentare, la 7 angajați li s-au achitat suplimente la salariu pentru lucrări deosebit de importante și de o extremă răspundere în sumă de 140,0 mii lei, iar la 32 de angajați - un adaos la salariul de bază de la 25% pînă la 100%, pentru înaltă eficiență și intensitate a muncii, în sumă 581,8 mii lei. Notă: In timpul efectuării auditului, contractele individuale de muncă au fost ajustate la cadrul legal, s-au întocmit tabelele de pontaj, iar acordarea neregulamentară a suplimentelor și adaosurilor la salariu conducătorului, altor persoane și remunerarea administratorilor au fost corectate prin emiterea ordinelor interne nr.48-p din13.12.2012 și nr.46 p-1din 01.12.2012. Concluzii: Auditul a relevat unele abateri de la actele normative la calcularea şi achitarea retribuirii muncii, cheltuielile aferente acestor nereguli constituind 560,6 mii lei, inclusiv contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală - 117,4 mii lei. Totodată, 39,2% din funcțiile aprobate în statele de personal sînt cumulate de către angajații entității, ceea ce denotă o planificare neadecvată a statelor de personal. Recomandări Î.S. Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”: 12. Să asigure efectuarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii în corespundere cu cadrul legal, precum și să revizuiască statele de personal și să asigure o planificare adecvată. 13. Să aprobe reglementări care ar stabili indicatorii pentru care se motivează/achită plăți suplimentare (lucrări deosebit de importate și de o extremă răspundere, eficiență și intensitate a muncii etc.) 3.2.4. Î.S. Sala cu Orgă, în anul 2012, a executat cheltuieli pentru remunerarea personalului în sumă de 3,1 mil. lei, înregistrînd 52 de unități vacante (38,5%), din 135 de unități aprobate în statele de personal de către Ministerul Culturii, 23,7% din acestea fiind cumulate de către personalul angajat.  Conducătorului întreprinderii i-au fost achitate 20,7 mii lei, cu titlu de adaos la salariul de bază în mărime de 100%, depă șindu-se plafonul cu 50%, precum și 5,0 mii lei, pentru achitarea convorbirilor telefonice mobile în scop de serviciu, stabilite în baza contractului cu fondatorul contrar prevederilor legale.  Nerespecîndu-se prevederile pct.12 din Hotărîrea Guvernului nr.622 din 31.05.2006, pentru participare în cadrul concertelor proprii, care reprezintă activitatea de bază, unor angajați ai entității le-au fost achitate onorarii în sumă de 125,9 mii lei. La plățile achitate au fost calculate contribuțiile de asigurări sociale de 17
 18. 18. stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă de 40,6 mii lei. Concluzii: Sistemul neeficient de management financiar şi control intern a dus la generarea unor cheltuieli suplimentare pentru retribuirea muncii, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asisten ță medicală. Totodată, situația în care 38,5% din funcțiile aprobate în statele de personal sînt vacante și cumulate de către angajații entității denotă o planificare neadecvată a statelor de personal. Recomandări Î.S. Sala cu Orgă: 14. Să asigure efectuarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii în corespundere cu cadrul legal și să revizuiască statele de personal, întru asigurarea unei planificări adecvate și reducerea cheltuielilor. 3.2.5. Î.S. Teatrul Republican de Păpuși „Licurici” a cheltuit, în anul 2012, pentru remunerarea muncii personalului 2,3 mil. lei, iar la 01.10.2012 la entitate activau 110 persoane (89,4%), din 123 de unități conform statelor de funcții, inclusiv 10 cumularzi. Analiza unui eșantion din 35 de persoane a relevat că unor administratori care realizează bilete și sînt remunerați cu un salariu de funcție la entitate li s-a acordat un adaos lunar de 15% din sumele depuse în casieria teatrului, pentru realizarea biletelor, în aceste condiții fiind achitate 36,5 mii lei. La plățile menționate, au fost achitate contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă de 16,3 mii lei. Concluzii: Nerespectarea cadrului legal la calcularea şi achitarea plăților pentru retribuirea muncii a condiționat executarea de cheltuieli suplimentare în sumă de 52,8 mii lei, inclusiv contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă de 16,3 mii lei. Recomandări Î.S. Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”: 15. Să asigure efectuarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii în corespundere cu cadrul legal. 3.2.6. Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco”. Pentru retribuirea muncii personalului s-au aprobat 2,6 mil. lei, iar din 120 de unită ți de personal aprobate prin schema de încadrare s-au înregistrat 74 de unităţi de personal vacante (61,6%), care au generat formarea unor economii ale fondului de salarii subvenţionat din bugetul de stat în sumă de 934,4 mii lei, aceste mijloace fiind utilizate pentru retribuirea muncii angaja ților cumularzi, prin contract de muncă și pentru achitarea de onorarii persoanelor nerezidente.  Entitatea n-a elaborat şi n-a aprobat un regulament privind modul de acordare a sporurilor, premiilor şi altor plăţi unice, care ar stabili temeiul şi sursele de acoperire a acestora.  Deși retribuirea muncii persoanelor nerezidente urma a fi efectuată în conformitate cu Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.643 din 09.06.2004, persoanele nerezidente care au participat în cadrul Festivalului Internaţional al artelor 18
