Program activitate Ministerului Culturii _2013

599 views

Published on

Program activitate Ministerului Culturii _2013

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
599
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Program activitate Ministerului Culturii _2013

 1. 1. APROBAT „ ______”________________2013 ______________________________ Boris FOCŞA, Ministrul Culturii Programul de activitate al Ministerului Culturii pentru anul 2013 Nr. Obiective Nr. Acţiuni prioritare Termen Indicatori Responsabil 1. Elaborarea politicii şi managementului în domeniul culturii 1.1. Asigurarea îmbunătăţirii cadrului legislativ privind managementul bazat pe performanţe în instituţiile din domeniul culturii, cu includerea standardelor şi indicatorilor de performanţă 1.1.1.1 Elaborarea Proiectului de Lege privind modificarea şi 1.1.1 Eficientizarea activităţii Tr.I Proiect aprobat DAPIAIC instituţiilor teatral completarea Legii cu privire la teatre, circuri şi -concertistice şi a muzeelor organizaţii concertistice nr.1242 din 15.10.2003 (Politica Publică Eficientizarea activităţii instituţiilor teatral-concertistice) 1.1.1.2 Elaborarea şi modificarea Regulamentului privind Tr. IV Proiece aprobat DAPIAIC modul de finanţare a instituţiilor teatral-concertistice (Politica Publică Eficientizarea activităţii instituţiilor teatral-concertistice) 1.1.1.3 Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind Tr.III Proiect aprobat DAPIAIC managementul de performanţă a instituţiilor de cultură 1.1.1.4 Aprobarea Politicii publice privind modernizarea şi Tr. I 1 proiect politici publice DPCAV eficientizarea activităţii muzeelor aprobat 1.1.2 Elaborarea şi promovarea 1.1.2.1 Elaborarea şi aprobarea Strategiei naţionale de Tr. II Strategie elaborată Direcţiile/ spre aprobare a cadrului dezvoltare a culturii secţiile MC 1.1.2.2 Modificarea Legii nr. 286-XIII din 16.11.1994 cu legislativ, normativ, a Tr. III 1 proiect elaborat SPCTCS strategiilor şi a programelor privire la biblioteci de stat în domeniul culturii 1.1.2.3 Aprobarea Regulamentului privind selectarea, editarea Tr. I 1 proiect aprobat SPCTCS şi achiziţia cărţii naţionale din mijloacele prevăzute în bugetul de stat. (Legea nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială) 1.1.2.4 Aprobarea Regulamentului privind participarea Tr. I 1 proiect aprobat SPCTCS Republicii Moldova la Tîrgurile Internaţionale de Carte 1
 2. 2. 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.2.12 1.1.2.13 1.2.1 Asigurarea managementului financiar 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 (Legea nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială) Modificarea Legii nr.135-XV din 20 martie 2003 Tr. IV Proiect aprobat privind meşteşugurile artistice populare Elaborarea Programului de Stat cu privire la protejarea Tr. II 1 program elaborat obiceiului „Colindatul în ceată bărbătească” şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia Elaborarea şi aprobarea modificărilor şi completărilor Tr. II 1 proiect elaborat la Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare cadrelor bibliotecare Elaborarea şi aprobarea modificărilor şi completărilor Tr. II 1 proiect elaborat şi aprobat la Regulamentul – cadru al secţiei raionale cultură Elaborarea Regulamentului de atestare a specialiştilor Tr. IV 1 regulament elaborat din casele de cultură Elaborarea şi aprobarea normelor proceselor de Tr. I 1 instrucţiune aprobată bibliotecă Continuarea procesului de elaborare a Registrului Tr. IV 1 proiect registru iniţiat naţional al patrimoniului scris Perfectarea şi aprobarea Regulamentului-cadru cu Tr. III 1 proiect aprobat privire la funcţionarea Casei de Cultură Elaborarea şi aprobarea proiectului Regulamentului Tr.I 1 proiect aprobat şcolilor de arte, muzică şi arte plastice 1.2. Asigurarea managementului administrativ şi financiar Analiza activităţii economico-financiare a instituţiilor FebruarieAnaliză efecuată şi agenţilor economici din subordine pe anul 2012, martie generalizarea şi întocmirea dării de seamă (anuale) privind executarea planurilor financiare Aprobarea acordurilor de reglamentare a prestării IanuarieAcorduri aprobate serviciilor (telecomunicaţii, energiei electrice, termice februarie şi etc.) pentru instituţiile subordonate. Elaborarea şi actualizarea/revizuirea planurilor FebruariePlanuri elaborate strategice de cheltuieli în sectoare, în conformitate cu martie direcţiile prioritare de dezvoltare a ţării Colectarea, examinarea şi aprobarea Listelor FebruarieListă întocmită proiectelor culturale acoperite din buget ale uniunilor martie de creaţie subvenţionate de stat, întocmirea calculelor la fiecare proiect, cu prezentarea ulterioară Ministerului SPCTCS SPCTCS SPCTCS SPCTCS SPCTCS SPCTCS SPCTCS SPCTCS DAPIAIC DFEC DFEC DFEC DFEC 2
 3. 3. 1.2.1.5 1.2.1.6 1.2.1.7 1.2.1.8 1.2.1.9 1.2.2 Asigurarea managementului eficient al resurselor umane 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 1.2.2.5 Finanţelor în modul stabilit Verificarea şi coordonarea schemelor de încadrare, Octombrie, Scheme de încadrare şi state statelor de personal, listelor tarifare a instituţiilor decembrie de personal aprobate subordonate începînd cu 01.02.2013 (cultura şi învăţămîntul artistic) Pregătirea materialelor pentru Colegiul ministerului, cu FebruarieRaport perfectat privire la rezultatele economico-financiare pentru 2012 martie Elaborarea prognozei indicatorilor principali ai Mai Pronostic perfectat dezvoltării ramurilor culturii şi agenţilor economici pe anii 2014-2016 Totalizarea propunerilor parvenite de la instituţiile Iulie Proiectul bugetului elaborat subordonate referitor la elaborarea proiectului bugetului pentru anul 2014 pe programe de performanţă Elaborarea şi verificarea devizelor de cheltuieli pentru Pe parcursul Devize aprobate desfăşurarea acţiunilor culturale anului Asigurarea bunei organizări şi desfăşurarea eficientă a Pe Nr. şedinţe; nr. decizii; şedinţelor Colegiului Ministerului Culturii: parcursul nr. procese-verbale; - Elaborarea şi prezentarea Planului de activitate al anului Plan realizat Colegiului MC pentru semestrul I şi II al anului 2013; Raport prezentat - Elaborarea şi prezentarea proiectelor de hotărîri ale Colegiului cu privire la aprobarea Planului de activitate al Colegiului Ministerului Culturii. Administrarea personalului prin planificarea, Pe Nr. documente; nr. coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea parcursul obiective avizate; şi evaluarea implementării în aparatul central a anului Statul de personal procedurilor de personal elaborat şi aprobat Proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor Nr.fişe de post elaborate, coordonate, revizuite Asigurarea necesarului de personal: Pe Nr. concursuri - Organizarea şi participarea la desfăşurarea/ parcursul organizate realizarea procedurilor cu privire la ocuparea funcţiilor anului pe parcursul anului publice vacante prin concurs. - Organizarea şi coordonarea procesului de integrare Nr. funcţionari socioprofesională a noilor angajaţi, perioada de probă a debutanţi instruiţi funcţionarilor publici debutanţi. Elaborarea Planului anual de dezvoltare profesională a Pe Nr. persoane delegate la personalului: parcursul instruire DFEC DFEC DFEC DFEC DFEC SRUD SRUD SRUD SRUD SRUD 3
