GEOGRAFI TINGKATAN 1POTENSI DAN HALANGAN BENTUK MUKA BUMI TERHADAP KEGIATAN MANUSIANURUL UMMU AMMARAH2 DELIMA<br />
KepentinganBentukMukaBumiMalaysia TerhadapKegiatanManusia :1. Bentukmukabumi Malaysia yang pelbagaipentingkepadakegiatanma...
KepentinganKawasan Tanah Tinggi<br />
KepentinganKawasan Tanah Pamah<br />
KepentinganKawasanPinggirLaut<br />
KepentinganSistemSaliran<br />
KepentinganPelbagaiBentukMukaBumiTerhadapKegiatanManusia di Negara-negara Lain<br />
Kepentingan Tanah Tinggi Switzerland1. Switzerland merupakansebuahnegara yang bergunung-ganangterletak di BanjaranAlps,Ero...
KepentinganCerun Bukit di PulauJawa, Indonesia1.Pulau Jawadengankeluasan 132 550 km persegilebihbertumpukepadakegiatanpert...
Kepentingan Sungai di Negara Thai1.Pengangkutan sungaipenting di Negara Thai keranapengangkutandaratnyaterhaddanpetempatan...
KepentinganTasikTonle Sap di Kampuchea1.Tasik Tonle Sap merupakantasiksemulajaditerbesar di Kampuchea.2.Kegiatan perikanan...
HalanganBentukMukaBumiTerhadapKegiatanManusia1.Kepelbagaian bentukmukabumi di Malaysia, selainmempunyaipotensiuntukdimajuk...
a) Tanah tinggidanceruncuram-Menghalangpembinaanjalanrayadankeretaapi.-Menghalangpembinaanpetempatanuntukpenduduk.b) Sunga...
3.Antara langkah-langkahuntukmengatasihalangan-halangantersebutialah:--Membinaterowonguntukmerentasibukit yang tinggi.-Pot...
Info Geografi<br /><ul><li>Sungai Pahang(475km) merupakansungai yang terpanjang di Semenanjung Malaysia.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Potensi dan halangan Bentuk Muka Bumi

15,942 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
1 Comment
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
15,942
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,588
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Potensi dan halangan Bentuk Muka Bumi

