Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÎRE nr.
din

2013

Cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Culturii –...
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

2012

Кишинев
Об утверждении Стратегии развития Культуры – Культура 202...
PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Ministerul culturii

Boris FOCŞA

Ministerul finanţelor

Veaceslav NEGRUŢA
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proiectul hotarîrii de guvern cu privire la aprobarea strategiei de dezvoltare a culturii cultura 2020

465 views

Published on

Proiectul hotarîrii de guvern cu privire la aprobarea strategiei de dezvoltare a culturii cultura 2020

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Proiectul hotarîrii de guvern cu privire la aprobarea strategiei de dezvoltare a culturii cultura 2020

  1. 1. Proiect GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTĂRÎRE nr. din 2013 Cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Culturii – Cultura 2020 În vederea realizării obiectivelor Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană, Libertate, Democraţie, Bunăstare "2009-2013 şi implementării Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 7 mai 2012 (M.O. nr.03-98, art.330, 18 mai 2012) Guvernul HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă Strategia de Dezvoltare a Culturii – Cultura 2020. 2. Se stabileşte că finanţarea realizării Planului de acţiuni al Strategiei Culturii se va efectua din bugetul de stat, din mijloace speciale, granturi şi alte fonduri. 3. Se recomandă unităţilor administrativ-teritoriale să prevadă în buget cheltuieli necesare pentru implementarea Strategiei în cadrul instituţiilor de cultură din teritoriu. 4. Monitorizarea şi coordonarea procesului de realizare a Strategiei se pune în sarcina Ministerului Culturii. Prim-ministru Vladimir FILAT Contrasemnează: Ministrul culturii Boris FOCŞA Ministrul finanţelor Veaceslav NEGRUŢĂ 1
  2. 2. ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2012 Кишинев Об утверждении Стратегии развития Культуры – Культура 2020 Во исполнении Национальной программы правительства: Европейская интеграция, Свобода, Демократия и Благосостояние 2009-2013, и внедрения плана действий Правительства в 2012-2015 годах Постановления Правительства 289 от 7 maя 2012 (M.O. nr.03-98, art.330, 18 mai 2012) nr. 392 от 19 мая 2010 о создании Центра электронного управления Официальный монитор Республики Молдова, 2010, 78/80, ст. 462, Национальной стратегии по созданию информационного сообщества „Moldova electronică” утвержденная Постановлением Правительства 255 от 9 марта 2005 (Официальный монитор, 2005. 4650, c.336 Республики Молдова 2005 ) Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ : 1.Утверждается Национальная программа по информатизации сферы культуры на 2012-2020 годы. 2. Устанавливается, что финансирование Программы по информатизации сферы культуры на 2012-2020 годы будет осуществляться из госбюджета, специальных средств грантов и других фондов. 3. Рекомендуется местным административным органам предусмотреть в бюджете расходы необходимые для внедрения Национальной Программы в организациях культуры в территории. 4. Мониторинг и координирование процесса реализации Национальной Программы ставятся в обязанность Министерству Культуры. 5. Контроль об исполнении настоящего постановления ставится в обязанность Цeнтру электронного правительства (E-Government). Премьер-министр Владимир ФИЛАТ Контрассигнуют: Mинистр культуры Борис Фокша Министр финансов Вячеслав Негруца 2
  3. 3. PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT Contrasemnează: Ministerul culturii Boris FOCŞA Ministerul finanţelor Veaceslav NEGRUŢA Ministerul justiţiei Oleg EFRIM 3

×