 4. 4. - Participarea la organizarea şi desfăşurarea cursurilor anului de instruire internă cu concursul instituţiilor de stat şi nonguvernamentale; - Elaborarea de ordine cu privire la instruire şi perfecţionare a personalului la AAP. 1.2.2.6 Organizarea şi monitorizarea implementării Planului de FebruarieNr. persoane instruite instruire decembrie 1.2.2.7 Coordonarea şi monitorizarea implementării procedurii Pe parcursul Nr.obiective individuale de evaluare a performanţelor profesionale individuale: anului; vizate - Vizarea obiectivelor individuale de activitate şi decembrie indicatorii de performanţă a funcţionarilor publici; ianuarie, - Participarea la examinarea contestaţiilor în domeniul februarie managementului resurselor umane depuse de angajaţi. 1.2.2.8 Organizarea şi desfăşurarea procedurii de ocupare a Pe parcursul Nr. de concursuri funcţiilor vacante prin concurs, a perioadei de probă a anului organizate, perioade de funcţionarilor publici debutanţi, a procesului de probă, evaluare, instruire, evaluare a performanţelor profesionale ale nr. de proceduri funcţionarilor publici implementate 1.2.2.9 Identificarea şi evaluarea necesităţilor de instruire a Pe parcursul Nr. documente, petiţii, personalului, stabilirea factorilor motivaţionali anului examinate; nr. persoane instruite, perfecţionate 1.2.3.1 Evaluarea activităţilor de protejare a patrimoniului 1.2.3 Asigurarea AprilieRaport elaborat managementului eficient al culural naţional mai 1.2.3.2 Înregistrarea, evidenţa şi inventarierea patrimoniului activităţii de audit Iunie Raport elaborat cultural a monumentelor arheologice şi monumentelor de arhitectură 1.2.3.3 Evaluarea procesului de dare în locaţiune a activelor Iulie Raport elaborat neutilizate 1.2.3.4 Evaluarea procesului utilizării mijloacelor publice pentru August Raport elaborat serviciile poligrafice, editoriale şi procurarea cărţilor 1.2.3.5 Evaluarea procesului comercializării biletelor şi SeptembrieRaport elaborat încăsării veniturilor la instituţiile teatral-concertistice octombrie 1.2.3.6 Evaluarea procesului utilizării mijloacelor publice Noiembrie Raport elaborat pentru deplăsări 1.3. Dezvoltarea capacităţilor pentru planificarea şi monitorizarea politicilor în sector 1.3.1.1 Delegarea funcţionarilor publici la instruire şi 1.3.1. Dezvoltarea capacităţilor Pe parcursul Nr. persoane instruite: 10 pentru planificarea perfecţionare la AAP, alte instiruţii de stat, conform anului SRUD SRUD SRUD SRUD SAI SAI SAI SAI SAI SAI SRUD 4
 5. 5. strategică şi monitorizarea politicii managementului Ministerului Culturii 2.1.1.4 comenzii de stat, aprobată Implementarea programului electronic cu privire la Sem.II personal SIA “Registrul funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici”(iniţiat de Direcţia Politica de Cadre a CS) Realizarea continuă a Programului electronic de Permanent evidenţă, controlul asupra executării actelor legislative, pe parcursul hotărîrilor, petiţiilor, documentelor instituţiilor ierarhic anului superioare: -Monitorizarea respectării Instrucţiunii/Regulamentului cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat - Monitorizarea realizării mecanismului controlului intern a executării actelor legislative şi normative a petiţiilor, documentelor 2. Dezvoltarea culturii 2.1. Promovarea dezvoltării artei contemporane Festival concurs-naţional al interpreţilor cîntecului Tr. IV popular ”Nicolae Sulac” Festivalul de muzică şi dans ,,La vatra horelor” (or. Tr. I Călăraşi) Festivalul folcloric al copiilor „Galina Popovici” Tr.III (Ungheni) Târgul meşterilor artizani ,,Tezaur”; (Chişinău) Tr. IV 2.1.1.5 Festivalul corului (Chişinău) Tr. III 2.1.1.6 Bâlciul olarilor. ed. XXIV-a ( s.Iurceni, Nisporeni) Tr. III 2.1.1.7 Festival-teatral (Drochia) 2.1.1.8 Festivalul fanfarelor (Soroca) 1.3.1.2 1.3.1.3 2.1.1 Promovarea culturii şi asigurarea accesului cetăţenilor la valorile culturale 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.9 Conservarea, promovarea sărbătorii “Sf. Gheorghe”, elaborarea şi includerea în dosarul comun multinaţional în Lista reprezentativă UNESCO 2.1.1.10 Ziua Naţională a Culturii şi Gala Premiilor Ministerului Culturii Program implementat SRUD Program implementat SRUD Partic.: 15-18, spectatori: 3000 Partic.: 18, spectatori: 800 SPCTCS Partic.: 14-20 dinastii, spectatori: 1500 Partic.:100 meşteri, vizitatori: 3-4 mii SPCTCS SPCTCS Tr. IV Partic.:16-28 interpreţi, spectatori: 1500 Partic.: 50 meşteri, vizitatori: 1500 Particip.: 20, spectatori: 500 Partic.: 50 meşteri, spectatori: 1500 1 acţiune promovată Ianuarie Acţiune desfăşurată DAPIAIC Tr. I Tr. III SPCTCS SPCTCS SPCTCS SPCTCS SPCTCS SPCTCS 5
 6. 6. 2.1.1.11 2.1.1.12 2.1.2 Organizarea turneelor colectivelor dn instituţiile teatral-concertistice subordonate 2.1.3 Elaborarea mecanismelor pentru stimularea procesului creativ Concursul naţional de dramaturgie Ianuariemartie Aprilie Concursul republican al tinerilor talente (şcolile de arte, muzică şi arte plastice) 2.1.1.13 Concursul naţional de interpretare instrumentală şi Aprilie vocală al Colegiului „Ştefan Neaga” 2.1.1.14 Manifestări cultural artistice dedicate Zilei August Independenţei 2.1.1.15 Programul de acţiuni „Ziua internaţională a studentului” Septembrieoctombrie 2.1.1.16 Festivalul Republican “Aş vrea să fiu şi eu o stea”, cu Noiembrie participarea copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi 2.1.1.17 Manifestări dedicate copiilor din orfelinate şi internate Decembrieianuarie 2.1.1.18 Manifestări de Revelion 2013 - Piaţa Marii Adunări Decembrie Naţionale 2.1.2.1 Monitorizarea şi efectuarea rapoartelor trimestriale Pe parcursul privind turneele şi deplasările instituţiilor teatralanului concertistice 2.1.3.1 Acţiune desfăşurată DAPIAIC Acţiune desfăşurată DAPIAIC Acţiune desfăşurată DAPIAIC Acţiune desfăşurată DAPIAIC Acţiune desfăşurată DAPIAIC Acţiune desfăşurată DAPIAIC Acţiune desfăşurată DAPIAIC Acţiune desfăşurată DAPIAIC Rapoarte elaborate DAPIAIC Conferinţa naţională: „Modernizarea învăţămîntului Februarie artistic” 2.1.3.2 Elaborarea regulamentului de atestare a personalului Pe parcursul Regulament elaborat de creaţie şi artistic anului 2.1.3.3 Evaluarea managementului instituţiilor teatralPe parcursul concertistice – CCA „Ginta Latină”, Sala cu Orgă anului 2.1.3.4 Achiziţionarea de opere literar-dramatice, muzicale, Pe parcursul coregrafice etc. pentru completarea repertoriului anului instituţiilor naţionale cu creaţii originale 2.2. Promovarea valorilor culturale naţionale ca parte componentă a patrimoniului cultural european 2.2.1.1 Festivalul Internaţional „Mărţişor-2012“, ediţia 45 2.2.1 Organizarea şi 1-10 martie Acţiune desfăşurată desfăşurarea acţiunilor 2.2.1.2 Festivalul Internaţional “BACH” (Sala cu Orgă) culturale pentru 24-31 martie Acţiune desfăşurată 2.2.1.3 Festivalul Internaţional a şcolilor de teatru şi film promovarea valorilor Aprilie Acţiune desfăşurată naţionale pe plan „ClasFest” 2.2.1.4 Concursul Internaţional al tinerilor interpreţi „Eugen internaţional Mai Acţiune desfăşurată DAPIAIC DAPIAIC DAPIAIC DAPIAIC DAPIAIC DAPIAIC DAPIAIC DAPIAIC 6
