Raport privind activitatea ministerului culturii pe anul 2011

778 views

Published on

Raport privind activitatea ministerului culturii pe anul 2011

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
778
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Raport privind activitatea ministerului culturii pe anul 2011

 1. 1. nr. la nr. din din Guvernul Republicii Moldova Republicii Moldova Ministerul Culturii transmite alăturat raportul privind realizarea obiectivelor prioritare ale Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2015” pentru anul 2011. Anexa: 22 file. Boris FOCŞA Ministru
 2. 2. Ex. E.Balan, 23-80-64 RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA MINISTERULUI CULTURII ÎN ANUL 2011 Pe parcursul anului 2011, Ministerul Culturii s-a axat pe realizarea obiectivelor prioritare ale Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2015”, documentelor strategice naţionale şi sectoriale şi Planului de activitate al ministerului pe perioada de referinţă. O prioritate a Ministerului Culturii constituie Asigurarea unui sistem managerial eficient ce ar garanta reformarea şi relansarea artelor profesioniste, învăţămîntului artistic şi activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu. Reieşind din necesitatea asigurării unei activităţi eficiente, consolidării capacităţilor instituţionale, adaptate la situaţia curentă, activitatea ministerului a fost focusată pe elaborarea cadrului legislativ şi normativ în domeniul culturii. Au fost elaborate şi aprobate: - 6 acte legislative: Legea monumentelor de for public, Legea privind protejarea patrimoniul cultural naţional imaterial, Legea privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, Legea cu privire la activitatea editorială, Legea pentru ratificarea Convenţiei Europene privind coproducţia cinematografică, Legea privind reintroducerea patrimoniului cinematografic în fondul de film către S.A.”Moldovafilm” de la Centrul Cinematografic „A.Dovjenco” din Ucraina; - 28 de acte normative planificate şi la iniţiativa Ministerului Culturii de ordin organizatoric şi financiar. - 11 hotărîrî de Guvern privind edificarea unor monumente de for public, plăci comemorative, dedicate diverselor evenimente şi personalităţilor eminente din istoria şi cultura Moldovei; În lista actelor aprobate de ordin reglementar se încsriu următoarele: − Hotărîrea Guvernului nr.643 din 09.06.2004 privind aprobarea Regulamentului privind normativele de estimare a cheltuielilor necesare activităţii teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice; − Hotărîrea Guvernului nr.450 din 16.06.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de încasare a taxei pentru instruire în şcolile de muzică, arte şi arte plastice; − Hotărîrea Guvernului nr.380 din 27.05.2011 pentru aprobarea Acordului de colaborare între Ministerul Culturii din Republica Moldova şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional din România semnat la 12 aprilie 2011; − Hotărîrea Guvernului privind iniţierea negocierilor proiectului Deciziei Consiliului şefilor de guvernare a Comunităţii Statelor Independente cu privire la acţiunile prioritare de colaborare în domeniul culturii a statelor-membre ale CSI pînă în anul 2015; 2
 3. 3. − Hotărîrea Guvernului nr. 291 din 26.04.2011 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenţiei Europene privind coproducţia cinematografică, adoptate la Strasbourg la 02.10.1992 şi semnată de RM la 11.01.2008; − Hotărîrea Guvernului nr.136 din 03.03.2011 pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Deciziei Consiliului şefilor de guvernare ai CSI cu privire la concepţia de dezvoltare a învăţămîntului în domeniul culturii şi artelor a statelormembre ale CSI; O parte de acte legislative şi normative planificate au fost elaborate şi expediate la avizare ministerelor de resort: proiecte de Lege privind completarea şi modificarea Codului penal, Codului contravenţional şi Regulamentului cu privire la exportul şi importul valorilor culturale, Crearea Agenţiei Naţionale Arheologice, Regulamentul de formare a Cadastrului Arheologic au fost elaborate şi avizate la Ministerul Justiţiei, Programul de Stat privind informatizarea sferei culturii pentru anii 2012-2015, care în perioada următoare vor fi prezentate Guvernului Republicii Moldova pentru aprobare. Spre avizare, de asemenea, sunt remise: − Proiectul modificării Legii Culturii nr. 413 din 27.05.99 (noua variantă a legii este remisă spre avizare); − Proiectul Legii cu privire la cinematografie Proiectul Programului de Stat „Peisajul Cultural „ Orheiul Vechi” şi Protejarea obiceiului „Colindatul de Ceată bărbătească” pentru înscrierea în lista Reprezentativă UNESCO, a fost examinat şi aprobat în cadrul şedinţei Colegiului Ministerului Culturii. În proces de lucru şi avizare se află următoarele documente de politici: − Concepţia de dezvoltare a învăţămîntului în domeniul culturii şi artelor a statelor-membre ale CSI; − Programul de dezvoltare strategică a cinematografiei naţionale; − Concepţia de dezvoltare şi modernizare a învăţămîntului artistic şi reformarea reţelei instituţiilor de învăţămînt profesionist de profil; − modificarea Nomenclatorului specialităţilor, specializărilor, titlurilor de calificare în instituţiile de învăţămînt artistic mediu de specialitate; În scopul eficientizării planificării manageriale, în anul 2011, a fost elaborat Programul de dezvoltare strategică al Ministerului Culturii pentru anii 2012-2014, care prevede direcţiile strategice de activitate, obiectivele prioritare pe termen mediu, care reiese din documentele de politici naţionale şi angajamentele internaţionale ale Republicii Moldova. Pentru asigurarea unui sistem managerial eficient, la porunca Cancelariei de Stat nr.2503-127 din 21 iunie 2011, Ministerul Culturii a elaborat politica publică 3
 4. 4. Efecientizarea activităţii instituţiilor teatral-concertistice bazată pe performanţă, care va impulsiona activitatea managerială a instituţiilor respective. În scopul dezvoltării artei contemporane şi implementării unui management eficient, Ministerul Culturii, finanţat de Biroul UNESCO din Paris, prin intermediul Comisiei UNESCO pentru Republica Moldova, a organizat Conferinţa Naţională, în cadrul căreia a fost prezentat Raportul Naţional la tema “Mecanismul de interacţiune între teatru şi stat în ţările de tranziţie. Formele de susţinere a teatrului în perioada crizei economice – abordări manageriale şi financiare”. La acest eveniment au participat conducătorii teatrelor, experţi străini din Polonia şi Lituania experţi naţionali, care au pus în dezbatere problemele stringente şi perspectivele de dezvoltare ale artei teatrale. În scopul socializării şi asigurării transparenţei la conferinţă au participat reprezentanţi ai Comisiei Parlamentare pentru Cultură, ai Academiei de Ştiinţe, ai Institutului Patrimoniului Cultural, membri ai Uniunii Teatrale, ai Academiei de Muzică, Teatru, Arte Plastice şi reprezentanţi ai ONG-urilor, conducatorii instituţiilor teatral-concertistice. Schimb de bune practice, abordări manageriale din ţările europene, vor contribui la efecientizarea activităţii instituţiilor teatral-concertistice. Totodată de menţionat că în scopul perfecţionării, creşterii capacităţilor manageriale au fost instruite 242 persoane. Un obiectiv de importanţă primordială constituie Dezvoltarea Culturii prin Promovarea artei contemporane, crearea condiţiilor necesare, susţinerea infrastructurii şi educaţiei artistice, înlesnirea accesului şi încurajarea participării largi a cetăţenilor la procesele cultural-artistice. Pentru dezvoltarea domeniului culturii în anul 2011au fost alocate surse financiare, în total 220313,5 mii lei: din buget 207270,3 mii lei, din alocaţii din mijloace speciale 17630,7 mii lei. În perioada parcursă în scopul promovării valorilor autentice naţionale şi universale, asigurării accesului larg al cetăţenilor la viaţa culturală şi patrimoniul cultural naţional, publicului larg i-a fost oferită o varietate de activităţi culturale (503 300 spectatori), prezentate de către instituţiile teatral-concertistice: 2552 spectacole, cu 12,08% mai mult decît în anul 2010, turnee în teritoriu 367, numărul a scăzut cu 16,21%, montări noi 57, numărul de premiere a crescut cu 3,64%. Pe parcursul anului au avut loc 62 de festivaluri şi concursuri, dintre care cele mai importante: Comemorarea a 76 de ani de la naşterea poetului Grigore Vieru. În perioada 1-10 martie, a avut loc cea de-a 45-a ediţie a Festivalul Internaţional de Muzică „Mărţişor 2011” sub genericul ,,Est şi Vest – Interferenţe Culturale’’ (600 mii lei). Evenimentul s-a desfăşurat pe scenele Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici”, Sălii cu Orgă, Teatrului Naţional de Operă şi Balet şi Palatului Naţional, cu participarea invitaţilor din 13 ţări: Rusia, Italia, Spania, Israel, Ucraina, România, Georgia, SUA, Lituania, Azerbaidjan, Armenia, Polonia, Belorusia, care au evoluat în cadrul spectacolelor alături de interpreţii renumiţi din Republica Moldova. În cadrul 4
