Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

REBT - prezentare

1,022 views

Published on

  • Be the first to comment

REBT - prezentare

  1. 1. REBT 1. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ŞI TERAPIA RAŢIONAL EMOTIVĂ ŞI COMPORTAMENTALĂ Inteligenţa emoţională este „capacitatea de control şi autocontrol al stresului şi emoţiilor negative; oabilitate care determină şi influenţează modul şi eficienţa cu care ne putem folosi de celelalte capacităţi şiabilităţi pe care le posedăm, inclusiv inteligenţa educaţională”. În alte cuvinte, gândiţi-vă de câte ori un elevcare deşi deţine informaţiile pe care le solicită profesorul de la el, nu le poate exprima datorită emoţiilor.Gândiţi-vă de câte ori la furie luăm o decizie nefavorabilă pe termen lung. În creşterea şi educarea copilului punem de multe ori accentul pe cantitatea de informaţie pe care nedorim ca acesta să o achiziţioneze şi nu dăm importanţă factorilor de natură psihologică, nu-l ajutăm pe acestasă-şi cunoască şi să-şi exprime adecvat emoţiile. Rezultatul? Copii care deşi au cunoştinţe, nu şi le pot pune învaloare, copii timoraţi, fără stimă de sine şi încredere în forţele proprii, sau copii agresivi care adoptăcomportamente dezadaptative. Societatea în care trăim ne dovedeşte tot mai mult că e nevoie de flexibilitate şi adaptabilitate la unmediu mereu în schimbare. Mediul în care trăim azi nu mai este atât de predictibil cu cel de acum câteva decenii.Ceea ce pare a fi valabil şi funcţional azi poate să nu mai corespundă mâine. Derivă de aici necesitateadobândirii unor competenţe emoţionale adaptative care să ne ajute nu doar să ne adaptăm, ci să ne şi dezvoltăm.Prin dezvoltarea inteligenţei emoţionale vom reuşi să ne identificăm mai bine propriile emoţii, să le exprimămadecvat, să avem încredere în forţele proprii, vom fi asertivi (capacitatea de a-ţi exprima neviolent punctele devedere) şi vom dobândi independenţă emoţională. 2. Terapia raţional emotivă şi comportamentală Terapia Raţional Emotivă şi Comportamentală este un program de educaţie psihologică cu scopul de apreveni şi de a interveni în problemele legate de probleme emoţionale şi comportamentale la copii şi adulţi.Programul prezintă abilităţi de gândire critică şi raţională, precum şi metode psihologice eficiente de rezolvarede probleme. Aceste abilităţi sunt abilităţi pe care copiii/adulţii le pot folosi de alungul întregii vieţi pentru a seadapta schimbărilor inevitabile şi provocărilor pe care le vor înfrunta. Terapia Raţional Emotivă şi Comportamentală oferă oamenilor rezilienţă emoţională, resurse critice degândire, mecanisme de coping eficiente, toleranţă la frustrare şi îi ajută să menţină o perspectivă realistă. Acestprogram de educaţie este puternic susţinut de cercetări ştiinţifice. Programul este alcătuit dintr-o serie de lecţii cuprivire la sănătatea mentală. Unul din obiectivele principale ale programului este de a-i învăţa pe oameni să-şi folosească resurseleproprii pentru a înfrunta provocările şi schimbările cu care se vor confrunta inevitabil de alungul vieţii lor. Terapia Raţional Emotivă şi Comportamentlă (REBT) a fost dezvoltată de Albert Ellis încă din 1955. S-au făcut de atunci numeroase studii ştiinţifice care demonstrează eficacitatea acesteia în prevenirea tulburăriloremoţionale.