 7. 7. 2.2.1.5 2.2.1.6 2.2.1.7 2.2.1.8 2.2.1.9 2.2.1.10 2.2.1.11 2.2.1.12 2.2.1.13 2.2.1.14 2.2.2 Definitivarea şi promovarea spre semnare a proiectelor de acorduri şi programe de colaborare cu alte state 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 Coca“ Festivalul Internaţional „Bienala Teatrului ”Eugene Ionesco” Festivalul-concurs „Cîntecele speranţei, credinţei şi iubirii“ Festivalul Internaţional al filmului documentar „Cronograf” Festivalul Internaţional „Nopţile pianistice” Festivalul Internaţional al vedetelor de operă şi balet „Invită Maria Bieşu” Concursul Internaţional de dirijat simfonic Festivalul Internaţional de etno-jazz „Trigon“ Festivalul Internaţional de poezie „Grigore Vieru” Festivalul Internaţional de Muzică corală „A ruginit frunza din vii”, ed.III Festivalul Internaţional de muzică uşoară „Două inimi gemene“ Semnarea Programului de cooperare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Republicii Bulgaria Semnarea Acordului de colaborare în domeniul culturii şi turismului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Arabe Egipt Semnarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la colaborarea în domeniul culturii Semnarea Înţelegerii de colaborare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Educaţiei al Republicii Ungaria pe un termen de 3 Mai Acţiune desfăşurată DAPIAIC Mai Acţiune desfăşurată DAPIAIC Mai Acţiune desfăşurată DAPIAIC Iunie Septembrie Acţiune desfăşurată Acţiune desfăşurată DAPIAIC DAPIAIC Septembrie Septembrie Noiembrie Octombrie Acţiune desfăşurată Acţiune desfăşurată Acţiune desfăşurată Acţiune desfăşurată DAPIAIC DAPIAIC DAPIAIC DAPIAIC Noiembrie Acţiune desfăşurată DAPIAIC Pe parcursul anului Acord aprobat SCIPC Pe parcursul anului Acord aprobat SCIPC Pe parcursul anului Acord aprobat SCIPC Pe parcursul anului Acord aprobat SCIPC Tr.II Acordul aprobat SCIPC Acord aprobat SCIPC 2.2.2.5 Elaborarea şi promovarea spre semnare a Acordului interministerial de colaborare în domeniul culturii cu Republica Armenia 2.2.2.6 Elaborarea şi promovarea spre semnare a Acordului Pe parcursul interministerial de colaborare în domeniul muzeistic cu anului Republica Franceză 7
 8. 8. 2.2.2.7 Elaborarea şi promovarea spre semnare a Acordului interministerial de colaborare în domeniul coproducţiilor cinematografice (artistice şi documentare) cu Republica Franceză 2.2.3.1 Acord aprobat SCIPC Susţinerea realizării acţiunilor culturale ale Republicii Pe parcursul Moldova în străinătate. anului Acţiuni realizate SCIPC 2.2.3.2 Activitatea în cadrul comisiilor interguvernamentale Pe parcursul mixte bilaterale. anului Acţiuni realizate SCIPC 2.2.3.3 Asistenţă permanentă metodică şi organizatorică a Pe parcursul direcţiilor ministerului şi instituţiilor subordonate, în anului deplasările peste hotarele ţării. Note către ambasade SCIPC 2.2.3.4 2.2.3 Realizarea acordurilor internaţionale în vigoare Monitorizarea, asistenţa logistică pentru desfăşurarea unor manifestări şi acţiuni culturale cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii Moldova. Organizarea Zilelor Culturii Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan. Organizarea Zilelor Culturii Republicii Moldova în Republica Turcia. Elaborarea rapoartelor simestriale privind realizarea acordurilor bilaterale şi multilaterale Stabilirea relaţiilor cu organisme şi structuri internaţionale în vederea acordării suportului pentru proiecte în domeniul culturii, protecţiei patrimoniului cultural. Elaborarea şi sintetizarea informaţiilor despre fondurile/programele comunitare, regionale şi internaţionale destinate proiectelor culturale. Organizarea unor seminare de instruire în vederea elaborării de propuneri şi implementării de proiecte internaţionale. Promovarea materialelor informative privind politica culturală a Republicii Moldova. Colaborarea cu organismele nonguvernamentale în elaborarea şi implementarea proiectelor culturale de importanţă majoră. Pe parcursul anului Acţiuni organizate SCIPC Tr.II Asistenţa în organizare SCIPC Tr.II Asistenţa în organizare SCIPC Tr.II Raport elaborat Tr.IV Pe parcursul Proiecte elaborate şi anului prezentate spre aprobare SCIPC Pe parcursul anului Rapoarte prezentate SCIPC Pe parcursul anului 2 seminare organizate SCIPC 2.2.3.5 2.2.3.6 2.2.3.7 2.2.4 Asistenţă instituţiilor din subordinea Ministerului în derularea proiectelor, programelor, granturilor străine 2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.5 Colaborarea cu ONG-urile specializate 2.2.5.1 2.2.5.2 Pe parcursul anului Pe parcursul Asistenţa în organizare anului Pe parcursul Proiecte elaborate şi anului prezentate spre aprobare SCIPC SCIPC SCIPC 8
 9. 9. 2..2.5.3 2..2.5.4 2.2.6 Integrarea europeană 2.2.6.1 2.2.6.2 2.2.6.3 2.2.6.4 2.2.6.5 2.2.6.6 2.2.6.7 2.2.6.8 Colaborare cu diaspora moldovenească de peste hotare. Acordarea sprijinului necesar în desfăşurarea acţiunilor culturale. Acordarea sprijinului necesar minorităţilor naţionale din RM (belorusă, azeră, ucraineană, rusă, evreiască, armeană, etc) în organizarea diverselor manifestări culturale. Participarea la procesul de negociere a Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană. Participarea Ministerului Culturii la instrumentele de asistenţă tehnică ale UE – TAIEX, Twining: • Depunerea a două fişe de proiect Twining în domeniul consolidării capacităţilor instituţionale ale Mzeului Naţional, şi cel de-a doilea în domeniul fortificării capacităţilor instituţiilor naţionale în domeniul protejării patrimoniului cultural. • Depunerea a trei fişe de proiecte TAIEX, pentru expertiză, workshop şi vizite de studiu. Participarea Republicii Moldova la Instrumentul European pentru Vecinătate şi Parteneriat „Programul Operaţional Comun România -Ucraina – Moldova 2007-2013”. Participarea Ministerului Culturii la Programul Cultural lansat în cadrul Platformei de Cooperare nr. 4 a Parteneriatului Estic, cu genericul „Contacte Interumane”; Participarea la realizarea Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Participarea la şedinţele comisiilor moldo-română, moldo-polonă, moldo-ungară pentru integrare europeană. Participarea la şedinţele Sub-comitetului nr. 4 „Energie, Mediu, Transporturi şi Telecomunicaţii, Ştiinţă, Tehnologii, Sănătate Publică, Cultură şi Educaţie” ale Parteneriatului Estic. Participarea la activităţile Unităţii de Monitorizare Pe parcursul anului Asistenţă logistică SCIPC Pe parcursul anului Asistenţă în organizare SCIPC Pe parcursul anului Pe parcursul anului Asistenţă în organizare SCIPC Asistenţă în organizare SCIPC Pe parcursul anului Asistenţă în organizare SCIPC Pe parcursul anului Asistenţă în organizare SCIPC Pe parcursul anului Pe parcursul anului Asistenţă în organizare SCIPC Asistenţă în organizare SCIPC Pe parcursul anului Asistenţă în organizare SCIPC Pe parcursul Asistenţă în organizare SCIPC 9