 5. 5. festivalului a fost lansat proiectul social „Mărţişor adolescentin”. Fiecare instituţie de învăţământ artistic a desemnat câte un participant la proiect în baza performanţelor proprii ale tinerilor şi a gradului de participare la activităţile extracurriculare. Cei mai talentaţi discipoli ai instituţiilor de învăţământ artistic din republică au primit burse de merit oferite de către Teatrul Naţional de Operă şi Balet. Foaierul Operei Naţionale a găzduit expoziţii de flori şi de artă stilizată. Publicul larg a mai putut admira lucrările elevilor de la Liceul-internat Republican de arte plastice „Igor Vieru”. Celebrarea aniversării compozitorului Johann Sebastian Bach a fost marcată (10 mii.lei), prin organizarea şi desfăşurarea Festivalului Internaţional de Muzică Bach care a avut loc la Sala cu Orgă. În cadrul festivalului au fost prezentate 4 concerte, la care au evoluat orchestre şi interpreţi din Germania, Polonia, Ucraina, Moldova. Un eveniment de referinţă în mişcarea teatrală din Republica Moldova în luna martie l-a constituit Gala Premiilor UNITEM 2011, ediţia a X-a, la sfârşitul lunii martie. În cadrul Galei UNITEM au fost decernate medaliile „Eugeniu Ureche”, “Leonid Cemortan”, „Constantin Constantinov”, „Sandri Ion Şcurea”, „Veniamin Apostol”, „Anatol Pânzaru”. În perioada 4–9 aprilie 2011 a avut loc prima ediţie a Festivalului Internaţional al Şcolilor de Teatru ClassFest (60 mii lei). Festivalul a întrunit şcoli teatrale din România, Ucraina, Georgia, Belarus şi din Republica Moldova. ClassFest îşi propune să depăşească barierele geografice, să contribuie la dezvoltarea mişcării teatrale din Republica. Spectacolele din cadrul festivalului s-au jucat pe scenele teatrelor profesioniste din Chişinău. Repertoriul festivalului a inclus diverse genuri de producţii scenice: dramă, comedie, clounadă, spectacol de animaţie şi umbre, utilizînd variate mijloace de expresie scenică. În luna mai, curent, la Centrul de Cultură „Odeon”s-a desfăşurat unicul festival internaţional de film din Republica Moldova Festivalul Internaţional de Film Documentar „Cronograf” (100 mii lei). Ediţia din acest an a reunit 60 de filme din 26 de ţări (Estonia, Bulgaria, România, Germania, Marea Britanie, Ucraina, Cehia, Rusia, Canada, Israel, Spania, Brazilia, Polonia, Franţa, Ungaria ş.a.). Aceste producţii au concurat la patru secţiuni: Secţiunea Principală, cadRO, Secţiunea Producţii TV locale şi Documentare Studenţeşti. În luna iunie a avut loc Concursul Internaţional al tinerilor interpreţi „Eugen Coca“ (78,5 mii lei) care a adunat pe scena Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici” 45 de pianişti şi violonişti din Moldova, România, Ucraina, Belarus şi Lituania. Jumătate din câştigătorii la concurs sunt tinerele talente din Moldova. De asemenea, Sala cu Orgă, cu susţinerea Ambasadei Franţei, a găzduit Festivalul Internaţional „Nopţile Pianistice”. Această ediţie a fost una din cele mai bogate ediţii, în cadrul căreia au fost prezentate şase concerte la Chişinău, Tiraspol şi Odessa. În total, 16 solişti din Franţa, Germania, România, Moldova, Ucraina, Statele Unite, Belarus. În acest context, menţionăm şi importanţa Festivalului Internaţional „Zilele muzicii noi”(40 mii lei), care a ajuns la cea de-a XIX-a ediţie. Festivalul este un proiect anual ce vizează protejarea şi promovarea creaţiei muzicale contemporane în 5
 6. 6. diversitatea şi pluralismul ei, asigurând dialogul muzical intercultural. Pe lângă concerte, festivalul a cuprins master-classuri, mese rotunde, simpozioane şi conferinţe, abordînd probleme actuale ale artei muzicale contemporane, ale managementului cultural artistic, ale altor domenii social-culturale. Cu prilejul aniversării a 20 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova (142,2 mii lei buget, 1mln 035lei din Fondul de Rezervă ), în data de 27 august Ministerul Culturii a organizat în Piaţa Marii Adunări Naţionale 8 spectacole tematice, însoţite de programe artistice de largă rezonanţă, cu participarea celor mai renumiţi artişti şi colective artistice din ţară şi de peste hotare. Au fost organizate manifestări de Comemorare a 70 de ani de la primul val al deportărilor în masă în Republica Moldova (258,3 mii ei - FR). Luna septembrie a culminat cu cea de XIX ediţie a Festivalului Internaţional al vedetelor de operă şi balet „Invită Maria Bieşu” (331,5 mii lei). Evenimentul a oferit publicului larg 5 spectacole de operă şi 3 spectacole de balet cu participarea invitaţiilor din Ucraina, Croaţia, Bulgaria, Slovenia, Fredrich Austria, Turcia, Rusia, România, artişti din R. Moldova. La sala cu Orgă s-a desfăşurat ediţia jubiliară (a X-a) a Festivalului Ethno Jazz Festival 2011 (39,6 mii lei), la care au participat reprentanţii din Israel şi Zimbabwe. Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Chişinău şi cu Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”, cu sprijinul „Conducting International Competition” din Spania, sub egida Ministerului Culturii al Republicii Moldova, a organizat, în perioada 4–10 septembrie, Concursul Internaţional de Dirijat Simfonic (200 mii lei). La concurs au participat 40 de concurenţi din Spania, Italia, Franţa, Elveţia, Germania, Marea Britanie,Venezuela, Brazilia, Japonia, China, Korea de Sud, Austria, Cehia, Polonia, Columbia, Canada, România, Rusia, Ucraina, Moldova. Concurenţii au evoluat împreună cu Orchestra Simfonică şi Capela Corală „Doina” a Filarmonicii Naţionale. În luna octombrie a debutat cu Festivalul “Poduri de teatru” (30 mii lei), în care au fost jucate nouă spectacole mono-dramă din România şi Republica Moldova. Ediţia de acest an şi-a propus să marcheze 20 de ani de la “Podul de Flori” de peste Prut. În scopul promovării cîntului coral în rol de instrument de socializare între oameni, totodată şi schimbul de experienţă profesională cît şi umană între colectivele participante în luna octombrie 2011 a avut loc cea de-a IV-a ediţie a Festivalului Internaţional de muzică Corală „A ruginit frunza din vii”. În cadrul acestui festival au participat coruri din mai multe ţări, cum ar fi: Polonia, Georgia, România, Ucraina şi Rusia, dar şi colective corale din Republica Moldova. Festivalul Internaţional de Poezie "Grigore Vieru" (13,5 mii lei) a avut loc în zilele de 26 și 27 octombrie la Chișinău și în zilele de 28 și 29 octombrie la Iași, fiind perceput ca un dialog cultural Chişinău-Iaşi. În cadrul evenimentului au avut loc o suită de manifestări, la care au participat oameni de cultură şi artă de pe ambele maluri de Prut. 6