 19. 19. scenice „Bienala Teatrului „Eugene Ionesco”, ediția a X-a au fost remunerate cu suma de 863,8 mii lei - mijloace neplanificate și neaprobate în fondul de retribuire a muncii.  Cu nerespectarea Condiţiilor unice de salarizare, aprobate prin pct.2 și pct.3 din Anexa nr.4 și Anexa nr.19 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006, angaja ților aparatului administrativ li s-au calculat și achitat salarii în sumă de 117,6 mii lei. În același timp, angajații titulari ai teatrului nu au beneficiat de ajutorul material în sumă de 70,3 mii lei, în mărimea unui salariu lunar, astfel încălcîndu-se art.32 din Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 și pct.7 din Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006. Concluzii: Nerespectarea cadrului legal a condi ționat utilizarea mijloacelor pentru retribuirea muncii persoanelor nerezidente în sumă de 863,8 mii lei; achitarea salariilor angajaților aparatului administrativ în sumă de 117,6 mii lei, precum și neacordarea angajaților titulari ai teatrului a ajutorului material în sumă de 70,3 mii lei, în mărimea unui salariu lunar, mijloacele fiind alocate din subvențiile de la bugetul de stat. Recomandări Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco”: 16. Să asigure retribuirea muncii personalului de bază conform cadrului legal, planificarea reală a necesităților de personal, cu examinarea unei posibile revizuiri a schemei de încadrare, întru ajustarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii. 3.2.7. Î.S. Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”, în anul 2012, pentru retribuirea muncii personalului i-au fost aprobate 7,6 mil. lei, inclusiv 6,4 mil.lei (84,2%) - subvenții de la bugetul de stat. Entitatea a activat cu 50 de unităţi vacante (17,5%), din 286 de unități aprobate în statele de personal. Suplinirea func țiilor vacante s-a efectuat prin cumularea a 29 de func ții de către angaja ții titulari și a 21 de func ții -de către angajații netitulari.  Contrar prevederilor pct.6 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.643 din 09.06.2004, entitatea a admis efectuarea cheltuielilor neplanificate din fondul de retribuire a muncii în sumă de 213,2 mii lei pentru remunerarea muncii persoanelor angajate prin contract.  Angajații titulari ai instituției concertistice nu au beneficiat de ajutor material în mărimea unui salariu lunar în sumă totală de 390,3 mii lei, planificat din subvențiile de la bugetul de stat, astfel încălcîndu-se art.32 din Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 și pct.7 din Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006.  În condițiile alocării pe deplin a mijloacelor pentru remunerarea muncii, precum și în cazul salarizării personalului prin cumul, pentru care s-au cheltuit 833,4 mii lei, entitatea a trimis în șomaj tehnic 103 angaja ți, cărora li s-au achitat indemniza ții de șomaj în sumă de 122,8 mii lei, sau 75% din salariul de funcție. Concluzii: Entitatea a admis efectuarea cheltuielilor neplanificate din fondul de retribuire a muncii în sumă de 213,2 mii lei, pentru remunerarea persoanelor angajate prin contract; angajații titulari ai instituției concertistice nu au beneficiat de ajutor material în mărimea unui salariu lunar în sumă totală de 390,3 mii lei, planificat din subvențiile de la bugetul de stat; trimiterea în șomaj tehnic (103 angaja ți) și achitarea indemnizațiilor de șomaj tehnic în sumă de 122,8 mii lei (75% din salariul de funcție). 19
 20. 20. Recomandări Î.S. Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”: 17. Să asigure retribuirea muncii personalului de bază conform cadrului legal; să stabilească și să aprobe statele de personal în funcție de necesită țile entită ții și să asigure încadrarea deplină a personalului în activitatea de bază. Recomandări Ministerului Culturii: 111 Să revizuiască schemele de încadrare a angaja ților institu țiilor teatralconcertistice în funcție de necesită țile acestora . 3.3. Privind calcularea și achitarea contribuţiei de asigurări sociale Unele entități nu și-au onorat obligațiunile privind achitarea în termenele stabilite a contribuțiilor de asigurări sociale, acumulînd restan țe fa ță de bugetul asigurărilor sociale de stat. 3.3.1. Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieșu”. Potrivit art.25 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale 19, angajatorul calculează contribuţia de asigurări sociale pe care o datorează bugetului asigurărilor sociale de stat şi o virează lunar, împreună cu contribuţiile individuale reţinute de la angajaţii săi asiguraţi. De și entitatea beneficiază de subvenții de la bugetul de stat, auditul a constatat că la 31.12.2012, din insuficiență de mijloace, aceasta a înregistrat datorii fa ță de bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 4,9 mil. lei, acumulate în perioada anilor 20092012. Pentru neplata contribuţiei de asigurări sociale în termenele stabilite conform art.10 alin.(2) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 20, Compania Națională de Asigurări Sociale (în continuare - CNAS) a calculat entită ții majorări pentru fiecare zi de întîrziere de 0,1%, pînă la data plăţii sumei datorate, care au constituit 2,2 mil. lei. Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie șu” a dispus anual de venituri din chirie de la 2,7 mil.lei pînă la 3,5 mil.lei, însă nu a respectat prevederile art.17 alin. (7) din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 „Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”21, care stipulează că mijloacele financiare obţinute din locaţiunea activelor neutilizate, după acoperirea cheltuielilor aferente locaţiunii lor, sînt folosite prioritar la plata restanţelor întreprinderii faţă de bugetul public naţional. Notă: La 18.01.2013, restanțele înregistrate la 31.12.2012 fa ță de bugetul asigurărilor sociale de stat, în sumă de 4,9 mil.lei, au fost achitate din contul subvențiilor de la bugetul de stat alocate entită ții de către Ministerul Culturii. Concluzii: Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie șu” nu și-a onorat obligațiunile privind achitarea în termenele stabilite a contribu țiilor de asigurări sociale, acumulînd restanțe față de bugetul asigurărilor sociale de stat, la 31.12.2012, în sumă de 4,9 mil.lei, formate preponderent în perioada anilor 2009-2012, pentru care CNAS a calculat majorări de întîrziere în sumă de 2,2 mil. lei. Recomandări Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieșu”: 19 Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999 (cu modificările şi completările ulterioare). 20 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 (cu modificările şi completările ulterioare). 21 Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 ”Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice” (cu modificările şi completările ulterioare). 20
 21. 21. 111 Să excludă pe viitor faptele de neonorare a obliga țiunilor fa ță de bugetul asigurărilor sociale de stat, cu achitarea contribuţiilor individuale reţinute de la angajaţii asiguraţi. 3.4. Privind regularitatea cheltuielilor efectuate pentru deplasări în interes de serviciu. În anul 2012, cheltuielile pentru deplasări în interes de serviciu la Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie șu” au constituit 262,1 mii lei, cu o creștere de 2,6 ori (161,4 mii lei) față de anul 2011, care au fost supuse testării, reieșind din natura cheltuielilor, respectarea normelor de cazare, transport și diurnă, stabilite regulamentar22. Din suma totală a cheltuielilor suportate pentru deplasări peste hotare, majoritatea acestora aparțin deta șărilor directorului general. Controlul selectiv al dărilor de seamă (deconturilor de avans) privind cheltuielile efectuate în 9 luni ale anului 2012 a constatat că compensarea cheltuielilor de deplasare s-a efectuat preponderent în conformitate cu Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.10 din 05.01.2012. Concomitent, pentru deplasarea, în perioada 13.09-18.09.2012, a directorului general al teatrului la Viena (Austria), s-au efectuat cheltuieli cu depășirea limitelor stabilite în sumă de 11,9 mii lei (6,1 mii lei - pentru cazare; 1,4 mii lei - pentru diurne, și 4,4 mii lei - cheltuieli legate de stabilirea rela țiilor culturale), care urmau a fi atribuite la salariu și impozitate în modul stabilit. Pentru realizarea Proiectului de colaborare culturală cu „France Concert”, care a avut loc în perioada 22.03-14.04.2012, conducerea teatrului a delegat 32 de angaja ți, cu menținerea salariilor tarifare, și a exportat temporar din țară 1,2 tone de bunuri materiale (decor și costume) în valoare de 81,6 mii lei pentru 2 spectacole. Teatrul, în temeiul contractului de colaborare nr.22 (fără dată, lună) din anul 2012, a transmis „France Concert” în chirie decorul și costumele, ultimul garantînd plata chiriei pentru realizarea a 10 spectacole - cîte 130 euro pentru fiecare spectacol (1300 euro). Concomitent, entitatea a realizat 3 spectacole (din 10 preconizate), fiind încasa ți pentru chirie 260 euro, care constituie veniturile totale pe anul 2012. În cadrul auditului, entitatea nu a prezentat declarațiile vamale de export/import temporar pe anul 2012, astfel persistînd riscul nerepatrierii integrale a proprietă ții de stat exportate peste hotare. Concluzii: Cheltuielile pentru deplasări în interes de serviciu au constituit 262,1 mii lei, înregistrînd o creștere de 2,6 ori față de perioada precedentă de gestiune, nefiind întreprinse măsuri privind optimizarea lor; entitatea a admis cheltuieli neregulamentare pentru deplasări în sumă de 11,9 mii lei, care n-au fost atribuite la salariu și impozitate în modul stabilit. Recomandări Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieșu”: 111 Să asigure respectarea prevederilor legale privind utilizarea mijloacelor financiare pentru deplasări în interes de serviciu. 3.5. Corectitudinea trecerii la cheltuieli a combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţilor 22 Hotărîrea Guvernului nr.10 din 05.01.2012 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova” (în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.10 din 05.01.2012). 21