 10. 10. 2.2.6.9 2.2.6.10 2.2.6.11 2.2.7 Intensificarea şi diversificarea colaborării în cadrul UNESCO. Realizarea proiectelor 2.2.7.1 2.2.7.2 2.2.7.3 2.2.7.4 2.2.8 Elaborarea şi promovarea dosarelor în Lista Patrimoniului cultural mondial UNESCO 2.2.8.1 2.2.8.2 2.2.8.3 Regională şi Dezvoltare a Capacităţilor în domeniul Culturii (UMRDC) din cadrul Programului Cultura al Parteneriatului Estic: 1. Elaborarea Planului de Acţiuni 2013-2014; 2. Organizarea primelor vizite de lucru a experţilor UMRDC; 3. Organizarea primului Workshop regional în domeniul politicilor culturale; 4. Organizarea unor seminare/workshop-uri pentru instituţiile naţionale cu participarea experţilor UMRDC. Asigurarea partcipării instituţiilor naţionale la prima Conferinţă de nivel înalt în cadrul Parteneriatului Estic Participarea Ministerului Culturii la şedinţele Platformei IV de cooperare multilaterală a Parteneriatului Estic „Contacte interumane” şi Comitetului de Cooperare Republica Moldova – Uniunea Europeană Depunerea unui proiect de digitalizare, cercetare şi documenare a patrimoniului cultural pentru a fi finanţat din cadrul Programului Cadru 7 al UE. Republicii Moldova la lucrările Centrului Regional de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial din Sofia. Depunerea unor propuneri de proiecte în cadrul Fondului Internaţional UNESCO pentru diversitate culturală (IFCD). Participarea la Jocurile Delfice pentru tineret din statele-membre ale CSI. Monitorizarea implementării Convenţiilor UNESCO din domeniul culturii. Definitivarea dosarului „Peisajul cultural-natural Orheiul Vechi”: Organizarea unei misiuni de experţi privind finalizarea dosarului „Peisajul cultural-natural Orheiul Vechi”. Asigurarea procesului de avizare şi promovare a dosarului „Colindatul în ceată de bărbaţi”. Iniţierea procesului de elaborare a dosarelor „Peisajul rupestru din valea Nistrului” şi „Peisajul vitivinicol subteran din Republica Moldova”. anului Iunie Asistenţă în organizare SCIPC Pe parcursul anului Asistenţă în organizare SCIPC Martie Asistenţă în organizare SCIPC SCIPC Tr. I Asistenţă în organizare SCIPC Tr.II Asistenţă în participare SCIPC Pe parcursul anului Pe parcursul anului Asistenţă în organizare Asistenţă în organizare SCIPC Pe parcursul anului Pe parcursul anului Asistenţă în organizare Asistenţă în organizare SCIPC SCIPC SCIPC 1
 11. 11. 2.2.8.4 2.2.9.4 2.2.9 Colaborarea şi participarea în cadrul Programelor şi Proiectelor Consiliului Europei Elaborarea dosarelor de patrimoniu cultural imaterial Pe parcursul transfrontalier comun „Sărbătorea Mărţişorului” şi anului „Sărbătoarea Sf. Gheorghe” 2.2.9.1 Participarea la Programul regional Iniţiativa de la Kiev Pe parcursul cu Proiecte – pilot : Protecţia mediului şi reabilitarea anului urbană; Cultura cinematografică şi trasfrontalieră; Schimb de politici culturale. 2.2.9.2 Continuarea implementării Proiectului-pilot Pe parcursul „Reabilitarea patrimoniului cultural în oraşele istorice”. anului 2.2.9.3 Desfăşurarea Zilelor Europene ale Patrimoniului. Septembrie 2.2.9.5 2.2.9.6 2.2.9.7 2.2.9.8 2.2.9.9 2.2.9.10 2.2.10 Colaborarea şi participarea în cadrul 2.2.10.1 Participarea experţilor la Reuniunea Comitetului Mai Director pentru Cultură (CDCULT) şi la reuniunea Comitetului Director pentru Patrimoniu Cultural şi Peisaj al Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei. Iniţierea procedurilor interne privind participarea la Pe parcursul iniţiativa „Traseele culturale ale Consiliului Europei – anului spre un Acord parţial privind itinerariile culturale. Organizarea misiunii de expertiză din partea Pe parcursul Consiliului Europei (CoE) privind situaţia în domeniul anului patrimoniului cultural la nivel naţional şi local. Elaborarea celui de-al doilea Raport de progres privind Pe parcursul politica culturală în Republica Moldova: anului 1. Elaborarea Termenilor de Referinţă privind elaborarea Raportului de Progres; 2. Elaborarea primului proiect de raport. 3. Organizarea vizitelor de studiu în RM ale experţilor CoE Actualizarea Compedium-ului Consiliului Europei în Tr.III politici culturale Monitorizarea implementării Convenţiilor Consiliului Tr. II Europei din domeniul culturii. Tr. IV Participarea Ministerului Culturii la proiectul Pe parcursul Consiliului Europei “European Wine Museum Map” anului Conferinţa miniştrilor responsabili de cultură din Pe parcursul Europa de Sud-est cu genericul „Patrimoniul cultural: anului Asistenţă în organizare SCIPC Realizarea proiectelor SCIPC Realizarea proiectelor SCIPC Asistenţa în organizare SCIPC Participare la şedinţă SCIPC Asistenţă în organizare SCIPC Asistenţă în organizare SCIPC Asistenţă în organizare SCIPC Textul elaborat SCIPC Textul elaborat SCIPC Asistenţă în participare SCIPC Asistenţă în participare SCIPC 1
 12. 12. proiectelor a ICE, SEECP 2.2.10.2 2.2.10.3 2.2.10.4 2.2.11 Participarea experţilor naţionali la Grupurile de lucru ale CSI 2.2.11.1 2.2.11.2 2.2.11.3 2.2.11.4 2.2.12 Implementarea tratatelor 2.2.12.1 în domeniul culturii la care 2.2.12.2 Republica Moldova este parte 2.2.12.3 2.2.13 Colaborarea cu Fondului Interstatal de colaborare umanitară a statelor membre CSI 2.2.13.1 2.2.13.2 O punte spre viitor”. Participarea Ministerului Culturii la şedinţa Consiliului Aprilie Miniştrilor Culturii din Europa de Sud-est (CoMoCoSEE). Elaborarea unei noi viziuni de unificare a platformelor regionale de colborare în domeniul culturii. Participarea la şedinţele Grupului coordonator pentru cultură şi societate al Consiliului Regional de cooperare: • Participarea la proiectul regional Ljublijana II; • Identificarea unor noi oportunităţi de cooperare regională. Iniţierea procedurilor interne privind aderarea Pe parcursul Republicii Moldova la Fondul EURIMAGES. anului Reuniunea Consiliului de colaborare culturală (se Tr. II reuneşte la nivel de miniştri ai culturii). Consiliul interguvernamental de colaborare în Pe parcursul domeniul editorial-poligrafic şi a difuzării de carte. anului Grupul de lucru de dezvoltare a mişcării delfice. Pe parcursul anului Grupul de lucru în elaborarea proiectului de constituire Pe parcursul a Centrului de protejare a patrimoniului cultural anului mondial al statelor-membre ale CSI. Acordul cu privire la colaborare în domeniul culturii a statelor-membre CSI Acordul cu privire la colaborarea umanitară a statelor- Pe parcursul anului membre ale Comunităţii Statelor Independente. Planul de acţiunile prioritare de colaborare în domeniul Pe parcursul anului culturii a statelor–membre ale Comunităţii Statelor Independente pînă în anul 2015 Participarea Republicii Moldova la proiecte în Pe parcursul domeniul culturii, ştiinţei, literaturii, artei şi anului învăţămîntului, desfăşurate de către Fond. Elaborarea şi promovarea setului de materiale referitor Pe parcursul la aderarea Republicii Moldova la Acordul privind anului crearea Fondului Interstatal de colaborare umanitară a Asistenţă în participare SCIPC Participare la şedinţă SCIPC Acţiuni realizate SCIPC Participare la şedinţă SCIPC Participare la şedinţă SCIPC Participare la şedinţă SCIPC Participare la şedinţă SCIPC Acţiuni realizate SCIPC Acţiuni realizate SCIPC Acţiuni realizate SCIPC Proiecte realizate SCIPC Lege aprobată SCIPC 1
