Planul de actiuni al strategiei de dezvoltare a culturii cultura 2020

613 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
613
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Planul de actiuni al strategiei de dezvoltare a culturii cultura 2020

 1. 1. Plan de acţiuni al Strategiei Culturii CULTURA 2020 Obiective specifice Acţiuni specifice Resurse financiare ( milioane lei) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Respons abili Indicatori de monitorizare Obiectiv general nr. 1: Salvgardarea patrimoniul cultural al Republicii Moldova în toată diversitatea lui Formarea unui sistem de documentare şi evidenţă a patrimoniului cultural, astfel încât către anul 2020 obiectele de patrimoniu naţional să fie inventariate şi documentate în proporţie de 100% Documentarea şi inventarierea patrimoniului cultural - Documentarea/inventarierea patrimoniului cultural imaterial Naţional 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 MC, AŞM Local (34 unit.) - Documentarea/inventarierea patrimoniului arheologic imobil naţional - Documentarea/inventarierea peisajelor culturale naţionale - Documentarea/inventarierea patrimoniului cultural construit Naţional 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 APL MC, AȘM 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Local (38 unit.) - Documentarea/inventarierea monumentelor de for public Naţionale Locale (38 unit.) - Documentare patrimoniul mobil muzee naţionale 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,03 0,05 0,03 0,05 0,03 0,05 0,03 0,05 0,1 0,1 0,1 0,25 0,25 0,25 muzee locale - Documentare patrimoniul audiovisual - 30 elemente documentate anual - Inventar creat - 34 inventare create - 8000 situri documentate - Inventar elaborat MC, MM, MdS - 50 peisaje culturale documentate 0,1 MC, AŞM 0,1 0,1 APL - 2000 obiecte documentate - Inventar creat - 38 inventare create 0,03 0,05 0,03 0,05 0,03 0,05 MC, AŞM APL - 1000 obiecte documentate - 38 inventare create 0,1 0,1 0,1 0,1 MC 0,25 0,25 0,25 0,25 APL - 100 % obiecte documentate - Inventar naţional creat - 100 % obiecte documentate 100% patrimoniu documentat 1
 2. 2. - Documentare morminte de război şi complexe comemorative Formarea/actualizarea Registrelor patrimoniului cultural national Registrul patrimoniului cultural imaterial - Naţional - Local (34 unit.) Registrul Naţional Arheologic Registrul peisajelor culturale Registrul monumentelor istorice - Naţional - Local (38 unit.) Registrul monumentelor de for public - Naţional - Local (38 unit.) Registrul patrimoniului mobil Registrul patrimoniului audiovisual Formarea Cadastrelor patrimoniului cultural imobil - Cadastrul arheologic - 100 % obiecte documentate 0,1 0,1 0,15 0,1 0,1 0,15 Crearea unui sistem de conservare şi protejare a patrimoniului cultural, prin racordare la standarde internaţionale, astfel încît către 2020, obiectele de patrimoniu naţional să fie protejate real în proporţie de 100 %. - Cadastrul monumentelor de for public Formarea cadrului legal adecvat pentru conservarea şi protejarea patrimoniului cultural national Crearea unui sistem eficient de protejare a patrimoniului cultural national Responsabilizarea persoanelor juridice şi fizice în problema protejării patrimoniului cultural Instalarea indicaţiunilor de protective la siturile arheologice Instalarea indicaţiunilor de protective la momumentele 0,1 0,05 0,1 0,1 0,1 0,05 MC, AŞM APL MC MC, MM, MdS Registru aprobat 34 registre aprobate Registru aprobat Registru aprobat MC APL Registru aprobat 38 registre aprobate 0,1 0,12 0,1 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 MC, AŞM APL MC MC Registru aprobat 38 registre aprobate Registru elaborat Registru elaborat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 MC, ARFC Cadastru creat 0,1 0,1 0,1 0,1 MC, ARFC Cadastru creat 0,05 0,05 0,05 0,05 MC, ARFC; Cadastru creat - Cadastrul peisajelor culturale - Cadastrul monumentelor istorice 0,1 0,05 0,05 0,05 Cadastru creat MC MC, APL 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - acte normative aprobate - proiecte de legi elaborate şi aprobate Acorduri de protejare a PCI - 50 indicaţiuni instalate anual la situri arheologice; - 100 % indicaţiuni instalate la monumentele istorice 2
