Dilemele Politicilor Culturale Contemporane ale R. Moldova

1,913 views

Published on

Cercetarea de faţă este o analiză a dilemelor politicilor culturale contemporane ale R. Moldova cu scopul elaborării unui set de recomandări şi soluţii în vederea dezvoltării politicilor culturale în R. Moldova şi armonizarea lor la standardele europene.

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,913
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
95
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dilemele Politicilor Culturale Contemporane ale R. Moldova

 1. 1. Cultura î n perioada schimbărilor Dilemele Politicilor Culturale Contemporane ale R. Moldova Moldova , 5 Decembrie , 200 8 Ghenadie Ş on ţ u ARS DOR
 2. 2. <ul><li>5 Lei </li></ul>
 3. 3. Conţinut <ul><li>Scop </li></ul><ul><li>Terminologie </li></ul><ul><li>5 Categorii strategice europene </li></ul><ul><li>Dilemele Culturale Europene </li></ul><ul><li>Metodologie </li></ul><ul><li>5 Domenii strategice naţionale </li></ul><ul><li>Situaţia actuală în cultura RM </li></ul><ul><li>55 Propuneri şi Soluţii </li></ul>
 4. 4. Scop <ul><li>Analiza dilemelor politicilor culturale contemporane ale R. Moldova </li></ul><ul><li>Elaborarea unui set de recomandări ş i soluţii î n vederea dezvoltării politicilor culturale î n R. Moldova </li></ul><ul><li>Armonizarea politicii culturale a R. Moldova la standardele europene </li></ul>
 5. 5. Terminologie <ul><li>Termenul &quot;politică culturala &quot; surprinde ansamblul mecanismelor de conducere si ghidare - reguli, măsuri şi mijloace - concepute şi utilizate pentru atingerea scopurilor de dezvoltare culturală. </li></ul><ul><li>Politica pleacă de la o dezbatere politică (+ publică) şi conduce la stabilirea de obiective, de la care derivă o strategie. Strategia pune în evidenţă priorităţile, care sînt implementate prin structuri, proceduri, regulamente şi legi. </li></ul><ul><li>Termenul din limba română nu este poate cel mai reusit . Englezescul &quot;policy&quot;, diferit de &quot;politics&quot; (amîndouă cu echivalentul românesc &quot;politică&quot;) s-ar traduce poate mai degrabă prin &quot;strategie&quot; (generală) . </li></ul>
 6. 6. 5 Categorii Strategice Europene <ul><li>Înţelegerea fundamental ă a naturii culturii </li></ul><ul><li>Implimentarea politicilor culturale </li></ul><ul><li>Efectele dezvoltării culturii asupra societăţilor </li></ul><ul><li>Impactul economic asupra activităţilor culturale </li></ul><ul><li>Provocările administrării sectorului cultural </li></ul>François Matarasso and Charles Landry, Balancing act: 21 strategic dilemmas in cultural policy, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 1999 .