 7. 7. La ziua de naştere a celebrului actor, regizor, scenarist, poet şi scriitor Emil Loteanu (75 de ani), Ministerul Culturii, de comun acord cu Uniunea Cineaştilor, S.A. „Moldova Film” şi Cinematograful „Patria” a organizat un şir de acţiuni culturale de comemorare a renumitului regizor, printre care: dezvelirea bustului Emil Loteanu în scuarul Cinematografului „Patria” (250mii lei - FR), acordarea titulaturii „Emil Loteanu” Cinematografului Patria, lansarea cărţii „O viaţă cît o moarte de lungă”, de Ion Proca şi serata de omagiere a cineastului Emil Loteanu, în cadrul căreia a fost proiectată pelicula cinematografică „Lăutarii” ( 100 mii lei). În perioada 12-15 noiembrie 2011 la Chişinău s-a desfăşurat Festivalul Internaţional „Două Inimi Gemene” ( 300 mii lei – FR), ediţia a IX-a. Evenimentul este dedicat in memoriam regretaţilor Doina şi Ion Aldea Teodorovici. În cadrul ediţiei festivalului au participat 42 de interpreti, dintre care 19 - la sectiunea copii, iar 23 - la sectiunea maturi, din zece tari, între care R. Moldova, România, Bulgaria, Italia, Letonia, Ucraina, Rusia. Pentru prima dată, de la apariția festivalului, au participat interpreţi din Germania și Uzbekistan. Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” în colaborare cu Ambasada Ungariei şi Ambasada Lituaniei în Republica Moldova au organizat prezentarea programelor de muzică clasică, cu Ambasada Republicii Azerbaidjan - lansarea albumului „Antologia muzicii azere”, concert festiv în colaborare cu Ambasada Italiei. În seara de Revelion, în Piaţa Marii Adunări Naţionale a fost organizat un concert cu genericul „Feerie de iarnă”( 1mln 248 mii lei - FR). Pe scena amplasată în piaţa Marii Adunări Naţionale au susţinut recitaluri colective artistice de copii, ochestre renumite, echipe de dansatori . Pe parcursul anului 2011 elevii de la Liceul-internat Republican de Muzică „C.Porumbescu” şi „S.Rahmaninov” au dat dovadă de performanţe la concursurile internaţionale de interpretare instrumentală din Polonia, România, Rusia, Serbia, obţinînd Marele Premiu, premiile I, II şi III, în total 147 laureaţi, în total la toate concursuri - 480 laureaţi. Restabilirea activităţii şi infrastructurii culturale, în special în zonele rurale. Modernizarea şi diversificarea ofertei de servicii a instituţiilor culturale, dezvoltarea unicităţii culturale locale prin modernizarea activităţii caselor de cultură, echiparea şi internetizarea bibliotecilor. Promovarea culturii ca factor primordial al păstrării şi dezvoltării identităţii naţionale prezintă un obiectiv major al ministerului. În scopul restabilirii activităţii şi infrastructurii culturale, în special în zonele rurale, modernizării şi diversificării ofertei de servicii a instituţiilor culturale, dezvoltării unicacităţii culturale locale prin reorganizarea activităţii caselor de cultură, echiparea şi internetizarea bibliotecilor, muzeelor, centrelor de meşteşugărit şi artizanat a fost efectuată o analiză amplă a situaţiei culturii în teritoriu, în baza căreia s-a elaborat Raportul de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 7
 8. 8. pentru anul 2010, care a fost prezentat Colegiului Ministerului Culturii spre analiză şi aprobare în şedinţa din 29 martie 2011. Astfel, în baza raportului s-a stabilit că reţeaua instituţiilor de cultură din teritoriu subordonate metodologic Ministerului Culturii constituie 2807, din ele 1228 Case şi Cămine de Cultură (1231 în 2009) în cadrul cărora activează 4000 formaţii de amatori (4008 în 2009), din ele 3381 formaţii de creaţie artistică (3408 în 2009) – 788 formaţii artistice cu titlul „model”, 90 muzee (85 în 2009) şi 109 instituţii de învăţământ artistic (108 în 2009). La moment, în ţară activează 47 de Centre şi ateliere de meşteşuguri populare (41 în 2009) cu 2779 meşteri populari înregistraţi (2763 în 2009). Totodată de menţionat, că din 1228 Case de Cultură, dintre care 493 de edificii necesită reparaţie capitală, iar 120 de edificii sunt în stare avariată. Ţinînd cont de bugetul auster al administraţiei publice locale, necesităţii dezvoltării infrastructurii culturale în teritoriul, Ministerul Culturii a iniţiat modificări la Legea Culturii şi Regulamentului-cadru cu privire la funcţionarea Caselor de Cultură avînd scop transformarea acestora în Centre de cultură polivalente, multifuncţionale. Centrul Cultural urmează să devină actor principal pentru încurajarea schimbărilor şi a spiritului antreprenorial cultural, creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor publice prestate, fapt care va contribui la dezvoltarea comunităţii rurale, prin promovarea patrimoniului local ca sursa-cheie pentru dezvoltarea regională. În scopul consolidării capacităţii instituţionale a Căminelor Culturale, prin management adecvat, dezvoltarea relaţiilor de parteneriat, spiritului antreprenorial şi de afaceri, adaptate la nevoile curente şi specifice, şefii direcţiilor/secţiilor cultură din raioanele Republicii Moldova, cu susţinerea Fundaţiei „Soros” au participat la Conferinţa internaţională organizată de către Institutul Intercultural Timişoara, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional al României cu genericul Dezvoltarea ofertei culturale în mediul rural, Căminul Cultural – Actor principal al promovării patrimoniului cultural local. În anul 2011 au fost organizate de către direcţiile secţiile cultură din teritoriu 68723 acţiuni cultural-artistice, unde au participat 927559 spectatori . Cu suportul logistic al ministerului, Centrului Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial (CNCPPCI) au fost organizate următoarele acţiuni culturale şi de specialitate: Festivalul concurs-naţional al interpreţilor cîntecului popular ,,Nicolae Sulac”, Sărbătorea tradiţiilor şi obiceiurilor de Crăciun şi Anul Nou cu genericul ,,Aprindeţi luminile”, organizat în colaborare cu Uniunea Muzicienilor şi Compania Publică ,,Teleradio-Moldova”, Organizarea spectacolelor cu participarea artiştilor amatori din Republică în cadrul Sărbătorii Naţionale „Ziua Vinului” (8 mii lei). Festivalul de folclor ,,Duminică la Florii”, organizat în localităţile Văleni, din raionul Cahul, Festivalul - concurs de romanţe ,,Crizantema de argint”, în baza Festivalului raional al obiceiurilor şi tradiţiilor de Crăciun şi Anul Nou, Festivalul concurs interjudeţean de muzica uşoară ,,Mărţişor Dorohoian, or.Dorohoi 8
 9. 9. (Romania), Festivalul-concurs regional de interpretare vocală şi instrumentală ,,Vasile Moga” , Festivalul interpreţilor de folclor ,,Galina Popovici, în colaborare cu secţia raională cultură Ungheni, Festivalul raional ,,Armoniile toamnei”, raionul Străşeni, Expoziţia jubiliară a meşteriţei Valentina Guţu, in colaborare cu secţia cultură Edineţ Sărbătoarea fanfarelor in colaborare cu secţia cultură Drochia, Aniversarea a 30 de ani de la fondarea fanfarei din satul Hîrbovăţ, r-n Anenii Noi, Sărbătoarea Naţională ,,Ziua Independenţei Republicii Moldova”, cu participarea orchestrelor de muzică populară, ansamblurilor de muzică şi dans popular, formaţiilor folclorice, fanfarelor, Festivalul-concurs naţional al obiceiurilor si tradiţiilor populare ,, La poale de codru” (10 mii lei), în colaborare cu secţia cultură Străşeni, Festivalul internaţional al fanfarelor ,,Iosif Ivanovici, or. Galaţi (Romania), Festivalul republican al dansului popular în memoria maestrului coregraf Ion Bazatin, ediţia IV, 2011”, organizat in colaborare cu primăria or. Cimişlia. Concursul zonal de interpretare vocală ,,Constelaţie muzicală”, in colaborare cu secţia cultură Glodeni. În vederea realizării a proiectelor comune de salvgardare şi promovare a culturii tradiţionale imateriale, au fost organizate întâlniri cu colaboratorii Centrului judeţean Botoşani (România) de cercetare şi conservare a tradiţiei populare, Masă rotundă pe tema : „Valorificarea dansului popular în contemporaneitate”, Întrunire metodică cu participarea lucrătorilor din instituţiile de cultură din raionul Ştefan Vodă. CNCPPCI a organizat seminarul republican la tema ,,Stilul de interpretare şi ţinuta scenică a interpretului cîntecului folcloric”, cu participarea soliştilor vocali, în cadrul festivalului de interpretare vocală organizat in colaborare cu secţia raională cultură Glodeni. Seminarul Republican cu participarea şefilor direcţiilor /secţiilor cultură din teritoriu, organizat în incinta Bibliotecii Naţionale la 25 noiembrie a pus în discuţie politica statului în domeniul culturii, raportul de monitorizare a instituţiilor de cultură de cultură din teritoriu şi din municipiul Chişinău, au fost prezentate şi propuse pentru dezbateri publice proiectul legii culturii în redacţie nouă şi principiile de planificare strategică în baza noilor politici elaborate de Minister. Un gen important al patrimoniului cultural imaterial , relativ dezvoltată în ţară, prezintă meşteşugăritul. În perioada de referinţă au fost organizate Ateliere de creaţie la tema ,,Utilizarea pănuşii în procesul de creare a obiectelor de artă populară în baza atelierului meşteriţei populare Eleonora Voloşciuc din or. Orhei, expoziţia concurs republicană a meşterilor olari „Bâlciul Olarilor”, s. Iurceni raionul Nisporeni, expoziţia de meşteşuguri artistice „Tezaur” la MOLDEXPO, atelier de creaţie la tema ,,Autentic şi modern în procesul de confecţionare a portului popular organizat în baza studioului de meşteşuguri din s. Vădeni-Soroca. În scopul promovării culturii scrise a fost alcătuită Lista ediţiilor propuse subvenţionate de la bugetul de stat pentru anul 2011, în baza solicitărilor editurilor de stat, Uniunii Scriitorilor, Uniunii Artiştilor Plastici şi Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova. S-a reorganizat Centrul Naţional de Creaţie Populară în Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial. La Biblioteca 9
