Prezentarea registrului monumentelor - Chisinau Proiect

3,237 views

Published on

Prezentarea registrului monumentelor - Chisinau Proiect - PUZ

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,237
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,245
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentarea registrului monumentelor - Chisinau Proiect

 1. 1. ELABORAREA REGISTRULUI MONUMENTELORLOCALE IMOBILE DE IMPORTANŢA LOCALĂ DIN MUNICIPIUL MUNICIPIUL CHIŞINĂU RMONUMENTELOR ECT” IMP “CHIŞINĂUPROIEREGISTRUL “CHIŞINĂ
 2. 2. SCHEMA AMPLASĂRII OBIECTIVELOR DE PATRIMONIU ÎN LIMITA OR. CHIŞINAULOCALE RMONUMENTELOR ECT” IMP “CHIŞINĂUPROIEREGISTRUL “CHIŞINĂ
 3. 3. SCOPURILE SCOPURILE ŞI SARCINILE PROIECTULUI Proiectul ”Elaborarea Registrului monumentelor imobile de importanţăLOCALE locală din municipiul Chişinău” este îndeplinit în urma licitaţiei la lucrări de proiectare, Nr. 1498/10, din 09 noiembrie 2010, organizată de Primăria mun. Chişinău şi câştigată de IMP ”Chişinăuproiect”. Temeiul proiectului este “Caiet de sarcini” eliberat de către Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare. RREGISTRUL MONUMENTELOR SCOPUL PRINCIPAL AL SARCINILE PROIECTULUI PROIECTULUI 1.Sintezarea analitică culturală. 1. Reactualizarea Registrului 2.Sintezarea analizelor istorice. monumentelor în conformitate cu 3.Sintezarea analizelor Legea Republicii Moldova privind arhitecturale. ocrotirea monumentelor Nr.1530-XII 4.Constrângerile şi interpretarea OIECT” OIECT” din 22.06.93, alte acte legislative normativelor în vigoare. 5.Elaborarea Regulamentului naţionale şi ale ţărilor terţe. privind criteriile de evaluare a IMP “CHIŞINĂUPRO patrimoniului local (cu anexe). 2. Completarea cadrului legislativ 6.Elaborarea Regulamentului privind valorificarea patrimoniului privind măsurile generale pentru “CHIŞINĂ monumentelor imobile, prin protecţia patrimoniului. elaborarea documentaţiei 7.Reglementarea formularului de reglementative, în prima etapă notificare privind folosinţa pentru monumentele de importanţă monumentului (cu anexe). locală. 8.Reglementarea obligaţiei de folosintă a monumentului.
 4. 4. COMPONENŢA ŞI DESCRIEREA PROIECTULUILOCALE COMPONENŢA ŞI DESCRIEREA PROIECTULUI RMONUMENTELOR 1. Partea analitică 2. Elaborarea documentaţiei reglementative IMP “CHIŞINĂUPROIE ” ECT” ECT 3. Propuneri de proiect privind reestimareaREGISTRUL listei monumentelor de patrimoniu-imobil patrimoniu- “CHIŞINĂ local (municipal)
 5. 5. SCHEMA REPARTIZĂRII CENTRULUI ISTORIC ÎN COMPLEXE REZIDENŢIALE PARTEA ANALITICĂLOCALE RMONUMENTELOR ECT” IMP “CHIŞINĂUPROIEREGISTRUL “CHIŞINĂ
 6. 6. PARTEA ANALITICĂ PARTEA ANALITICĂ CONŢINEREGISTRUL MONUMENTELOR LOCALE 1. Documentaţia analitică pe plan de bază la scara 1:500, care reflectă 500, starea patrimoniului-imobil local cu gradarea: clădiri capitale reînnoite, restructurate, cu gradul de uzură până la 30%, degradate şi pierderea calităţii de monument, precum şi importanţa (valoarea) monumentelor: naţională sau locală. Aspectul perimetral al cartierului a fost elaborat in desfasurate prin documentare R fotografica. 2. Fişa de inventariere cu descrierea detaliată privind identificarea monumentului, a amplasamentului său, tipul de folosinţă, statutul de proprietate, datarea, tipurile permise de intervenţie, referinţe la documentarea istorică şi tehnică, clasarea obiectivului şi sistematizarea evidenţei. 3. Evaluare analitică se anexează la Fişa de inventariere şi prezintă analitică documentarul fotografic al obiectivului, prezentarea grafică cu planurile clădirii şi IECT” IMP “CHIŞINĂUPROIECT” diferite elemente plastice (în caz necesar). 4. Borderou de analiză a situaţiei existente a patrimoniului imobiliar din or. Chişinău în care se consuma informaţia despre utilizarea monumentului, or. gradul valoric de patrimoniu, tipurile de proprietate, gradul de uzură, înălţimea, “CHIŞINĂ evaluarea istorică, evaluarea arhitectural-estetică, valoarea arhitectural- urbanistică pentru efectuarea concluziilor privind excluderea sau schimbarea gradului de patrimoniu. 5. Analiza situaţiei existente a fost generalizată pe plan de bază la scara situaţ 1:2000.