 7. 7. Dilemele Culturale Europene <ul><li>Tradiţional - Inovativ </li></ul><ul><li>Clasic - Contemporan </li></ul><ul><li>Local - Regional - Naţional - Internaţional </li></ul><ul><li>Cent ru - Periferie (Capital ă - Regiune) </li></ul><ul><li>Organizaţii (procese) - Pro iecte (rezultate) - Indivizi (creativitate) </li></ul><ul><li>Stat - Sectorul Privat - Societatea Civilă </li></ul><ul><li>Amatori - Profesionişti </li></ul><ul><li>Proiecte si iniţiative online sau offline </li></ul><ul><li>Diversitate lingvistică </li></ul>
 8. 8. Lacune î n politicile culturale î n M oldova <ul><li>Lipsa unei politici culturale clar definite pe termen lung la nivel naţional si regional </li></ul><ul><li>Cadrul legal neadecvat </li></ul><ul><li>Lipsa programelor de training pentru manageri ş i specialişti î n domeniul politicilor culturale </li></ul><ul><li>Lipsa centrelor de cercetare cultural ă regional ă </li></ul><ul><li>Absenţa dezbaterilor deschise pe teme importante, cum ar fi privatizarea culturii, legislaţie cultural ă , regionalizare </li></ul><ul><li>Lipsa coaliţiilor in domeniul culturii î n societatea civil ă </li></ul><ul><li>Dependenţa financiară a organizaţiilor nonguvernamentale din sectorul cultural </li></ul><ul><li>Vizibilitate slab ă , izolare </li></ul><ul><li>Afaceri din domeniul culturii slab dezvoltate </li></ul>
 9. 9. Metodologie <ul><li>5 dezbateri publice </li></ul><ul><li>5 experţi din diferite domenii ale culturii şi m anagementului strategic </li></ul>
 10. 10. 5 Domenii prioritare <ul><li>A rtele interpretative </li></ul><ul><li>A rtele vizuale </li></ul><ul><li>L iteratura </li></ul><ul><li>I ndustriile culturale </li></ul><ul><li>C asele de cultură </li></ul>
 11. 11. 5 priorităţi Strategice Naţionale <ul><li>Descentralizarea actului cultural şi asigurarea accesului egal al populaţiei la valorile culturale; </li></ul><ul><li>Protejarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural. Păstrarea identităţii culturale; </li></ul><ul><li>Reformarea coraportului Stat - Cultură; </li></ul><ul><li>Participarea actorilor din domeniul cultur ii la soluţionarea problemelor comunităţii; </li></ul><ul><li>Finanţarea Culturii: sporirea şi diversificarea surselor de finanţare . </li></ul>
 12. 12. Situaţia actuală în cultura Republicii Moldova Artele interpretative <ul><li>Lipsa unei politici culturale de lungă durată afectează grav activitatea instituţiilor din domeniul artelor interpretative; </li></ul><ul><li>Sistemul de finanţare a instituţiilor de cultură nu este transparent şi nu stimulează creativitatea; </li></ul><ul><li>Salariile mici au avut drept consecinţă un exod masiv al specialiştilor din domeniul artelor interpretative spre alte domenii de activitate sau în alte ţări; </li></ul><ul><li>Conducătorii instituţiilor din domeniu nu posedă cunoştinţe şi deprinderi de management; </li></ul><ul><li>Activitatea instituţiilor din domeniul artelor interpretative este concentrată în Chişinău şi în oraşe . Nu există o politică de stimulare a turneelor în localităţile rurale . </li></ul>
 13. 13. Situaţia actuală în cultura Republicii Moldova Artele vizuale <ul><li>Republica Moldova are o piaţă de desfacere foarte redusă pentru creaţiile artiştilor plastici; </li></ul><ul><li>Criz a economică ş i social ă a generat o migraţie masiva a artiştilor plastici peste hotarele Republicii Moldova; </li></ul><ul><li>Artiştii plastici nu posed ă cunoştinţe privind modul de organizare a activităţii lor în noile condiţii economice; </li></ul><ul><li>Artiştii duc o lipsă acută de ateliere pentru activitate. </li></ul>
