Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Monumentele din municipiul Bălţi

11,704 views

Published on

Monumentele din municipiul Bălţi, Patrimoniu arhitectural

 • Be the first to comment

Monumentele din municipiul Bălţi

 1. 1. Monumentele de importanţă naţională din municipiul Bălţi `
 2. 2. Biserici : <ul><li>Biserica sf. Nicolae </li></ul><ul><li>Biserica armeană sf. Gheorghe </li></ul><ul><li>Biserica sf.Apostoli Petru şi Pavel </li></ul><ul><li>Catedrala sf Împăraţi Constantin şi Elena </li></ul><ul><li>Reşedinţa episcopală </li></ul><ul><li>Biserica Cuvioasa Parascheva </li></ul><ul><li>Biserica Arhanghel Mihail </li></ul><ul><li>Biserica sf. Mihail şi Gavriil </li></ul><ul><li>Biserica Adormirea Maicii Domnului </li></ul>
 3. 3. Biserica sf. Nicolai Autorul: Arhitector – Vaisman din Austria, Pictor – Eustafie Locul amplasării: str. Ştefan cel Mare, 30 Descriere succintă a monumentului: Cel mai vechi edificiu din municipiu 1795-1804 . Ctitorie a boierului Gheorghe Panaite. Arhitector – Vaisman din Austria. Pictura iniţială executată de către pictorul Eustafie. S-a construit iniţial pentru negustorii armeni, ce urmau să se stabilească cu traiul la Bălţi, de aceea catedrala este în stil baroco tardiv, cum de obicei se făceau bisericele catolice. Clădirea nu are cupolă, e de formă dreptunghiulară cu o suprafaţă de 27 x 18m şi înălţimea – 18,5m. În 1804 este sfinţită ca biserică ortodoxă. Clopotniţa edificată lîngă biserică a fost demolată în 1965. În scopul revigorării complexului catedral în septembrie 1994 – mai 1995 a fost reedificată clopotniţa la 25 m de locul iniţial. Autor V. Coadă.
 4. 4. Biserica armeană sf. Gheorghe <ul><li>Datare: 1912 </li></ul><ul><li>Autorul: Arhitector – A. Krasnoselshi </li></ul><ul><li>Locul amplasării: str. Hotin, 36 </li></ul><ul><li>Descriere succintă a monumentului: Construită în prima jumătate a sec. XIX de către armeni colonişti. Arhitector – A. Krasnoselshi . Ctitori Maria Focşanean şi fraţii Lusahanovici Lăcaşul a fost construit sub influenţa stilului gotic. E construită din cărămidă şi tencuită. Pe tencuială s-a aplicat piatră spartă. Acoperişul e din olane roşu. Înălţimea clopotniţei – 16,5m. </li></ul>
 5. 5. Biserica sf. Apostoli Petru şi Pavel Datare: 1915-1929 Autorul: Arhitector – Adrian Gabrielescu Locul amplasării: Str. Ştefan cel Mare, 78 Descriere succintă a monumentului: Temelia bisericii de lîngă închisoarea din Bălţi a fost pusă în 1915, dar primul război mond ia l şi celelalte evenimente au împedicat construcţia lăcaşului. Din iniţiativa Î.P.Episcop Visarion Puiu în 1923 congresul eparhial hotărăşte de a finaliza construcţia. Planurile bisericii au fost refăcute de către arhitectorul Adrian Gabrielescu. Este sfinţită la 30 iunie 1929.
 6. 6. Catedrala sf. Împăraţi Constantin şi Elena Datare: 1924-1935 Autorul: Arhitector – Adrian Gabrielescu. Ornamente – Franţ Rill. Pictura - D. Norocea. Locul amplasării: Str. Independenţei, 55 Cel mai mare lăcaş sfînt de la nordul Moldovei. La 28 septembrie 1924 s-a pus piatra fundamentală . Lucrările au fost executate sub direcţia supraveghere a I.P. Episcopul Visarion Puiu. Arhitector – Adrian Gabrielescu. Ornamente – Franţ Rill. Pictura – D. Norocea. Catedrala are un pridvor încolonat la intrare, de asupra intrării şi sub turla din faţă are un cerdac, înconjurat de coloane artistic lucrate. Turla principală are 46m. De la poalele turlei principale se desfăşoară în laturi, în formă de cascade mai multe bolţi, lipite succesiv de construcţia principală a clădirii. În interior încap 1000 persoane. La sfinţirea catedralei (2 iunie 1935) participă regele Carol II, prinţul moştenitor Mihai, înalţi oaspeţi de peste hotare. În faţa Catedralei se află un admirabil baptisteri u , cum există şi la Curtea de Argeş. În perioada postbelică Catedrala a fost închisă. În anii 1 9 63-1991 a servit drept local Muzeului de Istorie. În 1991 biserica este retrocedată credincioşilor ortodocşi.