 13. 13. 2.2.14 Colaborarea în cadrul OCEMN statelor membre CSI, semnat la 25 mai 2006. Preluarea coordonării grupui de lucru în domeniul Ianuarie culturii 2.2.14.2 Elaborarea şi coordonarea Planului de Acţiuni privind Ianuarie realizarea coordonării Grupului de Lucru în domeniul culturii. 2.2.14.3 Organizarea unei şedinţe de coordonarea a Grupului de Pe parcursul lucru. anului 2.2.14.1 2.2.14.4 2.2.15 Colaborare cu Alianţa Franceză 2.2.16 Organizaţia Internaţională a Francofoniei 2.2.17 Colaborarea cu diaspora moldovenească de peste hotare Participarea experţilor naţionali la Grupurile de lucru Pe parcursul în domeniul culturii. anului 2.2.15.1 Burse de stagii pentru colaboratorii instituţiilor subordonate. Festivalul internaţional „Nopţile pianistice”. Sărbătoarea Muzicii (Fete de la Musique). Zilele Francofoniei. Festivalul Filmului Francofon „Nopţile muzeistice” Stabilirea relaţiilor de colaborare cu diaspora moldovenească de peste hotare. Acordarea sprijinului necesar în desfăşurarea acţiunilor culturale. Acordarea sprijinului necesar minorităţilor naţionale din RM (belorusă, azeră, ucraineană, rusă, evreiască, armeană, etc) în organizarea diverselor manifestări culturale. SCIPC Participare la şedinţă SCIPC Participare la şedinţă SCIPC Depunerea unor proiecte pentru a fi finanţate din Fondurile OCEMN. 2.2.14.5 Participare la şedinţă 2.2.15.2 2.2.15.3 2.2.16.1 2.2.16.2 2.2.16.3 2.2.17.1 2.2.17.2 SCIPC Participare la şedinţă Pe parcursul Asistenţă în organizare anului Martie Asistenţă în organizare Martie Asistenţă în organizare Martie Asistenţă în organizare Mai Asistenţă în organizare Pe parcursul Asistenţă în organizare anului Pe parcursul anului Asistenţă în organizare 2.3. Restabilirea activităţii şi infrastructurii culturale, în special în zonele rurale 2.3.1 Reabilitarea instituţiilor de 2.3.1.1 Investigarea eficienţei activităţilor caselor de cultură Tr. IV 1 raport analitic elaborat cultură (în baza a 5-10 raioane) 2.3.2.1 Monitorizare activitate biblioteconomică: 2.3.2 Monitorizarea activităţii Parcursul 2 instituţii activitate instituţiilor - Biblioteca Naţională anului monitorizate subordonate şi a celor din - Biblioteca naţională pentru Copii „Ion Creangă” 2.3.2.2 Monitorizare activitate editorială şi poligrafică: teritoriu Parcursul 6 instituţii activitate - Revista „Moldova” anului monitorizate SCIPC SCIPC SCIPC SCIPC SCIPC SCIPC SCIPC SCIPC SCIPC SPCTCS SPCTCS SPCTCS 1
 14. 14. - Camera Naţională a Cărţii 2.3.2.3 Monitorizare activităţi direcţii/secţii cultură raionale/municipale 2.3.2.4 Monitorizare activitate biblioteci publice din teritoriu 2.3.2.5 2.3.2.6 Monitorizare activitate case de cultură din teritoriu Parcursul 35 secţii direcţii/cultură anului monitorizate Parcursul 1385 biblioteci monitorizate anului 1 raport elaborat Parcursul 1228 case cultură anului monitorizate 1 raport elaborat Tr. I 1 concurs realizat Concursul “Cea mai reprezentativă direcţie/secţie cultură” consacrat Zilei lucrătorilor din domeniul culturii 2.3.2.7 Concurs Naţional „Bibliotecarul anului” consacrat Tr. II 1 regulament elaborat „Zilei Bibliotecarului”-23 aprilie 2.3.3 Instruirea personalului de 2.3.3.1 Organizarea atestării cadrelor bibliotecare şi Tr. I. II 1 atest. realizată examinate specialitate din instituţiile examinarea rezultatelor atestării 30 procese-verbale 2.3.3.2 Organizarea procesului de formare continuă pentru subordonate şi din inst. de Tr. II 1 curs realizat cultură din teritoriu angajaţii caselor de cultură din teritoriu 2.3.3.3 Seminar republican cu participarea şefilor Tr. I, Tr IV 2 seminare secţiilor/direcţiilor cultură din teritoriu 80 participanţi 2.3.3.4 Organizarea întrunirii profesionale „Conferinţa Tr. IV 1 conferinţă realizată Directorilor Bibliotecilor publice (CoDiBip), locaţie -Biblioteca Naţională 2.3.3.5 Seminar republican cu participarea conducătorilor de Tr. II 60 participanţi dans popular 2.3.3.6 Seminar republican cu participarea dirijorilor 40 participanţi formaţiilor corale şi a ansamblurilor vocale 2.3.3.7 Seminar republican cu participarea regizorilor Tr. I 40 participanţi teatrelor de amatori 2.3.3.8 Seminar republican cu participarea conducătorilor Tr. I 80 participanţi formaţiilor folclorice şi a meşterilor, specialişti în port popular 2.3.3.9 Seminar republican cu participarea dirijorilor Tr. III 40 participanţi orchestrelor aerofone 3. Protejarea patrimoniului cultural naţional 3.1. Asigurarea protejarii şi punerei în valoare a patrimoniului cultural material şi imaterial 3.1.1 Elaborarea şi promovarea 3.1.1.1 Promovarea spre adoptare a proiectului de lege privind Tr. II 1 proiect de lege promovat spre aprobare a cadrului completarea şi modificarea Codului penal şi a Codului SPCTCS SPCTCS SPCTCS SPCTCS SPCTCS SPCTCS SPCTCS SPCTCS SPCTCS SPCTCS SPCTCS SPCTCS SPCTCS SPCTCS DPCAV 1
 15. 15. legislativ, normativ şi a strategiilor privind domeniul patrimoniului cultural 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.4 3.1.1.5 3.1.1.6 3.1.1.7 3.1.1.8 3.1.1.9 3.1.2 Promovarea patrimoniului cultural naţional 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.2.4 3.1.2.5 contravenţional referitor la protejarea patrimoniului arheologic (Legea nr.218 din 17.09.2010) Promovarea proiectului Legii privind protejarea Tr. II monumentelor istorice Elaborarea proiectului de lege privind mormintele şi Tr. III operele comemorative de război Elaborare proiect modificări şi completări la Legea Tr. IV muzeelor nr. 1596-XV din 27.12.2002 Elaborare proiect modificări la Legea privind Codul Tr. III Vamal al Republicii Moldova Promovarea spre adoptare a Regulamentului privind Tr. II importul şi exportul bunurilor culturale Elaborarea şi promovarea spre adoptare a proiectului Tr. II de hotărîre a Guvernului privind Regulamentul cadastrului arheologic (Legea nr.218 din 17.09.2010) Elaborarea şi promovarea spre adoptare a proiectului Tr.II de hotărîre a Guvernului privind normele şi preţurile de evaluare a lucrărilor de cercetare arheologică (Impl: Legea nr.218 din 17.09.2010) Elaborarea proiectelor de hotărâri ale Guvernului Parcursul privind edificarea unor monumente de for public anului Coordonarea şi evaluarea activităţilor de redefinire şi Noiembrie modernizare a conceptelor expoziţiilor permanente ale muzeelor şi de valorificare