Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

bases_de_dades_juridiques_universitaries_grup5

323 views

Published on

bases_de_dades_juridiques_universitaries_grup5

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

bases_de_dades_juridiques_universitaries_grup5

  1. 1. BASES DE DADES JURÍDIQUES UNIVERSITÀRIES Leg lNet @ Lídia Martínez Colom Laia Pérez Demarchi Gaël Guéguen Herry Miguel González García UOC – Ú S i aplicaci ó de les TIC – grup n º 5
  2. 2. INTRODUCCIÓ Un món que canvia cada cop més rápid. Avanços tecnològics, millor comunicació, estat de benestar, globalització… Revolució de fonts: Descentralització de l’estat i pertinença a la UE Impossibilitat d’aprehendre el dret actual que també està en constant canvi per adaptar-se a la realitat en moviment NECESSITAT DE BASES DE DADES
  3. 3. BASES DE DADES Conjunt d’informació tractada i emmagatzemada pel seu posterior ús Trets característics Es poden emmagatzemar diferents tipus de dades: noms, telèfons, adreces, números de compte, codis, etc Majoria de bases de dades en format digital Les empreses o institucions públiques són habituals consumidors de bases de dades, i encara més en entorns científics Ampli ventall de solucions als problemes d’emmagatzematge de dades Les bases de dades passen per tres etapes: disseny, desenvolupament i manteniment, sent la de disseny la més important
  4. 4. Avantatges <ul><li>control sobre redundància de dades </li></ul><ul><li>consistència de dades </li></ul><ul><li>compartició de dades </li></ul><ul><li>manteniments d’estàndards </li></ul><ul><li>millora en la integritat de dades </li></ul><ul><li>millora en l’accessibilitat de dades </li></ul><ul><li>millora en la productivitat </li></ul><ul><li>millora en el manteniment </li></ul><ul><li>augment de la concurrència </li></ul><ul><li>millora en el servei de còpies de seguretat </li></ul><ul><li>· complexitat </li></ul><ul><li>cost del equipament addicional </li></ul><ul><li>vulnerabilitat a les fallades </li></ul>Desavantatges
  5. 7. ELS MILLORS PORTALS UNIVERSITARIS PER CCAA
  6. 8. COMPOSICIÓ ORDENADA DEL PORTAL VIRTUAL FACILITAT D'ACCÉS AL PORTAL FACILITAT DE RECERCA D'INFORMACIÓ AMB LINKS BONA PRESENTACIÓ CROMÀTICA CLASSIFICACIÓ CRONÒLOGICA INFORMACIÓ DE DRET COMPARTIDA A l tres Universitats Ens Públics Matrícules d’alumnes Subvencions vàries Ajuts Econòmics + Recursos econòmics comparteixen bases de dades PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DELS MILLORS PORTALS: UNIVERSITATS PÚBLIQUES
  7. 9. Les universitats mencionades anteriorment UNED Universitat Nacional d’Educació a Distància Catalunya Presencial Semi Presencial A Distància UOC Universitat Oberta de Catalunya FORMA D’ESTUDI
  8. 10. CONCLUSIONS 1.- Només una minoria d’universitats espanyoles tenen bases de dades jurídiques en obert 2.- Gran heterogeneïtat tant en la forma com en la matèria de les bases de dades jurídiques 3.- Més que bases de dades jurídiques propies són bases d’accesos directes a d’altres bases de dades. 4.- Totes les bases de dades en obert ofereixen accés a LEGISLACIÓ i JURISPRUDÈNCIA. A més d’altres continguts variats 5.- Poc manteniment i actualització de les diferents bases de dades 6.- Més bases de dades en obert d’universitats públiques que privades 7.- Les millors bases de dades les de les Universitats de: SEVILLA, ILLES BALEARS, SALAMANCA, GIRONA i ALACANT

×