 7. 7. REGISTRUL MONUMENTELOR R LOCALEIMP “CHIŞINĂUPROIE “CHIŞINĂ ECT” EXEMPLU DE ANALIZĂ A UNUI CARTIER PARTEA ANALITICĂ
 8. 8. REGISTRUL MONUMENTELOR R LOCALEIMP “CHIŞINĂUPROIE “CHIŞINĂ ECT” EXEMPLU DE ANALIZĂ A UNUI CARTIER PARTEA ANALITICĂ
 9. 9. REGISTRUL MONUMENTELOR R LOCALEIMP “CHIŞINĂUPROIE “CHIŞINĂ ECT” EXEMPLU DE ANALIZĂ A UNUI CARTIER PARTEA ANALITICĂ
 10. 10. EXEMPLU DE ANALIZĂ A UNUI CARTIER PARTEA ANALITICĂ Fişa de inventariere a monumentului se completează în baza analizei detaliateLOCALE a obiectivelor preconizate pentru includerea în Registrul patrimoniului-imobil patrimoniului- local. În Fişa de inventariere sunt dezvăluite noţiunile de bază: bază: Identificare Descriere arhitectural- arhitectural-MONUMENTELOR R constructivă Amplasament Tipul de intervenţie Tipul de folosinţă Documentare/ Documentare/referinţe ECT” IMP “CHIŞINĂUPROIE ” ECT Statutul de proprietate Clasarea obiectivuluiREGISTRUL Datare “CHIŞINĂ Sistematizarea evidenţei şi monitorizarea Evenimente asociate istoriei monumentului
 11. 11. EXEMPLU DE ANALIZĂ A UNUI CARTIER PARTEA ANALITICĂ Fişa de inventariere a monumentuluiLOCALE Exemplu Anexa Nr. 3 1 2 3 4 Formular Nr___________ Casă din piatră, intr-un etaj, ridicat pe un 6.3. Descriere istorică Aprobat de către _____________________ subsol înalt şi anexe gospodăreşti, în 1910 ___________________________________ a fost vândut lui I.Gherman, care împreună Din ”_____” ________________________ cu casele de pe Columna 139 şi 141 au fost unite într-o curte comună. FIŞA DE INVENTARIERE VII. DESCRIERE ARHITECTURAL-CONSTRUCTIVĂ a patrimoniului-imobil de importanţă locală 7.1. Stilistica arhitectonică Neoclasica 7.2. Faţade Faţada orientată spre stradă are 5 axe, 4 Nr. Definiţiile generale Dezvăluire definiţiilor Nota sunt goluri de ferestre şi unul al intrării. 1 2 3 4 Uşa era soluţionată lateral printr-un rezalit, I. IDENTIFICARE care se afla în continuarea galeriei alipite la 1.1. Cod ChCi6.6-4.2 faţada laterală, orientată spre curte.MONUMENTELOR R 1.1.1. Datele întocmirii Decizia consiliului municipal 73 7.3. Pl Plan D Dreptunghiular, aliniat l li i rosie hi l li i la linia i Nr. ______ din ”___”_______ 7.4. Volumetrie Un nivel ridicat pe un demisol 1.2. Categorie L 7.5. Materiale de construcţie Piatră 1.2.1. Monument Monument 7.6. Acoperiş Sarpante acoperite cu foi de ardezie 7.7. Componente artistice În ultimul timp faţada a fost lipsită de 1.2.2. Ansamblu decoraţia plastică, uşa de intrare a fost 1.2.3. Sit astupată cu zidărie. 1.3. Denumire VIII. TIPURI DE INTERVENŢIE 1.3.1. - denumire actuală 8. Starea actuală 1.3.2. - denumire anterioară Casă individuală 8.1. Conservat conservat 1.3.3. - denumire originară Casă individuală 8.2. Restaurat/reabilitat II. AMPLASAMENT 8.3. Renovat 2.1. Stat RM 8.4. Restructurat 2.2. Municipiu Chisinau IX. DOCUMENTARE / REFERINŢE 2.3. Oraş Chisinau 9.1. Bibliografie 2.4. Adresa Str. Columna, 141 9.2. Dosare şi rapoarte în arhive 2.5. Referinţe cartografice 9.3. Hărţi, planuri, desene 1.Planuri din Agentia teritoriala 2.6. Referinţe privitoare la cadastru zona de protecţie 2. .www.monument.sit.md 2.7. Reglementări urbanistice 9.4. Fotografii istorice ECT” IMP “CHIŞINĂUPROIE ” III. TIPUL DE FOLOSINŢĂ 9.5. Fotofixare actuală Fotofixare actuală ECT 3.1. Utilizarea actuală locativă 9.6. Alte informaţii 3.2. Utilizarea anterioară X. CLASARE OBIECTIVULUI 3.3. Utilizarea iniţială locativă 10.1. Categoria după natură g p IV. STATUT DE PROPRIETATE 10.2. Criterii