Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

evento Finland: Some tuo näkyvyyttä hyvässä ja pahassa

286 views

Published on

Contact us via http://How-Can-I-Be-Social.com or @hcibs and @gheijkoop

How Can I Be Social (HCIBS) shares inspiration by facilitating meaningful conversations & online publications.

This article apeared in the Finish magazine for the events and meetings industry "evento". The interview was initiated after a keynote presentation at CORE, Helsinki, Finland on September 26th, 2012 with Gerrit Heijkoop, How Can I Be Social (HCIBS) at the MPI Finland Breakfast meeting.

Text: Anne Lahnajärvi

Title: Some tuo näkyvyyttä hyvässä ja pahassa

Hollantilaista someasiantuntija Gerrit Heijkoopia kuunnellessa sosiaalisen median käytännöt saavat aivan uusia ulottuvuuksia.

Yrittäjä ja sosiaalisen median asiantuntija Gerrit Heijkoopin perusviesti on selvä: Jos mokaat viestisi sosiaalisessa mediassa, mokaat kunnolla. Mikäli osaat toimia oikein, brändisi tai tapahtumasi saa näkyvyyttä runsain mitoin. Heijkoop kertoo pari havainnollistavaa esimerkkiä. KitKat -suklaamakeisia valmistava maailmanlaajuinen elintarvikeyritys Nestlé käytti tuotteessaan eettisesti ja ekologisesti kyseenalaista palmuöljyä. Ihmiset reagoivat asiaan Facebookissa, ja kulovalkean tavoin leviävä kampanja Nestléä vastaan oli käynnistynyt.

Tuhannet ja taas tuhannet ihmiset kehottivat toisiaan boikotoimaan tuotetta. Kun yrityksen omasta FB-fanisivusta kehkeytyi vastustajien vilkas keskustelukanava, ja makeisen logo oli muunnettu muotoon Kill, yhtiö aloitti uhkailun kuvien ja viestien poistamiseksi. Vasta kun myynti oli kääntynyt selvästi laskuun, elintarvikejätti muutti viestintänsä suuntaa ja strategiaa. Nopeammin vastuunsa myöntämällä Nestlé olisi välttänyt viestinnän epäonnistumisen ja syytökset sensuurista sekä mahdollisesti myös maailmanlaajuisen negatiivisen julkisuuden.

Juhlista tuli kaaos
Hieman tuoreempi esimerkki kertoo pieleen menneestä, joskin yksityiseksi tarkoitetusta tapahtumasta. Hollantilainen Merthe halusi järjestää ystävilleen 16-vuotisjuhlat ja kutsui heidät sweet sixteen -juhliinsa Facebookissa. Valitettavasti tyttö ei muistanut klikata kutsua yksityiseksi, vain omille facebook-ystäville näkyväksi. Kutsua jaettiin Facebook-käyttäjältä toiselle ja lopulta paikalle, pieneen Harenin kylään oli tulossa 25 000 juhlijaa. Viranomaisten varautumisesta huolimatta juhlat päättyivät kaaokseen.

Edellä kuvatuista voi Heijkoopin mukaan tehdä johtopäätökset, joiden mukaan somen käyttö vaatii jonkin verran osaamista ja perehtymistä, mutta huomionarvoista on, että oikein käytettynä hyödyt moninkertaistuvat. Heijkoop sanookin, että jos välittömästi tavoittaa sata asiakasta, välillisesti luku voi olla hyvinkin satatuhatta.
– Jutun juju on siinä, että teet niin taitavia, hauskoja, mielenkiintoisia tai pysäyttäviä päivityksiä yrityksestäsi tai tapahtumastasi, että ihmiset jakavat sitä innoissaan toinen toisilleen. Samalla he tulevat jakaneeksi ja vahvistaneeksi, osin huomaamattaan, yrityksesi viestiä tai brändiä.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