 22. 22. Din lipsa elementelor și procedurilor aferente sistemului de control intern, unele entități au aprobat norme majorate de casare a combustibilului pentru autoturisme, faţă de cele stabilite regulamentar. 3.5.1. Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieșu”, în anul 2012, potrivit informației prezentate Ministerului Culturii, a efectuat cheltuieli pentru combustibil la 2 automobile închiriate în sumă de 55,2 mii lei. Auditul a constatat că, potrivit contractelor de locațiune nr.8 din 21.01.2011 și nr.85 din 10.10.2012, d irectorul general al teatrului a luat în locațiune automobilele proprii BMW X5, apoi MERCEDES W212 E200CDI, pentru transportarea în interes de serviciu a directorului general, iar conform contractului de locațiune nr.16 din 16.03.2012 automobilul MERCEDES 108d, de la directorul administrativ. Cu referinţă la Ordinele directorului general al teatrului din 19.01.2012 și din 27.03.201223, aprobate pentru închirierea autoturismelor în scopul transportării acestuia, au fost aplicate norme de casare a combustibilului majorate cu 60-100%, faţă de cele stabilite prin Ordinul Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor nr.172 din 09.12.200524. Astfel, pe perioada de 9 luni ale anului 2012, pentru parcursul a 10,5 mii km, au fost casate şi trecute neregulamentar la cheltuieli 707,6 litri de combustibil în sumă de 11,3 mii lei; foile de parcurs nu sînt completate la rubricile - marca combustibilului, cantitatea și mișcarea lui, prin ce nu s-au respectat prevederile normative25. 3.5.2. Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco”, pe parcursul anului 2012, a cheltuit pentru serviciile de transport 42,7 mii lei, inclusiv 29,0 mii lei - pentru achiziţionarea produselor petroliere. Auditul a constatat că, în lipsa prezentării foilor de parcurs, au fost casate 1,7 mii litri de combustibil în valoare de 29,0 mii lei, astfel nerespectîndu-se prevederile regulamentare, ceea ce prezintă riscul de utilizare şi casare neregulamentară a combustibilului. Concluzii: Unele entități au aprobat norme majorate de casare a combustibilului pentru autoturismele închiriate, faţă de cele stabilite prin Ordinul Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, trecînd neregulamentar la cheltuieli 707,6 litri de combustibil în sumă de 11,3 mii lei. În lipsa foilor de parcurs, au fost casate neregulamentar 1,7 mii litri de combustibil în valoare de 29,0 mii lei. Recomandări Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieșu”: 111 Să intensifice controlul intern şi să optimizeze la maximum cheltuielile pentru întreţinerea mijloacelor de transport închiriate, precum și să revizuiască normele de consum al combustibilului, cu racordarea lor la prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor nr.172 din 09.12.2005. Recomandări Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco”: 23 Ordinele directorului general al Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieșu” nr.7-AB din 19.01.2012 și nr.30-AB din 27.03.2012 „Cu privire la stabilirea normei de consum al combustibilului”. 24 Ordinul Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor nr.172 din 09.12.2005 „Cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto” (în continuare - Ordinul Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor nr.172 din 09.12.2005). 25 Instrucţiunea privind completarea şi prelucrarea foii de parcurs pentru autoturisme, aprobată prin Ordinul Departamentului Analize Statistice şi Sociologice al Republicii Moldova nr.108 din 17.12.1998. 22
 23. 23. 111 Să asigure raportarea veridică a cheltuielilor, în baza documentelor justificative, respectînd cu stricteţe disciplina financiară, cu economisirea mijloacelor. 11 Cu privire la regularitatea capitalului propriu Patrimoniul de stat inclus în capitalul social al instituţiilor teatral-concertistice nu este descifrat ţinînd cont de componenţa bunurilor transmise în gestiunea acestora şi nu este ajustat la valoarea lor de piaţă. Contrar prevederilor pct.15 din Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.770 din 20.10.1994 „Pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat” 26, statutele întreprinderilor, aprobate de către fondator, nu sînt racordate la prevederile statutului-model al întreprinderii de stat referitor la datele despre componenţa bunurilor transmise în gestiune întreprinderilor. Ca urmare, valoarea capitalului propriu nu reflectă valoarea reală a patrimoniului. Capitalul social la 4 instituţii teatral-concertistice, la 31.12.2012, constituia 29,5 mil.lei, iar valoarea activelor nete ale acestora - 127,7 mil.lei, valoarea patrimoniului de stat fiind micșorată cu 98,2 mil.lei ( Î.S. Teatrul Național „Mihai Eminescu” - 63,0 mil. lei; Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco” - 31,0 mil.lei; Î.S. Sala cu Orgă - 4,1 mil.lei). În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.42 din 23.01.2008 „Cu privire la transmiterea unui imobil”27, s-a efectuat transmiterea cu titlu gratuit a imobilului situat pe bd.Renaşterii 15, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Culturii, la balanţa Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco”, valoarea lui însumînd 32,4 mil. lei. Pînă în prezent în statutul întreprinderii n-au fost efectuate modificările necesare ce țin de includerea imobilului în capitalul social, astfel nerespectîndu-se prevederile legale 28. În același timp, valoarea capitalului social indicată în statutul Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco” (484,3 mii lei) nu corespunde cu cea din eviden ța contabilă (135 lei). Corelarea capitalului propriu (activele nete) al instituţiilor teatral-concertistice cu capitalul social este reflectată în Tabelul nr.3. Tabelul nr.3 Denumirea instituţiei 1 2 1 Î.S. Teatrul Național „Mihai . Eminescu” 2 Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco” . 