 10. 10. Naţională a avut loc Forul anual al bibliotecarilor din bibliotecile publice ale Ministerului Culturii ”Anul Bibliologic”, unde s-au făcut bilanţurile anului 2010 şi perspectivele activităţii acestora pentru 2011. Un compartiment important al infrastructurii culturale reprezintă dezvoltarea domeniului cărţii şi bibliotecilor. În Republica Moldova activează 2 biblioteci Naţionale, Camera Naţională a Cărţii, 2 edituri de stat şi 2 tipografii de stat ale Ministerului Culturii. În anul 2011 conform datelor statistice, au fost editate circa 2500 titluri de carte întru-n tiraj de 3mln.548.600 mii lei, 192 titluri de reviste (1000) şi 230 titluri (5000 numere). Cu susţinerea Ministerului Culturii apare revista „Moldova” şi au fost scoase de sub tipar 28 titluri de carte cu un tiraj de circa 20000 exemplare. Numărul bibliotecilor publice constituie 1380 unităţi, în descreştere în comparaţie cu anul 2009 cu (5 unităţi) din lipsa finanţării. Lipsa finanţării noilor achiziţii de carte, mijloacelor financiare pentru renovarea şi modernizarea bibliotecilor, în special, în zona rurală, influenţează negativ asupra numărului de utilizatori ai bibliotecilor. În aceste condiţii, ministerul promovează proiectul Programului de Stat privind informatizarea sferei culturii pentru anii 2011-2015, inclusiv trecerea la noile tehnologii informaţionale în domeniul dezvoltării bibliotecilor. În contextul implementării tehnologiilor informaţionale în biblioteci, Ministerul Culturii cu suportul Fundaţiei IREX-Moldova, Fundaţiei BILL şi MELINDA GATES (SUA) va beneficia, începînd cu anul 2012 de proiectul Pilot „Biblioteci Globale” în Moldova care face parte din Programul internaţional de informatizare a bibliotecilor publice „Global Libraries”, implementat deja în Bulgaria, Ucraina, România, Ţările Baltice etc. În scopul realizării Strategiei tehnologice pentru e-Transformare a guvernării, ministerul a elaborat Planul privind atingerea obiectivelor de e- Tranformare, inclusiv digitizarea serviciilor publice ( pentru biblioteci), registrelor de patrimoniu cultural material şi imaterial propuneri concrete, care au fost prezentate Centrului eguvernare. Se întreprind măsuri eficiente în vederea dezvoltării Bibliotecii Naţionale Digitale Moldavica : numerizarea documentelor patrimoniale tipărite, incluse în Registrul Programului Naţional „Memoria Moldovei” (58,7 mii pag.). Continuă procesul de integrare în sistemul SIBIMOL a bibliotecilor-participante la proiect - monitorizarea implementării soft-ului local în bibliotecile-participante şi compatibilitatea lui cu soft-ul SIBIMOL; luarea unor decizii adecvate de urgentare a procesului integrator; evaluarea calităţii procesului conversiei datelor din baza de date din bibliotecile – participante; redacţia înregistrărilor bibliografice în baza de date SIBIMOL (12.980). Anul 2011 a fost marcat pentru Bibliotecile naţionale şi publice prin organizarea următoarelor acţiuni: Prima ediţie a Galei Premiilor Naţionale GALEX instituită de către Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova şi de BNRM. Aceste premii au fost decernate 1
 11. 11. în următoarele nominalizări: Cel mai bun bibliotecar din bibliotecile naţionale, Cel mai bun bibliotecar din bibliotecile publice, Cel mai bun om politic susţinător al bibliotecilor, Cel mai bun fondator de bibliotecă, Cel mai bun scriitor promotor al cărţii şi lecturii, Cel mai bun editor susţinător al bibliotecilor, Cel mai generos mecenat al bibliotecilor, Cel mai bun promotor şi susţinător al bibliotecilor, cărţii şi lecturii în mass-media, Cel mai bun proiect biblioteconomic, Cea mai bună lucrare (publicaţie) în biblioteconomie. În cadrul Galei au fost premiaţi, de asemenea, învingătorii topului GALEX Cei mai buni zece bibliotecari ai anului 20101, şi au fost înmânate brevete de invenţie celor mai buni participanţi la activitatea inovaţională din Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ( BNRM). Prima ediţie a Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii consacrată lui Grigore Vieru. şi organizat sub egida UNESCO de către Ministerul Culturii şi Biblioteca Naţională, în partenierat cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Primăria municipiului Chişinău, Uniunea Scriitorilor din Moldova, Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova, Uniunea Editorilor din Republica Moldova, Societatea Bibliofililor din Moldova, autorităţile publice locale, bibliotecile publice şi alte organizaţii şi instituţii interesate, Festivalul a fost inaugurat în toate localităţile unde există biblioteci publice. Programul Festivalului a cuprins expoziţii de carte, recitaluri de poezie, concursuri de desene, întâlniri cu scriitorii, seri literare etc. În cadrul Festivalului au fost organizate 5 concursuri: „Cel mai bun cititor”, „Cea mai bună familie cititoare”, „Cea mai bună bibliotecă organizatoare a Festivalului Cărţii şi a Lecturii, I ediţie”, „Cel mai bun desen pe marginea operei lui Grigore Vieru”, „Scriitorul cu cele mai multe întâlniri cu cititorii. Organizarea ediţiei a XX-a a Salonului Internaţional de Carte (5 mii lei). Partenerii principali în organizarea Salonului: Primăria Municipiului Chişinău, Biblioteca Naţională a României, Uniunea Scriitorilor, Liga Bibliotecarilor etc. La ediţia actuală a SNC au fost expuse peste 10 mii de titluri de carte de la circa 300 de edituri din 15 ţări. La Salon au participat reprezentanţi din SUA, Azerbaidjan, România, Marea Britanie, Macedonia, Cehia, Italia, Franţa, Rusia, Bulgaria, Ucraina, China, Belarus, Turcia, Ungaria, Germania şi Japonia. Salonul a fost vizitat de aproape optsprezece de mii de vizitatori. Un eveniment cu semnificaţie deosebită a fost organizarea Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret (35 mii lei). Recepţionarea de la editurile României a unui exemplar de fiecare carte din domeniul ştiinţelor umanistice tipărită în limba română. În perioada iulie decembrie BNRM a recepţionat 469 u.m. (cărţi – 336 ex., publicaţii periodice – 125 nr.) din Depozitul Legal al României. Continuarea celor două proiecte strategice demarate în 2010 cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene a Republicii Moldova ce ţin de cooperarea şi colaborarea cu bibliotecile naţionale din străinătate şi de atragere a donaţiilor etranjere de publicaţii tradiţionale şi electronice în vederea completării colecţiei Literaturile Lumii (recepţionarea a 1055 vol. de cărţi). Organizarea unor activităţi cultural-ştiinţifice, cele mai semnificative fiind: 1
 12. 12. - Simpozionul “Valori bibliofile”, ediţia a XX-a, organizată în colaborare cu Societatea Bibliofililor “Paul Mihail”. Ediţia aniversară a cuprins comunicări de excepţie referitoare la un şir de monumente bibliofile ce fac parte din Registrul Programului Naţional “Memoria Moldovei”. - Simpozionul “Valori bibliofile”, ediţia a XX-a, organizată în colaborare cu Societatea Bibliofililor “Paul Mihail”. Ediţia aniversară a cuprins comunicări de excepţie referitoare la un şir de monumente bibliofile ce fac parte din Registrul Programului Naţional “Memoria Moldovei”. - Colocviul biblioteconomic moldo-româno-italian organizat de către Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova, Asociaţia Bibliotecarilor din Roma şi Asociaţia Bibliotecarilor din Biblioteca Naţională a României. - Eminesciana. Organizarea expoziţiei de documente „Eminescu în colecţiile bibliofililor”, expoziţiei de pictură a maestrului Valentina Brâncoveanu „Locuri eminesciene”; organizarea, în colaborare cu Institutul Cultural Român "Mihai Eminescu" din Chişinău şi Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova în cadrul Ateneului de cultură şi spiritualitate română “Moldova” a conferinţei "Eminescu şi harta simbolica a canonului", susţinută de criticul şi istoricul literar Iulian Costache. - Suită de acţiuni culturale, dedicate lui Grigore Vieru: lansarea expoziţieieveniment „Taina care mă apără” şi a cărţilor „Scrisoare din Basarabia” şi „Grigore Vieru. Cele mai frumoase poezii”, transpuse în limba germană de Ion Mărgineanu, „Roua veşniciei” de Grigore Vieru şi Ştefan Andronic, „Lumina de taină, pagini alese cu CD”; microrecital de versuri în limba germană susţinut de Ion Mărgineanu; audiţii muzicale „Melodii pe versurile lui Gr.Vieru”; realizarea videoclipului “Poeţii adevăraţi nu mor niciodată”; organizarea expoziţiei virtuale „Taina care mă apără”; organizarea activităţii pedagogice, consacrată lui Gr.Vieru. - Demararea proiectului comun al BNRM şi al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” de valorificare şi difuzare a valorilor spirituale naţionale. Pivotat pe Ateneul cultural Moldova, proiectul a cuprins un ciclu de conferinţe de mare noutate ştiinţifică şi conceptuală, Sesiunea internaţională de comunicări cu genericul “Istoria familiei în documente, cărţi vechi şi litografii”, organizată în colaborare cu Institutul de Istorie Socială „Pro Memoria”, afiliat Universităţii de Stat din Moldova, Reluarea activităţii Salonului melomanilor, modernizarea lui sub aspectul formei şi al conţinutului, Demararea activităţii Cenaclului REPUBLICA la BNRM, Inaugurarea Cenaclului literar-artistic „Ideal”- un cenaclu elitar de orientare clasică. Organizarea întrunirii anuale a Conferinţei Directorilor Bibliotecilor Publice (raionale, municipale, orăşeneşti) – CoDiBip - sub genericul: „Bibliotecarul public moldovean ca obiect şi ca subiect al schimbării”. Editarea unui şir de publicaţii pentru întreg sistemul Naţional de Biblioteci: Bibliografia Naţională a Moldovei. Moldavistica (Exteriorica) 2009 în colaborare cu Camera Naţională a Cărţii; Calendar Naţional, Imaginea Republicii Moldova în străinătate, nr.9; Cultura în Moldova (2010); Cronica vieţii politico-administrative, social-economice şi culturale a Moldovei (2010); Buletin de informare şi 1
 13. 13. documentare (2010); biobibliografia „Academicianul Petru Soltan”; Magazin bibliologic (4 nr.); Gazeta bibliotecarului; “Bibliotecile publice din Republica Moldova: Situaţii statistice”; Salonul Internaţional de Carte. Ediţia a 20-a: Programcatalog; Salon Expres (4 nr.); Topul celor mai citite 10 cărţi 2010; cataloage ale expoziţiilor (6). În total 19 titluri editate de BNRM. Biblioteca Naţională pentru Copii ”Ion Creangă” în perioada de referinţă a organizat în jur de 50 de manifestări: concursuri, cenacluri, şedinţe, saloane literarartistice, prezentări, mese rotunde, activităţi informaţional bibliografice şi editoriale, cicluri de emisiuni radiofonice Carte dragă, luminezi ca un soare în amiezi (în colaborare cu Redacţia emisiuni pentru copii a Companiei Publice „TeleradioMoldova”); Ciclurile de acţiuni pentru promovarea lecturii şi a serviciilor Bibliotecii: Zilele Creangă, Zilele Francofoniei, Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii , Săptămâna Lecturii şi a Cărţii pentru Copii , Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor, Sărbătoarea Naţională „Ziua Independenţei”, Sărbătoarea Naţională „Limba noastră” ; În scopul promovării lecturii, Biblioteca a încheiat acorduri de colaborare cu 46 şcoli şi licee din Chişinău. Finanţarea activităţilor culturale în conformitate cu priorităţile stabilite în bază de proiecte. Finanţarea instituţiilor din domeniul culturii se efectuează în baza programelor, care asigură transparenţa nu numai în elaborarea şi gestionarea finanţelor publice, dar şi în distribuirea bugetului culturii. Totodată, Ministerul Culturii a Republicii Moldova a obţinut de la Biroul UNESCO-Venezia finanţarea proiectului (grant) privind restaurarea viitorului sediu al Agenţiei de inspectare şi restaurare a monumentelor, a fost încheiat Contract în sumă de 64 000 euro. Cu ajutorul Biroului UNESCO din Paris, se lucrează asupra Proiectului „Mecanismul de interacţiune între teatru şi stat în ţările de tranziţie. Formele de susţinere a teatrului în perioada crizei economice – abordări manageriale în sumă de 20 mii $. Cît priveşte revizuirea sistemului de salarizare a lucrătorilor din domeniul cultural, Ministerul Culturii a propus modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice” şi a prezentat Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care a fost avizată negativ de către acesta ( nr.01-2396 din 20.06.2011 ) Au fost perfectate recomandări privind finanţarea în teritoriu a formaţiilor artistice – model şi coordonate cu Ministerul Culturii categoriile de retribuire a muncii conducătorilor caselor de cultură, formaţiilor artistice şi bibliotecarilor (la solicitare). Actualmente, Ministerul Culturii la modificarea Legii Culturii a inclus un set de propuneri privind finanţarea domeniului culturii, reieşind din necesităţile actuale. Cît priveşte finanţarea instituţiilor nonguvernamentale, uniunilor şi asociaţiilor din domeniul culturii, în anul 2011 din 41 de proiecte prezentate spre finanţarea 1
 14. 14. programelor/proiectelor, Consiliul de experţi a selectat 31 proiecte ale uniunilor de creaţie şi asociaţiilor obşteşti, în sumă de 675 mii.lei. Protejarea patrimoniului cultural naţional, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural. În scopul promovării politicii statului în domeniul protejării, conservării, restaurării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural naţional, promovării politicii de valorificare non-degradantă a obiectivelor cu statut de monument protejat, ministerul a elaborat un şir de modificări şi completări a actelor normative şi legislative în domeniul vizat, ajustîndu-le la legislaţia internaţională. Au fost elaborate şi aprobate 4 acte normative: proiectele hotărîrilor de Guvern privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Arheologice; de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru UNESCO a Republicii Moldova (ambele proiecte sunt plasate pe site-ul Ministerului Culturii); a fost elaborat şi este în proces de avizare proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind exportul şi importul bunurilor culturale mobile. Au fost elaborate şi adoptate de Guvern 11 hotărîri privind edificarea monumentelor, plăcilor comemorative, dedicate diverselor evenimente şi personalităţilor eminente din istoria şi viaţa culturală a Moldovei. Pe parcursul anului 2011 au avut loc 6 şedinţe ale Consiliului Naţional pentru Monumentele de For Public, în cadrul cărora s-au examinat 14 subiecte ce ţin de edificarea monumentelor de for public. Consiliul naţional al Monumentelor Istorice s-a întrunit în 11 şedinţe, la care au fost examinate 21 de subiecte ce ţin de protejarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor. În anul 2011, în scopul îmbogăţirii colecţiilor muzeale de patrimoniu, acestea au fost completate cu 8237 piese muzeale de o certă valoare istorică, culturală şi muzeistică. Din numărul total de piese intrate în colecţiile muzeale, 127 piese au fost achiziţionate, dintre care: Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei-84, Muzeul Naţional de Artă - 10, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală - 33. În perioada de referinţă muzeele subordonate au fost vizitate de 182275 persoane. Pentru 31253 vizitatori au fost organizate 1746 excursii. În vederea valorificării şi promovării patrimoniului deţinut, muzeele au etalat 63 expoziţii de diversă tematică, dedicate unor evenimente şi personalităţi marcante din istoria şi cultura naţională. Dintre expoziţiile organizate în această perioadă, menţionăm cele, care au reunit piese de o incontestabilă valoare istorică şi muzeală: „Mănăstiri rupestre din Basarabia”, „Simbol al Demnităţii”, „ Au rezistat, au luptat şi au învins teroarea roşie”, „O cartogarfie a moşiilor de altă dată, „ Noi suntem Moldova”, organizate de Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei. Evenimentul expoziţional principal , cu mare rezonanţă în Republica Moldova a fost expoziţia „ Steagul liturgic al lui Ştefan cel Mare”, în cadrul căreia a fost prezentată una din cele mai valoroase piese din patrimoniul cultural românesc. Expoziţia a fost dedicată aniversării de 20 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova. De un interes deosebit al publicului s-au bucurat expoziţiile: „Chişinău, Istorie în imagini” (organizată cu 1