 14. 14. Situaţia actuală în cultura Republicii Moldova Literatura <ul><li>Lipseşte o politică culturală de promovare şi susţinere a literaturii şi a scriitorilor; </li></ul><ul><li>Scriitorii sunt obligaţi de situaţia economică şi mecanismele existente să se ocupe de toate problemele legate de realizarea unui produs literar; </li></ul><ul><li>Scriitorii nu beneficiază de scutiri specifice fiscale şi de un sistem de asistenţă socială; </li></ul><ul><li>Scriitorii nu au abilităţile necesare pentru a-şi promova creaţia în condiţiile economiei de piaţă . </li></ul>
 15. 15. Situaţia actuală în cultura Republicii Moldova Industriile culturale. Televiziunea şi radioul <ul><li>Programele posturilor de televiziune din Moldova nu fac faţă concurenţei cu cele ale posturilor din ţările vecine, în special România şi Rusia; </li></ul><ul><li>Posturile locale de televiziune şi radio îşi completează serviciile de programe în mare parte pe retransmiterea posturilor de popularitate străine în detrimentul producţiei proprii, astfel limitând participarea oamenilor de cultură din ţară şi promovarea culturii naţionale; </li></ul><ul><li>D oar un singur post de radio - „Radio Moldova” - are a coperire naţională . D intre cele 3 reţele naţionale de televiziune doar „Moldova 1 ” este pusă la dispoziţia producătorului local; </li></ul><ul><li>Autoritatea publică care reglementează activitatea în domeniul audiovizualului este Consiliul Coordonator al Audiovizualului . </li></ul>
 16. 16. Situaţia actuală în cultura Republicii Moldova Industriile culturale. Producerea şi distribuirea filmului <ul><li>L ipseşte o strategie de relansare, producere şi promovare a producţiei cinematografice; </li></ul><ul><li>Studioul “Moldova-film” reprezintă o instituţie, care şi-a păstrat capacităţile de producţie pe care le-a moştenit de la sistemul centralizat; </li></ul><ul><li>După privatizarea cinematografelor doar o parte din ele şi-au restabilit activitatea. Toate difuzează filme în limba rusă, deoarece în Moldova lipseşte un centru (serviciu) de dublare/subtitrare a filmelor în limba română </li></ul><ul><li>Majoritatea studiourilor particulare s-au specializat în producerea de spoturi publicitare, filme documentare sau de scurtmetraj; </li></ul><ul><li>Pentru relansarea producţiei cinematografice este necesară atragerea investiţiilor străine . </li></ul>
 17. 17. Situaţia actuală în cultura Republicii Moldova Industriile culturale. Editarea şi realizarea cărţilor <ul><li>Nu exista o politică de promovare a cărţii pe piaţa internă; </li></ul><ul><li>Editurile participă la licitaţii pentru realizarea comenzilor de stat de editare a manualelor, dar aceste licitaţii nu sunt transparente şi nu există condiţii clare de determinare a învingătorilor licitaţiilor; </li></ul><ul><li>Majoritatea absolută a producţiei de carte este realizată de către companiile particulare; </li></ul><ul><li>Principala piaţă de desfacere a produselor editoriale este piaţa României , cu toate acestea e ste necesară promovarea editurilor pe piaţa internaţională; </li></ul><ul><li>Editarea de cărţi beneficiază de scutiri la taxa pe valoarea adăugată . Librăriile nu beneficiază de înlesniri fiscale . </li></ul>
 18. 18. Situaţia actuală în cultura Republicii Moldova I ndustriile culturale. Publicitatea <ul><li>Piaţa publicitară se dezvoltă dinamic; </li></ul><ul><li>Companiile multinaţionale nu sunt interesate de piaţa Moldovei; </li></ul><ul><li>Multe prevederi ale Legii cu privire la publicitate şi-au pierdut actualitatea; </li></ul><ul><li>Necesită o delimitare mai clară definiţia noţiunii de publicitate; </li></ul><ul><li>Majoritatea spoturilor publicitare sunt produse şi difuzate în limba rusă, nu contribuie la dezvoltarea culturii naţionale şi la susţinerea oamenilor de cultură, a limbii române. </li></ul>