de evaluare 4.1. Actualul proprietar ori 10.2.1 - vechime deţinator 10.2.2 - valoarea arhitecturala, 4.2. Proprietar anterior Şendroiu Constantin artistica si urbanisticaREGISTRUL 4.3. Proprietar originar Lev Galperin (1892) 10.2.3 - raritate si unicitate V. DATARE 10.3. Data şi documentul 5.1. Justificarea datării protejării “CHIŞINĂ 5.2. Datare prin secole sfârşitul secolului al XIX-lea XI. SISTEMATIZAREA EVIDENŢEI 5.3. Datare prin intervale de 11.1. Data redactării fişei date 11.2. Instituţia de redactare 5.4 Datare precisă 11.3. Executorii redactării VI. EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 11.4. Trimiterea la documentaţia 6.1. Ctitor/investitor aferentă (fotofixări, piese 6.2. Autor/meşter desenate) Executorul redactării Conducătorul responsabil _________________________ ____________________________ ____________/ ____________/ ______________ / ____________/ ”_____” ____________ 20___ ”_____” ______________ 20___ Reprezentantul responsabil instituţiei cercetatoare _________________ / __________________ / ”_____” ___________________ 20___
 12. 12. EXEMPLU DE ANALIZĂ A UNUI CARTIER PARTEA ANALITICĂ Evaluare analitică se anexează la Fişa de inventariere şi prezintă analiticăLOCALE documentarul fotografic al obiectivului, prezentarea grafică cu planurile clădirii şi diferite elemente plastice (în caz necesar). ExempleMONUMENTELOR R ECT” IMP “CHIŞINĂUPROIE ” ECTREGISTRUL “CHIŞINĂ
 13. 13. EXEMPLU DE ANALIZĂ A UNUI CARTIER PARTEA ANALITICĂ În urma analizei detaliate şi a elaborării documentaţiei grafice, pentruLOCALE fiecare cartier rezultatul cercetărilor se prezintă într-un borderou de analiză a situaţiei existente a patrimoniului imobiliar din or. Chişinău. În borderou se indică următoarea informaţieMONUMENTELOR R Utilizarea actuală E l Evaluare i t i ă istorică Evaluare Gradul de patrimoniu arhitectural- arhitectural-estetică (stil) stil) Tipuri de proprietate Valoare arhitectural- arhitectural- ECT” IMP “CHIŞINĂUPROIE ” urbanistică ECT Gradul de uzură ConcluziiREGISTRUL (clădire capitală) “CHIŞINĂ Înălţimea (nivele) nivele) Nota
 14. 14. EXEMPLU DE ANALIZĂ A UNUI CARTIER PARTEA ANALITICĂ Borderou de analiză a situaţiei existente a patrimoniului imobiliar dinLOCALE or. Chişinău. Exemplu Cartier nr. 10.6 între străzile Bucureşti, V.Pârcălab, A.Şciusev, A.Puşkin Analiza situaţiei existente a patrimoniului imobiliar din or.Chişinău Nr. Valoare Gradul de Tipuri de Înălţimea Evaluare Utilizarea actuală Gradul de uzură (clădire capitală) Evaluare istorică arhitectural- Concluzii Nota patrimoniu proprietate (nivele) arhitectural-estetică (stil) Adresa urbanistică (denumirea din 1 2 3 sec sec rati miniMONUMENTELOR R ive au ala ent nă ent demolat şi dă de urbanistic iv ic clasicism m t, at e) uzură pân pierdut sa culturala a at al a locativa nu posed modern n reînnoit t deosebit c t înlocuit eclectic municipa e calitati d grad de degrada rus tardi neoclasi a privata monume (empire administr nedeterm demola naţiona alte moti t evenime de stat t fondal accent registru) social- ruinat XIX XX reper local 30% alte alte nat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Parţial reînoit cu Str. Bucureşti, 61- Sf. pierderea 1 * * * * * * * L 158 Casă de raport sec. decorului arhitectonic Str. Bucureşti, 63 2-- Casa pictorului * N 40 Moisei Gambur Partial renovat cu Str. Bucureşti, 65 Înc. simplificarea 3 * * * * * * * L 162 Casă individuală sec. decorului arhitectonic Str. Bucureşti, 67 4 Casă de raport şcoala * N 69 lui Scorodinschii L 672 De inclus I s-a schimbat Str.A.Puşkin, 20 Sf. în registrul 5 * * * * * * * statutul din N în Casă de locuit sec. municipal cu L statut L Str. A.