  2. 2. Terapia Raţional Emotivă se bazează pe câteva principii simple care au, însă, implicaţii profunde: Tu eşti responsabil pentru propriile emoţii şi acţiuni. Emoţiile şi comportamentele tale disfuncţionale sunt produsul gândurilor tale iraţionale. Dacă vei adopta o perspectivă bazată pe raţionalitate vei experimenta un nivel mai ridicat al acceptării de sine şi a altora care îţi va aduce mai multă satisfacţie în viaţă. În cadrul acestui program veţi învăţa: Să acceptaţi responsabilitatea pentru propriile emoţii disfuncţionale. Acest concept a fost înţeles cu mult timp în urmă de filosoful roman Epictet care cu mai bine de 2000 de ani în urmă a spus că doar tu eşti cel care te poate supăra şi că evenimentele/situaţiile de viaţă, indiferent cât de nedorit ar fi ele, nu te pot supăra niciodată: „… oamenii nu sunt afectaţi de ceea ce li se întâmplă, ci de cum înţeleg/interpretează ei ceea ce li se întâmplă”. Să recunoaşteţi că nimeni şi nimic nu vă poate crea distres decât dumnoavoastră înşivă. Alţii ne pot cauza durere fizică prin lovire cu un obiect, de exemplu, sau ne pot împiedica să ne atingem obiectivele, însă suferinţa emoţională sau comportamentele de evitare şi apărare de sine sunt create de noi înşine.ABC-ul emoţional are următoarele componente:A – eveniment activator (ceea ce se întâmplă – poate fi un eveniment exterior sau ungând)B – gânduri, idei, păreri despre ceea ce se întâmplă (ce cred eu despre A)C – consecinţe: emoţii şi comportamente (ce simt şi fac în urma a ceea ce gândesc)Exemplu:A (ce se întâmplă) – soţul nu mă ajută la treburile casniceB (ce cred eu despre faptul că nu mă ajută) – „ar trebui să mă ajute”, „e groaznic că amun astfel de soţ”, „nu e bun de nimic”C (ce simt şi fac) – furie, ţip la el, iar ulterior nu mai vorbesc cu el câteva zileEveniment negativ (A) Credinţă iraţională (B) Emoţie disfuncţională (C)Eveniment negativ (A) Credinţă raţională (B) Emoţie funcţională (C)Să analizăm mai în detaliu fiecare componentă a ABC-ului emoţional:A-urile – evenimentele activatoare (ceea ce se întâmplă) Evenimentele activatoare pot fi de două feluri: modificabile (pot fi schimbate:soţul poate să mă ajute în viitor, copilul poate să înveţe să asculte, covorul pătat poate ficurăţat, etc) şi nemodificabile (nu pot fi schimbate – decesul unei persoane, o cicatrice,etc). După cum am văzut mai sus, evenimentele de viaţă nu cauzează direct emoţia.
  3. 3. Ceea ce simţim şi facem nu este cauzat de ceea ce se întâmplă, ci de ceea ce gândim noidespre ceea ce se întâmplă.C-urile – consecinţele (ceea ce simţim şi facem) Emoţiile sunt de două feluri: funcţionale (ne ajută să ne atingem scopurile şi sărezolvăm A-urile dacă acestea sunt modificabile – am picat la examenul de atestare,învăţ şi dau data următoare – sau să mă adaptez la A dacă acesta nu poate fi modificat –mi s-a retras atestatul) şi disfuncţionale (nu mă ajută să găsesc soluţii la A şi nici să măadaptez la situaţie în cazul în care aceasta nu poate fi modificată). Emoţiile disfuncţionale, care ne afectează deciziile şi capacitatea de adaptaresunt: furia, anxietatea (teama puternică), depresia, vinovăţia, gelozia, disperarea,ruşinea. E bine de reţinut faptul că nu toate emoţiile funcţionale sunt pozitive. Putem săavem emoţii negative, însă funcţionale. În tabelul următor sunt prezentate variantelefuncţionale pentru diverse emoţii disfuncţionale. Emoţie negativă disfuncţională Emoţie negativă funcţională Furie, mânie, resentimente Dezamăgire Anxietate (teamă puternică) Îngrijorare Depresie Supărare Vinovăţie Părere de răuB-urile – credinţele, părerile, ideile despre A (ce cred eu despre ce se întâmplă) După cum am văzut mai sus, nu ceea ce se întâmplă ne supără, ci ceea ce gândimdespre ceea ce se întâmplă. Astfel, că de acum încolo, ne vom asuma responsabilitateaemoţiilor noastre şi vom recunoaşte că nu copiii, soţul, viaţa, destinul, societatea nesupără, ci noi înşine despre ceea ce gândim despre ceea ce face partenerul, copilul,despre ceea ce fac ceilalţi sau ceea ce se întmplă în viaţa noastră. Ceea ce gândesc euîmi crează starea de furie, anxietate, disperare, şi nu faptul în sine. Haideţi să ne gândim pentru un