Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Takwim Sem 1 2013/14

580 views

Published on

Takwim Akademik Sem 1 2013/14

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Takwim Sem 1 2013/14

 1. 1. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL 86400 Parit Raja Batu Pahat Johor TAKWIM PEPERIKSAAN FAKULTI SEMESTER 1 SESI 2013/2014 Minggu Aktiviti Program Sarjana Muda Catatan Tindakan 2 minggu sebelum kuliah bermula (26 Ogos – 30 Ogos 2013) Dan (2 sept – 6 sept 2013) PENYELARASAN KURSUS (i) Penyediaan RPP (ii) Penyelarasan Pelan Penilaian Program • Penyelaras Kursus dan pensyarah kursus TAKLIMAT PERLAKSANAAN KURSUS SMPV (i) Taklimat peperiksaan (ii) Taklimat OBE (iii) Taklimat ISO M1 – M3 (9 Sept – 13 september 2013 MEMBINA SOALAN UJIAN/ KUIZ/TUGASAN/SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR • Penyelaras kursus menyelaras soalan ujian yang dibina untuk tujuan penilaian pertama, penilaian kedua dan peperiksaan akhir. • Tempahan ruang ujian. • Staf Akademik 1/8 (i) Penyelaras Peperiksaan • Takwim • RPP-04 • Pelan Penilaian Kursus, • Templete JSU dan format soalan. • Menerima maklumat kursus yang ada peperiksaan akhir (borang maklumat peperiksaan akhir) (ii) Penyelaras OBE • Takwim OBE • Masukkan maklumat dalam SAS • KPI, CQI, Templete. (iii) Penyelaras ISO • Pengumpulan RPP, Pengedaran prosedur.
 2. 2. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL 86400 Parit Raja Batu Pahat Johor 16 september 2013 Cuti Hari Malaysia Minggu Aktiviti Program Sarjana Muda Catatan Tindakan M4 (30 Sept – 4 Okt 2013) Surat Arahan Buat Soalan Peperiksaan Akhir • Dekan mengeluarkan surat arahan untuk buat soalan peperiksaan akhir. • Dekan M4 – M6 (30 sept – 18 Okt 2013) • PENILAIAN PERTAMA (i.e. Ujian, Kuiz dan sebagainya) • Staf Akademik mengadakan penilaian pertama, memasukkan markah dalam SAS dan memaparkan markah kepada pelajar bagi tujuan Tarik Diri (TD). • Staf Akademik M7 (21 Okt – 25 Okt 2013) Memasukkan markah ke dalam SAS • PPK mengeluarkan arahan memasukkan markah penilaian pertama dalam SAS untuk semakan pelajar bagi tujuan Tarik Diri dan untuk tujuan Mid-Term CQI (OBE) • Staf Akademik • Penolong Pendaftar M7 – M8 (21 okt – 8 November) Minggu Pelajar Tarik Diri M7 (21 Okt – 25 Okt 2013) Jadual Semakan Soalan Peperiksaan Akhir • Jk peperiksaan mengeluarkan surat edaran Jadual Semakan Soalan Peperiksaan dan prosedur untuk semakan soalan peperiksaan. • Penyelaras peperiksaan, • Penyelaras kursus • Ketua panel penilai M8 (28 Okt – 1 Nov 2013) Mesyuarat Penyelarasan Semakan Soalan Peperiksaan • Penyelarasan proses penyemakan soalan peperiksaan. (i) TDA (ii) Ketua Jabatan (iii) PPK (iv) Ketua penilai (v) Penyelaras Peperiksaan 2/8
 3. 3. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL 86400 Parit Raja Batu Pahat Johor 15 Okt – 16 Okt 2013 Cuti Hari Raya Korban Minggu Aktiviti Program Sarjana Muda Catatan Tindakan 5 Nov 2013 Cuti Awal Muharam CUTI PERTENGAHAN SEM – M9 (4 Nov – 15 Nov) Semakan Soalan Peperiksaan Akhir dan Pembetulan Soalan Peperiksaan • JK Peperiksaan perlu memastikan semua proses mengikut prosedur yang telah ditetapkan. • Ketua Jabatan • JK Peperiksaan • Ketua Panel Penilai • Penyelaras Kursus M10 (18 Nov – 22 Nov 2013) MESYUARAT JABATAN UNTUK MENGESAHKAN SEMAKAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR. Semua set kertas soalan yang telah disemak akan disahkan pada peringkat jabatan sebelum dihantar. • Ahli mesyuarat akademik fakulti M10 – M12 (11 Nov – 1 Dis 2013) • PENILAIAN KEDUA (i.e. Ujian, Kuiz dan sebagainya) • Staf akademik mengadakan penilaian kedua, memaparkan markah kepada pelajar untuk tujuan semakan. • Penolong Pendaftar • Staf Akademik M11 25 Nov – 29 Nov 2013 *22 Nov 2013: Hari Keputeraan Sultan Johor Menghantar Kertas soalan Peperiksaan ke PPA • Penolong Pendaftar 23 Dis – 29 Dis 2013 Minggu Ulangkaji 3/8