 7. 7. Reşedinţa episcopală Datare: 1924-1934 Autorul: Adrian Gabrielescu, Nae şi Robert Mihaiescu Locul amplasării: Str. Visarion Puiu, 7 Descriere succintă a monumentului: Reşedinţa Episcopală-cel mai frumos decor al oraşului este înconjurat de parcuri, alei plantate, vii şi livezi. A fost edificat din iniţiativa Î. P. Episcop Visarion Puiu. La punerea pietrei de temelie participă principele de coroană Carol. Autorul proiectului iniţial este Adrian Gabrielescu, iar din 1929 Nae şi Robert Mihaiescu au dirijat construcţia pînă la finiş. Lucrările au costat 12458176 lei. În ansamblul reşedinţei intră: Palatul episcopal,Clădirea administrativ-gospodărească, Porţile principale în formă de arc. Pînă în anii 90 aici au avut sediu Institutul de Cercetări Ştiinţifice „Selecţia”. Astăzi reşedinţa episcopală serveşte menirii pentru ceea cea fost construit.
 8. 8. Biserica Cuvioasa Parascheva Datare: 1924-1934 Autorul: Arhitectorii – Nae şi Robert Mihăiescu Locul amplasării: Str. Calea Ieşilor Descriere succintă a monumentului: În 1924 este pusă piatra de temelie. Lucrările au început în 1927. Arhitectorii – Nae şi Robert Mihăiescu. Biserica e de o rară frumuseţe. Are geamuri înalte şi înguste. În afară de turla principală, ea mai are încă 4 turle mici, construite în spirală răsucit, asemeni catedralei lui Neagoe Basarab de la C urtea de Argeş, opera meşterului Manole.
 9. 9. Biserica Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil Locul amplasării: Str. Scinsev, 7 Datare 19
 10. 10. Biserica Adormirii Maicii Domnului Datare: Anii 30, sec. XX, 1932 Locul amplasării: Cimitirul nou, cartierul Slobozia. Descriere succintă a monumentului: Piatra fundamentală este pusă la 15 august 1932 făcîndu-se şi un act de întemeiere, semnat de Episcopul Visarian Puiu şi edilii oraşului. Arhitectul eparhial a făcut planul şi devizul de cheltuieli. Biserica e construită după stilul vechi moldovenesc. A fost sfinţită la 21 noiembrie 1932.
 11. 11. Biserica Sf. Arhanghel Mihail Datare: 1884 Locul amplasării: Str. Sorocii, 111
 12. 12. Complexe de clădiri <ul><li>Cazarmele militare </li></ul><ul><li>Complexul de clădiri ale Universităţii de Stat “A.Russo </li></ul><ul><li>Complexul de clădiri a hotelului “Basarabia” </li></ul><ul><li>Complexul de cl ădiri a sta ț iei de cale ferat ă </li></ul><ul><li>Cl ădirea pavilionului de pasageri a g ării Pămînteni </li></ul><ul><li>Fondul construit al străzii Şmidt </li></ul>
 13. 13. Cazarmele militare Datarea monumentului: 1902 , 1905 Adresa monumentului: Bălţi, str. 31 August
 14. 14. Complexul de clădiri a Universităţii de Stat “A.Russo” Datarea monumentului:19 34-1938 Adresa monumentului: Bălţi, str. Puşkin, 38. Institutul Pedagogic a fost creat în 1953 pe baza Institutului Învăţătoresc (1945). În 1960 i se conferă numele lui Alecu Russo. Complexul istoric este format din blocurile vechi de studii, o curte cu un havuz şi un stejar secular, busturile lui A. Russo şi B. Glavan. Prezintă interes blocul administrativ construit în 1936 după proiectul arhitectei R. Spirer pentru Liceul Teoretic pentru fete „Domniţa Ileana”. Blocul de studii cu două etaje din str. A. Puşkin unde în perioada interbelică s-a aflat şcoala normală, mai tîrziu- liceul seminarial, în 1940 şcoala pedagogică pentru învăţători, iar temporar 1941-1942-liceul “Ion Creangă” Prezintă interes şi l ocalul bibliotecii ştiinţifice care este cea mai mare bibliotecă dintre bibliotecile instituţiilor superioare din ţară şi noul bloc de studii se află facultăţile de drept, economie şi limbi străine.