moment la următorul eveniment: să presupunemcă de doi ani soţul dumneavoastră are o relaţie cu o altă femeie. Acum aflaţi şi simţiţipentru prima dată disperare, iar pe urmă furie gândindu-vă la cum şi-a putut permite săfacă aşa ceva. Dacă faptul că vă înşeală v-ar cauza emoţiile puternice, atunci trebuie săvă fi simţit la fel în ultimii doi ani de când vă înşeală soţul, însă dumneavoastră vă simţiţiaşa doar de când aţi aflat, de când gândiţi ceva cu privire la ceea ce s-a întâmplat. La felse întâmplă când ne mint copiii. Nu ne deranjează decât când aflăm, mai preciscând gândim ceva despre faptul că ne-au minţit. Credinţele noastre (B-urile) sunt de două feluri: raţionale (conduc la emoţiiadaptative, ne ajută să rezolvăm sau să ne adaptăm la evenimentele de viaţă)
  4. 4. sau iraţionale (nu ne ajută să găsim soluţii nici să ne adaptăm la ele în cazul în careacestea nu pot fi modificate). Gândurile raţionale au următoarele caracteristici: derivă din realitate ne ajută săobţinem ceea ce dorim conduc la emoţii adecvate chiar dacă ceea ce se întâmplă este neplăcut (iritare, nu furie; regret, nu vinovăţie; tristeţe, nu depresie) sunt formulate sub formă de preferinţe sau dorinţe sunt flexibile şi ne ajută să ne adaptăm vă feresc de a complica situaţia sau de a intra în probleme serioase (certuri, distrugeri, decizii drastice) Gândurile iraţionale au următoarele caracteristici: distorsionează realitatea (sunt o interpretare greşită a ceea ce se întâmplă) implică nişte căi ilogice de a ne evalua pe noi înşine, pe alţii sau lumea conduc la comportamente care ne rănesc pe noi înşine, pe alţii sau viaţa în general nu ne ajută să obţinem ceea ce dorim conduc la emoţii disfuncţionale (furie, vinovăţie, anxietate, depresie) sunt exagerări ale evenimentelor sunt formulate sub formă de pretenţii faţă de sine, faţă de alţii şi faţă de viaţă („trebuie”, „e neapărat necesar”, „mi se cuvine”). Sunt inflexibile şi rigide Complică situaţia şi pot duce la probleme serioaseSunt patru tipuri de gânduri iraţionale:1. trebuie2. catastrofarea3. toleranţa scăzută la frustrare4. evaluarea globalăDECALOGUL IRAŢIONALITĂŢII:1. TREBUIE să reuşeşti în tot ceea ce faci ALTFEL eşti fără valoare caom(eşti neimportant/inferior/slab).
  5. 5. 2. TREBUIE să reuşeşti în tot ceea ce faci ALTFEL este groaznic şicatastrofal (este cel mai rău lucru care ţi se putea întâmpla).3. TREBUIE să reuşeşti în tot ceea ce faci ALTFEL nu poţi tolera/suportaacest lucru (este insuportabil).4. TREBUIE ca ceilalţi să se comporte corect şi/sau frumos cu tine ALTFELeşti fără valoare ca om.5. TREBUIE ca ceilalţi să se comporte corect şi/sau frumos ALTFEL estegroaznic şi catastrofal.6. TREBUIE ca ceilalţi să se comporte corect şi/sau frumos ALTFEL nu poţitolera/suporta acest lucru.7. TREBUIE ca viaţa să fie dreaptă cu tine şi uşoară ALTFEL eşti fărăvaloare ca om.8. TREBUIE ca viaţa să fie dreaptă şi uşoară ALTFEL este groaznic şicatastrofal.9. TREBUIE ca viaţa să fie dreaptă şi uşoară ALTFEL nu poţi tolera/suportaacest lucru (este insuportabil.10. EU, CEILALŢI ŞI/SAU VIAŢA TREBUIE CU NECESITATE SĂ…DECALOGUL RAŢIONALITĂŢII 1. AR FI PREFERABIL să reuşeşti în tot ceea ce faci şi fă tot ce depinde de tine în acest sens DAR DACĂ NU REUŞEŞTI, nu înseamnă că eşti fără valoare ca om ci doar că ai avut un comportament mai puţin performant, care probabil poate fi îmbunătăţit în viitor. 2. AR FI PREFERABIL să reuşeşti în tot ceea ce faci şi fă tot ce depinde de tine în acest sens DAR DACĂ NU REUŞEŞTI, aminteşte-ţi că este doar (foarte) rău fără a fi însă catastrofal. 3. AR FI PREFERABIL să reuşeşti în tot ceea ce faci şi fă tot ce depinde de tine în acest sens DAR DACĂ NU REUŞEŞTI, poţi tolera/suporta acest lucru neplăcut şi mergi mai departe bucurându-te de viaţă, chiar dacă este mai greu la început. 4. AR FI PREFERABIL ca ceilalţi să se comporte corect şi/sau frumos cu tine DAR DACĂ NU SE COMPORTĂ AŞA, nu înseamnă că tu sau ei sunteţi fără valoare ca oameni. 5. AR FI PREFERABIL ca ceilalţi să se comporte corect şi/sau frumos DAR DACĂ NU SE COMPORTĂ AŞA, aminteşte-ţi că este doar (foarte) rău fără a fi însă catastrofal (cel mai rău lucru care se putea întâmpla).