evento Finland: Some tuo näkyvyyttä hyvässä ja pahassa

  1. 1. Teksti Anne Lahnajärvi Kuva Gerrit Heijkoopin arkistoSome tuo näkyvyyttähyvässä ja pahassaHollantilaista someasiantuntija Gerrit Heijkoopia kuunnellessasosiaalisen median käytännöt saavat aivan uusia ulottuvuuksia.Y rittäjä ja sosiaalisen median Edellä kuvatuista voi Heijkoopin mukaan Heijkoopin mukaan ei ole suurta merkitystä asiantuntija Gerrit Heijkoopin tehdä johtopäätökset, joiden mukaan somen sillä missä sosiaalisessa mediassa toimit, kun- perusviesti on selvä: Jos mokaat käyttö vaatii jonkin verran osaamista ja pe- han olet siellä missä asiakkaasikin. viestisi sosiaalisessa mediassa, rehtymistä, mutta huomionarvoista on, että Suomessa Facebookissa on 2,2 miljoonaa mokaat kunnolla. Mikäli osaat oikein käytettynä hyödyt moninkertaistuvat. käyttäjää, joka on 41,9 prosenttia väestöstä. toimia oikein, brändisi tai ta- Heijkoop sanookin, että jos välittömästi ta- Twitterissä 300 000, joista vain 28 prosent-pahtumasi saa näkyvyyttä runsain mitoin. voittaa sata asiakasta, välillisesti luku voi olla tia ovat aktiivisia. Linked in:ssä on vain noin Heijkoop kertoo pari havainnollistavaa esi- hyvinkin satatuhatta. 400 000 suomalaista.merkkiä. KitKat -suklaamakeisia valmistava – Jutun juju on siinä, että teet niin taitavia, Facebookin kuolemaa on ennustettu jomaailmanlaajuinen elintarvikeyritys Nestlé hauskoja, mielenkiintoisia tai pysäyttäviä päi- muutama vuosi. Mikä on seuraava suuri juttu?käytti tuotteessaan eettisesti ja ekologisesti vityksiä yrityksestäsi tai tapahtumastasi, että – En tiedä, eikä kukaan muukaan tiedä vie-kyseenalaista palmuöljyä. Ihmiset reagoivat ihmiset jakavat sitä innoissaan toinen toi- lä, Heijkoop sanoo.asiaan Facebookissa, ja kulovalkean tavoin silleen. Samalla he tulevat jakaneeksi ja vah- Heijkoop puhui viime syyskuussa CORE-leviävä kampanja Nestléä vastaan oli käyn- vistaneeksi, osin huomaamattaan, yrityksesi messujen kutsuvierastilaisuudessa aiheenaannistynyt. Tuhannet ja taas tuhannet ihmiset viestiä tai brändiä. Social Media in meetings and events.kehottivat toisiaan boikotoimaan tuotetta. how-can-i-be-social.com Kun yrityksen omasta FB-fanisivusta keh-keytyi vastustajien vilkas keskustelukanava, jamakeisen logo oli muunnettu muotoon Kill,yhtiö aloitti uhkailun kuvien ja viestien poista-miseksi. Vasta kun myynti oli kääntynyt selvästilaskuun, elintarvikejätti muutti viestintänsäsuuntaa ja strategiaa. Nopeammin vastuunsamyöntämällä Nestlé olisi välttänyt viestinnänepäonnistumisen ja syytökset sensuurista sekämahdollisesti myös maailmanlaajuisen nega-tiivisen julkisuuden.Juhlista tuli kaaosHieman tuoreempi esimerkki kertoo pieleenmenneestä, joskin yksityiseksi tarkoitetustatapahtumasta. Hollantilainen Merthe halusijärjestää ystävilleen 16-vuotisjuhlat ja kutsuiheidät sweet sixteen -juhliinsa Facebookissa.Valitettavasti tyttö ei muistanut klikata kutsuayksityiseksi, vain omille facebook-ystäville nä-kyväksi. Kutsua jaettiin Facebook-käyttäjältätoiselle ja lopulta paikalle, pieneen Hareninkylään oli tulossa 25 000 juhlijaa. Viran-omaisten varautumisesta huolimatta juhlatpäättyivät kaaokseen.30 evento 1/2013

×