 15. 15. prilejul a 575 de ani de la atestarea documentară a Chişinăului, în colaborare cu Reprezentanţa Consiliului Europei la Chişinău); „Andrei Saharov. Nelinişte şi speranţă” (MNAIM); „Meşteşuguri artistice la standarde UNESCO”, „Mărţişoare2011”, „Mihai Eminescu în filatelia şi cartofilia universală”, „Puzzle up Chişinău”, „Hobby marathon” (Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală); ”Motive româneşti şi motive spaniole în afişul polonez” (în colaborare cu Ambasada Poloniei la Chişinău), „Arta caricaturii – cu zîmbet în colţul gurii”,expoziţia personală Vasile Gorduz - Silvia Radu, Expoziţia de pictură contemporană organizată în cadrul Bienalei Inrernaţionale de Pctură – (70 mii lei - Muzeul Naţional de Artă); «Владельцы русской лиры», «Пером и мечом сотруждаяся» (Casa-muzeu A. S. Puşkin) ş.a. Pe parcursul anului 2011, în cadrul programelor cultural-educaţionale, muzeele au organizat un şir de activităţi specifice domeniului de pedagogie muzeală: inaugurarea Atelierului de creaţie al copiilor şi vizite interactive „De la divinizarea umanului la umanizarea divinului”, „Poveşti de dragoste în tablouri celebre” (Muzeul Naţional de Artă); Atelierele „Obiectul arheologic – o enigmă” şi „Dragobetele sărută fetele” (Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei); Atelierul de încondeiere a ouălor pascale (Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală). În vederea promovării valorilor culturale naţionale, ca parte componentă a patrimoniului cultural european, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, în colaborare cu Î.S. „Poşta Moldovei” a lansat o nouă emisie de timbre poştale „Valori culturale din tezaurul Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei. Cultura Cucuteni - Tripolie”, emitentul prezentînd filateliştilor din întreaga lume piese unicat din patrimoniul acestei instituţii. Una din priorităţile de bază în activitatea muzeelor a fost organizarea unui şir de conferinţe şi simpozioane ştiinţifice, în cadrul cărora s-au abordat diverse probleme de pedagogie muzeală, istorie, arheologie, cultură. Muzeografii au participat cu comunicări la conferinţele, simpozioanele şi seminare ştiinţifice organizate de muzeele naţionale, Academia de Ştiinţe a Moldovei: seminarul instructiv-metodic „Valorificarea patrimoniului muzeal pentru eficientizarea procesului instructiv la disciplina istorie”, seminarul de educaţie muzeală „Tipuri şi metode de pedagogie muzeală” ş.a. Un apogeu al activităţii cultural-educaţionale a muzeelor s-a înregistrat în luna mai, în perioada sărbătoririi Zilei Internaţionale a Muzeelor şi programului cultural european „Noaptea muzeelor”. În cadrul acestor evenimente s-au vernisat 5 expoziţii, genericul acestora fiind „Muzeul şi Memoria”, s-au organizat un şir de programe cultural-artistice teatralizate, etc., vizitate de mai bine de 20 mii de persoane. Conform prevederilor Regulamentului privind Registrul muzeelor din Republica Moldova, a fost actualizat registrul instituit în anul 2004 (acesta cuprinde actualmente 117 instituţii muzeale de diverse profiluri, forme de proprietate şi subordonare). A fost iniţiată elaborarea Strategiei dezvoltării sistemului muzeal din republică. În acest context, în cadrul Şedinţei Colegiului a fost examinată chestiunea Cu privire la activitatea muzeelor subordonate Ministerului Culturii. 1
 16. 16. Pentru anul 2011 în scopul efectuării lucrărilor de restaurare şi reparaţie capitală a edificiilor aflate în gestiunea instituţiilor şi organizaţiilor din cadrul ministerului au fost alocate 3,0 mln lei investiţii capitale şi 900 mii lei pentru efectuarea unor lucrări de reparaţie capitală. Mijloacele financiare alocate în sumă de 3,0 mln lei au fost direcţionate pentru continuarea lucrărilor de restaurare a edificiului „Dadiani” din str. 31 August 115 al Muzeului Naţional de Arte (monument de arhitectură şi istorie de importanţă naţională înscris în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1531-XII din 22 iunie 1993), restaurarea edificiului Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor din str. A. Şciusev nr.103 (monument de arhitectură şi istorie de importanţă naţională înscris în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1531-XII din 22 iunie 1993), şi pentru elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz în vederea efectuării lucrărilor de reconstrucţie a edificiului Teatrului „Eugene Ionesco”. La momentul actual lucrările continuă. Din mijloacele financiare alocate în sumă de 900 mii lei la compartimentul reparaţii capitale a fost reparat demisolul Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”. La momentul actual continuă lucrările de reparaţie a cornişei clădirii Bibliotecii Naţionale din str. 31 August nr.78-A, a acoperişului Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie şi a sălii de expoziţii a Muzeului Naţional de Arte. Integrarea Europeană, Relaţii şi Proiecte internaţionale: Definitivarea şi promovarea spre semnare a proiectelor de acorduri şi programe de colaborare cu alte state şi organizaţii internaţionale Pe parcursul anului 2011 au fost elaborate, semnate şi aprobate următoarele acte normative: • Concepţia de dezvoltare a învăţământului în domeniul culturii şi artelor în statele-membre ale CSI, semnata la 19 mai 2011. • Acordul de colaborare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional al României. • Acţiunile prioritare de colaborare în domeniul culturii a statelor-membre ale CSI, adoptate la 19 mai 2011. • Programul de colaborare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Federaţiei Ruse pentru anii 2012-2014. • Concepţia de colaborare a statelor–membre ale Comunităţii Statelor Independente în domeniul culturii, adoptată la Minsk la 19 mai 2011. • Acţiunile principale de colaborare a statelor–membre ale Comunităţii Statelor Independente în domeniul culturii pînă în anul 2015, adoptată la Minsk la 19 mai 2011. • Protocolul pentru introducerea modificărilor şi completărilor în Acordul cu privire la crearea Consiliului de colaborare culturală a statelor-membre ale 1
 17. 17. Comunităţii Statelor Independente din 26 mai 1995, semnat la Sankt Petersburg, la 18 octombrie 2011. Delegaţia Ministerului Culturii a participat la lucrările celei de-a 42-a Sesiuni anuale a Academiei Europene de Relaţii Economice şi Culturale (AEREC), desfăşurată la Roma (Republica Italiană). În cursul întrevederilor au fost discutate perspectivele de dezvoltare a colaborării bilaterale şi multilaterale între cele două părţi. Ministerul Culturii a participat la lucrările Conferinţei „Dezvoltarea ofertei culturale în mediul rural”, organizată de către Centrul de Asistenţă Rurală din România în colaborare cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional al României, Institutul Intercultural „Timişoara” şi Institutul Norvegian pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural, la Bucureşti, România. Anul 2011, pentru Ministerul Culturii, se remarcă drept anul în care a fost inaugurată Ziua naţională a culturii, sărbătorită la 20 mai, în cadrul căreia în prezenţa lucrătorilor din domeniul culturii din Republica Moldova, în premieră, au fost lansate şi decernate Premiile Ministerului pentru domeniile de referinţă. S-au decernat premiile: pentru domeniul teatru - premiul “Valeriu Cupcea”, literatură – premiul “Constantin Stere”, muzică – premiul “Gavriil Muzicescu”, cinematografie – premiul “Emil Loteanu, coregrafie-dans popular – premiul “Spiridon Mocanu”, dans clasic şi modern - premiul “Petru Leonardi”, biblioteconomie - premiul “Gheorghe Cincilei” şi patrimoniu imaterial - premiul “Isidor Burdin”. Realizarea acordurilor internaţionale în vigoare În cadrul Zilelor Culturii Federaţiei Ruse în Republica Moldova (510,3 mii lei) au fost organizate o serie de concerte, expoziţii, Săptămîna filmului rus în Moldova, Masa rotundă cu participarea personalităţilor din domeniul culturii din Rusia şi Moldova. În cadrul Zilelor Scrisului şi Culturii Slave s-au organizat festivaluri, expoziţii de pictură, lansări de carte, expoziţii de lucrări ale meşterilor populari, conferinţe, serate literare, mese rotunde, întîlniri cu tineri scriitori şi poeţi. Reprezentanţii colectivelor artistice au participat : La cea de-a II-a etapă a Proiectului I, Culture Orchestra (22 mii lei), desfăşurat de Ministerul Culturii şi Patrioniului Naţional al Poloniei. Festivalul Internaţional pentru promovarea, coproducţia şi distribuirea producţiei cinematografice, desfăşurat la Moscova, Federaţia Rusă, a participat Studioul „Moldova Film”. Festivalul Internaţional de Teatru din or. Kaliningrad, la Festivalul Internaţional al Teatrelor Ruse din statele-membre CSI şi ţările Baltice din or. Sankt-Petersburg, Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P. Cehov" Festivalul Internaţional de coregrafie „Танцевальная весна” care s-a desfăşurat în or. Podolisk, Federaţia Rusă, Formaţia de dans modern „Imperiu”, cu titlul „Model”. 1