 15. 15. <ul><li>Datarea monumentului: prima jum. sec. XX </li></ul><ul><li>Adresa monumentului: Bălţi, str. Dostoevski, 12. </li></ul><ul><li>În perioada interbelică se afla hotelul “Continental” şi restaurantul “Europa” </li></ul><ul><li>În perioada sovietică funcţiona ca filială a hotelului “Octombrie” (azi “Basarabia”) </li></ul><ul><li>Astăzi aici este amplasat Centru de combatere acrimei organizate si corupţiei iar o parte din clădirile complexului sunt în proprietate privată </li></ul>Complexul de cl ă diri a hotelului Basarabia
 16. 16. Complexul de cl ă diri a sta ț iei de cale ferat ă <ul><li>Datarea monumentului: Sfîrşitul sec. XIX </li></ul><ul><li>Adresa monumentului: Bălţi str. Feroviarilor,18, cartier Slobozia . </li></ul><ul><li>Staţia de comunicaţie Bălţi a fost construită la sfîrşitul sec. XIX, cînd s-au construit şi liniile de cale ferată Ungheni - Bălţi (1893) şi Slobodca – Rîbniţa – Bălţi (1892-1893). </li></ul><ul><li>În timpul celui de-al doilea război mondial proprietatea staţiei a fost distrusă. </li></ul><ul><li>În 1949 s-a finalizat reconstrucţia staţiei de mărfuri Bălţi – oraş şi a fost dat în exploatare depoul de vagoane şi locomotive. </li></ul><ul><li>În 1970 s-a construit gara cu două etaje la staţia Bălţi – Slobozia. </li></ul>
 17. 17. Cl ă direa pavilionului de pasageri a g ă rii P ămînteni <ul><li>Datare anii 30, sec.XX </li></ul><ul><li>Adresa str. 31 august,1 </li></ul>
 18. 18. Fondul construit al str ăzii Șmidt <ul><li>Datarea monumentului: Anii 30, sec. XX </li></ul><ul><li>Adresa monumentului: Bălţi, str. Şmit, 2, 4, 6. </li></ul>
 19. 19. Clădiri <ul><li>Vil ă urban ă </li></ul><ul><li>Casa Hadji Macarov </li></ul><ul><li>Cas ă de locuit </li></ul><ul><li>Cas ă de raport </li></ul><ul><li>Cas ă de raport </li></ul><ul><li>Cas ă de raport </li></ul><ul><li>Cas ă de raport </li></ul><ul><li>Clădirea fostului liceu evreesc </li></ul><ul><li>Edificiu pentru func ț ii social-culturale </li></ul><ul><li>Cl ădirea fostei bănci </li></ul>
 20. 20. Vil ă urban ă <ul><li>Construită iniţial ca casă de locuit cu un singur nivel. Este cumpărată de către autorităţile locale în 1914. </li></ul><ul><li>Pînă la 1918 în această cl ădire s- a aflat zemstva oraşului. La 3 martie 1918 aici a fost votată unirea cu România. </li></ul><ul><li>În perioada interbelică clădirea a servit drept local prefecturii judeţene </li></ul><ul><li>În 1934 sub supravegherea arhitectorului R. Spirer este edificat al doilea nivel şi este schimbat planul clădirii. Intrarea principală este accentuată prin 6 balcoane în stil ionic, pe care se sprijină balconul de la etajul doi. </li></ul><ul><li>Pe parcursul anilor au mai survenit modificări în planul clădirii. </li></ul><ul><li>În perioada sovietică aici s-a aflat Palatul pionerilor. </li></ul><ul><li>Astăzi funcţionează oficiul stării civile. </li></ul>Datarea monumentului: Sfîrşitul sec. XIX Adresa monumentului: Bălţi, Piaţa V. Alecsandri, 4 Arhitector Etti Rosa Spirer
 21. 21. Casa Hadji Macarov <ul><li>Datarea monumentului: secolul XIX </li></ul><ul><li>Adresa monumentului: Bălţi, str. Păcii, 28 </li></ul><ul><li>Construită iniţial ca casă de locuit. Este cumpărată pentru a fi amplasată primăria oraşului. </li></ul><ul><li>În 1933 Arhitect ei Etti - Rosa Spirer i se încredinţează refacerea interiorului casei Macarov pentru sediul Primăriei. </li></ul><ul><li>Construită din cărămidă roşie cu ferestre arcuite, frontoane zimţate, cu un gard forjat clădirea devine o perlă arhitectorală pentru oraş. </li></ul><ul><li>În perioada sovietică aici a funcţionat o policlinică. </li></ul><ul><li>Iar în 1988 clădirea s-a transmis fabricii de conefecţii “40 de ani RSSM”, din 1993 devine proprietate a fabricii “Bălţeanca” . Astăzi aici este amplasat magazinul de firmă al fabricii. </li></ul>
 22. 22. Casă de locuit Datarea monumentului: 1927 Adresa monumentului: Bălţi, str. Puşkin, 17 Construită în periada interbelică. După 1944 a servit ca casă de locuit pentru mai multe familii. În prezent este proprietate privată.