  6. 6. 6. AR FI PREFERABIL ca ceilalţi să se comporte corect şi/sau frumos DAR DACĂ NU SE COMPORTĂ AŞA, poţi tolera/suporta acest lucru neplăcut şi mergi mai departe bucurându-te de viaţă, chiar dacă este mai greu la început. 7. AR FI PREFERABIL ca viaţa să fie dreaptă cu tine şi uşoară DAR DACĂ NU ESTE, nu înseamnă că viaţa este nedrepată şi/sau că tu eşti fără valoare ca om. 8. AR FI PREFERABIL ca viaţa să fie dreaptă şi uşoară DAR DACĂ NU ESTE, aminteşte-ţi că este doar (foarte) rău, fără a fi însă catastrofal (cel mai rău lucru care se putea întâmpla). 9. AR FI PREFERABIL ca viaţa să fie dreaptă şi uşoară DAR DACĂ NU ESTE, poţi tolera/suporta acest lucru şi mergi mai departe bucurându- te de viaţă, chiar dacă este mai greu la început. 10. SINGURUL LUCRU CARE TREBUIE ESTE CĂ NIMIC NU TREBUIE CU NECESITATE.III. NUCLEUL NEBUNIEI (Merită cunoscut pentru a-l evita) 1. Eu TREBUIE CU NECESITATE SĂ…. 2. Ceilalţi TREBUIE CU NECESITATE SĂ… 3. Viaţa TREBUIE CU NECESITATE SĂ…IV. NUCLEUL SĂNĂTĂŢII 1. Acceptă ceea ce nu se poate schimba. 2. Fă tot ceea este omeneşte posibil să schimbi ce se poate schimba, amintindu-ţi însă mereu că uneori lucrurile nu TREBUIE să se întâmple cum vrei tu. 3. Fă diferenţa dintre 1 şi 2.V. SFATURI PENTRU O VIAŢĂ RAŢIONALĂ ŞI FERICITĂ1. Urmează Decalogul Raţionalităţii şi evită Decalogul Iraţionalităţii.2. Asimilează Nucleul Sănătăţii şi renunţă la Nucleul Nebuniei.3. Să doreşti şi să faci tot ceea ce depinde de tine ca lucrurile să seîntâmple aşa cum vrei tu dar în acelaşi timp să ţii minte că nu scrieniciunde că lucrurile TREBUIE cu necesitate să se întâmple aşa cum vreitu.