a patrimoniului cultural mobil Promovarea patrimoniului cultural naţional prin Parcursul intermediul relaţiilor de colaborare Centrul anului Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO-Paris; Oficiul UNESCO-Venezia; Biroul UNESCO-Moscova; Consiliul Europei; Biroul Executiv al CSI în domeniul culturii Coordonarea programului şi acţiunilor dedicate Zilei 18 Aprilie Internaţionale a Monumentelor şi Siturilor Coordonarea programului şi acţiunilor „Noaptea 19 Mai Muzeelor-2013” Coordonarea programului şi acţiunilor dedicate Zilei 18 Mai Internaţionale a Muzeelor 1 proiect de lege promovat DPCAV 1 proiect de lege elaborat DPCAV 1 proiect de lege elaborat DPCAV 1 proiect de lege elaborat DPCAV 1 proiect de regulament elaborat 1 proiect de HG şi regulament elaborat DPCAV 1 proiect de HG elaborat DPCAV 5 proiecte HG elaborate DPCAV 4 muzee şi 1 rezervaţie coordonată activitate DPCAV 5 participări la acţiuni UNESCO, CoE şi CSI DPCAV 1 program de acţiuni coordonat 1 program de acţiuni coordonat 1 program de acţiuni coordonat DPCAV DPCAV DPCAV DPCAV 1
 16. 16. 3.1.2.6 3.1.3 Creşterea colecţiilor de patrimoniu cultural 3.1.4 Asigurarea unui cadru eficient de implicare a capitalului privat şi societăţii civile, în activităţile de protejare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional 3.1.5 Perfectarea capacităţii de gestionare a patrimoniului cultural naţional 3.1.3.1 3.1.4.1 3.1.4.2 3.1.4.3 3.1.5.1 Coordonarea programului şi acţiunilor dedicate Zilelor Europene ale Patrimoniului în Republica Moldova Achiziţii bunuri culturale mobile pentru completarea colecţiilor de stat ale muzeelor naţionale Stabilirea parteneriatului cu ONG-urile de profil în problema protejării-promovării patrimoniului cultural Stabilirea parteneriatului cu ONG-urile de profil în problema protejării-promovării patrimoniului cultural imaterial şi promovării acţiunilor culturale Organizarea instruirii continue pentru angajaţii bibliotecilor publice în cadrul Centrului de Formare Continuă a Universităţii de Stat a Moldovei. Coordonarea activităţii Agenţiei Naţionale Arheologice 3.1.5.2 19-25 septembrie Parcursul 60 bunuri culturale anului achiziţionate Permanent 5 acorduri de parteneriat cu ONG Permanent 5 acorduri de parteneriat cu ONG DPCAV DPCAV DPCAV SPCTCS Tr. II 1 instruire realizată SPCTCS Permanent DPCAV Permanent Martie 1 instituţie coordonată activitatea 1 instituţie coordonată activitatea 4 muzee şi 1 rezervaţie coordonată activitatea 97 de instituţii muzeale coordonată activitatea 1 instituţie coordonat procesul de reorganizare 1 registru actualizat 1 expoziţie organizată 31 august 1 expoziţie organizată DPCAV Octombrienoiembrie 1 expoziţie organizată DPCAV Noiembrie 1 expoziţie organizată DPCAV Coordonarea activităţii Agenţiei pentru inspectarea şi restaurarea monumentelor 3.1.5.3 Coordonare activităţi instituţiilor muzeale naţionale Parcursul anului Permanent 3.1.5.4 Permanent Coordonare activităţi muzeale ale instituţiilor de nivel local 3.1.5.5 Coordonarea procesului de restructurare a Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi 3.1.5.6 Ţinerea Registrului naţional al instituţiilor muzeale 3.1.6 Susţinerea, promovarea şi 3.1.6.1 Salonul de primăvară: expoziţie de artă contemporană dezvoltarea artelor plastice (în comun cu UAP, Centrul expoziţional contemporane Constantin Brâncuşi) 3.1.6.2 Saloanele Moldovei: expoziţie concurs de artă contemporană (în comun cu UAP, Centrul expoziţional Constantin Brâncuşi) 3.1.6.3 Bienala internaţională de artă decorativă (în comun cu UAP, Centrul expoziţional Constantin Brâncuşi) 3.1.6.4 Autumnala 2012: expoziţie de artă contemporană (în comun cu UAP, Centrul expoziţional Constantin Brâncuşi) 1 program de acţiuni coordonat Permanent DPCAV DPCAV DPCAV DPCAV DPCAV DPCAV 1
 17. 17. 3.2.1 Asigurarea activităţii Consiliilor de expertiză/ Comisiilor specializate în domeniul patrimoniului cultural 3.2.2 Inspectarea şi protejarea patrimoniului cultural naţional 3.2. Coordonarea activităţilor de protejare a patrimoniului cultural Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice Parcursul 1 consiliu de experţi DPCAV anului coordonat 3.2.1.2 Comisia Naţională Arheologică Parcursul 1 comisie de experţi DPCAV anului coordonată 3.2.1.3 Consiliul Naţional pentru Monumente de For Public Parcursul 1 consiliu de experţi DPCAV anului coordonat 3.2.1.4 Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor Parcursul 1 comisie de experţi DPCAV anului coordonată 3.2.1.5 Consiliul pentru estimarea, omologarea şi Parcursul 1 consiliu de experţi DPCAV achiziţionarea operelor de artă plastică anului coordonat 3.2.1.6 Comisia Naţională privind salvgardarea patrimoniului Parcursul 1 raport anual activitate SPCTCS naţional imaterial anului 3.2.1.7 Consiliul Naţional Biblioteconomic (CBN) Parcursul 1 raport anual activitate SPCTCS anului CBN 3.2.1.8 Consiliul de Experţi în domeniul Meşteşugurilor Parcursul 1 raport anual activitate SPCTCS Populare (CEMP) anului CEMP 3.2.2.1 Examinarea/avizarea proiectelor privind intervenţiile la Parcursul 60 de proiecte de intervenţii DPCAV clădirile cu statut de monument protejat, precum şi anului examinate privind amplasarea noilor construcţii în zonele protejate 3.2.2.2 Monitorizarea respectării legislaţiei în vigoare privind Parcursul 70 proiecte de intervenţii DPCAV protejarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului anului monitorizate arheologic 3.2.2.3 Supravegherea activităţilor de inspectare a Permanent 50 de monumente DPCAV patrimoniului cultural naţional imobil inspectate 3.2.2.4 Coordonare proiect PP2 al CE privind „Reabilitarea Parcursul 1 proiect realizat în DPCAV oraşelor istorice din Republica Moldova” anului colaborare cu CoE 3.2.2.5 Monitorizarea proiectului de conservare-restaurare a Parcursul 1 proiect restaurare DPCAV cetăţii Soroca anului monitorizat 3.2.2.6 Iniţierea şi monitorizarea realizării proiectului de Parcursul 1 proiect restaurare iniţiat şi DPCAV conservare-restaurare a Bisericii Adormirea Maicii anului monitorizat Domnului din Căuşeni 3.2.2.7 Iniţierea şi monitorizarea proeictului de conservareParcursul 1 proiect iniţiat şi DPCAV restaurare a „Casei Zemstvei” din Chişinău anului monitorizat 3.2.2.8 Monitorizarea implementării convenţiilor UNESCO şi Parcursul Monitorizare: DPCAV ale Consiliului Europei în domeniul protejării anului 5 convenţii UNESCO 3.2.1.1 1