 18. 18. Festivalului Internaţional „Mocква вcmpeчает друзей”, Colegiul Republican de Coregrafie au participat la ediţia a VIII-a. Zilele Literaturii şi Spiritualităţii Ruse în Republica Moldova, au fost organizate la Centrul Fondului „Russkii mir” pe lîngă Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Rus de Ştiinţă şi Cultură, Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”, Sala cu Orgă, etc. La Moscova, Federaţia Rusă, au fost organizate o serie de manifestări culturale dedicate aniversării a 75 de ani de la naşterea regizorului, actorului, scenaristului, poetului originar din Republica Moldova, Emil Loteanu. Ministerul Culturii în comun cu instituţiile din subordine au participat la organizarea Zilelor Internaţionale a Francofoniei, Festivalul Filmului Francofon, la cea de-a 15-a ediţie a Festivalului Filmului European, organizat de Institutul Cultural Român (ICR), Zilele Francofoniei desfăşurate la Praga, Republica Cehă, prin reprezentanţii Ambasadei Republicii Moldova la Praga (OWH TV STUDIO), la organizarea Expoziţiei pictoriţei, Nicoleta Stati, în sala "Altiero Spinelli" a Parlamentului European, pentru prima dată cînd un pictor din Republica Moldova, membru al Uniunii Artiştilor Plastici, a reprezentat ţara la Bruxelles. La realizarea proiectului cultural „Diversitate culturală în Ungaria, România şi Republica Moldova”, au participat Formaţia etno-folclorică „Răzeşii” din satul Măşcăuţi, raionul Criuleni, membri ai Societăţii Culturale „Plai Mioritic” IaşiChişinău-Cernăuţi.. Festivalul de creaţie a copiilor şi adolescenţilor „Jocurile din WESZPREM”, ediţia a VIII-a, care s-a desfăşurat în or. Weszprem, Ungaria” au participat Elevii Şcolii de Arte Plastice din mun.Bălţi şi au obţinut 2 medalii de aur, 1 de argint şi 2 de bronz. Simpozionul Internaţional de Arte „Helios”, or. Herviz, Ungaria a participat o delegaţie din Republica Moldova, compusă din artişti plastici, interpreţi, dansatori. Asistenţa instituţiilor subordonate în realizarea proiectelor şi evenimentelor culturale cu participare internaţională Interpreţi şi colective profesioniste şi de amatori din Republica Moldova au participat la peste 100 de festivaluri şi concursuri internaţionale: Concursul de muzică austro-germană, or. Burgas, Bulgaria, au participat Liceului-internat Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu" şi studenţi ai Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice . Festivalul Internaţional de Arte, care s-a desfăşurat în or. Sozopol, Bulgaria, a participat Ansamblul de muzică şi dans popular „Plai înfloritori” ai Colegiului Naţional de Coregrafie. Festivalul-concurs de romanţe ruseşti „Izabela Iurieva" a participat reprezentanta Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice în oraşul Tallin, Estonia. Festivalul Internaţional de Teatru din or. Kaliningrad, Festivalul Internaţional al Teatrelor Ruse din statele-membre CSI şi ţările Baltice din or. 1
 19. 19. Sankt- Petersburg şi Festivalul de Teatru, la care a participat Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P. Cehov" . Asociaţia de Creaţie „Festival” realizează în perioada anilor 2011-2012, un proiect cultural de colaborare cu Societe HBS „Harley Blues Society”, din Regatul Belgiei. Corul mixt al Academiei Teatru, Muzică şi Arte Plastice a participat la Concursul Internaţional de muzică sacră, care s-a desfăşurat , în oraşul Hajnowka, Polonia. La Festivalului Internaţional de Film „Festivalului identităţilor", Republica Moldova a participat cu 3 producţii cinematografice („Arrivederci" de V. Jereghi, „Saşa, Grişa şi Ion" şi „(Plictis) şi Inspiraţie" de I.Cobîleanschi) la cea de-a II-a ediţie a care s-a desfăşurat la Roma. Reprezentantul Ministerului Culturii a participat la Seminarul „Filmul, televiziunea şi managmentul de brand pentru ţările în curs de dezvoltare" organizat în China. Asistenţă instituţiilor din subordinea Ministerului în derularea programelor În scopul prezentării rezultatelor Proiectului Pilot: Elaborarea Registrului Naţional al Patrimoniului Cultural Imaterial al Republicii Moldova în acord cu prevederile UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial a fost organizată o Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participarea şefilor direcţiilor /secţiilor din teritoriu la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. În scopul protejării şi asigurării accesului liber al cetăţenilor la valorile culturale moştenite Ministerul Culturii cu sprijinul Comisiei Naţionale UNESCO a lansat site-ul Ministerului Culturii www.patrimoniuimaterial.md unde se plasează informaţia privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial şi politicile statului privind implementarea Convenţiei UNESCO. Cu susţinerea Ambasadei Statelor Unite ale Americii a fost realizat proiectul privind executarea lucrărilor de conservare-restaurare la Complexul Băilor Medievale din cadrul Rezervaţiei cultural-naturale „Orheiul Vechi”. Proiectul prevedea elaborarea şi implementarea în practică a unui set de măsuri privind salvarea de la distrugere a vestigiilor de arhitectură ale complexului „Baia medievală de tip oriental” din secolul al XIV-lea; conservarea şi consolidarea acestora în scopul păstrării pentru umanitate şi valorificării lor în scopuri turistice. Totodată, pentru 2011 s-a propus finanţarea Proiectului privind realizarea lucrărilor de Proiectare a lucrărilor de conservare şi restaurare a vestigiilor de arhitectură orientală şi moldovenească din secolele XIV-XVI din cadrul Rezervaţiei Orheiul Vechi. În cadrul proiectului implementat cu susţinerea Ministerului Italian de Externe Cooperazione Italiana şi Oficiul UNESCO din Veneţia, Biroul Regional pentru Ştiinţă şi Cultură în Europa în anul 2010 au început lucrările de restaurare şi amenajare a unui nou sediu pentru „Agenţia de inspectare şi restaurare a monumentelor”. 1
 20. 20. Ministerul Culturii a depus împreună cu instituţiile din subordine la grant-urile oferite de Ambasada Japoniei acreditată pentru Republica Moldova în domeniul culturii – Kusanone Cultural Grant. Ministerul Culturii a susţinut mai multe concepte de proiecte, printre care programul educaţional pentru copii şi tineri „Promovarea coexistenţei paşnice prin muzică”, propus de Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” şi „Atenuarea efectelor migraţiei părinţilor asupra copiilor”, înaintat de Biblioteca Naţională pentru Copii „I. Creangă”. Integrarea europeană Pentru anii 2010-2012, Comisia Europeană a aprobat spre co-finanţare 4 proiecte cu participarea instituţiilor de cultură din Republica Moldova: „PROMS Music Crossover - East-West Connections”, „Tandem” - Crearea de noi reţele şi parteneriate dintre profesioniştii din domeniul cultural din ţările Uniunii Europene şi cei din Republica Moldova şi Ucraina, „Patrimoniu, Identitate şi Comunicare în Practicile artei contemporane europene” şi „Mirrors of Europe”. Tot în cadrul Programului Cultural al Parteneriatului Estic, Ministerul Culturii în comun cu Comisia Europeană şi Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău a organizat o Masă rotundă cu privire la situaţia din domeniul culturii din Republica Moldova. Totodată, pe parcursul anilor 2011-2013 Ministerul Culturii va beneficia de asistenţă în cadrul proiectului „Consolidarea sectorului cultural a statelor-membre ale Parteneriatului Estic” în vederea consolidării capacităţilor instituţionale şi de armonizare a cadrul legislativ naţional conform legislaţiei europene şi internaţionale. Ministerul Culturii a participat la cea de-a 5-a Reuniune a Platformei nr. 4 a Parteneriatului Estic, Contacte Inter-umane. În corespundere cu Programul de activitate 2012-2013 al Platformei nr. 4, am propus cooperarea în următoarele domenii: mobilitatea artei şi artiştilor; cooperarea în domeniul protejării şi conservării patrimoniul cultural; cooperarea în domeniul dezvoltării industriilor culturale; politica de dialog privind politica culturală şi audiovizualul; cooperarea în cadrul forurilor internaţionale, cum ar fi UNESCO şi Consiliului Europei, în scopul de a dezvolta diversitatea culturală, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi istoric. Intensificarea şi diversificarea colaborării în cadrul UNESCO. Ministerului Culturii a transmis în adresa Centrului Patrimoniului Mondial UNESCO, solicitarea de a include în Lista Indicativă UNESCO, obiectul de patrimoniul cultural şi natural „Solurile tipice de cernoziom din stepa Bălţilor”. Ministerul Culturii a elaborat Formularul de solicitare a asistenţei internaţionale din partea UNSECO în scopul finalizării şi promovării în Lista patrimoniului mondial UNESCO a dosarului „Peisajului cultural Orheiul Vechi”. Ministerul Culturii a participat la cea de-a 36-a Conferinţă Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) şi la cea de-a IX-a ediţie a Summit-ului Regional UNESCO al Şefilor de Stat din Europa de Sud-Est, Belgrad (Republica Serbia). 2
