Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MOOCs pentru dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice

Experienta Universitatii de Vest din Timisoara in cadrul proiectului NOVAMOOC, novamooc.uvt.ro

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

MOOCs pentru dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice

 1. 1. EXPERIENȚA UVT MOOCspentru DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ a CADRELOR DIDACTICE 1
 2. 2. DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA INOVATIVĂ A MOOCURILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR NOVAMOOC.UVT.RO NOVAMOOC CNCS – UEFISCDI, PNII-RU-TE-2014-4-2040 2
 3. 3. NEVOILE DE FORMARE ONLINE ALE CADRELOR DIDACTICE HTTPS://GOO.GL/TWSHDP mini-studiu # P R E U N I V E R S I T A R 3
 4. 4. EXPERIENȚA ANTERIOARĂ NEVOI DE FORMARE utilizarea mediului online ca  mediu de invatare /  predare 1 2 4
 5. 5. METODOLOGIE 1008 - populația investigată: cadre didactice preuniversitare - metoda: chestionar online - culegerea datelor: perioada nov-dec.  2016 - zone acoperite:  accent pe Banat și Moldova - mediul de rezidență: urban (66,7%), rural (33,3%) - nivelul de educație: liceu (4%), facultate (52,5%), masterat (39,9%), doctorat (3,7%) - ciclul de învățământ: preprimar și primar (31,6%), gimnazial (33,5%), liceal (31,2%), postliceal (3,8%) - aria curriculară: invatamant prescolar, invatamant primar, limba si comunicare, matematica si stiinte, om si societate, arte, educatie fizica si sport, tehnologii, consiliere si orientare, invatamant special 87,1% 12,9% 5
 6. 6. Considerați că învățarea online este o alternativă la învățarea tradițională?  87,3% DA NU 12,7% 6
 7. 7. În ce măsură ați utilizat până acum în activitatea dvs. profesională (predare / învățare) 7 1=în foarte mică măsură / 5=în foarte mare măsură
 8. 8. În perioada următoare - intentionați să învățati ceva nou sau să vă consolidați cunoștințe pe care le aveți deja?  97,5% DA NU 2,5% 8
 9. 9. ÎN CE MĂSURĂ AȚI UTILIZA URMĂTOARELE SURSE PENTRU A CĂUTA INFORMAȚII NOI? 9 1=în foarte mică măsură / 5=în foarte mare măsură
 10. 10. AVANTAJE 10 1=în foarte mică măsură / 5=în foarte mare măsură
 11. 11. DEZAVANTAJE 11 1=în foarte mică măsură / 5=în foarte mare măsură
 12. 12. În ce măsură considerați că aveți nevoie de formare pentru următoarele aspecte?12 1=în foarte mică măsură / 5=în foarte mare măsură
 13. 13. ROUND 1 - EASY 13
 14. 14. ROUND 1 - EASY http://west-university-timisoara.teachable.com/ 14
 15. 15. ROUND 1 - EASY 15
 16. 16. novamooc@e-uvt.ro  EMAIL west-university- timisoara.teachable.com MOOC https://www.facebook.com/novamooc FACEBOOK CRISSCROSS & CO. 16
 17. 17. MULȚUMESC! 17

×