3 Î.S. Sala cu Orgă . 4 Î.S. Teatrul-Studio „C улицы Рoз” . Total: 1 Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet . „Maria Bieșu” Capitalul propriu (active nete) (mii lei) 3 91514,7 4 28495,9 Devieri, +/ (4-3) (mii lei) 5 -63018,8 31075,7 0,1 -31075,7 5115,5 1004,9 -4110,6 20,8 0,0 -20,8 127726,7 35551,2 29500,9 49691,7 -98225,9 14140,5 Capitalul social (mii lei) 26 Hotărîrea Guvernului nr.770 din 20.10.1994 „Pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat” (cu modificările şi completările ulterioare). 27 Hotărîrea Guvernului nr.42 din 23.01.2008 „Cu privire la transmiterea unui imobil”. 28 Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 „Privind înregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali” (cu modificările şi completările ulterioare). 23
 24. 24. 2 Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat . „A.P.Cehov” 3 Î.S. Filarmonica Națională „Serghei . Lunchevici” 4 Î.S. Teatrul Republican de Păpuși . „Licurici” Total: 4436,6 4944,5 507,9 980,2 4033,2 3053,0 49052,8 50000,0 947,2 90020,8 108669,4 18648,6 Sursă: Rapoartele financiare ale entităţilor auditate pe anul 2012 Auditul denotă că unele întreprinderi nu au asigurat respectarea prevederilor art.13 alin.(6) din Legea nr.146-XIII din 16.06.1994, în care se stipulează că dacă, la expirarea oricărui an financiar ulterior, valoarea activelor nete ale întreprinderii, potrivit bilanţului anual al acesteia, va fi mai mică decît mărimea capitalului social, Consiliul de administraţie va informa fondatorul despre necesitatea modificării capitalului social al întreprinderii, fapt de care nu s-a ținut cont. Ca rezultat, valoarea activelor nete de 90,0 mil.lei a fost mai mică cu 18,6 mil.lei fa ță de valoarea patrimoniului de stat inclus în capitalul social (108,7 mil.lei). Cele mai mari devieri între valoarea activelor nete şi cea a capitalului social s-au constatat la Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieșu” (14,1 mil.lei), Î.S. Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” (3,1 mil. lei), Î.S. Teatrul Republican de Păpuși „Licurici” (0,9 mil. lei) și la Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov” (0,5 mil. lei), care se datorează înregistrării anuale a pierderilor neacoperite. Concluzii: Patrimoniul de stat inclus în capitalul social al instituţiilor teatralconcertistice nu este descifrat ţinîndu-se cont de componenţa bunurilor transmise în gestiunea acestora şi nu este ajustat la valoarea lor de piaţă. L ipsa descifrării componenţei bunurilor transmise de către fondator în gestiunea instituţiilor teatralconcertistice subordonate, precum și neexercitarea de către Consiliile de administraţie a atribuțiilor regulamentare au dus la necorelarea capitalului social cu activele nete la expirarea anului financiar. Recomandări Ministerului Culturii: 111 Să asigure racordarea statutelor instituţiilor teatral-concertistice cu prevederile statutului-model al întreprinderii de stat și coordonarea cu Consiliile de administraţie a mărimii capitalului social cu valoarea activelor nete, conform normelor legale. 11 Privind regularitatea gestionării și administrării patrimoniului de stat Verificarea regularităţii utilizării patrimoniului de stat a relevat că bunurile imobile aflate în administrarea instituţiilor teatral-concertistice nu sînt gestionate la nivelul cuvenit. Unele bunuri imobile administrate de către entități, precum construcțiile, terenurile aferente, nu sînt înregistrate în Registrul bunurilor imobile și în evidența contabilă, prin ce se menţine riscul de neasigurare a integrităţii patrimoniului public. Auditul a constatat că la contractele privind transmiterea proprietăţii de stat în gestiune operativă, încheiate de către Ministerul Culturii (fondator) cu administratorii instituţiilor teatral-concertistice, nu este anexată Lista privind componenţa şi valoarea 24
 25. 25. proprietăţii de stat transmisă în gestiune, astfel nerespectîndu-se clauzele contractuale și art.6 alin.(2) lit.f) din Legea nr.146-XIII din 16.06.1994. Unii administratori, la momentul numirii în funcţie de către fondator, nu au efectuat inventarierea generală a patrimoniului de stat în ziua primirii-predării în gestiune, conform prevederilor legale29. Examinarea regularităţii utilizării patrimoniului de stat s-a efectuat pe un eşantion de 8 instituţii (din 16 instituţii teatral-concertistice), care la 31.12.2012, potrivit datelor din rapoartele financiare, gestionau patrimoniu de stat în valoare de 238,9 mil.lei, inclusiv active pe termen lung în valoare de 217,5 mil.lei (91,0%), cu uzura de 57,2 mil. lei (26,3%). S-a constatat că Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie șu” n-a înregistrat regulamentar30 la organul cadastral imobilul amplasat pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 152, cu valoarea inițială de 56,0 mil.lei. Totodată, pe lîngă clădirea teatrului mai sînt amplasate 2 construcții, inclusiv un bloc auxiliar cu suprafa ța de 389 m2 și un garaj cu suprafața de 32,8 m2, care nu sînt evaluate și înregistrate în evidența contabilă, la organul cadastral și în Lista bunurilor imobile, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005, ca proprietate publică a Ministerului Culturii; suprafața la sol a clădirii teatrului din dosarul cadastral nu corespunde cu cea indicată în Hotărîrea