Şciusev, 62 N 99 De exclus ECT” IMP “CHIŞINĂUPROIE ” (A,B,C,D) din registrul ECT 6 Complex de case de * municipal raport cu magazine L 740 Oxinoit A.Şciusev, 58 Sf. Sf 7 Casă de raport cu * * * * * * * L 738 sec. pasaj comun A.Şciusev, 56A L 737 Casă de raport în care Sf. De recomandat Monument de 8 * * * * * * * a locuit arhitectul sec categoria istorieREGISTRUL V.A.Voiţehovchi naţională A.Şciusev, 56B Înc. 9 * * * * * * * L 737 Casă de raport sec. Parţial “CHIŞINĂ Mijl restructurat cu V.Pârcălab, 27 10 * * * * * . * * L 638 pierderea Casă individuală Sec. decorului arhitectonic V.Pârcălab, 31 (adresa greşită) De corectat Înc. 11 V.Pârcălab, 29 * * * * * * * L 640 adresa: corect sec. (corect) V.Pârcălab, 29 Casă individuală V.Pârcălab, Sf. 12 * * * * * * * L 643 Conac urban sec. V.Pârcălab, 35 B Sf. 13 * * * * * * * L 643 Conac urban sec. Notă: L *** este numărul de ordine al monumentului în Registrul monumentelor de importanţă naţională şi municipală (aprobat prin decizia Primăriei mun. .Chişinău nr.2/6 din 19.01.1995) N *** este numărul de ordine al monumentului în lista monumentelor de importanţă naţională (MO nr.15-17 (3548-3550) din 02.02.2010)
 15. 15. REGISTRUL MONUMENTELOR R LOCALEIMP “CHIŞINĂUPROIE “CHIŞINĂ ECT” ANALIZA SITUAŢ SITUAŢIEI EXISTENTE. EXISTENTE. GENERALITĂŢI
 16. 16. ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI REGLEMENTATIVE În baza legislaţiei şi analizei stării existente a patrimoniului-imobil local,LOCALE rezumatului analitic, şi în conformitate cu Caietul de sarcini s-au elaborat proiecte de acte reglementative: A. Regulamentul privind criteriile de evaluare a patrimoniului local cu anexe: Anexa Nr 1 – Proces verbal de constatare a stării patrimoniale Nr.1MONUMENTELOR R Anexa Nr.2 – Registrul monumentelor de importanţă locală (formularul) Anexa Nr.3 – Fişa de inventariere a patrimoniului-imobil de importanţă locală B. . Regulamentul privind măsurile generale pentru protecţia patrimoniului ECT” IMP “CHIŞINĂUPROIE ” ECT C. Reglementarea Formularului de notificare privind folosinţa egle e ta ea o ula ulu ot ca e p v d olos ţa monumentului Anexa Nr. 1– Formularul de notificare privind folosinţa monumentului;REGISTRUL Anexa Nr. 2 – Proces verbal de constatare a stării generale a monumentului. “CHIŞINĂ D. Reglementarea obligaţiei de folosinţă a monumentului Anexa Nr. 1 – Obligaţia de folosinţă a monumentului (formularul)
 17. 17. ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI REGLEMENTATIVE A. Regulamentul privind criteriile de evaluare a patrimoniului localREGISTRUL MONUMENTELOR LOCALE A. Regulamentul privind criteriile de evaluare a patrimoniului local R Criteriul de evaluare a patrimoniului local este o apreciere calitativă şi de cuantificare a obiectivelor examinate propuse ori incluse în Registrul monumentelor de patrimoniu imobil local. Clasarea unui imobil se realizează in baza următoarelor criterii: OIECT” OIECT” IMP “CHIŞINĂUPRO Valoarea Vechimea arhitecturala, arhitecturala, Raritate Valoarea “CHIŞINĂ obiectivului artistică, artistică, şi memorial- memorial- ambientală şi unicitate istorică urbanistică