 3. 3. istorice Program de contracacrare a „arheologiei ilegale” Modernizarea sistemului de securitate a patrimoniului cultural mobil din muzee Colecţiile muzeelor naţional (6 unit) Colecţiile muzeelor locale (100 muzee) Formarea sistemului de conservare şi restaurare a patrimoniului cultural national Elaborarea programului national de conservare PCI Formarea capacităţilor instituţionale necesare pentru restaurarea monumntelor istorice şi de for public Elaborarea unui Program naţional de restaurare a monumntelor istorice şi de for public Restaurarea şi revitalizarea patrimoniului cultural construit şi de for public; Dezvoltarea capacităţilor pentru conservarearestaurarea patrimoniului mobil Conservarea şi resaturarea patrimoniului cultural mobil din domeniul public Formarea/dezvoltarea sistemului de inspectare şi monitorizare a patrimoniului cultural naţional Inspectarea Patrimoniului immaterial Inspectarea Patrimoniului arheologic şi peisajelor culturale Inspectarea monumentelor istorice şi de fpr public Formarea sistemului de avizare a proiectelor de - 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,02 - Program elaborat 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,2 2,5 - 100 % instituţii securizate APL - 100 % instituţii securizate MC 2,5 MC Program aprobat şi implementat MC - Institutul Monumentelor creat - Program naţional de restaurare a PCC şi MFP elaborat şi actualizat; 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 MC - 5-10 monumente restaurate şi revitalizate anual; 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 MC - 7 laboratoare de conservarerestaurare create, reutilate; 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 muzee - Creşterea anuală cu 5 % a numărului de obiecte conservaterestaurate 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 MC 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 MC - 800 de elemente de PCI inspectate şi monitorizate; - 8000 situri inspectate şi monitorizate 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 MC MC - 3000 monumente inspectate şi monitorizate - Sistem de avizare a proiectelor de intervenţii la sol; 3
 4. 4. Valorificarea şi integrarea patrimoniului cultural în politicile publice, astfel încât către anul 2020, 30 % din patrimoniul cultural să fie valorificat în activităţi sociale, economice şi turistice intervenţii la sol Salvarea/Revitalizarea patrimoniului cultural aflat în pericol de dispariţie Revitalizarea patrimoniului cultural imaterial Cercetarea şi salvarea patrimoniului arheologic aflat sub impact antropic, natural Dezvoltarea colecţiilor de patrimoniu cultural mobil din cadrul muzeelor naţionale prin achiziţii Integrarea patrimoniului cultural în sistemul naţional de educaţie Integrarea patrimoniului cultural în politici publice social-economice, de mediu şi comunitare Promovarea şi valorificarea patrimoniului cultural la nivel naţional şi international Promovarea patrimoniului cultural imobil şi imaterial în Lista Monduială UNESCO Valorificarea patrimoniului cultural prin intermediul parteneriatelor publice-private Cercetarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului arheologic Crearea repertoriului arheologic naţional 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 MC 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 MC 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 MC - Creştere anuală cu 2 % a numărului colecţiilor de PCMN MC, MEd - curricula școlară conţine elemente ale patrimoniului cultural naţional - două rute turistice construite MC, MDRC, APL; - 5 elemente de PCI revitalizate, salvate anual; - 15 situri salvate şi cercetate anual 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0, 0,1 MC, MEd. APL - Forumuri anuale, Publicaţii, CDuri, Filme documentare. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 MC, muzee, comisii - Patrimoniu naţional înscris în Lista UNESCO MC, APL - Obiecte de patrimoniu valorificate - Sistem de evidenţă a săpăturilor arheologice; - Repertoriu arheologic naţional elaborat şi publicat (2019) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 MC, AȘM 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 MC Obiectiv general 2: asigurarea circulaţiei reale şi virtuale a produsului cultural Dezvoltarea infrastructurii instituţiilor culturale, astfel încît, anual cîte 3% din instituţii pe întreg teritoriul republicii să fie asigurate tehnic și reparate Realizarea studiilor de oportunitate și fezabilitate a instituţiilor culturale (case de cultură, biblioteci, instituţii teatral-concertistice) Identificarea instituţiilor care trebuie să fie reparate și reutilate Reabilitarea instituţiilor Reparaţia muzeelor Reparaţii ale Caselor de cultură în vederea refuncţionalizării Dotarea şi reparaţia bibliotecilor MC, APL MC, APL 8,0 10,0 8,0 10,0 20 8,0 10,0 20 8,0 10,0 20 8,0 10,0 10 8,0 10,0 5 8,0 10,0 Studii de fezabilitate realizate Instituţii identificate MC, APL Muzee reparate APL Case de cultură pregătite pentru refuncţionalizare Biblioteci reparate şi dotate APL 4
 5. 5. Crearea reţelelor virtuale ale instituţiilor şi produselor culturale astfel încît către anul 2020 toate colecţiile muzeelor și fondurile bibliotecilor să fie digitizate, și reţeaua naţională a bunurilor culturale să fie funcţională Reutilarea instituţiilor teatralconcertistice Aprobarea Regulamentului nou al Casei de Cultură Implementarea reformei Caselor de Cultură și refuncţionalizarea acestora în Centre comunitare Implementarea reformei sistemului bibliotecar prin transformarea bibliotecilor în centre infodocumentare Elaborarea Regulamentului privind responsabilităţile MC în cadrul descentralizării și a responsabilităţilor APL de nivel I și APL de nivel II în administrarea instituţiilor culturale Promovarea și identificarea parteneriatelor public-privat pentru reţeaua de instituţii culturale Procurarea de echipament necesar digitalizării pentru muzee, biblioteci, CNC, CNCPPCI Crearea resurselor bazelor de date electronice și 10,0 10,0 MC 1 Crearea Muzeului Virtual 0,1 Procurarea și instalarea calculatoarelor în muzee Asigurarea accesului la internet în muzee 0,94 Crearea paginilor web ale muzeelor şi a bibliotecilor 0,7 Conectarea Bibliotecii Naţionale Moldavica la Biblioteca Digitală Europeană 0,2 0,14 0,5 0,5 10,0 Regulament aprobat MC, APL a 10,0 Reformă realizată MC 1,4 10,0 Reformă realizată MC, APL 0,3 10,0 Instituţii teatral-concertistice reutilate şi reparate Regulament aprobat MC, APL 0,3 10,0 MC, APL 2 parteneriate create anual MC, muzeele naţionale, bibliotecile naţionale, Centrul EGuvernare MC, muzee, Centrul Eguvernare MC, muzeele naţionale, Centrul EGuvernare Echipament procurat MC, muzeele naţionale MC, muzeele naţionale MC, biblioteci, Centrul EGuvernare Biblioteca Naţională Calculatoare instalate Baze de date create Muzeu Virtual funcţional Acces la internet în toate muzeele Pagini web ale muzeelor create Biblioteca conectată 5