 23. 23. Casă de raport Datarea monumentului: 1934 Adresa monumentului: Bălţi, str. Hotinului, 36. Casă de raport cu apartamente şi 2 etaje prezintă un manifest al arhitecturii moderne executată de către arhitecta - Etti-Rosa Spirer în 1934. în periada interbelică a aparţinut familiei Florin. După 1944 a servit casă de locuit mai multor familii. În prezent sunt amlasate şi diverse oficii.
 24. 24. Casă de raport Datarea monumentului: 1956 Adresa monumentului: Bălţi, str. Decebal, 2. Construită iniţial ca casă de locuit. În prezent mai sunt amplasate şi diverse oficii
 25. 25. Casă de raport Datarea monumentului: 1930 Adresa monumentului: Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 79.
 26. 26. Casă de raport Datare anii 30, sec.XX Adresa : str. Ştefan cel Mare, 58
 27. 27. Clădirea fostului liceu evreesc Datarea monumentului: Începutul sec. XX Adresa monumentului: Bălţi, str. Lăpuşneanu, 2.
 28. 28. Edificiu pentru funcţii cultral-sociale Datarea monumentului: Începutul sec. XX Adresa monumentului: Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 60. Casa arhitectorului Rozenbaum Localul a fost construit la sf. sec. XIX în stil modern. Modernul se observă în ornamentul de pe păreţi, în desenul grilajului forjat. Forma simplă a localului este modificată de către pridvor, care-i redă compoziţiei un colorit viu. Geamurile sunt de diferite forme şi mărimi. Din martie 1917 şi pînă în ianuarie 1918 aici s-a aflat sovietul de deputaţi al muncitorilor şi ţăranilor, care a proclamat puterea sovietelor. În prezent funcţionează oficiul poştal.
 29. 29. Clădirea fostei bănci Datare începutul sec.XX Adresa str. Ştefan cel Mare, 56
 30. 30. Compoziţii sculpturale, mozaicuri <ul><li>Compoziţia sculpturală “Teatru” pe faţa clădirii Teatrului Naţional </li></ul><ul><li>Mozaic “Drumuri” </li></ul><ul><li>Mozaic “Salutare” </li></ul>
 31. 31. Compoziţia sculpturală “Teatru” pe faţa clădirii Teatrului Naţional Datarea monumentului: 1990 Adresa monumentului: Bălţi, Teatru Naţional „V. Alecsandri”, piaţa V. Alecsandri, 1 frontispiciul Teatrului Naţional „V. Alecsandri” sculptorul Iurii Hvorovschi a înfăţişat trei actori-fondatori ai Naţionalului Bălţean.
 32. 32. Mozaic “Drumuri” Datare 1972 Autor pictor V.Obuh Adresa Ştefan cel Mare 1în interiorul clădirii Compoziţia mozaicii e formată din diferite fragmente de ceramică care reprezintă scene, peisaje pe aceiaşi temă- drumuri.
 33. 33. Mozaic Salutare Datarea monumentului: 1972 Adresa monumentului: Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 1. Autor pictor V.Obuh Mozaic „Salutare” este executată în 1972 din plăcuţe de ceramică pe relieful betonului. Paleta culorilor este foarte bogată. Imaginea plastică a elementelor compoziţiei (florile, luna, soarele) este executată într-o manieră simbolică. Suprafaţa planului pe care este amplasat relieful este sferic. Relieful din mozaic formează o stelă acolo unde iese înainte peretele scării. Mozaicul se află pe peretele gării.
