Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aralin 37-epekto ng teknolohiya sa kalagayang ekolohikal

15,828 views

Published on

 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Aralin 37-epekto ng teknolohiya sa kalagayang ekolohikal

 1. 1. MGA LAYUNIN: Naisusuri ang mga isyu at suliraning may kinalaman sa paggamit ng luma at depektibong teknolohiya, kabilang ang isyu at suliraning ekolohikal at paglilipat ng teknolohiya; Napagtimbang-timbang ang mabuti at hindi mabuting dulot ng paggamit ng teknolohiya; Naipaliliwanag ang kahulugan ng technological divide at epekto nito sa mga umuunlad na bansa; Nasusuri ang epekto ng technological transfer sa mga bansa ; Natatalakay ang epekto ng eneriyang nukleyar sa pamumuhay ng mga tao sa isang bansa; at Naipaliliwanag ang responsibilidad at pananagutan sa paggamit ng teknolohiya.
 2. 2. ISYU NG TEKNOLOGIKAL DIVIDE Ayon sa United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), ang tecnological divide ay tumutukoy sa hindipagkapantay-pantay ng mga bansa sa larangan ng teknolohiya. Itinuturing ang teknolohiya bilang isa sa mga mahalagang salik para makapaglunsad ng kaunlaran. Isa sa mga maraming pagpapatunay ng neokolonyalismo ay ang paglilipat ng teknolohiya (technology transfer) mula a mga maunlad na bansa patungo sa mga umuunlad pa lamang. Sa unang tingin, iisiping ito ay nakbubuti sa mga umuunlad na bansa. Ngunit sa pangkalahatan at pangmatagalang konsiderasyon, mayroon din itong mga masamang epekto.
 3. 3. Technological Transfer Ay isang proseso ng paglilipat ng teknolohiya sa anyo ng capital goods, kasanayan , o impormasyon mula sa isang bansa. Ang capital goods ay tumutukoy sa mga makinarya at kagamitan na ginagamit sa paggawa ng produkto. Maari din itong tumukoy sa sistema tumukoy sa sistema ng pagpapalitan ng teknolohiya sa pagitan ng isa o higit pang mga bansa. Karaniwang nagmumula ang teknolohiya sa isang bansang may maunlad na ekonomiya at inililipat naman sa mga bansang may mababang antas ng kaalaman at kasanayan sa agham at teknolohiya. SPECIAL ECONOMIC ZONE
 4. 4. Positibong epekto ng tecnological transfer May mga pagkakataon na kapakipakinabang ang paglilipat ng teknolohiya mula sa maunlad na bansa tungo sa mga bansang hindi maunlad o umuunlad pa lamang. Higit na nabibigyan ng pagkakataon ang mga hindi maunlad na bansa na linangin ang kasanayan nitong umangkop sa mga bagong tuklas na kaalaman sa agham at teknolohiya. Dagdag sa kaalaman din ito sa mga mananaliksik at siyentita o dalub-agham para sa mga maaari pa nilang maging imbensiyon sa hinaharap. Nakatutulong din ang technological transfer sa pagpapalitan ng kaalaman ng iba’t ibang mga bansa ukol sa mga makabagong paraan ng pananaliksik sa larangan ng agham at
 5. 5. Luma at epektibong teknolohiya Subalit ang ilan sa mga teknolohiyang natatanggap ng mga bansangumuunlad pa lamang ay karaniwang mga lumang modelo o pingsawaan na ng mga mauunlad na bansa. May mga lumang teknolohiya na hindi na angkop para gamitin. Sa halip na maging kapakipakinabang, maaari pa itong makamatay at makapinsala ng kalikasan. Bukod dito, ang mga depektibong teknolohiya ay maaksaya at magastos sapagkat mas kumukonsumo ito ng enerhiya at naglalabas din ng nakalalasong kemikal. Ayon sa Greenpeace , isang pandaigdigang samahang pangkalikasan, masama ang epekto nito sa kalikasan at kalusugan ng mga mamamayan. Ang pilipinas ay nagsisilbing tambakan ng ilang mga pinaglumaang teknolohiya at produktong may mababang kalidad mula sa JAPAN at U.S. Ang ilan sa mga ito ay depektibo. Pinangangambahan din ang posibleng pagtambang sa Pilipinas at Thailand ng mga e-waste mula sa ibang maunlad na bansa. Ang mabilis na pagkaluma ng ilang elektronikongkagamitan dahil sa patuuloyat mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ay isa sa mga dahilan ng paglaganap ng e-waste.
 6. 6. Ang pilipinas ay nagsisilbing tambakan ng ilang mga pinaglumaang teknolohiya at produktong may mababang kalidad mula sa JAPAN at U.S. Ang ilan sa mga ito ay depektibo. Pinangangambahan din ang posibleng pagtambang sa Pilipinas at Thailand ng mga e-waste mula sa ibang maunlad na bansa. Ang mabilis na pagkaluma ng ilang elektronikongkagamitan dahil sa patuuloyat mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ay isa sa mga dahilan ng paglaganap ng e-waste. Ang pagtambak ng luma at kung minsan ay ay depektibong teknolohiya sa mga bansang umuunlad pa lamang ay usaping politikal din. Bukod sa maaari itong maging occupational hazzard para samga gumagamit, lantaran dinitong paglapastangan sa soberanya ng ibang bansa dahil sinasamantala nito ang kahinaan o kakulangan nila ng mga batas at patakaran hinggil sa regulasyon ng pagtatambak ng mga dayuhang produkto at teknolohiya. Napakahalaga para sa mga mayayamang bansa ang papel na ginagampanan ng mga bansang umuunlad pa lamang bilang tambakan ng kanilang pinaglumaan at papatapong mga teknolohiya upang maibsan ang kanilang suliranin sa basura.