 6. 6. Asigurarea reţelei de împrumut digital interbibliotecar Dezvoltarea reţelei virtuale pe republică de MC, biblioteci, Centrul EGuvernare MC, biblioteci, Centrul EGuvernare MC, instituţii culturale Biblioteci Implementarea e-serviciilor domeniul industriilor culturale - 0,3 în 0,8 0,1 Reţea funcţională creată și dezvoltată e-servicii (teatre, muzee, instituţii concertistice) create număr magazine electronice create Crearea de magazine electronice de anticariat și alte produse culturale Elaborarea portalului informaţional naţional Reţea de împrumut digital interbibliotecar funcţională 0,2 MC Portal funcţional Obiectiv general 3: creşterea ponderii economice a sectorului cultural şi a industriilor creative asigurarea unui management eficient în toate instituţiile culturale finanţate de către stat, astfel încît către anul 2020, în toate instituţiile culturale să fie implementat sistemul de management bazat pe performanţe Elaborarea cadrului normativ referitor la managementul bazat pe performanţă în instituţiile culturale MC Regulamente aprobate Caiete de management elaborate MC, APL Raport de evaluare a capacităţilor de management și marketing elaborat Centru creat şi funcţional Elaborarea caietelor de management pentru fiecare tip de instituţie culturală Elaborarea Regulamentului Evaluarea capacităţilor de management și marketing cultural a administratorilor instituţiilor de cultură Crearea Centrului de formare continuă în domeniul culturii și patrimoniului cultural Reforma managementului instituţiilor culturale Elaborarea cadrului normativ corespunzător reformei învăţămîntului artistic Elaborarea planului de reformare/restructurare a instituţiilor 1 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 MC MC, APL MC, MEd Sisteme de management bazat pe performanţă implementate Cadru normativ elaborat MC, MEd Plan de reformare aprobat 6
 7. 7. de învățămînt artistic - Estimarea costurilor și beneficiilor reformării Pregătirea planului de reformare - Elaborarea mecanismelor de monitorizare a reformei învățămîntului artistic Reorganizarea învățămîntului artistic pentru asigurarea calității formării profesioniștilor în domeniu Implementarea modelelor de finanțare flexibile pentru susținerea politicilor culturale și a priorităților, astfel încît ponderea instituțiilor independente din sector, care primesc finanțare din buget să crească cu 3% anual, iar în 2020 să constituie 21% minim MC, instituțiile de învățămînt artistic MC MC elaborarea cadrului normativ pentru finanțarea în bază de proiecte și priorități ale sectorului - Sistem de învățămînt reformat Sistem de finanțare multianuală a instituțiilor culturale implementat Cadru normativ elaborat Regulament de finanțare transparentă a instituțiilor culturale și a liber profesioniștilor în bază de proiecte - Regulament de funcționare a comisiilor de evaluare a proiectelor Implementarea sistemului de granturi multianule și priorități ale sectorului Implementarea granturilor multianuale pentru dezvoltarea industriei filmului în țară Implementarea granturilor multianuale pentru proiectele instituțiilor teatrale Stabilirea parteneriatelor viabile între autoritățile publice locale și MC în vederea identificării fondurilor suplimentare Elaborarea unui plan de comunicare cu instituțiile independente din domeniu Monitorizarea continuă a raportului dintre resursele utilizate și veniturile instituțiilor culturale, pentru a asigura 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 MC Numărul de filme create anual 3,0 4,0 5.0 5,4 5,9 11,4 17,8 MC Mecanism implementat MC, APL Numărul de proeicte realizate anual Acorduri de parteneriat încheiate Fonduri suplimentare identificate MC Plan de comunicare aprobat MC Rapoarte de monitorizare anual publicate 7