 34. 34. Monumente <ul><li>Monumentul lui Boris Glavan </li></ul><ul><li>Monumentul lui A.Russo </li></ul><ul><li>Monumentul lui M.Eminescu </li></ul><ul><li>Monument la mormîntul comun al ostaşilor feroviari căzuţi în 1944 </li></ul><ul><li>Monument la mormîntul ostaşilor căzuţi în 1944 </li></ul>
 35. 35. Monumentul lui B.Glavan Datarea monumentului: 1981 Adresa monumentului: Bălţi, str. Puşkin 38, Universitatea de Stat „A. Russo” Boris Glavan – bust din marmură, pe postament de beton, sculptor - N. Gorenîşev, 1981.
 36. 36. Monumentul lui A.Russo Datarea monumentului: 1971 Adresa monumentului: Bălţi, str. Puşkin 40, în curtea Universităţii de Stat „A. Russo” Alecu Russo – portretul sculptural a lui A. Russo cu o făclie în mîină este executat din aramă forjată, instalat pe un postament din granit negru. Autor – I. Cozlov.
 37. 37. Monumentul M.Eminescu Datarea monumentului: 1990 Adresa monumentului: Bălţi, str. Ştefan Cel Mare, 79 Bustul lui Mihai Eminescu instalat pe un postament se află în curtea Liceului „M. Eminescu”. Inaugurat în 1992. Sculptor – Valentin Grosu.
 38. 38. Monument la mormîntul comun al ostaşilor feroviari căzuţi în 1944 Datarea monumentului: 1957 Adresa monumentului: Bălţi, str. Feroviarilor, 18, Staţia Bălţi – Slobozia Mormîntul comun se află într-un scuar lîngă staţia Bălţi – Slobozia, unde sînt înmormîntaţi 9 ostaşi feroviari, morţi la 17 iunie 1944 în urma unui bombardament. În 1957 pe mormîntul comun este instalată o stelă şi o placă pe care sunt gravate numele celor înhumaţi.
 39. 39. Monumentul ostaşilor căzuţi în 1944 <ul><li>Adresa monumentului: Bălţi, Parcul „Andrieş”, str. Sadoveanu , 1. </li></ul><ul><li>Sînt înhumaţi locotenent-coloneii armatei Sovietice Kirin V. G. şi Pîşcalo V. I., care au căzut în luptele din aprilie –mai 1944 pe teritoriul Moldovei. </li></ul><ul><li>Pe morminte sînt instalate abesiscuri din beton cu inscripţii memoriale. </li></ul>
 40. 40. Parcuri şi aşezări arheologice <ul><li>Parc “Andrieş” </li></ul><ul><li>Parcul central </li></ul><ul><li>7 aşezări arheologice </li></ul>
 41. 41. Parc “Andrieş” Datarea monumentului: 18 56 Adresa monumentului: Bălţi. Grădina publică a fost plantată în 1856 în amintirea vizitei împărătesei Maria Alexandrovna la Bălţi.
 42. 42. Parcul central Datarea monumentului: Anii 50, sec XX Adresa monumentului: Bălţi, str. Independenţei, 15.
 43. 43. Monumentele recent incluse în lista naţională <ul><li>Clădirea Teatrului Naţional “V.Alecsandri” </li></ul><ul><li>Monumentul lui Ştefan cel Mare </li></ul>
 44. 44. Clădirea Teatrului Na ț ional V.Alecsandri Datarea monumentului: mai 1991 Adresa monumentului: Bălţi, Piaţa V. Alecsandri, 1 Arhitectorul edificiului – Galperina Galina Adamovna. Conform actului de primire clădirea teatrului s-a dat în exploatare la 30 noiembrie 1990 şi a fost înregistrată în cartea de registru după nr. 274 din 30.09.1997.
 45. 45. Monumentul lui Ștefan с el Mare Datarea monumentului: 2004 Adresa monumentului: Bălţi, Piaţa Independenţei, 1 Sub statuie începe postamentul din piatra de Cosăuţi. Textul din spatele monumentului indică numele sculptorului - Gheorghe Postovan şi arhitectorului - Vasile Eremciuc. Este turnată statuia la SA „Tehnovin”. Inaugurat din buget şi donaţiile orăşenilor. Inaugurat la 22 mai 2004 de ziua oraşului Bălţi. Monumentul e din bronz. Cu mîina dreaptă întinsă, iar cea stîngă ţine scepterul, pe cap purtînd coroana – aşa este reprezentat domnitorul.

×