 4. 4. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL 86400 Parit Raja Batu Pahat Johor Minggu Aktiviti Program Sarjana Muda Catatan Tindakan 30 Disember 2013 - 22 Januari 2014 *14/01/2014 (SELASA) MAULIDUR RASUL • memasukkan markah melalui SAS dan menyemak gred markah bagi setiap kursus untuk paparan (gred no. kad pengenalan/ kursus) dan semakan pelajar Pensyarah memasukkan markah dan menyemak gred/markah peperiksaan bagi kursus yang ada Peperiksaan Akhir dalam tempoh 7 hari selepas tarikh peperiksaan akhir kursus berkenaan atau tempoh yang ditetapkan oleh Universiti manakala kursus yang tidak ada Peperiksaan Akhir pada minggu 1 peperiksaan akhir Fakulti/Pusat/PTM/ Pelajar 30 Disember 2013 – 22 Januari 2014 *14/01/2014 (SELASA) MAULIDUR RASUL Pelajar membuat semakan gred kursus di Fakulti/Pusat dan/atau melalui SMAP Online dan membuat rayuan keputusan peperiksaan ke Fakulti Fakulti/Pusat/Pelajar 20 Januari 2014 – 16 Februari 2014 CUTI ANTARA SEMESTER I, SESI 2013/2014 23 Januari 2014 – 24 Januari 2014 Fakulti menyediakan senarai nama pelajar yang cuti sakit bagi Fakulti/Pusat 4/8
 5. 5. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL 86400 Parit Raja Batu Pahat Johor tujuan peperiksaan khas Minggu Aktiviti Program Sarjana Muda Catatan Tindakan 23 Januari 2014 Mesyuarat JK Pemeriksa FSTPI/Kokurikulum dan mengemaskini keputusan peperiksaan FSTPI/Pusat Ko-ko 24 Januari 2014 PTM memproses keputusan peperiksaan PTM 27 Januari 2014 (petang) (2.00pm-5.00) Fakulti mencetak keputusan peperiksaan mengikut format Jawatan Kuasa Pemeriksa Fakulti Fakulti/PTM 28 Januari 2014 Mesyuarat JK Pemeriksa Jabatan dan mengemaskini keputusan peperiksaan Fakulti 3 Februari – 7 Februari 2014 Menerima Laporan OBE daripada penyelaras OBE Penyelaras OBE 29 Januari & 30 Februari 2014 Mesyuarat JK Pemeriksa Fakulti dan mengemaskini keputusan peperiksaan Fakulti 3 Februari 2014 *31/01 – 01/02 Memproses keputusan peperiksaan PTM 5/8
 6. 6. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL 86400 Parit Raja Batu Pahat Johor TAHUN BARU CINA Minggu Aktiviti Program Sarjana Muda Catatan Tindakan 03 (Petang)-04 Februari 2014 Mencetak keputusan peperiksaan untuk JKP Peperiksaan/ Keputusan Peperiksaan Sarjana Muda dan Diploma (Semester I Sesi 2013/2014) PPA/PTM 05 Februari 2014 Menyemak keputusan peperiksaan untuk JKP Peperiksaan/ Keputusan Peperiksaan Sarjana Muda dan Diploma (Semester I Sesi 2013/2014) PTM/ Fakulti 06 Februari 2014 – 07 Februari 2014 Mesyuarat JKP Peperiksaan / Keputusan Peperiksaan (Sarjana Muda dan Diploma) Semester I, Sesi 2013/2014 Laporan PSM, LI dan LM yang tidak diterima sebelum tarikh JKP peperiksaan/keputusan peperiksaan bersidang, maka keputusan kursus PSM, LI dan LM akan diberikan keputusan gagal. PPA/Fakulti/PTM 6/8
 7. 7. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL 86400 Parit Raja Batu Pahat Johor 10 Februari 2014 Memproses dan mengemaskini keputusan peperiksaan PTM/Pelajar Minggu Aktiviti Program Sarjana Muda Catatan Tindakan 11 Februari 2014 Keputusan peperiksaan diumumkan (Keputusan peperiksaan melalui SMAP on-line dan SMS dikeluarkan) PPA/PTM 12 – 13 Februari 2014 Mencetak Slip Keputusan Peperiksaan Fakulti/PTM 17 Februari 2013 Mengedarkan Slip Keputusan Peperiksaan Semester I, Sesi 2013/2014 kepada Pelajar melalui Penasihat Akademik Slip Keputusan Peperiksaan dan surat keputusan peperiksaan akan dipos kepada pelajar yang akan bergraduat. Fakulti/ Pelajar 14 Februari 2014 – 21 Februari 2014 PEPERIKSAAN KHAS SEMESTER I, SESI 2013/2014 PPA/Fakulti/ Pelajar 7/8
 8. 8. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL 86400 Parit Raja Batu Pahat Johor 14 Februari 2014 – 21 Februari 2014 Fakulti/Pusat mengemukakan markah Peperiksaan Khas ke PPA Fakulti Minggu Aktiviti Program Sarjana Muda Catatan Tindakan 17 Februari 2014 – 27 Jun 2014 KULIAH SEMESTER II, SESI 2013/2014 Fakulti/Pusat /PPA/ Pelajar 10 Mac 2014 Mengemaskini keputusan Peperiksaan Khas PPA/PTM 11 Mac 2014 Mencetak Slip Keputusan Peperiksaan Khas PPA 12 Mac 2014 Mengedarkan Slip Keputusan Peperiksaan Khas Semester I Sesi 2012/2013 kepada Pelajar melalui Penasihat Akademik Fakulti/Pelajar 13 Mac 2014 Menyediakan laporan dan perangkaan keputusan peperiksaan Semester I Sesi 2013/2014 PPA 02 April 2014 Mesyuarat SENAT PPA 8/8
 9. 9. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL 86400 Parit Raja Batu Pahat Johor 9/8
 10. 10. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL 86400 Parit Raja Batu Pahat Johor 9/8

×