Guvernului nominalizată. În același timp, bunurile imobile ale Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieșu” din str. Băcioi 14, cu valoarea inițială de 1089,8 mii lei, privatizate 31 în anul 2008, contra unei plăţi de 710,0 mii lei, aflate în litigiu, decizia instan ței fiind în defavoarea teatrului, precum și cele din str. Mihai Eminescu 50 și 52, cu valoarea de 947,7 mii lei, transmise cu titlu gratuit Î.S. Teatrul Republican „Luceafărul”, mun.Chișinău la 31.12.2012, nu au fost radiate din Lista bunurilor imobile, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005, și se numără ca proprietate publică a Ministerului Culturii, aflate în gestiunea economică a Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieșu”. De menționat că înstrăinarea, la 08.05.2009, fără acordul Ministerului Culturii şi al Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie șu”, a bunurilor imobile din str.Băcioi 14 a avut efect negativ asupra activită ții economicofinanciare a entității, exprimat prin neobținerea veniturilor din locaţiune în sumă de 3,9 mil. lei și prin cauzarea de prejudicii statului în sumă de 2,6 mil. lei (valoarea cadastrală). Potrivit extrasului din Registrul bunurilor imobile, eliberat de către Oficiul cadastral teritorial Chişinău, la 31.12.2012 Î.S. Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” n-a înregistrat la organul cadastral și în evidența contabilă 2 bunuri imobile (din 4 bunuri) aflate în gestiune, inclusiv un depozit cu suprafața de 164,8 m2 și un garaj cu suprafața de 213,5 m 2, documentele aflîndu-se în proces de perfectare. La Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov”, n-au fost înregistrate în 29 Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 (cu modificările ulterioare; în continuare – Legea contabilită ții); pct.6 lit.d) din Regulamentele privind inventarierea, aprobate prin Ordinele Ministerului Finan țelor nr.27 din 28.04.2004 și nr.60 din 29.05.2012. 30 Art.4 și art.5 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.2008 (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1543-XIII din 25.02.2008). 31 Art.15 alin.(3) din Legea nr.1421-XV din 31.10.2002; art.50 din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007; Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005 „Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile” (cu modificările ulterioare); Hotărîrea Guvernului nr.480 din 28.03.2008 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor”. 25
 26. 26. Registrul bunurilor imobile două clădiri: secția de producere și sta ția de transmitere a energiei electrice. Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie șu”, nerespectînd cadrul legal32 și deținînd titluri de autentificare a dreptului de ținătorului de teren, nu a evaluat şi n-a înregistrat în evidenţa contabilă 2 terenuri cu suprafaţa totală de 3,12 ha și valoarea (estimată la 01.06.2009 de către Î.S. „Cadastru”) de 57,8 mil.lei, analogic Î.S. Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” - terenuri cu suprafața de 0,541 ha și valoarea cadastrală de 9,6 mil. lei; Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco” - 0,432 ha (3,7 mil.lei); Î.S. Teatrul-Studio „C улицы Рoз”- 0,156 ha (1,4 mil.lei) și Î.S. Sala cu Orgă 0,14 ha (1,2 mil.lei). De menționat că la Î.S. Sala cu Orgă s-au constatat divergențe privind înregistrarea suprafeței terenului: în dosarul cadastral al entită ții figurează suprafața de 0,2575 ha, în Registrul bunurilor imobile, eliberat de către Oficiul cadastral teritorial Chişinău, suprafața este de 0,13 ha, iar în statutul entitații - de 0,2603 ha. Auditul a constatat că la unele institu ții terenurile s-au înregistrat în eviden ța contabilă la prețuri care nu exprimă valoarea lor reală. Astfel, Î.S. Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” dispune de titlu de autentificare a drepturilor deţinătorului de teren cu suprafaţa de 0,497 ha și valoarea cadastrală de 10,8 mil.lei, care în evidența contabilă este reflectat cu valoarea de 6,0 mii lei; Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov” - terenul cu suprafața de 0,484 ha și valoarea cadastrală de 15,7 mil.lei, care este contabilizat cu prețul de 7,0 mii lei. Prin observaţia la faţa locului a terenului deținut de Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov”, s-a constatat că, din suprafața acestuia, 80,0 m2 cu valoarea cadastrală de 247,5 mii lei au fost ocupați de către S.R.L. „Sun Sity-Leutis”, pentru construirea neautorizată a intrării în parcarea auto subterană. Entitatea a interpelat Ministerul Culturii și alte organe competente referitor la ocuparea nelegitimă a terenului, însă pînă în prezent problema nu a fost soluționată. În același timp, terenurile entităților men ționate, cu suprafaţa totală de 5,644 ha, nu sînt incluse ca proprietate publică a statului în Lista bunurilor imobile, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005. În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.815 din 04.07.2008 „Cu privire la transmiterea unei instituții”33 și cu actul de primire-predare (din 22.03.2007) a instituției publice Î.S. Teatrul-Studio „C улицы Рoз” și construcției nefinalizate a clădirii Liceului teatral cu 200 de locuri din str.Cuza-Vodă 17/1, s-a efectuat transmiterea cu titlu gratuit, din proprietatea municipiului Chişinău în gestiunea fostului Minister al Culturii şi Turismului, a instituţiei respective și clădirii nefinalizate cu valoarea de 6,4 mil.lei. Auditul a constatat că, contrar prevederilor art.40 alin.