 18. 18. 3.2.3 Efectuarea lucrărilor de restaurare a edificiilor 3.2.3.1 3.2.4 Efectuarea lucrărilor de reparaţie a edificiilor 3.2.4.1 3.3.1 Realizarea prevederilor Programului de Stat privind informatizarea sferei culturii pe anii 20122020 3.3.1.1 3.3.1.2 3.3.1.3 3.3.1.4 3.3.1.5 3.3.1.6 patrimoniului cultural la care RM este parte - Muzeul Naţional de Arte, str.31 August 1989 nr.115, mun. Chişinău - Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, nr.82 - Sala cu Orgă, bd.Ştefan cel Mare nr.81, mun. Chişinău - Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, str. Şciusev, nr.65, mun. Chişinău - Filiala Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie: "Conacul familiei Lazo", satul Piatra, raionul Orhei - Filiala Muzeului Naţional de Artă, biserica "Adormirea Maicii Domnului", oraşul Căuşeni - Biblioteca Naţională, mun.Chişinău, str.31 August, nr.78 „a” - Teatrul-studio "С улицы Роз", str.Cuza Vodă, nr.17/1, mun. Chişinău - Infrastructura rezervaţiei cultural-naturale "Orheiul Vechi", raionul Orhei 3.3. Digitizarea patrimoniului cultural naţional Iniţierea procesului de elaborare a registrelor patrimoniului cultural Consolidarea capacităţilor în domeniul tehnologiilor informaţionale şi al sistemelor digitale în sfera culturii Elaborarea programului de digitizare a colecţiilor bibliotecilor din Republica Moldova Elaborarea programului de digitizare a bunurilor culturale mobile clasate la categoriile „Tezaur”, „Fond” Efectuarea lucrărilor de compatibilizare şi demararea procesului de integrare a participanţilor Bibliotecii Naţionale Digitale „Moldavica” la proiectul „Europeana” (bibliotecă, muzeu şi arhivă digitală) Participarea Bibliotecii Naţionale la proiectele internaţionale „Biblioteca Digitală Mondială”, „Biblioteca Francofonă Mondială” şi Biblioteca Digitală a CSI „Pagini de aur” Parcursul anului 5 convenţii CoE Lucrările de restaurare executate pe etape Parcursul anului Lucrările de reparaţie executate Parcursul anului Parcursul anului Parcursul anului Parcursul anului Parcursul anului Proiecte iniţiate 200 de persoane instruite SeT, CGE, DPCAV SeT, CGE Proiect elaborat şi aprobat CBN Proiect elaborat şi aprobat SeT, CGE Numărul de obiecte SeT, CGE digitale ale bibliotecilor, muzeelor şi Arhivei Naţionale accesibile prin interfaţa web Europeana” Parcursul Numărul de obiecte digitale SeT, CGE anului accesibile prin interfaţa „Biblioteca Digitală Mondială”, „Biblioteca Francofonă Mondială” şi 1
 19. 19. 3.3.1.7 3.3.1.8 3.3.1.9 3.3.1.10 3.3.2 Implementarea planului de acţiuni pentru o Guvernare Deschisă 3.3.2.1 3.3.2.2 3.3.3 Monitorizarea activităţilor de digitizare a patrimoniului cultural 3.4.1 Elaborarea instrumentelor de evidenţă şi protejare a patrimoniului cultural naţional Parcursul anului SeT, CGE Nr. de bibliotecari instruiţi SeT, CGE Portal creat SeT, CGE, MTIC, instituţiile de profil Trimestrul I, 2013 Regulamente instituţionale elaborate şi aprobate la nivel de autoritate Servicii e-cultura realizate SeT, direcţiile/ secţiile MC Parcursul anului Monitorizarea activităţilor de digitizare a patrimoniului Parcursul cultural mobil de către muzeele naţionale anului 3.3.3.2 Monitorizarea creării şi completării bazelor de date în Permanent regim electronic în bibliotecile publice 3.4. Actualizarea şi crearea registrelor Iniţierea procesului de elaborare a Registrului naţional al monumentelor de For public 3.4.1.2 Iniţierea procesului de elaborare a Registrului Arheologic Naţional 3.4.1.3 Iniţierea procesului de elaborare a Registrului patrimoniului mobil naţional Proiect aprobat SeT, CGE Parcursul anului Parcursul anului 3.3.3.1 3.4.1.1 Integrarea bibliotecilor, muzeelor şi Arhivei Naţionale, participante la Programul Naţional “Memoria Moldovei”, în Biblioteca Naţională Digitală „Moldavica”: • Implementarea unui plan-proiect privind digitizarea bibliotecilor Formularea şi aprobarea Proiectului „e-Serviciul Acces Integrat la Sistemul de biblioteci al Republicii Moldova” (e-SAISB RM) Instruirea tehnologică a bibliotecarilor publici în vederea integrării în SIBIMOL Crearea Portalului Culturii, facilitarea accesului la informaţie al populaţiei: 1) Crearea portalului bibliotecilor publice; 2) Crearea portalului serviciilor culturale (evenimente, concerte, conferinţe, etc.). Elaborarea de către MC a propriilor regulamente instituţionale de colectare, arhivare şi publicare a datelor în format digital în corespundere cu standardele naţionale Digitizarea graduală a serviciilor publice în domeniul culturii. Biblioteca Digitală a CSI ”Pagini de aur” Parcursul Plan elaborat anului 4 muzee şi 1 rezervaţie monitorizată activitate Baze de date completate SeT, direcţiile/ secţiile MC DPCAV SPCTCS Tr. IV 1 proiect Registru iniţiat DPCAV Tr. IV 1 proiect Registru iniţiat DPCAV Tr. IV 1 proiect Registru iniţiat DPCAV 1
 20. 20. 3.4.1.4 3.4.1.5 3.4.1.6 3.4.2 Documentarea, inventarierea şi protejarea patrimoniului cultural naţional scris şi imaterial 3.4.2.1 3.4.2.2 3.4.2.3 3.4.3 Documentarea şi inventarierea patrimoniului cultural naţional 4.1.1 Promovarea culturii scrise, achiziţii de carte 3.4.3.1 3.4.3.2 Iniţierea procesului de actualizare a Registrului monumentelor istorice ocrotite de stat Iniţierea procesului de elaborare a Registrului patrimoniului cultural imaterial Iniţierea procesului de elaborare a Registrului mormintelor istorice şi a cimitirelor de război Monitorizarea activităţilor de documentare, inventariere şi protejare a patrimoniului cultural naţional scris Monitorizarea activităţilor de documentare, inventariere şi protejare a patrimoniului cultural naţional imaterial Monitorizarea implementării proiectelor . a) în Biblioteca Naţională: - „Biblioteca Europeană”; - „Memoria Moldovei”; - integrarea în Biblioteca Mondială Digitală b) în Sistemul Naţional de Biblioteci - proiectul SIBIMOL (Sistemul Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Republica Moldova) c) în bibliotecile publice: - „Novateca” Monitorizarea activităţilor de inventariere a patrimoniului cultural mobil din cadrul muzeelor naţionale şi locale Coordonarea activităţilor de evidenţă, documentare şi păstrare a patrimoniului cultural mobil în cadrul instituţiilor muzeale naţionale şi locale Tr. IV DPCAV Tr. IV 1 proiect Registru iniţiată actualizare 1 proiect Registru iniţiat Tr. IV 1 proiect Registru iniţiat DPCAV Parcursul anului 2 acte monitorizare SPCTCS Parcursul anului 2 acte monitorizare SPCTCS Parcursul anului 2 proiecte implementate DPCAV SPCTCS 1 proiect monitorizat 1 proiect pilot implementat în 30 biblioteci Parcursul anului 5 muzee şi 1 rezervaţie monitorizate Parcursul 5 muzee,1 rezervaţie şi 2 anului agenţii coordonată activitate 4. Susţinerea creaţiei literare şi a presei 4.1. Coordonarea completarii fondurilor bibliotecilor publice 4.1.1.1 Perfectarea documentelor pentru organizarea licitaţiei Tr. I ce ţine de editare şi achiziţie de carte 4.1.1.2 Monitorizarea editării/achiziţiei cărţilor prin concurs şi Tr. I organizarea distribuirii acestora bibliotecilor publice; colectarea datelor despre completarea bibliotecilor din 2 seturi de documente 1 raport monitorizare DPCAV DPCAV SPCTCS SPCTCS 2