 7. 7. E-WASTE mga pinaglumaang teknolohiya tulad ng mga kompyuter,cellphone, mga calbe wire, at iba pa. OCCUPATIONAL HAZZARD tumutukoy sa mga pisikal, kemikal, o sikolohikal na panganib sa trabaho na maaaring magresulta sa pagkaparalisa o pagkamatay ng manggagawa.
 8. 8. ANGKOP NA TEKNOLOHIYA BILANG ALTERNATIBO Dapat na maunawaan ang komposisyon ng teklohiyang dinadala sa isang bansa ay hindi teknikal at pisikal at teknikal na katangian, nakapaloob din dito ang sistema ng pagpapahalaga o VALUE SYSTEM at kultura ng bansang pinagmulan.
 9. 9. HALIMBAWA: Mga makina na maaaring pakinabangan sa kakayahan nitong mapabilis at maparami ang produksyon ng damit. SPINNING WHEEL ginagamit sa paggawa ng mga damit ng mga mamamayan ng India sa pamamagitan ng makabayang puwersa.
 10. 10. DAHILAN: Ito ay isang tuwirang pagpapakita ng kanilang paninindigang lumaya. Ito ay alinsunod sa kultura ng mga Asyano na nagpapahalaga sa communal tradition o sama-samang gawain sapagkat higit nitong napagkaisa ang kanilang lahi o pamayanan. Ang paggamit ng angkop na teknolohiya ay nagtataguyod ng sama-sama at tulong-tulong na paggawa.
 11. 11. MASAMANG DULOT NG HINDI MAINGAT NA PAGGAMIT NG TEKNOLOHIYA  Pagkabulabog ng mga buhay-ilang (wild life) na maaring maging sanhi ng pagkaubos ng mga ito;  Pagkakasakit ng mga tao na sa kalaunan ay maaring humantong sa pagkaparalisa o pagkamatay;  Pagkaubos ng sustansya ng lupa;  Pagkalason ng yamang tubigl;  Pagkalason ng hangin;  Noise Pollution  Pag resulta sa acid rain nadulot ng pagkasunog ng mga fossil fuel sa mga power station at mga sasakyan;  Pag resulta sa mas mabilis disintegrasyon ng mga gusali,monument ,at iba pa bunga ng acid rain na sanhi naman ng polusyon;  Paglaki ng konsentrasyon ng basura at iba pang nakalalasong elemento sa pook na malapit sa mga teknolohikal na pasilidad;  Pag resulta sa global warming;  Pagkasira ng ozone layer o ang layer sa stratosphere na naglalaman ng maraming konsentrasyon ng ozone;  Pag resulta sa mutation ng mga organismo bunga ng pang matagalan na epekto ng radiation;at  Pagbaba ng produksyon sa sector ng agrikultura.
 12. 12. SECTOR NG PANGISDAAN AT EPEKTO NITO SA KALIKASAN Nanganganib ang kalikasan dahil sa mas moderno t episyenteng paraaan ng paghuhuli ng mga isda at iba pang yamang dagat sa pangunguna ng malalaking komersyal na mangingisda (BIG COMERSIAL FISHING OPERATOR) dahil sa pagiging over efficient na pamamaraan ng panghuhuli , lumalabis ang produksyon kaya papaunti ng papaunti ag kanilang huli sa pagdaan ng panahon. Ito ang oberbasyon na mga dalubhasa sa pangisdaan at ekolohiya at maging ng mga local na mangingisda. May masamang naidudulot din ang makabagong paraan ng panghuhuli ng isda. Isa na rito ang pagkahuli rin sa maliliit na isda. Ang sobrang hui ng isda, maging ang maliliit pa lamang ay nag reresulta sa pagliit ng populasyon ng yamang dagat dahil hndi nabibigyan ng pagkakataon ang mga ito na lumaki at magparami.
 13. 13. MURO AMI- isang illegal na pangingisda na karaniwang kabataan ang pinasisisid upang bulabugin ang mga isdang nakatago sa mga korales para mahuli ang mga ito sa mga nakaladlad na lambat. CYANIDE FISHING- ay isang illegal na paraan na paraan ng pangingisda na gumagamit ng kemikal na SODIUM CYANIDE upang paralisahin ang mga hinuhuling isda.
 14. 14. ENERHIYANG NUKLEYAR Noong ika-lawang digmaang pandaigdig ay pinatotohanan ito ng mga naganap na pagsabog ng bomba atomika sa Hiroshima at Nagasaki. Isapang patunay ay ang gas leak sa Chernobyl sa Ukraine noong 1986 na nagresulta sa daglian atpangmatagalang pinsala sa kapaligiran at mamamayan nito.
 15. 15. Ang sumusunod ay ilan sa pamamaraan upang maisagawa ang responsableng paggamit ng teknolohiya: Tiyakin na ang paggamit ng teknolohiya ay hindi makapipinsala sa kalikasan at kalusugan ng tao. Huwag mamirata o magnakaw ng orihinal na teknolohiya Huwag gamitin ang mga teknolohiya upang mangopya ng material ng walang pahintult o labag sa karapatan ng may ari nito ayon sa copyright law. Huwag gamitin ang teknolohiya tulad ng computer at internet upang maglathala ng anumang mga bagay na kasinungalingan o paramakapanglamang ng kapwa. Maging maalam at maingat sa paggamit ng teknolohiya upang maiwasan ang sakuna.
 16. 16. Reporters  Francis dave tuquib jane apas #pakiexplain.lab U Stephanie

×