(2) din Legea nr.1543-XIII din 25.02.1998, nu s-a efectuat înregistrarea dreptului asupra clădirii nefinalizate şi terenului aferent. Actualmente, conform Registrului bunurilor imobile, bunul imobil amplasat în mun.Chi șinău, sectorul Botanica, str.Cuza-Vodă 17/1, este înregistrat după un alt agent economic. 32 Art.17 alin.(4) din Legea contabilităţii; art.5 alin.(4) lit.b) din Legea nr.989-XV din 18.04.2002 ,,Cu privire la activitatea de evaluare” (cu modificările ulterioare); Standardul Naţional de Contabilitate nr.16 ,,Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.174 din 25.12.1997. 33 Hotărîrea Guvernului nr.815 din 04.07.2008 ,,Cu privire la transmiterea unei instituții”. 26
 27. 27. Notă: Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie șu” și Î.S. Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” au inițiat procedura de înregistrare la organele cadastrale a patrimoniului de stat.  Concluzii: Unele bunuri imobile administrate de către Ministerul Culturii şi date în folosinţă instituţiilor teatral-concertistice nu au fost gestionate eficient, fapt determinat de neajunsurile sistemului de management financiar şi control intern. Patrimoniul de stat a fost transmis administratorilor fără a fi efectuată inventarierea generală în ziua primirii-predării în gestiune și fără ca la contractul privind transmiterea proprietăţii de stat în gestiune operativă să fie anexată Lista privind componenţa şi valoarea patrimoniului. În Registrul bunurilor imobile la organele cadastrale teritoriale n-au fost înregistrate regulamentar 5 imobile cu suprafața totală de 16,5 mii m2 și valoarea inițială de 56,0 mil.lei, iar 4 imobile din cele men ționate și 7 terenuri cu suprafaţa de 4,4 ha și valoarea cadastrală de 73,8 mil.lei n-au fost evaluate şi reflectate în bilanţul contabil de către 5 întreprinderi, precum și racordate cu datele din Listele bunurilor imobile proprietate publică a statului, ceea ce majorează riscul neintegrităţii şi pierderii patrimoniului public. Două instituții au înregistrat în eviden ța contabilă 2 terenuri cu suprafaţa totală de 1,0 ha și la pre țurile de 6,0 mii lei și, respectiv, 7,0 mii lei, care nu exprimă valoarea reală, valoarea lor cadastrală însumînd 26,5 mil.lei. Înstrăinarea unor bunuri a avut efect negativ asupra activită ții economico-financiare, datorită neobținerii veniturilor din locaţiune în sumă de 3,9 mil. lei și cauzării de prejudicii statului în sumă de 2,6 mil. lei (valoarea cadastrală). Recomandări instituţiilor teatral-concertistice auditate: 111 Să implementeze un sistem eficient de control intern, asigurînd conformitatea ţinerii evidenţei contabile şi a gestionării patrimoniului de stat, precum şi corectitudinea şi plenitudinea raportării acestuia organelor de competenţă. 111 Să asigure înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile administrate, precum şi să evalueze şi să înregistreze în evidenţa contabilă patrimoniul de stat dat în folosinţă. Recomandări Ministerului Culturii: 111 Să examineze situaţiile referitor la regularitatea utilizării patrimoniului de stat de către instituţiile teatral-concertistice. 11 Privind regularitatea transmiterii în locaţiune a bunurilor de către instituțiile teatral-concertistice Mecanismul de transmitere în locaţiune a activelor neutilizate de către instituţiile publice și întreprinderile de stat este reglementat de anexele la legile bugetare anuale și de Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29.03.2008 34, de alte acte legislative şi normative, avînd ca scop eficientizarea utilizării patrimoniului public dat în 34 Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29.03.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere în locaţiune a activelor neutilizate” (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29.03.2008). 27
 28. 28. locațiune şi obţinerea unor avantaje financiare, în vederea asigurării raportului optim între preţul solicitat şi cel oferit. Potrivit pct.13 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29.03.2008, selectarea locatarilor se efectuează prin organizarea de licitaţii cu „strigare”, sau prin negocieri directe. Totodată, pct.23 din acest Regulament reglementează că autoritatea abilitată poate accepta darea bunurilor neutilizate în locaţiune prin negocieri directe, atunci cînd închirierea lor nu a fost solicitată la o licitaţie, cînd cheltuielile de organizare a licitaţiilor nu sînt justificate (nu sînt acoperite de chiria pe 6 luni), precum şi în alte cazuri. Auditul a constatat că veniturile încasate de către instituțiile teatral-concertistice de la darea în locațiune a activelor neutilizate, inclusiv a sălilor de spectacole, în anul 2012 au constituit 14,4 mil.lei, fiind la acela și nivel faţă de anul 2011 şi, respectiv, în creștere cu 0,9 mil. lei faţă de anul 2010. La 31.12.2012, creanțele pe termen scurt privind chiria, acumulate de 9 instituții t eatral-concertistice, au însumat 4,0 mil. lei (chiria -2,5 mil. lei, și servicii comunale -1,5 mil. lei), sau 28,5% din veniturile totale acumulate. Unele creanțe au fost formate în anii 2010-2011 , avînd un impact negativ asupra încasării veniturilor și executării cheltuielilor