 18. 18. ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI REGLEMENTATIVE A. Regulamentul privind criteriile de evaluare a patrimoniului localREGISTRUL MONUMENTELOR LOCALE Vechimea obiectivului Criteriul vechimii obiectivului examinat nu poate fi mai mic de 50 ani de la R data construcţiei fixată documentar. La evaluarea obiectivelor după vechime se ia în considerare: Vechimea Vechimea Ponderea OIECT” OIECT” imobilului în elementelor elementelor raport cu componente provenite din IMP “CHIŞINĂUPRO contextul ale intervenţiile urban imobilului ulterioare “CHIŞINĂ
 19. 19. ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI REGLEMENTATIVE A. Regulamentul privind criteriile de evaluare a patrimoniului localREGISTRUL MONUMENTELOR LOCALE Monumentele istorice incluse în Registrul monumentelor de importanţă locală sunt structurate conform valenţelor de vechime în 5 (cinci) categorii temporare: - imobil construit în perioada - secolul al XVIII-lea până în 1812 – R excepţională (E) - imobil construit în prima jumătate a secolului al XIX-lea - superioară (S) Str. Alexandru cel Bun, 42 - imobil construit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – OIECT” OIECT” înaltă (Î) Str. Alecsandri, 42 IMP “CHIŞINĂUPRO - imobil construit în perioada - începutul secolului XX până în “CHIŞINĂ 1941) – medie (M) Str. Alecsandri, 62 - imobil construit în a doua jumătate a secolului al XX-lea (1944-1960) – inferioară (In) Str. Mitropolit G. Bănulescu- Bodoni,43a
 20. 20. ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI REGLEMENTATIVE A. Regulamentul privind criteriile de evaluare a patrimoniului localREGISTRUL MONUMENTELOR LOCALE Valoarea arhitecturala, artistică, ambientală şi urbanistică R Valoarea arhitecturală, artistică şi urbanistică determină semnificaţia obiectivelor examinate din punct de vedere stilistic, estetic, cultural- artistic etc. La aprecierea arhitecturală, artistică şi urbanistică se ia în vedere: OIECT” OIECT” apartenenţa stilistică şi ul or urban sau mărturii ale e incadrarea în contextu arhitectural-artistică ă IMP “CHIŞINĂUPRO ponderea elementelo istorică,notoritatea a estetică la o epocă plastice valoroase componentele şi planimetrică şi unor tipologii arhitectului constructive structurală “CHIŞINĂ coerenţa plastica arhitectural-
 21. 21. ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI REGLEMENTATIVE A. Regulamentul privind criteriile de evaluare a patrimoniului localREGISTRUL MONUMENTELOR LOCALE După criteriile de valoare culturală, arhitecturală şi artistică monumentele de patrimoniu se structurează în 5 (cinci) categorii: -valoare complexă şi semnificativă a tuturor componentelor, opere ale autorilor renumiţi - R excepţională (E) ţi lă - reprezentativitatea şi integritatea stilisticii arhitecturale pentru o epocă stilistică sau renumele autorului - superioară (S) Str. Ismail, 40 - prezenţa elementelor plastice valoroase, specifice pentru OIECT” OIECT” o epocă - înaltă (Î) Str. 31 august 1989, 157 IMP “CHIŞINĂUPRO - coerenţa planimetrică, constructivă, structurală şi plastic- “CHIŞINĂ arhitecturală - medie (M) Str. Bucureşti, 65 - apartenenţa la contextul urban istoric sau a fondului construit istoric cu valoare ambientală – inferioară (In) Str. Kogălniceanu, 18
 22. 22. ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI REGLEMENTATIVE A. Regulamentul privind criteriile de evaluare a patrimoniului localREGISTRUL MONUMENTELOR LOCALE R Raritate şi unicitate Semnificaţia obiectivelor după raritate şi unicitate are drept scop stabilirea valorii imobilului după frecvenţa componentelor acestuia sau a ansamblului construit. La stabilirea valorii imobilului după frecvenţă se ia în vedere: OIECT” OIECT” IMP “CHIŞINĂUPRO Unicitatea Raritatea ori Frecvenţa imobilului, imobilului, reprezentanţa imobilului într- într- “CHIŞINĂ tipică pentru o un ansamblu componentelor epocă istorică sau ansamblului sau pentru un istoric autor construit