  7. 7. 4. Ar fi de dorit ca ceilalţi să te trateze corect dar asta nu înseamnă că şiTREBUIE cu necesitate să o facă.5. Ar fi de dorit să reuseşti în tot ceea ce faci dar asta nu înseamnă că şiTREBUIE cu necesitate să reuşeşti.6. Ar fi de dorit ca viaţa să fie uşoară şi dreaptă dar asta nu înseamnă căşi TREBUIE cu necesitate să fie aşa.7. Dacă lucrurile nu se întâmplă aşa cum ţi-ai dorit asta nu înseamă căeşti fără valoare ca om ci doar că ai avut un comportament mai puţinperformant care probabil poate fi îmbunătăţit.8. Dacă lucrurile nu se întâmplă aşa cum ţi-ai dorit nu înseamnă că este ocatastrofă, ci este doar un lucru neplăcut (poate până la extrem deneplăcut), fără ca asta să însemne totuşi că este cel mai rău lucru care ţise poate întâmpla şi că nu te mai poţi bucura de viaţă.9. Dacă lucrurile nu se întâmplă aşa cum ţi-ai dorit poţi tolera asta şimerge mai departe bucurându-te de viaţă, deşi este mai greu la început,până porneşti.10. Este plăcut să ai aprobarea şi dragostea celorlalţi şi fă tot ceea ce esteomeneşte posibil să le opţii ,dar aminteşte-ţi că şi fără ele te poţi acceptaca fiinţă umană care are dreptul să se bucure de viaţă.11. Este de preferat să faci lucrurile perfect, dar este omeneşte să facigreşeli.12. Oamenii reacţionează aşa cum doresc ei nu cum doreşti tu şiaminteşte-ţi că ei, ca şi tine, nu sunt perfecţi.PRINCIPII SPECIFICE PENTRU O VIAŢĂ FERICITĂ(Atunci cand apare problema specifică, pilula se citeşte zilnic,dimineaţa şi seara înainte de culcare, şi ori de câte ori este nevoiepe parcursul zilei)PASTILĂ PSIHOLOGICĂ ÎMPOTRIVA FURIEI, NEMULŢUMIRII,AGRESIVITĂŢII, IRITĂRII, FRUSTRĂRII „Mi-aş dori ca situaţia să fie alta, însă ştiu că dorinţa mea nu devine obligatoriu realitate doar pentru că vreau eu asta.” „Pot să accept că în viaţă mi se întâmplă şi lucruri pe care nu le doresc, deşi este neplăcut.” „Pot suporta să mi se întâmple aşa ceva, deşi nu îmi doresc şi nu îmi place.”
  8. 8. „Pot tolera ceea ce simt, chiar dacă nu simt ceva plăcut.” „Pot să suport prezenţa acestui gând, deşi nu îmi place.” „Pot accepta că am făcut asta chiar dacă preferam să nu o fac.” „Pot accepta comportamentul celorlalţi, chiar dacă aceştia nu fac întotdeauna ce mi-aş dori eu.”PASTILĂ PSIHOLOGICĂ ÎMPOTRIVA ANXIETĂŢII, PANICII, FRICII,NELINIŞTII „Mi-aş dori ca situaţia să fie alta, însă ştiu că dorinţa mea nu devine obligatoriu realitate doar pentru că vreau eu asta.” „Pot să accept că în viaţă mi se pot întâmpla şi lucruri pe care nu le doresc, deşi este neplăcut şi am făcut tot posibilul ca să le evit.” „Este extrem de neplăcut că mi s-a întâmplat aşa ceva, însă nu este cel mai rău lucru care mi s-ar fi putut întâmpla.” „Cred că pot face faţă şi la situaţii mai rele decât cea în care mă găsesc acum.” „Este extrem de neplăcut, însă nu catastrofal dacă în această situaţie nu voi putea deţine controlul aşa cum mi-aş dori.” „Este rău, dar nu dezastruos să trăieşti astfel de emoţii.” „Este neplăcut, dar nu catastrofal să ai astfel de gânduri.”PASTILĂ PSIHOLOGICĂ ÎMPOTRIVA DEPRIMĂRII, DEPRESIEI,TRISTEŢII „Mi-aş dori ca situaţia să fie alta, însă ştiu că dorinţa mea nu devine obligatoriu realitate doar pentru că vreau eu asta.” „Pot să accept că în viaţă mi se întâmplă şi lucruri pe care nu le doresc, deşi este trist.” „Am greşit comportându-mă astfel, însă eu rămân întotdeauna o persoană valoroasă, prin simplul fapt că sunt om.” „Poate că această reacţie a mea este o dovadă de slăbiciune, însă asta nu arată valoarea mea ca persoană.” „Chiar dacă nu mă descurc întotdeauna aşa de bine cum mi-aş dori, rămân o persoană bună şi valoroasă.” „Sunt mulţumit de mine, deşi ştiu că nu sunt perfect.”Ghidul rationalităţii şi pastilele psihologice sunt preluate din Tratat pentru psihoterapii cognitive şicomportamentale de Daniel David. Pentru mai multe detalii vizitaţi:
  9. 9. www.psychotherapy.rowww.clinicalpsyhology.rowww.clinicadepsihologie.rohttp://simonadraghici.wordpress.com/rebt-2/

×