 19. 19. Situaţia actuală în cultura Republicii Moldova Industriile culturale. Presa <ul><li>Nu sunt create mecanisme economice efective, care să contribuie la dezvoltarea presei naţionale; </li></ul><ul><li>Pentru a schimba situaţia din domeniul presei scrise este necesar de diversificat oferta de publicaţii autohtone; </li></ul><ul><li>Nu există prevederi legale în vederea susţinerii de către stat a mijloacelor de informare în masă în limba romana ; </li></ul><ul><li>Nu există facilităţi pentru mijloacele de informare în masă, inclusiv în domeniul fiscal. </li></ul>
 20. 20. Situaţia actuală în cultura Republicii Moldova Industriile culturale. Meşteşugurile populare <ul><li>Meşterul popular poate să-şi desfăşoare activitatea în diferite forme juridice de organizare; </li></ul><ul><li>Cele mai dificile obstacole în practicarea meşteşugurilor populare în Republica Moldova sunt create de lipsa pieţei de desfacere, importul materiei prime, aprecieri necompetente a valorii artistice a lucrărilor şi de includerea meşterilor populari în categoria generală de întreprinzător. </li></ul>
 21. 21. Situaţia actuală în cultura Republicii Moldova Industriile culturale. Show-business. <ul><li>Show-businessul rămâne cu mult în urmă faţă de realizările ţărilor vecine; </li></ul><ul><li>O piedică în dezvoltarea rapidă a show-bussinesului este în mare măsură piaţa de consum mică şi săracă . </li></ul>
 22. 22. Situaţia actuală în cultura Republicii Moldova C asele de cultură. <ul><li>Statul nu are o politică de dezvoltare şi reorganizare a caselor de cultură , iar u nele reforme rău administrate şi lipsa finanţelor au dus la distrugerea multor case de cultură; </li></ul><ul><li>O problemă actuală este retragerea din activitatea caselor de cultură a specialiştilor calificaţi; </li></ul><ul><li>Casele de cultură din sate sunt astăzi subordonate Primarilor şi consiliilor locale . Fiind subdiviziuni ale administraţiilor locale, casele de cultură, în majoritatea cazurilor, nu sunt persoane juridice; </li></ul><ul><li>În procesul de transmitere a caselor de cultură la balanţa administraţiilor locale nu s-a ţinut cont de posibilităţile acestor comunităţi de a întreţine activitatea căminelor culturale; </li></ul><ul><li>C asele de cultură au fost şi ar trebui să rămână principala instituţie de promovare şi organizare a activităţilor culturale în satele din Moldova. </li></ul>
 23. 23. 55 Propuneri şi Soluţii <ul><li>Crearea unui Fond C ultural neguvernamental cu surse financiare atât de la stat, cât şi din surse alternative şi gestionat de un Consiliu de experţi independenţi; </li></ul><ul><li>Descentralizarea întregului sistem administrativ şi definirea exactă a rolului fiecărui actor din sectorul cultural în ce priveşte administraţia centrală şi în teritoriu; </li></ul><ul><li>Depolitizarea problemei duble identităţi român-moldovean, ce are un impact negativ în evoluţia culturii ; </li></ul><ul><li>Lansarea Fondului electronic al valorilor culturale din R. Moldova plasat în Internet . </li></ul>
 24. 24. 55 Propuneri şi Soluţii <ul><li>Elaborarea unui studiu aprofundat în problema statutului artistului; </li></ul><ul><li>Trecerea oamenilor de cultură de la confruntare la dialog cu autorităţile; izolarea de putere înseamnă în condiţiile noastre izolare de societate; </li></ul><ul><li>Depolitizarea Culturii </li></ul><ul><li>Informarea societăţii civile cu privire la deciziile luate de autorităţi, de discuţii publice ale proiectelor culturale şi formarea unor Consilii din reprezentanţi ai societăţii civile pentru analiza cheltuielilor publice în domeniu; </li></ul><ul><li>P romovarea editurilor pe piaţa intern ă si internaţională; </li></ul>
