Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pola ayat

2,939 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pola ayat

 1. 3. <ul><li>Frasa nama + Frasa Nama ialah ayat yang subjek dan predikat nya terdiri daripada frasa nama . </li></ul>
 2. 4. Bah lai, jangan angan-angan! Perhatikan contoh ayat di bawah ani… SUBJEK (FN) PREDIKAT (FN) <ul><li>Dia </li></ul>pengetua baru di sekolah itu. <ul><li>Bangunan itu </li></ul>bangunan Kementerian Pendidikan. 3. Buku tebal itu buku kesayangan saya. 4. Awang Haji Tengah ketua pengurus pejabat kami.
 3. 5. <ul><li>FN + FK ialah subjek terdiri daripada kata nama dan predikat terdiri daripada kata kerja . </li></ul><ul><li>Frasa kerja boleh disertai dengan kata bantu. Contoh: masih, belum, sedang, telah, pernah, mesti dan lain-lain </li></ul>
 4. 6. SUBJEK (FN) PREDIKAT (FK) <ul><li>Arif </li></ul>belum makan dari semalam. <ul><li>Pelajar itu </li></ul>sedang bermain kikik. <ul><li>Mereka </li></ul>menari dengan gembiranya. 4. Saya belajar di Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Saleha.
 5. 7. <ul><li>FN + FA ialah ayat yang subjek nya terdiri daripada frasa nama manakala predikat nya terdiri daripada frasa adjektif. </li></ul><ul><li>Frasa adjektif boleh disertai dengan kata penguat amat, sangat, nian, sungguh dan sebagainya. </li></ul>
 6. 8. SUBJEK (FN) PREDIKAT (FA) <ul><li>Rumah itu </li></ul>besar. <ul><li>Buah tarap ini </li></ul>sangat manis. <ul><li>Makanan ini </li></ul>masih elok. <ul><li>Latihan tatabahasa pada kali ini </li></ul>agak senang.
 7. 9. <ul><li>FN+FS ialah ayat yang subjek nya frasa nama dan predikat nya terdiri daripada frasa sendi nama . </li></ul><ul><li>Frasa sendi nama terbentuk daripada kata sendi nama seperti di, ke, dalam, dari dan kepada. </li></ul>
 8. 10. SUBJEK (FN) PREDIKAT (FS) <ul><li>Surat ini </li></ul>daripada peguam ayah. <ul><li>Bekalan ini </li></ul>untuk adik. <ul><li>Pokok rambutan itu </li></ul>di belakang rumah. 4. Tolong berikan buku ini kepada Awang Budiman
 9. 13. <ul><li>Samsul guru Bahasa Melayu. </li></ul><ul><li>Mereka membaca buku. </li></ul><ul><li>Anak bongsu Siti Noor itu sangat comel. </li></ul><ul><li>Hadiah ini daripada abang. </li></ul>
 10. 14. <ul><li>Samsul guru Bahasa Melayu. </li></ul><ul><li>Subjek: </li></ul><ul><li>Predikat: </li></ul><ul><li>Pola ayat: </li></ul><ul><li>Mereka membaca buku. </li></ul><ul><li>Subjek: </li></ul><ul><li>Predikat: </li></ul><ul><li>Pola ayat: </li></ul>Samsul guru Bahasa Melayu. FN + FN membaca buku Mereka FN + FK
 11. 15. <ul><li>Anak bongsu Siti Noor itu sangat comel. </li></ul><ul><li>Subjek: </li></ul><ul><li>Predikat: </li></ul><ul><li>Pola Ayat: </li></ul><ul><li>Hadiah ini daripada abang. </li></ul><ul><li>Subjek: </li></ul><ul><li>Predikat: </li></ul><ul><li>Pola ayat: </li></ul>Anak bongsu Siti Noor itu sangat comel. FN + FA Hadiah ini daripada abang . FN + FS
 12. 18. <ul><li>Anak kucing itu sedang asyik mengejar tiga ekor tikus. </li></ul><ul><li>( ______________ ) </li></ul><ul><li>Sungai Belait sungai yang terpanjang di Negara Brunei Darusalam. </li></ul><ul><li>( ______________ ) </li></ul><ul><li>Sekumpulan remaja sedang berkelah di tepi Pantai Muara. </li></ul><ul><li>( ______________ ) </li></ul>

×