cu suma respectivă, situație care este reflectată în Diagrama nr.4. Diagrama nr.4 Sursă: Rapoartele financiare ale instituțiilor teatral-concertistice Deși, în evoluție, veniturile din chirie au fost constante, auditul efectuat la unele instituții teatral-concertistice a constatat unele nereguli şi deficienţe în procesul de dare în locaţiune a patrimoniului de stat, ca urmare a nerespectării cadrului legal, neelaborării unor proceduri interne privind implementarea corespunzătoare a mecanismului de transmitere în locaţiune a activelor neutilizate, precum și a imperfecţiunilor cadrului legal. Unii administratori ai instituțiilor teatral-concertistice au dat în locaţiune bunurile aflate în gestiunea întreprinderilor de stat fără decizia Consiliului de administraţie, prin ce nu s-a respectat pct.10 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29.03.2008. Administratorii nu au instituit comisii de licitaţie, iar selectarea locatarilor s-a efectuat prin negocieri directe, fără a fi organizate licitaţii „cu strigare”, desfăşurate în modul stabilit de Guvern, astfel nefiind asigurat principiul competitivită ții. Valoarea iniţială a cuantumului chiriei nu a fost stabilită de către comisia de licitaţie, ţinînd cont de propunerile organelor de conducere ale locatorului, astfel încălcîndu-se prevederile 28
 29. 29. pct.20 și pct.21 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29.03.2008. 6.1. Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieșu”, pe parcursul anului 2012, a încheiat 12 contracte de locațiune, cu transmiterea în folosin ță temporară la 10 agenți economici a 1859,2 m 2 de spațiu nelocuibil, valoarea contractelor fiind estimată la 31.12.2012 în sumă de 2,8 mil. lei. Preţul pentru transmiterea în locaţiune a 1 m 2 de suprafaţă pentru diferite tipuri de încăperi la Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieșu” deviază de la 35,9 lei pînă la 317,0 lei/luna.  Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie șu” a încheiat cu un agent economic contractul de locațiune nr.10/01 din 14.05.2007 (valabil pînă la 15.05.2014), în baza căruia a transmis în folosință temporară terenul cu suprafa ța de 540 m 2, plata chiriei anuale fiind stabilită în sumă de 159,0 mii lei, sau 25 lei/lună pentru 1 m2, și, respectiv, cu un alt agent economic - contractul de locațiune nr.87 din 20.10.2011 (valabil pînă la 20.10.2026), potrivit căruia a transmis în locațiune terenul cu suprafața de 400 m2, chiria anuală fiind stabilită în sumă de 120,0 mii lei, sau 25 lei/lună pentru 1 m2. Observaţiile și măsurările efectuate la faţa locului de către audit, în comun cu directorul administrativ al entității, au relevat că suprafa ța terenului închiriat de către primul agent economic, în scopul amplasării teraselor, constituie 1753,4 m2, fiind micșorată față de cea contractată cu 1223,4 m 2, și, respectiv, plata chiriei anuale micșorată cu 367,0 mii lei (526,0-159,0), iar la al doilea agent economic s-a constatat că suprafața terenului închiriat constituie 1528,4 m 2 și a fost micșorată (față de cea contractată) cu 1128,4 m2, iar plata chiriei anuale - cu 338,5 mii lei. Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie șu”, deținînd titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren din str.Băcioi 14, la 31.12.2012 nu a încheiat cu un agent economic contract de arendă pentru suprafaţa terenului de 2660 m2 aferentă construcţiilor administrate din 08.10.2009, pentru folosirea căruia, în condi țiile prevăzute de cadrul legislativ35, agentul economic urma să achite taxa pentru arendă în sumă de128,6 mii lei. La 12.11.2012, administratorul Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieșu” a adresat Ministerului Culturii o interpelare în vederea solu ționării cazului respectiv, însă un contract de arendă, pînă la finele auditului, nu a fost încheiat. Astfel, procedurile de audit au permis obţinerea unei baze rezonabile pentru a consemna faptul că, în trei cazuri, operaţiunile economice ce ţin de gestionarea terenurilor prin arendă au determinat neobținerea unor venituri în sumă de 834,1 mii lei.  Auditul a constatat că cei 2 agen ți economici men ționa ți au amenajat terenurile aferente necontractate (de 1223,4 m 2 și 1128,4 m2) cu terase de vară și au plasat reclame „Andy`s Pizza” cu suprafața de 41,8 m 2 și, respectiv, de 129,0 m 2 - „Mojito”, nefiind încasată plata pentru reclamă de 100 lei/lună pentru 1 m2, stabilită prin Ordinul directorului general al Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie șu” nr.54-AB din 30.04.2010, în sumă de 50,1 mii lei și, respectiv, de 154,8 mii lei. Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie șu” nu a prezentat auditului permisiunile fondatorului (Ministerul Culturii) ce țin de înnobilarea de către chiria și a terenurilor aferente încăperilor închiriate cu suprafa ța totală de 3282,8 m 2 cu terase din lemn și covor artificial, trotuare din piatră, reclame, instala ții de iluminat, depozite și garduri. 35 Art.10 din Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 ”Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului” (cu modificările ulterioare); pct.10 din Hotărîrea Guvernului nr.405 din 06.05.2005 „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a cuantumului plăţii anuale pentru arenda bunurilor agricole” (cu modificările şi completările ulterioare). 29

×