 25. 25. 55 Propuneri şi Soluţii <ul><li>I nstruirea operatorilor din sectorul cultural î n managementul cultural ; </li></ul><ul><li>I nstruirea operatorilor din sectorul cultural î n colectare de fonduri ; </li></ul><ul><li>A dopt area L eg ii ca 1% din venit să fie repartizat pentru sectorul non-profit; </li></ul><ul><li>Dotarea Caselor de cultură cu centre de informatizare ş i conectarea lor la resursele Internetului . </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Educarea cititorului, promovarea interesului faţă de carte prin organizarea de lecturi public e în şcoli, biblioteci, muzee; </li></ul><ul><li>Lansarea proiectelor culturale pentru localităţile rurale; diversificarea şi decentralizarea proiectelor de la centru spre regiuni ; </li></ul><ul><li>Crearea unui Institut al Cărţii şi a unor proiecte educaţionale în cadrul acestui Institut; organizarea lansări lor de carte în raioane; </li></ul><ul><li>Fondarea unor edituri sau filiale în raioane; </li></ul><ul><li>Instituirea unor Fundaţii culturale în raioane . </li></ul>55 Propuneri şi Soluţii
 27. 27. 55 Propuneri şi Soluţii <ul><li>Organizarea unor cluburi de lecturi pentru găzduirea întâlnirilor cu scriitorii, a unor conferinţe mobile în casele-muzee ale scriitorilor; </li></ul><ul><li>Organizarea de întâlniri cu responsabilii pentru cultură din raioane şi crearea în colaborare cu ei a unor proiecte culturale comune; </li></ul><ul><li>Elaborarea unui proiect de modernizare a Muzeului literaturii; </li></ul><ul><li>Elaborarea şi promovarea legislaţiei privind Statutul Artistului; </li></ul><ul><li>Este necesară elaborarea şi adoptarea Legii cinematografiei, care, printre altele, ar prevedea şi mecanismul de inventariere, păstrare şi difuzare a filmelor din arhiva studioului “Moldova-film” . </li></ul>
 28. 28. 55 Propuneri şi Soluţii <ul><li>Asigurarea transparenţei deciziilor luate de stat; discuţii publice ale proiectelor culturale; </li></ul><ul><li>Eficientizarea lucrului caselor de cultură, în ideea dezvoltării patrimoniului cultural local; se impune o colaborare strânsă cu instituţiile şcolare; </li></ul><ul><li>Susţinerea de către stat a meşteşugurilor tradiţionale; </li></ul><ul><li>Asigurarea libertăţii de creaţie, autonomia creatorului, egalitatea oportunităţilor; </li></ul><ul><li>Participarea statului în problema protecţiei sociale şi a integrării tinerilor specialişti în domeniu, în special de la sate . </li></ul>
 29. 29. 55 Propuneri şi Soluţii <ul><li>Paralel cu optimizarea raporturilor cu autorităţile statale, se cere şi instituirea unor organizaţii de autoreglementare în domeniu; </li></ul><ul><li>Nivelul raional trebui e să devină o verigă important ă în gestionarea procesului cultural în ţară; </li></ul><ul><li>Reorganizarea secţiilor de cultură ale consiliilor raionale în direcţii culturale; </li></ul><ul><li>Formarea unor fonduri cu destinaţie specială pentru activitatea culturală; </li></ul><ul><li>Crearea sau relansarea unor spaţii pentru expoziţii, prezentări de carte, discuri şi alte evenimente culturale în localităţile rurale . </li></ul>
 30. 30. 55 Propuneri şi Soluţii <ul><li>Alocarea de resurse pentru informarea comunităţilor, crearea unei arhive/baze de date despre instituţiile culturale, iniţiativele culturale/artistice, artişti şi proiecte în domeniu; </li></ul><ul><li>Crearea unei instituţii de agenţi literari; </li></ul><ul><li>Sprijinirea editurilor independente şi crearea de parteneriate cu editurile din străinătate; </li></ul><ul><li>Pentru relansarea producţiei cinematografice este necesară atragerea investiţiilor străine; </li></ul><ul><li>Asigurarea reformei audiovizualului din Moldova în conformitate cu cerinţele Codului audiovizualului: crearea a 11 reţele naţionale (5 TV şi 6 radio); asigurarea a 80% din volumul de emisie cu programe în limba română; dezvoltarea producţiei autohtone şi limitarea retransmisiunilor etc; </li></ul>