 1. 1. GEOGRAFI TINGKATAN 1POTENSI DAN HALANGAN BENTUK MUKA BUMI TERHADAP KEGIATAN MANUSIANURUL UMMU AMMARAH2 DELIMA<br />
 2. 2. KepentinganBentukMukaBumiMalaysia TerhadapKegiatanManusia :1. Bentukmukabumi Malaysia yang pelbagaipentingkepadakegiatanmanusia .<br />
 3. 3. KepentinganKawasan Tanah Tinggi<br />
 4. 4. KepentinganKawasan Tanah Pamah<br />
 5. 5. KepentinganKawasanPinggirLaut<br />
 6. 6. KepentinganSistemSaliran<br />
 7. 7. KepentinganPelbagaiBentukMukaBumiTerhadapKegiatanManusia di Negara-negara Lain<br />
 8. 8. Kepentingan Tanah Tinggi Switzerland1. Switzerland merupakansebuahnegara yang bergunung-ganangterletak di BanjaranAlps,Eropahdengankeluasanlebihkurang 41 290 km persegi2.Kedudukannya di aras yang tinggimenyebabkansuhunyarendahdansebahagianbesarkawasannyadiliputisalji3.Penggunaan tanahuntuktujuanpertanianadalahterhad.Petanimenanambarli,gandumdanrumputsertamenjalankanaktivitipindahternak4.Switzerland terkenalsebagainegarapelancongankeranapemandangannya yang indah di kemuncakbersalji, tasik-tasikkori, danudara yang nyaman .5.Air terjun di lurah-lurahgantungjugamerupakansalahsatutarikanpelancong .<br />
 9. 9. KepentinganCerun Bukit di PulauJawa, Indonesia1.Pulau Jawadengankeluasan 132 550 km persegilebihbertumpukepadakegiatanpertanian2.Aktiviti pertaniandijalankan di cerun-cerungunungberapikeranatanah lava bes yang subur3.Gunung berapi yang aktif di PulauJawaantaranyaialahGunungMerapi4.Tanaman yang ditanamsepertipadi,tebu,teh,jagung, kelapa, getahdan kopi. Teres-teresdibinauntukmencegahhakisan5.Padi ditanamsecarataburterusuntukmengatasimasalahsaizsawah yang kecilkeranamengikutcerun-cerungunungberapi<br />
 10. 10. Kepentingan Sungai di Negara Thai1.Pengangkutan sungaipenting di Negara Thai keranapengangkutandaratnyaterhaddanpetempatanpendudukberhampiransungai2.Sungai Ping dan Sungai Nan yang menjadicawanganutamabertemu di NakhonSawandanmembentuksungai Chao Phraya3.Sungai Chao Phraya merupakansatu-satunya Sungai keChainat4.Sungai inibolehdimudikisejauh 400 km dalammusimhujandan 200 km padamusimkering5.Kira-kira 95% daripadabarang-barang yang diangkutdarikawasanhuludanpendalamanke Bangkok menggunakan Sungai Chao Phraya<br />
 11. 11. KepentinganTasikTonle Sap di Kampuchea1.Tasik Tonle Sap merupakantasiksemulajaditerbesar di Kampuchea.2.Kegiatan perikanan air tawarmerupakankegiatan yang penting di sini.Jenis-jenisikan yang ditangkapialahkeli, ikantongsan, tilapia, kap, lampam, baungdansepatsiam.3.Ikan yang ditangkapdieksportkeluarnegaradalambentukikanmasin, ikankering, ikansalai, dansosikansertabelacan.<br />
 12. 12. HalanganBentukMukaBumiTerhadapKegiatanManusia1.Kepelbagaian bentukmukabumi di Malaysia, selainmempunyaipotensiuntukdimajukandanmempunyaipelbagaikepentinganjugamenjadipenghalangkepadakegiatanmanusia.2.Antara halangan-halanganbentukmukabumiterhadapkegiatanmanusiaadalahsepertiberikut:-<br />
 13. 13. a) Tanah tinggidanceruncuram-Menghalangpembinaanjalanrayadankeretaapi.-Menghalangpembinaanpetempatanuntukpenduduk.b) Sungai-Sungai beraliranderastidaksesuaiuntukpengangkutan.-Sungai cetekdanisipadu air yang tidaktetapjugatidaksesuaiuntukpengangkutan-Isipadu air yang tidaktetaptidaksesuaiuntukmenjanakuasahidroelektrik.-Sungai menghalangpembinaanjalanraya.c) Tanah Pamah-Banjirmengancamkawasanpetempatandanmerosakkankawasanpertanian.<br />
 14. 14. 3.Antara langkah-langkahuntukmengatasihalangan-halangantersebutialah:--Membinaterowonguntukmerentasibukit yang tinggi.-Potongtanahuntukmerentasibukit yang sederhanatinggi.-Lerengbukitdisenmen, ditanamrumputdandibinadengansistempengaliran air yang cekap.-Bot-bot menggunakanenjinsangkut yang bolehditanggalkandandipasangmengikutisipadudankederasan air sungai.-Membinajambatanmerentasisungaiuntukmembinajalanraya.-Membinabentenguntukmengelakkanbanjir.-Memperbaikisistemperparitan.<br />
 15. 15. Info Geografi<br /><ul><li>Sungai Pahang(475km) merupakansungai yang terpanjang di Semenanjung Malaysia.
 16. 16. Sungai Kinabatangan (560km) merupakansungai yang terpanjang di Sabah.
 17. 17. Sungai Rajang (563km) merupakansungai yang terpanjang di Sarawak.</li></ul>TAMAT … :D <br />

×