 8. 8. sustenabilitatea acestora Modificarea modului de finanțare al ITC dezvoltarea antreprenorială a culturii şi a industriilor culturale, astfel încît ponderea culturii la formarea PIB să constituie 3% în anul 2020 Elaborarea cadrului legislativ și normativ în domeniul industriilor creative și culturale Crearea bazei de date a instituțiilor cu potențial economic Elaborarea mecanismelor fiscale de protecție a întreprinderilor care prestează servicii în domeniul industriilor culturale Implementarea mecanismelor fiscale de protecție a întreprinderilor care prestează servicii în domeniul industriilor culturale Elaborarea unui studiu cu privire la piața culturală din țară Elaborarea programului de promovarea exportului serviciilor și a bunurilor culturale Implementarea programului de promovarea exportului serviciilor și a bunurilor culturale Elaborarea și implementarea mecanismului de creșterea mobilității artiștilor Crearea de parteneriate cu Ministerul Economiei pentru facilitarea afacerilor în domeniul cultural Crearea parteneriatelor dintre meșterii populari și diaspora moldovenească pentru promovarea produsului în țările europene Identificarea produselor potențiale care să constituie brand de țară prin crearea de parteneriate cu autorități, artiști și firme de design Identificarea mecanismelor de suport 142,0* 150,0* 158,2* 167,6* 177,5* 183,0* 188,2* Program aprobat MC Program implementat MC Mecanism funcțional MC, Min Econ 0,2 Studiu publicat MC, MEcon 0,2 Mecanisme fiscale implementate MC, MEcon 0,2 Mecanisme fiscale elaborate și aprobate MC, MFin 0,2 Bază de date create MC, MFin 0,2 Cadru legislativ și normativ aprobat MC, MEcon 0,1 Mecanism de finanțare modificat MC 0,3 MC, MFin Parteneriate create MC, Uniunea Meșterilor Populari, Biroul pentru relații cu diaspora MC, MEcon MC Numărul de afaceri în domeniul cultural crescut Parteneriate create Produse, care ar putea constitui brand de țară identificate Mecanism de suport aprobat 8
 9. 9. pentru promovarea excelenței în domeniul meșteșugurilor Promovarea produsului cultural prin instituirea a diverse premii la nivel de Guvern și promovarea excelenței în plan național 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 MC 10 premii anuale acordate Obiectiv general 4 : creşterea contribuției sectorului cultural în dezvoltarea coeziunii sociale creșterea progresivă a culturale a cetățenilor, către anul 2020, rata de să fie de cel puțin populație, iar consumul crească cu 1% anual. participării astfel încît participare 40% din cultural să Maximizarea beneficiilor sociale ale Elaborarea Strategiei de promovare a cărții și lecturii MC, MEd Strategie aprobată Elaborarea cadrului normativ pentru implementarea Strategiei de promovare a cărții și lecturii Estimarea detaliată a costurilor Strategiei Promovarea acțiunilor organizațiilor nonguvernamentale din domeniul culturii care să sporească participarea culturală Încurajarea participării tinerilor la acțiunile culturale și la luarea deciziilor în stabilirea priorităților locale MC Cadru normativ elaborat Organizarea acțiunilor comune la nivel regional și local pentru stimularea educației artistice non-formale și a schimbului de bune practici Realizarea studiilor de monitorizare a participării culturale Cartografierea potențialului cultural și a resurselor la nivel local și național Identificarea unui sistem eficient de colectare și diseminare a informației și statisticii referitoare la activitățile culturale și participarea cetățenilor Implementarea sistemului de colectare a informației statistice referitoare la activitățile culturale și participarea cetățenilor Elaborarea unui Program comun pentru promovarea incluziunii Costuri estimate 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 MC 8 proiecte susținute anual 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 MC 2 proiecte ale tinerilor susținute anual MC, APL 0, 03 0, 035 0, 04 0,045 0, 05 0, 055 0, 06 Cel puțin un reprezentant al tineretului în comisiile locale Număr acțiuni comune realizate MC, APL Un studiu anual realizat MC, APL Potențial cultural și resurse cartografiate Sistem de colectare și diseminare a informației elaborat MC, BNS MC, BNS Sistem de colectare și diseminare a informației implementat MC, MMPSF Program adoptat 9