 31. 31. 55 Propuneri şi Soluţii <ul><li>Apărarea adecvată a drepturilor de autor; </li></ul><ul><li>Organizarea anuală a unor concursuri de creaţie, crearea unui fond de premii şi burse; sporirea rolului şi eficienţei activităţii ataşaţilor culturali; </li></ul><ul><li>Crearea unui traseu turistic “literar”; </li></ul><ul><li>Introducerea unor standarde pentru produsul artistic, protecţia consumatorului de falsuri şi nonvalori, adoptarea de regulamente ce ar interzice ori ar limita evoluţia artiştilor cu fonograme la concerte cu public fără ca aceasta să fie anunţat în prealabil; </li></ul><ul><li>Stimularea pe cale fiscală a autorilor şi interpreţilor </li></ul>
 32. 32. 55 Propuneri şi Soluţii <ul><li>Sunt necesare schimbări în sistemul fiscal pentru stimularea activităţilor culturii, în special pentru acele care se află în stare incipientă (primii 3 ani de activitate); </li></ul><ul><li>Elaborarea unui mecanism eficient de atragere a investiţiilor în producerea filmelor; </li></ul><ul><li>Alocarea unor subvenţii fixe suplimentare pentru cultură în comune, care nu ar depinde de numărul de locuitori, ci de realizările comunităţii în domeniul culturii . Fondurile date ar putea fi distribuite de Comisiile speciale create la nivel raional în baza unor proiecte înaintate de casele de cultură locale; </li></ul><ul><li>Ministerul Culturii şi Turismului trebuie la modul cel mai serios să se orienteze spre reformare si ar trebui sa aibă funcţia/atribuţia de avocat al culturii . </li></ul>
 33. 33. 55 Propuneri şi Soluţii <ul><li>Reformarea sistemului de învăţământ prin introducerea practicilor artelor vizuale sincronizate la tendinţele actuale, tehnicile şi mediile noi în sistemul de învăţământ la toate nivelele, completarea şi rescrierea întregului curriculum, ajustarea metodologiei din sistemul de învăţământ si întregului concept privind educaţia la standardele internaţionale, crearea unui sistem metodologic pentru a ajusta predarea artelor vizuale în sistemul de învăţământ la toate nivelele; </li></ul><ul><li>Este necesară trecerea producţiei şi difuzării publicităţii la limba romana , ca mijloc de conservare şi promovare a culturii naţionale . </li></ul><ul><li>Pentru eficientizarea lucrului caselor de cultură, în ideea dezvoltării patrimoniului cultural local, se impune o colaborare strânsă cu şcolile locale. Anume în cadrul acestor colaborări pot fi întreţinute ansamblurile şcolare, formaţiunile şcolare, etc. </li></ul>
 34. 34. 55 Propuneri şi Soluţii <ul><li>Protejarea profesioniştilor din cultură şi mass-media prin reintroducerea onorariului ca formă de remunerare pentru evoluare în presă, la radio şi televiziune. </li></ul><ul><li>Este necesară descentralizarea întregului sistem administrativ în domeniul culturii. Definirea exactă a rolului fiecărui actor din sectorul cultural în ce priveşte administraţia centrală şi în teritoriu; </li></ul><ul><li>Participarea activă a Statului în calitate de beneficiar al produsului cultural. Se impune un mecanism transparent şi eficient de procurare de către Stat a producţiei editoriale. Mecanismul ar trebui să presupună lista priorităţilor în achiziţionarea apariţiilor editoriale. Ar trebui să fie nominalizate acele structuri statale, care vor fi abilitate să formuleze comanda de stat în editarea cărţilor . </li></ul>
 35. 35. <ul><li>Ghenadie Sontu </li></ul><ul><li>Asociatia ARS DOR </li></ul><ul><li>Tel: 079 5 7487 5 </li></ul><ul><li>E-mail: ghenador@yahoo.com </li></ul><ul><li>Web: www.ghenador.com </li></ul>Contacte

×