 21. 21. Ministerul Culturii a participat la data de 10 iunie curent la Belgrad (Republica Serbia) la Conferinţa Miniştrilor Culturii din Europa de Sud-Est cu genericul „Patrimoniul Cultural: O Punte spre un Viitor Comun”. În spiritul Planului de la Cetinje, au fost propuse următoarele derularea proiecte: “Peisajul mănăstirilor rupestre din valea Nistrului şi Dunărea de Jos”, itinerarele „Rutele Vinului”, „Arhitectura vernaculară”, „Mănăstirile rupestre” „Cetăţi antice şi medievale din spaţiul balcanodunărean”, de asemenea, realizarea în comun cu România, Bulgaria, Serbia şi alte state din zonă, a proiectului de elaborare a dosarului şi promovarea în Lista Patrimoniului Mondial imaterial a unui element important al patrimoniului cultural intangibil, comun pentru această zonă - „Mărţişorul”. Totodată, în cadrul conferinţei, Ministerul Culturii a depus cerea de aderare a Republicii Moldova la Consiliul Miniştrilor Culturii din Europa de Sud-est (CoMoCoSEE).). Ministerul Culturii a participat la Seminarul Regional UNESCO “Salvgardarea Patrimoniului Mondial, în contextul noilor provocări globale”, desfăşurat la Moscova în perioada 1-3 martie 2011, la Reuniunea Consiliului Miniştrilor Culturii din Europa de Sud-est (CoMoCoSEE), organizată de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional al României. În cadrul vizitei au fost organizate întrevederi cu reprezentanţi ai Comisiei Naţionale pentru UNESCO a României cu reprezentanţii Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) şi cu reprezentanţi ai Centrului de Pregătire Profesională în Cultură al Ministerului Culturii Patrimoniului Naţional al României. A fost elaborat şi urmează fie depus pentru înscrierea în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural al Umanităţii (UNESCO) dosarul de patrimoniu al elementului transfrontalier comun România – Republica Moldova "Colindatul în ceată bărbătească lui. Colaborarea şi participarea în cadrul Consiliului Europei Ministerul Culturii a participat la Reuniunea Comitetului Director pentru Cultură (CDCULT) al Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei şi la reuniunea Comitetului Director pentru Patrimoniu Cultural şi Peisaj al Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, în cadrul cărora s-a solicitat asistenţa CoE în organizarea unei misiuni de experţi în RM pentru evaluarea situaţiei din domeniul patrimoniului cultural, la nivel naţional şi local. Inaugurarea Centrului Pro-European de Servicii şi Comunicare la BNRM organizat cu sprijinul Consiliului Europei. Centrul are în structura sa fondul infodocumentar al Consiliului Europei, o sală de conferinţe şi comunicare, un sector de informare şi documentare, un punct de consiliere a cetăţenilor, un punct de acces la bazele de date europene, inclusiv la colecţiile digitale ale bibliotecilor naţionale ale ţărilor UE, un punct de acces la serviciile de e-guvernare, un punct de referinţe virtuale şi de consiliere la distanţă. Ministerul participă la Proiectul-pilot „Reabilitarea patrimoniului cultural în oraşele istorice“, în cadrul Programului regional „Iniţiativa de la Kiev”, au fost 2
 22. 22. organizate două Ateliere de lucru cu participarea experţilor naţionali şi internaţionali, s-a organizat Zilele Europene ale Patrimoniului Cultural. Ministerul Culturii a participat în perioada 26-27 mai 2011 la Ialta (Ucraina) la Conferinţa Miniştrilor Culturii membri ai Programului Regional „Iniţiativa de la Kiev”, cu genericul „Iniţiativa de la Kiev” în contextul Parteneriatului Estic. Noi strategii, noi membri”. Colaborarea în cadrul Comunităţii Statelor Independente (CSI) Ministerul Culturii al Republicii Moldova cu suportul Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară al statelor-membre CSI a organizat în perioada 1-10 martie 2011, cea de-a 45-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică „Mărţişor 2011”. Ministerul Culturii a participat la lucrările celei de-a XXVI-a şedinţă a Consiliului pentru colaborare culturală a statelor-membre ale CSI, consacrată aniversării a 20 de ani ai CSI, în cadrul căreia au fost abordate mai multe subiecte ce ţin de cooperarea culturală: Proiectul Interstatal „Capitalele culturale al Comunităţii”; despre necesitatea creării Centrului de protejare a patrimoniului cultural al statelormembre ale CSI. Totodată, în perioada 21-22 octombrie 2011 conducerea ministerului a participat la cea de-a VI-a ediţie a Forului intelectualităţii creative şi ştiinţifice a statelormembre ale CSI. În perioada 25 – 27 septembrie 2011, Ministerul Culturii a participat la lucrările Congresului Internaţional „Cultura ca resursă de modernizare”, desfăşurat la Ulyanovsk, Federaţia Rusă. În cadrul mesei rotunde „Noua legislaţie din domeniul culturii ca potenţial inovator de dezvoltare”, s-a menţionat că actualmente acţiunile Ministerului Culturii sînt orientate spre îmbunătăţirea şi armonizarea legislaţiei naţionale în conformitate cu reglementările europene şi internaţionale. În perioada 28-29 noiembrie curent, reprezentantul Ministerului Culturii a participat la şedinţa grupului de experţi ai Fondului Interstatal de colaborare umanitară a statelor-membre CSI, care s-a desfăşurat la Moscova, Federaţia Rusă. După expertiza preliminară au fost selectate în total 129 proiecte, iar celelalte au fost respinse. Din partea Republicii Moldova au fost acceptate două proiecte: Festivalul Internaţional de muzică „Mărţişor” (bugetul Fondului – 1 100 000 lei) şi Concursului operelor tinerelor dramaturgi ai statelor Comunităţii, Balticii şi Georgiei” (bugetul Fondului -15 mln. ruble). Colaborarea în cadrul Uniunii Latine În perioada 21-22 octombrie 2011 la Alba Iulia (România) a avut loc primul Colocviu Internaţional dedicat latinităţii cu genericul „Originile latinităţii: cazul României şi al Republicii Moldova”. Colocviul a fost organizat în comun de Uniunea Latină, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional al României, 2
 23. 23. Ministerul Afacerilor Externe al României, Consiliul Judeţean Alba, Universitatea „1 Decembrie 1918” şi Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Alba - Hunedoara. Reieşind din cele expuse se poate de concluzionat că, din partea Ministerului sau întreprins măsuri considerabile întru realizarea obiectivelor prioritare stabilite în Programul Guvernului. Totodată, sistemul se confruntă cu următoarele probleme: • Imperfecţiunea sau lipsa cadrului legislativ şi normativ în domeniul culturii. • Management ineficient în domeniul culturii; • Insuficienţa cadrelor profesioniste de specialitate, în special cu pregătire în domeniul managementului culturii şi restaurării monumentelor istorice; • Acces insuficient al populaţiei la resursele informaţionale şi valorile culturale; • Deteriorarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor de cultură, lipsa de utilaj modern; • Distrugerea monumentelor istorice. Perspective: 1. Elaborarea şi modificarea cadrului legislativ şi normativ (6 proiecte de legi, 7 acte regulatorii); 2. Elaborarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Culturii; 3. Aprobarea Programului de Stat privind informatizarea sferei culturii pentru anii 2012-2015,internetizarea a 30 biblioteci publice; 4. Creşterea numărului de spectatori cu 5 %. 2

×