 21. 21. 4.1.1.3 4.2.1 Promovarea culturii scrise 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.3 4.2.1.4 4.2.1.5 4.2.1.6 donaţii Elaborarea şi aprobarea Programului editorial 2013 Tr. I 4.2. Dezvoltarea culturii scrise Organizarea Salonului Internaţional de Carte pentru Tr. II Copii şi Tineret, locaţie - Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” Organizarea Salonului Internaţional de Carte, locaţie Tr. III Biblioteca Naţională Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii, locaţie Tr. III Biblioteca Naţională, bibliotecile publice raionale/orăşeneşti Activităţi cultural-ştiinţifice: Anul bibliologic – 2012 Tr. I1 simpozion ştiinţific de totalizare a activităţii bibliotecilor (Biblioteca Naţională) Organizarea concursului republican „La izvoarele Tr.II înţelepciunii” Organizarea participării R. Moldova cu un stand unic la: Tr.1 - Salonul Internaţional de Carte de la Paris (Salon du (22-25 martie) Livre ) Tr. IV - Salonul Internaţional de Carte de la Frankfurt (9-13 (Frankfurt Book Fair) octombrie) 2 liste elaborate aprobate SPCTCS 1 protocol aprobat 1 Salon organizat SPCTCS 1 protocol aprobat 1 Salon organizat 1 regulament aprobat; festival desfăşurat în 20 instituţii 1 simpozion realizat SPCTCS Protocol aprobat Concurs realizat Program elaborat şi aprobat - 2; Catalog elaborat - 2 Inform participanţi - 2; Deviz cheltuieli - 2 SPCTCS 5. Învăţămîntul artistic şi servicii de educaţie 5.1. Asigurarea funcţionării şi finanţării procesului educaţional în Instituţiile de Învăţământ Artistic (IÎA) 5.1.1 Sporirea accesului copiilor 5.1.1.1 Mai60% din numărul total de dotaţi din zonele rurale la septembrie locuri aprobate învăţămîntul artistic 5.1.2.1 Iniţierea proiectelor de hotărîre de Guvern în domeniul Pe parcursul 1 proiect de Hotărîre de 5.1.2 Întreţinerea adecvată şi îmbunătăţirea condiţiilor parteniariatului public-privat în vedrea reparaţiei şi anului Guvern elaborat de trai în căminele reutilării căminelor studenţeşti ale Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Colegiul Republican de Arte instituţiilor de învăţămînt SPCTCS SPCTCS SPCTCS DAPIAIC DAPIAIC Plastice”A.Plămădeală” 5.2. Organizarea perfecţionarii şi profesionalizarii personalului didactic 5.2.1 Monitorizarea procesului de 5.2.1.1 Elaborarea programului analitic Ianuarieperfecţionarea a decembrie personalului didactic 1 program elaborat DAPIAIC 2
 22. 22. 5.2.2.1 Monitorizarea procesului de absolvire şi amplasare în 5.2.2 Asigurarea valorificării Pe parcursul 1 raport elaborat DAPIAIC efective a resurselor umane cîmpul muncii a absolvenţilor AMTAP, promoţia 2013 anului 5.2.2.2 Implicarea personalităţilor din străinătate din domeniul Pe parcursul din exterior în scopul 3-5 seminare DAPIAIC creşterii capacităţilor culturii în scopul organizării seminarelor, laboratoarelor anului profesioniste în IÎA de creaţie, simpozioanelor, conferinţelor, etc 5.2.2.3 Organizarea stagierilor cadrelor didactice din Pe parcursul 2 stagieri peste hotare cu DAPIAIC învăţămîntul artistic superior la instituţii artistice de anului participarea a 6 cadre prestigiu din străinătate didactice 5.2.2.4 Elaborarea şi implementarea unui Plan de asigurare a Pe parcursul 1 plan strategic elaborat DAPIAIC instituţiilor de învăţămînt artistic extraşcolar cu anului materiale didactice şi asigurarea instituţiilor vizate cu materiale didactice 6. Coordonarea procesului de monitorizare, evaluare şi raportare a implementării documentelor de politici în domeniul culturii 6.1 Coordonarea procesului de 6.1.1 Programul de activitate al Guvernului „Integrare Trimestrial Raport elaborat SAMEP monitorizare, evaluare şi Europeană: „Libertate, Democraţie, Bunăstare”. 6.1.2 Realizarea Planului de Dezvoltare Strategică raportare a implementării 15 februarie Plan elaborat SAMEP 6.1.3 Strategia Naţională de Dezvoltare a Republicii documentelor de politici în Semestrial Raport elaborat SAMEP domeniul culturii Moldova, 2012-2020 6.1.4 Participarea la elaborarea Strategiei Naţionale de Pe parcursul Strategie elaborată SAMEP dezvoltare a culturii. anului 6.1.5 Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în Anual Raport elaborat SAMEP procesul decizional 6.1.6 Program de acţiuni de comemorare a poetului Grigore Anual Raport elaborat SAMEP Vieru 2010-2013 6.1.7 Programul Naţional de asigurare a egalităţii de gen pe 15 februarie Raport elaborat SAMEP anii 2010-2015 6.1.8 Strategia Naţională în domeniul protecţiei 15 februarie Raport elaborat SAMEP consumatorului pentru anii 2008-2012 6.1.9 Strategia naţională pentru tineret pe anii 2009-2013 Anual Raport elaborat SAMEP 6.1.10 Programul naţional de promovare a modului sănătos de Anual Raport elaborat SAMEP viaţă pentru anii 2007-2015 6.1.11 Strategia naţională privind politicile de ocupare a forţei Anual Raport elaborat SAMEP de muncă pe anii 2007-2015 6.1.12 Strategia Naţională de edificare a societăţii Semestrial Raport elaborat SAMEP informaţionale „Moldova electronică” 6.1.13 Legea nr.292 din 11.05.2000 privind accesul la Anual Raport elaborat SAMEP 2
 23. 23. 6.1.14 6.1.15 6.1.16 6.2 6.3 6.4 Asigurarea interacţiunii procesului de elaborare a politicilor publice cu procesul bugetar Analiza impactului de reglementare a actelor normative şi legislative Analiza şi avizarea documentelor de politici, proiecte de acte legislative şi normative 6.2.1 6.3.1 6.4.1 6.4.2 informaţie Planul de acţiuni privind stimularea reîntoarcerii lucrătorilor migraţi moldoveni de peste hotare Legea nr.169 din 9.07.2010 pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013) Crearea şi gestionarea bazei de date necesare pentru analiza, monitorizarea şi evaluarea politicilor din domeniul culturii Elaborarea Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu în domeniul culturii Anual Raport elaborat SAMEP Anual Raport elaborat SAMEP Pe parcursul anului Ianuarieaprilie Baza de date creată SAMEP CCTM elaborat SAMEP, DFEC Acordarea asistenţei metodologice referitor la analiza Pe Numărul de AIR întocmite impactului de reglementare a documentelor de decizie parcursul elaborate de către subdiviziunile ministerului anului Avizarea proiectelor de documente de decizie, elaborate Pe Numărul de documente de către subdiviziunile ministerului în scopul asigurării parcursul avizate corespunderii politicilor elaborate cu priorităţile stipulate anului în strategiile, programele şi planurile intersectoriale şi naţionale Avizarea proiectelor de documente de politici, acte Pe Numărul de documente legislative şi normative elaborate de către alte autorităţi parcursul avizate publice centrale anului SAMEP SAMEP SAMEP 2
 24. 24. Lista abrevierilor MC – Ministerul Culturii al Republicii Moldova DAPIAIC – Direcţia Arte Profesioniste, Învăţămînt Artistic şi Industrii Culturale DPCAV – Directia Patrimoniu Cultural şi Arte Vizuale SPCTCS – Direcţia Politici Culturale în Teritoriu şi Cultură Scrisă SAMEP – Secţiei Analiză, Monitorizare şi Evaluare a Politicilor SCIPC – Secţia Cooperare Internaţională în Domeniul Politicilor Culturale DFEC – Direcţia Finanţe şi Evidenţă Contabilă SRUD – Serviciul Resurse Umane şi Documentare SAI – Serviciul Audit Intern SeT – Serviciul e-Transformare CGE – Centrul de Guvernare Electronică MTIC – Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova CBN – Consiliul Biblioteconomic Naţional 2

×