 10. 10. culturii, astfel încît gradul de intoleranță al cetățenilor din republică să scadă cu 2% anual și cu 14% minim în 2020 sociale prin cultură, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei Estimarea detaliată a costurilor Pregătirea Planului de implementare Implementarea Programului de acțiuni pentru promovarea incluziunii sociale Dezvoltarea conexiunilor cu diaspora moldovenească astfel încît anual, să fie organizate cîte 5 Dezvoltarea parteneriatelor de incluziune socială cu școlile, autoritățile publice locale și organizațiile culturale Implicarea OSC în promovarea egalității prin cultură Realizarea unei evaluări a contribuției artei la diminuarea și prevenirea criminalității Dezvoltarea, în comun cu Ministerul de Interne, a unui program de prevenire a criminalității prin artă Creșterea numărului de evenimente culturale, cu atragerea voluntarilor din localități Măsurarea și raportarea progresului de reducere a excluziunii culturale bazate pe discriminare în bază de etnie, apartenență religioasă, factori economici sau educaționali Elaborarea unei politici publice de Promovare a învățării pe parcursul întregii vieți cu ajutorul artei și a patrimoniului Elaborarea, în parteneriat cu Ministerul Educației, a unui program de educație artistică pentru elevi Contactarea celor mai mari comunități de conaționali în țările lumii Elaborarea unui plan de promovare a tradițiilor și patrimoniului cultural în MC, MMPSF MC, Med, APL 0,15 0,15 0,2 0,2 0,35 0,35 0,15 0,4 Număr de acțiuni organizate cu participarea voluntarilor Raport elaborat Politică publică elaborată MC, Med 0,15 Program implementat MC, Med 0,15 Studiu realizat MC 0,15 număr proiecte finanțate anual MC 0,15 MC MC, MInterne 0,15 Scăderea gradului de intoleranță al cetățenilor cu 2% anual Scăderea gradului de intoleranță al cetățenilor cu 2% anual MC, MInterne 0,15 Program implementat Program elaborat MC, Biroul pentru relații cu diaspora MC, Biroul pentru relații Curricula implementată Comunități contactate Număr acorduri de parteneriate semnate Plan aprobat 10
 11. 11. proiecte comune cu diaspora din diferite țări țările în care este prezentă diaspora Estimarea costurilor detaliate Implementarea planului de promovare a tradițiilor și patrimoniului cultural în țările în care este prezentă diaspora Susținerea școlilor de studiere a tradițiilor naționale cu copiii din diaspora Organizarea în comun a evenimentelor internaționale Consolidarea cooperării internaționale în domeniul culturii, astfel încât 10 artiști să participe anual la programe comune culturale, un proiect cultural internațional să fie finanțat anual TOTAL RESURSE BUGETARE (MC, BUAT) • cu diaspora 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0, 3 0, 3 0, 5 0, 5 0,65 0, 65 0,85 Crearea brand-book-ului de țară, în parteneriat cu alte ministere Aderarea și participarea la programe UE, ”Creative Europe”, FP7 Crearea centrelor culturale şi informațiionale în țările cu care sunt încheiate acorduri de colaborare bilaterală Acordarea premiilor şi diplomelor laureaților concursurilor internaționale şi festivaluri Crearea Institutului Cultural al Republicii Moldova Brandbook de țară creat MC 0,4 Plan implementat MC, MEcon, AȘM, CCIM, MAE 0,3 MC, Biroul pentru relații cu diaspora MC, MEd, Biroul pentru relații cu diaspora MC, Biroul pentru relații cu diaspora Un proiect-pilot implementat (2014) număr școli deschise 2 evenimente organizate anual 0,6 194,69* 0,6 0,7 0,8 0,8 MC 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 MC, MEd Număr burse alocate 3,0 0,2 0,6 Număr proiecte externe implementate Număr centre asigurate 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 MC, MAEIE Număr de premii înmănate Institut cultural funcțional 233,67 * 233,5 4* 251,0 8* 250,3 9* 256,3 4* 264,8 4* Suma include alocațiile planificate deja în documentele de planificare bugetară pentru instituții teatral-concertistice 11

×