 23. 23. ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI REGLEMENTATIVE A. Regulamentul privind criteriile de evaluare a patrimoniului localREGISTRUL MONUMENTELOR LOCALE Criteriile de frecvenţă au drept scop stabilirea valorii monumentului din punct de vedere al rarităţii şi unicităţii acestuia şi se structurează în 5 (cinci) categorii: - unicitatea monumentului pentru un stil sau pentru o epocă – excepţională (E) R - reprezentarea unui cap de serie de edificii istorice caracteristice pentru o zonă specifică urbană sau pentru autor/arhitect - superioară (S) - raritatea pentru o perioadă istorică sau o zonă urbană OIECT” OIECT” specifică - înaltă (Î) IMP “CHIŞINĂUPRO - frecvenţă monumentului într-un ansamblu istoric construit- “CHIŞINĂ medie (M) Str. P. Movilă, 1 - reprezentativitatea anumitor tradiţii sau evenimente locale – inferioară (In) Str. Bernardazzi, 69
 24. 24. ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI REGLEMENTATIVE A. Regulamentul privind criteriile de evaluare a patrimoniului localREGISTRUL MONUMENTELOR LOCALE R Valoarea memorial-istorică La stabilirea valorii memorial-istorice a imobilului se ia în vedere: memorial- vedere: Legătura cu Evenimentul istoric de personalităţile istorice OIECT” OIECT” rezonanţă locală semnificative pentru istoria locală IMP “CHIŞINĂUPRO “CHIŞINĂ Str. V. Alecsandri, 123 În această casă a locuit Iacob Ghinculov Clădirea fostului hotel (1800–1870) primul magistru si primul director de Scoala Lankaster
 25. 25. ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI REGLEMENTATIVE A. Regulamentul privind criteriile de evaluare a patrimoniului local Includerea obiectivului examinat în Registrul monumentelor deLOCALE patrimoniu-imobil local se efectuează cu condiţiile ca: 1. Obiectivul să prezinte interes public localMONUMENTELOR R 2. Volumul constructiv al obiectivului să nu depăşească 3000 m3 ECT” IMP “CHIŞINĂUPROIE ” ECT 3. Suprafaţa construită să nu depăşească 300 m2REGISTRUL “CHIŞINĂ 4. Să îndeplinească cel puţin unul din cele patru criterii principale (Art.9 al actualului Regulament) Regulament)
 26. 26. ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI REGLEMENTATIVE A. Regulamentul privind criteriile de evaluare a patrimoniului local (Anexa Nr.1) Proces verbal de constatare a stării patrimonialeLOCALE Prin Proces verbal de constatare a stării patrimoniale (Anexa Nr.1) se constată faptul de distrugere, degradare sau altor intervenţii malefice asupra monumentului cu imposibilitatea revitalizării sau de descoperire a unor valori noi ale patrimoniului imobil istoric. În componenţa acestuia întră: Detalierea motivului cu indicaţia datei dispariţiei sau descoperirilor suplimentareMONUMENTELOR R Descrierea stării obiectivului stă Identificare/ neidentificare a calităţilor reclamate dentificare/ Concluzii ECT” IMP “CHIŞINĂUPROIE ” ECT Enumerarea nominală a participanţilor de cercetare a cazului de facto sau a descoperiri suplimentareREGISTRUL “CHIŞINĂ Data întocmirii Procesul- Procesul-verbal se semnează de către toţi participanţii la cercetare şi se prezintă la administraţia locală pentru avizarea, aprobarea şi introducerea modificărilor în Registrele monumentelor de valoare locală.
 27. 27. ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI REGLEMENTATIVE A. Regulamentul privind criteriile de evaluare a patrimoniului localLOCALE Proces verbal de constatare a stării patrimoniale (Anexa Nr.1) Model Anexa Nr. 1 Formular Nr___________ Aprobat de către _____________________ ___________________________________ Din ”_____” ________________________ PROCES VERBAL de constatare a stării patrimonialeMONUMENTELOR R ”_____” ________________ 20___ mun. Chișinău Denumirea obiectivului________________________________________________________ Adresa: _________________________________________________________________________ Noi, subsemnaţii_____________________________________________________________ (enumerarea nominală a participanţilor de cercetarea cazului sau descoperirii suplimentare) ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ __________________ Constatăm că______________________________________________________________ (detalierea motivului cu indicaţia datei dispariţiei sau descoperirii suplimentare) _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _______________________________________________ ECT” IMP “CHIŞINĂUPROIE ” ECT Starea obiectivului____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ____________________________________ Identificare (sau neidentificare)__________________________________________________ ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________REGISTRUL CONCLUZII: ________________________________________________________________________________ “CHIŞINĂ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________ Semnăturile participanţilor: ________________ /________________/ ________________/_______________/ ________________ /________________/ ________________/_______________/ ________________/ ________________/ ________________/_______________/
 28. 28. ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI REGLEMENTATIVE A. Regulamentul privind criteriile de evaluare a patrimoniului local (Anexa nr.2) formularul Registrului monumentelor de importanţă locală nr.LOCALE În formularul Registrului monumentelor de importanţă locală (Anexa nr.2) se indică: Numărul de ordine al monumentuluiMONUMENTELOR R Adresa juridică poștală a monumentului Denumirea monumentului Codul (CM) atribuit monumentului ECT” IMP “CHIŞINĂUPROIE ” Categoria valorică a monumentului (L) ECT Criteriile de valoare: istorică; arhitectural-artistică; de frecvenţă valoare: istorică; arhitectural-REGISTRUL “CHIŞINĂ Note privind istoria, utilizarea şi intervenţiile suferite istoria, Registrul monumentelor de importanţă locală se aprobă în conformitate importanţă cu Legea privind ocrotirea monumentelor nr. 1530-XII din 22 iunie 1993 de Comisia specializată, formată pe lîngă Primăria municipiului Chişinău
 29. 29. ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI REGLEMENTATIVE A. Regulamentul privind criteriile de evaluare a patrimoniului localLOCALE Formularul Formularul Registrului monumentelor de importanţă locală (Anexa nr.2) nr. Model Anexa Nr. 2 Formular Nr___________ Aprobat de către _____________________ ___________________________________  Din ”_____” ________________________MONUMENTELOR R REGISTRUL MONUMENTELOR DE IMPORTANȚĂ LOCALĂ Nr. Adresa Denumirea Codul Categoria Criteriile de valoare Note poştală monumentului (CR) valorică a Istorică Arhitectural De privind cazuri monumentulu - artistică frecvenţă de intervenţie i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ECT” IMP  

×